НОРМАТИВНІ АКТИ
КОЛОМИЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Неділя, 26 травня 2019 року
 Рішення міської ради  "Про затвердження Програми соціальної підтримки та реабі..."  № 3191-39/2018-39 від 22.11.2018р. 
Документ №3191-39/2018 від 22.11.2018р. Внесено зміни
        

 
Повязані документи

Рішення міської ради  Про внесення змін до Програми соціальної підтримки та реабілітації осіб з інвалідністю по зору на 2019-2020 роки
Рішення міської ради  №3322-40/2018 від 26.12.2018р. Внесено зміни в інший нормативний акт

 
Історія документа

Історії немає

 
Публікації документа

26.11.2018 
РІШЕННЯ
 
Коломийської міської ради
(39  сесія)
7  демократичного скликання
 
від 22.11.2018р.  № 3191-39/2018-39
 


Про затвердження Програми соціальної підтримки та реабілітації осіб з інвалідністю по зору на 2019-2020 роки

       Відповідно до законів України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні», «Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні», Національного плану дій з реалізації Конвенції про права інвалідів на період до 2020 року, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2012 року № 706 та з метою поліпшення соціального захисту осіб з інвалідністю по зору, керуючись п. 22 ч.1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада


вирішила:


1.        Затвердити Програму соціальної підтримки та реабілітації осіб з інвалідністю по зору на 2019-2020 роки (далі – Програма), додається.

2.        Фінансовому управлінню міської ради (Г. Бакай) при формуванні міського бюджету передбачити кошти на виконання Програми соціальної підтримки та реабілітації осіб з інвалідністю по зору на 2019-2020 роки.

3.        Координацію роботи та узагальнення інформації покласти на головного відповідального виконавця – департамент соціальної політики міської ради (Л. Яремчук).

4.        Організацію виконання рішення покласти на першого заступника міського голови В. Григорука.

5.        Контроль за виконанням цього рішення доручити постійній комісії з питань освіти, культури, спорту, інформаційної та молодіжної політики, соціального захисту та охорони здоров’я (Г. Романюк).Міський голова                                                                                                                       І. Слюзар
ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення міської ради

від 22.11.2018р. №3191-39/2019ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

соціальної підтримки та реабілітації осіб з інвалідністю по зору

на 2019-2020 роки


1. Ініціатори розроблення Програми (замовники):

-   департамент соціальної політики міської ради;

Коломийська територіальна первинна організація Українського товариства сліпих.


2. Розробники Програми:

-   департамент соціальної політики міської ради;


3. Термін реалізації Програми: 2 роки


4. Етапи фінансування Програми: 2019-2020 роки


5. Обсяг фінансування Програми        


Роки

Обсяг фінансування, тис. грн.


Всього

в т. ч. за джерелами фінансуванняобласний бюджет

міський бюджет

інші джерела

2019-2020

2000,0


2000,0


в т. ч.

2019

800,0


800,0


2020

1200,0


1200,06. Очікувані результати виконання Програми:

Реалізація Програми буде сприяти поліпшенню соціального захисту, охорони здоров'я та реабілітації людей з вадами зору, створенню безперешкодного доступу до об'єктів соціальної інфраструктури та поліпшенню транспортного обслуговування осіб з інвалідністю по зору, проведенню просвітницької роботи та забезпеченню осіб з інвалідністю по зору у культурному житті.

7. Термін проведення звітності: щорічно.


Обґрунтування доцільності розроблення Програми

соціальної підтримки та реабілітації осіб з інвалідністю по зору

на 2019-2020 роки

Програма соціальної підтримки та реабілітації осіб з інвалідністю по зору на 2019-2020 роки  передбачає заходи, спрямовані на поліпшення соціального захисту, охорони здоров'я, реабілітації людей з вадами зору, їх соціального та медичного обслуговування, безперешкодного доступу осіб з інвалідністю по зору до об'єктів соціальної інфраструктури, а також доступу до інформації та культурного життя суспільства.

Станом на 01.01.2018 в місті проживає 98 осіб з інвалідністю по зору І та ІІ групи.

