НОРМАТИВНІ АКТИ
КОЛОМИЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Середа, 22 травня 2024 року
 Рішення виконавчого комітету  "Про схвалення Програми "Енергодім Коломия на 2024-2026 ..."  № 350 від 19.12.2023р. 
Документ №350 від 19.12.2023р. Чинний
        

 
Повязані документи

Пов'язаних документів немає

 
Історія документа

Історії немає

 
Публікації документа

23.12.2023УКРАЇНА
Коломийська міська рада
Виконавчий комітет
 
РІШЕННЯ
 
м. Коломия
 
від 19.12.2023р.  № 350
 

Про схвалення Програми «Енергодім Коломия на 2024-2026 роки»       З метою стимулювання впровадження в житловому фонді енергозберігаючих заходів на території Коломийської міської територіальної громади, керуючись Законом України «Про Фонд енергоефективності» та ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

вирішив:


 1. Схвалити Програму «Енергодім Коломия на 2024-2026 роки» (далі-Програма), додається.
 2. Відділу інвестиційної політики міської ради (Дмитро КОПИЛЬЦІВ) забезпечити подання Програми для затвердження Коломийською міською радою в установленому порядку.
 3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови Романа ОСТЯКА.


Міський голова                                                                            Богдан СТАНІСЛАВСЬКИЙ

СХВАЛЕНО

рішення виконавчого комітету

міської ради

від 19.12.2023 р. № 350Програма «Енергодім Коломия на 2024-2026 роки»Замовник програми


_______________

Богдан СТАНІСЛАВСЬКИЙ


Керівник програми_________________


Роман ОСТЯК


ПОГОДЖЕНО:Управління фінансів і  внутрішнього аудиту міської ради

А________________Ольга ГАВДУНИК


Юридичний відділ міської ради

А_________________Владислава МАКСИМ’ЮК

Управління економіки міської ради_________________


Інна ТКАЧУК


ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

«Енергодім Коломия на 2024-2026 роки»


 1. Ініціатор розроблення Програми (замовник): Коломийська міська рада.
 2. Розробник Програми: відділ інвестиційної політики міської ради.
 3. Термін реалізації Програми – 2024-2026 роки.
 4. Етапи фінансування Програми  – щорічно.
 5. Обсяг фінансування Програми «Енергодім Коломия на 2024-2026 роки»  30 000,00 тис. гривень (перелік заходів, обсяги та джерела фінансування Програми додаються).

Роки

Обсяг фінансування (тис. грн.)

Всього

В т.ч. за джерелами фінансування

Державний бюджет

Обласний бюджет

Міський бюджет

Інші джерела

2024-2026

30000,00

-

-

30000,00

-

В т.ч.


2024

10000,00

-

-

10000,00

-

2025

10000,00

-

-

10000,00

-

2026

10000,00

-

-

10000,00

-

 1. Очікувані результати виконання:

- зменшення обсягів споживання енергоресурсів через стимулювання впровадження енергозберігаючих заходів;

- покращення енергоефективності конструкцій і внутрішньобудинкових мереж житлових будівель;

- зменшення витрат мешканців багатоквартирних будинків на оплату енергоносіїв;

- створення сприятливих умов для розвитку суспільних відносин та довіри між міською владою та мешканцями міста;

- формування в суспільстві свідомого ставлення до енергоощадності.

 1. Термін проведення звітності

Програма є середньостроковою та реалізовуватиметься впродовж 2024- 2026 років. Координація і контроль за виконанням Програми покладається на відділ інвестиційної політики міської ради та постійну комісію міської ради з питань бюджету, інвестицій, соціально-економічного розвитку та зовнішньоекономічних відносин.

