НОРМАТИВНІ АКТИ
КОЛОМИЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Понеділок, 20 травня 2019 року
 Рішення виконавчого комітету  "Про схвалення програми "Поховання померлих одиноких гро..."  № 300 від 27.11.2018р. 
Документ №300 від 27.11.2018р. Чинний
        

 
Повязані документи

Пов'язаних документів немає

 
Історія документа

Історії немає

 
Публікації документа

01.12.2018УКРАЇНА
Коломийська міська рада
Виконавчий комітет
 
РІШЕННЯ
 
м. Коломия
 
від 27.11.2018р.  № 300
 

       

Про схвалення програми  «Поховання померлих одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, громадян, від поховання яких відмовилися рідні, невпізнаних трупів на 2018-2020 роки»Розглянувши проект програми «Поховання померлих одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, громадян, від поховання яких відмовилися рідні, невпізнаних трупів на 2018-2020 роки», керуючись Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про поховання та похоронну справу», виконком міської ради

                                                       

вирішив:


1. Схвалити  програму «Поховання померлих одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, громадян, від поховання яких відмовилися рідні, невпізнаних трупів на 2018-2020 роки» (додається).

2. Управлінню комунального господарства (В. Наливайко) подати дану програму для розгляду та затвердження міською радою.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови В. Григорука та заступника міського голови  Б. Федорука.

Міський голова                                                                                                            І. СлюзарПаспорт

програми «Поховання померлих одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, громадян, від поховання яких відмовилися рідні, невпізнаних трупів на 2018-2020 роки»

1.

Ініціатор розроблення програми (замовник). Департамент соціальної політики міської ради, управління комунального господарства  міської ради

2.

Розробник програми. Департамент соціальної політики міської ради, управління комунального господарства  міської ради

3.

Термін реалізації програми - 2018-2020 роки

4.

Етапи фінансування програми - впродовж 2018-2020 років

5.

Обсяги фінансування програми (тис. грн.):

Роки

Обсяги фінансування

Всього

В т.ч. за джерелами фінансування

Державний бюджет

Обласний бюджет

Міський бюджет

Інші джерела

2018-2020 в т. ч.

200,0

-

-

200,0

-

2018

30,0

-

-

30,0

-

2019

70,0

-

-

70,0

-

2020

100,0

-

-

100,0

-


Програма

«Поховання померлих одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, громадян, від поховання яких відмовилися рідні,  невпізнаних трупів на 2018-2020 роки»


  1. Загальні положення

Ритуальна справа є однією з найбільш важливих у сфері надання послуг і стосується інтересів усього населення міста. Правову основу її діяльності становлять Конституція України, Закон України «Про поховання та похоронну справу», Порядок утримання кладовищ та інших місць поховань, затверджений наказом Держжитлокомунгоспу України від 19.11.2003 № 193, а також інші нормативно-правові акти, що приймаються на виконання законів України.

       До ритуальних послуг відносяться послуги, пов'язані  з   організацією поховання та облаштуванням місця поховання, в тому числі поховання одиноких громадян,  осіб без певного місця проживання, громадян, від поховання яких відмовилися рідні, невпізнаних трупів.

Поховання померлих одиноких громадян,  осіб без певного місця проживання, громадян, від поховання яких відмовилися рідні, невпізнаних трупів регламентується статтею 16 Закону України «Про поховання та похоронну справу».

Поховання вищевказаних осіб здійснюється для:

  • забезпечення належного ставлення до тіла (останків, праху) померлого;
  • забезпечення права громадян на захоронення їхнього тіла відповідно до їх волевиявлення, якщо таке є;
  • створення та експлуатацію об’єктів, призначених для поховання, утримання і збереження місць поховань;
  • організацію і проведення поховань померлих або загиблих;

Похованням вказаних осіб проводиться комунальним підприємством «Коломийська міська ритуальна служба».

Ритуальні служби – спеціальні комунальні підприємства, що створюються органами місцевого самоврядування в порядку, встановленому законом, з метою здійснення організації поховання померлих і надання ритуальних послуг, передбачених необхідним мінімальним переліком окремих видів ритуальних послуг, реалізації предметів ритуальної належності.

Дія програми розповсюджується на територію територіальної громади м. Коломия та приєднаних сільських територіальних громад.


2. Мета і напрямки реалізації Програми

Головною метою Програми поховання померлих одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, громадян, від поховання яких відмовилися рідні, невпізнаних трупів на 2018-2020 роки (далі – Програма) є забезпечення вимог статті 16 Закону України «Про поховання та похоронну справу».

Комунальне підприємство «Коломийська міська ритуальна служба» - комунальне підприємство у місті Коломиї, до діяльності якого входить організація поховання померлих, в тому числі передбачених програмою верств населення.

Виконання програмних заходів за рахунок коштів міського бюджету дозволить дотримуватися санітарних норм та організації належного поховання одиноких громадян, та тих, від поховання яких відмовилися рідні, невпізнаних трупів.

3. Фінансове забезпечення виконання завдань Програми

Джерелом фінансового забезпечення Програми є кошти міського бюджету та територіальної громади міста Коломиї і приєднаних сільських територіальних громад.

Крім основного джерела фінансового забезпечення можливі інші не заборонені чинним законодавством України.


4. Механізм забезпечення Програми

Програма розрахована на 2018-2020 роки.

Заходи Програми наведені в додатку.

Виконання заходів Програми фінансуватимуться за рахунок міського бюджету та інших не заборонених чинним законодавством України.

Розпорядником коштів виступає департамент соціальної політики міської ради, координатором виконання заходів Програми є управління комунального господарства міської ради, виконавцем – комунальне підприємство «Коломийська міська ритуальна служба».

Виконавець програми, відповідно до вимог чинного в Україні законодавства, організовує проведення поховання померлих одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, громадян, від поховання яких відмовилися рідні, невпізнаних трупів власними силами та із залученням інших суб'єктів господарювання та виставляє на оплату розпоряднику коштів документи для оплати за надані послуги.

Послуги, які будуть надані для виконання заходів програми:

  • транспортні послуги для перевезення тіла померлого;
  • підготовка місця поховання (копання ями ручним способом);
  • придбання труни з покривалом та подушкою;
  • придбання одягу та взуття для померлого;
  • придбання надмогильного хреста (дерев’яного) з табличкою (пластиковою).

Вартість таких послуг оплачується відповідно до затверджених виконавчим комітетом тарифів на ритуальні послуги, тарифу на транспортні послуги для перевезення тіла померлого, розробленого комунальним підприємством, та поданих фінансових документів щодо придбання предметів ритуальної належності для надання такого виду послуг.

       Щороку виконавець Програми звітується про виконання програми та використання коштів перед міською радою.

5. Очікувані результати

5.1. Дотримання Закону України «Про поховання та похоронну справу».

5.2. Виконання завдань Порядку утримання кладовищ та інших місць поховань, затверджений наказом Держжитлокомунгоспу України від 19.11.2003 № 193.

5.3. Дотримання санітарних норм, завдяки виключенню можливості непоховання померлих одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, громадян, від поховання яких відмовилися рідні, невпізнаних трупів.

5.4. Створення рівних умов для поховання померлих, незалежно від їх раси, кольору шкіри, політичних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, місця проживання, мовних або інших ознак.

5.5. Гідне ставлення до тіла померлого.
2011-2019 © Всі права застережено.