НОРМАТИВНІ АКТИ
КОЛОМИЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Середа, 22 травня 2024 року
 Рішення міської ради  "Про затвердження Положення про пайову участь у розвитку..."  № 2930-36/2018-36 від 06.09.2018р. 
Документ №2930-36/2018 від 06.09.2018р. Втратив чинність
        

 
Повязані документи

Рішення міської ради  Про нову редакцію Положення про цільовий фонд соціально-економічного розвитку та про пайову участь (внесок) у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Коломиї
Рішення міської ради  №689-11/2016  від 10.08.2016р. Втратив чинність
Рішення міської ради  Про внесення доповнення до рішення міської ради від 06.09.2018 №2930-36/2018 "Про затвердження Положення про пайову участь у розвитку інфраструктури міста Коломиї"
Рішення міської ради  №3464-41/2019 від 21.02.2019р. Втратив чинність
Рішення міської ради  Про втрату чинності окремих рішень міської ради щодо пайової участі у розвитку інфраструктури міста Коломиї
Рішення міської ради  №423-11/2021 від 25.03.2021р. Внесено зміни в інший нормативний акт

 
Історія документа

Історії немає

 
Публікації документа

10.09.2018 
РІШЕННЯ
 
Коломийської міської ради
(36  сесія)
7  демократичного скликання
 
від 06.09.2018р.  № 2930-36/2018-36
 


Про затвердження Положення про пайову участь у розвитку інфраструктури міста Коломиї


Керуючись Законами України «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада


вирішила:


1. Затвердити Положення про пайову участь у розвитку інфраструктури міста Коломиї у новій редакції (додається).

2. Затвердити взірець Договору про пайову участь у розвитку інфраструктури міста Коломиї  з додатками (додається).

3. Затвердити листи-згоди щодо участі  у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста з додатками (додається).

4. Вважати таким, що втратило чинність рішення міської ради від 10.08.2016 №689-11/2016 «Про нову редакцію Положення про цільовий фонд соціально-економічного розвитку та про пайову участь (внесків) у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Коломиї».

5. Організацію та контроль за виконанням  рішення доручити постійній комісії з  питань бюджету, інвестицій, соціально-економічного розвитку та зовнішньоекономічних відносин (Р.Крутко).Міський голова                                                                                   І.Слюзар                                                         

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення міської ради

від 06.09.2018 р. №2930-36/20181. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення про порядок залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури міста Коломиї (надалі – Положення) розроблене відповідно до законів України «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та «Про місцеве самоврядування в Україні».

1.2.  Це Положення регламентує організаційні та економічні відносини, пов’язані з порядком залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі замовників будівництва у розвитку інфраструктури міста Коломиї у зв’язку з будівництвом будь-яких об’єктів на території міста.

1.3. У цьому Положенні терміни вживаються у такому значенні:

будівництво - нове будівництво, реконструкція, технічне переоснащення діючих підприємств;

об’єкти будівництва - будинки, будівлі, споруди будь-якого призначення, їх комплекси та/або частини, лінійні об’єкти інженерно-транспортної інфраструктури;

інженерно-транспортна інфраструктура – комплекс інженерних, транспортних споруд і комунікацій;

соціальна інфраструктура – комплекс закладів та інших об'єктів загального користування, призначених для задоволення соціальних, культурних, освітніх, медичних та інших потреб громадян;

розвиток інфраструктури – нове будівництво, реконструкція, реставрація, розширення, технічне переоснащення об’єктів інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста;

замовник – фізична або юридична особа, яка має намір щодо забудови території (однієї чи декількох земельних ділянок) у місті Коломиї і подала в установленому законодавством порядку відповідну заяву;

пайова участь замовника у розвитку інфраструктури міста Коломиї – внесок замовника у розвиток інфраструктури міста Коломиї, який полягає у перерахуванні замовником до прийняття об’єкта будівництва в експлуатацію до міського бюджету коштів пайової участі замовника для забезпечення створення і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Коломиї (далі – пайова участь);

вартість будівництва – загальна кошторисна вартість будівництва об’єкта містобудування, визначена згідно з державними будівельними нормами, без урахування витрат з придбання та виділення земельної ділянки, звільнення будівельного майданчика від будівель, споруд та інженерних мереж, влаштування внутрішніх і  позамайданчикових інженерних мереж і споруд та транспортних комунікацій;

