НОРМАТИВНІ АКТИ
КОЛОМИЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Четвер, 04 червня 2020 року
 Рішення міської ради  "Про затвердження Положення про відділ муніципальної інс..."  № 597-10/2016-10 від 13.07.2016р. 
Документ №597-10/2016 від 13.07.2016р. Втратив чинність
        

 
Повязані документи

Рішення міської ради  Про затвердження Положення про відділ муніципальної інспекції Коломийської міської ради у новій редакції
Рішення міської ради  №1136-16/2016 від 27.12.2016р. Втратив чинність

 
Історія документа

Історії немає

 
Публікації документа

17.07.2016 
РІШЕННЯ
 
Коломийської міської ради
(10  сесія)
7  демократичного скликання
 
від 13.07.2016р.  № 597-10/2016-10
 

Про затвердження Положення про відділ муніципальної інспекції Коломийської міської радиЗ метою забезпечення посиленого контролю за дотриманням законодавства у сфері благоустрою в місті, відповідно до Закону України «Про благоустрій населених пунктів», керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

                                                    вирішила:


1. Затвердити Положення про відділ муніципальної інспекції Коломийської міської ради, що додається.

2. Організацію та контроль виконання  рішення покласти на заступника міського голови  Б. Федорука.
Міський голова                                                                                          І.Слюзар                                        ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                рішення міської ради

                                                                                                       від 13.07.2016 р. №597-10/2016


ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ВІДДІЛ МУНІЦИПАЛЬНОЇ ІНСПЕКЦІЇ КОЛОМИЙСЬКОЇ

МІСЬКОЇ РАДИ


РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Відділ муніципальної інспекції Коломийської міської ради (далі – відділ) утворюється Коломийською міською радою та є виконавчим органом Коломийської міської ради без статусу юридичної особи.

1.2. Відділ підзвітний та підконтрольний Коломийській міській раді, підпорядкований виконавчому комітету Коломийської міської ради, міському голові та заступнику міського голови згідно розподілу функціональних обов’язків.

1.3. У своїй діяльності відділ керується Конституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про благоустрій населених пунктів», рішенням Коломийської міської ради «Про правила благоустрою і утримання території  м. Коломиї», іншими законами України, указами і розпорядженнями Президента України, актами Кабінету Міністрів України, іншими нормативними актами, рішеннями Коломийської міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови та цим Положенням.

1.4. У відділі працюють посадові особи місцевого самоврядування, які мають відповідні повноваження щодо здійснення організаційно-розпорядчих та консультативно-дорадчих функцій, а також інші працівники.

1.5. Відділ утримується за рахунок коштів міського бюджету.

1.6. Положення про відділ та зміни до нього затверджується Коломийською міською радою.


РОЗДІЛ ІІ. ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ ВІДДІЛУ

2.1. Основними завданнями відділу є:

2.1.1. Забезпечення реалізації державної та міської політики в сфері благоустрою міста.

2.1.2. Контроль за станом благоустрою міста.

2.1.3. Контроль за дотриманням Правил благоустрою і утримання території міста Коломиї.

2.1.4. Сприяння розвитку та поліпшенню стану благоустрою міста.

2.1.5. Профілактика запобігання правопорушень у сфері благоустрою населеного пункту.

2.2. Відділ відповідно до покладених на нього завдань здійснює, наступні функції:

2.2.1. Проводить рейди, перевірки та обстеження територій та об’єктів міста Коломиї щодо стану їх благоустрою.

2.2.2. Проводить рейди, обстеження та перевірки додержання підприємствами, установами, організаціями і громадянами законодавства у сфері благоустрою.

2.2.3. Здійснює складання протоколів про порушення законодавства у сфері благоустрою міста Коломиї для притягнення винних до відповідальності.

2.2.4. За дорученням міського голови представляє інтереси Коломийської міської ради, виконавчого комітету Коломийської міської ради та міського голови в місцевих, апеляційних, вищих спеціалізованих та у Верховному Суді України, у тому числі у взаємовідносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності в межах повноважень відділу.

