НОРМАТИВНІ АКТИ
КОЛОМИЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Субота, 11 липня 2020 року
 Рішення міської ради  "Про нову редакцію Положення про цільовий фонд соціально..."  № 689-11/2016 -11 від 10.08.2016р. 
Документ №689-11/2016  від 10.08.2016р. Втратив чинність
        

 
Повязані документи

Рішення міської ради  Про затвердження Положення про пайову участь у розвитку інфраструктури міста Коломиї
Рішення міської ради  №2930-36/2018 від 06.09.2018р. Внесено зміни

 
Історія документа

Історії немає

 
Публікації документа

14.08.2016 
РІШЕННЯ
 
Коломийської міської ради
(11  сесія)
7  демократичного скликання
 
від 10.08.2016р.  № 689-11/2016 -11
 


Про нову редакцію Положення про цільовий фонд соціально-економічного розвитку та про пайову участь (внесок) у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Коломиї


У зв’язку із змінами у чинному законодавстві, керуючись Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", міська рада


вирішила:


       1. Викласти в новій редакції Положення про цільовий фонд соціально-економічного розвитку та про пайову участь (внесок) у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Коломиї (додається).

       2. Затвердити Договір про пайову участь (внесок) замовника  у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населеного пункту  з додатками (додаток 1).

3. У місячний термін привести усі рішення міської ради, які стосуються регулювання розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста у відповідність з цим рішенням.

4. Вважати такими, що втратили чинність рішення від 20.12.2012 № 1365-26/2012, від 26.12.2013 № 1681-35/2013.

5. Організацію виконання цього рішення покласти на першого заступника міського голови Коцюра   С.П.

6. Контроль за виконанням рішення покласти на комісію з питань бюджету, інвестицій, соціально-економічного розвитку та зовнішньоекономічних відносин.Міський голова                                                                                                                  І.Слюзар

            ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                  рішення міської ради

                                                                  від 10.08.2016 р. №689-11/2016


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

       1.1. Цільовий фонд соціально-економічного розвитку міста (надалі – Фонд) створюється у складі спеціального фонду бюджету територіальної громади міста Коломиї.

1.2. Фонд утворюється з метою формування фінансової основи для вирішення першочергових завдань економічного та соціального розвитку, створення умов для залучення інвестицій та новітніх технологій, реалізації інших стратегічних пріоритетів розвитку міста Коломиї.

1.3. Порядок формування і використання коштів Фонду регулюється чинним законодавством України, цим Положенням та іншими рішеннями міської ради.


2. ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

2.1. Зазначені нижче терміни вживаються у цьому Положенні в такому значенні:

2.1.1. Соціальна інфраструктура - комплекс закладів та інших об'єктів загального користування, призначених для задоволення соціальних, культурних, освітніх, медичних та інших потреб громадян;

2.1.2. Інженерна інфраструктура - сукупність галузей та видів діяльності, що обслуговують економіку, виробництво та безпосередньо пов'язані зі створенням загальних умов для відтворення робочої сили і забезпечення нормальної життєдіяльності людей, в тому числі: системи каналізації, водопостачання, електропостачання, від яких залежить розвиток як окремих населених пунктів, так і економіки в цілому; будівництво доріг, каналів, портів, мостів, летовищ;

2.1.3. Замовник - фізична або юридична особа, яка має у власності або у користуванні земельну ділянку і подала у встановленому законодавством порядку заяву (клопотання) щодо її забудови для здійснення будівництва або зміни (у тому числі шляхом знесення) об'єкта містобудування;

2.1.4. Заявник - замовник, який звернувся щодо розрахунку пайової участі (внеску) у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста.

2.1.5. Пайова участь (внесок) замовника у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населеного пункту – відрахування коштів замовником до прийняття об'єкта в експлуатацію єдиним платежем або частинами за графіком, що визначається договором.

2.1.6. Об'єкт будівництва - об'єкт нового будівництва, добудови та надбудови до існуючих будівель (споруд) як житлово-громадського так і виробничого призначення (крім тимчасових закладів торгівлі та сфери послуг), який підлягає прийняттю в експлуатацію в установленому чинним законодавством порядку.

2.1.7. Об'єкт містобудування - окрема будівля або споруда, їх комплекси, комунікації та споруди інженерної і транспортної інфраструктури.

2.1.8. Вартість будівництва – загальна кошторисна вартість будівництва об’єкта,  визначена згідно з державними будівельними нормами, стандартами і правилами.

У разі, якщо загальна кошторисна вартість не визначена, вартість об’єкта будівництва визначається на основі нормативів для одиниці створеної потужності,  встановленої міською радою.

   1. Об'єкт нерухомого майна - будинок або його частина, інша постійно розміщена споруда, їх структурні компоненти, які не можуть бути переміщені в інше місце без втрати якісних або функціональних властивостей, зміни вартості призначення.

2.1.10. Плата за право довгострокової оренди - кошти, що сплачуються переможцями конкурсів на набуття права оренди земельних ділянок та об'єктів нерухомого майна, що є комунальною власністю територіальної громади міста.

2.1.11. Плата за пріоритетне право забудови - кошти, що сплачуються переможцями конкурсів на визначення генерального підрядника щодо спорудження об'єктів, замовником за якими є виконавчі органи міської ради.

2.1.12. Допоміжні приміщення будинку - приміщення, призначені для забезпечення експлуатації будинку та побутового обслуговування мешканців будинку (сходові клітини, вестибюлі, перехідні шлюзи, позаквартирні коридори, коляскова, комори, сміттєкамери, горища, підвали, шахти і машинні відділення ліфтів, вентиляційні камери та інші технічні приміщення) (наказ  № 21 від 24.06.2011 року Мінрегіонбуду та ЖКГ України);

2.1.13. Реконструкція - комплекс будівельних робіт (переобладнання, перебудова, перепланування, тощо), пов'язаних зі зміною функціонального призначення, техніко-економічних показників (загальної площі, корисної площі, будівельного об'єму), конструктивної схеми (влаштування дверних прорізів замість віконних, влаштування прорізів у капітальних стінах, повний або частковий демонтаж перегородок тощо), збільшення навантажень на несучі конструкції; або використанням об'єкта за новим призначенням в межах існуючих будівельних габаритів та пов'язаних з обов'язковим здійсненням добудови/прибудови.

2.1.14. Добудова (розширення) - комплекс будівельних робіт, пов'язаних зі спорудженням додаткових до існуючих приміщень, будівель, споруд, що будуються за окремими проектами, а також прибудова сходів, (інших частин);

2.1.15. Площа житлового будинку – площа, яка обчислюється в межах внутрішніх граней зовнішніх стін. Сюди входять площі балконів і лоджій, але не враховується площа підвалу, технічного поверху і горища (відповідно до ДБН В.2.2-15-2005 „Житлові будинки. Основні положення.)  