Замовник програмиКоломийська міська рада

Відповідальний виконавець

__________

Богдан СТАНІСЛАВСЬКИЙ

Відділ інвестиційної політики міської ради

А

__________


Дмитро КОПИЛЬЦІВ

Керівник програми

Заступник міського голови


__________


Роман ОСТЯК

Обґрунтування доцільності затвердження

Програми


Процес реформування сфери комунальних послуг в житлово-комунальному господарстві є однією з основних проблем сьогодення. Розроблення ефективних заходів з енергозбереження та зменшення обсягів використання енергоресурсів є одним з важливих напрямів розвитку територіальної громади. З метою реалізації на місцевому рівні державної політики енергозбереження, запровадженню комплексного підходу для зменшення фінансового навантаження на об’єднання співвласників багатоквартирних будинків (далі - ОСББ), що проводять заходи з енергоефективності, розроблено програму «Енергодім Коломия на 2024-2026 роки».

Програма передбачає механізм підтримки ОСББ шляхом відшкодування частини прийнятних витрат ОСББ на впровадження енергозберігаючих заходів, передбачених державною програмою підтримки енергомодернізації багатоквартирних будинків «Енергодім».

Програмою запропоновано порядок використання коштів, передбачених в міському бюджеті на відшкодування частини прийнятних витрат ОСББ на впровадження енергозберігаючих заходів, передбачених державною програмою підтримки енергомодернізації багатоквартирних будинків «Енергодім». Програма розроблена відповідно до Закону України «Про Фонд енергоефективності».

Мета Програми – створення ефективного механізму стимулювання впровадження енергозберігаючих заходів в житловому секторі, шляхом відшкодування з міського бюджету частини прийнятних витрат ОСББ на впровадження енергозберігаючих заходів, передбачених державною програмою підтримки енергомодернізації багатоквартирних будинків «Енергодім». Реалізація програми сприятиме зниженню фінансового навантаження на ОСББ і в подальшому забезпечить зменшення споживання енергоресурсів і витрат населення на їх оплату та покращення екологічної ситуації в громаді.

Завдання Програми:

 • проведення комплексних заходів з підвищення енергоефективності та термомодернізації багатоквартирних будинків;
 • забезпечення механізму фінансування заходів з підвищення енергоефективності та термомодернізації багатоквартирних будинків;
 • зниження видатків мешканців багатоквартирних будинків на оплату енергоносіїв;
 • підвищення рівня комфорту та якості життя мешканців громади;
 • підвищення культури споживання енергії та відповідальності житлових об’єднань у сфері енергозбереження та енергоефективності.


Визначення


Державна Програма підтримки енергомодернізації багатоквартирних будинків «ЕНЕРГОДІМ» (далі – програма ЕНЕРГОДІМ) – це програма часткового відшкодування витрат на заходи з енергоефективності в багатоквартирних будинках. Програма затверджена Наглядовою радою Фонду 16 серпня 2019 року та діє на всій території України, окрім тимчасово окупованих територій. Програма розроблена відповідно до Закону України «Про Фонд енергоефективності» №2095-VIII від 08 червня 2017 року та визначає умови та порядок надання державною установою «Фонд енергоефективності» Грантів Бенефіціарам для часткового відшкодування Прийнятних витрат, пов’язаних із здійсненням Заходів з енергоефективності.

Фонд – Державна установа «Фонд енергоефективності», яка створена Постановою Кабінету Міністрів України «Про утворення державної установи «Фонд енергоефективності» від 20 грудня 2017 року № 1099.

Бенефіціар – Заявник, Заявку на Участь якого у Програмі Енергодім було схвалено Фондом.

Заявник – об’єднання співвласників багатоквартирного будинку (резидент України – юридична особа, створена за законодавством України), що подало до Фонду Заявку на участь у Програмі фонду відповідно до умов Програми Енергодім.

