НОРМАТИВНІ АКТИ
КОЛОМИЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Четвер, 04 червня 2020 року
 Рішення міської ради  "Про внесення змін до рішення міської ради від 30.12.201..."  № 575-10/2016-10 від 13.07.2016р. 
Документ №575-10/2016 від 13.07.2016р. Чинний
        

 
Повязані документи

Пов'язаних документів немає

 
Історія документа

Історії немає

 
Публікації документа

17.07.2016 
РІШЕННЯ
 
Коломийської міської ради
(10  сесія)
7  демократичного скликання
 
від 13.07.2016р.  № 575-10/2016-10
 

Про внесення змін до рішення міської ради від 30.12.2014 №1988-49/2014 “Про виконання Програми розвитку малого підприємництва в місті Коломиї на 2013-2014 роки та затвердження Програми розвитку малого підприємництва в місті Коломиї на 2015-2016 роки”


       З метою забезпечення належного рівня надання адміністративних послуг   та у зв'язку із зміною структури міської ради, керуючись Законами України “Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні”, “Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада


вирішила:


1.  Внести зміни до Програми розвитку малого підприємництва в місті Коломиї на 2015-2016 роки в частині відповідальних виконавців Програми,   замінивши “управління економіки міської ради” на “відділ економіки та муніципального розвитку міської ради”.

2. Розділ III “Функціональні програми. Заходи щодо реалізації основних напрямків Програми розвитку малого підприємництва в місті Коломиї на 2015-2016 роки” викласти в новій редакції (додається).

       3. Організацію виконання цього рішення покласти на першого заступника міського голови Коцюра С.П.

             4.   Контроль за виконанням цього рішення доручити постійній комісії з питань бюджету, інвестицій, соціально-економічного розвитку та зовнішньоекономічних відносин.
Міський голова                                                                                                         І. Слюзар                                                                            
ІІІ. Функціональні програми.


Заходи щодо реалізації основних напрямків Програми розвитку малого підприємництва

в місті Коломиї на 2015-2016 роки


1. Впорядкування нормативного регулювання підприємницької діяльності

       

Пріоритетні завдання

Зміст заходу

Термін виконання

Виконавці

Джерела

фінансування

Вартість, тис.грн.

1

Реалізація державної регуляторної політики у сфері господарської

діяльності

Затвердження планів підготовки проектів регуляторних актів і оприлюднення їх  та змін до них  в місцевих ЗМІ або на веб-сторінці міської ради

До 15

грудня 2015 і 2016 років

Відділ економіки та муніципального розвитку міської ради, розробники регуляторних актів

В межах бюджетного фінансування на виконання своїх функціональних обов'язків

-

2

-//-

Розробка проектів регуляторних актів щодо діяльності та підтримки малого підприєм-

ництва, проведення аналізу їх регуляторного впливу на підприємницьке середовище

Відповід-но до плану підготовки проектів регулятор-них актів

Відділ економіки та муніципального розвитку міської ради, розробники  регуляторних  актів

В межах бюджетного фінансування на виконання своїх функціональних обов'язків

В межах виділених коштів

3

-//-

Оприлюднення проектів регуляторних актів, аналізу їх регуляторного впливу в місцевих ЗМІ або на веб-сторінці

міської ради

2015-2016 роки

Відділ економіки та муніципального розвитку міської  ради,  місцеві ЗМІ

В межах бюджетного фінансування на виконання своїх функціональних обов'язків

5,0 тис.грн. щорічно

4

-//-

Інформування громадськості шляхом проведення громадських слухань, круглих столів з обговорення регуляторних актів

постійно

Відділ економіки та муніципального розвитку, громадські організації підприємців і роботодавців, розробники  регуляторних  актів

В межах бюджетного фінансування на виконання своїх функціональних обов'язків

В межах виділених коштів

5

-//-

Ведення

єдиного електронного реєстру регуляторних актів 

2015-2016 роки

Відділ економіки та муніципального розвитку міської ради

В межах бюджетного фінансування на виконання своїх функціональних обов'язків

В межах виділених коштів

6

- // -

Проведення базових, повторних і періодичних відстежень результативності діючих регуляторних актів, залучення громадських об’єднань підприємців до цієї роботи

постійно

Відділ економіки та муніципального розвитку міської ради, розробники  регуляторних  актів

