НОРМАТИВНІ АКТИ
КОЛОМИЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Четвер, 04 червня 2020 року
 Рішення міської ради  "Про затвердження Положення про відділ з питань державно..."  № 582-10/2016-10 від 13.07.2016р. 
Документ №582-10/2016 від 13.07.2016р. Втратив чинність
        

 
Повязані документи

Рішення міської ради  Про затвердження Положення про відділ з питань державного архітектурно-будівельного контролю Коломийської міської ради у новій редакції
Рішення міської ради  №1083-15/2016 від 06.12.2016р. Втратив чинність

 
Історія документа

Історії немає

 
Публікації документа

17.07.2016 
РІШЕННЯ
 
Коломийської міської ради
(10  сесія)
7  демократичного скликання
 
від 13.07.2016р.  № 582-10/2016-10
 

Про затвердження Положення про відділ з питань державного архітектурно-будівельного контролю Коломийської міської ради у новій редакції


       Керуючись статтею 26, пунктом 4 статті 54 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 6 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», постановою Кабінету Міністрів України «Деякі питання діяльності органів державного архітектурно-будівельного контролю», пунктом 1 рішення міської ради від 25.06.2015 р. №2171-53, міська рада:

вирішила:


  1. Затвердити  Положення про відділ з питань державного архітектурно-будівельного контролю Коломийської міської ради в новій редакції (додається).
  2. Визнати таким, що втратило чинність рішення міської ради від 04.11.2015р. № 2419-58/2015.
  3. Організацію виконання рішення покласти на заступника міського голови О.Дячука.
  4. Контроль за виконанням рішення доручити голові постійної комісії з питань підприємства, регуляторної політики, архітектури, містобудування, транспорту та зв’язку О.Петрів.


Міський голова                                                                          І.Слюзар                               ЗАТВЕРДЖЕНО

                               рішення міської ради

                               від 13.07.2016 р. №582-10/2016ПОЛОЖЕННЯ


про відділ з питань державного архітектурно-будівельного контролю

Коломийської міської ради1. Загальні положення


1.1. Відділ з питань державного архітектурно-будівельного контролю (надалі – Відділ) є виконавчим органом Коломийської міської ради, підзвітний і підконтрольний міській раді, підпорядкований міському голові.

Відділ не має статусу юридичної особи.

Повне найменування: Відділ з питань державного архітектурно-будівельного контролю Коломийської міської ради.

Скорочене найменування: Відділ з питань ДАБК міської ради.

1.2. У своїй роботі Відділ керується Конституцією України, Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, іншими законами України, постановами Верховної Ради України, указами та розпорядженнями Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, нормативними актами Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України та Державної архітектурно-будівельної інспекції України, Регламентами і рішеннями міської ради, її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, іншими чинними нормативно-правовими актами, а також цим Положенням.

1.3. Діяльність Відділу здійснюється на основі планів роботи міської ради, виконавчого комітету та планів роботи Відділу.

1.4. Посадові особи, що працюють у Відділі, є посадовими особами місцевого самоврядування, мають посадові повноваження щодо здійснення організаційно-розпорядчих та консультаційно-дорадчих функцій та отримують заробітну плату за рахунок місцевого бюджету.


2. Основні завдання Відділу


2.1. Основним завданням Відділу є здійснення відповідно до законодавства України державного архітектурно-будівельного контролю, виконання дозвільних та реєстраційних функцій у сфері містобудівної діяльності.

2.2. Відділ під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє в установленому порядку з органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, громадськими об’єднаннями, а також підприємствами, установами та організаціями.


3. Основні функції Відділу


3.1. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

3.1.1. Надає, отримує, реєструє, повертає документи, які дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт, відмовляє у видачі таких документів, анулює їх, скасовує їх реєстрацію.

3.1.2. Приймає в експлуатацію закінчені будівництвом об’єкти (видає сертифікати, реєструє декларації про готовність об’єкта до експлуатації та повертає такі декларації на доопрацювання для усунення виявлених недоліків).

3.1.3. Подає Держархбудінспекції України інформацію, необхідну для внесення даних до єдиного реєстру документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт і засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, відомостей про повернення на доопрацювання, відмову у видачі, скасування та анулювання зазначених документів.

