НОРМАТИВНІ АКТИ
КОЛОМИЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Неділя, 26 травня 2019 року
 Рішення виконавчого комітету  "Про схвалення Програми оптимізації процесів оподаткуван..."  № 270 від 30.10.2018р. 
Документ №270 від 30.10.2018р. Чинний
        

 
Повязані документи

Пов'язаних документів немає

 
Історія документа

Історії немає

 
Публікації документа

03.11.2018УКРАЇНА
Коломийська міська рада
Виконавчий комітет
 
РІШЕННЯ
 
м. Коломия
 
від 30.10.2018р.  № 270
 

Про схвалення Програми оптимізації процесів оподаткування та збільшення надходжень до міського бюджету на 2019-2023 рокиЗаслухавши Програму оптимізації процесів оподаткування та збільшення надходжень до міського бюджету на 2019-2023 роки, керуючись  Законом України “Про місцеве самоврядування  в Україні”, виконком міської ради

вирішив:

 1. Затвердити Програму оптимізації процесів оподаткування та збільшення надходжень до міського бюджету на 2019-2023 роки (додається).
  1. Координацію робіт та узагальнення інформації про виконання Програми покласти на головного відповідального виконавця – Коломийське управління Головного управління ДФС в Івано-Франківській області ( І.Кирик).
  2. Організацію виконання рішення покласти на першого заступника міського голови В. Григорука.

Міський голова                                                                                                           І. Слюзар
Паспорт

«Програми оптимізації процесів оподаткування та  збільшення надходжень до міського бюджету на 2019 - 2023роки»


Назва Програми

«Програма оптимізації процесів оподаткування та збільшення надходжень до міського бюджету»

Підстави для розробки Програми

-Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»

-Бюджетний кодекс України

Дата затвердження Програми


Замовник Програми

Коломийська міська рада

Головний розробник Програми

Головне управління ДФС в Івано-Франківській області

Мета

Збільшення ресурсної бази бюджетів всіх рівнів, створення необхідних умов для забезпечення громадян своєчасною, достовірною та повною інформацією шляхом широкого використання інформаційних технологій

Завдання

 • Стабільне забезпечення надходження коштів до бюджету, формування правових, організаційних, економічних, фінансових та методичних передумов розвитку фіскальної служби.
 • Застосування та розвиток сучасних інформаційних технологій у процесі оподаткування суб’єктів господарювання.
 • Формування системи інформаційних ресурсів.
 • Підвищення ефективності адміністрування податків та платежів на основі широкого використання інформаційних технологій.
 • Створення ефективних податкових умов діяльності підприємств малого та середнього бізнесу.
 • Отримання споживачами оперативної, достовірної та повної інформації відповідно до ступеня доступу.
 • Оперативне виявлення та усунення негативних факторів, які впливають на рівень надходження платежів до бюджету.
 • Застосування автоматизованої системи обробки інформації, наданої платниками, з метою вдосконалення роботи фіскальних органів, в тому числі шляхом зменшення кількості перевірок.

Терміни реалізації

2019 -2023 роки

Основні джерела фінансування заходів

Програми

Власні кошти

міського бюджету інші джерела

Обсяг коштів міського бюджету

350 тис. грн.

Система організації контролю за виконанням Програми

       Контроль за виконанням заходів Програми здійснюють:

 • Міська рада;
 • постійна комісія з питань бюджету, фінансів, податків, інвестицій та соціально-економічного розвитку;
 • Головне управління ДФС в Івано-Франківській області


1. Основні положення


          Програма складає комплекс  взаємопов'язаних  окремих завдань спрямованих на реалізацію державної політики та пріоритетних напрямів створення сучасної інформаційної інфраструктури Коломийського управління ГУ ДФС в Івано-Франківській області (далі – Коломийське управління) спрямованої на удосконалення механізму справляння податків, запобіганню порушенню законодавства у сфері оподаткування, уникнення втрат місцевого бюджету. Удосконалення форм та  методів адміністрування податків та платежів до міського бюджету повинно  відбуватися водночас з розширенням масово-роз'яснювальної роботи з платниками податків, яку сьогодні  неможливо уявити без  активного співробітництва із засобами масової інформації.

       Діяльність працівників державної фіскальної служби замикається на різних формах офіційного спілкування із платниками податків - тобто широкими масами населення. Передусім важливими є питання сплати податку з доходів фізичних осіб, плати за землю, єдиного податку, декларування доходів громадян та подання податкової звітності в електронному вигляді.

       Враховуючи місцеву специфіку і фінансовий стан традиційно профільних галузей і підприємств, пріоритетом є розвиток малого і середнього бізнесу. Його легалізація, створення ефективних податкових умов діяльності - ось шлях до розширення бази оподаткування та збільшення надходжень до бюджету.

