НОРМАТИВНІ АКТИ
КОЛОМИЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Неділя, 26 травня 2019 року
 Рішення міської ради  "Про затвердження Положення про департамент соціальної п..."  № 3208-39/2018-39 від 22.11.2018р. 
Документ №3208-39/2018 від 22.11.2018р. Внесено зміни в інший нормативний акт
        

 
Повязані документи

Рішення міської ради  Про затвердження Положення про департамент соціальної політики Коломийської міської ради
Рішення міської ради  №1269-18/2017 від 23.02.2017р. Втратив чинність

 
Історія документа

Історії немає

 
Публікації документа

26.11.2018 
РІШЕННЯ
 
Коломийської міської ради
(39  сесія)
7  демократичного скликання
 
від 22.11.2018р.  № 3208-39/2018-39
 

Про затвердження Положення про департамент соціальної політики Коломийської міської ради в новій редакції


Відповідно до статті 54 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада


вирішила:


1.Затвердити Положення про департамент соціальної політики Коломийської міської ради в новій редакції (додається).

2. Рішення Коломийської міської ради від 23.02.2017р. № 1269-18/2017-18 вважати таким, що втратило чинність.

3. Організацію виконання рішення покласти на першого заступника міського голови В. Григорука.

4. Контроль за виконанням рішення доручити постійній комісії з питань освіти, культури, спорту, інформаційної та молодіжної політики, соціального захисту та охорони здоров'я.Міський голова                                                                                                                    І. СлюзарЗАТВЕРДЖЕНО

рішення міської ради

від 22.11.2018 р. №3208-39/2018ПОЛОЖЕННЯ

про департамент соціальної політики

Коломийської міської ради

I. Загальні положення


1.1. Департамент соціальної політики Коломийської міської ради (далі Департамент), створений відповідно до п.1 ст. 54 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», наказу Міністерства соціальної політики України від 04.11.2016р. № 1296 «Про затвердження Методичних рекомендацій з розроблення положень про структурні підрозділи з питань соціального захисту населення місцевих державних адміністрацій».

Метою Департаменту є забезпечення в межах визначених законодавством прав членів територіальної громади в сфері соціального захисту населення шляхом здійснення нагляду за додержанням на території Коломийської міської територіальної громади та приєднаних сільських територіальних громадах вимог законодавства у цій сфері, виконання відповідних державних і місцевих програм соціального захисту, надання населенню якісних соціальних послуг як безпосередньо, так і через мережу комунальних підприємств, установ і закладів соціального обслуговування.

1.2. У своїй діяльності Департамент керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства соціальної політики, рішеннями міської ради та виконавчого комітету міської ради, а також цим Положенням.

1.3. Департамент утворений та зареєстрований в порядку, визначеному законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації.

1.4. Посадові особи, що працюють в Департаменті, є посадовими особами місцевого самоврядування, відповідно до цього положення мають посадові повноваження щодо здійснення організаційно-розпорядчих та консультативно-дорадчих функцій і отримують заробітну плату за рахунок міського бюджету.

1.5. В підпорядкуванні Департаменту знаходиться Єдиний центр надання реабілітаційних та соціальних послуг міста Коломиї.

1.6. На посади директора, його заступників, керівників структурних підрозділів та спеціалістів Департаменту призначаються особи, що мають вищу освіту і необхідний стаж роботи. Усі працівники Департаменту приймаються і звільняються з посад міським головою.

1.7. Департамент є правонаступником за всіма правами та зобов'язаннями управління праці та соціального захисту населення Коломийської міської ради.

1.8. Департамент є неприбутковою організацією і не має на меті отримання прибутку та його розподілу між засновниками (учасниками) його членів, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

II. Основні завдання і функції Департаменту


Основними завданнями є:

2.1. забезпечення реалізації державної політики у сфері соціально -трудових відносин, оплати і належних умов праці, зайнятості населення, у тому

числі соціальної та професійної адаптації військовослужбовців, звільнених у запас або відставку, і тих, які підлягають звільненню із Збройних Сил України та інших військових формувань;

2.2. забезпечення реалізації державної політики з питань соціального захисту населення, дітей, внутрішньо переміщених осіб, підтримки сім’ї, у тому числі сімей з дітьми, багатодітних, молодих сімей; запобігання насильству в сім’ї; забезпечення рівності прав чоловіків та жінок, протидії торгівлі людьми, виконання програм і заходів у цій сфері;

