НОРМАТИВНІ АКТИ
КОЛОМИЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Субота, 13 липня 2024 року
 Рішення міської ради  "Про деякі питання впровадження загальної міської елект..."  № 1405-20/2017-20 від 20.04.2017р. 
Документ №1405-20/2017 від 20.04.2017р. Втратив чинність
        

 
Повязані документи

Рішення міської ради  Деякі питання ведення електронного реєстру для влаштування дітей у заклади дошкільної освіти Коломийської міської ради
Рішення міської ради  №4587-62/2020 від 28.05.2020р. Втратив чинність

 
Історія документа

Історії немає

 
Публікації документа

24.04.2017 
РІШЕННЯ
 
Коломийської міської ради
(20  сесія)
7  демократичного скликання
 
від 20.04.2017р.  № 1405-20/2017-20
 

Про  деякі питання впровадження загальної міської електронної реєстрації (обліку) дітей для влаштування у дошкільні навчальні заклади м. Коломиї


З метою забезпечення права дитини на доступність здобуття дошкільної освіти, спрощення процедури та вільного доступу до інформації про облік дітей для влаштування у дошкільні навчальні заклади м. Коломиї, керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про дошкільну освіту», ст. 2 Закону України «Про доступ до публічної інформації», міська рада


вирішила:


       1. Затвердити Положення про порядок загальної міської електронної реєстрації (обліку) дітей для влаштування у дошкільні  навчальні заклади         м. Коломиї (додається).

       2. Управлінню освіти міської ради (Л. Бордун) до 01.07.2017 р. забезпечити упорядкування, відповідно до п.3.3 Положення, затвердженого п.1 даного рішення, списків дітей, документи яких подані в дошкільні навчальні заклади до 01.05.2017 р.

       3. Управлінню надання адміністративних послуг міської ради (М.Андрусяк) забезпечити до 01.08.2017р. наповнення електронної  бази даних, на підставі відомостей, поданих управлінням освіти міської ради.

       4. Визначити, що реєстрація (облік) дітей для влаштування у дошкільні  навчальні заклади  м. Коломиї з 01.08.2017р. здійснюється згідно Положення, затвердженого п.1 даного рішення.

       5. Заявникам, які бажають подати документи для реєстрації (обліку) дітей для влаштування у дошкільні  навчальні заклади  м. Коломиї, що не внесені до електронної бази даних до 01.08.2017р., керуватися Положенням, затвердженим п.1 даного рішення.

6. Організацію виконання рішення покласти на заступника міського голови Бойцана В.В.

       7. Контроль за виконанням рішення доручити постійній комісії з питань освіти, культури, спорту, інформаційної  та молодіжної політики, соціального захисту та охорони здоров'я

(Г. Романюк).Міський голова                                                                                                       І. Слюзар                               ЗАТВЕРДЖЕНО

                               рішення міської ради

                               від 20.04. 2017 р. №1405-20/2017


Положення

про порядок загальної міської електронної
реєстрації (обліку) дітей для влаштування у дошкільні навчальні заклади

м. Коломиї


 1. Загальні положення


1.1. Положення про порядок загальної міської електронної реєстрації (обліку) дітей для влаштування у дошкільні навчальні заклади м. Коломиї (далі - Положення) розроблене відповідно до Законів України «Про дошкільну освіту», «Про доступ до публічної інформації», Положення про дошкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 р. №305  та визначає порядок електронної реєстрації (обліку) дітей, які проживають та перебувають в м. Коломиї, для влаштування у дошкільні навчальні заклади міста.

1.2. Загальна міська електронна реєстрація (облік) дітей для влаштування у дошкільні навчальні заклади (групи) (далі -ДНЗ), що є у комунальній власності територіальної громади міста Коломиї (далі - м. Коломиї) здійснюється з метою:

 • здійснення обліку дітей, які мають відвідувати дошкільні навчальні заклади міста;
 • забезпечення рівності умов кожної дитини для повної реалізації її здібностей, таланту, всебічного розвитку;
 • забезпечення доступу до інформації про ДНЗ, що є у комунальній власності територіальної громади міста Коломиї;
 • запровадження єдиного підходу щодо прийому дітей у ДНЗ м. Коломиї;

