НОРМАТИВНІ АКТИ
КОЛОМИЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Неділя, 24 лютого 2019 року
 Рішення виконавчого комітету  "Про схвалення Програми удосконалення казначйського обсл..."  № 269 від 30.10.2018р. 
Документ №269 від 30.10.2018р. Чинний
        

 
Повязані документи

Пов'язаних документів немає

 
Історія документа

Історії немає

 
Публікації документа

03.11.2018УКРАЇНА
Коломийська міська рада
Виконавчий комітет
 
РІШЕННЯ
 
м. Коломия
 
від 30.10.2018р.  № 269
 

Про схвалення Програми  удосконалення казначейського обслуговування міського бюджету на 2019-2023 роки


Заслухавши проект Програми удосконалення казначейського обслуговування місцевих бюджетів на 2019-2023 роки, керуючись Законом України  «Про  місцеве  самоврядування в Україні», виконавчий комітет


в и р і ш и в:


1. Схвалити Програму «Удосконалення казначейського обслуговування міського бюджету на 2019-2023 роки»  (додається).

2. Координацію робіт та узагальнення інформації про виконання Програми покласти на головного відповідального виконавця – Коломийське УДКСУ Івано-Франківської області (Вінтоняк Г.М.).

3. Організацію виконання рішення покласти на першого заступника міського голови В. Григорука.

       
Міський голова                                                                                                                І. Слюзар


                                                                                 

                                    

ПАСПОРТ

«Програми удосконалення казначейського обслуговування міського бюджету  на 2019-2023 роки»


Назва Програми

«Програма  удосконалення казначейського обслуговування міського бюджету на 2019-2023 роки»

Підстави для розробки Програми

- Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»

- Бюджетний кодекс України

Дата затвердження Програми


Замовник Програми

Коломийська міська рада

Головний розробник Програми

- Коломийське управління Державної казначейської служби України Івано-Франківської області

- Відділ економіки, інвестиційної політики та енергозбереження Коломийської міської ради

Мета

Удосконалення існуючої системи казначейського обслуговування міського бюджету, рух до побудови єдиної трансакції бази даних для управління надходження та видатками бюджету м. Коломиї, створення єдиної бази нормативно-довідкової інформації, включаючи єдиний реєстр та функціонально повну мережу розпорядників бюджетних коштів.

Завдання

- Створення єдиної інформації системи для органів місцевого самоврядування, фінансових, та казначейських органів.

- Налагодження електронного зв’язку між фінансовим управлінням, казначейством, та органами місцевого самоврядування.

- Встановлення програмно-технічного  комплексу  СДО «Клієнт-Казначейства-Казначейство».

- Вивчення можливості та доцільності організації роботи виносних робочих місць, обладнаних за місцезнаходженням розпорядника бюджетних коштів.

- Створення належних умов роботи органів держказначейства та розпорядників коштів  міського бюджету.

Терміни реалізації

2019 -2023 роки

Основні джерела фінансування заходів Програми

Власні кошти

Міський бюджет

Інші джерела

Обсяг коштів міського бюджету

500 тис. грн.

Система організації контролю за виконанням Програми

Контроль за виконанням заходів Програми здійснюють:

- Коломийська міська рада;

- постійна комісія з питань бюджету, інвестицій, соціально-економічного розвитку та зовнішньоекономічних відносин;

- виконавчий комітет міської ради;

- Коломийське Управління Державної казначейської служби України Івано-Франківської області.


І. Основні положення

Основним завданням управління казначейства є реалізація державної політики у сфері обслуговування бюджетних коштів, відповідно до чого управління здійснює відкриття та закриття рахунків розпорядників бюджетних коштів бюджетного періоду, здійснює безспірне списання коштів державного та місцевого бюджетів на підставі рішень суду, веде базу даних про мережу розпорядників і одержувачів бюджетних коштів, веде бухгалтерський облік усіх операцій з виконання бюджетів, зводить та складає звітність про виконання бюджетів, складає та надає місцевим фінансовим органам звітність про виконання місцевого бюджету, здійснює контроль за цільовим використанням бюджетних коштів відповідно до виділених бюджетних асигнувань, встановлених розписами і кошторисами, забезпечує функціонування багаторівневої інформаційно-обчислювальної системи внутрішньої платіжної системи вживає заходів до захисту інформації, яка обробляється управлінням.