2.1.16. Загальна площа квартири (житлового будинку) - сумарна площа житлових і підсобних при­міщень з урахуванням лоджій, балконів, веранд і терас, що враховуються з коефіцієнтом.

Загальну площу квартир визначають як суму площ усіх приміщень квартири (за винятком вхідних тамбурів в одноквартирних будинках), вбудованих шаф і літніх приміщень, підрахованих із такими знижувальними коефіцієнтами:

- для балконів і терас – 0,3;

- для лоджій – 0,5;

- засклених балконів – 0,8;

- веранд, засклених лоджій і холодних комор – 1,0.

2.1.17. Квартира - комплекс взаємопов'язаних приміщень, використовуваних для проживання однієї сім'ї різного чисельного складу або однієї людини, який включає (як мінімум): житлову (житлові) кімнату, кухню, ванну кімнату (душову), вбиральню (суміщений санвузол), передпокій, комору чи вбудовану шафу;

2.1.18. Індивідуальний (садибний) житловий будинок - будівля капітального типу, споруджена з дотриманням вимог, встановлених законом, іншими нормативно-правовими актами, поверховість якої не повинна перевищувати чотирьох поверхів, призначена для постійного у ній проживання та яка складається із житлових та допоміжних (нежитлових) приміщень (наказ  № 21 від 24.06.2011 року Мінрегіонбуду та ЖКГ України);

        2.1.19. Житловий будинок - будівля капітального типу, споруджена з дотриманням вимог, встановлених законом, іншими нормативно-правовими  актами, і призначена для постійного у ній проживання. Житлові будинки поділяються на житлові будинки садибного типу та житлові будинки квартирного  типу  різної поверховості (Податковий Кодекс України);

2.1.20. Одноквартирний  житловий будинок – індивідуальний житловий будинок, що має при будинкову ділянку.

2.1.21. Багатоквартирний  житловий будинок – житловий будинок, до складу якого входить більше, ніж одна квартира. Може бути зблокованого, секційного, коридорного, галерейного і терасного типів.

2.1.22. Підсобні приміщення багатоквартирного житлового  будинку – приміщення, призначені для забезпечення експлуатації будинку та побутового обслуговування його мешканців (сходові клітки, вестибулі, перехідні шлюзи, поза квартирні коридори, колясочні, комори, сміттєзбірні камери, горища, підвали, шахти тощо).

        2.1.23. Житловий будинок садибного типу - житловий будинок, розташований  на  окремій  земельній ділянці,  який складається із житлових та допоміжних (нежитлових) приміщень (Податковий Кодекс України);

2.1.24. Прибудова до житлового будинку - частина будинку, розташована поза контуром його капітальних зовнішніх стін, і яка має з основною  частиною будинку одну (або більше) спільну капітальну стіну;

2.1.2 5. Котедж - одноквартирний 1-3-поверховий житловий  будинок, міський, позаміський або сільський, з невеликою ділянкою землі, розрахований на одну сім’ю.3. ЗАКОНОДАВЧА БАЗА


       3.1. Фонд створений і діє відповідно до Законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про регулювання містобудівної діяльності", "Про запобігання впливу світової фінансової кризи та розвиток будівельної галузі та житлового будівництва", Бюджетного, Податкового і Господарського кодексів України, Постанови Кабінету Міністрів “Про заходи щодо здешевлення вартості будівництва житла”.


4.  ДЖЕРЕЛА ФОРМУВАННЯ ДОХІДНОЇ ЧАСТИНИ ЦІЛЬВОГО ФОНДУ СОЦІАЛЬНО – ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ


4.1. Дохідна частина Фонду формується за рахунок таких надходжень від суб’єктів підприємницької діяльності:

4.1.1. Плата за розташування об’єктів зовнішньої реклами.

4.1.2. Плата за право довгострокової оренди об'єктів нерухомого майна, які є комунальною власністю територіальної громади міста.

   1. Плата за участь у конкурсах на здійснення перевезення пасажирів.
   2. Інші надходження не заборонені законодавством.


       5 . ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ КОШТІВ ПАЙОВОЇ УЧАСТІ  ЗА РАХУНОК РІЗНИХ ДЖЕРЕЛ

5.1. Замовник, який має намір здійснити будівництво (реконструкцію) об'єкта містобудування у населеному пункті, зобов'язаний взяти участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населеного пункту, крім випадків, передбачених Розділом 7 даного Положення.

Орган місцевого самоврядування або його виконавчий орган, який наділений відповідними повноваженнями, у своєму рішенні щодо надання замовнику будівництва містобудівних умов і обмежень забудови земельної ділянки, що перебуває у володінні чи користуванні такого замовника, або у рішенні про відведення замовнику будівництва відповідної земельної ділянки під забудову в обов’язковому порядку обумовлює питання відносно зобов’язань такого замовника щодо пайової участі в розвитку інфраструктури населеного пункту. Обумовлення органом місцевого самоврядування або його виконавчим органом у своєму рішенні щодо надання містобудівних умов і обмежень забудови земельної ділянки чи відведення земельної ділянки під забудову є офіційним повідомленням замовника будівництва про настання у нього зобов’язання  фінансового характеру в частині сплати відповідної величини коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту та договірних зобов’язань в частині дотримання визначених у рішенні строків укладання договору пайової участі. 

Договір про пайову участь у розвитку інфраструктури міста укладається не пізніше, ніж через 15 робочих днів з дня реєстрації звернення замовника про його укладення, але до прийняття об'єкта будівництва в експлуатацію.

5.2. Розмір пайової участі (внеску) розраховується:

5.2.1. Відповідно до розділу 8 даного Положення, якщо наявна кошторисна вартість об’єкта будівництва(реконструкції);

5.2.2. Відповідно до розділу 9 даного Положення, якщо кошторисна вартість не визначена або у поданому кошторисі  вартість будівництва 1кв.м. є нижчою на 20% від нормативу для одиниці  створеної потужності будівництва 1 кв.м. в м. Коломиї, затвердженого рішенням Коломийської міської ради. Повноваження щодо визначення реальної вартості будівництва надається управлінню архітектури, містобудування та капітального будівництва міської ради, узгоджується постійною депутатською комісією з питань підприємництва, регуляторної політики, архітектури, містобудування, транспорту та зв’язку, у разі виникнення спорів між заявником та міською радою.

5.2.3. У випадку зміни цільового призначення нерухомого майна, його реконструкції за відсутності кошторисної вартості змін, розрахунок проводиться відповідно до розділу 10 даного Положення.

5.3. Підставою для сплати пайової участі (внеску) є договір про пайову участь укладений між Заявником (замовником) і Коломийською міською радою на підставі письмового звернення.