       1.3.У Положенні наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

Загальний міський електронний реєстр (облік) дітей для влаштування у ДНЗ (далі Реєстр) - єдина комп'ютерна база даних, яка містить інформацію про ДНЗ м. Коломиї та дітей, які мають відвідувати ці ДНЗ, та забезпечує її зберігання, видачу та захист від несанкціонованого доступу;

Держатель Реєстру - Управління освіти Коломийської міської ради;

Адміністратор Реєстру – відділ інформаційних технологій Коломийської міської ради, що відповідає за технічне, технологічне та програмне забезпечення Реєстру, надання доступу до нього, забезпечує збереження та захист інформації, що міститься у Реєстрі;

Реєстратор – адміністратор управління надання адміністративних послуг Коломийської міської ради, який здійснює внесення (зміну, виключення) інформації до (з) Реєстру, надання інформації з Реєстру та виконує інші функції, передбачені цим Положенням;

Заявник – фізична особа, яка виявила бажання внести дані її дитини (батько, мати, особа, яка її заміняє) до Реєстру та отримала реєстраційну картку;

Заява - документ, який складається фізичною або юридичною особою з метою внесення (зміни, виключення) інформації до Реєстру (Додаток 1);

Реєстраційна картка - документ, який видається фізичній особі реєстратором і свідчить про внесення інформації до Реєстру (Додаток 2);

Прохідний бар’єр - перелік дітей заявників, кількість яких визначається фактичною наповнюваністю групи, що, як правило, відповідає п. 8 Положення про дошкільний навчальний заклад, затвердженого  постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 року №305 (зі змінами).

 1. Порядок внесення (зміни, виключення) відомостей про ДНЗ
  1. Внесення до Реєстру інформації про ДНЗ для дітей із загальним розвитком, що є у комунальній власності територіальної громади міста Коломиї є обов’язковим.
  2. Внесенню до Реєстру підлягає наступна інформація про ДНЗ:
 • найменування;
 • тип;
 • адреса місця знаходження;
 • контактні дані;
 • прізвище, ім’я, по батькові керівника;
 • кількість груп за віком;
 • гранична наповнюваність груп;
 • кількість та перелік поданих заяв для зарахування до групи в загальному порядку;
 • перелік зарахованих дітей до ДНЗ;
 • режим роботи;
 • основна та додаткова навчальна програма;
 • педагогічний склад;
 • фотоальбом.
  1. Внесення (зміни, виключення) відомостей про ДНЗ здійснюється реєстратором на підставі заяви Держателя Реєстру;
  2. Заява про зміну/виключення відомостей в Реєстрі подається Реєстратору негайно, але не пізніше 5-ти днів з моменту виникнення обставин, які призвели до необхідності зміни/виключення відомостей.
  3. Внесення (зміни, виключення) відомостей про ДНЗ здійснюється Реєстратором не пізніше наступного робочого дня після подання заяви Держателем Реєстру про внесення (зміни, виключення) відомостей.
 1. Порядок внесення (зміни, виключення) відомостей про дітей, які мають відвідувати ДНЗ
  1. Наявність в Реєстрі інформації про дітей, які мають відвідувати ДНЗ є обов’язковою умовою зарахування дитини до відповідного дошкільного навчального закладу.
  2. Внесенню до Реєстру підлягає наступна інформація про дітей, які мають відвідувати ДНЗ:

а) про дитину:

 • прізвище, ім’я, по батькові;
 • дата народження;
 • стать;
 • серія та номер свідоцтва про народження;
 • інформація про пільгову категорію (за наявності).

б) про батьків:

 • прізвище, ім’я, по батькові батька або матері, або осіб, що їх замінюють;
 • адреса реєстрації місця проживання;
 • контактний телефон;
 • місце праці;
 • навчальний заклад та вікову групу, яку має відвідувати дитина;
 • порядковий номер;
 • дата внесення (зміни) відомостей.
  1. Внесення до Реєстру інформації про дітей здійснюється Реєстратором на підставі поданої заявником заяви та подання свідоцтва про народження, паспорта громадянина України або документа, що його замінює, документів, які підтверджують усиновлення чи встановлення опіки (якщо заява подається усиновлювачем чи опікуном), документу, що підтверджує віднесення Заявника до пільгової категорії (за потреби).

