НОРМАТИВНІ АКТИ
КОЛОМИЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Неділя, 26 травня 2019 року
 Рішення міської ради  "Про затвердження статуту комунального підприємства "Кол..."  № 3185-39/2018-39 від 22.11.2018р. 
Документ №3185-39/2018 від 22.11.2018р. Втратив чинність
        

 
Повязані документи

Рішення міської ради  Про затвердження статуту комунального підприємства "Коломиятеплосервіс" у новій редакції
Рішення міської ради  №2508-31/2018 від 29.03.2018р. Втратив чинність
Рішення міської ради  Про затвердження статуту комунального підприємства "Коломиятеплосервіс" у новій редакції
Рішення міської ради  №3660-44/2019 від 25.04.2019р. Внесено зміни в інший нормативний акт

 
Історія документа

Історії немає

 
Публікації документа

26.11.2018 
РІШЕННЯ
 
Коломийської міської ради
(39  сесія)
7  демократичного скликання
 
від 22.11.2018р.  № 3185-39/2018-39
 


                       

Про затвердження статуту комунального підприємства „Коломиятеплосервіс” у новій редакції


Розглянувши звернення комунального підприємства „Коломиятеплосервіс”, з метою приведення статуту комунального підприємства „Коломиятеплосервіс у відповідність до змін в законодавстві України, з Господарським, Бюджетним, Цивільним кодексами України та з метою ефективності фінансово-господарської діяльності комунального підприємства „Коломиятеплосервіс”, керуючись Законом України Про місцеве самоврядування в Україні, міська рада


вирішила:


 1. Затвердити статут комунального підприємства „Коломиятеплосервіс” в новій редакції (додається).
 2. Визнати такам, що втратило чинність рішення міської ради від 29.03.2018р. № 2508-31/2018.
 3. Директору КП „Коломиятеплосервіс” (Ю.Зінько) здійснити державну реєстрацію статуту комунального підприємства „Коломиятеплосервіс” в новій редакції у порядку, встановленому чинним законодавством України.
 4. Організацію виконання рішення покласти на заступника міського голови Б.Федорука.
 5. Контроль за виконанням рішення доручити постійній комісії з питань бюджету, інвестицій, соціально-економічного розвитку та зовнішньоекономічних відносин (Р.Крутко) та постійній комісії з питань житлово-комунального і дорожнього господарства та комунікацій (В.Козоріз).


Міський голова                                                                                                              І. Слюзар


ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення міської ради

від 22.11.2018 р. № 3185-39/2018СТАТУТ

КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

„КОЛОМИЯТЕПЛОСЕРВІС”

(нова редакція)

м. Коломия 2018 рік


І. Загальні положення


  1. Комунальне підприємство „Коломиятеплосервіс” (надалі Підприємство), створено згідно з рішенням Коломийської міської ради Івано-Франківської області „Про створення комунального підприємства «Коломиятеплосервіс” від 06.08.2015 р. № 2241-55/2015.
  2. Засновником Підприємства та власником майна є Коломийська міська рада (надалі Засновник).
  3. Підприємство є юридичною особою, веде самостійний баланс, має розрахунковий рахунок, круглу печатку зі своєю назвою, штамп, фірмові бланки.
  4. Права і обов’язки юридичної особи Підприємство набуває з дня його державної реєстрації.
  5. Підприємство несе відповідальність за своїми зобов’язаннями в межах належного йому майна згідно з чинним законодавством. Підприємство не несе відповідальності за зобов’язаннями Засновника. Засновник не несе відповідальності за зобов’язаннями Підприємства.
  6. Повна назва Підприємства – комунальне підприємство „Коломиятеплосервіс”.
  7. Скорочена назва Підприємства – КП „Коломиятеплосервіс”.
  8. Місцезнаходження Підприємства: площа Привокзальна, будинок 15, м. Коломия, Івано-Франківська область, 78200.

