НОРМАТИВНІ АКТИ
КОЛОМИЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Понеділок, 29 травня 2023 року
 Рішення міської ради  "Про затвердження Правил розміщення зовнішньої реклами в..."  № 2890-36/2018-36 від 06.09.2018р. 
Документ №2890-36/2018 від 06.09.2018р. Чинний
        

 
Повязані документи

Рішення міської ради  Про внесення змін і доповнень до Правил розміщення зовнішньої реклами та порядку надання розповсюджувачам зовнішньої реклами у тимчасове користування місць, що перебувають в комунальній власності для розміщення спеціальних конструкцій у місті Коломиї
Рішення міської ради  №2346-42/2009 від 21.10.2009р. Втратив чинність
Рішення міської ради  Про внесення змін і доповнень до рішення міської ради від 21.10.2009 №2346-42/2009
Рішення міської ради  №884-14/2012 від 17.02.2012р. Втратив чинність

 
Історія документа

Історії немає

 
Публікації документа

10.09.2018 
РІШЕННЯ
 
Коломийської міської ради
(36  сесія)
7  демократичного скликання
 
від 06.09.2018р.  № 2890-36/2018-36
 


Про затвердження Правил розміщення

зовнішньої реклами в місті Коломиї у

новій редакції


       З метою врегулювання діяльності у сфері розміщення зовнішньої реклами у м. Коломиї, відповідно до Конституції України, Законів України “Про рекламу”, “Про охорону культурної спадщини” та постанови Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2003 № 2067 “Про затвердження Типових правил розміщення зовнішньої реклами” (зі змінами та доповненнями), керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні” міська рада

вирішила:


1. Затвердити Правила розміщення зовнішньої реклами в місті Коломиї у новій редакції (додається).

2. Уповноважити відділ архітектури та містобудування міської ради на виконання функцій робочого органу для регулювання діяльності з розміщення зовнішньої реклами.

3. Вважати такими, що втратили чинність рішення міської ради від  21.10.2009 р. № 2346-42/2009 «Про внесення змін і доповнень до Правил розміщення зовнішньої реклами та порядку надання розповсюджувачам зовнішньої реклами у тимчасове користування місць, що перебувають в комунальній власності для розміщення спеціальних конструкцій у місті Коломиї»  та від 17.02.2012р. №884-14/2012 «Про внесення змін і доповнень до рішення міської ради від 21.10.2009р. № 2346-42/2009».

4. Рішення набирає чинності з дня його опублікування на сайті Коломийської міської ради.

5. Організацію виконання цього рішення покласти на заступника міського голови О. Дячука.

6. Контроль за виконанням рішення доручити постійній комісії з питань підприємництва, регуляторної політики, архітектури, містобудування, транспорту та зв`язку (Петрів О.В.).Міський голова                                                                                                                 І. Слюзар      ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                рішення міської ради

                                                                                від  06.09.2018 р. №2890-36/2018Правила розміщення зовнішньої реклами в місті Коломиї

у новій редакції

       1. Ці Правила розроблені відповідно до законів України “Про місцеве самоврядування в Україні“, “Про рекламу“, “Про охорону культурної спадщини“ та “Типових правил розміщення зовнішньої реклами“, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2003 № 2067 (зі змінами та доповненнями) і регулюють відносини, що виникають у зв’язку з розміщенням зовнішньої реклами у місті Коломиї, та визначають порядок надання дозволів на розміщення такої реклами.

2. У цих Правилах терміни вживаються у такому значенні:

алея - дорога в парку, саду, сквері, лісопарку, на бульварі, обсаджена, як правило, з обох боків деревами та чагарниками;

виконавчий орган ради - виконавчий комітет Коломийської міської ради;

дозвіл - документ установленої форми, виданий розповсюджувачу зовнішньої реклами на підставі рішення виконавчого органу міської ради, який дає право на розміщення зовнішньої реклами на певний строк та у певному місці;

місце розташування рекламного засобу - площа зовнішньої поверхні будинку, споруди, елемента вуличного обладнання або відведеної території на відкритій місцевості у межах населеного пункту, що надається розповсюджувачу зовнішньої реклами в тимчасове користування власником або уповноваженим ним органом (особою);

пішохідна доріжка - елемент дороги, призначений для руху пішоходів, облаштований у її межах чи поза нею і позначений дорожнім знаком;

спеціальні конструкції - тимчасові та стаціонарні рекламні засоби (світлові та несвітлові, наземні та неназемні (повітряні), плоскі та об'ємні стенди, щити, панно, транспаранти, троли, таблички, короби, механічні, динамічні, електронні табло, екрани, панелі, тумби, складні просторові конструкції, аеростати, повітряні кулі тощо), які використовуються для розміщення реклами;

3. Зовнішня реклама розміщується на підставі дозволів та у порядку, встановленому виконавчим органом міської ради відповідно до цих Правил.