5.4. Сплата коштів пайової участі (внеску) проводиться в строки визначені договором, законами України єдиним платежем, або згідно графіку сплати, що оформляється у вигляді додатку до договору, але до дня прийняття об’єкта  будівництва в експлуатацію.

5.5. Кошти від пайової участі замовників будівництва у створенні та розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста поступають до бюджету розвитку та використовуються виключно на створення і розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста.


6. ПОРЯДОК ТА УМОВИ РОЗРАХУНКУ РОЗМІРУ ПАЙОВИХ ВНЕСКІВ


6.1. Розмір коштів пайової участі замовників будівництва(реконструкції), що залучаються для розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста відповідно до розділу 8 даного Положення , становить:

- 5,0 відсотки загальної кошторисної вартості будівництва об'єкта містобудування - для нежитлових будівель та/або споруд;

- 3,0 відсоток загальної кошторисної вартості будівництва об'єкта містобудування - для житлових будинків;

- 1,5 відсотки загальної кошторисної вартості будівництва об'єкта містобудування - для виробничого призначення;

- 2,5 відсотки загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта містобудування – для будівництва гаражів в житлових будинках та гаражних кооперативах, за винятком гаражів в індивідуальній житловій забудові.

6.2. В залежності від розміщення земельної ділянки до певної зони (додаток - карта міста, яка поділена на зони), розмір суми пайової участі замовників будівництва у розвитку соціальної інфраструктури міста множиться на такі коефіцієнти:

І зона (історична частина міста), коефіцієнт 1,5;

ІІ зона, коефіцієнт  1,0

ІІІ зона, коефіцієнт  0,6

  1. При реконструкції в підвальних та горищних приміщеннях комунальної власності  з метою влаштування житлових кімнат, мансард, замовник сплачує пайовий внесок, розрахований відповідно до даного Положення з врахуванням понижуючого коефіцієнту  0,5.

6.4 Величина пайової участі у розвитку інфраструктури м. Коломиї визначається у договорі, укладеному з органом місцевого самоврядування (відповідно до встановленого органом місцевого самоврядування розміру пайової участі у розвитку інфраструктури) з урахуванням загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта, визначеної згідно з будівельними нормами, державними стандартами і правилами. При цьому не враховуються витрати на придбання та виділення земельної ділянки, звільнення будівельного майданчика від будівель, споруд та інженерних мереж, влаштування внутрішніх і позамайданчикових інженерних мереж і споруд та транспортних комунікацій.


7. ЗАМОВНИКИ, ЩО ЗВІЛЬНЯЮТЬСЯ ВІД ПАЙОВОЇ УЧАСТІ (ВНЕСКУ)


7.1. До пайової участі (внеску) у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів не залучаються замовники у разі здійснення будівництва (реконструкції):

1) об’єктів будь-якого призначення на замовлення державних органів або органів місцевого самоврядування за рахунок коштів державного або місцевого бюджетів;

2) будівель навчальних закладів, закладів культури, фізичної культури і спорту, медичного і оздоровчого призначення;

3) будинків житлового фонду соціального призначення та доступного житла;

4) індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків загальною площею до 300 квадратних метрів, господарських споруд, розташованих на відповідних земельних ділянках;

5) об’єктів комплексної забудови територій, що здійснюється за результатами інвестиційних конкурсів або аукціонів;

6) об’єктів будівництва за умови спорудження на цій земельній ділянці обєктів соціальної інфраструктури;

7) об’єктів, що споруджуються замість тих, що пошкоджені або зруйновані внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного або природного характеру;

      8) об’єктів інженерної, транспортної інфраструктури, об’єктів енергетики, зв’язку та дорожнього господарства (крім об’єктів дорожнього сервісу);

          9) об’єктів у межах індустріальних парків на замовлення ініціаторів створення  індустріальних парків, керуючих компаній індустріальних парків, учасників індустріальних парків.


8. МЕТОДИКА РОЗРАХУНКУ РОЗМІРУ ПАЙОВИХ ВНЕСКІВ ІЗ

ЗАСТОСУВАННЯМ КОШТОРИСНОЇ ВАРТОСТІ ОБ’ЄКТА.


8.1. Величина пайової участі (внеску) замовника у створенні інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населеного пункту визначається у договорі, укладеному з Коломийською міською радою, відповідно до встановленого розміру пайової участі (внеску) замовника з урахуваннями загальної кошторисної вартості будівництва (реконструкції) об'єкта містобудування, визначеної згідно з державними будівельними нормами, стандартами та правилами. При цьому не  враховуються витрати на придбання та виділення земельної ділянки, звільнення будівельного майданчика від будівель, споруд та інженерних мереж, влаштування внутрішніх і позамайданчикових інженерних мереж і споруд та транспортних комунікацій.

8.2. Розмір пайової участі здійснюється за формулою:

ПВ = ((ЗКВБ Р – ВПз – ВЗМ – ВВІМ) х ВВБ х К зон. х К пон.) – ВВІМ-2  , де

ПВ — пайовий внесок;

ЗКВБ(Р) - загальна кошторисна вартість будівництва ;

ВПз - витрати пов'язані з придбанням та виділенням земельної ділянки;

ВЗМ - витрати пов'язані із звільненням будівельного майданчика від будівель, споруд та інженерних мереж, що включають також вартість придбання знесеного майна;

ВВІМ - витрати на влаштування внутрішньо- та позамайданчикових інженерних мереж і споруд;

ВВБ - відсоток вартості будівництва, що підлягає сплаті, визначений п. 6.1. даного Положення.

Кзон - коефіцієнт зональності затверджений п. 6.2. даного Положення;

К пон. – коефіцієнт пониження застосовується до пункту 13.4

       ВВІМ-2 - витрати на влаштування позамайданчикових інженерних мереж і споруд переданих в комунальну власність міста.

       8.3. Якщо вартість будівництва 1 кв.м. представлена  в кошторисі, нижча або вища на 20% від нормативу для одиниці створеної потужності в м. Коломиї то розрахунок проводиться відповідно до розділу 9 даного Положення.


9. МЕТОДИКА РОЗРАХУНКУ РОЗМІРУ ПАЙОВИХ ВНЕСКІВ

ЯКЩО КОШТОРИСНА ВАРТІСТЬ НЕ ВИЗНАЧЕНА ЗГІДНО З ДЕРЖАВНИМИ БУДІВЕЛЬНИМИ НОРМАМИ, СТАНДАРТАМИ І ПРАВИЛАМИ ТА ВАРТІСТЬ ОДНОГО МЕТРА КВАДРАТНОГО МЕНША ВІД НОРМАТИВУ ДЛЯ ОДИНИЦІ  СТВОРЕНОЇ ПОТУЖНОСТІ В

м. КОЛОМИЇ


9.1. Норматив для одиниці створеної потужності встановлюється на основі даних міських будівельних фірм за погодженням з постійною депутатською комісією  з питань підприємництва, регуляторної політики, архітектури, містобудування, транспорту та зв'язку і затверджується Коломийською міською радою.