В межах бюджетного фінансування на виконання своїх функціональних обов'язків

В межах виділених коштів

7

Налагодження співпраці з питань реалізації державної регуляторної політики із залученням до цієї роботи суб’єктів господарюван-ня

Розгляд актуальних проблем розвитку підприємництва

2015-2016 роки

Відділи та управління міської ради, громадські організації підприємців

В межах бюджетного фінансування на виконання своїх функціональних обов'язків

-

8

Активізація проведення зустрічей з підприємцями міста, засідань галузевих рад підприємців та їх об”єднань

Щоквартальне засідання галузевих рад підприємців, підготовка пропозицій у вищестоящі установи по питаннях покращення підприємницького середовища

щоквар-тально

Відділ економіки та муніципального розвитку міської ради, громадські організації підприємців, галузеві ради

В межах бюджетного фінансування на виконання своїх функціональних обов'язків

В межах виділених коштів

9

Проведення семінарів та навчань з питань нормативно-правового забезпечення  підприємництва

Обізнаність представників бізнесу в питаннях змін законодавства, що регулює підприємництво

постійно

Коломийська оДПІ, Міськрайонний центр зайнятості

В межах бюджетного фінансування на виконання своїх функціональних обов'язків

В межах виділених коштів

10

Підвищення якості надання адміністративних послуг шляхом впровадження електронного документообігу

Покращення, прозорість, своєчасність та оперативність в наданні адміністративних

послуг

2015-2016 роки

Управління надання адміністративних послуг міської ради

В межах бюджетного фінансування на виконання своїх функціональних обов'язків


30 тис.грн.

щорічно

11

Забезпечення належного рівня надання адміністративних послуг

Доступність та своєчасність в наданні адміністративних

послуг


2016 рік

Управління надання адміністративних послуг міської ради, структурні підрозділи міської ради, суб'єкти надання адміністративних послуг (ДМС, управління Держземагенства, управління Держпродспоживслужби, управління ДСНС)

В межах бюджетного фінансування на виконання своїх функціональних обов'язків


20 тис.грн.

12

Контроль за дотриманням вимог конку-

рентного законодавства, захист від недобросовісної конкуренції

Недопущення порушень конкурентного законодавства

2015-2016 роки

Відділи та управління міської ради

В межах бюджетного фінансування на виконання своїх функціональних обов'язків

-

2. Підпрограма фінансово-кредитної та інвестиційної підтримки


№ п/п

Пріоритетні завдання

Зміст заходу

Термін виконання

Виконавці

Джерела фінансування

Вартість, тис.грн.

1.

Надання фінансово-кредитної підтримки суб'єктам підприємницької діяльності

Фінансування програм часткового погашення відсотків за отримані кредити малими підприємствами, які працюють в пріоритетних галузях економіки

2015-2016рр.

Відділ економіки та муніципального розвитку міської ради,

Регіональний фонд підтримки підприємництва у Івано - Франківській області

Кошти місцевого бюджету та інші не заборонені чинним законодавством

10,0 тис.грн.

2.

-//-

Надання фінансової підтримки кредитними спілками для підприємців-членів даних спілок

2015-2016рр.

Кредитні спілки

Членські внески

В межах коштів кредитних спілок

3.

-//-

Надання фінансової підтримки Фонду підтримки підприємництва “Коломийський бізнес-центр” на фінансування бізнес-проектів суб'єктів малого підприємництва на конкурсних засадах

щорічно

Відділ економіки та муніципального розвитку міської ради,

ФПП “Коломийський бізнес-центр

Кошти міського бюджету

5,0 тис.грн.

щорічно

4.

Сприяння розвитку самозайнятості та підтримки підприємницької ініціативи незайнятого населення

Надання одноразової виплати допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності

2015-2016рр.

Міськрайонний центр зайнятості

Кошти Фонду загальнообов’язко

вого державного соціального страхування України на випадок безробіття

В межах виділених коштів


3. Інформаційна підтримка розвитку малого підприємництва


п/п

Пріоритетні завдання

Зміст заходу

Термін виконання

Виконавці

Джерела фінансування

Вартість, тис. грн.

  1. 1


Покращення іміджу  підприємців міста

Організація святкування

Дня працівників торгівлі; Дня підприємця;

організація конкурсу “Кращий підприємець року”

щорічно

Відділ економіки та муніципального розвитку міської ради

Міський бюджет

5,0 тис.грн.

