НОРМАТИВНІ АКТИ
КОЛОМИЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Четвер, 04 червня 2020 року
 Рішення міської ради  "Про деякі питання роботи дитячо-юнацьких спортивних шкі..."  № 579-10/2016-10 від 13.07.2016р. 
Документ №579-10/2016 від 13.07.2016р. Чинний
        

 
Повязані документи

Пов'язаних документів немає

 
Історія документа

Історії немає

 
Публікації документа

17.07.2016 
РІШЕННЯ
 
Коломийської міської ради
(10  сесія)
7  демократичного скликання
 
від 13.07.2016р.  № 579-10/2016-10
 

Про деякі питання роботи

дитячо-юнацьких спортивних шкіл


Відповідно до Закону України “Про фізичну культуру і спорт”, постанови Кабінету Міністрів України від 5 листопада 2008 р. № 993 “ Про затвердження Положення про дитячо-юнацьку спортивну школу”, керуючись Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", міська рада

вирішила:


 1. Утворити Коломийську дитячо-юнацьку спортивну школу Коломийської міської ради Івано-Франківської області №3.
 2. Затвердити Статут Коломийської дитячо-юнацької спортивної школи №1 Коломийської міської ради Івано-Франківської області у новій редакції (додається).
 3. Затвердити Статут  Коломийської дитячо-юнацької спортивної школи №2 Коломийської міської ради Івано-Франківської області у новій редакції (додається).
 4. Затвердити Статут  Коломийської дитячо-юнацької спортивної школи Коломийської міської ради Івано-Франківської області №3 (додається).
 5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови В.Бойцана.

Міський голова                                                                                                              І.Слюзар
ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення міської ради

від 13.07.2016р.

№ 579-10/2016

С  Т  А  Т  У  Т

Коломийської дитячо-юнацької спортивної школи № 1

Коломийської міської ради Івано-Франківської області

(нова редакція)

м. Коломия 

2016 рік1.ЗАГАЛЬНІ  ПОЛОЖЕННЯ

  1. 1.1 Коломийська дитячо-юнацька спортивна школа № 1 Коломийської міської ради Івано-Франківської області (далі - ДЮСШ №1 ) – є позашкільним навчальним закладом спортивного профілю - закладом фізичної культури і спорту, який забезпечує розвиток здібностей вихованців в визначених Статутом Коломийської дитячо-юнацької спортивної школи №1 Коломийської міської ради Івано-Франківської області (далі - Статут) видах спорту, створює необхідні умови для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовка спортивного резерву для збірних команд України.
  2. Найменування:
  3. повне: Коломийська дитячо-юнацька спортивна школа № 1 Коломийської міської ради Івано-Франківської області;
  4. скорочене: ДЮСШ №1;
  5. 1.2. Коломийська дитячо-юнацька спортивна школа № 1 створена 15.08.1955 року згідно рішення і на кошти Коломийського міськвиконкому.
  6. 1.3. Коломийська дитячо-юнацька спортивна школа №1 Коломийської міської ради Івано-Франківської області є правонаступником всіх майнових прав та обов’язків Коломийської дитячо-юнацької спортивної школи №1, створеної відповідно до розпорядження виконкому Коломийської міської ради народних депутатів від 21.06.1995 р. № 223-р.

1.4.  ДЮСШ №1 у своїй діяльності керується Конституцією, законами України «Про освіту», «Про позашкільну освіту», «Про фізичну культуру та спорт», актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки України, Міністерства молоді та спорту України, інших центральних органів виконавчої влади, рішеннями Івано-Франківської обласної ради, розпорядженнями Івано-Франківської обласної державної адміністрації, рішеннями Коломийської міської ради та її виконавчого комітету,  розпорядженнями міського голови та цим Статутом.

1.5. Засновником ДЮСШ №1 є Коломийська міська рада. ДЮСШ №1 належить до комунальної власності територіальної громади міста Коломиї.

1.6. ДЮСШ №1 може мати у оперативному управлінні нерухоме майно та інші матеріальні цінності.

1.7. ДЮСШ №1 є юридичною особою і діє на підставі даного Статуту, має власну печатку встановленого зразка, штамп, бланк зі своїм найменуванням, рахунки в банках.

1.6. Бухгалтерський облік та звітність ДЮСШ №1 здійснюється централізованою бухгалтерією відділу молоді та спорту Коломийської міської ради (далі – Відділ молоді та спорту міської ради).

1.8. ДЮСШ №1 може мати у своїй структурі відділення, інші підрозділи, які відповідають меті діяльності спортивної школи відповідно до даного Статуту. Відкриття (закриття) відділень, визначення їх граничної чисельності  здійснюється за рішенням засновника, погодженим із структурним підрозділом з питань фізичної культури та спорту.

1.9. Місцезнаходження ДЮСШ №1: 78203, Івано-Франківська область, м. Коломия, вул. Симона Петлюри, 11.

1.10. Зміни та доповнення до Статуту затверджує Коломийська міська рада (далі – Міська рада).

1.11. ДЮСШ №1 підлягає державній атестації, яка проводиться один раз на 10 років у порядку, встановленому законодавством України.

1.12. ДЮСШ №1 у порядку встановленому законодавством може надаватися вища, перша, друга категорії строком на 4 роки.

  1. ДЮСШ №1 може співпрацювати з іншими навчально-виховними закладами, громадськими організаціями, товариствами, відповідно до угод, що укладаються між ними.2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ


  1. Основними завданнями ДЮСШ №1 є:
 • організація та проведення навчально-тренувальних занять;
 • фізична підготовка та оздоровлення дітей та молоді;
 • підготовка висококваліфікованих спортсменів з видів спорту;
 • забезпечення участі спортсменів у міських, обласних, державних та міжнародних змаганнях;
 • надання допомоги загальноосвітнім навчальним закладам в організації спортивно-масової роботи;
 • організація заходів щодо підготовки, перепідготовки та підвищенню кваліфікації працівників ДЮСШ №1;
 • створення умов для повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді;
 • набуття навичок здорового способу життя;
 • забезпечення участі учнів ДЮСШ №1 у фізкультурно-масових заходах в м. Коломиї та області;
 • підготовка спортивного резерву для збірних команд  України у визначених даним Статутом видах спорту.


  1. Відповідно до покладених завдань ДЮСШ №1 виконує такі функції:

2.2.1. Проводить навчально-виховну, інформаційно-методичну, організаційно-масову, навчально-тренувальну та спортивну роботу.

2.2.2. Організовує роботу відповідно до річного плану роботи, погодженим із Відділом молоді та спорту міської ради, згідно з типовими навчальними планами та програмами, що затверджуються центральними органами виконавчої влади.


3. ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ

  1. Основними формами навчально-тренувальної роботи є групові навчально-тренувальні заняття, тренування за індивідуальними планами, виховні заходи, медико-відновні заходи, навчально-тренувальні збори, практика суддівства спортивних змагань.


Основною формою спортивної роботи є участь вихованців у спортивних змаганнях різного рівня.


3.2. ДЮСШ №1 здійснює підготовку вихованців з наступних видів спорту: футбол, футзал, гандбол, волейбол, баскетбол.

3.3. В ДЮСШ №1 можуть займатися діти, підлітки та молодь. Мінімальний вік для зарахування в групи початкової підготовки – 5 років. Як виняток, за рішенням тренерської ради та з рекомендації лікаря для занять в групах з деяких видів спорту можуть зараховуватись діти на один рік молодші.

3.4. Навчання учнів, зарахованих у ДЮСШ №1 – безкоштовні, за винятком платних секцій та послуг, які організовуються згідно даного Статуту та передбачені чинним законодавством України.

3.5. Зарахування учнів на наступний навчальний рік та етап підготовки проводиться за умов покращення результатів виступів у змаганнях та тестування із загальної, спеціальної фізичної та технічної підготовки і виконання вимог рівня спортивної майстерності на етапах підготовки.

3.6. Зарахування дітей здійснюється на безконкурсній основі (спортивно-оздоровчі групи) та за конкурсом, умови якого розробляються  і затверджуються відділом молоді та спорту міської ради.

3.7. Зарахування учнів здійснюється на підставі заяви батьків або осіб, що їх замінюють, дитини яка досягла 16-річного віку, медичного висновку лікаря, про відсутність медичних протипоказань для занять спортом.

3.8. Навчальний рік починається з 1 вересня.

Річний навчальний план для кожної групи розраховується на 52 тижні. У межах зазначеного плану передбачається проведення протягом шести тижнів навчально-тренувальних занять в умовах спортивно-оздоровчого табору та/або за індивідуальними планами вихованців на період їх активного відпочинку.

Комплектування і зарахування до груп, крім груп навчальної підготовки першого року навчання, здійснюється в період з 1 по 15 вересня, який вважається робочим часом тренера-викладача групи. Навчання проводиться згідно з розкладом, затвердженим директором школи.

3.9. Тривалість навчальної години становить 45 хвилин.

Тривалість одного навчально-тренувального заняття не може перевищувати:

у групах початкової та фізкультурно-реабілітаційної підготовки - двох навчальних годин;

у групах базової підготовки першого - третього років навчання - трьох навчальних годин;

у групах базової підготовки четвертого - п’ятого років навчання, спеціалізованої підготовки та підготовки до вищої спортивної майстерності - чотирьох навчальних годин.

Допускається проведення в один день двох занять в одній групі залежно від встановленого для групи тижневого навантаження та проведення занять з групами на громадських засадах. Сумарна тривалість занять в один день не може перевищувати шести навчальних годин.

3.10. Режим щоденної роботи спортивної школи визначається розкладом занять, що затверджується на навчальний рік директором спортивної школи, правилами внутрішнього трудового розпорядку та колективним договором між адміністрацією спортивної школи та профспілковим комітетом, а у разі відсутності профспілкового комітету - представниками трудового колективу, що обрані та уповноважені ним.

У період канікул у загальноосвітніх навчальних закладах спортивна школа працює за окремим планом, затвердженим її директором та за погодженням з відділом молоді та спорту міської ради.

Адміністрація спортивної школи створює для вихованців, тренерів-викладачів та інших працівників безпечні умови для навчально-тренувальної, спортивної та іншої роботи.

3.10. Учням, які виконали кваліфікаційні норми, видається свідоцтво про присвоєння спортивного розряду або звання. За результатами навчання видаються відповідні документи випускникам, які в установленому порядку виконали спортивні нормативи та склали кваліфікаційні іспити.

3.11. Норми наповнюваності груп відділень з видів спорту і тижневий режим навчально-тренувальної роботи спортивних шкіл установлюються законодавством України.

3.12. Проект плану комплектування відділень з видів спорту на наступний навчальний рік подає директор спортивної школи відділу молоді та спорту міської ради до 25 серпня поточного року для затвердження.

Списки вихованців груп відділень з видів спорту затверджуються директором спортивної школи до 1 вересня, а для груп початкової підготовки - до 1 жовтня поточного року. Протягом навчального року у зазначені списки у разі потреби можуть вноситися в установленому порядку зміни.

Списки вихованців груп спеціалізованої підготовки і груп підготовки до вищої спортивної майстерності погоджуються у встановленому законом порядку.

3.13. Вихованці можуть перебувати у спортивній школі до 23 років включно. У разі досягнення вихованцями граничного віку під час навчального року вони мають право продовжити навчання до закінчення поточного навчального року.

3.14. Вихованці спортивної школи, які направлені для підвищення рівня спортивної майстерності до спеціалізованих навчальних закладів спортивного профілю, шкіл вищої спортивної майстерності, центрів олімпійської підготовки і команд з ігрових видів спорту, які беруть участь у чемпіонатах України серед команд вищих ліг, не включаються до кількісного складу груп спортивної школи, але можуть брати участь у спортивних змаганнях у складі команд спортивної школи протягом двох років з часу їх направлення за рахунок коштів такої спортивної школи виходячи з її фінансових можливостей. За тренером-викладачем спортивної школи зберігаються протягом двох років з часу направлення зазначених вихованців раніше встановлені надбавки (доплати) за їх підготовку.