9.2. Для замовників будівництва, в яких кошторисна вартість не визначена згідно з державними будівельними нормами, стандартами і правилами,  розрахунок розміру пайового внеску здійснюється із застосування нормативу для одиниці створеної потужності, затвердженої рішенням Коломийської міської ради

9.3. Розрахунок пайового внеску здійснюється за формулою:

ПВ = ((S х ОВж  - ВПз – ВЗМ - ВВІМ) х ВВБ х Кзон х Кпон.) – ВВІМ-2, де

S -площа об’єкта, в кв. м. (у разі здійсненні житлового будівництва враховується загальна площа житла; у разі здійснення добудови враховується тільки площа тієї частини об’єкта, що добудовується; якщо добудовуються тільки сходи, то враховується площа земельної ділянки під сходами, в кв. м.)

ОВж - норматив для одиниці створеної потужності, затвердженої рішенням Коломийської міської ради і діє на дату складання проекту договору, в грн.;

ВПз - витрати пов'язані з придбанням та виділенням земельної ділянки;

ВЗМ - витрати пов'язані із звільненням будівельного майданчика від будівель, споруд та інженерних мереж, що включають також вартість придбання знесеного майна;

ВВІМ - витрати на влаштування внутрішньо- та позамайданчикових інженерних мереж і споруд та транспортних комунікацій;

ВВБ - відсоток вартості будівництва, що підлягає сплаті, визначений п. 6.1. даного Положення.

Кзон - коефіцієнт зональності затверджений п. 6.2. даного Положення;

К пон. – коефіцієнт пониження застосовується до пункту 13.4;

        ВВІМ-2 - витрати на влаштування позамайданчикових інженерних мереж і споруд, переданих в комунальну власність міста.

9.4. При будівництві житла загальна площа сходових кліток, ліфтів, підвалів та допоміжних приміщень  оцінюється з коефіцієнтом 0,5.


10. МЕТОДИКА РОЗРАХУНКУ РОЗМІРУ ПАЙОВИХ ВНЕСКІВ

ПРИ РЕКОНСТРУКЦІЇ ПРИМІЩЕННЯ ПІД КОМЕРЦІЙНЕ ПРИЗНАЧЕННЯ (БЕЗ ЗМІНИ ПЛОЩІ)

ТА ВЛАШТУВАННЯ ОКРЕМОГО ВХОДУ В ПРИМІЩЕННЯ


10.1. У разі відсутності кошторисної документації при реконструкції нерухомого майна під комерційне призначення до фонду соціально-економічного розвитку міста Коломиї сплачується пайовий внесок у розмірі:


Розмір пайового внеску, грн.

Загальна площа об'єкта реконструкції не перевищує, м2


2000


50

3000


100

4000


150

5000


200

6000


250

7000


300

8000


350

9000


400

10000


500

10000 + 20,00 грн. за кожний метр реконструйованої площі

Від 500


10.2. При влаштуванні окремого входу в приміщення (сходів) на виділеній земельній ділянці, орендар вносить до фонду соціально-економічного розвитку  суму:

Розмір пайового внеску, грн.

При влаштуванні входу до, м2


1000,00


5

1500,00


Від 5,1 До 10

2000,00


10

(2000,00 + 100,00) грн. за кожний метр влаштованого входу

більше 10


  10.3. Замовники будівництва, які здійснюють реконструкцію без добудови/прибудови та надбудови, без зміні цільового призначення нерухомого майна комерційного використання та при зміні потужностей водопостачання і водовідведення сплачують на розвиток інженерно-транспортної інфраструктури міста:

500 грн. – якщо загальна площа не перевищує 100 м2;

1000 грн. – якщо загальна площа не перевищує 200 м2;

1500 грн. – якщо загальна площа не перевищує 300 м2;

2000 грн. – якщо загальна площа не перевищує 400 м2;

2500 грн. – якщо загальна площа не перевищує 500 м2 .11. ПОРЯДОК ТА УМОВИ РОЗРАХУНКУ РОЗМІРУ ПАЙОВИХ ВНЕСКІВ

11.1. Розрахунок розміру пайових внесків в кожному конкретному випадку здійснюється уповноваженим відділом (управлінням) міської ради.

11.2. Розмір пайової участі (внеску) замовника у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населеного пункту визначається не пізніше десяти робочих днів з дня реєстрації органом місцевого самоврядування звернення Заявника про укладення договору про пайову участь та доданих до нього документів, що підтверджують вартість будівництва (реконструкції) об'єкта містобудування, з техніко-економічними показниками.

11.3. Замовник будівництва подає заяву для розрахунку розміру пайового внеску та наступні документи (копії):

11.3.1. Для розрахунку пайового внеску та укладення договору відповідно до Розділу 8:

- установчі документи;

- правовстановлюючий документ на землю;

- кошторис вартості об’єкта будівництва, включаючи кошториси на проведення робіт по звільненню будівельного майданчика від будівель, споруд та інженерних мереж, влаштування внутрішньо- та позамайданчикових інженерних мереж і споруд та транспортних комунікацій;

- акти виконаних робіт по звільненню будівельного майданчика від будівель, споруд та інженерних мереж, влаштування внутрішньо- та позамайданчикових інженерних мереж і споруд та транспортних комунікацій;

- документи, що підтверджують участь в розвитку інженерно-транспортної інфраструктури міста (за наявності) поза межами  ділянки забудівника, при умові передання її  у комунальну власність міста;

- інформацію з МБТІ про площу знесених будівель;

- договір купівлі-продажу нерухомого майна;

- документи, що підтверджують витрати, пов'язані із придбанням та виділенням земельної ділянки.

11.3.2. Для розрахунку пайового внеску та укладення договору відповідно до Розділу 9:

- установчі документи;

- правовстановлюючий документ на землю;

       - інформацію з МБТІ про площу знесених будівель;

- договір купівлі-продажу нерухомого майна;

- документи, що підтверджують витрати пов'язані із придбанням та виділенням земельної ділянки;

- акти виконаних робіт по звільненню будівельного майданчика від будівель, споруд та інженерних мереж, влаштування внутрішньо- та позамайданчикових інженерних мереж і споруд та транспортних комунікацій;

- документи, що підтверджують участь в розвитку інженерно-транспортної інфраструктури міста (за наявності) поза межами  ділянки забудівника, при умові передання її  у комунальну власність міста.

11.3.3. Для розрахунку пайового внеску та укладення договору відповідно до Розділу 10:

- установчі документи;

- правовстановлюючий документ на землю.