2.3. допомоги, компенсацій та інших соціальних виплат, установлених законодавством України, надання субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива та пільг з оплати житлово-комунальних послуг і послуг зв’язку;

2.4. організація надання соціальних послуг (соціального обслуговування), проведення соціальної роботи, у тому числі соціального супроводу сімей / осіб, шляхом розвитку спеціалізованих закладів, установ і служб та залучення недержавних організацій, які надають соціальні послуги;

2.5. розроблення та організація виконання комплексних програм і заходів щодо поліпшення становища соціально вразливих верств населення, внутрішньо переміщених осіб, сімей і громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах, і всебічне сприяння в отриманні ними соціальних виплат і послуг за місцем проживання, перебування;

2.6.забезпечення соціальної інтеграції осіб з інвалідністю, сприяння створенню умов для безперешкодного доступу осіб з інвалідністю до об’єктів соціальної інфраструктури;

2.7. забезпечення у межах повноважень контролю за діяльністю виконавчих органів місцевого самоврядування щодо опіки та піклування над повнолітніми недієздатними особами та особами, цивільна дієздатність яких обмежена;

2.8. реалізація державної політики у сфері оздоровлення осіб з інвалідністю, громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, ветеранів війни (в тому числі учасників антитерористичної операції), осіб, на яких поширюється чинність законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та «Про жертви нацистських переслідувань»;

2.9. нагляд за додержанням вимог законодавства під час призначення (перерахунку) та виплати пенсій органами Пенсійного фонду України; проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи;

2.10. розроблення та організація виконання комплексних програм і заходів щодо забезпечення рівних прав і можливостей чоловіків та жінок, протидії торгівлі людьми, запобігання насильству в сім’ї.


Департамент відповідно до визначених повноважень виконує такі функції:


2.12. організовує виконання норм Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства соціальної політики, рішеннями міської ради та виконавчого комітету міської ради та забезпечує контроль за їх реалізацією;

2.13. аналізує стан і тенденції соціального розвитку в межах відповідної територіальної громади та вживає заходів для усунення недоліків;

2.14. бере участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного розвитку міста та приєднаних сільських територіальних громад;

2.15. вносить пропозиції щодо проекту міського бюджету;

2.16. забезпечує ефективне та цільове використання бюджетних коштів;

2.17. бере участь у підготовці заходів щодо регіонального розвитку;

2.18. розробляє проекти розпоряджень міського голови, рішень міської ради та її виконавчого комітету;

2.19. бере участь у підготовці звітів міського голови для їх розгляду на сесії міської ради;

2.20. готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні, аналітичні та статистичні матеріали, адміністративну, оперативну звітність з питань, що належать до його компетенції, для подання голові міської ради;

2.21. забезпечує проведення заходів щодо запобігання корупції;

2.22. готує (бере участь у підготовці) проекти угод, договорів,

2.23. розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;

2.24.опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних рад;

2.25. забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є Департамент;

2.26. постійно інформує населення про виконання визначених законом повноважень;

2.27. виконує повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування;

2.28. забезпечує у межах повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;

2.29. організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

2.30. забезпечує у межах повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

2.31. бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);

2.32. забезпечує захист персональних даних;

2.33. залучає громадські та благодійні організації до виконання соціальних програм і відповідних заходів;

2.34. здійснює нагляд за додержанням вимог законодавства під час призначення (перерахунку) та виплати пенсій органами Пенсійного фонду України; проводить інформаційно-роз’яснювальну роботу;

2.35.забезпечує організацію ефективного співробітництва місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з організаціями роботодавців та їхніми об’єднаннями;

2.36. у сфері соціально-трудових відносин, оплати праці та зайнятості населення:

проводить в установленому законодавством порядку повідомну реєстрацію колективних договорів, їх перевірку на відповідність чинному законодавству та забезпечує зберігання копій;

проводить моніторинг показників заробітної плати та своєчасності її виплати працівникам підприємств, установ, організацій усіх форм власності, а також фізичних осіб – підприємців;

забезпечує соціальний захист працівників, зайнятих на роботах зі шкідливими та важкими умовами праці, вживає заходів щодо якісного проведення атестації робочих місць за умовами праці;

розробляє (бере участь у розробленні) міську програму зайнятості населення, бере участь у реалізації інших заходів щодо поліпшення ситуації на ринку праці;