Для доукомплектування відповідних груп підготовки, з яких вихованці направлені для подальшого підвищення рівня спортивної майстерності, до таких груп можуть зараховуватися вихованці з нижчим рівнем підготовки, які виконують обсяг навантажень, передбачений навчальними програмами з видів спорту для відповідного етапу підготовки, з дотриманням при цьому тижневого режиму навчально-тренувальної роботи та вимог до наповненості груп.

3.15. У разі потреби у загальноосвітніх навчальних закладах (для вихованців-інвалідів у спеціальних школах-інтернатах) можуть відкриватися спеціалізовані класи з видів спорту з продовженим днем навчання для проведення додаткової навчально-тренувальної та спортивної роботи за умови забезпечення вихованців харчуванням і додержання норм санітарно-гігієнічного законодавства на підставі відповідної угоди, укладеної між спортивною школою та навчальним закладом з видів спорту визначених цим Статутом.

Спеціалізовані класи відкриваються в установленому порядку до початку навчального року.

В угоді зазначаються обов'язки сторін щодо фінансового забезпечення, комплектації класу, раціонального поєднання навчання із заняттями відповідним видом спорту, організацією медичного контролю, проведення медико-відновних заходів, харчування вихованців тощо.

Директор спортивної школи за погодженням з педагогічною радою загальноосвітнього навчального закладу (спеціальної школи-інтернату) та батьками учнів або особами, що їх замінюють, може вносити пропозиції щодо зміни в установленому порядку строку закінчення навчального року, початку та закінчення півріччя, складення іспитів з урахуванням результатів виконання учнями спеціалізованого класу навчальної програми з виду спорту.

3.16. Для забезпечення безперервності навчально-тренувального процесу та активного відпочинку вихованців організовуються спортивно-оздоровчі табори на власній або орендованій базі у канікулярний період. Під керівництвом одного тренера-викладача може займатися 15-20 вихованців у денних спортивно-оздоровчих таборах та 10 вихованців - у цілодобових.

3.17. Спортивна школа виходячи із своїх фінансових можливостей має право проводити відповідно до вимог законодавства навчально-тренувальні збори для підготовки команд, спортсменів до місцевих, обласних, всеукраїнських, міжнародних змагань та організовувати спортивно-оздоровчі табори із забезпеченням вихованців харчуванням, фармакологічними медико-відновлювальними засобами, вітамінами, білково-глюкозними препаратами, спортивною екіпіровкою та інвентарем, необхідними транспортними засобами і пально-мастильними матеріалами до них для супроводження і забезпечення безпеки вихованців під час навчально-тренувального процесу відповідно до порядку та норм, визначених законодавство, та інших нормативних актів.

Тривалість навчально-тренувальних зборів становить у групах базової підготовки не більше 100 днів, у групах спеціалізованої підготовки - не більше 150 днів на рік.

Для вихованців, які входять до складу національних збірних команд України з видів спорту відповідних вікових груп, затвердженого наказом профільного міністрства, та груп підготовки до вищої спортивної майстерності і спеціалізованої підготовки, можуть проводитися постійно діючі навчально-тренувальні збори строком до 24 днів на місяць, але не більше 250 днів на рік.

Спортивна школа відповідно до затвердженого календарного плану може проводити внутрішкільні і відкриті першості, матчеві зустрічі, турніри та інші змагання.

3.18. Організація медичного супроводження підготовки вихованців спортивної школи здійснюється відповідно до законодавства України.

Лікар або середній медичний працівник спортивної школи забезпечує здійснення медичного контролю за проведенням навчально-тренувальної та спортивної роботи, а також у разі потреби надає першу медичну допомогу вихованцям.

З метою запобігання погіршенню здоров'я вихованців спортивної школи лікар або середній медичний працівник здійснює: контроль за проходженням вихованцями диспансерного обстеження (не менше двох разів на рік); додатковий медичний огляд перед участю у змаганнях, після захворювання або травми; контроль за використанням вихованцями медико-відновлювальних та заборонених до вживання засобів; відсторонення вихованців від занять за станом здоров'я; контроль за додержанням строків поновлення занять після захворювання або травми; контроль за додержанням санітарно-гігієнічних норм у місцях проведення навчально-тренувальних занять та змагань, а також під час їх проведення; облік та аналіз нещасних випадків і травм учнів під час занять.

  1. Робота медичних працівників спортивної школи повинна бути організована відповідно до вимог законодавства.
 1. КЕРІВНИЦТВО ДЮСШ №1
  1. Управління ДЮСШ №1 здійснюється Уповноваженим органом міської ради - відділом молоді та спорту міської ради.
  2. Безпосереднє керівництво спортивною школою здійснює директор ДЮСШ №1, який призначається на посаду (звільняється з посади) начальником відділу молоді та спорту міської ради, як уповноважений орган визначений засновником.
  3. На час відсутності директора виконання його обов'язків покладаються на працівника ДЮСШ №1, визначеного наказом директора або наказом начальника відділу молоді та спорту міської ради.
  4. На посаду директора спортивної школи призначається особа, яка є громадянином України, має вищу освіту з фізичного виховання і спорту освітньо-кваліфікаційного рівня ’’спеціаліст’’ або ’’магістр’’, стаж роботи за фахом не менш як три роки.
  5. Директор ДЮСШ №1:
 • здійснює загальне керівництво спортивною школою, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, забезпечує створення належних умов для підвищення фахового рівня працівників;
 • забезпечує та контролює проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи, несе відповідальність перед засновником та відділом молоді та спорту міської ради за її результати;
 • визначає обсяг навантаження тренерів-викладачів, за погодженням із начальником відділу молоді та спорту міської ради та подає на затвердження міській раді;
 • в установленому порядку розробляє структуру, штатний розпис спортивної школи та подає на затвердження начальнику відділу молоді та спорту міської ради;
 • контролює дотримання вимог охорони здоров’я, антидопінгового законодавства, праці і господарської діяльності, санітарно-гігієнічних, протипожежних норм і норм техніки безпеки та несе за це відповідальність;
 • представляє спортивну школу в усіх підприємствах, установах, організаціях та органах влади;
 • розпоряджається в установленому порядку майном і коштами спортивної школи за погодженням із начальником відділу молоді та спорту міської ради,
 • видає у межах своїх повноважень накази та розпорядження і контролює їх виконання;
 • затверджує посадові інструкції працівників;
 • приймає на роботу і звільняє з роботи заступників, тренерів-викладачів та інших працівників відповідно до законодавства за погодженням із начальником відділу молоді та спорту міської ради;
 • установлює надбавки за погодженням із відділом молоді та спорту міської ради і розглядає питання щодо надання доплат, премій і матеріальної допомоги працівникам школи, вживає інших заходів заохочення, а також дисциплінарного впливу;
 • несе відповідальність за виконання покладених на спортивну школу завдань, за результати фінансово-господарської діяльності, стан і збереження будівлі та іншого майна, що знаходиться в оперативному управлінні спортивної школи;
 • несе відповідальність за організацію та здійснює контроль за проведенням навчально-тренувальних занять;
 • організовує роботу інструкторів-методистів;
 • координує роботу з науково-методичного та медичного забезпечення;
 • несе відповідальність за додержанням матеріально-технічних умов для проведення навчально-тренувальної роботи, збереження майна та інвентарю, експлуатацію будинків, приміщень спортивної школи, утримання їх у належному стані;
 • забезпечує ефективну експлуатацію спортивної бази, організацію профілактичного нагляду за її станом та проведення поточного ремонту спортивних споруд, обладнання, інвентарю, утримання і використання транспортних засобів.
  1. Надання ДЮСШ №1 відповідної кваліфікаційної категорії передбачає посаду інструктора-методиста відповідно встановлених норм.

На посаду інструктора-методиста призначається фахівець, який має вищу освіту за спеціальністю фізична культура і спорт та ступенем “бакалавр”, “спеціаліст” чи "магістр".

Інструктор-методист спортивної школи:

 • контролює проведення відбору вихованців, комплектацію навчальних груп, виконання вихованцями встановлених вимог для переведення їх з однієї групи підготовки до іншої;
 • здійснює контроль за виконанням вихованцями індивідуальних планів підготовки;
 • готує пропозиції щодо тарифікації тренерів-викладачів;
 • здійснює методичне забезпечення та координацію роботи тренерів-викладачів спортивної школи з відбору вихованців, організацію навчально-тренувальної роботи, контроль за комплектуванням груп, результатами навчально-тренувальної роботи, контролює проходження підвищення кваліфікації тренерами-викладачами, проведення відкритих навчально-тренувальних занять;
 • веде статистичний облік та проводить аналіз результатів роботи спортивної школи, відділень, груп, бере участь у підготовці статистичного звіту про роботу спортивної школи, а також відповідає за ведення документації з питань проведення методичної роботи;
 • здійснює контроль за проведенням навчально-тренувальних занять, виконанням індивідуальних планів та відповідає за складення і додержання розкладу занять;
 • несе відповідальність за додержанням санітарно-гігієнічних вимог, антидопінгового законодавства, правил техніки безпеки під час проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи;

- організовує роботу з узагальнення досвіду роботи тренерів-викладачів.

  1. З метою забезпечення розвитку та удосконалення навчально-тренувальної та спортивної роботи в ДЮСШ №1 утворюється тренерська рада, яку очолює директор.

Засідання тренерської ради ДЮСШ №1 проводяться не рідше одного разу на два місяці.

   1. Тренерська рада:
 • вивчає плани, результати та актуальні питання навчально-тренувальної та спортивної роботи, а також питання щодо додержання санітарно-гігієнічних вимог, забезпечення техніки безпеки, охорони праці;
 • розробляє пропозиції щодо поліпшення діяльності спортивної школи;
 • визначає заходи щодо підвищення кваліфікації кадрів, упровадження під час навчально-тренувальних занять досягнень науки і кращого досвіду роботи;
 • розробляє рекомендації з питань удосконалення навчально-тренувальної та спортивної роботи;
 • захищає права працівників на виявлення ініціативи, вільний вибір форм, методів і засобів навчання.
  1. Органом громадського самоврядування ДЮСШ №1 є загальні збори колективу, в яких можуть брати участь наукові та інші працівники, представники батьківського комітету. Збори скликаються не рідше одного разу на рік.
   1. Загальні збори:
 • визначають основні напрямки роботи ДЮСШ №1;
 • обговорюють найважливіші питання, що стосуються роботи школи, приймають відповідні рішення та вносять їх на розгляд директора ДЮСШ №1.
  1. У період між загальними зборами може діяти рада спортивної школи, діяльність якої регулюється її статутом.
   1. Рада спортивної школи розглядає питання щодо перспективного розвитку спортивної школи, надає допомогу керівництву в їх вирішенні, здійснює громадський контроль за діяльністю керівництва.
  2. У спортивній школі за рішенням її загальних зборів можуть утворюватись і діяти піклувальна рада та батьківський комітет.

