НОРМАТИВНІ АКТИ
КОЛОМИЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Середа, 26 червня 2019 року
 Рішення виконавчого комітету  "Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Колом..."  № 201 від 25.09.2018р. 
Документ №201 від 25.09.2018р. Внесено зміни в інший нормативний акт
        

 
Повязані документи

Рішення виконавчого комітету  Про затвердження Регламенту виконавчого комітету Коломийської міської ради сьомого демократичного скликання
Рішення виконавчого комітету  №293 від 22.12.2015р. Внесено зміни

 
Історія документа

Історії немає

 
Публікації документа

29.09.2018УКРАЇНА
Коломийська міська рада
Виконавчий комітет
 
РІШЕННЯ
 
м. Коломия
 
від 25.09.2018р.  № 201
 Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Коломийської міської ради від 22.12.2015 р. № 293 «Про затвердження Регламенту виконавчого комітету Коломийської міської ради сьомого демократичного скликання»З метою врегулювання окремих організаційно-процедурних питань діяльності виконавчих органів Коломийської міської ради, визначення засад функціонування системи запобігання та врегулювання конфлікту інтересів що може виникнути у членів виконавчого комітету під час участі у розгляді, підготовці та прийнятті рішень виконавчого комітету, відповідно до статті 35 Закону України «Про запобігання корупції», керуючись частиною другою статті 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  виконавчий комітет міської ради 


вирішив:


1. Внести зміни до Регламенту роботи виконавчого комітету Коломийської міської ради сьомого демократичного скликання,  затвердженого рішенням виконавчого комітету Коломийської міської ради від 22.12.2015 р. №293 (далі – Регламент), доповнивши розділом 26 наступного змісту:

«26. Особливості врегулювання конфлікту інтересів в діяльності членів виконавчого комітету

26.1. У разі виникнення потенційного чи реального конфлікту інтересів під час підготовки, розгляду або прийняття рішення у особи, яка входить до складу виконавчого комітету вона не має права брати участь у прийнятті рішення.

26.2. Повідомлення членом виконавчого комітету про наявність потенційного чи реального конфлікту інтересів відбувається шляхом оголошення перед початком розгляду відповідного питання порядку денного.

26.3. У разі, якщо член виконавчого комітету дізнався про існування приватного інтересу в питанні, яке розглядається виконавчим комітетом безпосередньо під час засідання, він зобов’язаний оголосити про існування конфлікту інтересів шляхом оголошення.

Оголошення про конфлікт інтересів члена виконавчого комітету заноситься в протокол засідання виконавчого комітету.

26.4. Про наявність у члена виконавчого комітету конфлікту інтересів може оголосити також  будь-який інший член виконкому або учасник засідання, якого безпосередньо стосується питання, що розглядається. Відповідне оголошення заноситься в протокол засідання виконавчого комітету.

26.5. Врегулювання потенційного чи реального конфлікту інтересів може відбуватися шляхом:

1) неучасті члена виконавчого комітету, який має конфлікт інтересів, у погодженні проекту рішення;

2) неучасті члена виконавчого комітету, у голосуванні під час розгляду проекту рішення на засіданні виконавчого комітету.

26.6. У разі, якщо неучасть члена виконавчого комітету у прийнятті рішень призведе до втрати правомочності виконавчого комітету, участь такої особи у прийнятті рішень має здійснюватися під зовнішнім контролем, про що виконавчий комітет приймає рішення.

27.7. Члени виконавчого комітету за вчинення дій, прийняття рішень в умовах існування реального чи потенційного конфлікту інтересів притягаються до кримінальної, адміністративної, цивільно-правової чи дисциплінарної відповідальності у встановленому законом порядку.»

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого справами виконкому міської ради Кухтара Т.М.


Міський голова                                                                                                                   І.Слюзар2011-2019 © Всі права застережено.