НОРМАТИВНІ АКТИ
КОЛОМИЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Вівторок, 19 жовтня 2021 року
 Рішення виконавчого комітету  "Про затвердження порядку та умов організації і проведен..."  № 224 від 30.10.2018р. 
Документ №224 від 30.10.2018р. Втратив чинність
        

 
Повязані документи

Рішення виконавчого комітету  Про затвердження порядку та умов організації і проведення конкурсів з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування в м. Коломиї
Рішення виконавчого комітету  №231 від 27.09.2016р. Втратив чинність
Рішення виконавчого комітету  Про затвердження порядку та умов організації і проведення конкурсу з перевзення пасажирів на міських та приміських автобусних маршрутах загального користування на території Коломийської міської об'єднаної територіальної громади
Рішення виконавчого комітету  №174 від 22.09.2020р. Чинний

 
Історія документа

Історії немає

 
Публікації документа

03.11.2018УКРАЇНА
Коломийська міська рада
Виконавчий комітет
 
РІШЕННЯ
 
м. Коломия
 
від 30.10.2018р.  № 224
 

Про затвердження порядку та умов організації і проведення конкурсів з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування в м. Коломиї


Відповідно до статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись статтями 1, 43-44 Закону України «Про автомобільний транспорт», постановою Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 року № 1081 «Про затвердження Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорт» зі змінами, та для забезпечення організації і підготовки  проведення конкурсу на визначення автомобільних перевізників на міських автобусних маршрутах загального користування в м. Коломиї, виконавчий комітет Коломийської міської ради

вирішив:

1. Затвердити Порядок та умови організації і проведення конкурсу на визначення  автомобільних перевізників з перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування в м. Коломиї у новій редакції (додається).

2. Визнати таким, що втратило чинність, рішення виконкому міської ради від 27.09.2016 №231 «Про затвердження порядку та умов організації і проведення конкурсів з перевезення пасажирів на автобусних  маршрутах загального користування в м. Коломиї».

       3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови В.Григорука.

Міський голова                                                                                                            І. СлюзарЗАТВЕРДЖЕНО

рішення  виконавчого комітету

міської ради

від 30.10.2018   № 224Порядок та умови

організації і проведення конкурсу на визначення автомобільних перевізників з перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування

в м. Коломиї


Загальна частина

1. Цей порядок та умови організації і проведення конкурсу на визначення автомобільних перевізників з перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування в м. Коломиї  (далі - Порядок) розроблені відповідно до Закону України «Про автомобільний транспорт», постанов Кабінету Міністрів України від 18.02.1997р. № 176 «Про затвердження Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорт» (із змінами), від 03.12.2008р. № 1081 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування» (зі змінами).

Порядок встановлює процедуру підготовки та проведення конкурсу на визначення автомобільних перевізників з перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування в м. Коломиї і є обов'язковим для організації забезпечення проведення конкурсів, конкурсним комітетом та автомобільними перевізниками.

2. Терміни, що вживаються у цьому Порядку, мають таке значення:

конкурсна пропозиція - умови обслуговування пасажирів, що пропонуються перевізником-претендентом, які зазначені у поданих на конкурс документах;

конкурсний комітет - постійний орган, утворений організатором для розгляду конкурсних пропозицій та прийняття рішення про визначення переможця конкурсу;

організатор - виконавчий комітет Коломийської міської ради, який самостійно або із залученням робочого органу проводить конкурс;

перевізник-претендент - автомобільний перевізник, який в установленому порядку подав заяву та інші документи для участі в конкурсі;

робочий орган - підприємство (організація), що має фахівців у галузі автомобільного транспорту, матеріальні ресурси та технології, а також досвід роботи не менш як три роки з питань організації пасажирських перевезень, яке у разі потреби залучається організатором на конкурсних умовах за договором для організації проведення конкурсу;

умови конкурсу - встановлені організатором (обов'язкові та додаткові) умови перевезень пасажирів, які повинні виконувати автомобільні перевізники, визначені на відповідному об'єкті конкурсу;

місце формування оборотного рейсу - один або обидва кінцеві пункти маршруту, з якого (яких) розпочинається робота на міському маршруті.

3. Організатором  проведення  конкурсу на визначення  автомобільних перевізників з перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування в місті Коломиї є виконавчий  комітет Коломийської міської ради (далі-Організатор).

4. Організатор перевезень затверджує умови конкурсу, в тому числі обов’язкові, відповідно до статті 44 Закону України “Про автомобільний транспорт”. Крім обов’язкових організатор може затверджувати додаткові умови конкурсу (наявність у перевізника GPS-системи, встановленої на транспортних засобах, які пропонуються для роботи на автобусному маршруті, тощо). Організатор встановлює вимогу щодо забезпечення роботи на об’єкті конкурсу, який включає міські автобусні маршрути загального користування, низькопідлогових транспортних засобів які пристосовані для перевезення осіб з інвалідністю та інших мало мобільних груп населення, та які відповідають екологічному стандарту не нижче ЄВРО-3.

