НОРМАТИВНІ АКТИ
КОЛОМИЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Вівторок, 29 вересня 2020 року
 Рішення міської ради  "Про внесення змін до міської цільової програми "Духовне..."  № 3175-39/2018-39 від 22.11.2018р. 
Документ №3175-39/2018 від 22.11.2018р. Втратив чинність
        

 
Повязані документи

Рішення міської ради  Про затвердження міської цільової програми "Духовне життя" на 2017-2020 роки
Рішення міської ради  №1402-20/2017 від 20.04.2017р. Внесено зміни
Рішення міської ради  Про внесення змін до міської цільової програми "Духовне життя" на 2017-2020 роки, затвердженої рішенням міської ради від 20.04.2017 року № 1402-20/2017
Рішення міської ради  №4838-65/2020 від 23.07.2020р. Внесено зміни в інший нормативний акт

 
Історія документа

Історії немає

 
Публікації документа

26.11.2018 
РІШЕННЯ
 
Коломийської міської ради
(39  сесія)
7  демократичного скликання
 
від 22.11.2018р.  № 3175-39/2018-39
 


Про внесення змін до міської цільової програми «Духовне життя» на 2017-2020 роки, затвердженої рішенням міської ради від 20.04.2017 року № 1402-20/2017


       Розглянувши лист відділу культури Коломийської міської ради від 29.10.2018 року № 251/01-30/02,  відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада


вирішила:


    1. Внести зміни до міської цільової програми «Духовне життя» на 2017-2020 роки, затвердженої рішенням міської ради від 20.04.2017 року № 1402-20/2017, виклавши пункт 2 переліку заходів міської цільової програми «Духовне життя» на 2017-2020 роки в новій редакції (додається).

       2. Викласти Паспорт міської цільової програми «Духовне життя» на 2017-2020 роки у новій редакції (додається).

3. Організацію виконання рішення покласти на заступника міського голови В.Бойцана.

4. Контроль за виконанням рішення доручити постійній комісії з питань освіти, культури, спорту, інформаційної та молодіжної політики, соціального захисту та охорони здоров’я (Г.Романюк) та постійній комісії з питань бюджету, інвестицій, соціально-економічного розвитку та зовнішньо-економічних відносин (Р.Крутко).Міський голова                                                                                                                    І. Слюзар

2

ПАСПОРТ

міської цільової програми “Духовне життя”

на 2017-2020 роки


1.Ініціатор розроблення Програми (замовник) – Відділ культури Коломийської міської ради.

2.Розробник програми – Відділ культури Коломийської міської ради.

3.Термін реалізації програми – 2017-2020 роки.

4.Етапи фінансування Програми – щорічно.

5.Обсяги фінансування Програми (тис. грн.)


Роки

Обсяги фінансування, тис.грн

Всього

в т.ч. за джерелами фінансування

міський

бюджет

інші
джерела

2017-2020

в т.ч.

2045

2045

-

2017

200

200

-

2018

1015

1015

-

2019

415

415

-

2020

415

415

-

       

6.Очікувані результати виконання Програми:

– покращення умов для задоволення духовних потреб жителів міста;

– забезпечення в сучасних умовах спадковості поколінь, консолідації суспільства на основі народних традицій;

– забезпечення просвітницької, виховної ролі національної духовної культури;

– вирішення актуальних питань духовно-релігійної сфери;

– поліпшення співпраці між владними структурами, громадськістю та церквами;

– створення стійкого позитивного іміджу спільної діяльності міської ради, релігійних громад, об’єднань громадян та єпархіальних управлінь міста;

– розширення ролі церкви у суспільному житті, становлення її як повноцінного інституту громадянського суспільства;

– активізація громад шляхом надання фінансових та інформаційних     ресурсів у вирішенні релігійно-духовних проблем;

– збереження та належне використання культових споруд, пам’яток архітектури; охорона пам'яток сакральної архітектури та мистецтва, недопущення дій, що призводять до їх втрати;


3

– вирішення питання будівельних та ремонтно-реставраційних робіт церков;

– створення умов для вільної та різноманітної мистецької творчості духовно-релігійного спрямування;

– фінансова підтримка засобів масової інформації духовно-релігійного спрямування;

– створення інформаційної бази даних ініціативних груп та організацій, які діють в релігійно-духовних інтересах територіальних громад;

– створення умов для належного міжконфесійного функціонування.


7. Терміни проведення звітності: щоквартально, до 10 числа місяця наступного за звітним періодом.4

Додаток

до рішення міської ради

від 22.11.2018 р. №3175-39/2018

                                                                                                                                         

Перелік заходів

міської цільової програми «Духовне життя»

на 2017-2020 роки        

№ з/п

Найменування заходу

Виконавці

Термін виконан-ня

Програмні обсяги фінансування, тис. грн.

Очікувані результати


Роки

Всього тис.грн.

Міський бюджет

Інші джерела

2.

Забезпечити ремонтні роботи з упорядкування пам’яток сакральної архітектури, сприяти церквам і релігійним організаціям у ремонтах та будівництві храмів і т.п.

Відділ культури

2017-2020 роки

2017–2020 роки, в т.ч.

1100

1100


Збереження пам’яток сакральної архітектури

2017

200

200


2018

700

700


2019

100

100


2020

100

100
Міський голова                                                                                                                   І.Слюзар

2011-2020 © Всі права застережено.