11.4. На протязі 10 днів після прийняття об'єкта містобудування в експлуатацію, замовник зобов'язаний подати до уповноваженого здійснювати розрахунок пайових внесків відділу (управління) міської ради наступні документи, що підтверджують дотримання ними умов та вимог робочого проекту:

- для об’єктів І-ІІІ категорії складності - декларацію про готовність об’єкта до експлуатації;  

-  для об’єктів IV-V категорії складності - сертифікат.

11.5. Якщо технічними умовами передбачається необхідність будівництва замовником інженерних мереж або об’єктів інженерної інфраструктури поза межами його земельної ділянки, розмір пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту зменшується на суму їх кошторисної вартості, а інженерні мережі, які знаходяться поза межами такої земельної ділянки передаються у комунальну власність.

У разі якщо кошторисна вартість будівництва інженерних мереж та/або об’єктів інженерної інфраструктури перевищує розмір пайової участі замовника у розвитку інфраструктури населеного пункту, міська рада приймає рішення про відшкодування замовнику різниці між здійсненими витратами та розміром пайової участі замовника у розвитку інфраструктури населеного пункту, попередньо провівши перевірки відділом архітектури та містобудування, відділом з питань державного архітектурно-будівельного контролю, відділом управління комунальним майном та узгодивши з профільною постійною  комісією міської ради і фінансовим управлінням міської ради.

11.5.1. Для відшкодування суми пайової участі замовнику необхідно подати наступні документи:

- звернення власника на передачу у комунальну власність територіальної громади міста об’єкта передачі;

- актів обстеження об’єкта передачі представниками відділу управління комунальним майном, передаючої сторони та постійної комісії з питань житлово-комунального і дорожнього господарства та комунікацій;

- технічної та кошторисної документації по об’єкту передачі погодженої заступником міського голови;

- інформації про первісну та залишкову балансову вартість об’єкта передачі за даними бухгалтерського обліку або за вимогою експлуатуючих організацій;

- витягу з державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо об’єктів, права на які підлягають державній реєстрації та документів на земельну ділянку;

- титул будови та проектно-кошторисної документації на об’єкти незавершеного будівництва;

11.6. У разі коли площа прийнятого в експлуатацію об'єкта містобудування не відповідає площі заявленій на дату укладання договору про пайову учать замовників будівництва у розвитку соціальної інфраструктури міста, замовник зобов'язується:

11.6.1. При розрахунку пайового внеску згідно Розділу 8 даного Положення у п'ятиденний термін внести відповідні зміни у проектно-кошторисну документацію та надати її для проведення уточненого розрахунку.

11.6.2. При розрахунку пайового внеску згідно Розділів 9-10 даного Положення забов’язаний зробити уточнений розрахунок.

11.7. Розрахунок пайового внеску оформляється у вигляді Додатку до договору про пайову участь замовників будівництва у розвитку соціальної інфраструктури міста та є невід'ємною його частиною.

    11.8. Замовник несе повну відповідальність за правдивість наданої для розрахунку інформації (кошторису), а у разі виявлення порушень зобов'язується вжити заходів щодо їх усунення.12. ПОРЯДОК ТА УМОВИ УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ  ПРО ПАЙОВУ УЧАСТЬ ЗАМОВНИКІВ БУДІВНИЦТВА У СТВОРЕННІ І РОЗВИТКУ ІНЖЕНЕРНО-ТРАНСПОРТНОЇ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ МІСТА КОЛОМИЇ


12.1. Договір про пайову участь (внесок) замовника укладається протягом 15 робочих днів з дня реєстрації звернення Заявника про укладання договору про пайову участь, за умови надання ним повної та належним чином оформленої, необхідної для розрахунку, документації, але до прийняття об’єкта будівництва в експлуатацію.

Додатком до договору є розрахунок розміру пайової участі замовника у розвитку інфраструктури міста, в окремих випадках, графік сплати пайової участі, з урахуванням права замовника на відстрочення сплати коштів пайової участі на період після прийняття об’єкта будівництва в експлуатацію.

12.2. Договір встановленої форми укладається між Коломийською міською радою та замовником будівництва.

12.3. Повноваження на підписання договорів про пайову участь у соціально-економічному розвитку міста розпорядженням міського голови надається одному з заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради.

12.4. Договір про пайову участь замовників будівництва у розвитку соціальної інфраструктури міста складається у 2-х примірниках, кожен з яких має рівну юридичну силу.

12.5. Один примірник договору разом з усіма первинними матеріалами зберігається в відділі (управлінні), уповноваженому проводити розрахунок розміру сплати пайових внесків.

12.6. Якщо замовників будівництва об’єкта більше одного, то за домовленістю між замовниками один з них виступає стороною в договорі, на яку покладається відповідальність за своєчасне та в повному обсязі виконання умов договору.

12.7. Істотними умовами договору є :

1) розмір пайової участі;

2) строк (графік) сплати пайової участі ;

3) відповідальність сторін.

12.8. Договір набирає чинності з дня підписання його сторонами. Невід'ємною частиною договору є розрахунок пайового внеску (участі) замовника у створенні інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста.

12.9. Заявнику надається 3 дні на підписання та ознайомлення з умовами договору.

    12.10. Спори пов'язані з пайовою участю (внеском) у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населеного пункту, вирішуються судом.


13. ПОРЯДОК ТА УМОВИ СПЛАТИ ПАЙОВОГО ВНЕСКУ


13.1. Пайовий внесок сплачується в строк передбачений умовами договору єдиним платежем або за графіком, але до прийняття об’єкта будівництва в експлуатацію.

13.2. При простроченні платежу, визначеного умовами договору, Замовник сплачує в міський бюджет пеню у розмірі визначеному чинним законодавством, що діяла у період, за який сплачується пеня за кожен день прострочення платежу.

13.3. Замовник будівництва має право провести оплату пайового внеску достроково.

13.4. Якщо замовник до початку будівництва (підтверджується довідкою відділу з питань державного архітектурно-будівельного контролю)  укладає угоду та сплачує кошти в повному обсязі на протязі місяця, то він має право на 20% знижку.


14. ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ.

14.1 ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ ПАЙОВОЇ УЧАСТІ (ВНЕСКУ)


14.1.1. Кошти мають цільовий характер та прогнозуються при складанні бюджету на бюджетний період.

14.1.2. Кошти, отримані як пайова участь (внесок) замовників об'єктів містобудування, поступають до бюджету розвитку міста.

14.2 ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ ФОНДУ СОЦІАЛЬНО – ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ МІСТА

14.2.1. Кошти, отримані від плати за участь у конкурсах на здійснення перевезення пасажирів на міських маршрутах та погодження паспортів маршруту приміським автобусом через територію міста, носять цільовий характер та використовуються виключно для інформаційного забезпечення та облаштування міських автобусних зупинок.