3.1.4. Здійснює державний архітектурно-будівельний контроль за дотриманням вимог законодавства України у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, державних стандартів і правил, положень містобудівної документації всіх рівнів, вихідних даних для проектування об’єктів містобудування, проектної документації щодо об’єктів, розташованих у межах відповідних населених пунктів.

3.1.5. Здійснює контроль за виконанням законних вимог (приписів) посадових осіб органів держархбудконтролю.

3.1.6. Розглядає відповідно до законодавства України справи про адміністративні правопорушення, пов’язані з порушенням вимог законодавства, будівельних норм, державних стандартів і правил під час будівництва, порушенням законодавства під час планування та забудови територій та невиконанням законних вимог (приписів) посадових осіб органів держархбудконтролю.

3.1.7. Розглядає відповідно до законодавства України справи про правопорушення у сфері містобудівної діяльності з прийняттям відповідних рішень.

3.1.8. Здійснює інші повноваження, визначені законом.


4. Права Відділу


4.1. Посадові особи Відділу для виконання покладених на них завдань під час перевірки мають право:

4.1.1. Безперешкодного доступу до місця будівництва об’єкта та до прийнятих в експлуатацію об’єктів, що підлягають обов’язковому обстеженню.

4.1.2. Складати протоколи про вчинення правопорушень та акти перевірок, накладати штрафи відповідно до закону.

4.1.3. Видавати обов’язкові для виконання приписи щодо:

4.1.3.1. Усунення порушення вимог законодавства України у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, державних стандартів і правил.

4.1.3.2. Зупинення підготовчих та будівельних робіт, які не відповідають вимогам законодавства України у сфері містобудівної діяльності, зокрема будівельним нормам, містобудівним умовам та обмеженням, затвердженому проекту або будівельному паспорту забудови земельної ділянки, виконуються без повідомлення, реєстрації декларації про початок їх виконання або дозволу на виконання будівельних робіт.

4.1.4. У разі виявлення факту самочинного будівництва об'єкта, перебудова якого з метою усунення істотного відхилення від проекту або усунення порушень законних прав та інтересів інших осіб, істотного порушення будівельних норм є неможливою, посадова особа відповідної інспекції державного архітектурно-будівельного контролю видає особі, яка здійснила таке будівництво, припис про усунення порушень вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, державних будівельних норм, стандартів і правил з визначенням строку для добровільного виконання припису.  У разі  якщо особа в установлений строк добровільно не виконала вимоги, встановлені у приписі, інспекція державного архітектурно-будівельного контролю подає позов до суду про знесення самочинно збудованого об'єкта та компенсацію витрат, пов'язаних з таким знесенням.

4.1.5. Проводити перевірку відповідності виконання підготовчих та будівельних робіт вимогам законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, державних стандартів і правил, затвердженим проектним вимогам, рішенням, технічним умовам, своєчасності та якості проведення передбачених нормативно-технічною і проектною документацією зйомок, замірів, випробувань, а також ведення журналів робіт, наявності у випадках, передбачених законодавством, паспортів, актів та протоколів випробувань, сертифікатів та іншої документації.

4.1.6. Проводити згідно із законодавством України перевірку відповідності будівельних матеріалів, виробів і конструкцій, які використовуються під час будівництва об’єктів, вимогам державних стандартів, будівельних норм і правил.

4.1.7. Залучати до проведення перевірок представників центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, експертних та громадських організацій (за погодженням з їх керівниками), фахівців галузевих науково-дослідних та науково-технічних організацій.

4.1.8. Отримувати від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, фізичних осіб інформацію та документи, необхідні для здійснення державного архітектурно-будівельного контролю.

4.1.9. Вимагати у випадках, передбачених законодавством України, вибіркового розкриття окремих конструктивних елементів будинків і споруд, проведення зйомки і замірів, додаткових лабораторних та інших випробувань будівельних матеріалів, виробів і конструкцій.

4.1.10. Забороняти за вмотивованим письмовим рішенням керівника Відділу чи його заступника експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, не прийнятих в експлуатацію.