5. Метою визначення автомобільного перевізника на конкурсних засадах є:

- реалізація основних напрямів розвитку галузі автомобільного транспорту;

- створення безпечних умов для перевезення пасажирів автомобільним транспортом;

- покращення якості пасажирських перевезень;

- створення конкурентного середовища;

- забезпечення оновлення рухомого складу;

- забезпечення  ефективного контролю  за роботою автомобільних перевізників;

- виконання державних соціальних нормативів  у сфері транспортного обслуговування населення.

6. Об'єктом конкурсу може бути: маршрут (кілька маршрутів), оборотний рейс (кілька оборотних рейсів) міського автобусного сполучення.

7. Об'єкт конкурсу визначається організатором перевезень відповідно до встановленого порядку як самостійно, так і за зверненням підприємств, установ, організацій, громадських об’єднань, а також фізичних осіб - підприємців і громадян.

8. Переможця чи переможців конкурсу визначає організатор перевезень на підставі рішення  конкурсного комітету окремо щодо кожного об’єкта конкурсу.

          У разі  коли щодо одного чи кількох об’єктів конкурсу встановленого комітетом прийнято рішення з порушенням законодавства, організатор перевезень приймає рішення про скасування такого рішення конкурсного комітету щодо цих об’єктів та вносить його для повторного розгляду  на наступному засіданні конкурсного комітету.

9. У разі коли організатором перевезень прийнято рішення про залучення для організації проведення конкурсів підприємство (організацію), на таке підприємство (організацію) покладаються функції з підготовки матеріалів щодо умов конкурсу, паспортів автобусних маршрутів, аналізу одержаних пропозицій та їх оцінки, договорів з переможцями конкурсу та інших матеріалів.

Для підготовки інформації про відповідність технічного стану автобусів претендента умовам перевезень та відповідність претендента вимогам нормативно-правових актів у сфері безпеки дорожнього руху конкурсний комітет не менш як за дев'ять робочих днів до дати проведення конкурсу надсилає список перевізників-претендентів  до Національної поліції та територіального органу з надання  сервісних послуг МВС.

           Для отримання зазначеної інформації автомобільний перевізник за власним бажанням  має  право в установленому Мінінфраструктури  з погодженням з МВС порядку звернутися до  уповноваженого підрозділу Національної поліції та територіального органу  з надання сервісних послуг МВС.

10. Організатор перевезень приймає рішення про недопущення до участі в конкурсі перевізника-претендента, який:

1) подав до участі в конкурсі неналежним чином оформлені документи чи не в повному обсязі, а також такі, що містять недостовірну інформацію;

2) визнаний банкрутом або щодо якого порушено провадження у справі про банкрутство (за винятком того, стосовно якого проводиться процедура санації), або який перебуває у стадії ліквідації;

3) не відповідає вимогам статті 34 Закону України «Про автомобільний транспорт»;

4) не має достатньої кількості транспортних засобів для виконання перевезень, затвердженої обов'язковими умовами конкурсу, та перевезень, які повинні виконуватися відповідно до чинних договорів. Достатня кількість транспортних засобів визначається як кількість автобусів, необхідних для виконання перевезень, та кількість резервних транспортних засобів;

5) має несплачені штрафні санкції, накладені Укртрансбезпекою, або водії якого мають несплачені штрафи, накладені відповідно до статті 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення, неоскаржені у судовому порядку (що були накладені не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення конкурсу);

6) подав конкурсну пропозицію, що не відповідає обов'язковим та додатковим умовам конкурсу.


Утворення та основні засади діяльності конкурсного комітету з визначення автомобільних перевізників


11. Персональний склад конкурсного комітету, в тому числі його голову, заступників та секретаря затверджує організатор.

Секретар конкурсного комітету призначається організатором з числа представників організатора або робочого органу і включається до складу конкурсного комітету без права голосу.

12. До складу конкурсного комітету входять представники органів виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, Укртрансбезпеки, Національної поліції, територіального органу з надання сервісних послуг МВС та громадських організацій. При цьому кількість представників громадських організацій, діяльність яких пов'язана з автомобільним транспортом, повинна становити не менш як 50 відсотків загальної кількості представників громадських організацій.

До складу конкурсного комітету не можуть входити представники суб'єктів господарювання - автомобільних перевізників, які є перевізниками-претендентами або які провадять діяльність на ринку перевезень пасажирів, а також представляють інтереси окремих автомобільних перевізників.

13. Чисельність складу конкурсного комітету визначається організатором за поданням наведених у пункті 12 цього Порядку органів та організацій.

Із складу конкурсного комітету  50 відсотків - представники органів   виконавчої   влади та  (або)  органів  місцевого самоврядування, решта - представники громадських організацій.

14. Організатор та робочий орган можуть для здійснення своїх повноважень залучати відповідних фахівців та експертів за їх згодою.

