НОРМАТИВНІ АКТИ
КОЛОМИЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Вівторок, 05 грудня 2023 року
 Рішення міської ради  "Про міський бюджет на 2020 рік..."  № 4222-55/2019-55 від 05.12.2019р. 
Документ №4222-55/2019 від 05.12.2019р. Чинний
        

 
Повязані документи

Рішення міської ради  Про уточнення міського бюджету на 2020 рік
Рішення міської ради  №4426-59/2020 від 20.02.2020р. Чинний
Рішення міської ради  Про уточнення міського бюджету на 2020 рік
Рішення міської ради  №4443-59/2020 від 29.02.2020р. Чинний
Рішення міської ради  Про уточнення міського бюджету на 2020 рік
Рішення міської ради  №4556-60/2020 від 24.03.2020р. Чинний
Рішення міської ради  Про уточнення бюджету Коломийської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік (0953000000 код бюджету)
Рішення міської ради  №4569-62/2020 від 28.05.2020р. Чинний
Рішення міської ради  Про використання коштів з резервного фонду бюджету Коломийської міської об'єднаної територіальної громади за І квартал 2020 року (0953000000 код бюджету)
Рішення міської ради  №4568-62/2020 від 28.05.2020р. Чинний
Рішення міської ради  Про уточнення бюджету Коломийської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік (0953000000 код бюджету)
Рішення міської ради  №4727-63/2020 від 25.06.2020р. Чинний
Рішення міської ради  Про уточнення бюджету Коломийської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік (0953000000) код бюджету
Рішення міської ради  №4835-65/2020 від 23.07.2020р. Чинний
Рішення міської ради  Про уточнення бюджету Коломийської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік (0953000000) код бюджету
Рішення міської ради  №4892-66/2020 від 26.08.2020р. Чинний
Рішення міської ради  Про уточнення бюджету Коломийської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік (09530000000 код бюджету)
Рішення міської ради  №4895-68/2020 від 18.09.2020р. Чинний
Рішення міської ради  Про виконання бюджету Коломийської міської об'єднаної територіальної громади за 9-ть місяців 2020 року (0953000000 код бюджету)
Рішення міської ради  №4968-69/2020 від 08.10.2020р. Чинний
Рішення міської ради  Про уточнення бюджету Коломийської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік (09530000000) код бюджету
Рішення міської ради  №50-3/2020 від 17.12.2020р. Чинний
Рішення міської ради  Про уточнення бюджету Коломийської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік (09530000000 код бюджету)
Рішення міської ради  №116-4/2020 від 24.12.2020р. Чинний

 
Історія документа

Історії немає

 
Публікації документа

09.12.2019 
РІШЕННЯ
 
Коломийської міської ради
(55  сесія)
7  демократичного скликання
 
від 05.12.2019р.  № 4222-55/2019-55
 

Про міський бюджет

на 2020 рік

(2610600000)

   код бюджету


       Відповідно до Конституції України, керуючись пунктом 23  частини І статті 26,  статтями  59, 61  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтями 72, 76, 77 Бюджетного кодексу України, Законом України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» від 14.11.2019 року, протоколу засідання постійної комісії з питань бюджету, інвестицій, соціально – економічного розвитку та зовнішньоекономічних відносин Коломийської міської ради від 27.11.2019р. № 92, міська рада:


вирішила:


  1. Визначити на 2020 рік:


1.1. Доходи  міського бюджету у сумі  626 313 598 гривень, в тому числі:

- доходи загального фонду міського бюджету  531 032 524 гривень, з них:

- субвенції з Державного бюджету –  137 408 800 гривень,

- субвенції з обласного бюджету – 231 200 гривень,

- доходи спеціального фонду міського бюджету 95 281 074 гривень, у тому числі бюджету розвитку  84 313 943 гривень згідно з додатком 1 до  цього рішення.


1.2. Видатки міського бюджету у сумі 625 648 214 гривень, в тому числі видатки загального фонду міського бюджету 518 019 240 гривень, видатки спеціального фонду міського бюджету 107 628 974 гривень.


1.3 Профіцит загального фонду міського бюджету в сумі 13 013 284 гривень, напрямком використання якого  визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду), з них 665 384 грн. -   погашення кредиту, згідно Договору про надання кредиту ESC 4/15 між НЕФКО та Коломийською міською радою від 15.12.2015 року («Договір»), згідно з додатком 2 до цього рішення.