       

ІІ. Мета та предмет діяльності


  1. Підприємство створене з метою надання послуг з виробництва, транспортування та постачання теплової енергії бюджетним установам, організаціям та іншим суб’єктам господарювання.
  2. Предметом діяльності Підприємства є:

- виробництво, транспортування та постачання теплової енергії для опалення будівель та споруд і підігріву води на території територіальної громади міста Коломиї та приєднаних сільських територіальних громад;

- виконання робіт пов’язаних з надійною експлуатацією котелень, теплових мереж і обслуговування систем опалення і гарячого водопостачання;

- видача технічних умов на теплопостачання споживачів тепла, які проектуються;

- капітальне будівництво котелень, теплових мереж і центральних теплових пунктів;

- здійснення контролю за ходом будівництва котелень, теплових пунктів, теплових мереж і внутрішньо-будинкових систем опалення та гарячого водопостачання;

- виконання робіт по монтажу та налагоджуванню локальних систем опалення та гарячого водопостачання та їх обслуговування;

- налагоджування газовикористовуючого обладнання, засобів автоматичного регулювання та безпеки, теплоутилізаційних пристроїв, допоміжного обладнання, а також інвентаризація викидів забруднюючих речовин в атмосферу;

- ремонт та повірка засобів вимірювання.

- надання платних послуг підприємствам і організаціям та підприємцям;

- централізоване ведення бухгалтерського обліку і звітності, розрахунків із споживачами теплової енергії та інших послуг підприємств комунальної теплоенергетики;

- проектно-кошторисні роботи;

- інші види послуг.

  1. Окремими видами діяльності Підприємство має право займатися тільки на підставі спеціального дозволу (ліцензії).


ІІІ. Майно Підприємства


  1. Коломийська міська рада наділяє Підприємство статутним капіталом в розмірі 3 307 211,76 грн (три мільйони триста сім тисяч двісті одинадцять грн 76 к.), який включає такі складові:

- залишкова вартість основних засобів котельні на пл. Привокзальна, 15 в розмірі 439 167,08 грн (чотириста тридцять дев’ять тисяч сто шістдесят сім грн 08 к.), переданих Підприємству згідно з рішенням виконавчого комітету Коломийської міської ради від 04.03.2016   62 „Про передачу комунального майна;

- залишкова вартість основних засобів котельні по вул. Лисенка, 28 в розмірі 1 414 093,82 грн (один мільйон чотириста чотирнадцять тисяч дев’яносто три грн 82 к.), переданих Підприємству згідно з рішенням виконавчого комітету Коломийської міської ради від 04.03.2016  62 „Про передачу комунального майна;

- залишкова вартість основних засобів котельні по вул. Леонтовича, 14а в розмірі 240 622,84 грн (двісті сорок тисяч шістсот двадцять дві грн 84 к.), переданих Підприємству згідно з рішенням виконавчого комітету Коломийської міської ради від 04.03.2016   62 „Про передачу комунального майна;

- невстановлене обладнання на суму 143 085,80 грн (сто сорок три тисячі вісімдесят п’ять грн 80 к.), переданих Підприємству згідно з рішенням виконавчого комітету Коломийської міської ради від 04.03.2016 62 „Про передачу комунального майна;

- документація по об’єкту „Реконструкція котельні по бульвару Л.Українки, 12а з установкою твердопаливного котельного обладнання” та проектно-кошторисна документація по об’єкту „Реконструкція котельні по вул. Лисенка, 18а в м. Коломия Івано-Франківської області” на суму 120 242,22 грн (сто двадцять тисяч двісті сорок дві грн 22 к.), переданих Підприємству згідно з рішенням виконавчого комітету Коломийської міської ради від 04.03.201662 „Про передачу комунального майна;

- грошові внески на суму 150 000,00 грн (сто п’ятдесят тисяч грн 00 к.) – внесок до статутного капіталу Підприємства згідно з рішеннями Коломийської міської ради від 13.04.2016 р. № 313-6/2016 Про уточнення міського бюджету на 2016 рік та від 27.12.2016 № 1129-16/2016 Про уточнення міського бюджету на 2016 рік.