             

5.  УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

  1. Учасниками навчально-тренувальної та спортивної роботи в ДЮСШ 1 є:
 • вихованці;
 • тренери-викладачі, медичні працівники та інші фахівці;
 • батьки або особи, що їх замінюють;
 • директор та його заступники.
  1. Вихованці мають право на:
 • здобуття позашкільної освіти спортивного профілю, одержання свідоцтва про закінчення спортивної школи та оригіналу особистої картки спортсмена, форми яких визначені законодавством;
 • добровільний вибір виду спорту;
 • проходження підготовки відповідно до навчальних програм з видів спорту під керівництвом тренера-викладача;
 • безпечні та нешкідливі умови для навчання;
 • користування матеріально-технічною, спортивною базою та за наявності - оздоровчою базою спортивної школи;
 • одержання в установленому порядку спортивного інвентарю індивідуального користування виходячи з фінансових можливостей спортивної школи;
 • забезпечення в установленому порядку виходячи з фінансових можливостей спортивної школи спортивним одягом та спортивним взуттям, а також харчуванням, організація проживання під час навчально-тренувальних зборів і спортивних змагань, проїзду до місця проведення таких зборів і змагань. Порядок забезпечення вихованців спортивної школи харчуванням, спортивним одягом та спортивним взуттям під час навчально-тренувальних зборів і спортивних змагань визначається Мінмолодьспортом за погодженням з Мінфіном;
 • медичне обслуговування та фармакологічне забезпечення відповідно до законодавства виходячи з фінансових можливостей спортивної школи;
 • одержання нагород, цінних подарунків, призів, премій, грамот, дипломів та на інші види заохочення за досягнуті спортивні успіхи;
 • представлення в органах громадського самоврядування спортивної школи;
 • захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насильства, від дій працівників школи, які порушують їх права, принижують честь і гідність;
 • учні мають право на отримання свідоцтва про присвоєння спортивного розряду та звання.
  1. Вихованці школи зобов’язані:
 • поєднувати заняття в спортивній школі з навчанням у загальноосвітньому навчальному закладі та інших навчальних закладах;
 • виконувати навчальні програми з метою досягнення запланованих спортивних результатів;
 • підвищувати свою спортивну майстерність та загальний культурний рівень;
 • додержуватися здорового способу життя, норм морально-етичної поведінки, установленого спортивного режиму та правил особистої гігієни;
 • брати участь у змаганнях та навчально-тренувальних зборах, передбачених індивідуальними і календарними планами;
 • додержуватися вимог медичного контролю та проходити двічі на рік диспансерне обстеження, починаючи з навчання у групах базової підготовки;
 • виконувати положення антидопінгового законодавства;
 • берегти державне, громадське і особисте майно;
 • додержуватися вимог статуту, правил поведінки вихованця спортивної школи.
  1. Тренером-викладачем спортивної школи може бути особа, що має високі моральні якості, вищу освіту за спеціальністю фізична культура і спорт та освітньо-кваліфікаційним рівнем ’’бакалавр’’, ’’спеціаліст’’, ’’магістр’’.

Тренери-викладачі мають право на:

 • внесення керівництву спортивної школи та органам виконавчої влади у сфері фізичної культури і спорту пропозицій щодо поліпшення навчально-тренувального та виховного процесу, подання на розгляд керівництву спортивної школи і тренерської ради пропозицій щодо заохочення вихованців, застосування стягнень до осіб, які порушують правила (інструкції) внутрішнього трудового розпорядку спортивної школи та посадові інструкції;
 • участь у роботі методичних об'єднань, нарад, зборів, інших органів самоврядування спортивної школи, у заходах, пов'язаних з організацією спортивної роботи;
 • підвищення кваліфікації за рахунок коштів спортивної школи та інших джерел;
 • вибір науково та методично обґрунтованих форм, методів і засобів навчально-тренувальної та спортивної роботи;
 • захист професійної честі та гідності відповідно до законодавства;
 • моральне і матеріальне заохочення за досягнення значних результатів у виконанні покладених на них завдань;
 • забезпечення в установленому порядку спортивною формою і спортивним взуттям виходячи з фінансових можливостей спортивної школи, індивідуальним інвентарем для проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи;
 • безпечні та нешкідливі для здоров'я умови.


Тренери-викладачі та інші фахівці, які залучені до навчально-тренувальної та спортивної роботи у спортивній школі, зобов’язані:

 • користуватися в роботі навчальними програмами з видів спорту;
 • навчати вихованців, формувати у них вміння і навички з різних напрямів навчально-тренувальної та спортивної роботи диференційовано з урахуванням індивідуальних можливостей, інтересів, схильностей вихованців;
 • сприяти розвитку фізичних якостей відповідно до задатків та запитів вихованців, а також збереженню здоров'я;
 • здійснювати контроль за додержанням вихованцями норм морально-етичної поведінки, дотримуватися вимог документів, що регламентують організацію навчально-тренувальної роботи;
 • додержуватись етики, поважати гідність вихованців, захищати їх від будь-яких форм фізичного, психічного насильства;
 • здійснювати контроль та нести відповідальність за додержанням норм антидопінгового законодавства;
 • берегти здоров'я вихованців, пропагувати здоровий спосіб життя, не допускати до навчально-тренувальної та спортивної роботи вихованців, які не пройшли медичне обстеження в установленому порядку;
 • постійно підвищувати свій професійний рівень знань, загальну культуру;
 • вести документацію з питань виконання посадових обов'язків (журнали, плани роботи тощо);
 • сприяти особистим прикладом і настановами вихованню поваги до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;
 • проходити щороку в установленому порядку медичне обстеження;
 • додержуватися вимог даного Статуту, виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку та посадові обов'язки, накази і розпорядження керівництва спортивної школи;
 • брати участь у роботі тренерської ради спортивної школи;
 • додержуватися норм санітарно-гігієнічного та антидопінгового законодавства під час проведення навчально-тренувальних занять і спортивної роботи.

Тренери-викладачі ДЮСШ №1 підлягають атестації один раз на чотири роки в порядку, визначеному законодавством.

Тренери-викладачі працюють відповідно до розкладу занять, затвердженого директором спортивної школи.

Обсяг навантаження тренерів-викладачів визначається згідно з тарифікаційним списком, який затверджується відділом молоді та спорту міської ради  в установленому порядку.

Перерозподіл або зміна навантаження тренера-викладача протягом навчального року здійснюється директором спортивної школи у разі виникнення обґрунтованої потреби за погодженням з відділом молоді та спорту міської ради.

Тренери-викладачі можуть утворювати бригади з окремого виду спорту. Склад бригади та регламент її роботи затверджує директор спортивної школи на підставі відповідного рішення тренерської ради спортивної школи.

Тренери-викладачі спортивної школи організовують і здійснюють навчально-тренувальну та спортивну роботу, несуть відповідальність перед директором за її результати та підлягають атестуванню один раз на чотири роки в порядку, визначеному законодавством.


  1. Батьки вихованців або особи, що їх замінюють, мають право:
 • обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування школи;
 • звертатися до органів управління фізичною культурою і спортом, директора спортивної школи, органів громадського самоврядування з питань її роботи;
 • брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-тренувального процесу та зміцнення матеріально-технічної бази ДЮСШ №1;
 • захищати законні права та інтереси вихованців в органах місцевого самоврядування та у відповідних державних і судових органах.


 1. ФІНАНСОВО - ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА

МАТЕРІАЛЬНО – ТЕХНІЧНА БАЗА ДЮСШ №1

  1. Фінансово-господарська діяльність ДЮСШ №1 проводиться відповідно до законодавства та даного Статуту.
  2. Фінансування спортивної школи здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету, інших джерел, не заборонених законодавством.
  3. ДЮСШ №1 у здійсненні фінансово-господарської діяльності має право:
 • самостійно розпоряджатися коштами, одержаними від господарської та іншої діяльності відповідно до даного Статуту;
 • модернізувати власну матеріально-технічну базу, базу спортивно-оздоровчих таборів;
 • мати в оперативному управлінні майно відповідно до законодавства та даного Статуту, у тому числі спеціалізованим транспортом для супроводження і забезпечення безпеки вихованців під час здійснення навчально-тренувальної та спортивної роботи, або орендувати такий транспорт на договірних засадах;
 • користуватися безоплатно земельними ділянками, на яких розташована спортивна школа;
 • надавати в установленому порядку платні послуги згідно чинного законодавства;
 • виконувати інші функції, що не суперечать законодавству і даному Статуту.
  1. Майно ДЮСШ №1 належить закладу на правах оперативного управління відповідно до чинного законодавства.
   1. Міська рада здійснює контроль за використанням і збереженням наданого в оперативне управління майна через відділ молоді та спорту міської ради.
  2.  Матеріально-технічна база ДЮСШ №1 формується відділом молоді та спорту міської ради та може включати адміністративні приміщення та спортивні бази (басейни, ігрові поля, спортивні зали, споруди тощо), оздоровчо-спортивні табори, підсобні приміщення, обладнання, засоби зв'язку, оргтехніку, транспортні засоби, зокрема спеціалізовані для навчально-тренувальної та спортивної роботи, майданчики, земельні ділянки, рухоме і нерухоме майно, що надано їй в оперативне управління.
  3. Для проведення навчально-виховної, навчально-тренувальної та спортивної роботи надаються в користування спортивні об’єкти, культурні, оздоровчі та інші заклади безоплатно або на пільгових умовах. Порядок надання зазначених об’єктів у користування визначається міською радою.


 1. МІЖНАРОДНІ ЗВ’ЯЗКИ
  1. ДЮСШ №1 має право :
 • підтримувати міжнародні спортивні контакти із спортивними організаціями інших країн, брати участь у міжнародних заходах, проводити обмін спортивними делегаціями з метою вивчення міжнародного досвіду роботи ;
 • укладати угоди про співробітництво, встановлювати прямі зв'язки з органами управління освітою, фізичною культурою і спортом, навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об'єднаннями інших країн в установленому законодавством порядку ;
 • може здійснювати прийом іноземних делегацій.


 1. ЛІКВІДАЦІЯ ТА РЕОРГАНІЗАЦІЯ ДЮСШ №1
  1. Рішення про ліквідацію, реорганізацію ДЮСШ №1 приймає міська рада відповідно до законодавства України.
ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення міської ради

           від 13.07.2016р.

№ 579-10/2016

С  Т  А  Т  У  Т

Коломийської дитячо-юнацької спортивної школи № 2

Коломийської міської ради Івано-Франківської області

(нова редакція)

м. Коломия 

2016 рік

1.ЗАГАЛЬНІ  ПОЛОЖЕННЯ

       1.1 Коломийська дитячо-юнацька спортивна школа №2 Коломийської міської ради Івано-Франківської області  (далі - ДЮСШ №2 ) – є позашкільним навчальним закладом спортивного профілю - закладом фізичної культури і спорту, який забезпечує розвиток здібностей вихованців в визначених Статутом Коломийської дитячо-юнацької спортивної школи №2 Коломийської міської ради Івано-Франківської області (далі - Статут) видах спорту, створює необхідні умови для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовка спортивного резерву для збірних команд України.

  • Найменування:
  • повне: Коломийська дитячо-юнацька спортивна школа № 2 Коломийської міської ради Івано-Франківської області;
  • скорочене: ДЮСШ №2;
  • 1.2. Коломийська дитячо-юнацька спортивна школа №2 створена 26.01.1980 року згідно рішення і на кошти Коломийського міськвиконкому.
  • 1.3. Коломийська дитячо-юнацька спортивна школа №2 Коломийської міської ради Івано-Франківської області  є правонаступником всіх майнових прав та обов'язків Коломийської дитячо-юнацької спортивної школи №2, створеної відповідно до розпорядження виконкому Коломийської міської ради народних депутатів від 21.06.1995 р. №223-р.

1.4.  ДЮСШ №2 у своїй діяльності керується Конституцією, законами України «Про освіту», «Про позашкільну освіту», «Про фізичну культуру та спорт», актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки України, Міністерства молоді та спорту України, інших центральних органів виконавчої влади, рішеннями Івано-Франківської обласної ради, розпорядженнями Івано-Франківської обласної державної адміністрації, рішеннями Коломийської міської ради та її виконавчого комітету,  розпорядженнями міського голови та цим Статутом.

1.5. Засновником ДЮСШ №2 є Коломийська міська рада. ДЮСШ №2 належить до комунальної власності територіальної громади міста Коломиї.

1.6. ДЮСШ №2 може мати у оперативному управлінні нерухоме майно та інші матеріальні цінності.

1.7. ДЮСШ №2 є юридичною особою, яка діє на підставі даного Статуту, має власну печатку встановленого зразка, штамп, бланк зі своїм найменуванням, рахунки в банках.

1.8. Бухгалтерський облік та звітність ДЮСШ №2 здійснюється централізованою бухгалтерією відділу молоді та спорту Коломийської міської ради (далі – Відділ молоді та спорту міської ради).