1.4 Дефіцит спеціального фонду міського бюджету у сумі 12 347 900 гривень, джерелом покриття якого визначити кошти, одержані із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду ), згідно з додатком 2 до цього рішення.


1.5. Визначити оборотний залишок бюджетних коштів бюджету міста Коломиї у сумі 100 000 гривень, що становить 0,02 відсотка видатків загального фонду міського бюджету, визначених у пункті 1,2 цього рішення.


1.6. Установити обсяг резервного фонду міського бюджету на 2020 рік в сумі 1 000 000 гривень, що становить 0,2 відсотки видатків загального фонду міського бюджету . Рішення про виділення коштів з цього фонду, відповідно до статті 24 Бюджетного кодексу України, приймаються виконкомом міської ради, у порядку встановленому Кабінетом Міністрів України.


2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів бюджету міста Коломиї на 2020 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами  в сумі 625 648 214 гривень, у тому числі по загальному фонду  518 019 240 гривень, спеціальному фонду 107 628 974 гривень, згідно з додатком 3 до цього рішення.


3. Затвердити на 2020 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 4 до цього рішення.


4. Затвердити на 2020 рік розподіл коштів  бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію об’єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об’єктами згідно з додатком 5 до цього рішення.


5. Затвердити розподіл витрат  міського бюджету на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі  85 898 488 гривень згідно з додатком 6 до цього рішення.


6. Установити, що джерелами формування загального фонду міського бюджету на 2020 рік є доходи визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України, а також трансферти, що надаються з Державного бюджету України міському бюджету та субвенції з обласного бюджету.


7. Установити, що джерелами формування спеціального фонду міського бюджету на 2020 рік у частині доходів є надходження, визначені статтею 69та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України.


8. Установити, що у 2020 році кошти отримані до спеціального фонду міського бюджету згідно із статтями 69№ та 71 Бюджетного кодексу України, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених статтями 71, 89, 91 Бюджетного кодексу України.


9. Установити станом на 31.12.2020 року граничний обсяг гарантованого місцевого боргу у сумі 36 257 676 грн.


10. Затвердити, відповідно до ст. 55 Бюджетного кодексу України, перелік захищених видатків загального фонду міського бюджету на 2020 рік за їх економічною структурою:

  • оплату праці працівників бюджетних установ та закладів (код 2110);
  • нарахування на заробітну плату (код 2120);
  • придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів (код 2220);
  • забезпечення продуктами харчування (код 2230);
  • оплату комунальних послуг та енергоносіїв (код 2270);
  • обслуговування міського боргу (код 2400);
  • поточні трансферти (код 2600);
  • соціальне забезпечення (код 2700);


11. Відповідно до статей 43, 73 Бюджетного кодексу України, надати право фінансовому управлінню Коломийської міської ради, отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:


11.1. позики на покриття тимчасових касових розривів міського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.


12. Керуючись статтями 20, 28, 51, 77 Бюджетного кодексу України, зобов’язати головних розпорядників коштів міського бюджету:


12.1. Забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах:

-  на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати;

- на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами.


12.2. Затвердити обґрунтовані ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної  установи, виходячи із обсягів відповідних бюджетних асигнувань.


12.3. Забезпечити укладання угод по кожному виду енергоносіїв у межах установлених лімітів.

12.4. Здійснювати управління бюджетними коштами у межах встановлених бюджетних повноважень та оцінку ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі.

12.5. Утримувати чисельність працівників та здійснювати фактичні видатки на заробітну плату, включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише у межах фонду заробітної плати, затвердженого у кошторисах або планах використання бюджетних коштів.

12.6. Установити, що при виконанні міського бюджету головні розпорядники коштів мають право брати бюджетні зобов’язання у 2020 році, враховуючи необхідність виконання бюджетних зобов’язань минулих років, взятих на облік в управлінні Державної казначейської служби України у м. Коломиї, у межах виділених їм бюджетних асигнувань.

Зобов’язання, взяті розпорядниками коштів міського бюджету без відповідних бюджетних асигнувань, не вважаються бюджетними зобов’язаннями і не підлягають оплаті за рахунок бюджетних коштів. Взяття таких зобов’язань є бюджетним правопорушенням.

Здійснити у разі виникнення заборгованості із заробітної плати, інших соціальних виплат і оплати енергоносіїв та комунальних послуг комплекс заходів щодо погашення заборгованості із зазначених виплат, забезпечивши використання не менш, як 90 відсотків наявних коштів.


