НОРМАТИВНІ АКТИ
КОЛОМИЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Неділя, 26 травня 2019 року
 Рішення міської ради  "Про затвердження програми ''Мобілізаційні заходи та обо..."  № 3181-39/2018-39 від 22.11.2018р. 
Документ №3181-39/2018 від 22.11.2018р. Внесено зміни в інший нормативний акт
        

 
Повязані документи

Рішення міської ради  Про затвердження програми ''Мобілізаційні заходи та територіальна обороноздатність, цивільний захист населення м. Коломиї на 2018 рік''
Рішення міської ради  №2052-26/2017 від 16.11.2017р. Втратив чинність

 
Історія документа

Історії немає

 
Публікації документа

26.11.2018 
РІШЕННЯ
 
Коломийської міської ради
(39  сесія)
7  демократичного скликання
 
від 22.11.2018р.  № 3181-39/2018-39
 


Про затвердження програми ’’Мобілізаційні заходи та обороноздатність на 2019 рік’’


З метою виконання законів України ”Про оборону України”, ”Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”, ”Про військовий обов’язок і військову службу”, ”Про місцеве самоврядування в Україні”, Кодексу цивільного захисту України, міська рада


вирішила:


       1. Затвердити програму ’’Мобілізаційні заходи та обороноздатність на 2019 рік’’ (додається).

       2. Фінансовому управлінню міської ради (Г.Бакай) при формуванні міського бюджету передбачити кошти в міському бюджетів на реалізацію програми.

       3. Координацію робіт та узагальнення інформації про виконання рішення покласти на головного відповідального виконавця - відділ з питань цивільного захисту міської ради (О. Кротюк).

       4. Вважати таким, що втратило чинність рішення міської ради від 16.11.2017 р. № 2052-26/2017 ’’Про затвердження програми ’’Мобілізаційні заходи та територіальна обороноздатність, цивільний захист населення м. Коломиї на 2018 рік’’.

       5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, інвестицій, соціально-економічного розвитку та зовнішньоекономічних відносин (Р.Крутко).        


       

Міський голова                                                                                                         І. СлюзарЗАТВЕРДЖЕНО                                  

рішення міської ради

від 22.11.2018 р. № 3181-39/2018Програма
’’Мобілізаційні заходи та обороноздатність на 2019 рік’’
ПАСПОРТ

програми ’’Мобілізаційні заходи та обороноздатність на 2019 рік’’1. Ініціатор розробленої програми (замовник): Коломийський об’єднаний міський військовий комісаріат.

2. Розробник Програми: відділ з питань цивільного захисту міської ради.

3. Термін  реалізації  Програми:      2019 рік.

4. Етапи фінансування Програми:  2019 рік.

5. Обсяги фінансування Програми: 1 105,0 тис. грн.


Рік

Очікувані обсяги фінансування

Всього

в т.ч. за джерелами фінансування:

2019

міський бюджет

інші джерела

1 105,0

1 105,0

-

       

       6. Розрахунок  коштів  на виконання  програми ’’Мобілізаційні заходи  та обороноздатність на 2019 рік’’(додається).

       7. Очікувані результати виконання програми:

       забезпечення мобілізаційних заходів та цивільного захисту населення, виконання завдань у районі проведення ООС;

       часткове забезпечення територіальних підрозділів Збройних Сил України, Національної поліції України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, інших військових формувань та правоохоронних органів України, ДСНС України, волонтерів матеріально-технічними цінностями, технічними засобами, ремонтно-будівельними матеріалами, засобами індивідуального захисту, лікарськими засобами та виробами медичного призначення, продуктами харчування для виконання ними мобілізаційних заходів та цивільного захисту населення,  завдань в районі проведення ООС;

       поповнення матеріально-технічного резерву;

       ліквідація надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків, проведення невідкладних відновних робіт;

       проведення заходів з військово-патріотичного виховання молоді та заходів  з інформаційного забезпечення.

       8. Терміни контролю: щокварталу.


Обґрунтування доцільності розроблення програми

’’Мобілізаційні  заходи та обороноздатність на 2019 рік’’


    1. Загальна частина


Суспільно-політична ситуація, що склалася на сході нашої держави, потребує мобілізації зусиль місцевих органів влади і державних структур, відповідальних за правопорядок і безпеку у країні та її захист від зовнішнього військового втручання, а також значних матеріальних  та фінансових ресурсів для забезпечення готовності територіальних підрозділів Збройних Сил України, Національної поліції України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, інших військових формувань та правоохоронних органів України та ДСНС України до виконання завдань за призначенням.

       Враховуючи складність ситуації та на виконання законів України ”Про оборону України”, ”Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”, ”Про військовий обов’язок і військову службу”, ”Про місцеве самоврядування в Україні”, Кодексу цивільного захисту України розроблено програму ’’Мобілізаційні заходи та обороноздатність на 2019 рік’’.


