НОРМАТИВНІ АКТИ
КОЛОМИЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Неділя, 26 травня 2019 року
 Рішення міської ради  "Про затвердження Програми забезпечення виконання рішень..."  № 3209-39/2018-39 від 22.11.2018р. 
Документ №3209-39/2018 від 22.11.2018р. Чинний
        

 
Повязані документи

Пов'язаних документів немає

 
Історія документа

Історії немає

 
Публікації документа

26.11.2018 
РІШЕННЯ
 
Коломийської міської ради
(39  сесія)
7  демократичного скликання
 
від 22.11.2018р.  № 3209-39/2018-39
 


Про затвердження Програми забезпечення виконання рішень суду на 2019-2021 роки


З метою забезпечення виконання рішень суду, керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до пункту 9 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України, статті 27 Закону України «Про виконавче провадження», постанови Кабінету Міністрів України від 03.08.2011 року № 845 «Про затвердження Порядку виконання рішень про стягнення коштів державного та місцевого бюджетів або боржників», міська рада


вирішила:


1. Затвердити Програму забезпечення виконання рішень суду на 2019-2021 роки, (додається).

2. Фінансовому управлінню міської ради (Г. Бакай) при формуванні міського бюджету передбачити кошти на виконання Програми забезпечення виконання рішень суду на 2019-2021 роки.

3. Координацію роботи та узагальнення інформації покласти на головного відповідального виконавця – департамент соціальної політики міської ради (Л. Яремчук).

4. Організацію виконання рішення покласти на першого заступника міського голови В. Григорука.        Міський голова                                                                                                                          І. Слюзар


ЗАТВЕРДЖЕНО                

рішення міської ради

від 22.11.2018 р. №3209-39/2018Програма

забезпечення виконання рішень суду на 2019-2021 роки


ПАСПОРТ

Програми забезпечення виконання рішень суду на 2019-2021 роки


1. Ініціатор розроблення Програми (замовники):

- департамент соціальної політики міської ради;

2. Розробник Програми:

- департамент соціальної політики міської ради;

3. Термін реалізації Програми: 3 роки;

4. Етапи фінансування Програми: 2019-2021 роки;

5. Обсяги фінансування Програми:


Роки

Обсяг фінансування, тис. грн

Всього

в т.ч. за джерелами фінансування

обласний бюджет

міський бюджет

інші джерела

2019-2021

60,0


60,0


в т.ч.

2019

20,0


20,0


2020

20,0


20,0


2021

20,0


20,06. Очікувані результати виконання Програми:

- зменшити негативні наслідки невиконання судових рішень (блокування рахунків, накладення штрафів, тощо);

- забезпечити виконання судових рішень судів про стягнення коштів з боржників, які отримують кошти з міського бюджету.


7. Термін проведення звітності: щорічно.Обґрунтування доцільності розроблення Програми забезпечення виконання рішень суду на 2019-2021 роки


І. Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована Програма


Стаття 1291 Конституції України встановлює, що судові рішення ухвалюються іменем України та є обов'язковими до виконання. Одночасно нормами процесуального законодавства передбачено обов’язковість виконання на всій території України органами державної влади і органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, посадовими чи службовими особами та громадянами судових рішень, що набрали законної сили.

При цьому законодавством України визначено механізм виконання рішень про стягнення коштів державного та місцевих бюджетів або боржників (далі - рішення про стягнення коштів), прийнятих судами, а також іншими державними органами (посадовими особами), які відповідно до закону мають право приймати такі рішення. Зокрема пунктом 25 Порядку виконання рішень про стягнення коштів державного та місцевих бюджетів або боржників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.08.2011 № 845, визначено можливість прийняття органами місцевого самоврядування окремих бюджетних програм для забезпечення виконання рішень суду.

ІІ. Мета і завдання Програми


Метою цієї Програми є забезпечення повного виконання зобов’язань департаментом соціальної політики міської ради, які виникли на підставі рішень про стягнення коштів міського бюджету.

Завданнями Програми є вирішення питання щодо погашення заборгованості на підставі рішень про стягнення коштів міського бюджету, відповідальність за виконання яких несе департамент соціальної політики міської ради.


ІІІ. Строки та етапи виконання Програми


Строки виконання Програми – 2019-2021 роки. Виконання Програми планується здійснити шляхом реалізації заходів Програми.


IV. Перелік заходів Програми


Зміст заходу


Відповідальні

за виконання

Обсяги фінансування (міський бюджет)

(тис. грн.)

2019

2020

2021

1.

Погашення заборгованості за судовими рішеннями про стягнення коштів міського бюджету, боржниками по яких є виконавчі органи міської ради


Департамент соціальної політики Коломийської міської ради

10,0

10,0

10,0

2.

Оплата виконавчого збору за примусове виконання рішення суду, штрафів, додаткових витрат, які виникли внаслідок несвоєчасного виконання чи невиконання рішення суду, тощо

Департамент соціальної політики Коломийської міської ради

10,0

10,0

10,0

3.

Всього


20,0

20,0

20,0


V. Фінансове забезпечення Програми


Для забезпечення реалізації Програми передбачається виділення цільових коштів, виходячи з фінансових можливостей міського бюджету.

Головними розпорядниками коштів Програми є департамент соціальної політики міської ради. Обсяги видатків з міського бюджету визначаються з урахуванням пропозицій головного розпорядника коштів Програми, що надає бюджетний запит до проекту міського бюджету, та при внесенні змін до рішення про міський бюджет затверджуються Коломийської міською радою при прийнятті міського бюджету та при внесенні змін до нього.


. Організація контролю за ходом виконання Програми


Контроль за ходом виконання Програми покладається на комісію міської ради з питань бюджету, інвестицій, соціально-економічного розвитку та зовнішньоекономічних відносин.

Моніторинг виконання Програми здійснюється головним розпорядником коштів, який забезпечує реалізацію заходів Програми.


VІІ. Очікувані результати виконання Програми


Реалізація Програми надасть можливість:

- зменшити негативні наслідки невиконання судових рішень (блокування рахунків, накладення штрафу, тощо) ;

- забезпечити виконання рішень судів про стягнення коштів з боржників, які отримують кошти з міського бюджету.

VІІІ. Індикатори реалізації Програми


Ключові індикатори

2019-2021 роки прогноз

Кількість рішень суду щодо безспірного списання коштів міського бюджету, боржниками по яких є виконавчі органи міської ради, що взяті до виконання (од.)

по мірі надходження таких рішень

Сума заборгованості, що підлягає безспірному списанню відповідно до рішень суду (грн.)

по мірі надходження таких рішень

Сума виконавчого збору, штрафів та додаткових витрат, які виникли внаслідок несвоєчасного виконання чи невиконання рішення суду, та підлягають відшкодуванню (грн.)

по мірі надходження таких рішень

Сума фактичного погашення заборгованості, що підлягала безспірному списанню відповідно до рішення суду (грн.)

за результатами річного звіту про виконання міського бюджету

Сума фактичного відшкодування виконавчого збору, штрафів та додаткових витрат, які виникли внаслідок несвоєчасного виконання чи невиконання рішення суду, тощо (грн.)

за результатами річного звіту про виконання міського бюджету2011-2019 © Всі права застережено.