            Необхідно відзначити, що більшість платників податків усвідомлюють громадянський обов'язок щодо сплати податків і прагнуть до співпраці з фіскальною службою, адже є очевидним те, що саме її модернізація і є тим інструментом держави, що забезпечує дотримання чинного податкового законодавства.

           Удосконалення діяльності фіскальної служби включає такі основні елементи:

 1. введення нових податкових технологій і процедур;
 2. навчання податкових працівників і платників податків;
 3. підвищення рівня інформатизації фіскальної служби.

                  Програма розроблена на основі аналізу проблем, що перешкоджають розвитку та повному використанню податкового потенціалу.

            Необхідність реформування фіскальної служби, підвищення ефективності її діяльності обумовлені значним збільшенням суб'єктів підприємництва, що потребує переходу до світових цивілізованих норм в оподаткуванні, все більшою концентрацією оподатковуваних оборотів у фізичних осіб, а також необхідністю створення єдиного інформаційного простору для державного контролю за товарно-грошовими потоками.

           Вирішення потребують наступні проблеми:

 1.    забезпечення ефективного обліку юридичних та фізичних осіб;
 2.    досягнення повнішого обліку бази оподаткування;
  -    забезпечення контролю за додержанням податкової дисципліни;
 3. відбір платників податків для документальних перевірок і планування
  контрольної роботи;

- обробка банківської інформації;

- розвиток статистичної звітності, розробка засобів економічного аналізу та прогнозування;

 1. організація функціональної та інформаційної взаємодії податкових органів з іншими державними установами.

     Радикальним кроком удосконалення управління фіскальною службою є зміна традиційних технологій і процедур діяльності фіскальної служби, які полягають у повній комп'ютеризації усіх управлінських процесів і обробки даних, наданих платниками, та ефективному співробітництві з ними.

Зазначені заходи потребують відповідного фінансування.

У випадку обмеження фінансових ресурсів діяльність фіскальної служби може мати істотні негативні риси, зокрема: модернізація фіскальної служби може обмежитися лише посиленням контролю за загальнодержавними податками; виникнуть певні ускладнення в реорганізації роботи з фізичними особами та із справлянням місцевих податків і зборів; скоротяться можливості підготовки висококваліфікованого персоналу; певною мірою будуть згорнуті роботи в напрямі розширення взаємодії фіскальних органів з іншими організаціями, що відповідно стримає розвиток системи електронної обробки даних.

2. Аналіз бюджетних надходжень

Головне завдання фіскальної служби - максимальне наповнення бюджетів всіх рівнів, щоправда не будь-якою ціною, а шляхом застосування ефективних методів адміністрування податкових платежів направлених на запобігання ухилення від сплати податків та мінімізації податкових зобов'язань, пошуку резервів додаткових надходжень.

      Коломийське управління постійно моніторить як кількісні, так і якісні показники розвитку економіки регіону, прагне володіти всіма змінами та тенденціями, які відбуваються в економічних процесах, і ефективно на них реагувати. Це позитивно позначається на мобілізації податкових надходжень.

Станом на 01.10.2018 р. на податковому обліку в Коломийському управління  перебуває 2030 юридичних осіб суб’єктів господарської діяльності та 3581 фізичних осіб підприємців.

Протягом січня-вересня 2018 року в результаті дієвої співпраці з платниками податків Коломийського управління забезпечено надходження податкових платежів до міського бюджету  в сумі 169,2 млн.грн., що на 30,8 млн.грн. більше ніж за аналогічний період минулого року.

Приріст обсягів сплати забезпечено з усіх основних джерел доходів міського бюджету. Надходження податку на доходи фізичних осіб склали 117,1 млн.грн., плати за землю 14,8 млн.грн. та єдиного податку 20,8 млн.грн. Виконання бюджетних призначень за  9 місяців поточного року склало 90,2 відсотки.

        Впродовж січня-вересня 2018 року збережена адекватність темпів сплати податків до міського бюджету темпам росту промислового виробництва. Темпи зростання доходів бюджету перевищують показники розвитку економіки.

       Щороку проводиться широкомасштабна кампанія декларування доходів громадян Коломийщини. В цьому році свої доходи задекларували  1023 громадян. Сума задекларованих доходів становить 140,1 млн.грн., сума ПДФО складає 4,3 млн.грн., військового збору – 0,8 млн. гривень.

Однак, завдання фіскальних органів полягає не лише у своєчасному наповненні бюджетів усіх рівнів, а також у якісному обслуговуванні платників податків. Із створенням у 2011 році Центру обслуговування платників (далі - ЦОП) при Коломийській ОДПІ було зроблено крок на зустріч платникам податків у підвищенні рівня їх обслуговування.

