НОРМАТИВНІ АКТИ
КОЛОМИЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Неділя, 26 травня 2019 року
 Рішення міської ради  "Про затвердження Положення про відділ муніципальної інс..."  № 3182-39/2018-39 від 22.11.2018р. 
Документ №3182-39/2018 від 22.11.2018р. Чинний
        

 
Повязані документи

Рішення міської ради  Про затвердження Положення про відділ муніципальної інспекції Коломийської міської ради у новій редакції
Рішення міської ради  №2122-27/2017 від 07.12.2017р. Втратив чинність

 
Історія документа

Історії немає

 
Публікації документа

26.11.2018 
РІШЕННЯ
 
Коломийської міської ради
(39  сесія)
7  демократичного скликання
 
від 22.11.2018р.  № 3182-39/2018-39
 

Про затвердження Положення про відділ муніципальної інспекції Коломийської міської ради у новій редакціїЗ метою забезпечення посиленого контролю за дотриманням законодавства у сфері благоустрою в місті Коломиї та приєднаних сільських територіальних громад, відповідно до Закону України “Про благоустрій населених пунктів”, керуючись Законом "Про місцеве самоврядування в Україні" міська рада:


вирішилаУ


1. Затвердити Положення про відділ муніципальної інспекції Коломийської міської ради у новій редакції (додається).

2. Визнати таким що втратило чинність рішення міської ради від 07.12.2017р. № 2122-27/2017 “Про затвердження положення про відділ муніципальної інспекції Коломийської міської ради”.

3. Організацію виконання рішення покласти на заступника міського голови Б. Федорука.

4. Контроль за виконанням рішення доручити постійній комісії з                  питань житлово-комунального і дорожнього господарства та комунікацій                 (В. Козоріз).Міський голова                                                                                                                    І. СлюзарЗАТВЕРДЖЕНО

рішення міської ради

від 22.11.2018 р. №3182-39/2018


ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ВІДДІЛ МУНІЦИПАЛЬНОЇ ІНСПЕКЦІЇ КОЛОМИЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(нова редакція)


РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


1.1. Відділ муніципальної інспекції Коломийської міської ради (далі - відділ) утворюється Коломийською міською радою та є виконавчим органом Коломийської міської ради без статусу юридичної особи.

1.2. Відділ підзвітний та підконтрольний Коломийській міській раді, міському голові та заступнику міського голови згідно розподілу функціональних обов’язків.

1.3. У своїй діяльності відділ керується Конституцією України, Кодексом України про адміністративні правопорушення, Цивільним та Господарським кодексами України, Законами України у тому числі: «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про благоустрій населених пунктів», Правилами благоустрою і утримання території м. Коломиї, іншими законами України, указами і розпорядженнями Президента України, актами Кабінету Міністрів України, іншими нормативними актами, рішеннями Коломийської міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови та цим Положенням.

1.4. У відділі працюють посадові особи місцевого самоврядування, які мають відповідні повноваження щодо здійснення організаційно-розпорядчих  та консультативно-дорадчих функцій, а також інші працівники відділу.

1.5. Працівники відділу забезпечуються спеціальною формою одягу, посвідченнями установленого зразка.

1.6. Відділ утримується за рахунок коштів міського бюджету.


РОЗДІЛ ІІ. ЗАВДАННЯ ВІДДІЛУ МУНІЦИПАЛЬНОЇ ІНСПЕКЦІЇ


2. Основними завданнями відділу є:

2.1. Контроль за станом благоустрою території територіальної громади             м. Коломиї та приєднаних сільських територіальних громад.

2.2. Контроль за дотриманням Правил благоустрою території територіальної громади м. Коломиї та приєднаних сільських територіальних громад.

2.3. Контроль за екологічною безпекою і охороною навколишнього середовища.

2.4. Контроль за стихійною торгівлею.

2.5. Сприяння розвитку та поліпшення стану благоустрою території територіальної громади м. Коломиї та приєднаних сільських територіальних громад.

2.6. Складання протоколів для притягнення винних осіб до відповідальності за порушення законодавства у сфері благоустрою території територіальної громади м. Коломиї та приєднаних сільських територіальних громад.

2.7. Профілактика запобігання правопорушень у сфері благоустрою території територіальної громади м. Коломиї та приєднаних сільських територіальних громад.РОЗДІЛ ІІІ. ФУНКЦІЇ ВІДДІЛУ МУНІЦИПАЛЬНОЇ ІНСПЕКЦІЇ


3. Відділ відповідно до покладених на нього завдань здійснює наступні функції:

3.1. Проводить рейди, перевірки та обстеження територій та об’єктів  територіальної громади м. Коломиї та приєднаних сільських територіальних громад.

3.2. Проводить рейди, обстеження та перевірки додержання підприємствами, установами та організаціями і громадянами законодавства у сфері благоустрою.