кошти пайової участі замовника у розвитку інфраструктури міста Коломиї – кошти замовника, які залучаються на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Коломиї на пайовій участі (далі – кошти пайової участі). Кошти пайової участі у розвитку інфраструктури міста Коломиї сплачуються в повному обсязі до прийняття об’єкта будівництва в експлуатацію єдиним платежем або частинами за графіком, що визначається договором;

договір про пайову участь у розвитку інфраструктури міста Коломиї – договір, укладений між міською радою і  замовником (далі – Договір) про пайову участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Коломиї;

будинки житлового фонду соціального призначення – житло всіх форм власності (крім соціальних гуртожитків) житлового фонду соціального призначення, що безоплатно надається громадянам України, які потребують соціального захисту, на підставі договору найму на певний строк;

доступне житло – це житло, яке побудоване або будується за державної підтримки громадянам, які відповідно до законодавства потребують поліпшення житлових умов;

кумльтова спорумда — споруда або комплекс споруд для культових, релігійних потреб (відправ служб, читання молитов і звернень до Бога), служіння Богу.

     1.4. Дане положення поширюється на всіх замовників, що одержують дозвільні документи на проектування та будівництво, здійснюють замовлення проектно-кошторисної документації, які закінчили будівництво, будують чи мають намір щодо забудови земельних ділянок (нове будівництво, реконструкція об’єктів будівництва, технічне переоснащення діючих підприємств).

     1.5. Замовник, який має намір щодо забудови земельної ділянки у м. Коломиї, зобов’язаний взяти участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста, крім випадків, передбачених частиною четвертою ст.40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності».

1.6. До пайової участі у розвитку інфраструктури м. Коломиї не залучаються замовники у разі будівництва:

- об’єктів будь-якого призначення на замовлення державних органів або органів місцевого самоврядування за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів;

- будівель навчальних закладів, закладів культури, фізичної культури і спорту, медичного і оздоровчого призначення;

- будинків житлового фонду соціального призначення та доступного житла;

- індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків загальною площею до 300 квадратних метрів, господарських споруд, розташованих на відповідних земельних ділянках;

- об’єктів комплексної забудови територій, що здійснюється за результатами інвестиційних конкурсів або аукціонів;

- об’єктів будівництва за умови спорудження на цій земельній ділянці об’єктів соціальної інфраструктури;

- об’єктів, що споруджуються замість тих, що пошкоджені або зруйновані внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного або природного характеру;

- об’єктів, передбачених Державною цільовою програмою підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, за рахунок коштів інвесторів;

- об’єктів інженерної, транспортної інфраструктури, об’єктів енергетики, зв’язку та дорожнього господарства (крім об’єктів дорожнього сервісу);

- об’єктів у межах індустріальних парків на замовлення ініціаторів створення індустріальних парків, керуючих компаній індустріальних парків, учасників індустріальних парків.

1.7. Найменування об’єкта будівництва та приналежність об’єкта будівництва до видів будівель визначається на підставі повідомлення про початок виконання будівельних робіт  – щодо об’єктів будівництва, які за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з незначними наслідками (СС1), та щодо об’єктів, будівництво яких здійснюється на підставі будівельного паспорта та які не потребують отримання дозволу на виконання будівельних робіт, або дозволу на виконання будівельних робіт - щодо об’єктів будівництва, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками або підлягають оцінці впливу на довкілля відповідно до ст.ст. 34-37 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» та класифікатора будівель та споруд.

1.8. Якщо технічними умовами передбачається необхідність будівництва замовником інженерних мереж або об’єктів інженерної інфраструктури (крім мереж, призначених для передачі та розподілу електричної енергії, трубопроводів, призначених для розподілу природного газу, транспортування нафти та природного газу) поза межами його земельної ділянки, розмір пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту зменшується на суму їх кошторисної вартості, а такі інженерні мережі та/або об’єкти передаються у комунальну власність.


2. ПОРЯДОК ЗАЛУЧЕННЯ КОШТІВ ПАЙОВОЇ УЧАСТІ 

2.1. Пайова участь у розвитку інфраструктури м. Коломиї полягає у перерахуванні замовником до прийняття об’єкта будівництва в експлуатацію до спеціального фонду міського бюджету коштів для створення і розвитку зазначеної інфраструктури.