Видача (відмова у видачі, переоформлення, анулювання) дозволу на розміщення зовнішньої реклами здійснюється відповідно до Закону України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”.

Плата за видачу зазначених дозволів виконавчим органом міської ради не проводиться.

4. На територіях, будинках і спорудах зовнішня реклама розміщується за згодою їх власників або уповноважених ними органів (осіб) з урахуванням

архітектурних, функціонально-планувальних, історико-культурних чинників, типології елементів місцевого середовища та з додержанням правил благоустрою території міста Коломия.

5. Регулювання діяльності з розміщення зовнішньої реклами здійснює відділ, архітектури та містобудування Коломийської міської ради (далі - робочий орган). Робочий орган не вправі подавати заяву та одержувати дозвіл на розміщення зовнішньої реклами.

У процесі регулювання діяльності з розміщення зовнішньої реклами робочим органом залучаються на громадських засадах представники галузевих рад підприємців, об'єднань громадян та об'єднань підприємств, які провадять діяльність у сфері реклами.

6. До повноважень робочого органу належать:

розгляд заяв розповсюджувачів зовнішньої реклами на надання дозволу;

надання у разі потреби розповсюджувачам зовнішньої реклами архітектурно-планувальних завдань на опрацювання проектно-технічної документації для розташування складних (дахових) рекламних засобів;

прийняття рішення про встановлення пріоритету заявника на місце розташування рекламного засобу, продовження строку, на який встановлено зазначений пріоритет, або про відмову в установленні такого пріоритету;

підготовка проекту рішення виконавчого органу ради щодо надання дозволу (у тому числі погодження з органами та особами, зазначеними у пункті 9 цих Правил) чи про відмову у його наданні;

видача дозволу на підставі рішення виконавчого органу ради;

ведення інформаційного банку даних місць розташування рекламних засобів, плану їх розміщення та надання в установленому порядку інформації для оновлення даних містобудівного кадастру населених пунктів;

подання територіальному органу спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері захисту прав споживачів в Івано-Франківській області матеріалів про порушення порядку розповсюдження та розміщення реклами;

подання виконавчому органу ради пропозицій щодо розмірів плати за надання послуг робочим органом на підставі спільно підготовленої з відділом економіки калькуляції витрат для прийняття відповідного рішення.

Робочий орган здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

7. Для одержання дозволу заявник подає в управління надання адміністративних послуг заяву за формою згідно з додатком 1, до якої додаються:

фотокартка або комп'ютерний макет місця (розміром не менш як 6 х 9 сантиметрів), на якому планується розташування рекламного засобу, ескіз рекламного засобу з конструктивним рішенням та рішення виконавчого комітету міської ради про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами.

8. За наявності документів, передбачених пунктом 7 цих Правил, відомості про заяву у той же день вносяться робочим органом до внутрішнього реєстру заяв та дозволів на розміщення зовнішньої реклами (журналу), який ведеться у довільній формі.

Робочий орган протягом двох робочих днів з дня реєстрації заяви перевіряє місце розташування рекламного засобу, зазначене у заяві, на предмет надання на заявлене місце зареєстрованого в установленому порядку дозволу за формою згідно з додатком 2.

У разі прийняття рішення про відмову у видачі дозволу робочий орган надсилає заявникові вмотивовану відповідь із зазначенням підстав, передбачених законом.

Строк видачі дозволу або надання письмового повідомлення про відмову у його видачі становить 10 робочих днів.

9. Видача дозволу погоджується робочим органом з власником місця або уповноваженим ним органом (особою), а також з:

Мінкультури - у разі розміщення зовнішньої реклами на пам’ятках національного значення, в межах зон охорони цих пам’яток, історичних ареалів населених місць;

Відділом культурної спадщини Івано-Франківської облдержадміністрації - у разі розміщення зовнішньої реклами на пам’ятках місцевого значення, а також в межах зон охорони цих пам’яток;


Утримувачем інженерних комунікацій - у разі розміщення зовнішньої реклами в межах охоронних зон цих комунікацій;

Укравтодором або власниками автомобільних доріг та Національною поліцією - у разі розміщення зовнішньої реклами у межах смуги відведення автомобільних доріг.