Заявка – будь-яка заявка, яку Бенефіціар або Заявник подає відповідно до цієї Програми, за формою, встановленою в Додатках до Умов Грантового договору, зокрема:

? Заявка на участь у Програмі підтримки енергомодернізації багатоквартирних будинків «ЕНЕРГОДІМ» та на часткове відшкодування вартості попереднього Енергетичного аудиту, що подається Заявником для можливості взяти участь у Програмі та отримати часткове відшкодування вартості попереднього Енергетичного аудиту (Заявка на Участь або Заявка №1);

? Заявка на затвердження Проекту та часткове відшкодування вартості розробки Проектної документації та її експертизи (в тому числі обстеження об’єкта (будівлі)), що подається Бенефіціаром для можливості отримати часткове відшкодування вартості розробки Проектної документації та її експертизи (в тому числі обстеження об’єкта (будівлі)) (Заявка на Затвердження Проекту або Заявка №2);

? Заявка на внесення змін до Проекту, що подається Бенефіціаром для внесення змін до відомостей про Проект (далі по тексту – Заявка на Зміни або Заявка №3);

? Заявка на Верифікацію Проекту або виконаних Заходів (Заходу) з енергоефективності та часткове відшкодування вартості здійснених Заходів з енергоефективності (виплату Гранту), що подається Бенефіціаром для можливості отримати часткове відшкодування здійснених Заходів (Заходу) з енергоефективності, авторського та технічного наглядів, сертифікації енергетичної ефективності будинку та обстеження інженерних систем після здійснення таких Заходів (Заходу) (Заявка на Верифікацію або Заявка №4);

? Заявка на продовження Строку реалізації Проекту, що подається Бенефіціаром для продовження Строку реалізації Проекту (Заявка на Продовження Строку або Заявка №5).

Об’єднання співвласників багатоквартирного будинку (далі – ОСББ) – юридична особа, створена власниками квартир та/або нежитлових приміщень багатоквартирного будинку для сприяння використанню їхнього власного майна та управління, утримання і використання спільного майна та діє згідно з положеннями Закону України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку» від 29 листопада 2001 року № 2866-III.

Внесок Бенефіціара – кошти Бенефіціара, можливі складові яких визначені у Законі України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку» від 29 листопада 2001 року № 2866-III (окрім коштів державного та/або місцевого бюджетів, що надані для фінансування Прийнятних заходів та/або відшкодування їх вартості), за рахунок яких здійснюється фінансування Прийнятних заходів, які були фактично сплачені до дати отримання Гранту (Траншу Гранту), і які не підлягають компенсації за рахунок Гранту та Іншої допомоги відповідно до умов Програми Енергодім.

Грантовий договір – договір, що укладається між Фондом та Бенефіціаром відповідно до статті 634 Цивільного кодексу України шляхом приєднання Бенефіціара до Умов Грантового договору на підставі підписаної та поданої Заявником до Фонду Заявки на Участь та за умови її схвалення Фондом.

Грант Фонду – безповоротна фінансова допомога, що поетапно Траншами надається Бенефіціару Фондом через Банк-партнер відповідно до умов Програми Енергодім і Грантового Договору для часткового відшкодування Прийнятних витрат після реалізації Бенефіціаром Прийнятних заходів згідно з вимогами Програми та Грантового Договору. Умови повернення Гранту визначаються в Умовах Грантового договору та Програмі.

Банк-партнер – банк, обраний Дирекцією Фонду відповідно до Порядку прийняття рішення про обрання Банків-партнерів, які братимуть участь у реалізації програм Фонду з часткового відшкодування вартості Заходів з енергоефективності Бенефіціарам, затвердженого рішенням Наглядової ради, та з яким укладено договір про співпрацю. Перелік Банків - партнерів, з якими укладено договори про співпрацю, та які беруть участь у реалізації цієї Програми, публікується на Вебсайті Фонду.

Верифікація виконаних Заходів/виконаного Заходу з енергоефективності (далі – Верифікація Заходів/Заходу) – встановлення (підтвердження) Фондом або особами, обраними у схваленому Наглядовою радою Фонду порядку, та/або Донорами чи партнерами Фонду (у разі співфінансування ними Гранту), відповідності виконаних Заходів/виконаного Заходу з енергоефективності умовам схваленого Фондом Проекту та Програми.

