НОРМАТИВНІ АКТИ
КОЛОМИЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Субота, 13 липня 2024 року
 Рішення міської ради  "Деякі питання ведення електронного реєстру для влаштув..."  № 4587-62/2020-62 від 28.05.2020р. 
Документ №4587-62/2020 від 28.05.2020р. Втратив чинність
        

 
Повязані документи

Рішення міської ради  Про деякі питання впровадження загальної міської електронної реєстрації (обліку) дітей для влаштування у дошкільні навчальні заклади м. Коломиї
Рішення міської ради  №1405-20/2017 від 20.04.2017р. Втратив чинність
Рішення міської ради  Про внесення змін до рішення міської ради від 28.05.2020р. №4587-62/2020 "Деякі питання ведення електронного реєстру для влаштування дітей у заклади дошкільної освіти Коломийської міської ради"
Рішення міської ради  №327-9/2021 від 22.02.2021р. Втратив чинність
Рішення міської ради  Про затвердження Положення про порядок ведення електронного реєстру дітей для зарахування до закладів дошкільної освіти Коломийської міської ради
Рішення міської ради  №1987-32/2022 від 24.05.2022р. Втратив чинність

 
Історія документа

Історії немає

 
Публікації документа

01.06.2020 
РІШЕННЯ
 
Коломийської міської ради
(62  сесія)
7  демократичного скликання
 
від 28.05.2020р.  № 4587-62/2020-62
 

Деякі питання ведення  електронного

реєстру для влаштування дітей у

заклади дошкільної освіти Коломийської

міської ради


Відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту», керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 2 Закону України «Про доступ до публічної інформації», з метою забезпечення права дитини на доступність здобуття дошкільної освіти, спрощення процедури та вільного доступу до інформації про облік дітей для влаштування у дошкільні навчальні заклади Коломийської об’єднаної територіальної громади , міська рада


вирішила:


 1. Затвердити Положення про порядок ведення загальної електронної реєстрації дітей для влаштування у заклади дошкільної освіти Коломийської міської ради (додається).
 2. Управлінню надання адміністративних послуг міської ради (Микола Андрусяк) забезпечити ведення електронного реєстру, внесення достовірних та точних даних, на підставі відомостей, поданих заявниками.
 3. Управлінню освіти Коломийської міської ради (Любомир Бордун), керівникам закладів дошкільної освіти Коломийської міської ради забезпечити дотримання вимог даного Положення при зарахуванні дітей у   закладів дошкільної освіти.
 4. Вважати таким, що втратило чинність рішення міської ради від 20.04.2017р. №1405-20/2017 “Про  деякі питання впровадження загальної міської електронної реєстрації (обліку) дітей для влаштування у дошкільні навчальні заклади м. Коломиї”.
 5. Організацію виконання рішення покласти на заступника міського голови Володимира Бойцана.

6. Контроль за виконанням рішення доручити постійній комісії з питань освіти, культури, спорту, інформаційної  та молодіжної політики, соціального захисту та охорони здоров'я (Г. Романюк).
Міський голова                                                                                                     Ігор Слюзар


ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення міської ради

від 28.05.2020 р. №4587-62/2020ПОЛОЖЕННЯ

про порядок ведення загальної електронної реєстрації дітей для влаштування у заклади дошкільної освіти Коломийської міської ради


1. Загальні положення


1.1. Положення про порядок ведення загальної електронної реєстрації дітей для влаштування у заклади дошкільної освіти Коломийської міської ради (далі - Положення) розроблене відповідно до Законів України «Про дошкільну освіту», «Про доступ до публічної інформації», Положення про дошкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 р. №305  та визначає порядок електронної реєстрації (обліку) дітей, які проживають та перебувають на території Коломийської об’єднаної територіальної громади, для влаштування у заклади дошкільної освіти Коломийської міської ради.

1.2 Загальна електронна реєстрація дітей для влаштування у заклади дошкільної освіти Коломийської міської ради, що є у комунальній власності територіальної громади (далі - ЗДО) здійснюється з метою:

 • здійснення обліку дітей, які планують відвідувати ЗДО;
 • забезпечення рівності умов кожної дитини для повної реалізації її здібностей, таланту, всебічного розвитку;
 • забезпечення доступу до інформації про ЗДО;
 • запровадження єдиного підходу щодо прийому дітей у ЗДО.

1.3. У Положенні наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

Електронний реєстр дітей для влаштування у ЗДО (далі Реєстр) - єдина електронна база даних, яка містить інформацію про ЗДО Коломийської міської ради та дітей, які мають відвідувати ці заклади, та забезпечує її зберігання, видачу та захист від несанкціонованого доступу.

Розпорядник Реєстру – структурний підрозділ Коломийської міської ради, що координує та забезпечує виконання завдань у сфері освіти на території Коломийської об’єднаної територіальної громади.