1.9. ДЮСШ №2 може мати у своїй структурі відділення, інші підрозділи, які відповідають меті діяльності спортивної школи відповідно до даного Статуту. Відкриття (закриття) відділень, визначення їх граничної чисельності  здійснюється за рішенням засновника, погодженим із структурним підрозділом з питань фізичної культури та спорту.

1.10. Місцезнаходження ДЮСШ №2: 78203, Івано-Франківська область, м.Коломия, бульвар Лесі Українки, 43.

1.11. Зміни та доповнення до Статуту затверджує Коломийська міська рада (далі – Міська рада).

1.12. ДЮСШ №2 підлягає державній атестації, яка проводиться один раз на 10 років у порядку, встановленому законодавством України.

1.13. ДЮСШ №2 у порядку встановленому законодавством може надаватися вища, перша, друга категорії строком на 4 роки.

1.14. ДЮСШ №2 може співпрацювати з іншими навчально-виховними закладами, громадськими організаціями, товариствами, відповідно до угод, що укладаються між ними.2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ

  1. Основними завданнями ДЮСШ №2 є:
 • організація та проведення навчально-тренувальних занять;
 • фізична підготовка та оздоровлення дітей та молоді;
 • підготовка висококваліфікованих спортсменів з видів спорту;
 • забезпечення участі спортсменів у міських, обласних, державних та міжнародних змаганнях;
 • надання допомоги загальноосвітнім навчальним закладам в організації спортивно-масової роботи;
 • організація заходів щодо підготовки, перепідготовки та підвищенню кваліфікації працівників ДЮСШ №2;
 • створення умов для повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді;
 • набуття навичок здорового способу життя;
 • забезпечення участі учнів ДЮСШ №2 у фізкультурно-масових заходах в м. Коломиї та області;
 • підготовка спортивного резерву для збірних команд  України у визначених даним Статутом видах спорту.


  1. Відповідно до покладених завдань ДЮСШ №2 виконує такі функції:

2.2.1. Проводить навчально-виховну, інформаційно-методичну, організаційно-масову, навчально-тренувальну та спортивну роботу.

2.2.2. Організовує роботу відповідно до річного плану роботи, погодженим із Відділом молоді та спорту міської ради, згідно з типовими навчальними планами та програмами, що затверджуються центральними органами виконавчої влади.

3. ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ

3.1. Основними формами навчально-тренувальної роботи є групові навчально-тренувальні заняття, тренування за індивідуальними планами, виховні заходи, медико-відновні заходи, навчально-тренувальні збори, практика суддівства спортивних змагань.

Основною формою спортивної роботи є участь вихованців у спортивних змаганнях різного рівня.

  1. ДЮСШ №2 здійснює підготовку вихованців з наступних видів спорту: вільна боротьба, бокс, фрі-файт, айкідо, дзюдо, карате, пауерліфтінг, кікбоксинг.


  1. В ДЮСШ №2 можуть займатися діти, підлітки та молодь. Мінімальний вік для зарахування в групи початкової підготовки – 5 років. Як виняток, за рішенням тренерської ради та з рекомендації лікаря для занять в групах з деяких видів спорту можуть зараховуватись діти на один рік молодші.


  1. Навчання учнів, зарахованих у ДЮСШ №2 – безкоштовні, за винятком платних секцій та послуг, які організовуються згідно даного Статуту та передбачені чинним законодавством України.


3.5. Зарахування учнів на наступний навчальний рік та етап підготовки проводиться за умов покращення результатів виступів у змаганнях та тестування із загальної, спеціальної фізичної та технічної підготовки і виконання вимог рівня спортивної майстерності на етапах підготовки.

3.6. Зарахування дітей здійснюється на безконкурсній основі (спортивно-оздоровчі групи) та за конкурсом, умови якого розробляються  і затверджуються відділом молоді та спорту міської ради.

3.7. Зарахування учнів здійснюється на підставі заяви батьків або осіб, що їх замінюють, дитини яка досягла 16-річного віку, медичного висновку лікаря, про відсутність медичних протипоказань для занять спортом.

3.8. Навчальний рік починається з 1 вересня.

Річний навчальний план для кожної групи розраховується на 52 тижні. У межах зазначеного плану передбачається проведення протягом шести тижнів навчально-тренувальних занять в умовах спортивно-оздоровчого табору та/або за індивідуальними планами вихованців на період їх активного відпочинку.

Комплектування і зарахування до груп, крім груп навчальної підготовки першого року навчання, здійснюється в період з 1 по 15 вересня, який вважається робочим часом тренера-викладача групи. Навчання проводиться згідно з розкладом, затвердженим директором школи.

3.9. Тривалість навчальної години становить 45 хвилин.

Тривалість одного навчально-тренувального заняття не може перевищувати:

у групах початкової та фізкультурно-реабілітаційної підготовки - двох навчальних годин;

у групах базової підготовки першого - третього років навчання - трьох навчальних годин;

у групах базової підготовки четвертого - п’ятого років навчання, спеціалізованої підготовки та підготовки до вищої спортивної майстерності - чотирьох навчальних годин.

Допускається проведення в один день двох занять в одній групі залежно від встановленого для групи тижневого навантаження та проведення занять з групами на громадських засадах. Сумарна тривалість занять в один день не може перевищувати шести навчальних годин.

3.10. Режим щоденної роботи спортивної школи визначається розкладом занять, що затверджується на навчальний рік директором спортивної школи, правилами внутрішнього трудового розпорядку та колективним договором між адміністрацією спортивної школи та профспілковим комітетом, а у разі відсутності профспілкового комітету - представниками трудового колективу, що обрані та уповноважені ним.

У період канікул у загальноосвітніх навчальних закладах спортивна школа працює за окремим планом, затвердженим її директором та за погодженням з відділом молоді та спорту міської ради.

Адміністрація спортивної школи створює для вихованців, тренерів-викладачів та інших працівників безпечні умови для навчально-тренувальної, спортивної та іншої роботи.

3.11. Учням, які виконали кваліфікаційні норми, видається свідоцтво про присвоєння спортивного розряду або звання. За результатами навчання видаються відповідні документи випускникам, які в установленому порядку виконали спортивні нормативи та склали кваліфікаційні іспити.

3.12. Норми наповнюваності груп відділень з видів спорту і тижневий режим навчально-тренувальної роботи спортивних шкіл установлюються законодавством України.

3.13. Проект плану комплектування відділень з видів спорту на наступний навчальний рік подає директор спортивної школи відділу молоді та спорту міської ради до 25 серпня поточного року для затвердження.

Списки вихованців груп відділень з видів спорту затверджуються директором спортивної школи до 1 вересня, а для груп початкової підготовки - до 1 жовтня поточного року. Протягом навчального року у зазначені списки у разі потреби можуть вноситися в установленому порядку зміни.

Списки вихованців груп спеціалізованої підготовки і груп підготовки до вищої спортивної майстерності погоджуються у встановленому законом порядку.

3.14. Вихованці можуть перебувати у спортивній школі до 23 років включно. У разі досягнення вихованцями граничного віку під час навчального року вони мають право продовжити навчання до закінчення поточного навчального року.

3.15. Вихованці спортивної школи, які направлені для підвищення рівня спортивної майстерності до спеціалізованих навчальних закладів спортивного профілю, шкіл вищої спортивної майстерності, центрів олімпійської підготовки і команд з ігрових видів спорту, які беруть участь у чемпіонатах України серед команд вищих ліг, не включаються до кількісного складу груп спортивної школи, але можуть брати участь у спортивних змаганнях у складі команд спортивної школи протягом двох років з часу їх направлення за рахунок коштів такої спортивної школи виходячи з її фінансових можливостей. За тренером-викладачем спортивної школи зберігаються протягом двох років з часу направлення зазначених вихованців раніше встановлені надбавки (доплати) за їх підготовку.

Для доукомплектування відповідних груп підготовки, з яких вихованці направлені для подальшого підвищення рівня спортивної майстерності, до таких груп можуть зараховуватися вихованці з нижчим рівнем підготовки, які виконують обсяг навантажень, передбачений навчальними програмами з видів спорту для відповідного етапу підготовки, з дотриманням при цьому тижневого режиму навчально-тренувальної роботи та вимог до наповненості груп.

3.16. У разі потреби у загальноосвітніх навчальних закладах (для вихованців-інвалідів у спеціальних школах-інтернатах) можуть відкриватися спеціалізовані класи з видів спорту з продовженим днем навчання для проведення додаткової навчально-тренувальної та спортивної роботи за умови забезпечення вихованців харчуванням і додержання норм санітарно-гігієнічного законодавства на підставі відповідної угоди, укладеної між спортивною школою та навчальним закладом з видів спорту визначених цим Статутом.

Спеціалізовані класи відкриваються в установленому порядку до початку навчального року.

В угоді зазначаються обов'язки сторін щодо фінансового забезпечення, комплектації класу, раціонального поєднання навчання із заняттями відповідним видом спорту, організацією медичного контролю, проведення медико-відновних заходів, харчування вихованців тощо.

Директор спортивної школи за погодженням з педагогічною радою загальноосвітнього навчального закладу (спеціальної школи-інтернату) та батьками учнів або особами, що їх замінюють, може вносити пропозиції щодо зміни в установленому порядку строку закінчення навчального року, початку та закінчення півріччя, складення іспитів з урахуванням результатів виконання учнями спеціалізованого класу навчальної програми з виду спорту.

3.17. Для забезпечення безперервності навчально-тренувального процесу та активного відпочинку вихованців організовуються спортивно-оздоровчі табори на власній або орендованій базі у канікулярний період. Під керівництвом одного тренера-викладача може займатися 15-20 вихованців у денних спортивно-оздоровчих таборах та 10 вихованців - у цілодобових.

3.18. Спортивна школа виходячи із своїх фінансових можливостей має право проводити відповідно до вимог законодавства навчально-тренувальні збори для підготовки команд, спортсменів до місцевих, обласних, всеукраїнських, міжнародних змагань та організовувати спортивно-оздоровчі табори із забезпеченням вихованців харчуванням, фармакологічними медико-відновлювальними засобами, вітамінами, білково-глюкозними препаратами, спортивною екіпіровкою та інвентарем, необхідними транспортними засобами і пально-мастильними матеріалами до них для супроводження і забезпечення безпеки вихованців під час навчально-тренувального процесу відповідно до порядку та норм, визначених законодавство, та інших нормативних актів.

Тривалість навчально-тренувальних зборів становить у групах базової підготовки не більше 100 днів, у групах спеціалізованої підготовки - не більше 150 днів на рік.

Для вихованців, які входять до складу національних збірних команд України з видів спорту відповідних вікових груп, затвердженого наказом профільного міністерства, та груп підготовки до вищої спортивної майстерності і спеціалізованої підготовки, можуть проводитися постійно діючі навчально-тренувальні збори строком до 24 днів на місяць, але не більше 250 днів на рік.

Спортивна школа відповідно до затвердженого календарного плану може проводити внутрішньо шкільні і відкриті першості, матчеві зустрічі, турніри та інші змагання.

3.19. Організація медичного супроводження підготовки вихованців спортивної школи здійснюється відповідно до законодавства України.

Лікар або середній медичний працівник спортивної школи забезпечує здійснення медичного контролю за проведенням навчально-тренувальної та спортивної роботи, а також у разі потреби надає першу медичну допомогу вихованцям.

З метою запобігання погіршенню здоров'я вихованців спортивної школи лікар або середній медичний працівник здійснює:

контроль за проходженням вихованцями диспансерного обстеження (не менше двох разів на рік);

додатковий медичний огляд перед участю у змаганнях, після захворювання або травми;

контроль за використанням вихованцями медико-відновлювальних та заборонених до вживання засобів;

відсторонення вихованців від занять за станом здоров'я; контроль за додержанням строків поновлення занять після захворювання або травми;

контроль за додержанням санітарно-гігієнічних норм у місцях проведення навчально-тренувальних занять та змагань, а також під час їх проведення;

облік та аналіз нещасних випадків і травм учнів під час занять.