бере участь у виконанні заходів, передбачених державними програмами соціальної та професійної адаптації військовослужбовців, звільнених у запас або відставку зі Збройних Сил та інших військових формувань і контролює їх реалізацію;

2.37. з питань реалізації заходів соціальної підтримки населення:

організовує в межах компетенції роботу щодо надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, пільг з оплати житлово-комунальних послуг, послуг зв’язку, пільг на придбання твердого палива і скрапленого газу, пільг на проїзд окремим категоріям громадян, інших пільг, передбачених законодавством України;

проводить призначення та виплату:

- державної допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме, щомісячної грошової допомоги особі, яка проживає разом з особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за ним, щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг, особам, які не мають права на пенсію та особам з інвалідністю, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, одноразової грошової допомоги особам, які отримали тілесні ушкодження під час участі у масових акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року, одноразової грошової допомоги членам сімей осіб, смерть яких пов’язана з участю в масових акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 р. по 21 лютого 2014 р., а також особам, яким посмертно присвоєно звання Герой України за громадянську мужність, патріотизм, героїчне відстоювання конституційних засад демократії, прав і свобод людини, самовіддане служіння Українському народові, виявлені під час Революції гідності, одноразової грошової допомоги постраждалим і внутрішньо переміщеним особам, які перебувають у складних життєвих обставинах, що спричинені соціальним становищем, внаслідок яких особа частково або повністю не має здатності (не набула здатності або втратила її) чи можливості самостійно піклуватися про особисте (сімейне) життя і брати участь у суспільному житті, а також інших видів державної підтримки відповідно до законодавства України;

- щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також особою, яка досягла 80-річного віку; непрацюючим фізичним особам за надання соціальних послуг; подає пропозиції під час формування проекту бюджету міста щодо передбачення коштів у складі видатків на фінансування міських програм соціального захисту та соціального забезпечення на компенсацію фізичним особам, які надають соціальні послуги;

- одноразової винагороди жінкам, яким присвоєно почесне звання «Мати-героїня»;

бере участь у роботі комісій з питань соціального захисту населення;

сприяє громадянам в отриманні документів, необхідних для призначення окремих видів допомоги, субсидій та надання пільг;

проводить електронні звірки інформації від організацій – надавачів послуг щодо витрат, пов’язаних з наданням пільг окремим категоріям громадян, з відомостями, що містяться в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги;

проводить розрахунки з організаціями – надавачами послуг за надані пільги окремим категоріям громадян і призначені житлові субсидії населенню;

формує податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого на користь платників податку, і сум утриманого з них податку отримувачів державної соціальної допомоги;

проводить інвентаризацію особових справ та особових рахунків осіб, які отримують соціальну допомогу, субсидії та пільги в установленому законодавством порядку;

організовує прийом документів для призначення усіх видів соціальної допомоги та послуг, забезпечує розгляд заяв і прийняття рішень відповідно до затверджених стандартів надання послуг;

надає консультації з питань прийому документів для призначення усіх видів компенсацій, пільг, соціальної допомоги;

здійснює контроль відповідно до чинного законодавства за цільовим використанням коштів, спрямованих на надання державної соціальної допомоги та інших видів соціальної підтримки, передбачених законодавством України;

організовує роботу головних державних соціальних інспекторів і державних соціальних інспекторів;

2.38. у сфері реалізації державних соціальних гарантій окремим категоріям громадян:

організовує призначення та виплату допомоги, компенсацій та надання інших соціальних гарантій громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, відповідно до законодавства України;

проводить підготовку документів щодо визначення статусу осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

організовує санаторно-курортне лікування осіб з інвалідністю, ветеранів війни та праці, жертв нацистських переслідувань, громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, а також виплату грошових компенсацій вартості санаторно-курортного лікування деяким категоріям громадян відповідно до законодавства України;

подає пропозиції до проектів регіональних програм із соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

організовує в межах компетенції роботу з надання пільг пенсіонерам, особам з інвалідністю, ветеранам війни та праці, одиноким непрацездатним громадянам та іншим категоріям осіб, які мають право на пільги відповідно до законодавства України;

організовує збір і подання документів для виплати одноразової грошової допомоги особам, які отримали тілесні ушкодження під час участі у масових акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 р. по 21 лютого 2014 року;

веде облік внутрішньо переміщених осіб;

проводить перевірки достовірності та повноти інформації про фактичне місце проживання / перебування внутрішньо переміщеної особи;