15. Члени конкурсного комітету:

- беруть участь в обговоренні, розгляді оцінки пропозицій за бальною системою та зіставленні конкурсних пропозицій перевізників-претендентів на міських автобусних маршрутах і забезпечують прийняття рішення про визначення  переможця конкурсу;

- мають право на ознайомлення з усіма матеріалами, що стосуються перевізників-претендентів, а також на відображення своєї окремої думки у протоколі засідання комітету на підставі інформації, що підтверджена документально та врахування якої не порушуватиме процедуру проведення конкурсу;

- зобов'язані дотримуватися норм законодавства, цього Порядку, об'єктивно та неупереджено розглядати конкурсні пропозиції перевізників-претендентів.


Оголошення про проведення конкурсу на визначення автомобільного перевізника


16. Організатор або робочий орган публікує в друкованих засобах масової інформації не пізніше ніж за 30 календарних днів до початку конкурсу оголошення про конкурс (крім друкованих оголошення може бути розміщено також в інших засобах масової інформації), яке повинне містити таку інформацію:

1) найменування організатора;

2) порядковий номер та основні характеристики кожного об'єкта конкурсу — номер маршруту, найменування кінцевих зупинок, кількість оборотних рейсів або кількість автобусів для забезпечення перевезень, режим руху та інтервал «звичайний»;

3)  умови конкурсу;

4)  порядок одержання необхідної інформації про об'єкт конкурсу;

5) кінцевий строк прийняття документів для участі в конкурсі;

6) найменування робочого органу, режим його роботи та адреса, за якою подаються документи для участі в конкурсі;

7) місце та дата одержання бланків документів для участі в конкурсі;

8) місце, дата та час початку проведення засідання конкурсного комітету;

9) розмір плати за участь у конкурсі;

10) телефон для довідок (електронна адреса або адреса веб-сайту) з питань проведення конкурсу.

Подання документів для участі у конкурсі

17. Для участі у конкурсі перевізник-претендент подає окремо щодо кожного об’єкта конкурсу документи, визначені статтею 46 Закону України “Про автомобільний транспорт”, за формою згідно з Додатками 1-4;

У разі продовження строку дії договору з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування автомобільний перевізник не пізніше ніж за 90 календарних днів до закінчення строку дії договору  подає організатору перевезень заяву за формою згідно з додатком 6.

У разі пропуску автомобільним перевізником зазначеного строку визначення автомобільного перевізника на автобусному маршруті загального користування здійснюється за результатами конкурсу.

Перевірку поданих документів на відповідність обов’язковим і додатковим (за наявності) умовам конкурсу та наявності усіх документів, передбачених цим Порядком, проводить організатор перевезень.

18. Документи, подані перевізником-претендентом для участі в конкурсі, пронумеровуються, прошнуровуються, підписуються автомобільним  перевізником або уповноваженою особою автомобільного перевізника із зазначенням кількості сторінок цифрами і словами.

Документи для участі в конкурсі  подаються у двох закритих конвертах (пакетах), на яких зазначається його назва, адреса і ідентифікаційний код.

Конверт (пакет) з позначкою «№ 1», який містить  документи для участі в конкурсі, відкривається наступного дня після закінчення строку їх прийняття .

          Конверт (пакет) з позначкою «№ 2», який містить  документи  з інформацією про те, на який об’єкт конкурсу подає документи перевізник-претендент, відкривається під час засідання конкурсного комітету.

         Конверти в міру їх надходження реєструються організатором в журналі обліку з однаковим реєстраційним номером на конвертах № 1 і 2, що дасть змогу визначити приналежність їх одне одному.

         Кінцевий строк прийняття документів для участі в конкурсі визначається організатором і не може становити менш як 10 робочих днів до дати проведення конкурсу.

19. Документи, що безпосередньо стосуються конкурсу, які надійшли до організатора у  зазначений в оголошенні про проведення  конкурсу строк від підприємств, установ та організацій, які не є перевізниками-претендентами, подаються на розгляд конкурсного комітету.

20. Документи, які надійшли до організатора після встановленого в оголошенні строку,  не розглядаються.

21. Якщо перевізник-претендент бере участь на кількох об’єктах конкурсу на міських автобусних маршрутах, які проводяться на одному засіданні конкурсного комітету, а поданих ним пропозицій достатньо для виконання перевезень тільки на частині об’єктів конкурсів, він повинен визначити пріоритети щодо визнання його переможцем у конкурсах, про що робиться запис в пункті 1 заяви на участь у конкурсі. У разі визнання перевізника-претендента переможцем у конкурсі (конкурсах) з вищим пріоритетом до участі в інших конкурсах він не допускається. При цьому плата за участь у конкурсах не повертається щодо тих об’єктів, щодо яких він не став переможцем конкурсу.

    22. За роз'ясненнями щодо оформлення документів для участі в конкурсі перевізник-претендент має право звернутися до організатора, який зобов'язаний надати їх в усній чи письмовій формі (за вибором перевізника-претендента) протягом трьох днів.

23. Інформація про будь-яку зміну умов конкурсу повинна бути доведена до відома всіх перевізників-претендентів не менш як за 20 днів до дати проведення конкурсу шляхом опублікування у засобах масової інформації, в яких було розміщено оголошення про конкурс.

24. Достовірність інформації, викладеної у заяві та документах, перевіряється організатором не пізніше ніж за два дні до дати проведення конкурсу.

