НОРМАТИВНІ АКТИ
КОЛОМИЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Четвер, 01 жовтня 2020 року
 Розпорядження міського голови  "Про Міжвідомчу раду з питань сімї,гендерної рівності, д..."  № 426-р від 11.12.2019р. 
Документ №426-р від 11.12.2019р. Чинний
        

 
Повязані документи

Розпорядження міського голови  Про Міжвідомчу раду з питань сім'ї, гендерної рівності, демографічного розвитку, запобіганню насильству в сім'ї та протидії торгівлі людьми
Розпорядження міського голови  №62-р від 02.04.2015р. Втратив чинність

 
Історія документа

Історії немає

 
Публікації документа

15.12.2019УКРАЇНА
місто Коломия Івано-Франківської області
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
міського голови
 
м. Коломия
 
від 11.12.2019р.  № 426-р
 

Про Міжвідомчу раду з питань сім’ї, ґендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання насильству в сім’ї та протидії торгівлі людьми


Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 5 вересня 2007 року № 1087 «Про консультативно-дорадчий орган з питань сім’ї, ґендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання та протидії домашньому насильству та протидії торгівлі людьми», розпорядження облдержадміністрації від 10.04.2017 року № 184 «Про Міжвідомчу раду облдержадміністрації з питань сім’ї, гендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання насильству в сім’ї та протидії торгівлі людьми» та у зв’язку із необхідністю проведення в місті ефективної державної політики з питань сім’ї, ґендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання насильству в сім’ї та протидії торгівлі людьми:


 1. Утворити Міжвідомчу раду з питань сім’ї, ґендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання насильству в сім’ї та протидії торгівлі людьми та затвердити її склад.
 2. Затвердити Положення про Міжвідомчу раду з питань сім’ї, ґендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання насильству в сім’ї та протидії торгівлі людьми.
 3. Розпорядження міського голови від 02.04.2015 року № 62-р вважати таким, що втратило чинність.
 4. Координацію роботи та узагальнення інформації покласти на головного відповідального виконавця – департамент соціальної політики міської ради (Людмила Яремчук).

5.        Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника міського голови Романа Остяка.Міський голова                                                                                                       Ігор Слюзар


ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження міського голови

від 11.12.2019р. № 426-р


Склад

Міжвідомчої ради з питань сім’ї, ґендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання насильству в сім’ї та протидії торгівлі людьми


Остяк

Роман Адамович

-

заступник міського голови, голова Міжвідомчої ради;

Яремчук

Людмила Вікторівна

-

директор департаменту соціальної політики міської ради, заступник голови Міжвідомчої ради;


Малиш

Орест Ярославович


-


начальник відділення соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю Єдиного Центру надання реабілітаційних та соціальних послуг міста Коломиї, секретар Міжвідомчої ради;
Члени Міжвідомчої ради:

Біланюк

Михайло Миколайович

-

заступник начальника сектору превенції Коломийського відділу поліції, член ради (за згодою);

Івахнюк

Ігор Васильович

-

начальник служби у справах дітей Коломийської міської ради, член ради;

Макарова

Людмила Миколаївна

-

голова Коломийської організації Товариства Червоного Хреста України, член ради (за згодою);

Мельник

Іван Петрович

-

головний спеціаліст управління освіти міської ради, член ради;

Прайс

Алла Анатоліївна

-

заступник директора з експертизи тимчасової непрацездатності Комунального неприбуткового підприємства Коломийської міської ради «Коломийський міський центр первинної медико-санітарної допомоги», член ради (за згодою);

Смерек

Вікторія Михайлівна

-

головний спеціаліст відділу право просвітництва та надання безоплатної правової допомоги Коломийського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги, член ради (за згодою);

Тарасенко

Вікторія Михайлівна

-

прокурор Коломийської місцевої прокуратури, член ради (за згодою).


Заступник директора департаменту                                       Надія Стеф’юкЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження міського голови

від 11.12.2019р. № 426-рПоложення

про Міжвідомчу з питань сім’ї, тендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання насильству в сім’ї та протидії торгівлі людьми


 1. Міжвідомча рада з питань сім’ї, тендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання насильству в сім’ї та протидії торгівлі людьми (надалі - Рада) є постійно діючим консультативно-дорадчим органом, утвореним при Коломийській міській об’єднаній територіальній громаді.
 2. Рада у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції і законів України, актами Кабінету Міністрів України, розпорядженнями міського голови та цим Положенням.
 3. Основними завданнями Ради є:
  1. Сприяння в проведенню в громаді ефективної державної політики з питань сім’ї, тендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання насильству в сім’ї та протидії торгівлі людьми.
  2. Розгляд питань, які потребують міжгалузевої узгодженої співпраці щодо реалізації державної політики з питань сім’ї, тендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання насильству в сім’ї та протидії торгівлі людьми, зокрема розшуку, повернення, реабілітації жертв торгівлі, запобігання насильству в сім’ї.
  3. Сприяння формуванню позитивного ставлення до сім’ї, відповідального батьківства, відродженню та збереженню національних сімейних цінностей, утвердженню рівних прав і можливостей жінок та чоловіків в усіх сферах життєдіяльності суспільства, запобігання соціальному сирітству.
 4. Рада відповідно до покладених на неї завдань:
  1. Розглядає пропозиції центральних і місцевих органів виконавчої влади, наукових установ та громадських організацій щодо визначення пріоритетних напрямів соціальної підтримки сім'ї, демографічного розвитку, запобігання насильству в сім’ї, вдосконалення механізму забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків, протидії торгівлі людьми.
  2. Готує пропозиції щодо його запровадження в громаді.
 5. Рада має право:
  1. Утворювати в разі потреби експертні та робочі групи із залученням представників місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, наукових установ, громадських організацій (за згодою їх керівників) для підготовки пропозицій щодо ефективної реалізації державної політики з питань сім'ї, тендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання насильству в сім’ї та протидії торгівлі людьми.
  2. Одержувати в установленому порядку від місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування  інформаційні та аналітичні матеріали, необхідні для виконання покладених на неї завдань.
  3. Організовувати проведення конференцій, симпозіумів, нарад та семінарів з питань, що належать до компетенції Ради.
 6. Рада під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями, а також з міжнародними організаціями та відповідними органами інших держав.
 7. До складу ради входять представники структурних підрозділів міської ради, охорони здоров’я, освіти, Коломийського відділу поліції ГУНП, Коломийської організації Товариства Червоного Хреста, прокуратури, Коломийського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги, служби у справах дітей.   
 8. Діяльність Ради проводиться на громадських засадах.
 9. Для участі у засіданнях Ради можуть запрошуватися посадові особи органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності.
 10. Засідання Ради веде голова або за його відсутності заступник голови.
 11. Засідання є правомочним, якщо на ньому присутні не менш як половина членів Ради.
 12. Рішення Ради приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.
 13. Рішення Ради мають рекомендаційний характер і можуть бути реалізовані шляхом прийняття відповідних розпоряджень міського голови або надання окремих доручень голови.
 14. Рада інформує про свою діяльність у засобах масової інформації.
 15. Організаційно-технічне забезпечення роботи Ради здійснює департамент соціальної політики Коломийської міської ради.Заступник директора департаменту                                                 Надія Стеф’юк2011-2020 © Всі права застережено.