аналізує стан виконання комплексних програм, реалізації заходів соціальної підтримки малозабезпечених верств населення, надання встановлених законодавством пільг соціально незахищеним громадянам і подає міському голові пропозиції з цих питань;

видає відповідні посвідчення категоріям громадян, які мають право на пільги відповідно до законодавства України;

організовує та проводить виплату одноразової матеріальної допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми;

2.39. у сфері надання населенню соціальних послуг (соціального обслуговування), проведення соціальної роботи:

організовує роботу із визначення потреби у соціальних послугах, готує і подає пропозиції щодо організації надання соціальних послуг відповідно до потреби, створення установ, закладів і служб соціального захисту та соціального обслуговування населення, формування соціального замовлення на надання необхідних соціальних послуг недержавними організаціями; узагальнює інформацію щодо визначення потреб населення у соціальних послугах;

узагальнює та подає щокварталу Департаменту соціальної політики облдержадміністрації звіт про надання соціальних послуг потенційним отримувачам соціальних послуг;

інформує населення про надавачів соціальних послуг і послуги, що ними надаються;

розглядає заяви осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, щодо отримання соціальних послуг і приймає рішення щодо їх надання;

проводить моніторинг надання соціальних послуг і контролює надавачів соціальних послуг, вживає заходів з покращення якості надання соціальних послуг;

забезпечує облік осіб, які звертаються в Департамент з питань їх направлення в установи та заклади, що надають соціальні послуги, сприяє в оформленні документів цим особам;

спрямовує та координує діяльність Єдиного центру надання реабілітаційних та соціальних послуг міста Коломиї та інших установ, закладів і служб в реалізації законодавства України;

проводить моніторинг та аналіз ефективності надання соціальних послуг, спрямованої на запобігання потраплянню громадян в складні життєві обставини, та прогнозування їхніх потреб у соціальній підтримці;

подає пропозиції щодо створення закладів, установ і служб, які надають психологічні, реабілітаційні, соціальні послуги особам і сім’ям, що перебувають у складних життєвих обставинах, у тому числі громадянам похилого віку, дітям, а також колишнім випускникам дитячих будинків і шкіл-інтернатів для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, на початковому етапі їхнього самостійного життя; сприяє впровадженню нових соціальних послуг, у тому числі платних, відповідно до законодавства України;

забезпечує доступність громадян до соціальних послуг, контролює їхню якість і своєчасність надання відповідно до законодавства України;

бере участь у плануванні бюджетних капітальних вкладень на будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт установ і закладів соціального захисту та соціального обслуговування населення;

сприяє створенню недержавних служб, закладів, установ, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, сім’ям з дітьми, сім’ям / особам, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, особам, які постраждали від торгівлі людьми, насильства в сім’ї, іншим особам, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги;

створює комісію для розгляду справ стосовно підтримки сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах, у тому числі щодо супроводу таких сімей (осіб), прийняття відповідних рішень, моніторингу якості соціального супроводу;

забезпечує взаємодію суб’єктів соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах;

визначає пріоритети соціального замовлення та організовує його проведення;

оцінює конкурсні пропозиції соціальних проектів, які подаються недержавними суб’єктами, що надають соціальні послуги, на конкурс із залучення бюджетних коштів для надання соціальних послуг;

сприяє волонтерським організаціям та окремим волонтерам у наданні допомоги соціально незахищеним громадянам, які потребують волонтерської

допомоги, та поширенні інформації про організації та установи, що залучають до своєї діяльності волонтерів, фізичних осіб, організації та установи;

у межах компетенції організовує роботу, пов’язану з наданням благодійної (гуманітарної) допомоги соціально незахищеним громадянам і сім’ям, які перебувають у складних життєвих обставинах;

сприяє влаштуванню за потреби до будинків-інтернатів (пансіонатів) громадян похилого віку, осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю;

організовує роботу з питань опіки та піклування над повнолітніми недієздатними особами та особами, цивільна дієздатність яких обмежена;

сприяє благодійним, релігійним волонтерським громадським об’єднанням, установам та організаціям недержавної форми власності, окремим громадянам у наданні соціальної допомоги та соціальних послуг особам з інвалідністю, ветеранам війни та праці, громадянам похилого віку, а також іншим соціально незахищеним громадянам та сім’ям, які перебувають у складних життєвих обставинах;