Заява заповнюється Заявником за встановленою формою (Додаток 1). Реєстратор здійснює виготовлення електронні копії свідоцтва та документу, що підтверджує віднесення Заявника до пільгової категорії (за потреби).

Реєстратор зобов‘язаний надавати всю необхідну допомогу, пов’язану з заповненням заяви, а також надати доступ до інформації, яка міститься на офіційному сайті Реєстру.

Відомості, зазначені в заяві, підлягають негайному внесенню до Реєстру, після чого видається реєстраційна картка (Додаток 2).

  1. Внесення змін до відомостей про дітей здійснюється в порядку, визначеному п. 3.3. Положення. У випадку внесення відомостей про ДНЗ та вікову групу, яку має відвідувати дитина, попередні відомості про порядковий номер та дату внесення відомостей вилучаються і присвоюється новий порядковий номер та зазначається дата внесення змін.
  2. Реєстратор відмовляє у прийнятті заяви, якщо:

- Заявником не подано інформацію, передбачену п.3.2. Положення;

- не дотримано вимог п.3.3., 3.4. Положення;

-  заявлена дитина вже зареєстрована.

  1. Вилучення відомостей про дітей здійснюється:
 • на підставі заяви Заявника;
 • на підставі подання Держателя Реєстру, в якому вказується перелік дітей, зарахованих до ДНЗ та перелік дітей, батьки або особи, які їх замінюють, не подали заяви на зарахування до ДНЗ чи відтермінування вступу та інші документи для зарахування дітей до ДНЗ у визначений цим Положенням термін.
  1. Присвоєння порядкових номерів здійснюється в порядку черговості за віковою групою кожного ДНЗ при внесенні (зміні) відомостей про дитину. Порядковий номер, дата та час реєстрації не підлягає зміні за жодних умов.
 1. Порядок зарахування дітей

до дошкільного навчального закладу.

  1. Зарахування дітей до дошкільного навчального закладу здійснюється керівником (відповідно до списків, сформованих базою даних) упродовж періоду комплектації груп (червня-серпня) поточного року у відповідний дошкільний навчальний заклад.

У випадку недоукомплектування груп керівник ДНЗ здійснює зарахування  дітей упродовж календарного року (відповідно до списків, сформованих базою даних) у двотижневий строк (14 календарних днів) від дати поданих списків.

  1. Заявник самостійно стежить за наявністю вільних місць у відповідному ДНЗ та прохідним бар’єром на офіційному сайті або безпосередньо у реєстратора.
  2. Заявник зобов’язується у період комплектування груп подати усі необхідні документи, передбачені п.6 Положення Про дошкільний навчальний заклад , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 року №305 (зі змінами), а також:
 • довідку з місця праці батьків в межах м. Коломиї за умов, якщо реєстрація місця проживання заявника є за межами м. Коломиї;
 • реєстраційну картку у визначений цим Положенням строк.
  1. У випадку наявності вільних місць в одному із дошкільних навчальних закладів та відсутності заявників відповідної вікової категорії у цей заклад, заявникам іншого дошкільного навчального закладу із найбільшою кількістю заявників може бути запропонована можливість бути зарахованим до іншого ДНЗ за згодою самого заявника.
  2. Завідувачі дошкільних навчальних закладів проводять прийом документів для зарахування дитини у відповідний дошкільний навчальний заклад лише відповідно до списків, поданих реєстратором.
  3. Зарахування дітей заявників пільгових категорій відбувається відповідно до реєстру заявників пільгових категорій.
   1. Вибір дошкільного навчального закладу відбувається заявником за пропозицією реєстратора відповідно до черговості заявника у реєстрі та відповідно до квоти вільних пільгових місць у дошкільних навчальних закладах (20% від нормативної наповнюваності відповідної вікової групи).
   2. Прийом документів заявників пільгових категорій відбувається відповідно до Положення. До пакету документів, передбаченого п. 4.3. Положення, заявник пільгової категорії додає відповідний документ, що свідчить про наявність пільг.