  1. Робота медичних працівників спортивної школи повинна бути організована відповідно до вимог законодавства.


 1. КЕРІВНИЦТВО ДЮСШ №2


  1. Управління ДЮСШ №2 здійснюється Уповноваженим органом міської ради - відділом молоді та спорту міської ради.
  2. Безпосереднє керівництво спортивною школою здійснює директор ДЮСШ №2, який призначається на посаду (звільняється з посади) начальником відділу молоді та спорту міської ради, як уповноваженим органом визначеним законодавством.
  3. На час відсутності директора виконання його обов'язків покладаються на працівника ДЮСШ №2, визначеного наказом директора або наказом начальника відділу молоді та спорту міської ради.
  4. На посаду директора спортивної школи призначається особа, яка є громадянином України, має вищу освіту з фізичного виховання і спорту освітньо-кваліфікаційного рівня ’’спеціаліст’’ або ’’магістр’’, стаж роботи за фахом не менш як три роки.
  5. Директор ДЮСШ №2:
 • здійснює загальне керівництво спортивною школою, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, забезпечує створення належних умов для підвищення фахового рівня працівників;
 • забезпечує та контролює проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи, несе відповідальність перед засновником та відділом молоді та спорту міської ради за її результати;
 • визначає обсяг навантаження тренерів-викладачів, за погодженням із начальником відділу молоді та спорту міської ради та подає на затвердження міській раді;
 • в установленому порядку розробляє структуру, штатний розпис спортивної школи та подає на затвердження начальнику відділу молоді та спорту міської ради;
 • контролює дотримання вимог охорони здоров’я, антидопінгового законодавства, праці і господарської діяльності, санітарно-гігієнічних, протипожежних норм і норм техніки безпеки та несе за це відповідальність;
 • представляє спортивну школу в усіх підприємствах, установах, організаціях та органах влади;
 • розпоряджається в установленому порядку майном і коштами спортивної школи за погодженням із начальником відділу молоді та спорту міської ради,
 • видає у межах своїх повноважень накази та розпорядження і контролює їх виконання;
 • затверджує посадові інструкції працівників;
 • приймає на роботу і звільняє з роботи заступників, тренерів-викладачів та інших працівників відповідно до законодавства за погодженням із начальником відділу молоді та спорту міської ради;
 • установлює надбавки за погодженням із відділом молоді та спорту міської ради і розглядає питання щодо надання доплат, премій і матеріальної допомоги працівникам школи, вживає інших заходів заохочення, а також дисциплінарного впливу;
 • несе відповідальність за виконання покладених на спортивну школу завдань, за результати фінансово-господарської діяльності, стан і збереження будівлі та іншого майна, що знаходиться в оперативному управлінні спортивної школи;
 • несе відповідальність за організацію та здійснює контроль за проведенням навчально-тренувальних занять;
 • організовує роботу інструкторів-методистів;
 • координує роботу з науково-методичного та медичного забезпечення;
 • несе відповідальність за додержанням матеріально-технічних умов для проведення навчально-тренувальної роботи, збереження майна та інвентарю, експлуатацію будинків, приміщень спортивної школи, утримання їх у належному стані;
 • забезпечує ефективну експлуатацію спортивної бази, організацію профілактичного нагляду за її станом та проведення поточного ремонту спортивних споруд, обладнання, інвентарю, утримання і використання транспортних засобів.


  1. Надання ДЮСШ №2 відповідної кваліфікаційної категорії передбачає посаду інструктора-методиста відповідно встановлених норм.

На посаду інструктора-методиста призначається фахівець, який має вищу освіту за спеціальністю фізична культура і спорт та ступенем “бакалавр”, “спеціаліст” чи "магістр".

Інструктор-методист спортивної школи:

 • контролює проведення відбору вихованців, комплектацію навчальних груп, виконання вихованцями встановлених вимог для переведення їх з однієї групи підготовки до іншої;
 • здійснює контроль за виконанням вихованцями індивідуальних планів підготовки;
 • готує пропозиції щодо тарифікації тренерів-викладачів;
 • здійснює методичне забезпечення та координацію роботи тренерів-викладачів спортивної школи з відбору вихованців, організацію навчально-тренувальної роботи, контроль за комплектуванням груп, результатами навчально-тренувальної роботи, контролює проходження підвищення кваліфікації тренерами-викладачами, проведення відкритих навчально-тренувальних занять;
 • веде статистичний облік та проводить аналіз результатів роботи спортив- ної школи, відділень, груп, бере участь у підготовці статистичного звіту про роботу спортивної школи, а також відповідає за ведення документації з питань проведення методичної роботи; 
 • здійснює контроль за проведенням навчально-тренувальних занять, виконанням індивідуальних планів та відповідає за складення і додержання розкладу занять;
 • несе відповідальність за додержанням санітарно-гігієнічних вимог, антидопінгового законодавства, правил техніки безпеки під час проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи;
 • організовує роботу з узагальнення досвіду роботи тренерів-викладачів.


  1. З метою забезпечення розвитку та удосконалення навчально-тренувальної та спортивної роботи в ДЮСШ №2 утворюється тренерська рада, яку очолює директор.

Засідання тренерської ради ДЮСШ №2 проводяться не рідше одного разу на два місяці.


   1. Тренерська рада:
 • вивчає плани, результати та актуальні питання навчально-тренувальної та спортивної роботи, а також питання щодо додержання санітарно-гігієнічних вимог, забезпечення техніки безпеки, охорони праці;
 • розробляє пропозиції щодо поліпшення діяльності спортивної школи;
 • визначає заходи щодо підвищення кваліфікації кадрів, упровадження під час навчально-тренувальних занять досягнень науки і кращого досвіду роботи;
 • розробляє рекомендації з питань удосконалення навчально-тренувальної та спортивної роботи;
 • захищає права працівників на виявлення ініціативи, вільний вибір форм, методів і засобів навчання.


  1. Органом громадського самоврядування ДЮСШ №2 є загальні збори колективу, в яких можуть брати участь наукові та інші працівники, представники батьківського комітету. Збори скликаються не рідше одного разу на рік.


   1. Загальні збори:
 • визначають основні напрямки роботи ДЮСШ №2;
 • обговорюють найважливіші питання, що стосуються роботи школи, приймають відповідні рішення та вносять їх на розгляд директора ДЮСШ №2.


  1. У період між загальними зборами може діяти рада спортивної школи, діяльність якої регулюється її статутом.
   1. Рада спортивної школи розглядає питання щодо перспективного розвитку спортивної школи, надає допомогу керівництву в їх вирішенні, здійснює громадський контроль за діяльністю керівництва.


  1. У спортивній школі за рішенням її загальних зборів можуть утворюватись і діяти піклувальна рада та батьківський комітет.

             

 1. УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ


  1. Учасниками навчально-тренувальної та спортивної роботи в ДЮСШ 1 є:
 • вихованці;
 • тренери-викладачі, медичні працівники та інші фахівці;
 • батьки або особи, що їх замінюють;
 • директор та його заступники.


  1. Вихованці мають право на:
 • здобуття позашкільної освіти спортивного профілю, одержання свідоцтва про закінчення спортивної школи та оригіналу особистої картки спортсмена, форми яких визначені законодавством;
 • добровільний вибір виду спорту;
 • проходження підготовки відповідно до навчальних програм з видів спорту під керівництвом тренера-викладача;
 • безпечні та нешкідливі умови для навчання;
 • користування матеріально-технічною, спортивною базою та за наявності - оздоровчою базою спортивної школи;
 • одержання в установленому порядку спортивного інвентарю індивідуального користування виходячи з фінансових можливостей спортивної школи;
 • забезпечення в установленому порядку виходячи з фінансових можливостей спортивної школи спортивним одягом та спортивним взуттям, а також харчуванням, організація проживання під час навчально-тренувальних зборів і спортивних змагань, проїзду до місця проведення таких зборів і змагань. Порядок забезпечення вихованців спортивної школи харчуванням, спортивним одягом та спортивним взуттям під час навчально-тренувальних зборів і спортивних змагань визначається Мінмолодьспортом за погодженням з Мінфіном;
 • медичне обслуговування та фармакологічне забезпечення відповідно до законодавства виходячи з фінансових можливостей спортивної школи;
 • одержання нагород, цінних подарунків, призів, премій, грамот, дипломів та на інші види заохочення за досягнуті спортивні успіхи;
 • представлення в органах громадського самоврядування спортивної школи;
 • захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насильства, від дій працівників школи, які порушують їх права, принижують честь і гідність;
 • учні мають право на отримання свідоцтва про присвоєння спортивного розряду та звання.


  1. Вихованці школи зобов’язані:
 • поєднувати заняття в спортивній школі з навчанням у загальноосвітньому навчальному закладі та інших навчальних закладах;
 • виконувати навчальні програми з метою досягнення запланованих спортивних результатів;
 • підвищувати свою спортивну майстерність та загальний культурний рівень;
 • додержуватися здорового способу життя, норм морально-етичної поведінки, установленого спортивного режиму та правил особистої гігієни;
 • брати участь у змаганнях та навчально-тренувальних зборах, передбачених індивідуальними і календарними планами;
 • додержуватися вимог медичного контролю та проходити двічі на рік диспансерне обстеження, починаючи з навчання у групах базової підготовки;
 • виконувати положення антидопінгового законодавства;
 • берегти державне, громадське і особисте майно;
 • додержуватися вимог статуту, правил поведінки вихованця спортивної школи.


  1. Тренером-викладачем спортивної школи може бути особа, що має високі моральні якості, вищу освіту за спеціальністю фізична культура і спорт та освітньо-кваліфікаційним рівнем ’’бакалавр’’, ’’спеціаліст’’, ’’магістр’’.

Тренери-викладачі мають право на:

 • внесення керівництву спортивної школи та органам виконавчої влади у сфері фізичної культури і спорту пропозицій щодо поліпшення навчально-тренувального та виховного процесу, подання на розгляд керівництву спортивної школи і тренерської ради пропозицій щодо заохочення вихованців, застосування стягнень до осіб, які порушують правила (інструкції) внутрішнього трудового розпорядку спортивної школи та посадові інструкції;
 • участь у роботі методичних об'єднань, нарад, зборів, інших органів самоврядування спортивної школи, у заходах, пов'язаних з організацією спортивної роботи;
 • підвищення кваліфікації за рахунок коштів спортивної школи та інших джерел;
 • вибір науково та методично обґрунтованих форм, методів і засобів навчально-тренувальної та спортивної роботи;
 • захист професійної честі та гідності відповідно до законодавства;
 • моральне і матеріальне заохочення за досягнення значних результатів у виконанні покладених на них завдань;
 • забезпечення в установленому порядку спортивною формою і спортивним взуттям виходячи з фінансових можливостей спортивної школи, індивідуальним інвентарем для проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи;
 • безпечні та нешкідливі для здоров'я умови.


Тренери-викладачі та інші фахівці, які залучені до навчально-тренувальної та спортивної роботи у спортивній школі, зобов’язані:

 • користуватися в роботі навчальними програмами з видів спорту;
 • навчати вихованців, формувати у них вміння і навички з різних напрямів навчально-тренувальної та спортивної роботи диференційовано з урахуванням індивідуальних можливостей, інтересів, схильностей вихованців;
 • сприяти розвитку фізичних якостей відповідно до задатків та запитів вихованців, а також збереженню здоров'я;
 • здійснювати контроль за додержанням вихованцями норм морально-етичної поведінки, дотримуватися вимог документів, що регламентують організацію навчально-тренувальної роботи;
 • додержуватись етики, поважати гідність вихованців, захищати їх від будь-яких форм фізичного, психічного насильства;
 • здійснювати контроль та нести відповідальність за додержанням норм антидопінгового законодавства;
 • берегти здоров'я вихованців, пропагувати здоровий спосіб життя, не допускати до навчально-тренувальної та спортивної роботи вихованців, які не пройшли медичне обстеження в установленому порядку;
 • постійно підвищувати свій професійний рівень знань, загальну культуру;
 • вести документацію з питань виконання посадових обов'язків (журнали, плани роботи тощо);
 • сприяти особистим прикладом і настановами вихованню поваги до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;
 • проходити щороку в установленому порядку медичне обстеження;
 • додержуватися вимог даного Статуту, виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку та посадові обов'язки, накази і розпорядження керівництва спортивної школи;
 • брати участь у роботі тренерської ради спортивної школи;
 • додержуватися норм санітарно-гігієнічного та антидопінгового законодавства під час проведення навчально-тренувальних занять і спортивної роботи.