Щоденно послугами ЦОПу користуються близько 300 платників, яким за 9 місяців 2018 року надано близько 14,6 тисяч адміністративних послуг, необхідних для ведення бізнесу. Найбільша частина адмінпослуг – 56 відсотки стосувались видачі реєстраційних номерів облікової картки платника податків – 8200; довідок та дозвільних документів – 1500; послуг з реєстрації книжок за розрахунковими операціями та книг обліку доходів і витрат – 2015. Важливим елементом системи обслуговування платників податків є приймання звітності. Спеціаліст, який здійснює реєстрацію та обробку податкової звітності також знаходиться у ЦОПі. Фіскальною службою надано платникам можливість електронного звітування, тобто розширюється дистанційне спілкування. В цьому році прийнято більше 15,4 тисяч податкових звітів. Крім цього спеціалістами ЦОПу прийнято та опрацьовано документи від 755 платників на отримання ліцензій на роздрібну торгівлю алкогольними напоями та тютюновими виробами та їх продовження.

Значно збільшилась кількість звернень громадян щодо довідок про доходи у зв’язку з поданням документів на отримання субсидії.


З. Головна мета та основні завдання Програми

      Головною метою Програми - є збільшення ресурсної бази міського бюджету шляхом широкого використання інформаційних технологій.                                                                                                                                       Перед  фіскальною  службою поставлені досить напружені завдання з  виконання  бюджетних  призначень  та  практичної реалізації положень Податкового кодексу, які спрямовані в першу чергу на удосконалення  адміністрування податків, зниження податкового - навантаження на бізнес та створення стимулів для  інноваційно - технологічного розвитку вітчизняної економіки.

      Бюджетним розписом доходів на 2018 рік передбачено залучити до міського бюджету  255,1 млн.грн. податкових платежів. 

Одними із основних бюджетоформуючих податкових платежів є плата за землю та податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Платниками земельного податку з фізичних осіб у м. Коломиї є 6105 громадян, яким у 2018 році сформовано 6636  податкові повідомлення-рішення, по податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки у 2018 році сформовано і надіслано платникам податків 5243 податкових повідомлень-рішень. Для вручення платникам вищевказаних рішень необхідна значна сума коштів на придбання  конвертів і поштових марок.

       Враховуючи результати проведення кампанії з декларування доходів громадян за минулі роки працівники фіскальної служби докладають усіх зусиль для організації наступної кампанії на більш високому рівні, насамперед за рахунок цілеспрямованої роботи фіскальних органів щодо підвищення якості обслуговування платників та забезпечення добровільності сплати податків.

        У своїй роботі та, зокрема, під час кампанії з декларування, податківці повинні працювати з платниками податків на засадах партнерства та взаємоповаги. Для цього у фіскальних органах необхідно створити сприятливі умови для процесу подання декларацій, забезпечити відкритий доступ громадян до інформації, доводити та роз'яснювати основні норми законодавства, які регламентують організацію декларування отриманих доходів.

      Зазначене свідчить, що одним із можливих шляхів збільшення бюджетних надходжень є створення розвинутої інформаційної інфраструктури.

       Особливості сьогоднішнього рівня податкової інформаційної системи полягає у активному розвитку високотехнологічних рішень,які впроваджуються на тлі тривалої експлуатації програмно-апаратних систем і комплексів попередніх поколінь, що найчастіше морально застаріли.

       Таким чином, застосування сучасних засобів інформатизації є підгрунтям стратегії розвитку, зовнішніми і внутрішніми ресурсами, необхідними для досягнення поставлених цілей.

       Особливого значення набуває раціональний пошук витрат, які на сьогоднішній день мають загальну тенденцію до зменшення вартості придбання засобів інформатизації та зростання вартості кваліфікованого персоналу. Це дозволить значно зменшити обсяги залучення людських ресурсів для цілей управління робочими процесами та забезпечити максимальне використання існуючих інвестицій в розвиток інформаційних технологій. Цей підхід пов'язаний не лише з вартісними перевагами, але й з перевагами з точки зору покращення ефективності  адміністрування податкових платежів та збільшення бюджетних надходжень.

Впровадження сучасних інформаційних технологій забезпечить можливість проведення аналітичної роботи з високим рівнем складності, які  не  можуть виконуватись на менш потужному обладнанні та дозволить широке впровадження ризико - орієнтованої системи адміністрування податків, яке має на меті забезпечити найвищий можливий рівень виявлення та запобігання порушенням податкового законодавства.

Безумовно, за будь яких обставин, поставлені перед Коломийським управлінням завдання  є безумовними до виконання. Тому, разом зі стандартними формами роботи, розроблено комплекс організаційних заходів, які направлені на забезпечення  головної мети – здійснення сервісного обслуговування платників податків визначених законом.