2.2.5. Вживає заходів щодо зупинення робіт, які проводяться самовільно і порушують стан благоустрою населеного пункту.

2.2.6. Бере участь у контролі за проведенням робіт з будівництва, ремонтів та утримання територій та об’єктів благоустрою.

2.2.7. Складає акти, приписи та попередження щодо приведення об’єктів та елементів благоустрою міста Коломиї до належного стану з визначенням строків проведення таких заходів та здійснює контроль за виконанням заходів по актах щодо приведення об’єктів та елементів благоустрою міста Коломиї до належного стану.

2.2.8. Бере участь в обговоренні проектів благоустрою територій та об’єктів благоустрою міста Коломиї, іншої технічної документації з питань благоустрою і вносить відповідні пропозиції на розгляд органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій.

2.2.9. Вносить пропозиції щодо розвитку та поліпшення стану благоустрою територій населеного пункту.

2.2.10. Розглядає звернення громадян, підприємств, установ, організацій, у тому числі об’єднань громадян, фізичних осіб-підприємців, депутатські звернення та запити у порядку, передбаченому чинним законодавством України, забезпечує виконання вимог законодавства України про доступ до публічної інформації.

2.2.11. Залучає громадських інспекторів з благоустрою до участі в перевірках.

2.2.12. Бере участь у координації діяльності та навчанні громадських інспекторів з благоустрою.

2.2.13. Здійснює профілактику запобігання порушенням законодавства в сфері благоустрою міста Коломиї.

2.2.14. Інформує Коломийську міську раду та її виконавчий комітет про результати рейдів та перевірок.

2.2.15. Готує пропозиції до виконавчого комітету з питань, що відносяться до компетенції відділу.

2.2.16. Видає дозволи на порушення об’єктів благоустрою, пов’язаних з виконанням суб’єктами господарювання та фізичними особами земляних, ремонтних та інших робіт.

2.2.17. Здійснює контроль за відновленням об’єктів благоустрою після виконання земляних, ремонтних та інших робіт.

2.2.18. Готує проекти договорів про закріплення та утримання території міста Коломиї в належному санітарно-технічному стані та про пайову участь в утриманні об’єктів благоустрою міста Коломиї.

2.2.19. Відділ приймає безпосередню участь в постійно діючій комісії з питань визначення стану зелених насаджень та їх відновної вартості.

2.2.20. За дорученням керівництва та самостійно аналізує матеріали, які надходять від правоохоронних, судових органів та органів прокуратури, інших державних органів та установ, сприяє своєчасному вжиттю заходів за результатами їх розгляду.

2.2.21. Розробляє проекти нормативних актів, в межах повноважень відділу, визначених цим Положенням, для їх розгляду Коломийською міською радою, її виконавчим комітетом та міським головою у встановленому порядку.

2.2.22. Здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.


РОЗДІЛ ІІІ. ПРАВА ВІДДІЛУ

3.1. Відділ має право:

3.1.1. Проводити рейди, перевірки і обстеження територій та об’єктів міста Коломиї щодо стану їх благоустрою і додержання підприємствами, установами, організаціями, громадянами законодавства у сфері благоустрою.

3.1.2. Складати акти, попередження, протоколи про адміністративні правопорушення відповідно до ст. 152, 152-1, ст.153, 154 КУпАП, законодавства та підзаконних н6ормативно-правових актів у сфері благоустрою населених пунктів для притягнення винних до відповідальності.

3.1.3. Одержувати у встановленому законодавством порядку від центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності інформацію, документи і матеріали для виконання покладених на відділ завдань.

3.1.4. Залучати в установленому порядку громадських інспекторів з благоустрою населених пунктів, фахівців підприємств, установ і організацій, та працівників міністерства внутрішніх справ (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції.

3.1.5. Надавати роз’яснення підприємствам, установам, організаціям та громадянам у поліпшенні стану територій та об’єктів благоустрою щодо стану їх благоустрою.