3.3. Здійснює контроль за відновленням об’єктів благоустрою після виконання земляних, ремонтних та інших робіт.

3.4. Готує та забезпечує подання позовів до суду про відшкодування шкоди, завданої об’єктам благоустрою  в наслідок порушення законодавства з питань благоустрою, Правил благоустрою і утримання території міста Коломиї.

3.5. Готує проекти договорів про закріплення та утримання території територіальної громади м. Коломиї та приєднаних сільських територіальних громад у належному санітарно-технічному стані та про пайову участь в утриманні об’єктів благоустрою.

3.6. Виявляє факти самовільного зайняття земельних ділянок, що належать до комунальної власності.

3.7. Організовує та приймає участь в демонтажах самовільно встановлених тимчасових споруд відповідно до чинного законодавства.

3.8. Здійснює контроль за належним утриманням об’єктів та спеціальних конструкцій зовнішньої реклами та вивісок, табличок.

3.09. Контролює дотримання Правил утримання тварин у місті Коломиї підприємствами, установами, організаціями та громадянами міста.

3.10. Виявлення самовільної торгівлі та надання послуг у сфері розваг і відпочинку на об’єктах благоустрою:

-  самовільне встановлення літніх майданчиків;

-  стихійна торгівля на вулицях міста;

- самовільне встановлення тимчасових споруд, малих архітектурних форм, холодильних вітрин, лотків роздрібної торгівлі, спеціальних конструкцій зовнішньої реклами, вивісок, табличок, тощо.

3.11. Здійснює складання протоколів при порушенні законодавства у сфері благоустрою на території територіальної громади у м. Коломиї та приєднаних сільських територіальних громад для притягнення винних осіб до відповідальності.

3.12. Складає акти, приписи та попередження щодо приведення об’єктів та елементів благоустрою території територіальної громади у м. Коломиї та приєднаних сільських територіальних громад до належного стану з визначенням строків проведення таких заходів та здійснює контроль за виконанням заходів по актам щодо приведення об’єктів та елементів благоустрою до належного стану.

3.13. Вживає заходів щодо припинення робіт, які проводяться самовільно і порушують стан благоустрою території територіальної громади у м. Коломиї та приєднаних сільських територіальних громад.

3.14. В межах, передбачених законодавством здійснює контроль за дотриманням екологічних, санітарно-гігієнічних вимог та санітарних норм під час експлуатації об’єктів благоустрою приватними особами та підприємствами усіх форм власності.

3.15. Сприяє забезпеченню чистоти і порядку території територіальної громади у м. Коломиї та приєднаних сільських територіальних громад, очищенню територій та об’єктів від побутових відходів, без господарського майна, самовільно розміщених об’єктів та елементів.

3.16. Розглядає звернення, заяви, скарги громадян, підприємств, установ та організацій, депутатські звернення та запити з питань, що відносяться до компетенції відділу.

3.17. Приймає участь в обговоренні проектів благоустрою території та об’єктів благоустрою території територіальної громади у м. Коломиї та приєднаних сільських територіальних громад, іншої технічної документації з питань благоустрою і вносить відповідні пропозиції на розгляд органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій.

3.18. Вносить пропозиції щодо розвитку та поліпшення стану благоустрою території територіальної громади у м. Коломиї та приєднаних сільських територіальних громад та здійснює контроль за внесенням змін до Правил благоустрою та утримання території міста Коломиї у відповідності до чинного законодавства.

3.19. Залучає громадських інспекторів з благоустрою до участі в перевірках.

3.20. Бере участь у координації діяльності та навчанні громадських інспекторів з благоустрою.

3.21. Інформує Коломийську міську раду та її виконавчий комітет про результати рейдів та перевірок.

3.22. Готує пропозиції до виконавчого комітету, що відносяться до компетенції відділу.

3.23. Розробляє проекти нормативних актів в межах повноважень відділу, визначених цим Положенням, зокрема проектів рішень міської ради, її виконавчого комітету та розпоряджень міського голови у встановленому порядку.

3.24. Здійснює профілактику запобігання порушенням законодавства у сфері благоустрою території територіальної громади у м. Коломиї та приєднаних сільських територіальних громад.

3.25. Здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.
РОЗДІЛ ІV. ПРАВА ВІДДІЛУ


4. Відділ має право:

4.1. Проводить рейди, перевірки та обстеження територій  та об’єктів території територіальної громади у м. Коломиї та приєднаних сільських територіальних громад, щодо стану їх благоустрою та додержання підприємствами, установами, організаціями, громадянами законодавства у сфері благоустрою.

4.2. Складати акти, приписи, протоколи про адміністративні правопорушення відповідно до статті 152, частини 1, 2 статті 152-1, статті 154, Кодексу України про адміністративні правопорушення, законодавства та підзаконних нормативно-правових актів у сфері благоустрою населених пунктів для притягнення винних до відповідальності.