Перелік органів та осіб, з якими погоджується видача дозволу, є вичерпним.

Дії щодо отримання зазначених погоджень вчиняються робочим органом без залучення заявника протягом строку, встановленого для отримання дозволу.

Для здійснення погодження робочий орган не пізніше дня, що настає за днем одержання документів від заявника, надсилає їх копії у паперовому або електронному (шляхом сканування) вигляді органам, зазначеним в абзацах першому - п’ятому цього пункту, та встановлює строк розгляду зазначених документів.

За результатами дозвільної (погоджувальної) процедури органи, зазначені в абзацах першому - п’ятому цього пункту, надають погодження, які у паперовому або електронному (шляхом сканування) вигляді надсилаються робочому органу.

У разі ненадання органами, зазначеними в абзацах першому - п’ятому цього пункту, протягом встановленого строку погоджень вважається, що видачу дозволу погоджено.

10. Під час надання дозволу втручання у форму рекламного засобу та зміст реклами забороняється.

11. Робочий орган протягом не більш як двох робочих днів з дати одержання від органів та осіб, з якими погоджується видача дозволу, подає виконавчому органу ради пропозиції та проект відповідного рішення.

12. Виконавчий орган ради протягом одного робочого дня з дати одержання зазначених пропозицій приймає рішення про надання дозволу або про відмову у його наданні.

Дозвіл або відмова у його видачі видається не пізніше ніж протягом наступного робочого дня після прийняття відповідного рішення.

13. Робочий орган протягом десяти днів з дати реєстрації дозволу надає органам державної податкової служби інформацію про розповсюджувачів зовнішньої реклами, яким надано дозвіл.

14. Дозвіл надається строком на п'ять років, якщо менший строк не зазначено у заяві.

15. Виданий у встановленому порядку дозвіл є підставою для розміщення зовнішньої реклами та виконання робіт, пов'язаних з розташуванням рекламного засобу.

16. Після розташування рекламного засобу розповсюджувач зовнішньої реклами у п'ятиденний строк зобов'язаний подати робочому органу фотокартку місця розташування рекламного засобу (розміром не менш як 6 х 9 сантиметрів).

17. У разі зміни містобудівної ситуації, проведення реконструкції, ремонту, будівництва на місці розташування рекламного засобу, які зумовлюють необхідність зміни місця розташування рекламного засобу, робочий орган у семиденний строк письмово повідомляє про це розповсюджувача зовнішньої реклами. У десятиденний строк з початку зміни містобудівної ситуації, реконструкції, ремонту, будівництва робочий орган надає розповсюджувачу зовнішньої реклами інформацію про інше рівноцінне місце. У разі досягнення згоди щодо нового місця розташування рекламного засобу вносяться зміни у дозвіл.

Відшкодування витрат, пов'язаних з демонтажем та монтажем рекламного засобу на новому місці, здійснюється відповідно до договору з власником місця розташування рекламного засобу.

Плата за надання робочим органом послуг, пов'язаних із зміною місця розташування рекламного засобу, не справляється. Строк дії дозволу продовжується на час, необхідний для вирішення питання про надання рівноцінного місця. Після закінчення реконструкції, ремонту, будівництва на місці розташування рекламного засобу розповсюджувач зовнішньої реклами має пріоритетне право на розташування рекламного засобу на попередньому місці.

18. Плата за тимчасове користування місцем розташування рекламних засобів, що перебуває у комунальній власності, встановлюється згідно цих Правил, а місцем, що перебуває у державній або приватній власності, - на договірних засадах з його власником або уповноваженим ним органом (особою). При цьому площа місця розташування рекламного засобу визначається як сума площі горизонтальної проекції рекламного засобу на це місце та прилеглої ділянки завширшки 0,5 метра за периметром горизонтальної проекції цього засобу. Для неназемного та недахового рекламного засобу площа місця дорівнює площі вертикальної проекції цього засобу на уявну паралельну їй площину.

19. Розмір плати за тимчасове користування місцем розташування рекламного засобу не може встановлюватися залежно від змісту реклами.