25. Під час приймання документів організатор повинен створити умови для одержання перевізником-претендентом детальної інформації про характеристики об'єкта конкурсу.

26. Подані на конкурс документи реєструються організатором у журналі обліку. Документи, подані несвоєчасно, не реєструються і повертаються автомобільному перевізникові з повідомленням про спосіб повернення коштів, внесених за участь у конкурсі.


Проведення конкурсу та визначення переможця


27. Під час проведення конкурсу конкурсний комітет розглядає пропозиції перевізників-претендентів  на підставі інформації, поданої ними в конвертах №1 і 2.

28. Під час проведення конкурсу представники організатора та органів державного контролю, які входять до складу конкурсного комітету, відповідно до їх компетенції надають характеристику діяльності перевізника-претендента.

Представники органів державного контролю несуть персональну відповідальність за достовірність поданої інформації відповідно до законодавства.

29. У разі  коли на один з об’єктів конкурсу з перевезення  пасажирів на  міських автобусних маршрутах претендує два або  більше перевізників-претендентів, конкурсний комітет визначає переможця з використанням бальної системи оцінки пропозицій перевізників-претендентів відповідно до цього Порядку та Закону України «Про автомобільний транспорт».

30. Під час проведення конкурсу з перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах запрошуються перевізники-претенденти, у присутності яких оголошуються конкурсні пропозиції. Претендентам надається право на обґрунтування запропонованих ними конкурсних пропозицій. Під час проведення конкурсу додаткові пропозиції від перевізників-претендентів не приймаються.

31. У разі відсутності перевізника-претендента на конкурсі з перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах його інтереси може представляти особа, яка має довіреність, видану перевізником-претендентом.

32. Сумарна кількість балів, одержаних кожним перевізником-претендентом на міських автобусних маршрутах, є підставою для подання пропозицій організатору перевезень для визначення переможця конкурсу.

Організатор перевезень визнає переможцем конкурсу з перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах того перевізника-претендента, який за результатами розгляду набрав найбільшу кількість балів відповідно до системи оцінки пропозицій перевізників-претендентів, підготовлених конкурсним комітетом.

     Організатор перевезень визнає перевізником-претендентом на конкурсі з перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах, який посів друге місце, того перевізника-претендента, який за результатами розгляду набрав найбільшу кількість балів відповідно до системи оцінки пропозицій перевізників-претендентів, підготовлених конкурсним комітетом, без урахування показника переможця конкурсу.

          У разі коли перевізники-претенденти під час участі у конкурсі з перевезення пасажирів на  міських автобусних маршрутах набрали однакову кількість балів, переможець конкурсу визначається шляхом голосування.

       Перевізника-претендента, визнаного переможцем конкурсу з перевезення пасажирів  на міських автобусних маршрутах, може бути визнано таким, лише у разі, коли набрана ним за окремим об'єктом конкурсу кількості балів вища ніж нуль.

33. Рішення про результати конкурсу приймається конкурсним комітетом на закритому засіданні в присутності не менш як половини його складу, в тому числі голови конкурсного комітету або його заступника, простою більшістю голосів.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого (або, за його відсутності, голос заступника голови конкурсного комітету – головуючого на засіданні).

34. Під час проведення засідання конкурсного комітету здійснюється технічний аудіозапис.

Аудіоматеріали та протокол  засідань зберігаються в організатора протягом десяти  років.

35. Рішення про результати конкурсу оформляється протоколом, який підписується головуючим, секретарем та присутніми членами конкурсного комітету і подається організатору перевезень протягом п’яти робочих днів.

       Організатор перевезень протягом десяти робочих днів від дати надходження  протоколу конкурсного комітету опрацьовує матеріали проведеного конкурсу з перевезення  пасажирів та у разі відсутності зауважень до порядку проведення  конкурсу  приймає рішення окремо за кожним  об’єктом щодо переможця чи переможців конкурсу, а також того, хто зайняв друге місце у разі проведення конкурсу з перевезення пасажирів  на міських автобусних маршрутах рішення про визначення переможця конкурсу.

        За наявності підстав вважати рішення конкурсного комітету про результати конкурсу такими, що прийняті з порушенням законодавства, приймається обґрунтоване рішення із зазначенням змісту порушень про скасування  рішення конкурсного комітету щодо результатів конкурсу або скасування свого рішення як за окремими об’єктами конкурсу, так і в цілому всього конкурсу.

36. Протокол засідання конкурсного комітету повинен містити інформацію про:

- дату, час та місце проведення засідання конкурсного комітету;

- прізвища, імена та по батькові членів конкурсного комітету, які присутні на засіданні;

- номери та назви об'єктів конкурсу;

- найменування перевізників-претендентів;

- результати поіменного голосування членів конкурсного комітету або результати, отримані за бальною системою оцінки пропозицій перевізників-претендентів за кожним критерієм оцінки;

- рішення про результати конкурсу.

37. Рішення про результати конкурсу та визначення переможців та протокол засідання конкурсного комітету організатор перевезень опубліковує на своєму офіційному веб-сайті.

