НОРМАТИВНІ АКТИ
КОЛОМИЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Понеділок, 15 квітня 2024 року
 Рішення міської ради  "Про комплексну Програму підтримки та розвитку діяльност..."  № 3192-39/2018-39 від 22.11.2018р. 
Документ №3192-39/2018 від 22.11.2018р. Втратив чинність
        

 
Повязані документи

Рішення міської ради  Про затвердження комплексної Програми підтримки та розвитку діяльності Коломийської організації Товариства Червоного Хреста України на 2017-2021 роки
Рішення міської ради  №974-14/2016 від 22.11.2016р. Втратив чинність
Рішення міської ради  Про затвердження Програми "Надання соціальних послуг населенню на 2020-2022 роки" у новій редакції
Рішення міської ради  №330-9/2021 від 22.02.2021р. Внесено зміни
Рішення виконавчого комітету  Про комплексну Програму підтримки та розвитку діяльності Коломийської організації Червоного Хреста України на 2019-2021 роки
Рішення виконавчого комітету  №257 від 30.10.2018р. Чинний

 
Історія документа

Історії немає

 
Публікації документа

26.11.2018 
РІШЕННЯ
 
Коломийської міської ради
(39  сесія)
7  демократичного скликання
 
від 22.11.2018р.  № 3192-39/2018-39
 


Про комплексну Програму підтримки та розвитку діяльності Коломийської організації Товариства Червоного Хреста України на 2019-2021 роки

Відповідно до пункту 22 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою підвищення якості та ефективності медико-соціальної допомоги, збереження та зміцнення здоров’я підопічних Коломийської організації Товариства  Червоного Хреста України, міська рада

вирішила:

1.        Затвердити комплексну Програму підтримки та розвитку діяльності Коломийської організації Товариства  Червоного Хреста України на 2019 – 2021 роки (далі Програма), додається.

       2.        Фінансовому управлінню міської ради (Г.Бакай) при формуванні міського бюджету на 2019 рік та наступних бюджетів передбачити кошти на виконання Програми.

3.        Рішення міської ради «Про затвердження комплексної Програми підтримки та розвитку діяльності Коломийської організації Товариства Червоного Хреста України на 2017-2021 роки» від 22.11.2016 року №974-14/2016 таким, що втратило чинність.

4.        Координацію роботи та узагальнення інформації покласти на головного відповідального виконавця – департамент соціальної політики міської ради (Л. Яремчук).

5.        Організацію виконання рішення покласти на першого заступника міського голови В. Григорука.        


6. Контроль за виконанням рішення доручити постійній комісії з питань освіти, культури, спорту, інформаційної та молодіжної політики, соціального захисту та охорони здоров’я.


Міський голова                                                                                                         І. Слюзар


ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення міської ради

                                                                                  від 22.11.2018р. №3192-39/2018


Комплексна Програма

підтримки та розвитку  діяльності Коломийської організації

Товариства Червоного Хреста України на 2019-2021 роки
ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

підтримки та розвитку діяльності Коломийської організації

Товариства Червоного Хреста України на 2019-2021 роки


1. Ініціатор розроблення Програми (замовник)        Департамент соціальної політики міської ради


2. Розробник Програми        Департамент соціальної політики міської ради


3. Термін реалізації Програми                                2019 – 2021 роки


4. Етапи фінансування Програми                         2019 – 2021 роки


5. Обсяг фінансування Програми (тис. грн.)


Роки

Обсяги фінансування

Всього

В т.ч. за джерелами фінансування

Міський бюджет

Івано –Франківська ОТЧХ

Коломийська ОТЧХ

2019 -2021

3657,0

650,0

1917,0

1090,0

2019

1199,0

200,0

639,0

360,0

2020

1199,0

200,0

639,0

360,0

2021

1259,0

250,0

639,0

370,0


       

6. Очікувані результати виконання:        поліпшити стан здоров’я підопічних Коломийської організації Товариства Червоного Хреста України (далі Товариства), забезпечити належні умови вразливих осіб, що постраждали внаслідок збройних конфліктів (світло, вода, газ); надати відповідні санітарно – гігієнічні умови підопічним Товариства; виконувати статутні завдання Товариства; знизити соціальну напругу серед найбільш незахищених верств населення.