2.2. Розмір пайової участі у розвитку інфраструктури міста Коломиї визначається протягом 10 робочих днів з дня реєстрації міською радою звернення замовника про укладання договору про пайову участь та доданих до нього документів.

2.3. Договір про пайову участь у розвитку інфраструктури міста Коломиї укладається не пізніше ніж через 15 робочих днів з дня реєстрації звернення замовника про його укладення, але до введення об’єкта в експлуатацію. До звернення замовник додає документи, що підтверджують кошторисну вартість будівництва об’єкта.

2.4. Після отримання проекту Договору (2 примірники) замовник забезпечує їх підписання протягом 2-ох робочих днів, після чого примірники повертаються виконавцю.

2.5. Замовник для укладення договору про пайову участь у розвитку інфраструктури м.Коломиї звертається до відділу економіки, інвестиційної політики та енергозбереження  міської ради  і до заяви додає наступні документи:

-   копія паспорта фізичної особи та ідентифікаційного номера фізичної особи;

-    копія статуту зі змінами (у разі їх наявності) або іншого установчого документу для юридичної особи;

-   інформація про банківські реквізити (розрахунковий рахунок, банк, МФО);

-  довідка про реєстрацію повідомлення  про початок виконання будівельних робіт  або дозволу на початок виконання будівельних робіт;

-     копія містобудівних умов та обмежень;

- проектно-кошторисна документація (робочий проект, зведений кошторисний розрахунок);

-    копія технічного паспорта об’єкта нерухомого майна. У разі здійснення реконструкції  – завірені копії технічних паспортів до та після проведення робіт;

-     копія правоустановчих документів на земельну ділянку;

-     копія правоустановчих документів на нерухоме майно.

       2.6. Підготовку Договору здійснює відділ економіки, інвестиційної політики та енергозбереження міської ради на підставі звернення замовника про укладення Договору.

2.7. Вимога щодо зобов’язання замовника звернутись для проведення розрахунку до Договору у встановлений термін викладається в містобудівних умовах і обмеженнях на проектування об’єкта будівництва, виданих відділом архітектури та містобудування міської ради.

2.8. Договір, укладений між Коломийською міською радою та замовником, підписується заступником міського голови, до функціональних повноважень якого віднесено питання підписання договорів щодо пайової участі, затверджених розпорядженням міського голови.

2.9. Договір зберігається 5 років після його виконання у відділі економіки, інвестиційної політики та енергозбереження міської ради, після чого передається на збереження до архіву.


3. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКУ РОЗМІРУ ПАЙОВОЇ УЧАСТІ

3.1. Розмір пайової участі замовника у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста встановлюється для будівництва та реконструкції:

-  10,0 відсотків загальної кошторисної вартості будівництва об'єкта  - для нежитлових будівель та/або споруд;

-  3,0 відсотки загальної кошторисної вартості будівництва об'єкта - для житлових будинків, підвальних приміщень та сходових кліток які призначені для обслуговування житлових квартир;

-  2,5 відсотки загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта  – для будівництва гаражів в житлових будинках та гаражних кооперативах, паркінги, за винятком гаражів в індивідуальній житловій забудові;

-   2,0 відсотки загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта  – при реконструкції об’єкта під нежитлові приміщення;

-   1,5 відсотки загальної кошторисної вартості будівництва об'єкта  - для виробничого призначення;

- 1,0 відсоток загальної кошторисної вартості будівництва при реконструкції об'єкта  – індивідуального житлового будинку під двоквартирний житловий будинок;

-   0,1 відсотка загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта – для культових споруд релігійного призначення.

3.2. В залежності від розміщення земельної ділянки у визначеній зоні, затверджених рішенням міської ради від 31.05.2011 №379-6/2011 «Про затвердження схеми зонального розподілу території міста Коломиї», розмір суми пайової участі замовників будівництва у розвитку інфраструктури міста множиться на такі коефіцієнти:

І зона (історична частина міста), коефіцієнт 1,5;

ІІ зона, коефіцієнт  1,0

ІІІ зона, коефіцієнт  0,6

3.3. Величина пайової участі у розвитку інфраструктури м.Коломиї визначається у договорі, укладеному з Коломийською міською радою (відповідно до встановленого міською радою  розміру пайової участі у розвитку інфраструктури) з урахуванням загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта, визначеної згідно з будівельними нормами, державними стандартами і правилами та нормативу створеної потужності будівництва на території міста, затвердженої цим рішенням. При цьому не враховуються витрати на придбання та виділення земельної ділянки, звільнення будівельного майданчика від будівель, споруд та інженерних мереж, влаштування внутрішніх і позамайданчикових інженерних мереж і споруд та транспортних комунікацій.