38. Витяги з протоколу засідання конкурсного комітету подаються на підставі письмової заяви перевізника-претендента протягом п'яти днів з дня її надходження. У разі надходження письмової заяви перевізника-претендента до моменту оформлення протоколу строк подання витягів з протоколу засідання конкурсного комітету відраховується з моменту оформлення протоколу відповідно до пункту 36 цього Порядку.

        39. Організатор  перевезень на міських автобусних маршрутах не пізніше десяти робочих днів з дня опублікування свого рішення  на офіційному веб-сайті укладає з переможцем конкурсу договір згідно з обов’язковим та додатковими (за наявності) умовами конкурсу та додатковими умовами обслуговування  маршруту, наданими перевізником-претендентом.

У разі письмової відмови перевізника-претендента, який став переможцем конкурсу, від укладення з організатором перевезень договору такий  договір укладається з перевізником-претендентом, який зайняв друге місце. У разі відсутності перевізника-претендента, який зайняв друге місце, рейс (маршрут) включається до об'єкта іншого конкурсу.

У договорі визначаються умовами перевезень на рейсі (рейсах) та/або маршруті (маршрутах) відповідно до визначеного об’єкта конкурсу.

У разі коли перевізник-претендент, який став переможцем конкурсу, письмово відмовився  від виконання перевезень, організатор перевезень за відсутністю на цьому об’єкті перевізника, який зайняв друге місце, приймає рішення щодо проведення нового конкурсу за цим об’єктом.

У разі коли перевізник-претендент, який став переможцем конкурсу, не звернувся за укладенням договору і не відмовився від перевезень, організатор перевезень протягом 20 робочих днів з дня опублікування свого рішення надсилає такому перевізникові попередження. Якщо протягом десяти робочих днів з дати отримання такого попередження перевізник не звернувся за укладенням договору і не розпочав виконання перевезень, організатор перевезень приймає рішення щодо проведення нового конкурсу за цим об’єктом або надає право виконання перевезень перевізникові-претенденту, який зайняв друге місце (за наявності).

Якщо перевізник-претендент, який став переможцем конкурсу, (уклав договір) і не розпочав виконання перевезень, організатор перевезень протягом десяти робочих днів з дня укладення договору надсилає такому перевізникові попередження. Якщо протягом десяти робочих днів з дати отримання такого попередження перевізник не розпочав виконання перевезень, організатор перевезень розриває договір та приймає рішення щодо проведення нового конкурсу за цим об’єктом і надає право виконання перевезень автомобільному перевізнику-претенденту, який зайняв друге місце (за наявності) з укладенням відповідного договору.

Якщо перевізник-претендент брав участь у конкурсі і визнаний переможцем у кількох конкурсах, договір укладається окремо на кожний об’єкт конкурсу. Строк дії договору який укладається  за результатами конкурсу, становить п’ять років.

Строк дії договору  продовжується один раз на п’ять років за рішенням організатора перевезень за наявності заяви автомобільного перевізника - переможця попереднього конкурсу, яку він подає за формою згідно з додатком 7, в якій, зокрема, зазначається інформація про підтверджене інвестування коштів на придбання більш нових та/або комфортабельних автобусів стосовно тих, які використовувались автомобільним перевізником на об’єкті конкурсу, наявності вмотивованих підстав вважати зазначеного автомобільного перевізника таким, що здійснював перевезення за цим маршрутом протягом попереднього періоду без порушення умов укладеного попереднього договору.

Договір може бути достроково розірвано організатором перевезень в частині відносин щодо обслуговування усього (усіх) маршруту (маршрутів) та/або виконання окремих рейсів з підстав, визначених законодавством.

Організатор перевезень зобов’язаний провести конкурс не пізніше ніж за 45 календарних днів до дня закінчення строку дії договору.

40. Організатор зобов’язаний:

1) забезпечити за заявою автомобільного перевізника продовження строку дії договору, але не більше одного разу і не більше ніж на п’ять років у разі виникнення підстав, визначених абзацом дев’ятим пункту 40 цього Порядку;

       2) забезпечити дострокове розірвання договору  з автомобільним перевізником - переможцем конкурсу у разі:

      - наявності фактів порушення ним умов договору. Розірвання договору відбувається після невиконання надісланого організатором попередження такому перевізникові про недопущення порушення умов договору. У такому разі для роботи на  міському автобусному маршрутах призначається автомобільний перевізник, який за результатами конкурсу визнаний таким, що зайняв друге місце, на строк до закінчення строку дії договору, який було розірвано (анульовано), а в разі його відмови чи відсутності - призначається до проведення конкурсу інший автомобільний перевізник, транспортні засоби якого відповідають за параметрами, класом, категорією, комфортністю і пасажиромісткістю вимогам, передбаченим для відповідного виду перевезень, один раз на строк не більш як три місяці;

- підтвердження інформації про факт подання перевізником-претендентом недостовірних відомостей для участі у конкурсі з перевезення пасажирів;

3) укласти договір з автомобільним перевізником, який за результатами проведення конкурсу визнаний таким, що зайняв друге місце, у разі:

- настання обставин, передбачених абзацами другим і третім підпункту 2 цього пункту на строк дії договору, який було розірвано;

- відмови перевізника-претендента, який визнаний переможцем конкурсу, від укладення договору ;

4) у разі зупинення судом рішення щодо результатів конкурсного комітету призначити на строк дії відповідної ухвали суду автомобільного перевізника для виконання перевезень, передбачених об’єктом конкурсу;

5) у разі скасування судом рішення щодо результатів конкурсного комітету провести новий конкурс за об’єктом (об’єктами), за яким (якими) було прийнято таке рішення суду.

