НОРМАТИВНІ АКТИ
КОЛОМИЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Середа, 22 травня 2024 року
 Рішення міської ради  "Про міський бюджет на 2017 рік ..."  № 1131-16/2016-16 від 27.12.2016р. 
Документ №1131-16/2016 від 27.12.2016р. Внесено зміни
        

 
Повязані документи

Рішення міської ради  Про уточнення міського бюджету на 2017 рік
Рішення міської ради  №1261-18/2017 від 23.02.2017р. Внесено зміни в інший нормативний акт

 
Історія документа

Історії немає

 
Публікації документа

31.12.2016 
РІШЕННЯ
 
Коломийської міської ради
(16  сесія)
7  демократичного скликання
 
від 27.12.2016р.  № 1131-16/2016-16
 

Про міський бюджет

на 2017 рік


       Керуючись статтею 77 Бюджетного кодексу України, статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України від 21.12.2016 року №5000 «Про Державний бюджет України на 2017 рік», міська рада:


вирішила:  1. Визначити на 2017 рік:

1.1. Доходи міського бюджету у сумі 548 607 223 грн., в тому числі:

- доходи загального фонду міського бюджету – 496 506 800 грн., з них:

- базова дотація – 8 976 900 грн.,

- субвенції з Державного бюджету – 310 153 700 грн.,

- субвенція з обласного бюджету – 176 200 грн.,

- доходи спеціального фонду міського бюджету 52 100 423 грн., у тому числі бюджету розвитку 41 828 178 грн. згідно з додатком 1 цього рішення.

1.2. Видатки міського бюджету у сумі 548 607 223 грн., в тому числі:

- видатки загального фонду міського бюджету  - 484 006 800 грн.;

- видатки спеціального фонду міського бюджету  - 64 600 423 гривень.

1.3 Профіцит загального фонду міського бюджету 12 500 000 грн., спеціального фонду міського бюджету у сумі 11 612 822 грн., згідно з додатком 2 до цього рішення.

1.4 Дефіцит спеціального фонду міського бюджету у сумі 12 500 000 грн. згідно з додатком 2 до цього рішення.

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів міського бюджету на 2017 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами, у тому числі по загальному фонду 484 006 800 грн. та спеціальному фонду 64 600 423 грн. згідно з додатком 3 до цього рішення.

3. Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів міського бюджету у сумі 100 000 гривень.

4. Затвердити на 2017 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 4 до цього рішення:

- базова дотація – 8 976 900 грн.;

- субвенції з Державного бюджету місцевим бюджетам (окремо за видами) у сумі – 310 153 700 грн.;

- субвенції з обласного бюджету - 176 200 грн.

5. Установити обсяг резервного фонду міського бюджету на 2017 рік в сумі 500 000 грн. Рішення про виділення коштів з цього фонду, відповідно до статті 24 Бюджетного кодексу України, приймаються виконкомом міської ради, у порядку встановленому Кабінетом Міністрів України.

6. Затвердити перелік захищених видатків загального фонду міського бюджету на 2017 рік за їх економічною структурою:

оплата праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну праці;

придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

забезпечення продуктами харчування;

оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

поточні трансферти населенню;

заходи пов’язані з обороноздатністю держави, що здійснюються за рахунок коштів резервного фонду міського бюджету.

7. Затвердити на 2017 рік перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком 5 до цього рішення.

8. Затвердити в складі видатків міського бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі 33 227 300 грн. згідно з додатком 6 до цього рішення.

9. Установити граничний розмір місцевого боргу та   гарантованого територіальною     громадою міста     боргу станом на 31.12.2017   року в сумі 24 500 000 грн.

       10. Установити граничний   розмір   надання   гарантій на 2017 рік в сумі 1 500 000 грн.

11. Відповідно до статей 43 і 73 Бюджетного кодексу України надати право фінансовому управлінню міської ради отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів міського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

12. Надати право фінансовому управлінню міської ради в межах поточного бюджетного періоду здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету на вкладних (депозитних) рахунках у банках державного сектору економіки з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду.

13. Розпорядникам коштів міського бюджету забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

14. Установити, що джерелами формування загального фонду міського бюджету на 2017 рік є доходи визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України.

15. Установити, що джерелами формування спеціального фонду міського бюджету на 2017 рік у частині доходів є надходження, визначені статтею 69 та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України.

16. Надати право фінансовому управлінню міської ради:

-        при внесенні змін та доповнень до класифікації доходів, відомчої та типової програмної класифікації видатків та кредитування приводити у відповідність до неї доходи, видатки і фінансування міського бюджету;

-        у межах загального обсягу бюджетних призначень за загальним та спеціальним фондами бюджету за обґрунтованим поданням головного розпорядника бюджетних коштів, здійснювати перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі міського бюджету та кошторисі, в розрізі відомчої та типової програмної і економічної класифікації бюджету;

-        у межах загального обсягу бюджетних призначень по субвенціях з державного та обласного бюджетів за обґрунтованим поданням головного розпорядника бюджетних коштів, здійснювати перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі міського бюджету та кошторисі, в розрізі відомчої та типової програмної класифікації бюджету;

-        у міжсесійний період здійснювати внесення змін до доходів та видатків міського бюджету за рахунок міжбюджетних трансфертів з державного та інших бюджетів, розподіл і перерозподіл базових дотацій між головними розпорядниками бюджетних коштів та внесення змін за відомчою та типовою програмною класифікацією видатків загального та спеціального фондів міського бюджету, за погодженням голови постійної комісії з питань бюджету, інвестицій, соціально-економічного розвитку та зовнішньоекономічних відносин, з подальшим затвердженням на сесії міської ради.

17. Установити, що частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об`єднань (засновником яких є міська рада), що вилучається до бюджету, зараховується до міського бюджету в розмірі 15 відсотків за результатами фінансово-господарської діяльності у 2016 році та наростаючим підсумком щоквартальної фінансово-господарської діяльності у 2017 році у строки, встановлені для сплати податку на прибуток підприємств.

18. Установити, що у випадках, коли виконавчий комітет міської ради, відділи та управління міської ради, депутати міської ради вносять пропозиції щодо виділення додаткових асигнувань з міського бюджету, вони повинні одночасно подавати пропозиції, спрямовані на відповідне поповнення доходів або скорочення видатків міського бюджету.

19. Додатки 1 – 6 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

20. Відповідно до частини 4 статті 28 Бюджетного кодексу України рішення підлягає публікації у місцевих засобах масової інформації та оприлюдненню на офіційному веб - порталі Коломийської міської ради в мережі Інтернет.

21. Рішення набуває чинності з 1 січня 2017 року і діє до 31 грудня 2017 року.

22. Організацію виконання цього рішення покласти на міського голову.

23. Контроль за виконанням рішення доручити постійній комісії з питань бюджету, інвестицій, соціально-економічного розвитку та зовнішньоекономічних відносин.Міський голова                                                                                                             І. Слюзар
Додатки:2011-2024 © Всі права застережено.