Верифікація завершеного Проекту – остаточна перевірка Фондом або особами, обраними у схваленому Наглядовою радою Фонду порядку, та/або Донорами чи партнерами Фонду (у разі співфінансування ними Гранту), якості та результатів реалізації Проекту після його завершення.

Заходи з енергоефективності – заходи з підвищення рівня енергетичної ефективності будівель та енергозбереження, перелік яких наведений в
Додатку 2 до цієї Програми, які реалізуються Бенефіціаром відповідно до умов цієї Програми і Грантового договору та часткове відшкодування вартості яких може бути здійснене Фондом Бенефіціару після їх реалізації відповідно до умов цієї Програми та Грантового договору.

Заявлена Сума – одна з двох наступних сум (залежно від обставин), що вказана у відповідній Заявці:

1) загальна сума витрат Заявника/Бенефіціара, що була понесена ним на реалізацію Прийнятного заходу/Прийнятних заходів (Заявлені витрати);

2) загальна сума вартості реалізованого Прийнятного заходу/реалізованих Прийнятних заходів, що підлягає сплаті Заявником/Бенефіціаром в майбутньому (Заявлена вартість).

Пакет заходів – в залежності від контексту, один із та/або всі із таких пакетів заходів:

а) Пакет заходів «А» (Легкий) – перелік Заходів з енергоефективності, визначених у Додатку 2 до цієї Програми, що можуть бути обрані Заявником/Бенефіціаром для реалізації Проекту під час участі у Програмі для отримання Гранту;

b) Пакет заходів «Б» (Комплексний) – перелік Заходів з енергоефективності, визначених у Додатку 2 до цієї Програми, що можуть бути обрані Заявником/Бенефіціаром для реалізації Проекту під час участі у Програмі для отримання Гранту.

Прийнятні витрати – частина Заявленої Суми, що була перевірена та підтверджена Фондом відповідно до вимог державної програми підтримки енергомодернізації багатоквартирних будинків «Енергодім», та яка відповідає усім критеріям:

1) для Заявленої Суми у вигляді Заявлених витрат – Заявлені витрати фактично сплачені Заявником/Бенефіціаром в повному обсязі до дати подання відповідної Заявки; для Заявленої Суми у вигляді Заявленої вартості – Заявлена вартість підлягає сплаті Заявником/Бенефіціаром в майбутньому після дати подання відповідної Заявки згідно з умовами Програми та одного або декількох відповідних правочинів (договору, акту тощо), на підставі якого (яких) виникає обов'язок здійснити таку сплату;

2) Заявлена Сума може бути ідентифікована і перевірена як конкретна сума витрат або вартості (залежно від обставин), що безпосередньо пов'язана зі здійсненням Заявником/Бенефіціаром Прийнятних Заходів;

3) Заявлена Сума не перевищує суми витрат для затвердженого Проекту, зазначених для конкретного виду Прийнятних Заходів у розділі «Фінансовий План Реалізації Проекту» Опису Проекту/Форми корегування Опису Проекту.Порядок відшкодування частини прийнятних витрат ОСББ на впровадження енергозберігаючих заходів, передбачених державною програмою підтримки енергомодернізації багатоквартирних будинків «Енергодім»


Порядок відшкодування частини прийнятних витрат ОСББ, пов’язаних із здійсненням заходів з енергоефективності (далі – Порядок) визначає механізм використання коштів, передбачених в бюджеті Коломийської міської територіальної громади на відшкодування частини прийнятних витрат ОСББ на впровадження енергоефективних заходів в рамках державної програми підтримки енергомодернізації багатоквартирних будинків «Енергодім».