2.


Покращення інформованості СПД

Надання інформаційних послуг для суб’єктів малого підприємництва:

- пошук інформації в мережі Інтернет;

- надання інформації про засоби підтримки малого та середнього бізнесу;

- надання інформація про інвестиційні фонди,  донорскі організації, банківські установи, тощо.


2015-2016рр.

ФПП “Коломийський бізнес-центр”


Кошти юридичних і фізичних осіб

В межах виділених коштів

3.

Спрощення пошуку приміщень для зайняття підприємницькою діяльністю

Поновлення бази даних про наявність вільних нежитлових приміщень комунальної власності та умов передачі їх в оренду суб’єктам підприємницької

діяльності

постійно

Управління та відділи міської ради

В межах бюджетного фінансування на виконання своїх функціональних обов'язків

В межах виділених коштів

4.


Підвищення кваліфікації кадрів малого підприємництва

Проведення

навчання підприємців за різноманітними програмами

Постійно

ФПП “Коломийський бізнес-центр”, Асоціація економічного розвитку Коломийщини, Коломийський міськрайонний центр зайнятості

Міський бюджет,  кошти СПД, Кошти Фонду загальнообов”яз-кового державного соціального страхування України на випадок безробіття

В межах виділених коштів

5.

-//-

Розгляд актуальних проблем розвитку підприємництва на засіданнях галузевих рад підприємців  та інших дорадчих органів

Щоквар-тально

Відділ економіки та муніципального розвитку міської ради

В межах

бюджетного фінансування на виконання своїх функціональних обов'язків

-

6.

-//-

Проведення і участь в семінарах з актуальних питань підтримки підприємництва

2015-

2016 рр.

Відділи та управління міської ради,  ФПП “Коломийський бізнес-центр”, Асоціація економічного розвитку Коломийщини, громадські об’єднання підприємців

Міський бюджет, кошти, донорських організацій

В межах виділених коштів

7

Підвищення кваліфікації кадрів малого підприємництва та формування сприятливого бізнес-середовища у місті

Надання бізнес-консультацій у сфері підприємництва, випуск рекламних брошур, буклетів та інформаційних довідників, компакт-диску, публікація оголошень про конкурси

2015-2016 роки

Відділ економіки та муніципального розвитку міської ради, відділ інвестиційної політики, зовнішньоекономічної діяльності та енергозбереження міської ради, міськрайонний центр зайнятості,

ФПП “Коломийський бізнес-центр, Асоціація економічного розвитку Коломийщини

Кошти міського бюджету

5,0 тис.грн.

4. Залучення міжнародних проектів та пілотних програм


№ п/п

Пріоритетні завдання

Зміст заходу

Термін виконання

Виконавці

Джерела фінансування

Вартість,

тис. грн.

1.

Покращення середовища для розвитку малого підприємництва

Підготовка проектів та участь у конкурсах з метою залучення коштів міжнародних фондів та програм технічної допомоги

2015-

2016рр.

Відділи та управління міської ради, громадські організації

В межах коштів, передбачених міжнародними проектами та програмами

20,0 тис.грн.

2.

Покращення інвестиційного клімату

Допомога СПД в розробці інвестиційних проектів з освоєння та використання місцевих природних, матеріальних та трудових ресурсів, які б сприяли розвитку малого підприємництва та пошуку інвесторів для їх реалізації

2015-

2016рр.

Відділи та управління міської ради, суб’єкти підприємницької діяльності, громадські організації

Інвестиційні кошти та кошти господарюючих суб’єктів

В межах виділених коштів

3.

Створення взаємовигідних партнерських ділових відносин

Розширення двосторонніх партнерських відносин з містами-побратимами  з інших держав, які б сприяли бізнес структурам в налагодженні ділових взаємовідносин

2015-2016рр.

Коломийська міська рада

В межах

бюджетного фінансування на виконання своїх функціональних обов'язків

В межах виділених коштів

4.

Забезпечення пріоритетного розвитку туристичної галузі та інших сфер діяльності

Реалізація проекту “Східноєвропейські перлини:створення та просування продуктів міського культурного туризму в транскордонному просторі”

2015-2016рр.

Управління та відділи міської ради, суб'єкти господарювання

В межах

бюджетного фінансування на виконання своїх функціональних обов'язків

В межах виділених коштів2011-2020 © Всі права застережено.