щомісячна плата за право тимчасового користування місцем, що перебуває у комунальній власності, для розташування рекламних засобів залежить від розміру площі місця розташування спеціальної конструкції і визначається відповідно до додатку 3 цих Правил.

плата за розміщення соціальної реклами не справляється.

під час дії договору тимчасового користування місцями, розмір плати може бути змінено згідно з рішенням виконавчого комітету та в інших випадках, передбачених законодавчими актами України.

20. Зовнішня реклама повинна відповідати таким вимогам:

розміщуватися з додержанням вимог техніки безпеки, зазначених у пунктах 26-29 цих Правил;

розміщуватися із забезпеченням видимості дорожніх знаків, світлофорів, перехресть, пішохідних переходів, зупинок транспорту загального користування та не відтворювати зображення дорожніх знаків;

освітлення зовнішньої реклами не повинно засліплювати учасників дорожнього руху, а також не повинно освітлювати квартири житлових будинків;

фундамент наземної зовнішньої реклами, що виступає над поверхнею землі, може бути декоративно оформлений;

на опорах наземної зовнішньої реклами, що розміщується вздовж проїжджої частини вулиць і доріг, за вимогою уповноваженого підрозділу Національної поліції наноситься вертикальна дорожня розмітка із світлоповертаючих матеріалів заввишки до 2 метрів від поверхні землі;

нижній край зовнішньої реклами, що розміщується над проїжджою частиною вулиць і доріг, у тому числі на мостах, естакадах тощо, повинен розташовуватися на висоті не менш як 5 метрів від поверхні дорожнього покриття;

у місцях, де проїжджа частина вулиці межує з цоколями будівель або огорожами, зовнішня реклама може розміщуватися в одну з фасадами будівель або огорожами лінію.

21. Забороняється розташовувати рекламні засоби:

на пішохідних доріжках та алеях;

на висоті менш як 5 метрів від поверхні дорожнього покриття, якщо їх рекламна поверхня виступає за межі краю проїжджої частини.

22. Розміщення зовнішньої реклами на пам'ятках історії та архітектури і в межах зон охорони таких пам'яток, в межах об'єктів природно-заповідного фонду дозволяється за погодженням з відповідним центральним або місцевим органом виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини та об'єктів природно-заповідного фонду.

23. Реклама алкогольних напоїв,  реклама знаків для товарів  і послуг,  інших об'єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються алкогольні напої, засобами зовнішньої реклами забороняється.

24. Перелік обмежень та заборон щодо розміщення зовнішньої реклами, встановлений пунктами 21-23 цих Правил, є вичерпним.


25. Розроблення необхідної технічної документації, монтаж (демонтаж) рекламного засобу здійснюється спеціалізованими підприємствами, установами та організаціями.

26. Розташування дахових рекламних засобів забороняється без попередньої технічної експертизи спеціалізованих підприємств, установ та організацій.

27. Підключення рекламних засобів до існуючих мереж зовнішнього освітлення здійснюється відповідно до вимог, передбачених законодавством.

28. Розташування рекламних засобів у межах охоронних зон інженерних комунікацій дозволяється за погодженням з утримувачем зазначених комунікацій.

29. Відповідальність за технічний стан рекламних засобів, порушення вимог техніки безпеки під час розташування та експлуатації рекламних засобів несе розповсюджувач зовнішньої реклами згідно із законодавством.

30. Розташування рекламних засобів на перехрестях, біля дорожніх знаків, світлофорів, пішохідних переходів та зупинок транспорту загального користування дозволяється за погодженням з уповноваженим підрозділом Національної поліції.

31. Рекламні засоби забезпечуються маркуванням із зазначенням на каркасі рекламного засобу найменування розповсюджувача зовнішньої реклами, номера його телефону, дати видачі дозволу та строку його дії.

32. Контроль за додержанням цих Правил здійснють відділ архітектури та містобудування міської ради та відділ муніципальної інспекції Коломийської міської ради.

33. У разі порушення порядку розповсюдження та розміщення реклами уповноважена особа органу, який здійснює контроль за додержанням цих Правил, звертається до розповсюджувача зовнішньої реклами з вимогою усунення порушень у визначений строк.

У разі невиконання цієї вимоги орган, який здійснює контроль, подає інформацію спеціально уповноваженому органу виконавчої влади у сфері захисту прав споживачів у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

34. Контроль за розміщення зовнішньої реклами здійснює відділ муніципальної інспекції міської ради.