Тренери-викладачі ДЮСШ №2 підлягають атестації один раз на чотири роки в порядку, визначеному законодавством.

Тренери-викладачі працюють відповідно до розкладу занять, затвердженого директором спортивної школи.

Обсяг навантаження тренерів-викладачів визначається згідно з тарифікаційним списком, який затверджується відділом молоді та спорту міської ради  в установленому порядку.

Перерозподіл або зміна навантаження тренера-викладача протягом навчального року здійснюється директором спортивної школи у разі виникнення обґрунтованої потреби за погодженням з відділом молоді та спорту міської ради.

Тренери-викладачі можуть утворювати бригади з окремого виду спорту. Склад бригади та регламент її роботи затверджує директор спортивної школи на підставі відповідного рішення тренерської ради спортивної школи.

Тренери-викладачі спортивної школи організовують і здійснюють навчально-тренувальну та спортивну роботу, несуть відповідальність перед директором за її результати та підлягають атестуванню один раз на чотири роки в порядку, визначеному законодавством.


  1. Батьки вихованців або особи, що їх замінюють, мають право:
 • обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування школи;
 • звертатися до органів управління фізичною культурою і спортом, директора спортивної школи, органів громадського самоврядування з питань її роботи;
 • брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-тренувального процесу та зміцнення матеріально-технічної бази ДЮСШ №2;
 • захищати законні права та інтереси вихованців в органах місцевого самоврядування та у відповідних державних і судових органах.


 1. ФІНАНСОВО - ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА

МАТЕРІАЛЬНО – ТЕХНІЧНА БАЗА ДЮСШ №2


  1. Фінансово-господарська діяльність ДЮСШ №2 проводиться відповідно до законодавства та даного Статуту.


  1. Фінансування спортивної школи здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету, інших джерел, не заборонених законодавством.


  1. ДЮСШ №2 у здійсненні фінансово-господарської діяльності має право:
 • самостійно розпоряджатися коштами, одержаними від господарської та іншої діяльності відповідно до даного Статуту;
 • модернізувати власну матеріально-технічну базу, базу спортивно-оздоровчих таборів;
 • мати в оперативному управлінні майно відповідно до законодавства та даного Статуту, у тому числі спеціалізованим транспортом для супроводження і забезпечення безпеки вихованців під час здійснення навчально-тренувальної та спортивної роботи, або орендувати такий транспорт на договірних засадах;
 • користуватися безоплатно земельними ділянками, на яких розташована спортивна школа;
 • надавати в установленому порядку платні послуги згідно чинного законодавства;
 • виконувати інші функції, що не суперечать законодавству і даному Статуту.
  1. Майно ДЮСШ №2 належить закладу на правах оперативного управління відповідно до чинного законодавства.
   1. Міська рада здійснює контроль за використанням і збереженням наданого в оперативне управління майна через відділ молоді та спорту міської ради.
  2.  Матеріально-технічна база ДЮСШ №2 формується відділом молоді та спорту міської ради та може включати адміністративні приміщення та спортивні бази (басейни, ігрові поля, спортивні зали, споруди тощо), оздоровчо-спортивні табори, підсобні приміщення, обладнання, засоби зв'язку, оргтехніку, транспортні засоби, зокрема спеціалізовані для навчально-тренувальної та спортивної роботи, майданчики, земельні ділянки, рухоме і нерухоме майно, що надано їй в оперативне управління.
  3. Для проведення навчально-виховної, навчально-тренувальної та спортивної роботи надаються в користування спортивні об’єкти, культурні, оздоровчі та інші заклади безоплатно або на пільгових умовах. Порядок надання зазначених об’єктів у користування визначається міською радою.


 1. МІЖНАРОДНІ ЗВ’ЯЗКИ
  1. ДЮСШ №2 має право :
 • підтримувати міжнародні спортивні контакти із спортивними організаціями інших країн, брати участь у міжнародних заходах, проводити обмін спортивними делегаціями з метою вивчення міжнародного досвіду роботи;
 • укладати угоди про співробітництво, встановлювати прямі зв'язки з органами управління освітою, фізичною культурою і спортом, навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об'єднаннями інших країн в установленому законодавством порядку;
 • може здійснювати прийом іноземних делегацій.


 1. ЛІКВІДАЦІЯ ТА РЕОРГАНІЗАЦІЯ ДЮСШ №2
  1. Рішення про ліквідацію, реорганізацію ДЮСШ №2 приймає міська рада відповідно до законодавства України.ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення міської ради

          від 13.07.2016р.

№ 579-10/2016

С  Т  А  Т  У  Т

Коломийської дитячо-юнацької спортивної школи № 3

Коломийської міської ради Івано-Франківської області
м. Коломия 

2016 рік

1.ЗАГАЛЬНІ  ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Коломийська дитячо-юнацька спортивна школа № 3  (далі - ДЮСШ №3 ) – є позашкільним навчальним закладом спортивного профілю - закладом фізичної культури і спорту, який забезпечує розвиток здібностей вихованців в визначених Статутом Коломийської дитячо-юнацької спортивної школи №3 Коломийської міської ради Івано-Франківської області  (далі - Статут) видах спорту, створює необхідні умови для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовка спортивного резерву для збірних команд України.

Найменування:

повне: Коломийська дитячо-юнацька спортивна школа № 3 Коломийської міської ради Івано-Франківської області;

        скорочене: ДЮСШ №3;

1.2.  ДЮСШ №3 у своїй діяльності керується Конституцією, законами України «Про освіту», «Про позашкільну освіту», «Про фізичну культуру та спорт», актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки України, Міністерства молоді та спорту України, інших центральних органів виконавчої влади, рішеннями Івано-Франківської обласної ради, розпорядженнями Івано-Франківської обласної державної адміністрації, рішеннями Коломийської міської ради та її виконавчого комітету,  розпорядженнями міського голови та цим Статутом.

1.3. Засновником ДЮСШ №3 є Коломийська міська рада. ДЮСШ №3 належить до комунальної власності територіальної громади міста Коломиї.

1.4. ДЮСШ №3 може мати у оперативному управлінні нерухоме майно та інші матеріальні цінності.

1.5. ДЮСШ №3 є юридичною особою, яка діє на підставі даного Статуту, має власну печатку встановленого зразка, штамп, бланк зі своїм найменуванням, рахунки в банках.

1.6. Бухгалтерський облік та звітність ДЮСШ №3 здійснюється централізованою бухгалтерією відділу молоді та спорту Коломийської міської ради (далі – Відділ молоді та спорту міської ради).

1.7. ДЮСШ №3 може мати у своїй структурі відділення, інші підрозділи, які відповідають меті діяльності спортивної школи відповідно до даного Статуту. Відкриття (закриття) відділень, визначення їх граничної чисельності  здійснюється за рішенням засновника, погодженим із структурним підрозділом з питань фізичної культури та спорту.

1.8. Місцезнаходження ДЮСШ №3: 78203, Івано-Франківська область, м. Коломия, вул. О.Кобилянської, 8.

1.9. Зміни та доповнення до Статуту затверджує Коломийська міська рада (далі – Міська рада).

1.10. ДЮСШ №3 підлягає державній атестації, яка проводиться один раз на 10 років у порядку, встановленому законодавством України.

1.11. ДЮСШ №3 у порядку встановленому законодавством може надаватися вища, перша, друга категорії строком на 4 роки.1.12. ДЮСШ №3 може співпрацювати з іншими навчально-виховними закладами, громадськими організаціями, товариствами, відповідно до угод, що укладаються між ними.2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ

  1. Основними завданнями ДЮСШ №3 є:
 • організація та проведення навчально-тренувальних занять;
 • фізична підготовка та оздоровлення дітей та молоді;
 • підготовка висококваліфікованих спортсменів з видів спорту;
 • забезпечення участі спортсменів у міських, обласних, державних та міжнародних змаганнях;
 • надання допомоги загальноосвітнім навчальним закладам в організації спортивно-масової роботи;
 • організація заходів щодо підготовки, перепідготовки та підвищенню кваліфікації працівників ДЮСШ №3;
 • створення умов для повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді;
 • набуття навичок здорового способу життя;
 • забезпечення участі учнів ДЮСШ №3 у фізкультурно-масових заходах в м. Коломиї та області;
 • підготовка спортивного резерву для збірних команд  України у визначених даним Статутом видах спорту.


  1. Відповідно до покладених завдань ДЮСШ №3 виконує такі функції:

2.2.1. Проводить навчально-виховну, інформаційно-методичну, організаційно-масову, навчально-тренувальну та спортивну роботу.

2.2.2. Організовує роботу відповідно до річного плану роботи, погодженим із Відділом молоді та спорту міської ради, згідно з типовими навчальними планами та програмами, що затверджуються центральними органами виконавчої влади.


3. ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ

3.1. Основними формами навчально-тренувальної роботи є групові навчально-тренувальні заняття, тренування за індивідуальними планами, виховні заходи, медико-відновні заходи, навчально-тренувальні збори, практика суддівства спортивних змагань.

Основною формою спортивної роботи є участь вихованців у спортивних змаганнях різного рівня.

3.2. ДЮСШ №3 здійснює підготовку вихованців з наступних видів спорту: легка атлетика, теніс, теніс настільний, шахи, шашки, веслування на байдарках та каное, гімнастика спортивна.

3.3. В ДЮСШ №3 можуть займатися діти, підлітки та молодь. Мінімальний вік для зарахування в групи початкової підготовки – 5 років. Як виняток, за рішенням тренерської ради та з рекомендації лікаря для занять в групах з деяких видів спорту можуть зараховуватись діти на один рік молодші.

3.4. Навчання учнів, зарахованих у ДЮСШ №3 – безкоштовні, за винятком платних секцій та послуг, які організовуються згідно даного Статуту та передбачені чинним законодавством України.

3.5. Зарахування учнів на наступний навчальний рік та етап підготовки проводиться за умов покращення результатів виступів у змаганнях та тестування із загальної, спеціальної фізичної та технічної підготовки і виконання вимог рівня спортивної майстерності на етапах підготовки.

3.6. Зарахування дітей здійснюється на безконкурсній основі (спортивно-оздоровчі групи) та за конкурсом, умови якого розробляються  і затверджуються відділом молоді та спорту міської ради.

3.7. Зарахування учнів здійснюється на підставі заяви батьків або осіб, що їх замінюють, дитини яка досягла 16-річного віку, медичного висновку лікаря, про відсутність медичних протипоказань для занять спортом.

3.8. Навчальний рік починається з 1 вересня.

Річний навчальний план для кожної групи розраховується на 52 тижні. У межах зазначеного плану передбачається проведення протягом шести тижнів навчально-тренувальних занять в умовах спортивно-оздоровчого табору та/або за індивідуальними планами вихованців на період їх активного відпочинку.

Комплектування і зарахування до груп, крім груп навчальної підготовки першого року навчання, здійснюється в період з 1 по 15 вересня, який вважається робочим часом тренера-викладача групи. Навчання проводиться згідно з розкладом, затвердженим директором школи.

3.9. Тривалість навчальної години становить 45 хвилин.

Тривалість одного навчально-тренувального заняття не може перевищувати:

у групах початкової та фізкультурно-реабілітаційної підготовки - двох навчальних годин;

у групах базової підготовки першого - третього років навчання - трьох навчальних годин;

у групах базової підготовки четвертого - п’ятого років навчання, спеціалізованої підготовки та підготовки до вищої спортивної майстерності - чотирьох навчальних годин.