вживає заходів щодо запобігання бездомності та соціального захисту бездомних громадян;

вживає заходів із соціального патронажу осіб, звільнених від відбування покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк, бере участь в діяльності спостережної комісії;

сприяє підготовці, перепідготовці та підвищенню кваліфікації соціальних працівників, фахівців із соціальної роботи, працівників установ і закладів системи соціального захисту та обслуговування населення;

2.40. у сфері соціальної інтеграції осіб з інвалідністю:

веде облік осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших осіб, які мають право на безоплатне забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації;

проводить роботу з оформлення документів для визначення права осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю на безоплатне та пільгове забезпечення автомобілями;

координує роботу реабілітаційних установ для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю і сприяє їх розвитку, розглядає пропозиції щодо потреби у створенні, реорганізації, ліквідації реабілітаційних установ;

приймає у встановленому порядку рішення про направлення до реабілітаційних установ осіб з інвалідністю, у тому числі дітей з інвалідністю, а також дітей віком до двох років (включно), які належать до групи ризику щодо отримання інвалідності;

проводить виплату грошових компенсацій, передбачених законодавством України;

визначає потребу в забезпеченні осіб з інвалідністю та окремих категорій населення технічними та іншими засобами реабілітації, автомобілями, санаторно-курортним лікуванням, у проведенні компенсаційних виплат, передбачених законодавством України, та направляє узагальнену інформацію Департаменту соціальної політики Івано-Франківської облдержадміністрації;

подає пропозиції щодо потреби у комунальних реабілітаційних установах для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю;

інформує осіб з інвалідністю щодо можливостей проходження ними професійної реабілітації в реабілітаційних установах і про послуги державної служби зайнятості з метою вибору ними виду професійної діяльності та визначення виду професійного навчання шляхом професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації;

інформує центр зайнятості та відділення Фонду соціального захисту інвалідів про осіб з інвалідністю, які виявили бажання працювати;

бере участь у створенні безперешкодного середовища для маломобільних

категорій населення;

2.41. у напрямах поліпшення становища сімей, у тому числі сімей з дітьми, багатодітних і молодих сімей, запобігання насильству в сім’ї, забезпечення гендерної рівності та протидії торгівлі людьми:

реалізує заходи та програми, спрямовані на пропагування сімейних цінностей, підвищення рівня правової обізнаності, соціального і правового захисту сімей, надає у межах компетенції підприємствам, установам та організаціям, об’єднанням громадян та окремим громадянам методичну і практичну допомогу та консультації з питань запобігання насильству в сім’ї;

сприяє діяльності дитячих клубів та об’єднань за інтересами, у тому числі за місцем проживання, збереженню їхньої мережі та зміцненню матеріально-технічної бази;

взаємодіє з іншими структурними підрозділами міської ради, а також з підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, громадянами та об’єднаннями громадян та іншими, недержавними організаціями з питань надання соціальної підтримки сім’ям і дітям, забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків, протидії дискримінації за ознакою статі, протидії торгівлі людьми;

забезпечує виконання програм і заходів щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, запобігання насильству в сім’ї, надає правову, методичну та організаційну допомогу структурним підрозділам міської ради, підприємствам, установам та організаціям з питань гендерної рівності;

надає у межах повноважень сім’ям та окремим громадянам методичну допомогу з питань запобігання насильству в сім’ї, забезпечує організацію діяльності спеціалізованих установ для запобігання насильству в сім’ї;

забезпечує виконання програм і заходів щодо протидії торгівлі людьми, надає правову, методичну та організаційну допомогу з питань протидії торгівлі людьми структурним підрозділам міської ради, підприємствам, установам та організаціям;

забезпечує впровадження національного механізму взаємодії суб’єктів, які реалізують заходи у сфері протидії торгівлі людьми, підготовку документів щодо встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми;

організовує роботу з оцінювання потреб та надання допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми; вносить пропозиції міському голові про необхідність створення реабілітаційних центрів для осіб, що постраждали від торгівлі людьми, надає консультаційно-методичну допомогу цим установам;

2.42. забезпечує ведення єдиної інформаційно-аналітичної системи соціального захисту населення (ІАССЗН), Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги (ЄДАРП); централізованого банку даних з проблем інвалідності (ЦБІ), інших інформаційних систем і реєстрів, визначених Міністерством соціальної політики, підтримує єдине інформаційне і телекомунікаційне середовище у складі інформаційної інфраструктури Міністерства соціальної політики та власний сегмент локальної мережі;

2.43. інформує населення з питань, що належать до його компетенції, роз’яснює громадянам положення нормативно-правових актів з питань, що належать до його компетенції, у тому числі через засоби масової інформації;

2.44. забезпечує на відповідному рівні реалізацію міжнародних проектів із соціальних питань;

2.45. виконує інші передбачені законодавством України повноваження.