4.1.11. Здійснювати фіксування процесу проведення перевірки з використанням аудіо- та відеотехніки.

4.1.12. Здійснювати контроль за дотриманням порядку обстеження та паспортизації об’єктів, а також за здійсненням заходів щодо забезпечення надійності та безпеки під час їх експлуатації.


5. Організація роботи Відділу


5.1. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади міським головою в порядку, визначеному Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні» та «Про службу в органах місцевого самоврядування».

5.2. Начальник відділу:

5.2.1. Очолює Відділ, здійснює керівництво його діяльністю, представляє його у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами, організаціями та несе персональну відповідальність за виконання покладених на Відділ завдань.

5.2.2. Визначає права та обов’язки працівників Відділу.

5.2.3. Забезпечує підвищення кваліфікації працівників Відділу.

5.2.4. Звітує про роботу Відділу перед міською радою, виконавчим комітетом та міським головою.

5.2.5. Здійснює інші повноваження, визначені законом.

5.3. Кваліфікаційні вимоги до начальника Відділу:

5.3.1. На посаду начальника Відділу призначається особа з вищою освітою за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста за відповідним напрямом професійного спрямування. Стажем роботи за фахом на службі в органах місцевого самоврядування та/або державній службі на керівних посадах не менше трьох років або на керівних посадах в інших сферах управління п’яти років.

5.4. Начальник відділу несе персональну відповідальність за:

5.4.1. Виконання покладених на Відділ завдань і здійснення своїх функціональних обов’язків відповідно до цього Положення та посадової інструкції.

5.4.2. Виконання рішень міської ради та її виконавчого комітету, контроль за виконанням яких покладено на Відділ, а також за виконання розпоряджень та доручень міського голови, секретаря міської ради та заступника міського голови.

5.4.3. Дотримання у Відділі діловодства у виконавчих органах міської ради та Порядку підготовки проектів рішень на розгляд сесії міської ради;

5.5.4. Неналежне виконання законодавства у сфері запобігання та протидії корупції та захисту персональних даних.

5.5. Начальник та працівники Відділу, що вчинили правопорушення, несуть відповідальність, згідно з чинним законодавством України.

5.6. Призначення особи на посаду у Відділ, яка передбачає роботу з єдиним реєстром документів, які дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт і засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, відомостей про повернення на доопрацювання, відмову у видачі, скасування та анулювання зазначених документів, здійснюється за умови проходження кандидатом на таку посаду відповідної підготовки у Держархбудінспекції України з перевіркою рівня його кваліфікації та знань через проведення заліку. Про успішне складення заліку Держархбудінспекція України повідомляє Відділ.

5.7. Держархбудінспекція України передає Відділу відповідну документацію у процесі роботи спільної комісії з передачі такої документації, зокрема документації, пов’язаної з наданням права на виконання підготовчих та будівельних робіт, а також здійсненням державного архітектурно-будівельного контролю щодо об’єктів будівництва, не прийнятих в експлуатацію, декларацій про готовність до експлуатації об’єктів I, II та III категорій складності, зареєстрованих не раніше ніж за три місяці до дати утворення спільної комісії.


6. Прикінцеві положення


6.1. Відділ утримується за рахунок міського бюджету.

6.2. Граничну чисельність Відділу затверджує Коломийська міська рада, штатний розпис та витрати на його утримання затверджує Коломийський міський голова.

6.2. Відділ має свій бланк, круглу печатку з своїм найменуванням і штампи встановленого зразка, веде діловодство відповідно до Інструкції з діловодства у виконавчих органах Коломийської міської ради. Посадові особи Відділу мають службові посвідчення відповідного зразка.

6.3. Керівництво міської ради створює умови для нормальної роботи і підвищення кваліфікації працівників Відділу. Забезпечує їх приміщеннями, телефонним зв’язком, засобами оргтехніки, відповідно обладнаними місцями зберігання документів, а також законодавчими та іншими нормативним актами і довідковими матеріалами.

6.4. Ліквідація чи реорганізація Відділу здійснюється за рішенням Коломийської міської ради в порядку, визначеному законодавством України.

6.5. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться у порядку, встановленому для його прийняття.2011-2020 © Всі права застережено.