3.1.6. Здійснювати в межах своєї компетенції контроль за дотриманням законодавства в сфері благоустрою.

3.1.7. Подавати у встановленому порядку пропозиції з розвитку та поліпшення стану благоустрою території та об’єктів міста Коломиї .

3.1.8. Брати участь у межах своєї компетенції у роботі комісій, що утворюються Коломийською міською радою та її виконавчим органом.

3.1.9. Проводити наради з питань, що належать до повноважень відділу.

3.1.10. Надавати інформацію іншим органам державного контролю відповідно до законодавства в межах завдань та функцій визначених цим Положенням.

3.1.11. Піднімати клопотання перед міською радою, її виконавчим комітетом, міським головою та іншими посадовими особами про прийняття відповідних рішень, якщо порушення набувають систематичного характеру або несуть загрозу навколишньому середовищу.

3.1.12. Вносити пропозиції щодо скасування дозволів на розміщення об’єктів реклами, виносної торгівлі, паспортів прив’язок тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності, розірвання договорів оренди земельних ділянок, та інше суб’єктами, що систематично порушують Правила благоустрою і утримання території міста Коломиї;

3.1.13. Здійснювати відповідно до чинного законодавства фото, відео зйомку, звукозапис, як допоміжний засіб для запобігання порушень вимог законодавства у сфері благоустрою.

3.1.14. Забезпечувати формування, розміщення матеріалів, які відносяться до компетенції відділу на сайті міської ради та в засобах масової інформації.


РОЗДІЛ ІV. КЕРІВНИЦТО ВІДДІЛОМ

4.1. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду розпорядженням міського голови за рекомендацією конкурсної комісії Коломийської міської ради чи за іншою процедурою, передбаченою законодавством України, та звільняються з посади розпорядженням міського голови відповідно до чинного законодавства України.

4.2. Начальник відділу:

4.2.1. Здійснює керівництво діяльністю відділу, забезпечує виконання покладених на відділ завдань та функцій.

4.2.2. Організовує роботу відділу,  роз приділяє та затверджує посадові інструкції працівників відділу  посадові інструкції працівників відділу.

4.2.3. Підписує дозволи на порушення об’єктів благоустрою.

4.2.4. Забезпечує роботу з ведення діловодства в відділі.

4.2.5. Контролює стан трудової та виконавчої дисципліни в відділі.

4.2.6. Аналізує результати роботи відділу, вживає заходів щодо підвищення її ефективності.

4.2.7. Здійснює особистий прийом громадян з питань, що стосуються діяльності відділу.

4.2.8. Вживає заходів щодо заохочення працівників або притягнення їх, у разі необхідності до дисциплінарної відповідальності в порядку, встановленому чинним законодавством.

4.2.9. У межах своїх повноважень представляє відділ у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, фізичними особами, юридичними особами, фізичними особами-підприємцями, громадськими організаціями.

4.2.10. Організовує навчання працівників відділу.

4.2.11. Виконує інші повноваження, відповідно до чинного законодавства України.

4.3. На період відсутності начальника відділу його обов’язки виконує інша особа, визначена розпорядженням міського голови.


РОЗДІЛ V. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ВІДДІЛУ

5.1. Персональну відповідальність за роботу відділу та належне здійснення покладених на нього завдань та функцій несе начальник відділу.

5.2. Працівники відділу можуть бути притягнуті до дисциплінарної, цивільної, адміністративної, кримінальної та інших видів відповідальності у випадках та в порядку, передбачених чинним законодавством України.

5.3. Працівники несуть відповідальність за несвоєчасне та неналежне виконання обов’язків, передбачених даним Положенням і посадовими інструкціями, в порядку, визначеному чинним законодавством.


РОЗДІЛ VІ. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

6.1. Відділ реорганізовується або ліквідується Коломийською міською радою.

6.2. Зміни до цього Положення вносяться відповідно до процедури розгляду питань у Коломийській міській раді.
2011-2020 © Всі права застережено.