14.2.2. Напрямами, за якими можуть використовуватись кошти від інших джерел надходжень, є:

14.2.2.1. Розробка місцевих цільових програм;

14.2.2.2. Проведення соціальних, економічних та інших досліджень;

14.2.2.3. Підготовка проектів місцевих регуляторних та інших нормативно-правових актів;

14.2.2.4. Реалізація місцевих цільових програм соціально-економічного, спортивно-оздоровчого та культурного спрямування;

14.2.2.5. Сприяння впровадженню суб’єктами господарювання новітніх технологій (в т.ч. в сфері виробництва, планування розвитку території міста, комунального господарства, енергозбереження, соціальної роботи тощо);

14.2.2.6. Розробка і реалізація інвестиційних проектів та програм.

14.2.2.7. Фінансова підтримка громадських організацій, організацій та установ фізичної культури і спорту, соціально-незахищених верств населення, придбання устаткування, обладнання для закладів медицини, освіти, культури та органів управління.

14.2.2.8.  Санітарна очистка та  озелення міста.

14.2.3. Розподіл коштів за головними розпорядниками міського бюджету проводиться за рішенням міської ради при затвердженні міського бюджету на відповідний бюджетний період.

       14.2.4. Видатки на виконання цільових програм, які прийняті рішенням міської ради, здійснюються без додаткового затвердження. 


15. ОБЛІК, КОНТРОЛЬ ЗА ФОРМУВАННЯМ ТА  ВИКОРИСТАННЯМ КОШТІВ.


15.1. Відділи (управління) міської ради, уповноважені здійснювати розрахунок до Фонду соціально-економічного розвитку міста та пайових внесків (участі), здійснює моніторинг повноти надходжень коштів відповідно до укладених договорів.

15.2. Моніторинг фактичних надходжень до Фонду та бюджету розвитку від пайової участі здійснюється фінансовим управлінням міської ради. Цільове використання його коштів – головними розпорядниками.

15.3. Річний звіт про використання коштів складається по закінченні календарного року і затверджується міською радою одночасно з розглядом звіту про виконання бюджету територіальної громади за рік.

15.4. Перевірки правильності використання коштів проводяться контролюючими органами - за дорученням або з відома міської ради.

15.5 Контроль за використанням коштів здійснюють перший заступник міського голови відповідно до розподілу функціональних повноважень та постійні депутатські комісії міської ради з питань  бюджету, інвестицій, соціально-економічного розвитку та зовнішньоекономічних відносин. Звіт про використання коштів Фонду та бюджету розвитку, поданий фінансовим управлінням постійним депутатським комісіям один раз на квартал та бюджетний рік, затверджується міською радою.


16. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ


16.1. Положення про цільовий фонд соціально-економічного розвитку міста, а також зміни і доповнення до нього затверджуються виключно міською радою. 

16.2. Пропозиції про зміни і доповнення до Положення про цільовий фонд соціально-економічного розвитку міста мають право вносити виконавчий комітет, постійні депутатські комісії та депутати міської ради.

16.3. Залучення коштів замовників будівництва, що здійснюють будівництво(реконструкцію) в місті Коломиї в якості пайової участі у розвиток соціальної інфраструктури міста, здійснюється на підставі договору про пайову участь у соціально-економічному розвитку міста.

16.4. У випадку внесення змін до чинного законодавства (в т.ч. щодо граничного розміру залучення коштів замовників будівництва на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів) відповідні зміни вносяться і до цього Положення.

16.5.  Якщо договором про пайову участь, який укладений до набрання чинності цього Положення, передбачена сплата пайової участі замовником будівництва (повністю або частково) в обсягах інших, ніж визначено цим Положенням, такий договір підлягає приведенню у відповідність до даного Положення.

Будь-які рішення Коломийської міської ради про надання замовником будівництва будь-яких послуг, передачу активів у будь-якій формі (матеріальній чи нематеріальній), передачу частини (відсоткової частки) площ прийнятих в експлуатацію об’єктів містобудування, крім пайової участі відповідно до цього Положення, прийняті до набрання чинності цим Положенням, підлягають приведенню у відповідність до даного Положення.

       16.6. Встановити норматив для одиниці створеної потужності будівництва об’єкта  м. Коломиї:

        - з  01 вересня 2016 року у розмірі 6000,00 грн. для нежитлових  будівель та/або споруд, житлових будинків;

- з  01 вересня 2016 року  у розмірі 3000,00  для будівництва гаражів та складських приміщень.

16.8. Дія цього Положення не поширюється на індивідуальні (садибні) житлові будинки загальною площею понад 300 кв.м, які отримали дозвіл на будівництво до 13 березня 2011 року.

Додаток 1

до рішення міської ради

від 10.08.2016 р. №689-11/2016


Договір №____

про пайову участь (внесок) замовника (юридичною, фізичною особою)

у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста


м. Коломия         "___" __________ 20__


       Коломийська міська рада (далі Рада) в особі першого заступника міського голови __________________, що діє на підставі Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", та до розділу ___ пункту ___ рішення міської ради від ______ року №________ "_____________________", з однієї сторони та     ____________________________________________________________________ (прізвище, Ім’я та по-батькові фізичної особи, а якою укладається договір, або П.Ї.Б. уповноваженої особи із зазначенням посади та документа, який уповноважує таку особу на укладання договору - для юридичних осіб)

(далі “Замовник”), що діє на підставі власного волевиявлення, з іншої сторони, (далі за текстом Договору - “Сторони”), уклали цей Договір про наступне:


І. Предмет договору.


       1.1. Предметом даного Договору є пайовий внесок Замовника на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста при здійсненні будівництва об'єкта містобудування на умовах, зазначених цим Договором.

1.2. Назва та місце розташування  об'єкта містобудування - ____________ .

1.3. Цільове призначення  об'єкта містобудування - __________________ .

ІІ. Сума договору та умови оплати.


       2.1. Замовник перераховує кошти на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста у розмірі _______________ грн. єдиним платежем або частинами за графіком, згідно Додатку №2) на рахунок №_______________ відповідно до Розрахунку (згідно Додатку №1.1 або Додатку №1.2)  у строк до "___" __________ 20__ року.

       2.2. Величина пайової участі визначена на підставі:

       - затвердженої проектної документації (загальна кошторисна вартість) у сумі _________ грн.

       - нормативів для одиниці створеної потужності (функціональної одиниці виміру), затвердженої _____________________ у сумі ________ грн.

                                       (назва органу місцевого самоврядування)

       2.3. Розрахунок величини пайової участі, складений на підставі вихідних даних Замовника щодо потужності об’єкта будівництва та нормативів для одиниці


Подовження додатку 1


створеної потужності, затвердженої рішенням міської ради від _____  № _____ уточнюється на підставі вартісних показників затвердженої в установленому порядку проектної документації з укладанням протягом 15 днів додаткової угоди, графіка оплати та розрахунку величини пайової участі.