3.4. Загальна кошторисна вартість нового будівництва багатоквартирного житлового будинку, індивідуального житлового будинку площею більше 300 м.кв. та квартири визначається згідно з державними будівельними нормами, стандартами і правилами, але не менше нормативу створеної потужності будівництва на території міста з урахуванням площі, затвердженої рішенням міської ради.

Розрахунок пайової участі здійснюється за формулою:

ПВ = ((S х ЗКВБ(Р) або ОВж) х ВВБx Кзон), де:

S - площа об’єкта, в кв. м.;

ЗКВБ(Р) - загальна кошторисна вартість будівництва;

ОВж - норматив створеної потужності будівництва, затвердженої рішенням Коломийської міської ради і діє на дату складання проекту договору, в грн.;

ВВБ - відсоток вартості будівництва, що підлягає сплаті, визначений п. 3.1. даного Положення;

Кзон - коефіцієнт зональності затверджений п. 3.2. даного Положення.

Загальна кошторисна вартість нового будівництва нежитлових приміщень,  будівель виробничого призначення, гаражів, паркінгів тощо визначається згідно з державними будівельними нормами, стандартами і правилами, але приймається до розрахунку не менше нормативу створеної потужності будівництва на території міста з урахуванням площі, затвердженої рішенням міської ради.

Розрахунок пайової участі здійснюється за формулою:

ПВ = ((S х ЗКВБ(Р) або ОВж  х ВВБx Кзон), де:

S - площа об’єкта, в кв. м.;

ЗКВБ(Р) - загальна кошторисна вартість будівництва;

ОВж - норматив створеної потужності будівництва, затвердженої рішенням Коломийської міської ради і діє на дату складання проекту договору, в грн.;

ВВБ - відсоток вартості будівництва, що підлягає сплаті, визначений п. 3.1. даного Положення;

Кзон - коефіцієнт зональності затверджений п. 3.2. даного Положення.

У випадку будівництва у житловому будинку вбудовано-прибудованих нежитлових приміщень та гаражів розмір пайової участі розраховується як сума кількох складових.

Розрахунок пайової участі здійснюється за формулою:

ПВ = ((S х ЗКВБ(Р) або ОВж) х ВВБx Кзон) + ((S х ЗКВБ(Р) або ОВж) х ВВБx Кзон), де:

S - площа об’єкта, в кв. м.;

ЗКВБ(Р) - загальна кошторисна вартість будівництва;

ОВж - норматив створеної потужності будівництва, затвердженої рішенням Коломийської міської ради і діє на дату складання проекту договору, в грн.;

ВВБ - відсоток вартості будівництва, що підлягає сплаті, визначений п. 3.1. даного Положення;

Кзон - коефіцієнт зональності затверджений п. 3.2. даного Положення.

При здійсненні реконструкції об’єктів будівництва   при зміні функціонального призначення під нежитлові приміщення з вбудовано-прибудованими приміщеннями розрахунок розміру пайової участі розраховується як сума двох складових: перша становить величину пайової участі, розраховану на площу, яка рівна площі будівлі до реконструкції;  друга розраховується на новозбудовану частину, із врахуванням функціонального призначення, будівлі площа якої є різницею між новозбудованим об’єктом та об’єктом, що підлягав реконструкції.

ПВ = ((S1 х ЗКВБ(Р) або ОВж) х ВВБx Кзон)  +  ((S2 х ЗКВБ(Р) або ОВж) х ВВБx Кзон), де:

S1 – площа об’єкта, яка рівна площі будівлі до реконструкції, в кв. м.;

S2 – площа на новозбудовану частину будівлі, яка є різницею між новозбудованим об’єктом та об’єктом, що підлягав реконструкції, в кв.м. ;

ЗКВБ(Р) - загальна кошторисна вартість будівництва;

ОВж - норматив створеної потужності будівництва, затверджений рішенням Коломийської міської ради і діє на дату складання проекту договору, в грн.;

ВВБ - відсоток вартості будівництва, що підлягає сплаті, визначений п. 3.1. даного Положення;

Кзон - коефіцієнт зональності затверджений п. 3.2. даного Положення.