У ході реалізації Програми соціальної підтримки та реабілітації інвалідів зору на 2016-2018 роки впродовж терміну дії Програми, за рахунок коштів міського бюджету надавалися пільги – 100 відсоткова знижка на оплату за надані житлово-комунальні послуги та послуги зв’язку особам з інвалідністю по зору І групи та 40 відсоткова знижка – особам з інвалідністю по зору II групи.

У 2018 році в міському бюджеті для відшкодування пільг даній категорії осіб передбачено 650,3 тис.грн.

Особи з інвалідністю І групи зору та особи, які їх супроводжували, особи з інвалідністю ІІ групи по зору користувалися правом безкоштовного проїзду на міських автобусних маршрутах загального користування.

Коломийська територіальна первинна організація Українського товариства сліпих для виконання своїх статутних завдань користувалися приміщенням, наданим в оренду на пільгових умовах, що сприяло їх активній діяльності та співпраці з органами державної влади.

Біля приміщення товариства сліпих встановлено відповідний знак для осіб з інвалідністю по зору та пішохідний перехід.

Не вирішеними залишаються питання щодо облаштування пішохідних доріжок перилами і спеціальними бордюрами у місцях знаходження первинних організацій УТОС, інших громадських організацій осіб з інвалідністю по зору та у місцях компактного проживання такої категорії громадян, озвучення світлофорів в місті, обладнання міського пасажирського транспорту звуковими інформаторами для оголошення зупинок та зовнішніми системами для озвучення номерів маршрутів.

Реалізація заходів Програми соціальної підтримки та реабілітації осіб з інвалідністю по зору на 2019-2020 роки  сприятиме діяльності територіальної первинної організації Українського товариства сліпих, її співпраці з органами міської влади, поліпшенню соціального захисту, реабілітації та інтеграції в суспільство людей з вадами зору.


II. Мета та основні завдання Програми

Програму розроблено з метою поліпшення соціального захисту, охорони здоров'я, реабілітації людей з вадами зору, їх соціального та медичного обслуговування, безперешкодного доступу осіб з інвалідністю по зору до об'єктів соціальної інфраструктури, а також доступу до інформації та культурного життя суспільства.

Основними завданнями Програми є:

1. Поліпшення соціального захисту, охорони здоров'я та реабілітації людей з вадами зору.

2. Створення безперешкодного доступу до об'єктів соціальної інфраструктури та поліпшенню транспортного обслуговування осіб з інвалідністю зору.

3. Проведення просвітницької роботи та забезпечення участі осіб з інвалідністю по зору у культурному житті суспільства.

На виконання вищевказаних завдань передбачені заходи згідно додатку до Програми (додається).


III. Фінансове забезпечення

Фінансування Програми здійснюватиметься в межах видатків, передбачених в міському бюджеті, а також з інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.

Видатки на виконання заходів Програми передбачатимуться при формуванні показників міського бюджету, виходячи з їх реальних можливостей.


IV. Очікувані результати виконання Програми

Реалізація Програми сприятиме:

-  поліпшенню соціального захисту, охорони здоров'я та реабілітації людей з вадами зору;

-  створенню безперешкодного доступу до об'єктів соціальної інфраструктури та поліпшенню транспортного обслуговування осіб з інвалідністю по зору;

-  проведенню просвітницької роботи та забезпеченню участі осіб з інвалідністю по зору у культурному житті міста.


V. Координація та контроль за виконанням Програми

Координація роботи з виконання Програми покладається на департамент соціальної політики міської ради.

Структурні підрозділи міської ради, інші установи та організації, визначені виконавцями Програми, інформують департамент соціальної політики міської ради про хід її виконання до 5 числа місяця, наступного за звітним періодом.

Узагальнена інформація подається в департамент соціальної політики Івано – Франківської ОДА щорічно до 25 січня.

Внесення змін до Програми здійснює виконавчий комітет міської ради за пропозиціями департаменту соціальної політики міської ради, погодженими з іншими виконавцями Програми.