2.4. Сплата коштів Замовником на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста здійснюється у безготівковій формі на рахунок №____________, код __________, МФО _________, код платежу _________, банк одержувача: ___________________________________

                                                       (банківські реквізити уточнюються на момент перерахування коштів).


ІІІ. Права і обов'язки сторін.

       3.1.        Замовник зобов’язується перерахувати кошти в сумі, зазначеній у п. 2.1. розділу 2 цього Договору, до “___”        _________ 20__        р. єдиним платежем (частинами згідно з графіком оплати (Додаток 2), що є невід’ємною частиною цього Договору).

       3.2.  У разі внесення змін до проектної документації, які спричиняють зміни техніко-економічних показників будівництва, Замовник зобов’язується звернутися із клопотанням до Ради про внесення відповідних змін до Договору.

3.3. Відділ (управління) міської ради проводить розрахунок пайового внеску та контролює виконання умов Договору.

  1. Міська рада зобов’язується прийняти у комунальну власність інженерні мережі та/або об’єкти інженерної інфраструктури, збудовані Замовником відповідно до проектної документації.


IV. Відповідальність сторін та вирішення спорів

       4.1. Сторони несуть відповідальність за виконання цього Договору в межах чинного законодавства.

       4.2. Всі спірні питання вирішуються шляхом переговорів або у судовому порядку.

       4.3. У випадку несвоєчасного внесення коштів як пайової участі, Замовник сплачує пеню у розмірі, визначеному Податковим кодексом України.

4.4. Замовник несе повну відповідальність за правдивість наданої для розрахунку інформації, зокрема:

- інформацію з МБТІ про площу знесених будівель;

- договір купівлі-продажу нерухомого майна;

- документи, що підтверджують витрати пов'язані із придбанням та виділенням земельної ділянки;

- акти виконаних робіт по звільненню будівельного майданчика від
Продовження додатку 1


будівель, споруд та інженерних мереж, влаштування внутрішньо- та позамайданчикових інженерних мереж і споруд та транспортних комунікацій.

У разі виявлення порушень, Замовник зобов'язується вжити заходів щодо їх усунення.

V. Інші умови

       5.1. Зміни і доповнення до цього Договору вносяться за взаємною згодою Сторін шляхом укладання відповідних угод, які є невід’ємною частиною цього Договору, або в судовому порядку.

5.2. Одностороння зміна умов або одностороння відмова від цього Договору не допускається.

5.3. Цей Договір укладений Сторонами добровільно. При укладенні Договору Сторони одна до другої майнових прав і претензій не мають.          

               5.4. Договір складено в 2-х примірниках, які мають однакову юридичну силу, один з яких зберігається у Замовника, другий - у міській раді.

       5.5. Договір набуває чинності з моменту підписання сторонами і діє до повного його виконання.

       5.6. Додатки до Договору:

№ 1.1 - розрахунок величини пайової участі (внеску) Замовника у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста на підставі затвердженої в установленому порядку проектної документації;

№ 1.2 - розрахунок величини пайової участі (внеску) Замовника у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста на підставі нормативів для одиниці створеної потужності.

№ 2 - графік оплати пайової участі (внеску) (якщо оплата проводиться відповідно до графіка).


VI. Юридичні адреси сторін, банківські реквізити


Коломийська  міська рада

вул.Грушевського,1

одержувач: місцевий бюджет

№ рахунка ______________

ід. код. ____________

МФО ________________

банк: _____________________

код платежу ______________

Перший заступник міського голови


_______________

             (підпис)

Назва / ПІБ

вул.

м. Коломия,

78203

ід.код.

р/р

МФО______________  /ПІБ/

          (підпис)


МП


МП


Продовження додатку 1


Додаток 1.1 до договору

від_________№_______


Розрахунок

величини пайової участі (внеску) замовників (юридичних, фізичних осіб) у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста на підставі затвердженої в установленому порядку проектної документації


Коломийська міська рада (далі Рада) в особі першого заступника міського голови ___________________, що діє на підставі Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", та до розділу 12 пункту 12.3 рішення міської ради від ____________ року  №__________ "Про нову редакцію Положення про цільовий фонд соціально-економічного розвитку та про пайову участь (внесок) у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Коломиї", з однієї сторони та  

____________________________________________________________________ (прізвище, Ім’я та по-батькові фізичної особи, а якою укладається договір, або П.Ї.Б. уповноваженої особи із зазначенням посади та документа, який уповноважує таку особу на укладання договору - для юридичних осіб)

(далі “Замовник”), що діє на підставі власного волевиявлення, з іншої сторони, (далі за текстом Договору - “Сторони”), відповідно до умов Договору про пайову участь (внесок) Замовника у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста від «___» _______20__р. №___ склали розрахунок величини пайової участі по об’єкту містобудування ______________________.

         (найменування та адреса об'єкта)


1. Земельна ділянка, на якій планується здійснити будівництво об’єкта, розташована у ___ зоні згідно з умовним поділом зон забудови міста Коломиї.

2. Розрахунок здійснено на підставі затвердженої в установленому порядку проектної документації, розробленої згідно з державними будівельними нормами, стандартами і правилами.

3. Згідно із затвердженою проектною документацією загальна кошторисна вартість об’єкта будівництва становить: ___________________ гривень.

                                                                                                         (сума цифрами та прописом)

4. Витрати        на виділення або придбання земельної ділянки, звільнення будівельного майданчика від будівель, споруд та інженерних мереж, влаштування внутрішніх і позамайданчикових інженерних мереж, споруд та транспортних комунікацій згідно з наданою Замовником документацією становить        _________________ гривень.

                      (сума цифрами та прописом)

5. Розмір пайового внеску Замовників під час будівництва об’єктів,кошторисна вартість яких визначена згідно з державними будівельними нормами, стандартами і правилами, здійснюється за формулою:

ПУ = ((ЗКВБ Р – ВПз – ВЗМ – ВВІМ) х ВВБ х К зон. х К пон.) – ВВІМ-2, де:

Продовження додатку 1


ПУ — розмір пайової участі;

ЗКВБ(Р) - загальна кошторисна вартість будівництва ;

ВПз – витрати пов’язані з придбанням та виділенням земельної ділянки;

ВЗМ – витрати пов’язані із звільненням будівельного майданчика від будівель, споруд та інженерних мереж, що включають також вартість придбання знесеного майна;

ВВІМ – витрати на влаштування внутрішньо- та оза майданчикових інженерних мереж і споруд;

ВВБ – відсоток вартості будівництва, що підлягає сплаті, визначений п. 6.1. даного Положення.

Кзон – коефіцієнт зональності затверджений п. 6.2. даного Положення;

К пон. – коефіцієнт пониження застосовується до пункту 13.4 даного Положення;

ВВІМ-2 – витрати на влаштування внутрішньо- та позамайданчикових інженерних мереж і споруд передані в комунальну власність міста.