При здійсненні реконструкції об’єктів будівництва житлових будинків (індивідуальних житлових будинків) під двоквартирні житлові будинки, квартир з  вбудовано-прибудованими приміщеннями розрахунок розміру пайової участі розраховується на новозбудовану частину будівлі площа, якої є різницею між новозбудованим об’єктом та об’єктом, що підлягав реконструкції.

Розрахунок пайової участі здійснюється за формулою:

ПВ = ((S х ЗКВБ(Р) або ОВж) х ВВБx Кзон), де:

S - площа новозбудованої частини будівлі об’єкта, в кв. м.;

ЗКВБ(Р) - загальна кошторисна вартість будівництва;

ОВж - норматив створеної потужності будівництва, затвердженої рішенням Коломийської міської ради і діє на дату складання проекту договору, в грн.;

ВВБ - відсоток вартості будівництва, що підлягає сплаті, визначений п. 3.1. даного Положення;

Кзон - коефіцієнт зональності затверджений п. 3.2. даного Положення.

При здійсненні реконструкції об’єктів будівництва без зміни функціонального призначення нежитлових приміщень з  вбудовано-прибудованими приміщеннями розрахунок розміру пайової участі розраховується на новозбудовану частину будівлі площа, яка є різницею між новозбудованим об’єктом та об’єктом, що підлягав реконструкції.

ПВ = ((S х ЗКВБ(Р) або ОВж) х ВВБx Кзон), де:

S - площа новозбудованої частини будівлі об’єкта, в кв. м.;

ЗКВБ(Р) - загальна кошторисна вартість будівництва;

ОВж - норматив створеної потужності будівництва, затвердженої рішенням Коломийської міської ради і діє на дату складання проекту договору, в грн.;

ВВБ - відсоток вартості будівництва, що підлягає сплаті, визначений п. 3.1. даного Положення;

Кзон - коефіцієнт зональності затверджений п. 3.2. даного Положення.

Для замовників будівництва, в яких кошторисна вартість не визначена згідно з державними будівельними нормами, стандартами і правилами,  розрахунок розміру пайового внеску здійснюється із застосування нормативу для одиниці створеної потужності, затвердженої рішенням міської ради.

3.5. Визначена величина пайової участі вказується у розрахунку, який є невід’ємною частиною Договору про пайову участь у розвитку інфраструктури міста Коломиї.

3.6.В випадку будівництва індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових дачних будинків , господарських споруд розташованих на відповідній земельній ділянці загальною площею більше 300 квадратних метрів, пайова участь у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста здійснюється за площу, що перевищує 300 квадратних метрів.


4. ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ ПАЙОВОЇ УЧАСТІ

4.1. Кошти, отримані як пайова участь замовника будівництва, можуть використовуватись виключно для створення і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Коломиї, відповідно до рішення міської ради.

4.2. Коломийською міською радою забороняється вимагати від замовника будівництва надання будь - яких послуг, у тому числі здійснення будівництва об’єктів та передачі матеріальних або нематеріальних активів (зокрема житлових та нежитлових приміщень, у тому числі шляхом їх викупу), крім пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту, а також крім випадків передбачених чинним законодавством.


5. ПОРЯДОК ТА УМОВИ УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ  ПРО ПАЙОВУ УЧАСТЬ У РОЗВИТКУ ІНФРАСТРУКТУРИ МІСТА КОЛОМИЇ

5.1. Договір про пайову участь у розвитку інфраструктури міста укладається протягом 15 робочих днів з дня реєстрації звернення Заявника про укладання договору про пайову участь, за умови надання ним повної та належним чином оформленої, необхідної для розрахунку, документації, але до прийняття об’єкта будівництва в експлуатацію.

Додатком до договору є розрахунок розміру пайової участі замовника у розвитку інфраструктури міста.

5.2. Договір встановленої форми укладається між Коломийською міською радою та замовником будівництва.

5.3. Повноваження на підписання договорів про пайову участь розпорядженням міського голови надається одному з заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради.

5.4. Договір про пайову участь складається у 2-х примірниках, кожен з яких має рівну юридичну силу.