- грошові внески на суму 600 000,00 грн (шістсот тисяч грн 00 к.) – внесок до статутного капіталу Підприємства згідно з рішеннями Коломийської міської ради від 27.12.2016 р. № 1131-16/2016 Про міський бюджет на 2017 рік, від 17.08.2017 № 1799-24/2017 Про уточнення міського бюджету на 2017 рік, від 12.10.2017 № 1899-25/2017 Про уточнення міського бюджету на 2017 рік та від 21.12.2017 № 2188-28/2017 Про уточнення міського бюджету на 2017 рік.

- грошові внески на суму 200 000 грн (двісті тисяч грн. 00 к.) – внесок до статутного капіталу Підприємства згідно з рішенням Коломийської міської ради від 18.10.2018р. № 3033-38/2018-38 Про уточнення міського бюджету на 2018 рік.

Статутний капітал може бути збільшено або зменшено Засновником Підприємства.

  1. Майно Підприємства становлять виробничі і невиробничі фонди та обігові кошти, а також інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі Підприємства.
  2. Споруди виробничого призначення, котельні, ЦТП, теплові мережі тощо, є власністю територіальної громади м. Коломиї і передаються  Підприємству безоплатно на праві господарського відання відповідно до рішень Коломийської міської ради та виконавчого комітету, прийнятих у межах їх повноважень.

Здійснюючи право господарського відання, Підприємство володіє, користується та розпоряджається зазначеним майном на свій розсуд, вчиняючи щодо нього будь-які дії, які не суперечать чинному законодавству та даному Статуту.

  1. За згодою власника, Підприємство має право продавати, передавати іншим підприємствам, організаціям, установам, здавати в оренду чи тимчасове користування, а також списувати з балансу виробничі споруди, котельні, ЦТП, основне обладнання до них, теплові мережі, а також брати майно в оренду.
  2. Підприємство має право формувати власне майно, яке є виключно власністю Підприємства і розпоряджатися ним на свій розсуд без погодження з іншими органами.
  3. Джерелами формування майна Підприємства є:

- майно,безоплатно передане йому по акту передачі;

- доходи одержані від реалізації продукції, а також від інших видів фінансово-господарської діяльності;

- доходи від цінних паперів;

- кредити банків;

- капітальні вкладення та дотації з бюджетів;

- придбання майна іншого підприємства, організації;

- іншого майна набутого на підставах, не заборонених законодавством.

  1. Підприємство здійснює володіння, користування землею і іншими ресурсами відповідно до мети своєї діяльності та чинного законодавства.
  2. Збитки, завдані Підприємству в результаті порушення його майнових прав громадянами, юридичними особами і державними органами відшкодовуються Підприємству за рішенням судів.


ІV. Права та обов’язки Підприємства


  1. Права Підприємства:
   1. Самостійно планує свою діяльність, визначає стратегію та основні напрями свого розвитку відповідно до галузевих науково-технічних прогнозів та економічної ситуації;
   2. Реалізовує свою продукцію, послуги, залишки від виробництва за тарифами, що формуються відповідно до вимог діючого законодавства України;
   3. Здійснює операції з цінними паперами у відповідності до вимог діючого законодавства України;
   4. Створює філії, представництва, відділення та інші відособлені підрозділи з правом відкриття поточних і розрахункових рахунків і затверджує Положення про них з дозволу Засновника.
  2. Обов’язки Підприємства:
   1. При визначенні стратегії господарської діяльності, метою якої є одержання коштів від надання послуг, Підприємство повинно враховувати укладені контракти, замовлення та інші договірні зобов’язання;
   2. Забезпечує своєчасну сплату податків та інших обов’язкових відрахувань згідно з чинним законодавством України;
   3. Здійснює будівництво, реконструкцію, а також капітальний ремонт основних фондів, забезпечує своєчасне освоєння нових виробничих потужностей та введення в дію придбаного обладнання;
   4. Здійснює оперативну діяльність по матеріально-технічному забезпеченню виробництва;
   5. Відповідно до контрактів та замовлень, укладених договорів забезпечує виробництво та поставку продукції і товарів;
   6. Створює належні умови для високопродуктивної праці, забезпечує додержання законодавства про працю, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування;
   7. Здійснює заходи по вдосконаленню заробітної плати працівників з метою посилення матеріальної зацікавленості як в результатах особистої праці, так і в загальних підсумках роботи Підприємства, забезпечує економне і раціональне використання фонду споживання і своєчасні розрахунки з працівниками Підприємства.
  3. Підприємство здійснює бухгалтерський та оперативний облік і веде статистичну звітність згідно з чинним законодавством. Директор Підприємства та головний бухгалтер несуть персональну відповідальність за додержання порядку ведення і достовірність бухгалтерського обліку та статистичної звітності.