Допускається проведення в один день двох занять в одній групі залежно від встановленого для групи тижневого навантаження та проведення занять з групами на громадських засадах. Сумарна тривалість занять в один день не може перевищувати шести навчальних годин.

3.10. Режим щоденної роботи спортивної школи визначається розкладом занять, що затверджується на навчальний рік директором спортивної школи, правилами внутрішнього трудового розпорядку та колективним договором між адміністрацією спортивної школи та профспілковим комітетом, а у разі відсутності профспілкового комітету - представниками трудового колективу, що обрані та уповноважені ним.

У період канікул у загальноосвітніх навчальних закладах спортивна школа працює за окремим планом, затвердженим її директором та за погодженням з відділом молоді та спорту міської ради.

Адміністрація спортивної школи створює для вихованців, тренерів-викладачів та інших працівників безпечні умови для навчально-тренувальної, спортивної та іншої роботи.

3.11. Учням, які виконали кваліфікаційні норми, видається свідоцтво про присвоєння спортивного розряду або звання. За результатами навчання видаються відповідні документи випускникам, які в установленому порядку виконали спортивні нормативи та склали кваліфікаційні іспити.

3.12. Норми наповнюваності груп відділень з видів спорту і тижневий режим навчально-тренувальної роботи спортивних шкіл установлюються законодавством України.

3.13. Проект плану комплектування відділень з видів спорту на наступний навчальний рік подає директор спортивної школи відділу молоді та спорту міської ради до 25 серпня поточного року для затвердження.

Списки вихованців груп відділень з видів спорту затверджуються директором спортивної школи до 1 вересня, а для груп початкової підготовки - до 1 жовтня поточного року. Протягом навчального року у зазначені списки у разі потреби можуть вноситися в установленому порядку зміни.

Списки вихованців груп спеціалізованої підготовки і груп підготовки до вищої спортивної майстерності погоджуються у встановленому законом порядку.

3.14. Вихованці можуть перебувати у спортивній школі до 23 років включно. У разі досягнення вихованцями граничного віку під час навчального року вони мають право продовжити навчання до закінчення поточного навчального року.

3.15. Вихованці спортивної школи, які направлені для підвищення рівня спортивної майстерності до спеціалізованих навчальних закладів спортивного профілю, шкіл вищої спортивної майстерності, центрів олімпійської підготовки і команд з ігрових видів спорту, які беруть участь у чемпіонатах України серед команд вищих ліг, не включаються до кількісного складу груп спортивної школи, але можуть брати участь у спортивних змаганнях у складі команд спортивної школи протягом двох років з часу їх направлення за рахунок коштів такої спортивної школи виходячи з її фінансових можливостей. За тренером-викладачем спортивної школи зберігаються протягом двох років з часу направлення зазначених вихованців раніше встановлені надбавки (доплати) за їх підготовку.

Для доукомплектування відповідних груп підготовки, з яких вихованці направлені для подальшого підвищення рівня спортивної майстерності, до таких груп можуть зараховуватися вихованці з нижчим рівнем підготовки, які виконують обсяг навантажень, передбачений навчальними програмами з видів спорту для відповідного етапу підготовки, з дотриманням при цьому тижневого режиму навчально-тренувальної роботи та вимог до наповненості груп.

3.16. У разі потреби у загальноосвітніх навчальних закладах (для вихованців-інвалідів у спеціальних школах-інтернатах) можуть відкриватися спеціалізовані класи з видів спорту з продовженим днем навчання для проведення додаткової навчально-тренувальної та спортивної роботи за умови забезпечення вихованців харчуванням і додержання норм санітарно-гігієнічного законодавства на підставі відповідної угоди, укладеної між спортивною школою та навчальним закладом з видів спорту визначених цим Статутом.

Спеціалізовані класи відкриваються в установленому порядку до початку навчального року.

В угоді зазначаються обов'язки сторін щодо фінансового забезпечення, комплектації класу, раціонального поєднання навчання із заняттями відповідним видом спорту, організацією медичного контролю, проведення медико-відновних заходів, харчування вихованців тощо.

Директор спортивної школи за погодженням з педагогічною радою загальноосвітнього навчального закладу (спеціальної школи-інтернату) та батьками учнів або особами, що їх замінюють, може вносити пропозиції щодо зміни в установленому порядку строку закінчення навчального року, початку та закінчення півріччя, складення іспитів з урахуванням результатів виконання учнями спеціалізованого класу навчальної програми з виду спорту.

3.17. Для забезпечення безперервності навчально-тренувального процесу та активного відпочинку вихованців організовуються спортивно-оздоровчі табори на власній або орендованій базі у канікулярний період. Під керівництвом одного тренера-викладача може займатися 15-20 вихованців у денних спортивно-оздоровчих таборах та 10 вихованців - у цілодобових.

3.18. Спортивна школа виходячи із своїх фінансових можливостей має право проводити відповідно до вимог законодавства навчально-тренувальні збори для підготовки команд, спортсменів до місцевих, обласних, всеукраїнських, міжнародних змагань та організовувати спортивно-оздоровчі табори із забезпеченням вихованців харчуванням, фармакологічними медико-відновлювальними засобами, вітамінами, білково-глюкозними препаратами, спортивною екіпіровкою та інвентарем, необхідними транспортними засобами і пально-мастильними матеріалами до них для супроводження і забезпечення безпеки вихованців під час навчально-тренувального процесу відповідно до порядку та норм, визначених законодавство, та інших нормативних актів.

Тривалість навчально-тренувальних зборів становить у групах базової підготовки не більше 100 днів, у групах спеціалізованої підготовки - не більше 150 днів на рік.

Для вихованців, які входять до складу національних збірних команд України з видів спорту відповідних вікових груп, затвердженого наказом профільного міністерства, та груп підготовки до вищої спортивної майстерності і спеціалізованої підготовки, можуть проводитися постійно діючі навчально-тренувальні збори строком до 24 днів на місяць, але не більше 250 днів на рік.

Спортивна школа відповідно до затвердженого календарного плану може проводити внутрішньо шкільні і відкриті першості, матчеві зустрічі, турніри та інші змагання.

3.19. Організація медичного супроводження підготовки вихованців спортивної школи здійснюється відповідно до законодавства України.

Лікар або середній медичний працівник спортивної школи забезпечує здійснення медичного контролю за проведенням навчально-тренувальної та спортивної роботи, а також у разі потреби надає першу медичну допомогу вихованцям.

З метою запобігання погіршенню здоров'я вихованців спортивної школи лікар або середній медичний працівник здійснює:

контроль за проходженням вихованцями диспансерного обстеження (не менше двох разів на рік);

додатковий медичний огляд перед участю у змаганнях, після захворювання або травми;

контроль за використанням вихованцями медико-відновлювальних та заборонених до вживання засобів;

відсторонення вихованців від занять за станом здоров'я; контроль за додержанням строків поновлення занять після захворювання або травми;

контроль за додержанням санітарно-гігієнічних норм у місцях проведення навчально-тренувальних занять та змагань, а також під час їх проведення;

облік та аналіз нещасних випадків і травм учнів під час занять.

3.20. Робота медичних працівників спортивної школи повинна бути організована відповідно до вимог законодавства.


 1. КЕРІВНИЦТВО ДЮСШ №3


  1. Управління ДЮСШ №3 здійснюється Уповноваженим органом міської ради - відділом молоді та спорту міської ради.
  2. Безпосереднє керівництво спортивною школою здійснює директор ДЮСШ №3, який призначається на посаду (звільняється з посади) начальником відділу молоді та спорту міської ради, як уповноваженим органом визначеним законодавством.
  3. На час відсутності директора виконання його обов'язків покладаються на працівника ДЮСШ №3, визначеного наказом директора або наказом начальника відділу молоді та спорту міської ради.
  4. На посаду директора спортивної школи призначається особа, яка є громадянином України, має вищу освіту з фізичного виховання і спорту освітньо-кваліфікаційного рівня ’’спеціаліст’’ або ’’магістр’’, стаж роботи за фахом не менш як три роки.


  1. Директор ДЮСШ №3:
 • здійснює загальне керівництво спортивною школою, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, забезпечує створення належних умов для підвищення фахового рівня працівників;
 • забезпечує та контролює проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи, несе відповідальність перед засновником та відділом молоді та спорту міської ради за її результати;
 • визначає обсяг навантаження тренерів-викладачів, за погодженням із начальником відділу молоді та спорту міської ради та подає на затвердження міській раді;
 • в установленому порядку розробляє структуру, штатний розпис спортивної школи та подає на затвердження начальнику відділу молоді та спорту міської ради;
 • контролює дотримання вимог охорони здоров’я, антидопінгового законодавства, праці і господарської діяльності, санітарно-гігієнічних, протипожежних норм і норм техніки безпеки та несе за це відповідальність;
 • представляє спортивну школу в усіх підприємствах, установах, організаціях та органах влади;
 • розпоряджається в установленому порядку майном і коштами спортивної школи за погодженням із начальником відділу молоді та спорту міської ради;
 • видає у межах своїх повноважень накази та розпорядження і контролює їх виконання;
 • затверджує посадові інструкції працівників;
 • приймає на роботу і звільняє з роботи заступників, тренерів-викладачів та інших працівників відповідно до законодавства за погодженням із начальником відділу молоді та спорту міської ради;
 • установлює надбавки за погодженням із відділом молоді та спорту міської ради і розглядає питання щодо надання доплат, премій і матеріальної допомоги працівникам школи, вживає інших заходів заохочення, а також дисциплінарного впливу;
 • несе відповідальність за виконання покладених на спортивну школу завдань, за результати фінансово-господарської діяльності, стан і збереження будівлі та іншого майна, що знаходиться в оперативному управлінні спортивної школи;
 • несе відповідальність за організацію та здійснює контроль за проведенням навчально-тренувальних занять;
 • організовує роботу інструкторів-методистів;
 • координує роботу з науково-методичного та медичного забезпечення;
 • несе відповідальність за додержанням матеріально-технічних умов для проведення навчально-тренувальної роботи, збереження майна та інвентарю, експлуатацію будинків, приміщень спортивної школи, утримання їх у належному стані;
 • забезпечує ефективну експлуатацію спортивної бази, організацію профілактичного нагляду за її станом та проведення поточного ремонту спортивних споруд, обладнання, інвентарю, утримання і використання транспортних засобів.


  1. Надання ДЮСШ №3 відповідної кваліфікаційної категорії передбачає посаду інструктора-методиста відповідно встановлених норм.

На посаду інструктора-методиста призначається фахівець, який має вищу освіту за спеціальністю фізична культура і спорт та ступенем “бакалавр”, “спеціаліст” чи "магістр".

Інструктор-методист спортивної школи:

 • контролює проведення відбору вихованців, комплектацію навчальних груп, виконання вихованцями встановлених вимог для переведення їх з однієї групи підготовки до іншої;
 • здійснює контроль за виконанням вихованцями індивідуальних планів підготовки;
 • готує пропозиції щодо тарифікації тренерів-викладачів;

       - здійснює методичне забезпечення та координацію роботи тренерів-викладачів спортивної школи з відбору вихованців, організацію навчально-тренувальної роботи, контроль за комплектуванням груп, результатами навчально-тренувальної роботи, контролює проходження підвищення кваліфікації тренерами-викладачами, проведення відкритих навчально-тренувальних занять;

       - веде статистичний облік та проводить аналіз результатів роботи спортивної школи, відділень, груп, бере участь у підготовці статистичного звіту про роботу спортивної школи, а також відповідає за ведення документації з питань проведення методичної роботи;

       - здійснює контроль за проведенням навчально-тренувальних занять, виконанням індивідуальних планів та відповідає за складення і додержання розкладу занять;

       - несе відповідальність за додержанням санітарно-гігієнічних вимог, антидопінгового законодавства, правил техніки безпеки під час проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи;

- організовує роботу з узагальнення досвіду роботи тренерів-викладачів.


  1. З метою забезпечення розвитку та удосконалення навчально-тренувальної та спортивної роботи в ДЮСШ №3 утворюється тренерська рада, яку очолює директор.