ІІІ. Права

Департамент має право:


3.1. отримувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів міської ради, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності та від їхніх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

3.2. залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів міської ради, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їхніми керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою);

3.3. вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи з питань соціального захисту населення;

3.4. користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;

3.5. скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до його компетенції.

3.6. Департамент в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими управліннями та відділами міської ради, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.


IV. Керівництво Департаментом


4.1. Департамент очолює директор, який призначається на посаду на конкурсній основі або за іншою процедурою передбаченою законодавством України і звільняється з посади Коломийським міським головою. Директор має заступників, які за його погодженням призначаються на посаду Коломийським міським головою;

4.1.1. на посаду директора Департаменту призначається особа з повною вищою економічною або юридичною освітою за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст, магістр.

Стаж служби в органах місцевого самоврядування або державної служби на керівних посадах не менше 3 роки або стаж роботи на керівних посадах в інших сферах не менше 5 років;

4.1.2. директор Департаменту безпосередньо підпорядкований заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради, що веде питання соціального захисту.

4.2. Директор Департаменту:

4.2.1. здійснює керівництво Департаментом;

4.2.2. подає на затвердження міській раді положення про Департамент;

4.2.3. затверджує посадові інструкції працівників Департаменту та розподіляє обов’язки між ними;

4.2.4. планує роботу Департаменту, вносить пропозиції щодо формування планів роботи міської ради;

4.2.5. вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи Департаменту;

4.2.6. звітує перед Коломийським міським головою про виконання покладених на Департамент завдань та затверджених планів роботи;

4.2.7. вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях виконавчого комітету питань, що належать до компетенції Департаменту;

4.2.8. безпосередньо розробляє проекти нормативно-правових актів, зокрема проекти рішень міської ради, виконавчого комітету, розпоряджень міського голови;

4.2.9. представляє інтереси Департаменту у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами міської ради, підприємствами, установами та організаціями;

4.2.10. видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням ;

4.2.11. подає на затвердження Коломийському міському голові кошториси та штатні розписи Департаменту в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;

4.2.12. розпоряджається коштами у межах затвердженого міським головою кошторису Департаменту;

4.2.13. організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності посадових осіб Департаменту;

4.2.14. подає Коломийському міському голові пропозиції щодо:

присвоєння рангів посадовим особам Департаменту, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників Департаменту, які не є посадовими особами місцевого самоврядування;

4.2.15. проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень Департаменту;

4.2.16. забезпечує дотримання працівниками Департаменту правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

4.2.17. відкриває і закриває рахунки в установах банків, має право першого підпису на банківських документах;

4.2.18. здійснює інші повноваження, визначені законом.

4.3. Директор Департаменту несе персональну відповідальність за невиконання покладених на Департамент завдань та невиконання своїх посадових обов’язків.

4.3.1. На час відсутності директора Департаменту виконання його обов’язків покладається на одного з його заступників.

4.3.2. Директору Департаменту підпорядковуються його заступники, керівники структурних підрозділів та працівники департаменту.

4.3.3. Керівники структурних підрозділів Департаменту:

- організовують виконання доручень директора Департаменту;

- здійснюють безпосередньо керівництво підпорядкованими структурними підрозділами Департаменту;

- здійснюють інші повноваження, визначені посадовою інструкцією.


V. Заключні положення


5.1. Департамент утримується за рахунок коштів міського бюджету, доходи (прибутки) неприбуткової організації використовуються виключно для фінансування видатків на утримання такої організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямків діяльності, визначених її установчими документами, рішення щодо утворення, ліквідації або реорганізації приймає міська рада.

У результаті його ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення, активи передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до доходу бюджету.

Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників Департаменту визначає міська рада.

Департамент є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах Казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки.


Місце знаходження та юридична адреса Департаменту: вулиця Вячеслава Чорновола, 55 м. Коломия, 78203.
2011-2019 © Всі права застережено.