       До пільгових категорій належать:

 • діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування;
 • діти-інваліди, які не мають протипоказань перебування в ДНЗ;
 • діти з багатодітних сімей, де є двоє і більше дітей дошкільного віку, якщо одна дитина відвідує даний ДНЗ;
 • діти одиноких батьків (виключно вдів, вдівців);
 • діти учасників АТО;
 • діти військовослужбовців, що призначені для проходження служби з іншої місцевості;
 • діти педагогічних працівників загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів м. Коломиї.
  1. Зарахування  дітей до ДНЗ (груп) компенсуючого типу (санаторних та спеціальних) здійснюється відповідно до абзацу 2 п. 6 Положення Про дошкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 року №305 (зі змінами) та при поданні  пакету документів, передбачених п.4.3. Положення, за умови попереднього внесення дитини до списків загальної міської електронної реєстрації.


 1. Забезпечення доступу до Реєстру
  1. Доступ до всіх персональних даних Заявника відповідно Закону України «Про захист персональних даних» має лише Держатель Реєстру, Адміністратор та Реєстратор, які використовують персональні дані Заявника виключно в межах виконання своїх повноважень.

Реєстратор несе відповідальність за внесення/зміни, збереження та захист персональних даних.

  1. Публічний доступ до Реєстру розміщений на офіційному сайті Реєстру та містить виключно наступну інформацію: реєстраційний номер, дату та час реєстрації; прізвище, ім’я, по батькові дитини, а також вибір дошкільного навчального закладу, приналежність до пільгової категорії, вікову групу та рік вступу.
 1. Прикінцеві положення
  1. Внесення (зміни, виключення) відомостей до Реєстру, доступ до інформації офіційного сайту Реєстру є безкоштовним.
  2. Особи, винні в порушенні порядку внесення інформації до Реєстру та порядку прийому дітей до ДНЗ несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

       Додаток 1

                                                                                                                        до Положення

Заява

про внесення (зміну*/виключення**) відомостей

(необхідне підкреслити)

до загального міського  електронного реєстру дітей

для влаштування у дошкільні навчальні заклади м. Коломиї


ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДИТИНУ

 1. Прізвище, ім’я, по батькові дитини ______________________________

__________________________________________________________

 1. Дата народження ___________________________________________
 2. Стать: чол../жін. (необхідне підкреслити)
 3. Серія та номер свідоцтва про народження _________________________

ІНФОРМАЦІЯ ПРО БАТЬКІВ

 1. Прізвище, ім’я, по батькові батька або матері, або осіб, що їх замінюють ___________________________________________________

__________________________________________________________

 1. Адреса реєстрації місця проживання____________________________

__________________________________________________________

 1. Контактний телефон:_____________________________________________
 2. Місце праці ________________________________________________

___________________________________________________________

 1. Пільгова категорія ____________________________________________
 2. Навчальний заклад та вікова група, яку має відвідувати дитина ___________________________________________________________

__________________________________________________________

 1. Порядковий номер __________________________________________

(заповнюється у випадку зміни/виключення відомостей)

_  _ _ _ _ _ _ __ _ _

*У випадку зміни відомостей заповнюється п.14 та пункт/пункти, які підлягають зміні.

**У випадку виключення відомостей заповнюється тільки п.14.

«___»________ _____року                   _________/___________________

                                                                                       (підпис/ прізвище, ініціали )

Даю згоду на обробку своїх персональних даних та персональних даних дитини для використання в міському електронному реєстрі дітей для влаштування у дошкільні навчальні заклади міста Коломиї

«___»________ _____року                   _________/___________________

                                                                                       (підпис/ прізвище, ініціали )З умовами прийому дітей до  дошкільного навчального закладу ознайомлений

«___»________ _____року                   _________/___________________

                                                                                       (підпис/ прізвище, ініціали )Додаток 2 

до Положення


Я

Управління освіти Коломийської міської ради
Івано-Франківської областівнесена до загальноміського реєстру дітей-заявників для влаштування

до ________________________________________________у_________________вікову групу

на________рік.

Інформація про батьків

Мати/батько/офіційний опікун________________________________________________________

ПІБ_______________________________________________________________________________


Реєстрація місця проживання_________________________________________________________

Місце праці________________________________________________________________________

Контактні телефони:_________________________________________________________________

М.П.

       

Реєстраційна картка №________

видана ________

яка засвідчує те, що_________________________________________________
(ПІБ дитини)

№ свідоцтва про народження______________________Дата народження__________________

Стать___________________________________________________________________________        

/ПІБ реєстратора/                       

мммммммммммм
2011-2024 © Всі права застережено.