           Програма складає комплекс взаємопов'язаних окремих завдань спрямованих на реалізацію державної політики та пріоритетних напрямів створення сучасної інформаційної інфраструктури Коломийського УДКСУ Івано-Франківської області  спрямованої на  удосконалення казначейського обслуговування місцевих бюджетів, запобіганню порушенню законодавства у сфері використання бюджетних коштів, уникнення втрат місцевого бюджету.


ІІ. Головна мета та основні завдання програми.

Головною метою програми є покращення та удосконалення казначейського обслуговування розпорядників коштів та інших клієнтів міського бюджету.

До мережі розпорядників бюджетних коштів на 2018 рік включено 7 головних розпорядників бюджетних коштів та 14 одержувачів бюджетних коштів.

Клієнтам, включеним до мережі, відкрито 205 реєстраційних рахунків та 178 дохідних рахунків. Проте обслуговування розпорядників бюджетних коштів та інших клієнтів потребує вдосконалення інформаційно-технічної бази.

Програма спрямована на вирішення таких основних завдань:

1. Формування правових, організаційних, економічних, фінансових та методичних передумов розвитку казначейської служби.

2. Застосування та розвиток сучасних інформаційних технологій у процесі казначейського обслуговування  розпорядників бюджетних кошів та інших клієнтів .які включені до мережі  міського бюджету.

3.   Формування системи інформаційних ресурсів:

3.1.  Створення мережі інформаційного забезпечення між казначейською службою та органами державної влади та місцевого самоврядування.

4. Отримання споживачами оперативної, достовірної та повної інформації відповідно до ступеню доступу.

5. Оперативне виявлення та усунення негативних факторів, які впливають на рівень обслуговування клієнтів міського бюджету та на результати діяльності Коломийського УДКСУ Івано-Франківської області.

6. Оснащення робочих місць працівників казначейської служби, які безпосередньо здійснюють обслуговування клієнтів міського бюджету, сучасною комп’ютерною технікою, та  створення належних умов   праці.

7. Забезпечення швидкодіючими друкуючими пристроями для друкування виписок, звітів та довідок які  надаються розпорядникам бюджетних коштів міського бюджету.

8. Заміна та прокладання  нових швидкісних ліній для підключення комп'ютерної техніки до локальної обчислювальної мережі.

ІІІ. Очікувані результати.

Виконання Програми дасть змогу:

  • Створити єдину інформаційну систему для органів місцевого самоврядування, фінансових, податкових та казначейських органів.
  • Налагодити електронний зв’язок між фінансовим управлінням, казначейством, податковою інспекцією, Коломийською міською радою та її виконавчими органами.
  • Встановити  програмно-технічний  комплекс СДО «Клієнт-Казначейства- Казначейство».
  • Вивчення можливості та доцільності організації роботи виносних робочих місць, обладнаних за місцезнаходженням розпорядника бюджетних коштів.
  • покращити належні умови роботи органів держказначейства та розпорядників коштів  міського бюджету.

ІV. Заходи на виконання програми.

з/п

Призначення видатків

Видатки на

2019-2023 роки

(тис.грн.)

2019

2020

2021

2022

2023

1.

Забезпечення робочих місць працівників  матеріалами,обладнанням та інветарем

20,0

20,0

30,0

25,0

30,0

2.

Придбання багатофункціональних пристроїв та копіювальної техніки

0,0

00,0

20,0

40,0

25,0

Всього:

100,0

100,0

100,0

100,00

100,00,
2011-2019 © Всі права застережено.