НОРМАТИВНІ АКТИ
КОЛОМИЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Четвер, 04 червня 2020 року
 Рішення міської ради  "Про затвердження Положення про центр допомоги учасникам..."  № 577-10/2016-10 від 13.07.2016р. 
Документ №577-10/2016 від 13.07.2016р. Чинний
        

 
Повязані документи

Пов'язаних документів немає

 
Історія документа

Історії немає

 
Публікації документа

17.07.2016 
РІШЕННЯ
 
Коломийської міської ради
(10  сесія)
7  демократичного скликання
 
від 13.07.2016р.  № 577-10/2016-10
 

Про затвердження Положення про

центр допомоги учасникам антитерористичної

операції Коломийської міської ради

На виконання Указу Президента України від 18.03.2015 р. № 150/2015 «Про додаткові заходи щодо соціального захисту учасників антитерористичної операції» зі змінами, внесеними Указом Президента України від 05.10.2015 р. № 570/2015, розпорядження голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації від 15.03.2016 р. №136 «Про невідкладні заходи щодо покращення надання допомоги учасникам АТО та членам їх сімей», керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою надання допомоги учасникам антитерористичної операції, сім'ям загиблих учасників антитерористичної операції, а також у зв'язку з необхідністю координації дій органів виконавчої влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, волонтерських та громадських організацій, які надають допомогу учасникам антитерористичної операції та їх сім'ям, міська рада


                       вирішила:


  1. Затвердити Положення про центр надання допомоги учасникам антитерористичної операції Коломийської міської ради (додається).
  2. Організацію рішення покласти на першого заступника міського голови С.Коцюра.
  3. Контроль за виконанням рішення доручити постійній комісії з питань освіти, культури, спорту, інформаційної  та молодіжної політики, соціального захисту та охорони здоров'я.

Міський голова                                                                                                                   І. Слюзар  

                       ЗАТВЕРДЖЕНО

                       рішення міської ради

                       від 13.07.2016 р. №577-10/2016

                                                               

                                                                                                                         ПОЛОЖЕННЯ

про центр допомоги учасникам антитерористичної операції Коломийської міської ради


1.   Загальні положення


    1. Центр допомоги учасникам антитерористичної операції Коломийської міської ради (далі - Центр) є структурним підрозділом Коломийської міської ради, який утворюється нею з метою забезпечення взаємодії територіальних підрозділів  центральних органів виконавчої влади, органів державної влади (державних організацій) та органів місцевого самоврядування, волонтерських та громадських організацій при вирішенні питань лікування, реабілітації, соціального захисту, адаптації учасників антитерористичної операції (далі - учасники АТО).
    2. Центр не має статусу юридичної особи. У своїй діяльності підзвітний та підконтрольний міській раді, підпорядкований міському голові та заступнику міського голови відповідно до функціональних обов’язків. Працівники Центру призначаються та звільняються з посади згідно вимог чинного законодавства України.
    3. При Центрі діє Координаційна рада Центру допомоги учасникам антитерористичної  операції Коломийської міської ради (далі - Координаційна рада), яку утворює та затверджує персональний склад міський голова.

         1.4. Центр у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, указами Президента України, постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, розпорядженнями обласної державної адміністрації, рішеннями міської ради та виконавчого комітету міської ради,  а також цим Положенням.


       2. Основні завдання і функції Центру


Основними завданнями Центру є забезпечення реалізації соціальної політики в м. Коломиї щодо надання допомоги учасникам антитерористичної операції, сім'ям загиблих учасників антитерористичної операції, що включає:

       2.1.забезпечення взаємодії органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, волонтерських та громадських організацій при вирішенні питань лікування, реабілітації, соціального захисту, адаптації учасників АТО;

2.2.збір та обробка інформації щодо проблемних питань та потреб учасників АТО та їх родин;

2.3. підготовка пропозицій щодо вирішення проблемних питань учасників АТО;

2.4.забезпечення діяльності Координаційної ради центру допомоги учасникам антитерористичної операції Коломийської міської ради (далі – Координаційна рада);

2.5.моніторинг стану вирішення питань.


3. Центр відповідно до покладених на нього завдань:

3.1. надає консультативну допомогу та сприяє учасникам АТО щодо:

3.1.1.отримання документів, необхідних для надання відповідного статусу згідно із Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

3.1.2.отримання пільг та соціальних гарантій;

3.1.3.лікування, реабілітації, адаптації;

3.1.4.працевлаштування, професійної підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації;

3.1.5.інших питань соціального захисту;

3.2. проводить інформаційно-роз’яснювальну роботу з представниками громадських об’єднань ветеранів війни та учасників АТО, волонтерських організацій, волонтерами, організовує освітні заходи для учасників АТО з метою поширення інформації про їх соціальні права та гарантії;

3.3. приймає заяви, скарги, пропозиції від учасників АТО та передає на розгляд Координаційної ради;

3.4.організовує засідання Координаційної ради, забезпечує їй інформаційно-методичний супровід, оформляє протоколи засідань;

3.5.збирає, узагальнює та подає міському голові інформацію щодо пропозицій громадських об’єднань ветеранів війни та учасників АТО, волонтерських організацій, рішень Координаційної ради з вирішення питань, які мають важливе суспільне значення і пов'язані із захистом прав, свобод і законних інтересів учасників АТО та їх родин, волонтерів, волонтерських організацій, що надають їм допомогу;

3.6.готує та подає міському голові, Координаційній раді,  пропозиції щодо організації консультацій з громадськістю;

3.7.інформує в обов'язковому порядку громадськість, міську раду про свою та діяльність Координаційної ради, прийняті рішення та їх виконання;

3.8.вирішує інші питання в межах наданих повноважень.


4. Права


Центр для виконання покладених на нього завдань має право в установленому порядку:

4.1. запитувати та одержувати від державних органів, органів місцевого самоврядування, громадських об'єднань, підприємств, установ, організацій необхідні інформацію, документи і матеріали;

4.2.запрошувати на засідання Координаційної ради керівників і представників державних органів, органів місцевого самоврядування, громадських об'єднань, підприємств, установ, організацій;

4.3.залучати для розгляду питань, що належать до компетенції Центру, працівників органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), а також незалежних експертів (за їх згодою);

4.4.використовувати цілодобову гарячу лінію (Саll-центр) створену на виконання Указу Президента України від 18.03.2015 р. № 150 «Про додаткові

заходи щодо соціального захисту учасників антитерористичної операції»;

4.5.організовувати семінари, конференції, круглі столи, брифінги та інші заходи.

  5. Заключні положення

5.1. Центр утримується за рахунок коштів місцевого бюджету, рішення щодо утворення, ліквідації або реорганізації приймає міська рада за пропозицією міського голови.

       Місце знаходження та юридична адреса Центру: вулиця М. Драгоманова, 3в, м. Коломия, 78203.2011-2020 © Всі права застережено.