12.7. На виконання вимог наказу Міністерства фінансів України від 16.08.2014 року № 836 «про деякі питання затвердження програмно – цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 10.09.2014 року  за № 1103/25880 (зі змінами), забезпечити розробку проектів паспортів бюджетних програм і надати їх на затвердження до фінансового управління Коломийської міської ради протягом 30 днів після набрання чинності цим рішенням.

Проекти  паспортів  бюджетних програм подаються головними розпорядниками коштів міського бюджету на затвердження до фінансового управління разом із проектами наказів про їх затвердження на паперових та електронних носіях.

12.8. Забезпечити доступність інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

12.8.1. Здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення, щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2020 року;


12.8.2. Оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів.

12.9. Установити, що у 2020 році розпорядники коштів міського бюджету мають право брати бюджетні зобов’язання за спеціальним фондом виключно у межах відповідних фактичних надходжень до спеціального фонду бюджету.

13. Уповноважити виконавчий комітет міської ради проводити пооб’єктний розподіл внесків до статутних капіталів суб’єктів господарювання.

14. Надати право фінансовому управлінню Коломийської міської ради:

- здійснювати перерозподіл бюджетних призначень між головними розпорядниками коштів міського бюджету та бюджетними програмами за рішенням міської ради згідно з вимогами Постанови Кабінету Міністрів України від 12.01.2011 року № 18 «Про затвердження Порядку передачі бюджетних призначень, перерозподілу видатків бюджету і надання кредитів з бюджету » (зі змінами);

-         у випадку внесення змін  до наказів Міністерства фінансів України від 14.01.2011 року № 11 «Про бюджетну класифікацію» (зі змінами) та від 20.09.2017 року № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами),  в частині назв  кодів відомчої та функціональної класифікації , вносити відповідні зміни до розпису  міського  бюджету на 2020 рік за джерелами доходів і напрямами видатків головних розпорядників коштів міського бюджету за кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів;

-        у межах загального обсягу бюджетних призначень за загальним та спеціальним фондами бюджету за обґрунтованим поданням головного розпорядника бюджетних коштів, здійснювати перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі міського бюджету та кошторисі, в розрізі відомчої, типової програмної  та функціональної і економічної класифікації бюджету;

-        у межах загального обсягу бюджетних призначень по субвенціях з державного та обласного бюджетів за обґрунтованим поданням головного розпорядника бюджетних коштів, здійснювати перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі міського бюджету та кошторисі, в розрізі відомчої, типової програмної  та функціональної і економічної класифікації бюджету;

-        у міжсесійний період здійснювати внесення змін до доходів та видатків міського бюджету за рахунок міжбюджетних трансфертів з державного та інших бюджетів, розподіл і перерозподіл базових дотацій та субвенцій між головними розпорядниками бюджетних коштів та внесення змін за відомчою та типовою програмною класифікацією видатків загального та спеціального фондів міського бюджету, за погодженням голови постійної комісії з питань бюджету, інвестицій, соціально-економічного розвитку та зовнішньоекономічних відносин, з подальшим затвердженням на сесії міської ради.


15. Установити, що частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об`єднань (засновником яких є міська рада), що вилучається до бюджету, зараховується до міського бюджету в розмірі 15 відсотків за результатами фінансово - господарської діяльності у 2019 році та наростаючим підсумком щоквартальної фінансово-господарської діяльності у 2020 році у строки, встановлені для сплати податку на прибуток підприємств.


16. Установити, що у випадках, коли виконавчий комітет міської ради, відділи та управління міської ради, депутати міської ради вносять пропозиції щодо виділення додаткових асигнувань з міського бюджету, вони повинні одночасно подавати пропозиції, щодо скорочення витрат бюджету та/або джерел додаткових надходжень бюджету для досягнення збалансованості бюджету.


17. Додатки 1 – 6 до цього рішення є його невід’ємною частиною.


18. Рішення набуває чинності з 1 січня 2020 року і діє до 31 грудня 2020 року.


19. Відповідно до частини 4 статті 28 Бюджетного кодексу України рішення підлягає публікації у місцевих засобах масової інформації та оприлюдненню на офіційному веб - порталі Коломийської міської ради в мережі Інтернет у десятиденний строк з дня його прийняття .


20. Організацію виконання цього рішення покласти на міського голову.


21. Контроль за виконанням рішення доручити постійній комісії з питань бюджету, інвестицій, соціально-економічного розвитку та зовнішньоекономічних відносин.Міський голова                                                                                        Ігор СлюзарДодатки:2011-2023 © Всі права застережено.