V. Управління Підприємством


  1. Управління Підприємством здійснюється на основі поєднання прав власника щодо господарського використання свого майна і участі в управлінні трудового колективу.
  2. Підприємство належить до сфери управління Управління комунального господарства Коломийської міської ради.
  3. 3асновник здійснює свої права щодо управління підприємством через уповноважений ним орган – директора підприємства, який здійснює керівництво господарською діяльністю підприємства.
  4. Призначення на посаду (звільнення з посади) директора підприємства здійснюється на підставі розпорядження міського голови.
  5. При прийманні на роботу з директором підприємства укладається контракт, в якому визначаються права, обов’язки і відповідальність директора, умови його матеріального забезпечення, умови звільнення його з посади, інші умови найму за погодженням сторін.
  6. Директор підприємства може бути звільнений з посади на підставах, передбачених у контракті та відповідно до законодавства України.
  7. Директор без довіреності діє від імені Підприємства, представляє його на всіх рівнях, розпоряджається коштами та майном відповідно до чинного законодавства, укладає договори, в тому числі трудові, видає довіреності, відкриває в банках розрахункові та інші рахунки, видає накази і дає розпорядження обов’язкові для всіх працівників, визначає умови оплати праці працівників Підприємства, укладає колективний договір, згідно з затвердженим штатним розкладом приймає на роботу та звільняє працівників Підприємства, затверджує відповідні внутрішні документи, що регулюють трудові відносини на Підприємстві.
  8. Підприємство самостійно визначає структуру управління, встановлює штатний розклад, який може змінюватись в залежності від фінансово-господарської діяльності, обсягів виробництва. Заступники директора, головний інженер, керівники підрозділів апарату управління і структурних підрозділів (виробництва, цехів, відділів, дільниць) майстри, старші майстри призначаються на посади і звільняються з посади за наказом директора Підприємства.
  9. Директор самостійно вирішує всі питання діяльності Підприємства за винятком тих, що віднесені до компетенції трудового колективу.


VІ. Повноваження трудового колективу


  1. Повноваження трудового колективу Підприємства реалізуються загальними зборами працівників Підприємства.
  2. Рішення з соціально-економічних питань, що стосуються діяльності Підприємства, розробляються і приймаються його органом управління за участю трудового колективу, відображаються у колективному договорі.

Колективним договором також регулюються питання охорони праці, виробничі та трудові відносини трудового колективу з органом управління Підприємства.

  1. Право укладання колективного договору від імені Підприємства надається директору Підприємства, а від імені трудового колективу – профспілковому комітету.
  2. Загальні збори трудового колективу вважаються правомочними за умови присутності на них більшості членів трудового колективу. Рішення приймаються простою більшістю голосів від кількості присутніх на зборах.