    1. Мета Програми

       Метою програми є створення належних умов для готовності усіх ланок воєнної організації, інших військових формувань та правоохоронних органів, органів місцевого самоврядування та органів державної влади, цивільного захисту, а також населення і території громади, волонтерів до участі в обороні, вирішення комплексу завдань щодо підготовки до збройного захисту у разі збройної агресії або відкритого збройного конфлікту, запобігання терористичним проявам та загрозам виникнення надзвичайних ситуацій, ліквідація наслідків, здійснення заходів у разі загрози виникнення ситуацій, пов’язаних з порушенням нормальних умов життя населення та підтримка волонтерського руху.


Основні завдання Програми

       Основними завданнями програми є:

       – забезпеченню своєчасної часткової мобілізації, підтримання системи управління міста у готовності до роботи в умовах переведення військ на воєнний режим;

       – забезпечення своєчасного оповіщення і прибуття громадян, які призиваються на військову службу, прибуття техніки на збірні пункти та у військові частини;

       – виділення (тимчасово) будівель, споруд, земельних ділянок, транспортних та інших матеріально-технічних засобів, надання послуг Збройним Силам України, Національній поліції України, Національній гвардії України, іншим військовим формуванням України для забезпечення потреб відповідно до мобілізаційних планів;

       – підготовка органів державної влади та місцевого самоврядування до мобілізації та роботи в умовах особливого періоду;

       – виконання мобілізаційних завдань підприємствами, установами, організаціями міста у повному обсязі та у встановлені терміни;

       – поповнення матеріально-технічного резерву;

       – здійснення заходів у разі загрози виникнення ситуації, пов’язаної з порушенням нормальних умов життя населення;

       – ліквідація надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків, проведення невідкладних відновних робіт;

– розгортання та утримання тимчасових пунктів проживання і харчування постраждалих громадян;

       – часткове забезпечення територіальних підрозділів Збройних Сил України, Національної поліції України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, інших військових формувань та правоохоронних органів України, ДСНС України, волонтерів матеріально-технічними цінностями, технічними засобами, ремонтно-будівельними матеріалами, засобами індивідуального захисту, лікарськими засобами та виробами медичного призначення, продуктами харчування для виконання ними мобілізаційних заходів і цивільного захисту населення, завдань в районі проведення ООС;

       – надання транспортних послуг та забезпечення паливно-мастильними матеріалами;

       – проведення заходів  з військово-патріотичного виховання молоді та заходів з інформаційного забезпечення.

    1. Фінансове забезпечення Програми

Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок коштів міського бюджету, а також інших джерел фінансування відповідно до вимог чинного законодавства. Обсяг фінансування з міського бюджету для реалізації заходів програми визначається, виходячи із можливостей його дохідної частини.

    1. Очікувані результати виконання Програми

       Реалізація  програми сприятиме:

       – забезпеченню в місті мобілізаційних заходів та цивільного захисту населення,  виконанню завдань у районі проведення ООС;

       – частковому забезпеченню територіальних підрозділів Збройних Сил України, Національної поліції України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, інших військових формувань та правоохоронних органів України, ДСНС України, волонтерів матеріально-технічними цінностями, технічними засобами, ремонтно-будівельними матеріалами, засобами індивідуального захисту, лікарськими засобами та виробами медичного призначення, продуктами харчування для виконання ними мобілізаційних заходів і цивільного захисту населення, завдань в районі проведення ООС;

       – підвищенню готовності системи оповіщення керівного складу міста та інформування населення про загрозу чи виникнення надзвичайних ситуацій;

– поповненню матеріально-технічного резерву;

       – ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків, проведенню невідкладних відновних робіт;

– проведенню заходів з військово-патріотичного виховання молоді та заходів з інформаційного забезпечення. 


Начальник відділу

з питань цивільного захисту

міської ради                                                                                           О. Кротюк


Розрахунок коштів

на виконання програми ’’Мобілізаційні  заходи та

обороноздатність на 2019 рік’’№ з/п


На що спрямовані кошти


Кількість

Вартість

1 одиниці

(грн.)

Загальна вартість

(грн.)

1.

Бензин  АІ-92

1500 л

34

51 000

2.

Дизпаливо

2500 л

32

80 000

3.

Канцтовари (папір, бланки  документів, конверти)27 000

4.

Катриджі до принтерів, заправка картриджів20 000

5.

Перевезення військово-зобов’язаних до навчальних центрів40 000

6.

Капітальний ремонт даху будівлі по вул. І.Франка,6800 000

7.

Придбання обладнання50 000

8.

Придбання амуніції (військового спорядження)37 000


ВСЬОГО:1 105 000


Військовий комісар

Коломийського об’єднаного міського

військового комісаріату                               

підполковник                                                                               Срібняк  А.С.


2011-2019 © Всі права застережено.