Засідання тренерської ради ДЮСШ №3 проводяться не рідше одного разу на два місяці.


   1. Тренерська рада:
 • вивчає плани, результати та актуальні питання навчально-тренувальної та спортивної роботи, а також питання щодо додержання санітарно-гігієнічних вимог, забезпечення техніки безпеки, охорони праці;
 • розробляє пропозиції щодо поліпшення діяльності спортивної школи;
 • визначає заходи щодо підвищення кваліфікації кадрів, упровадження під час навчально-тренувальних занять досягнень науки і кращого досвіду роботи;
 • розробляє рекомендації з питань удосконалення навчально-тренувальної та спортивної роботи;
 • захищає права працівників на виявлення ініціативи, вільний вибір форм, методів і засобів навчання.


  1. Органом громадського самоврядування ДЮСШ №3 є загальні збори колективу, в яких можуть брати участь наукові та інші працівники, представники батьківського комітету. Збори скликаються не рідше одного разу на рік.


   1. Загальні збори:
 • визначають основні напрямки роботи ДЮСШ №3;
 • обговорюють найважливіші питання, що стосуються роботи школи, приймають відповідні рішення та вносять їх на розгляд директора ДЮСШ №3.


  1. У період між загальними зборами може діяти рада спортивної школи, діяльність якої регулюється її статутом.


   1. Рада спортивної школи розглядає питання щодо перспективного розвитку спортивної школи, надає допомогу керівництву в їх вирішенні, здійснює громадський контроль за діяльністю керівництва.


  1. У спортивній школі за рішенням її загальних зборів можуть утворюватись і діяти піклувальна рада та батьківський комітет.

             

 1. УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ


  1. Учасниками навчально-тренувальної та спортивної роботи в ДЮСШ 1 є:
 • вихованці;
 • тренери-викладачі, медичні працівники та інші фахівці;
 • батьки або особи, що їх замінюють;
 • директор та його заступники.


  1. Вихованці мають право на:
 • здобуття позашкільної освіти спортивного профілю, одержання свідоцтва про закінчення спортивної школи та оригіналу особистої картки спортсмена, форми яких визначені законодавством;
 • добровільний вибір виду спорту;
 • проходження підготовки відповідно до навчальних програм з видів спорту під керівництвом тренера-викладача;
 • безпечні та нешкідливі умови для навчання;
 • користування матеріально-технічною, спортивною базою та за наявності - оздоровчою базою спортивної школи;
 • одержання в установленому порядку спортивного інвентарю індивідуального користування виходячи з фінансових можливостей спортивної школи;
 • забезпечення в установленому порядку виходячи з фінансових можливостей спортивної школи спортивним одягом та спортивним взуттям, а також харчуванням, організація проживання під час навчально-тренувальних зборів і спортивних змагань, проїзду до місця проведення таких зборів і змагань. Порядок забезпечення вихованців спортивної школи харчуванням, спортивним одягом та спортивним взуттям під час навчально-тренувальних зборів і спортивних змагань визначається Мінмолодьспортом за погодженням з Мінфіном;
 • медичне обслуговування та фармакологічне забезпечення відповідно до законодавства виходячи з фінансових можливостей спортивної школи;
 • одержання нагород, цінних подарунків, призів, премій, грамот, дипломів та на інші види заохочення за досягнуті спортивні успіхи;
 • представлення в органах громадського самоврядування спортивної школи;
 • захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насильства, від дій працівників школи, які порушують їх права, принижують честь і гідність;
 • учні мають право на отримання свідоцтва про присвоєння спортивного розряду та звання.


  1. Вихованці школи зобов’язані:
 • поєднувати заняття в спортивній школі з навчанням у загальноосвітньому навчальному закладі та інших навчальних закладах;
 • виконувати навчальні програми з метою досягнення запланованих спортивних результатів;
 • підвищувати свою спортивну майстерність та загальний культурний рівень;
 • додержуватися здорового способу життя, норм морально-етичної поведінки, установленого спортивного режиму та правил особистої гігієни;
 • брати участь у змаганнях та навчально-тренувальних зборах, передбачених індивідуальними і календарними планами;
 • додержуватися вимог медичного контролю та проходити двічі на рік диспансерне обстеження, починаючи з навчання у групах базової підготовки;
 • виконувати положення антидопінгового законодавства;
 • берегти державне, громадське і особисте майно;
 • додержуватися вимог статуту, правил поведінки вихованця спортивної школи.


  1. Тренером-викладачем спортивної школи може бути особа, що має високі моральні якості, вищу освіту за спеціальністю фізична культура і спорт та освітньо-кваліфікаційним рівнем ’’бакалавр’’, ’’спеціаліст’’, ’’магістр’’.

Тренери-викладачі мають право на:

 • внесення керівництву спортивної школи та органам виконавчої влади у сфері фізичної культури і спорту пропозицій щодо поліпшення навчально-тренувального та виховного процесу, подання на розгляд керівництву спортивної школи і тренерської ради пропозицій щодо заохочення вихованців, застосування стягнень до осіб, які порушують правила (інструкції) внутрішнього трудового розпорядку спортивної школи та посадові інструкції;
 • участь у роботі методичних об'єднань, нарад, зборів, інших органів самоврядування спортивної школи, у заходах, пов'язаних з організацією спортивної роботи;
 • підвищення кваліфікації за рахунок коштів спортивної школи та інших джерел;
 • вибір науково та методично обґрунтованих форм, методів і засобів навчально-тренувальної та спортивної роботи;
 • захист професійної честі та гідності відповідно до законодавства;
 • моральне і матеріальне заохочення за досягнення значних результатів у виконанні покладених на них завдань;
 • забезпечення в установленому порядку спортивною формою і спортивним взуттям виходячи з фінансових можливостей спортивної школи, індивідуальним інвентарем для проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи;
 • безпечні та нешкідливі для здоров'я умови.


Тренери-викладачі та інші фахівці, які залучені до навчально-тренувальної та спортивної роботи у спортивній школі, зобов’язані:

 • користуватися в роботі навчальними програмами з видів спорту;
 • навчати вихованців, формувати у них вміння і навички з різних напрямів навчально-тренувальної та спортивної роботи диференційовано з урахуванням індивідуальних можливостей, інтересів, схильностей вихованців;
 • сприяти розвитку фізичних якостей відповідно до задатків та запитів вихованців, а також збереженню здоров'я;
 • здійснювати контроль за додержанням вихованцями норм морально-етичної поведінки, дотримуватися вимог документів, що регламентують організацію навчально-тренувальної роботи;
 • додержуватись етики, поважати гідність вихованців, захищати їх від будь-яких форм фізичного, психічного насильства;
 • здійснювати контроль та нести відповідальність за додержанням норм антидопінгового законодавства;
 • берегти здоров'я вихованців, пропагувати здоровий спосіб життя, не допускати до навчально-тренувальної та спортивної роботи вихованців, які не пройшли медичне обстеження в установленому порядку;
 • постійно підвищувати свій професійний рівень знань, загальну культуру;
 • вести документацію з питань виконання посадових обов'язків (журнали, плани роботи тощо);
 • сприяти особистим прикладом і настановами вихованню поваги до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;
 • проходити щороку в установленому порядку медичне обстеження;
 • додержуватися вимог даного Статуту, виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку та посадові обов'язки, накази і розпорядження керівництва спортивної школи;
 • брати участь у роботі тренерської ради спортивної школи;
 • додержуватися норм санітарно-гігієнічного та антидопінгового законодавства під час проведення навчально-тренувальних занять і спортивної роботи.

Тренери-викладачі ДЮСШ №3 підлягають атестації один раз на чотири роки в порядку, визначеному законодавством.

Тренери-викладачі працюють відповідно до розкладу занять, затвердженого директором спортивної школи.

Обсяг навантаження тренерів-викладачів визначається згідно з тарифікаційним списком, який затверджується відділом молоді та спорту міської ради  в установленому порядку.

Перерозподіл або зміна навантаження тренера-викладача протягом навчального року здійснюється директором спортивної школи у разі виникнення обґрунтованої потреби за погодженням з відділом молоді та спорту міської ради.

Тренери-викладачі можуть утворювати бригади з окремого виду спорту. Склад бригади та регламент її роботи затверджує директор спортивної школи на підставі відповідного рішення тренерської ради спортивної школи.

Тренери-викладачі спортивної школи організовують і здійснюють навчально-тренувальну та спортивну роботу, несуть відповідальність перед директором за її результати та підлягають атестуванню один раз на чотири роки в порядку, визначеному законодавством.


  1. Батьки вихованців або особи, що їх замінюють, мають право:
 • обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування школи;
 • звертатися до органів управління фізичною культурою і спортом, директора спортивної школи, органів громадського самоврядування з питань її роботи;
 • брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-тренувального процесу та зміцнення матеріально-технічної бази ДЮСШ №3;
 • захищати законні права та інтереси вихованців в органах місцевого самоврядування та у відповідних державних і судових органах.


 1. ФІНАНСОВО - ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА

МАТЕРІАЛЬНО – ТЕХНІЧНА БАЗА ДЮСШ №3


  1. Фінансово-господарська діяльність ДЮСШ №3 проводиться відповідно до законодавства та даного Статуту.


  1. Фінансування спортивної школи здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету, інших джерел, не заборонених законодавством.


  1. ДЮСШ №3 у здійсненні фінансово-господарської діяльності має право:
 • самостійно розпоряджатися коштами, одержаними від господарської та іншої діяльності відповідно до даного Статуту;
 • модернізувати власну матеріально-технічну базу, базу спортивно-оздоровчих таборів;
 • мати в оперативному управлінні майно відповідно до законодавства та даного Статуту, у тому числі спеціалізованим транспортом для супроводження і забезпечення безпеки вихованців під час здійснення навчально-тренувальної та спортивної роботи, або орендувати такий транспорт на договірних засадах;
 • користуватися безоплатно земельними ділянками, на яких розташована спортивна школа;
 • надавати в установленому порядку платні послуги згідно чинного законодавства;
 • виконувати інші функції, що не суперечать законодавству і даному Статуту.


  1. Майно ДЮСШ №3 належить закладу на правах оперативного управління відповідно до чинного законодавства.
   1. Міська рада здійснює контроль за використанням і збереженням наданого в оперативне управління майна через відділ молоді та спорту міської ради.
  2.  Матеріально-технічна база ДЮСШ №3 формується відділом молоді та спорту міської ради та може включати адміністративні приміщення та спортивні бази (басейни, ігрові поля, спортивні зали, споруди тощо), оздоровчо-спортивні табори, підсобні приміщення, обладнання, засоби зв'язку, оргтехніку, транспортні засоби, зокрема спеціалізовані для навчально-тренувальної та спортивної роботи, майданчики, земельні ділянки, рухоме і нерухоме майно, що надано їй в оперативне управління.
  3. Для проведення навчально-виховної, навчально-тренувальної та спортивної роботи надаються в користування спортивні об’єкти, культурні, оздоровчі та інші заклади безоплатно або на пільгових умовах. Порядок надання зазначених об’єктів у користування визначається міською радою.


 1. МІЖНАРОДНІ ЗВ’ЯЗКИ
  1. ДЮСШ №3 має право :
 • підтримувати міжнародні спортивні контакти із спортивними організаціями інших країн, брати участь у міжнародних заходах, проводити обмін спортивними делегаціями з метою вивчення міжнародного досвіду роботи;
 • укладати угоди про співробітництво, встановлювати прямі зв'язки з органами управління освітою, фізичною культурою і спортом, навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об'єднаннями інших країн в установленому законодавством порядку;
 • може здійснювати прийом іноземних делегацій.


 1. ЛІКВІДАЦІЯ ТА РЕОРГАНІЗАЦІЯ ДЮСШ №3
  1. Рішення про ліквідацію, реорганізацію ДЮСШ №3 приймає міська рада відповідно до законодавства України.


2011-2020 © Всі права застережено.