Програма спрямована на вирішення таких основних завдань:

1. Формування правових, організаційних, економічних, фінансових та методичних передумов розвитку фіскальної служби.

2.  Застосування та розвиток сучасних інформаційних технологій у процесі оподаткування суб'єктів господарювання.

3. Формування системи інформаційних ресурсів:

       3.1. Організація прес-конференцій, брифінгів, засідань "круглого столу",сеансів телефонного зв'язку "гаряча лінія" задля роз'яснення податкового законодавства та доведення актуальних питань податкової тематики.

 1. Взаємодія з представниками ЗМІ на постійній професійній основі.
 2. Створення інформаційного банку даних, фототеки, аудіо-, відеотеки, які відображають суспільне значущу діяльність фіскальної служби.
 3. Підготовка матеріалів та випуск власної друкованої продукції: брошур, буклетів, пам'яток та ін. з роз'яснення податкового законодавства. Створення та функціонування інформаційних стендів, на яких буде розміщена податкова інформація.

       3.5.  Створення мережі інформаційного забезпечення між податковою службою та органами державної влади та місцевого самоврядування. Державна податкова служба володіє  надзвичайно великим масивом інформації про платників податків, про діяльність фіскальних органів та іншою конфіденційною інформацією, яка може бути використана в роботі інших державних установ.

 1. Підвищення ефективності адміністрування податків та платежів на основі широкого використання інформаційних технологій.
 2. Отримання споживачами оперативної, достовірної та повної інформації відповідно до ступеню доступу.
 3. Оперативне виявлення та усунення негативних факторів, які впливають на рівень надходження платежів до бюджету та на результати діяльності Коломийського управління.
 4. Посилення спроможності статистичного аналізу.

8. Розробка  функціональних вимог до інформаційної системи з метою автоматизації процедур адміністрування податків.

9.   Організація кампанії декларування доходів громадян.

10. Оснащення робочих місць працівників Коломийської ДПІ Коломийського управління, які безпосередньо здійснюють обслуговування платників податків, сучасною комп’ютерною технікою. Застосування автоматизованої системи обробки інформації, наданої платниками, значною мірою сприяє вдосконаленню роботи фіскальних органів, у тому числі шляхом зменшення кількості перевірок.

 1. Забезпечення швидкодіючими друкуючими пристроями для виготовлення довідок, документів та інших документів, які надаються платникам податків.
 2. Заміна та прокладання нових швидкісних ліній для підключення комп'ютерної техніки до локальної обчислювальної мережі.

13. Заміна та встановлення додаткового мережевого обладнання.

4. Очікувані результати

Виконання Програми дасть змогу:

 1. збільшення та стабільного забезпечення дохідної частини міського бюджету у затверджених обсягах за рахунок модернізації роботи Коломийського управління;
 2. забезпечити системність процесу оподаткування;

      -  підвищити ефективність діяльності Коломийського управління шляхом широкого використання ресурсів;

 1. покращити рівень обслуговування громадян в Коломийській ДПІ Коломийського управління;
 2. прискорити  процес обслуговування  громадян  під  час  відвідування податкової інспекції;
 3. покращити оперативний контроль за сплатою податків;
 4. ефективніше запобігати порушенням законодавства в сфері оподаткування;
 5. впровадження сучасних інформаційних технологій з метою підвищення рівня інформаційної  культури та загального освітнього рівня населення;
 6. прискорити впровадження подання звітності в електронному вигляді;
 7. застосування сучасних засобів комунікації, які дають змогу спілкуватися з учасниками бюджетного процесу у реальному часі, що сприяє організації оперативнішої і чіткої роботи;

- підвищити оперативність та якість відповідей на звернення громадян.


Удосконалення інформаційно-розвиненої державної фіскальної служби, а саме центру з обслуговування платників податків в Коломийському управлінні є запорукою успішного виконання всіх завдань, визначених законодавством, та дозволить уникнути значної кількості наявних проблем. Робота такого центру дасть можливість впровадити індивідуальний підхід до кожного платника, що має на меті зміну формату відносин між  фіскальною службою та бізнесом, а також створення ефективної системи обслуговування платників податків.

5.Заходи на виконання Програми


п/п

Призначення видатків

Видатки на 2019 -2023роки (тис.грн.)2019

2020

2021

2022

2023

1.

Придбання матеріалів, будівельних матеріалів, обладнання, інвентарю та інструментів для господарської діяльності, малоцінних предметів

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

2.

Придбання канцелярського, креслярського, письмового приладдя, пакувального матеріалу, паперу картону, вітальних листівок, конвертів, марок для відправки службової кореспонденції тощо

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

Фінансове забезпечення реалізації заходів Програми здійснюється за рахунок коштів міського бюджету (в межах передбачених коштів).2011-2019 © Всі права застережено.