35. Розповсюджувач зовнішньої реклами, винний у порушенні цих Правил, несе відповідальність згідно із законодавством.

36. Демонтаж рекламних засобів, розміщених з порушенням вимог цих Правил, здійснюється у разі:

припинення юридичної особи або припинення діяльності фізичної особи - підприємця;

невідповідність пунктам 21 – 23;

самовільно встановлені рекламні засоби.

Розміщені рекламні засоби підлягають демонтажу за рахунок коштів юридичних осіб або фізичних осіб - підприємців, якими вони були встановлені, у разі відсутності власника, чи його відмові , відділ муніципальної інспекції міської ради забезпечує демонтаж об’єктів зовнішньої реклами, розміщених з порушенням вимог цих Правил.


                                                                                                Додаток 1

                                                                                                до Правил розміщення зовнішньої

                                                                                                реклами у м. Коломиї

Зразок

Керівнику робочого органу
__________________________________
(начальник відділу архітектури та містобудування Коломийської міської ради)


____________ р. № ____________

ЗАЯВА
про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами

Заявник _____________________________________________________________________________
                                   (для юридичної особи - повне найменування розповсюджувача зовнішньої _________________________________________________________________________________
                                             реклами, для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові)

Адреса заявника _____________________________________________________________________________
                                                (для юридичної особи - місцезнаходження, для фізичної особи -
_____________________________________________________________________________
                                                                 місце проживання, паспортні дані)

Ідентифікаційний код юридичної особи
або ідентифікаційний номер фізичної особи _______________________________________

Телефон (телефакс) ____________________________________________________________

Прошу надати дозвіл на розміщення зовнішньої реклами за адресою _____________________________________________________________________________
                                             (повна адреса місця розташування рекламного засобу)

строком на _____________________________________________________________________________
                                                                                   (літерами)

Перелік документів, що додаються_______________________________________________ _____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Заявник
або уповноважена
ним особа  

 
_________________
(підпис)  

 
_____________________
(ініціали та прізвище) 


М. П. 

                                                                                                                    

Додаток 2

до Правил розміщення  зовнішньої

реклами у м. Коломиї

Зразок

ДОЗВІЛ
на розміщення зовнішньої реклами

Виданий ____________ р. на підставі рішення _______________________________________
         (дата видачі)
_________________________________________________________________________________(виконавчий орган сільської, селищної, міської ради, дата і номер рішення)
_____________________________________________________________________________
(для юридичної особи - повне найменування розповсюджувача зовнішньої реклами, для фізичної
_____________________________________________________________________________
особи - прізвище, ім'я та по батькові)
_____________________________________________________________________________
(місцезнаходження (місце проживання), номер телефону (телефаксу), банківські реквізити,
_____________________________________________________________________________
ідентифікаційний код (номер)

Адреса місця розташування рекламного засобу_____________________________________ _____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Характеристика (в тому числі технічна) рекламного засобу _____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(вид, розміри, площа місця розташування рекламного засобу)

Фотокартка або комп'ютерний макет місця з фрагментом місцевості (розміром не менш як 6 х 9 сантиметрів), на якому планується розташування рекламного засобу

Ескіз з конструктивним
рішенням рекламного засобу  

Топогеодезичний знімок місцевості (М 1:500) з прив'язкою місця розташування рекламного засобу 

Відповідальний за топогеодезичне знімання  

_______ __________________ М. П. 
  (підпис)       (ініціали та прізвище) 

Керівник робочого органу

___________
(підпис)

____________________
(ініціали та прізвище)

М. П.

Фотокартка місця (розміром не менш як 6 х 9 сантиметрів) після розташування на ньому рекламного засобу

Керівник робочого органу

___________
(підпис)

____________________
(ініціали та прізвище)

М. П.Додаток 3                                                                                       

до Правил розміщення зовнішньої

реклами у м. Коломиї


Порядку визначення розміру щомісячної плати

за право тимчасового користування місцем, що перебуває у комунальній власності, для розташування рекламних засобів:

- до 2кв.м.                                            – 80.00грн.

- до 5кв.м.                                            – 115.00грн.

- до 10кв.м.                                          – 150.00грн.

- більше 10кв.м.                                   – 195.00грн.

- сітілайти                                            – 230.00грн.

- лавки для відпочинку                       – 23.00грн2011-2023 © Всі права застережено.