Адміністратор Реєстру – структурний підрозділ Коломийської міської ради, основними завданням, якого є робота з програмно-технічними засобами,   обслуговування інформаційно-телекомунікаційних каналів та обладнання. Адміністратор Реєстру відповідає за технічне, технологічне та програмне забезпечення Реєстру, надання користувачам прав доступу до нього, забезпечує збереження та захист інформації, що міститься у Реєстрі.

Реєстратор – посадова особа структурного підрозділу Коломийської міської ради, що відповідає за надання адміністративних послуг (адміністратор ЦНАП), яка здійснює внесення (зміну, виключення) інформації до/з Реєстру, надання інформації з Реєстру та виконує інші функції, передбачені цим Положенням.

Заявник – фізична особа, яка виявила бажання внести дані про її дитину (батько, мати, законний представник) до Реєстру та отримала реєстраційну картку.

Заява - документ, який складається фізичною особою з метою внесення (зміни, виключення) інформації до/з Реєстру (Додаток 1).

Реєстраційна картка - документ, який видається фізичній особі Реєстратором і свідчить про внесення інформації до Реєстру (Додаток 2).

Прохідний бар’єр - перелік дітей заявників, кількість яких визначається фактичною наповнюваністю групи, що, як правило, відповідає Положенню про дошкільний навчальний заклад, затвердженому  постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 року №305.


2. Порядок внесення (зміни, виключення) відомостей про ДНЗ


  1. Внесення до Реєстру інформації про ЗДО для дітей із загальним розвитком, що є у комунальній власності територіальної громади є обов’язковим.
  2. Внесенню до Реєстру підлягає наступна інформація про ЗДО:
 • найменування;
 • тип;
 • адреса місця знаходження;
 • контактні дані;
 • прізвище, ім’я, по батькові керівника;
 • кількість груп за віком;
 • гранична наповнюваність груп;
 • кількість та перелік поданих заяв для зарахування до групи в загальному порядку;
 • перелік зарахованих дітей до ЗДО;
 • режим роботи;
 • основна та додаткова навчальна програма;
 • педагогічний склад;
 • фотоальбом.
  1. Внесення (зміни, виключення) відомостей зазначених у п.2.2 Положення про ЗДО здійснюється Розпорядником Реєстру.
  2. Інформація, що вноситься до Реєстру про ЗДО має бути актуальна, повна та достовірна.
  3. У разі зміни відомостей про ЗДО, визначених п.2.2. Розпорядник Реєстру невідкладно вносить відповідні зміни до Реєстру, але не пізніше наступного робочого дня після настання таких змін.


3. Порядок внесення (зміни, виключення) відомостей про дітей,

які мають відвідувати ЗДО


  1. Наявність в Реєстрі інформації про дітей, які мають відвідувати ЗДО є обов’язковою умовою зарахування дитини до відповідного ЗДО Коломийської міської ради.
  2. Внесенню до Реєстру підлягає наступна інформація про дітей, які планують відвідувати ЗДО:

а) про дитину:

 • прізвище, ім’я, по батькові;
 • дата народження;
 • стать;
 • серія та номер свідоцтва про народження;
 • інформація про пільгову категорію (за наявності).

б) про батьків:

 • прізвище, ім’я, по батькові батька або матері, або осіб, що їх замінюють;
 • адреса реєстрації місця проживання;
 • контактний телефон;
 • електронна пошта (за наявності);
 • місце праці;
 • навчальний заклад та вікову групу, яку має відвідувати дитина;
 • порядковий номер;
 • дата внесення (зміни) відомостей.
  1. Внесення до Реєстру інформації про дітей здійснюється Реєстратором на підставі поданої заявником заяви та пред’явлення паспорта громадянина України або документа, що його замінює,  свідоцтва про народження дитини, документів, які підтверджують усиновлення чи встановлення опіки (якщо заява подається усиновлювачем чи опікуном), документу, що підтверджує віднесення заявника/дитини до пільгової категорії (за потреби).

Заява заповнюється заявником власноручно за встановленою формою, згідно з Додатком 1 до даного Положення.

Реєстратор зобов’язаний надати всю необхідну консультативну допомогу, пов’язану з заповненням заяви, а також надати доступ до інформації, яка міститься на офіційному сайті Реєстру.

Відомості, зазначені в заяві, підлягають негайному внесенню до Реєстру, після чого видається реєстраційна картка за формою згідно з Додатком 2 до даного Положення.

  1. Внесення змін до відомостей про дітей здійснюється в порядку, визначеному п. 3.3. Положення. У випадку внесення змін до відомостей про ЗДО та вікову групу, яку має відвідувати дитина, попередні відомості про порядковий номер та дату внесення відомостей вилучаються і присвоюється новий порядковий номер та зазначається дата внесення змін.
  2. Реєстратор відмовляє у прийнятті заяви, якщо:

- заявником не подано інформацію, передбачену п.3.2. Положення;

- не дотримано вимог п.3.3., 3.4. Положення;

-  заявлена дитина вже зареєстрована.