5.5. Один примірник договору разом з усіма первинними матеріалами зберігається у відділі економіки, інвестиційної політики та енергозбереження міської ради, уповноваженому проводити розрахунок розміру сплати пайових внесків.

5.6. Якщо замовників будівництва об’єкта більше одного, то за домовленістю між замовниками один з них виступає стороною в договорі, на яку покладається відповідальність за своєчасне та в повному обсязі виконання умов договору.

5.7. Істотними умовами договору є:

- розмір пайової участі;

- строк сплати пайової участі;

- відповідальність сторін.

5.8. Договір набирає чинності з дня підписання його сторонами. Невід'ємною частиною договору є розрахунок пайового внеску у розвитку інфраструктури міста.

5.9. Замовнику надається 2 робочі дні на підписання та ознайомлення з умовами договору.

    5.10. Спори пов'язані з пайовою участю у розвитку інфраструктури міста Коломиї, вирішуються судом.

        5.11. У разі зміни замовника розмір пайової участі у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населено пункту зменшується на суму коштів сплачених попереднім замовником відповідно до укладеного ним договору про пайову участь.


6. ПОРЯДОК ТА УМОВИ СПЛАТИ ПАЙОВОГО ВНЕСКУ

6.1. Кошти пайової участі у розвитку інфраструктури міста сплачуються в повному обсязі до прийняття об’єкта будівництва в експлуатацію єдиним платежем або частинами за графіком, що визначається договором.


7. ОБЛІК, КОНТРОЛЬ ЗА ФОРМУВАННЯМ ТА  ВИКОРИСТАННЯМ КОШТІВ.

  7.1. Відділ економіки, інвестиційної політики та енергозбереження міської ради, уповноважений здійснювати розрахунок пайової участі у розвитку міста Коломиї.

  7.2. Облік оперативних даних, тобто, фактичних надходжень від пайової участі до бюджету розвитку здійснює фінансове управління.

  7.3. Головний розпорядник в межах встановлених йому повноважень здійснює контроль за цільовим та ефективним використанням бюджетних коштів.

  7.4. Річний звіт про використання коштів складається по закінченні бюджетного року і затверджується міською радою одночасно з розглядом звіту про виконання бюджету територіальної громади за рік.

         7.5. Перевірки правильності використання коштів проводяться контролюючими органами - за дорученням або з відома міської ради.

         7.6. Контроль за використанням коштів здійснюють перший заступник міського голови відповідно до розподілу функціональних повноважень та постійні депутатські комісії міської ради з питань  бюджету, інвестицій, соціально-економічного розвитку та зовнішньоекономічних відносин. Звіт про використання коштів Фонду та бюджету розвитку, поданий фінансовим управлінням постійним депутатським комісіям один раз на квартал та бюджетний рік, затверджується міською радою.

8. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

8.1. Відповідальність за достовірність, повноту та своєчасність надання інформації щодо кошторисної вартості об’єкта будівництва та іншої інформації, необхідної для укладення Договору про пайову участь несе замовник будівництва.

8.2. У випадку внесення змін до чинного законодавства (в т.ч. щодо граничного розміру пайової участі у розвитку інфраструктури населених пунктів) відповідні зміни вносяться і до цього Положення.

      8.3. Встановити норматив для одиниці створеної потужності будівництва об’єкта  м.Коломиї   у розмірі 8 000,00 грн. за 1 кв.м. загальної площі об’єкта будівництва.

8.4. Дане Положення діє в частині, що не суперечить чинному законодавству. Питання, не врегульовані даним Положенням, регулюються згідно з нормами чинного законодавства.

8.5. Зміни у законодавстві, що спричиняють зміну або відміну документів дозвільного характеру, не є підставою для несплати замовником пайової участі, визначеного відповідно до Положення.

8.6. Всі рішення, дії або бездіяльність органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, фізичних та юридичних осіб, пов’язані із залученням пайової участі, можуть бути оскаржені відповідно до чинного законодавства.

8.7. У разі невиконання замовником будівництва умов Договору про пайову участь у розвитку інфраструктури міста Коломиї міська рада здійснює заходи щодо стягнення коштів пайової участі у судовому порядку.

8.8. Спори щодо пайової участі замовника будівництва у розвитку інфраструктури міста Коломиї вирішуються у судовому порядку.Додатки:2011-2024 © Всі права застережено.