41. Контроль за виконанням умов договору здійснює організатор та інші органи виконавчої влади згідно з компетенцією за наявності відповідного звернення або доручення організатора.


Фінансування проведення конкурсу та розгляд спорів

42. Розмір плати за участь в конкурсі встановлюється організатором на підставі кошторису витрат і не може перевищувати 300 неоподаткованих мінімумів доходів громадян на дату подання заяви на участь у конкурсі.

43. Перевізник-претендент, який бере участь у кількох конкурсах, вносить плату за участь у кожному конкурсі окремо.

44. Кошторис витрат, пов'язаних з підготовкою та проведенням конкурсу, включає витрати з:

- підготовки пропозицій щодо об'єктів та умов конкурсу;

- розміщення інформації про об'єкти та умови конкурсу в засобах масової інформації;

- організації приймання документів;

- перевірки достовірності одержаної від перевізника-претендента інформації;

- аналізу та оцінки відповідності пропозицій перевізника-претендента умовам конкурсу;

- підготовки інформаційних матеріалів для членів  конкурсного комітету;

- доведення результатів конкурсу до відома перевізників-претендентів;

- подання перевізникам-претендентам  інформації про участь у конкурсі;

- технічного забезпечення конкурсу ;

- виготовлення паспортів автобусних маршрутів.

45. Організатор затверджує кошторис витрат пов’язаних з підготовкою та проведенням конкурсу

46. Плата за участь у конкурсі вноситься перевізником-претендентом на рахунок, визначений організатором.

47. Кошти, сплачені за участь у конкурсі, повертаються повністю у разі, коли конкурс не відбувся або переможця не було визначено з вини організатора.

48. Перевізникам-претендентам, які не стали переможцями конкурсу або не допущені до участі у конкурсі, плата за участь у конкурсі не повертається і використовується на покриття витрат, пов'язаних з підготовкою, проведенням конкурсу.

49. У разі, коли перевізник-претендент до початку проведення конкурсу офіційно відмовився від участі у конкурсі, йому повертається частина суми, сплаченої за участь у конкурсі:

- за умови відкликання заяви до завершення приймання документів – 80 відсотків плати;

- за умови відкликання заяви після завершення приймання документів, але до проведення конкурсу – 60 відсотків.

50. Скарги за результатами конкурсу можуть подаватися протягом 10 днів з дати його проведення та розглядатися організатором протягом 30 днів з дня надходження скарги від перевізника-претендента. Неврегульовані організатором спори розв'язуються в установленому порядку. Скарги, що надійшли з порушенням установленого строку, не розглядаються.

51. Документи та зазначена в них інформація, що подані автомобільними перевізниками-претендентами для участі у конкурсі, повинні бути достовірними станом на дату подання таких документів на конкурс і на дату проведення самого конкурсу.Додаток 1
                до Порядку та умов 
                                         організації і проведення конкурсів

ЗАЯВА
на участь у конкурсі з перевезення пасажирів на
автобусному маршруті загального користування

1. ____________________________________________________________________

(найменування перевізника-претендента, поштові, фінансові реквізити, код згідно з ЄДРПОУ,

___________________________________________________________________________

ідентифікаційний номер перевізника, дані щодо юридичного та фактичного місця розташування, _____________________________________________________________________________

номер та дата прийняття рішення щодо видачі ліцензії на здійснення перевезень)

відповідно до Закону України “Про автомобільний транспорт”, Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів автомобільним транспортом та оголошення ________________________________________________________________,

(найменування організатора перевезень)

у __________________________________________________________________________

(інформація про місце публікування оголошення)

подаю передбачені зазначеними актами законодавства документи та претендую на отримання права здійснювати регулярні пасажирські перевезення на автобусному маршруті __________________________________________________________________

(назва маршруту, номери рейсів)

за об’єктом конкурсу _______________________, ________________________________

(номер об’єкта в оголошенні)       (пріоритетність за об’єктами (у разі потреби)

2. Подаючи цю заяву та документи до неї, засвідчую, що:

подані мною документи є достовірними;

даю свою згоду на обробку моїх даних відповідно до Закону України “Про захист персональних даних”;

на дату подачі цієї заяви автомобільного перевізника-претендента не визнано банкрутом, щодо нього не порушено справу про банкрутство, не проводиться процедура санації, підприємство не перебуває в стадії ліквідації;

згоден брати участь у конкурсі та за результатами визнання мене переможцем укласти договір або отримати дозвіл на виконання перевезень.