Додаток

до Програми соціальної підтримки    та реабілітації осіб з інвалідністю по зору

на 2020-2021 роки
ПЕРЕЛІК ЗАХОДІВ, ОБСЯГИ ТА ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ ПРОГРАМИ СОЦІАЛЬНОЇ ПІДТРИМКИ ТА РЕАБІЛІТАЦІЇ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ ПО ЗОРУ НА 2019-2020 РОКИ

№ з/п

Перелік заходів Програми

Строк виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування

(тис. грн.)

Очікуваний результат

1

2

3

4

5

6

7

І. Соціальний захист, охорона здоров’я та реабілітація людей з вадами зору

1

Передбачати надання пільг особам з інвалідністю по зору: І та ІІ груп - на 50 % зменшення оплати за надані житлово-комунальні послуги, електроенергію, газ, паливо (тощо).

Впродовж дії Програми

Фінансове управління міської ради;

Департамент соціальної політики міської ради;

Кошти міського бюджету та інші не заборонені чинним законодавством

В межах бюджетних призначень

Забезпечення пільг, зменшення особам з інвалідністю по зору оплати за надані житлово-комунальні послуги, електроенергію, газ,  паливо (тощо).

2

Надавати первинній організації УТОС на пільгових умовах в оренду приміщення

Впродовж дії Програми

Управління комунальним господарством міської ради; Фінансове управління міської ради;

Департамент соціальної політики міської ради

Кошти міського бюджету та інші не заборонені чинним законодавством

В межах бюджетних призначень

Забезпечення умов для повноцінної роботи первинним організаціям УТОС

3

Проводити роботу з керівниками виробничих підприємств та організацій міста всіх форм власності щодо можливостей працевлаштування  особам з інвалідністю по зору

Впродовж дії Програми

Міськрайонний центр зайнятості,

Відділ економіки,

інвестиційної політики та

енергозбереження міської ради

Департамент соціальної політики міської ради

Не потребує фінансування


Поліпшення матеріально-побутових умов проживання осіб з інвалідністю по зору та створення умов для інтеграції людей з вадами зору в суспільство.

4

Забезпечувати охоплення надомним обслуговуванням одиноких осіб з інвалідністю по зору з наданням їм повного комплексу соціальних послуг відповідно до висновків закладів охорони здоров’я

Впродовж дії Програми

Департамент соціальної політики міської ради

Не потребує фінансування


Поліпшення соціального обслуговування осіб з інвалідністю по зору

II. Безперешкодний доступ та транспортне обслуговування осіб з інвалідністю по зору

1.

Проводити спеціальні рейди автоінспекторів щодо дотримання водіями правил дорожнього руху у місцях компактного проживання та праці осіб з інвалідністю по зору із врахуванням пропозицій громадської організації осіб з інвалідністю по зору

Впродовж дії Програми

Коломийський МВ національної поліції

Не потребує фінансування


Здійснення контролю за реалізацією прав осіб з інвалідністю по зору на безперешкодний доступ до об’єктів соціальної інфраструктури

2

За пропозиціями територіальної первинної організації Українського товариства сліпих забезпечити встановлення необхідних засобів безпеки та орієнтації при вході в установи та організації

Впродовж дії Програми

Управління комунальним господарством міської ради

Кошти міського бюджету та інші не заборонені чинним законодавством

В межах бюджетних призначень

Створення безперешкодного доступу до об’єктів соціальної інфраструктури

III.Просвітницька робота та участь осіб з інвалідністю по зору в культурному житті суспільства

1.

Щорічно відзначати 3 грудня у Міжнародний день осіб з інвалідністю, День Білої тростини для осіб з інвалідністю по зору

Впродовж дії Програми

Департамент соціальної політики міської ради, Коломийська територіальна первинна організація Українського товариства сліпих

Кошти міського бюджету та інші не заборонені чинним законодавством

В межах бюджетних призначень

Пропагування позитивного ставлення до осіб з інвалідністю по зору, протидія стереотипам щодо інвалідності

2.

Забезпечувати прийом творчого колективу незрячих осіб з інвалідністю «Горицвіт»

Впродовж дії Програми

Відділ культури

Кошти міського бюджету,

та інші не заборонені чинним законодавством

В межах бюджетних призначень

Підтримка творчості осіб з інвалідністю по зору, залучення осіб цієї категорії до різноманітної творчої діяльності
2011-2019 © Всі права застережено.