4.3. Одержувати у встановленому законодавством порядку від центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності інформацію, документи і матеріали для виконання покладених на відділ завдань.

4.4. Викликати громадян та службових осіб та відбирати у них усні або письмові пояснення у зв’язку з порушенням ними законодавства з питань благоустрою.

4.5. Залучати в установленому порядку громадських інспекторів з благоустрою населених пунктів, фахівців підприємств, установ, організації та працівників Коломийського відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до їх компетенції.

4.6. Здійснювати в межах своєї компетенції контроль за дотриманням законодавства у сфері благоустрою.

4.7. Подавати у встановленому порядку пропозиції з розвитку та поліпшення стану благоустрою території та об’єктів території територіальної громади у м. Коломиї та приєднаних сільських територіальних громад.

4.8. Відповідно до закону здійснювати фотографування, звукозапис, відео зйомку для встановлення наявності або відсутності адміністративного правопорушення щодо вимог законодавства з питань благоустрою.

4.9. Брати участь у межах своєї компетенції у роботі комісій міської ради пов’язаних із роботою транспорту, видачею дозволів на оренду комунального майна і земельних ділянок, здійснення господарської діяльності на території територіальної громади у м. Коломиї та приєднаних сільських територіальних громад, встановлення мафів, тимчасових споруд та рекламних об’єктів, вуличної торгівлі, тощо.

4.10. Піднімати клопотання перед міською радою, її виконавчим комітетом, міським головою та іншими посадовими особами про прийняття відповідних рішень, якщо порушення набувають систематичного характеру або несуть загрозу навколишньому середовищу.

4.11. Вносити пропозиції, щодо скасування дозволів на розміщення об’єктів реклами, виносної торгівлі, паспортів прив’язок тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності, розірвання договорів оренди земельних ділянок, та інше суб’єктами, що систематично порушують Правила благоустрою і утримання території територіальної громади у м. Коломиї та приєднаних сільських територіальних громад.

4.12. При виявленні порушення законодавства з питань благоустрою особами з використанням автотранспортних засобів інспектори мають право повідомляти ПП м. Коломиї ГУНП в Івано – Франківській області про порушення та спільно з працівниками поліції проводити огляд автотранспорту, складати акти та протоколи про адміністративні правопорушення у сфері благоустрою.

4.13. Здійснює інші повноваження, які делеговані відділу компетентними органами місцевого самоврядування.


РОЗДІЛ V. КЕРІВНИЦТВО ВІДДІЛОМ


5.1. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду міським головою на конкурсній основі чи за іншою процедурою, передбаченою законодавством України та звільняється з посади міським головою відповідно до чинного законодавства.

5.2. Начальник відділу:

5.2.1. Здійснює керівництво діяльністю відділу, забезпечує виконання покладених на відділ завдань та функцій.

5.2.2. Здійснює контроль за виконанням рішень Коломийської міської ради, виконавчого комітету та розпоряджень міського голови віднесених до компетенції відділу.

5.2.3. Аналізує результати роботи відділу, вживає заходів щодо підвищення її ефективності.

5.2.4. Організовує роботу відділу, розподіляє обов’язки між працівниками та затверджує посадові інструкції працівників відділу.

5.2.5. Забезпечує дотримання діловодства у відділі.

5.2.6. Контролює стан трудової та виконавчої дисципліни у відділі.

5.2.7. Проводить особистий прийом громадян та розглядає пропозиції, заяви та скарги з питань, що стосуються діяльності відділу.

5.2.8. Вживає заходів щодо заохочення працівників або притягнення їх, у разі необхідності до дисциплінарної відповідальності, в порядку, встановленому чинним законодавством.

5.2.9. В межах своїх повноважень представляє відділ у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, фізичними особами, юридичними особами, фізичними особами-підприємцями, громадськими організаціями.

5.2.10. Організовує навчання та вживає заходів щодо підвищення кваліфікації працівників відділу.

5.2.11. Виконує інші повноваження відповідно до чинного законодавства.

5.3. На період відсутності начальника відділу його обов’язки виконує інша особа, визначена розпорядженням міського голови.


РОЗДІЛ VI. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ВІДДІЛУ


6.1. Персональну відповідальність за роботу відділу та належне здійснення покладених на нього завдань та функцій несе начальник відділу.

6.2. Працівники та начальник відділу можуть бути притягнені до дисциплінарної, цивільної, адміністративної, кримінальної та інших видів відповідальності у випадках та в порядку, передбачених чинним законодавством України.

6.3. Працівники та начальник відділу несуть відповідальність за несвоєчасне та неналежне виконання обов’язків, передбачених даним Положенням і посадовими інструкціями, в порядку, визначеному чинним законодавством.


РОЗДІЛ VII. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ


7.1. Реорганізація або ліквідація відділу здійснюється за рішенням Коломийської міської ради.

7.2. Положення про відділ та зміни до нього затверджуються Коломийською міською радою.
2011-2019 © Всі права застережено.