3. До заяви додаю:

анкету про участь у конкурсі;

відомості про автобуси, які будуть використовуватися на маршруті, разом з копіями сертифікатів відповідності та екологічності;

відомості про додаткові умови обслуговування маршруту;

копію податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (форма № 1ДФ) за останній квартал;

документ, що підтверджує внесення плати за участь у конкурсі.

____________________________
(найменування посади керівника автомобільного перевізника-претендента, фізичної особи - підприємця або уповноваженої особи)

____________
(підпис)

_____________________
(прізвище, ім’я, по батькові)

____ _________ 20___ року


«___» _____________ 20_____ р. _________________  _______________________________

                               (підпис заявника)                (прізвище, ім'я  та по батькові)

М.П.


Акт відкриття конверта (пакета)

(заповнюється представниками конкурсного комітету)

Конверт (пакет) прийнято _____________ 20___ р. та внесено за N __________ до журналу обліку.

Конверт (пакет) відкрито ______________ 20___ р., документи, що додані перевізником-претендентом до заяви ___________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

       (відповідають переліку / не відповідають переліку – вказуються відсутні документи)


Прізвище, ім'я та по батькові, посади та підписи осіб, які відкрили конверт:

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________


  Додаток 2
                   до Порядку та умов 
                                            організації і проведення конкурсів

ВІДОМОСТІ
про автобуси, які будуть використовуватися
на автобусному маршруті

Поряд-ковий номер

Марка і модель автобуса

Державний реєстрацій-ний номер

Рік випуску/ дата першої реєстрації
(за наявності такої відмітки у свідоцтві про реєстрацію)

Пасажиро-місткість (загальна пасажиро-місткість/ кількість місць для сидіння пасажирів)

Підтвердження права використання автобуса (серія та номер свідоцтва про реєстрацію автобуса)

Відповідність екологічним нормам транспортного засобу
(за умови відповідності автобуса категорії Євро-3 і вище)

Перелік елементів доступності автобуса
для осіб з інвалідністю
та інших маломобільних груп населення

(зазначається за умови подання таких автобусів на конкурс)


_________________________________
(найменування посади керівника автомобільного перевізника-претендента, фізичної особи -
підприємця або уповноваженої особи)

____________
(підпис)

________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)____ _________ 20___ року

  

   Додаток 3
                    до Порядку та умов 
                                             організації і проведення конкурсів

ВІДОМОСТІ
про додаткові умови обслуговування маршруту

________________________________________, повідомляю про ___________________:

(найменування автомобільного перевізника-претендента)

___________________________________________________________________________

(зазначається інформація про плановану вартість проїзду, наявність додаткових

__________________________________________________________________________________________

засобів чи послуг, які автомобільний перевізник-претендент буде використовувати чи надавати

__________________________________________________________________________________________

додатково під час надання послуг з перевезення пасажирів на маршруті,

__________________________________________________________________________________________

право працювати на якому він претендує отримати)


______________________________________________
(найменування посади керівника автомобільного перевізника-претендента, фізичної особи - підприємця або уповноваженої особи)

____________
(підпис)

____________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)____ _________ 20___ року

    Додаток 4
                     до Порядку та умов 
                                              організації і проведення конкурсів


АНКЕТА
до заяви про участь у конкурсі з перевезення пасажирів
або продовження строку дії договору (дозволу)

Поряд-ковий номер

Найменування показника

1.

Відомості про договір (дозвіл), про те, ким і на який період укладений (виданий) як переможцю попереднього конкурсу (за наявності)

2.

Відомості про документи, що підтверджують право власності чи користування земельними ділянками, а також право власності чи користування приміщеннями, де забезпечується проведення медичного огляду водіїв, їх стажування та інструктажі, а також огляд технічного стану автобусів та їх зберігання


________________________________________________
(найменування посади керівника автомобільного перевізника-претендента, фізичної особи -
підприємця або уповноваженої особи)

____________
(підпис)

____________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)


____ _________ 20___ року
Додаток 5
                  до Порядку та умов 
                                           організації і проведення конкурсів


ПЕРЕЛІК
показників нарахування балів за системою оцінки
пропозицій автомобільних перевізників-претендентів (на участь у

конкурсі з перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах) (тепер)


Поряд-ковий номер

Показники, за якими оцінюються
автомобільні перевізники-претенденти

Кількість балів

1.

Робота перевізника-претендента на визначеному організатором перевезень об’єкті конкурсу протягом усього строку дії попереднього дозволу (договору) як переможця попереднього конкурсу

+30

2.

Наявність у перевізника-претендента у власності, співвласності (або таких, що використовуються ними на правах фінансового лізингу) автобусів для відповідного виду перевезень категорії Євро-3 (бали нараховуються окремо за кожен автобус, який пропонується до використання на об’єкті конкурсу, в межах загальної кількості, встановленої організатором перевезень, з урахуванням кількості резервних транспортних засобів)+1

3.

Наявність у перевізника-претендента у власності, співвласності (або таких, що використовуються ними на правах фінансового лізингу) автобусів для відповідного виду перевезень категорії Євро-4 (бали нараховуються окремо за кожен автобус, який пропонується до використання на об’єкті конкурсу, в межах загальної кількості, встановленої організатором перевезень, з урахуванням кількості резервних транспортних засобів)+2

4.