VII. Господарська, економічна і соціальна діяльність Підприємства


  1. Показником фінансових результатів господарської діяльності Підприємства є прибуток.
  2. Прибуток, який залишається на Підприємстві після сплати податків та інших платежів до бюджету (чистий прибуток) залишається в його повному розпорядженні. Підприємство самостійно визначає напрямки використання чистого прибутку.
  3. Джерелом коштів на оплату праці працівників Підприємства є частина доходу, одержаного в результаті його господарської діяльності.

Директор обирає форми і системи оплати праці, встановлює працівникам конкретні розміри тарифних ставок, відрядних розцінок, посадових окладів, премій, винагород, надбавок і доплат на умовах, передбачених колективним договором. Мінімальна заробітна плата працівників не може бути нижче встановленого законодавством України мінімального розміру заробітної плати.

  1. Підприємство самостійно планує свою діяльність і визначає перспективи розвитку, виходячи з попиту на вироблену продукцію, роботи, послуги та необхідності забезпечення виробничого і соціального розвитку Підприємства, підвищення доходів.
  2. Підприємство реалізує свою продукцію, послуги, майно по цінах і тарифах, які встановлюються органами місцевого самоврядування або на договірній основі, а у випадках, передбачених законодавчими актами України – за державними цінами і тарифами.
  3. Підприємство:

- забезпечує своєчасну оплату податків та інших відрахувань згідно з чинним законодавством;

- здійснює будівництво, реконструкцію, а також капітальний ремонт основних фондів, забезпечує своєчасне освоєння нових виробничих потужностей та якнайшвидше введення в дію придбаного обладнання;

- здійснює оперативну діяльність по матеріально-технічному забезпеченню виробництва;

- придбаває необхідні матеріальні ресурси у підприємств, організацій і установ незалежно від форми власності, а також у фізичних осіб;

- відповідно до державного замовлення, укладених договорів забезпечує виробництво та постачання продукції і товарів;

- створює належні умови для високопродуктивної праці, забезпечує додержання законодавства про працю, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування;

- здійснює заходи по вдосконаленню організації заробітної плати працівників з метою посилення їх матеріальної зацікавленості як в результаті особистої праці так і в загальних підсумках роботи Підприємства, забезпечує економне і раціональне використання фонду споживання і своєчасні розрахунки з працівниками Підприємства;

- виконує норми і вимоги щодо охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання і відтворення природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки;

- виконує вимоги діючого законодавства

- забезпечує охорону праці працівників згідно чинного законодавства.

  1. Стосунки Підприємства з іншими підприємствами, організаціями і громадянами в усіх сферах господарської діяльності здійснюються на основі договорів.
  2. Участь Підприємства в асоціаціях, корпораціях та інших об’єднаннях здійснюється на добровільних засадах.
  3. Виробничі, трудові та інші відносини трудового колективу з адміністрацією Підприємства, питання охорони праці, соціального розвитку регулюються колективним договором, який приймається конференцією трудового колективу терміном на один рік.
  4. Втручання в господарську та іншу діяльність Підприємства з боку державних, громадських органів не допускається, крім прав державних органів по здійсненню контролю за діяльністю Підприємства, передбачених законодавством України.
  5. Підприємство здійснює бухгалтерський, оперативний облік та веде статистичну звітність згідно з чинним законодавством. Директор Підприємства та головний бухгалтер несуть персональну відповідальність за додержання порядку ведення і достовірність бухгалтерського обліку та статистичної звітності.
  6. Підприємство здійснює зовнішньоекономічну діяльність згідно з чинним законодавством України.


VІII. Ліквідація і реорганізація Підприємства


  1. Ліквідація та реорганізація (злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення) Підприємства здійснюється за рішенням засновника та власника майна або суду згідно з чинним законодавством України.
  2. В разі банкрутства Підприємства його ліквідація проводиться згідно з законом України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”.
  3. При реорганізації та ліквідації Підприємства працівникам, які звільняються, гарантується додержання їх прав та інтересів відповідно до трудового законодавства України.Міський голова                                                                                                                      І. Слюзар


2011-2019 © Всі права застережено.