 1. Цей Додаток є невід’ємною частиною Договору про пайову участь (внеску) замовників у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста  від  “___” ________ 20__р. № ___


Місцезнаходження та реквізити сторін


Коломийська  міська рада

вул.Грушевського,1

одержувач: місцевий бюджет

№ рахунка ______________

ід. Код. ____________

МФО ________________

банк: _____________________

код платежу ______________

Перший заступник міського голови


_______________

             (підпис)

Назва / ПІБ  Замовника

вул.

м. Коломия,

78203

ід.код.

р/р

МФО______________  /ПІБ/

          (підпис)


МП


МП

                                                                                Продовження додатку 1


Додаток 1.2 до договору

від_________№_______


Розрахунок

величини пайової участі (внеску) замовників (юридичних, фізичних осіб) у створенні і розвитку інженерно-транспортної

та соціальної інфраструктури міста на підставі

нормативів для одиниці створеної потужності
Коломийська міська рада (далі Рада) в особі заступника міського голови __________________, що діє на підставі Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", та до розділу 12 пункту 12.3 рішення міської ради від __________ року  №__________ "Про нову редакцію Положення про цільовий фонд соціально-економічного розвитку та про пайову участь (внесок) у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Коломиї", з однієї сторони та  

____________________________________________________________________ (прізвище, Ім’я та по-батькові фізичної особи, а якою укладається договір, або П.Ї.Б. уповноваженої особи із зазначенням посади та документа, який уповноважує таку особу на укладання договору - для юридичних осіб)

(далі “Замовник”), що діє на підставі власного волевиявлення, з іншої сторони, (далі за текстом Договору - “Сторони”), відповідно до умов Договору про пайову участь (внесок) Замовника у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста від «___» _______20__р. №___ склали розрахунок величини пайової участі по об’єкту містобудування ______________________.

         (найменування та адреса об'єкта)


1. Розрахунок здійснено на підставі наданих Замовником вихідних даних згідно п.11.3 Положення та нормативів для одиниці створеної потужності (функціональної одиниці виміру), затверджених рішенням міської ради від ____ № _____.

2. Земельна ділянка, на якій планується здійснити будівництво об’єкта, розташована у ___ зоні згідно з умовним поділом зон забудови міста Коломиї.

3. Згідно з наданими Замовником вихідними даними та виходячи з показників створеної потужності вартість об’єкта будівництва становить:        ___________ гривень.

(сума цифрами та прописом)

4. Розмір пайового внеску Замовника будівництва об’єкта, здійснюється за формулою:

ПУ = ((S х ОВж  - ВПз – ВЗМ - ВВІМ) х ВВБ х Кзон х Кпон.) – ВВІМ-2, де:

ПУ — розмір пайової участі;

S -площа об’єкта, в кв. м. (у разі здійсненні житлового будівництва враховується загальна площа житла; у разі здійснення добудови враховується тільки площа тієї частини об’єкта, що добудовується; якщо добудовуються

Продовження додатку 1  


тільки сходи, то враховується площа земельної ділянки під сходами, в кв. м.)

ОВж - норматив для одиниці створеної потужності, затвердженої рішенням

Коломийської міської ради і діє на дату складання проекту договору, в грн.;

ВПз - витрати пов'язані з придбанням та виділенням земельної ділянки;

ВЗМ - витрати пов'язані із звільненням будівельного майданчика від будівель, споруд та інженерних мереж, що включають також вартість придбання знесеного майна;

ВВІМ - витрати на влаштування внутрішньо- та позамайданчикових інженерних мереж і споруд та транспортних комунікацій;

ВВБ - відсоток вартості будівництва, що підлягає сплаті, визначений п. 6.1. даного Положення.

Кзон - коефіцієнт зональності затверджений п. 6.2. даного Положення;

К пон. – коефіцієнт пониження застосовується до пункту 13.4 даного Положення;

ВВІМ-2 - витрати на влаштування внутрішньо- та позамайданчикових інженерних мереж і споруд, переданих в комунальну власність міста.


5. Цей Додаток є невід’ємною частиною Договору про пайову участь (внеску) замовників у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста  від  “___” ________ 20__р. № ___

Місцезнаходження та реквізити сторін


Коломийська  міська рада

вул.Грушевського,1

одержувач: місцевий бюджет

№ рахунка ______________

ід. код. ____________

МФО ________________

банк: _____________________

код платежу ______________

Перший заступник міського голови


_______________

             (підпис)

Назва / ПІБ  Замовника

вул.

м. Коломия,

78203

ід.код.

р/р

МФО______________  /ПІБ/

          (підпис)


МП


МП
                                                                                                            Продовження додатку 1  

Додаток 2 до договору

від_________№_______

ГРАФІК

оплати коштів пайової участі (внеску) замовників

(юридичних, фізичних осіб) у створенні і розвитку інженерно-транспортної

та соціальної інфраструктури міста


м. Коломия        "___" __________ 20___

Коломийська міська рада (далі Рада) в особі заступника міського голови ____________________, що діє на підставі Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", та до розділу 12 пункту 12.3 рішення міської ради від ___________ року  №________ " Про нову редакцію Положення про цільовий фонд соціально-економічного розвитку та про пайову участь (внесок) у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Коломиї ", з однієї сторони та 

_______________________________________________________________________________________________________________________ (прізвище, Ім’я та по-батькові фізичної особи, а якою укладається договір, або П.Ї.Б. уповноваженої особи із зазначенням посади та документа, який уповноважує таку особу на укладання договору - для юридичних осіб)

(далі “Замовник”), що діє на підставі власного волевиявлення, з іншої сторони, (далі за текстом Договору - “Сторони”), відповідно до умов Договору про пайову участь (внесок) Замовника у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста від «___» _______20__р. №___ домовилися про таке:

1. Оплату за договором буде здійснено окремими частинами у такому розмірі і у строки:

________% від загального розміру пайової участі, у сумі ________        грн. до «__»_____20_ року

________% від загального розміру пайової участі, у сумі ________        грн. до «__»_____20_ року

________% від загального розміру пайової участі, у сумі ________        грн. до «__»_____20_ року        % від загального розміру пайової участі, у сумі        ________грн. до «__»_____20_ року

2. Цей Додаток є невід’ємною частиною Договору про пайову участь (внеску) замовників у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста  від  “___” ________ 20__р. № ___

Місцезнаходження та реквізити сторін


Коломийська  міська рада

вул.Грушевського,1

одержувач: місцевий бюджет

№ рахунка ______________

ід. код. ____________

МФО ________________

банк: _____________________

код платежу ______________

Заступник міського голови

_______________

             (підпис)

Назва / ПІБ  Замовника

вул.

м. Коломия,

78203

ід.код.

р/р

МФО______________  /ПІБ/

          (підпис)

МП

МП
2011-2020 © Всі права застережено.