Наявність у перевізника-претендента у власності, співвласності (або таких, що використовуються ними на правах фінансового лізингу) автобусів для відповідного виду перевезень категорії Євро-5 (бали нараховуються окремо за кожен автобус, який пропонується до використання на об’єкті конкурсу, в межах загальної кількості, встановленої організатором перевезень, з урахуванням кількості резервних транспортних засобів)


+3

5.

Наявність у перевізника-претендента у власності, співвласності (або таких, що використовуються ними на правах фінансового лізингу) автобусів для відповідного виду перевезень категорії Євро-6 (бали нараховуються окремо за кожен автобус, який пропонується до використання на об’єкті конкурсу, в межах загальної кількості, встановленої організатором перевезень, з урахуванням кількості резервних транспортних засобів)4

6.

Наявність у перевізника-претендента у власності, співвласності (або таких, що використовуються ними на правах фінансового лізингу) електроавтобусів (бали нараховуються окремо за кожен автобус, який пропонується до використання на об’єкті конкурсу, в межах загальної кількості, встановленої організатором перевезень, з урахуванням кількості резервних транспортних засобів)


+5

7.

Наявність у перевізника-претендента у власності, співвласності (або таких, що використовуються ними на правах фінансового лізингу) низькопідлогових автобусів (бали нараховуються виключно у разі проведення конкурсу на міських та приміських маршрутах) окремо за кожен автобус, який пропонується до використання на об’єкті конкурсу, в межах загальної кількості, встановленої організатором перевезень, з урахуванням кількості резервних транспортних засобів)


+3

8.

Наявність у перевізника-претендента у власності, співвласності (або таких, що використовуються ними на правах фінансового лізингу) автобусів із спеціальним обладнанням для їх експлуатації на екологічно чистих видах палива (газодизелі) (бали нараховуються виключно у разі проведення конкурсу на міських маршрутах окремо за кожен автобус, який пропонується до використання на об’єкті конкурсу, в межах загальної кількості, встановленої організатором перевезень, з урахуванням кількості резервних транспортних засобів)+3

9.

Наявність матеріально-технічної бази, на якій забезпечується проведення медичного огляду водіїв, їх стажування та інструктажі, а також огляд технічного стану автобусів та їх зберігання у разі розміщення такої бази на відстані не більш як 20 кілометрів від місця формування рейсу) (бали нараховуються за інформацією Укртрансбезпеки відповідно до бази ліцензійного реєстру)


+15

10.

Наявність дорожньо-транспортних пригод, скоєних з вини водія перевізника-претендента, у яких є загиблі, доведених у судовому порядку, які сталися протягом року до дати проведення конкурсу

-10

                      Балів  всього :

Додаток 6
                до Порядку та умов 
                                          організації і проведення конкурсів


ЗАЯВА
про продовження строку дії договору (дозволу) з перевезення
пасажирів на автобусному маршруті загального користування

1. ______________________________________________________________________

(найменування автомобільного перевізника, поштові, фінансові реквізити, код згідно з ЄДРПОУ,

__________________________________________________________________________________________

ідентифікаційний номер автомобільного перевізника, дані щодо юридичного та фактичного

__________________________________________________________________________________________

місця розташування, номер та дата прийняття рішення щодо видачі ліцензії на здійснення перевезень)


прошу продовжити строк дії договору (дозволу) _________________________________

___________________________________________________________________________

(назва маршруту із зазначенням номерів рейсів)

2. Подаючи цю заяву, засвідчую, що на день її подачі автомобільного перевізника не визнано банкрутом, щодо нього не порушено справу про банкрутство, не проводиться процедура санації, підприємство не перебуває в стадії ліквідації, а також даю свою згоду на укладення договору або отримання дозволу на виконання перевезень.

3. До заяви додаю:

анкету для продовження строку дії договору (дозволу); 

відомості про автобуси, які будуть використовуватися на маршруті;

відомості про додаткові умови обслуговування маршруту;

відомості щодо інвестування коштів на придбання більш нових та/або комфортабельних автобусів.


___________________________________________
(найменування посади керівника автомобільного перевізника, фізичної особи - підприємця або уповноваженої особи)

_____________
(підпис)

___________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)


____ _______20___ року


                                                                                  

Додаток № 7

до Порядку та умов

організації і проведення конкурсівВІДОМОСТІ
щодо інвестування коштів на придбання більш
нових та/або комфортабельних автобусів

__________________________________, повідомляю про _________________________:

(найменування автомобільного перевізника)

__________________________________________________________________________________________

(зазначається інформація про суму коштів, інвестованих на придбання більш нових
та/або комфортабельних автобусів, із зазначенням реєстраційних даних документів, які
підтверджують належність таких автобусів перевізнику)______________________________________________
(найменування посади керівника автомобільного перевізника, фізичної особи - підприємця або уповноваженої особи)

____________
(підпис)

___________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)____ _________ 20___ року2011-2021 © Всі права застережено.