7. Терміни проведення звітності:                 щорічно                Замовник Програми

Департамент соціальної

політики міської ради                                Яремчук Л. В.                        ________Керівник Програми

Перший заступник

міського голови                                        Григорук В. Р.                        ________


Обґрунтування доцільності розроблення Програми підтримки та розвитку діяльності Коломийської  організації Товариства Червоного Хреста України на 2019-2021 роки


І.Загальна частина


       Відповідно до Закону України «Про Товариство Червоного Хреста України» від 22 листопада 2003 року №330 – ІV основним завданням Товариства є допомога органам виконавчої влади у наданні санітарної та медико-соціальної допомоги самотнім непрацездатним громадянам похилого віку, дітям-сиротам, особам з інвалідністю,  безпритульним, немічним та іншим соціально незахищеним верствам населення, які потребують турботи і підтримки


ІІ. Мета та основні завдання


Метою Програми є підвищення якості та ефективності медико – соціальної допомоги, збереження та зміцнення здоров’я  підопічних Коломийської організації Товариства Червоного Хреста України, забезпечення виконання Статуту Товариства.

Програма передбачає підтримку та розвиток Коломийської організації Товариства Червоного Хреста  України в таких напрямках:

- надання на базі медико–соціального центру Коломийської організації Товариства Червоного Хреста України медико - профілактичної, соціально – побутової допомоги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, малозабезпеченим сім’ям, сиротам, багатодітним та особам, які постраждали внаслідок збройних конфліктів;

- забезпечення належних умов проживання  внутрішньо переміщених осіб в приміщенні Коломийської організації Товариства Червоного Хреста України (світло, газ, вода);

-  співпраця із закладами охорони здоров’я, епідеміологічною службою, органами влади з питань надзвичайних ситуацій;

-   надання медико–соціальної допомоги при надзвичайних ситуаціях;

- пропаганда здорового способу життя спрямованої на підвищення санітарної культури серед молоді та дорослого населення;

- поширення інформації про Міжнародний Червонохресний рух, про міжнародне право та пропаганду ідей та завдань Товариства Червоного Хреста.


ІІІ. Прогноз результатів виконання Програми


Виконання Програми дасть змогу на належному рівні виконувати статутні завдання         Товариства, задовольнити потреби в ефективному, якісному обслуговування підопічних Товариства Червоного Хреста України.


ІV. Перелік заходів та обсяг фінансування Програми


Назва заходів

Термін виконання

Загальна сума видатків (тис.грн)

Відповідальні виконавці

1

Утримання патронажної служби

2019-2021

597,00

Івано-Франківська ООТЧХУ

2

Забезпечення функціонування медико-соціального центру та належних умов перебування громадян в приміщенні Коломийської організації ТЧХУ (енергоносії)

2019-2021

350,00


300,00

Коломийська організація ТЧХУ
Коломийська міська рада

3

Надання медико-соціальної допомоги

2019-2021

350,00

Коломийська міська рада

4

Надання гуманітарної допомоги незахищеним верствам населення

2019-2021

320,00

Івано-Франківська ОТЧХУ

5

Надання допомоги продуктами харчування незахищеним верствам населення

2019-2021

450,00

Коломийська організація ТЧХУ

6

Надання допомоги потерпілим від надзвичайних ситуацій

2019-2021

1000,0

Івано-Франківська ООТЧХУ

7

Утримання будівлі

2019-2021

150,0

Коломийська ОТЧХ

8

Різні витрати

2019-2021

140,0

Коломийська організація ТЧХУ

9

Всього


3657,0


2011-2024 © Всі права застережено.