3.6. Вилучення відомостей про дітей здійснюється:

 • на підставі заяви заявника;
 • на підставі подання Розпорядника Реєстру, в якому вказується перелік дітей, зарахованих до ЗДО та перелік дітей, батьки або особи, які їх замінюють, не подали заяви на зарахування до ЗДО чи відтермінування вступу та інші документи для зарахування дітей до ЗДО у визначений цим Положенням термін.
  1. Присвоєння порядкових номерів здійснюється в порядку черговості за віковою групою кожного ЗДО при внесенні (зміні) відомостей про дитину. Порядковий номер, дата та час реєстрації не підлягає зміні за жодних умов.


4. Порядок зарахування дітей до дошкільного навчального закладу


  1. Зарахування дітей до ЗДО здійснюється його керівником, відповідно до списків наданих Розпорядником Реєстру, які формуються з бази даних Реєстру, упродовж періоду комплектації груп (з першого робочого дня червня місяця поточного року до останнього робочого дня серпня місяця поточного року) у відповідний ЗДО.

У випадку недоукомплектування груп керівник ЗДО здійснює зарахування  дітей упродовж календарного року, відповідно до списків наданих Розпорядником Реєстру, які формуються з бази даних Реєстру, у двотижневий строк (14 календарних днів) від дати поданих списків.

  1. Заявник самостійно стежить за наявністю вільних місць у відповідному ЗДО та прохідним бар’єром на веб сайті http://sadok.kolrada.gov.ua.
  2. Заявник зобов’язується у період комплектування груп подати усі необхідні документи, передбачені чинними нормативно-правовими актами, а також:
 • довідку з місця праці батьків (законних представників) в межах Коломийської об’єднаної територіальної громади, за умов, якщо реєстрація місця проживання заявника є за межами територіальної громади;
 • реєстраційну картку у визначений цим Положенням строк.
  1. У випадку наявності вільних місць в одному із ЗДО та відсутності заявників відповідної вікової категорії у цей заклад, заявникам іншого ЗДО із найбільшою кількістю заявників може бути запропонована можливість бути зарахованим до іншого ЗДО за згодою самого заявника.
  2. Керівники ЗДО проводять прийом документів для зарахування дитини у відповідний ЗДО лише відповідно до списків, поданих Розпорядником  Реєстру.
  3. Зарахування дітей заявників пільгових категорій відбувається відповідно до реєстру заявників пільгових категорій.
  4. Вибір ЗДО відбувається заявником за пропозицією реєстратора відповідно до черговості заявника у Реєстрі та відповідно до квоти вільних пільгових місць у ЗДО  (для першої молодшої вікової групи – 3 дитини; для другої молодшої, середньої і старшої - 4 дитини).
  5. Прийом документів заявників пільгових категорій відбувається відповідно до Положення. До пакету документів, передбаченого п. 4.3. Положення, заявник пільгової категорії додає відповідний документ, що свідчить про наявність пільг.

       До пільгових категорій належать:

 • діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування;
 • діти з інвалідністю, які не мають протипоказань перебування в ЗДО;
 • діти з багатодітних сімей, де є двоє і більше дітей дошкільного віку, якщо одна дитина відвідує даний ЗДО;
 • діти одиноких батьків (виключно вдів, вдівців);
 • діти учасників АТО;
 • діти військовослужбовців, що призначені для проходження служби з іншої місцевості;
 • діти педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти, дошкільної освіти та позашкільних навчальних закладів Коломийської об’єднаної територіальної громади.
  1. Зарахування  дітей до ЗДО (груп) компенсуючого типу (санаторних та спеціальних) здійснюється відповідно до Положення про дошкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 року №305 (зі змінами) та при поданні  пакету документів, передбачених п.4.3. Положення, за умови попереднього внесення дитини до списків загальної міської електронної реєстрації.


5. Забезпечення доступу до Реєстру


  1. Доступ до всіх персональних даних Заявника відповідно Закону України «Про захист персональних даних» має лише Розпорядник Реєстру, Адміністратор та Реєстратор, які використовують персональні дані Заявника виключно в межах виконання своїх повноважень та у цілях передбачених даним Положенням.

Адміністратор та Реєстратор несуть відповідальність за внесення/зміни, збереження та захист персональних даних.

  1. Публічний доступ до Реєстру розміщений на веб сайті http://sadok.kolrada.gov.ua та містить виключно наступну інформацію: реєстраційний номер, дату та час реєстрації; прізвище, ім’я, по батькові дитини, а також вибір ЗДО, приналежність до пільгової категорії, вікову групу та рік вступу.


6. Прикінцеві положення


  1. Внесення (зміни, виключення) відомостей до Реєстру, доступ до інформації офіційного сайту Реєстру є безкоштовним.
  2. Особи, винні в порушенні порядку внесення інформації до Реєстру та порядку прийому дітей до ЗДО несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.


Додатки:2011-2024 © Всі права застережено.