Відповідно до програми підтримки енергомодернізації багатоквартирних будинків «Енергодім», банки-партнери відіграють роль «єдиного вікна» для ОСББ. Внаслідок чого проектні заявки та супровідні документи ОСББ подає через відділення обраного банку-партнера.

З бюджету Коломийської міської територіальної громади надається відшкодування на впровадження енергозберігаючих заходів, перелік яких наведений в Додатку 2 до цієї Програми та які реалізуються відповідно до умов державної програми підтримки енергомодернізації багатоквартирних будинків «Енергодім» у розмірі:

 • 10% від суми прийнятних витрат для перших 500 ОСББ, заявки яких надійшли до Фонду енергоефективності та схвалені ним;
 • 20%  від суми прийнятних витрат для наступних ОСББ, починаючи з 501-ї заявки, які надійшли до Фонду ефективності та схвалені ним;
 • 20% від суми прийнятних витрат для учасників Програми, які реалізовують спрощений варіант пакету «А» (Легкий).

Відшкодування частини прийнятних витрат ОСББ, пов’язаних із здійсненням заходів з енергоефективності із міського бюджету проводиться після отримання ОСББ від Державної установи «Фонд енергоефективності» повідомлення про схвалення заявок у Програмі підтримки енергомодернізації багатоквартирних будинків «Енергодім» шляхом поетапної верифікації виконаних Заходів/виконаного Заходу з енергоефективності, зокрема після схвалення Заявки на Затвердження Проекту або Заявки №2.

Відшкодування частини прийнятних витрат ОСББ здійснюється на підставі договору про взаємодію (далі –Договір), укладеного між Коломийською міською радою та ОСББ (додаток 4 до Програми).

 Відшкодування частини прийнятних витрат ОСББ проводиться Коломийською міською радою після засідання Комісії з впровадження енергоефективних заходів в житлових будинках ОСББ (далі – Комісія), та прийняття нею відповідного рішення.

Комісія утворюється розпорядженням міського голови, яким затверджується її кількісний та персональний склад.

Засідання Комісії проходять в міру надходження від ОСББ заяви (додаток 3 до Програми) про отримання відшкодування частини витрат, спрямованих ОСББ на впровадження енергоефективних заходів та сформованого пакету документів (додаток 5 до Програми).

За результатами розгляду поданих заяв Комісія приймає рішення про погодження до відшкодування частини прийнятних витрат з місцевого бюджету на рахунок ОСББ, що відкритий у Кредитно-фінансовій установі для подальшого зарахування коштів на відповідні рахунки ОСББ, які відкриті у відповідних Кредитно-фінансових установах.

Результати засідання Комісії оформлюються протоколом, який підписується головою та секретарем Комісії.

Рішення Комісії приймається на засіданні більшістю голосів від загального складу комісії відкритим голосуванням.

У разі виявлення невідповідностей у документах щодо окремих ОСББ, Комісія у триденний строк повідомляє про це ОСББ для усунення невідповідностей.

Міська рада протягом 30-ти днів від дати отримання протоколу засідання Комісії, перераховує бюджетні кошти на рахунки ОСББ, які відкриті у відповідних Кредитно-фінансових установах для погашення прийнятних витрат.

Бюджетні кошти не можуть бути спрямовані на сплату будь-яких видів штрафів та/або пені.

Документи, що підтверджують цільове використання коштів, зберігаються в міській раді протягом терміну, передбаченого законодавством для зберігання аналогічних документів та надаються Комісії шляхом завірених копій належним чином.


Фінансове забезпечення Програми


Часткове відшкодування частини прийнятних витрат ОСББ на впровадження енергозберігаючих заходів здійснюється в межах кошторисних призначень, передбачених на Програму в міському бюджеті на відповідний рік та відповідно до помісячного плану асигнувань.

Обсяг фінансування затверджується щорічно міською радою і враховується при формуванні видатків бюджету Коломийської міської територіальної громади  та при потребі коригується протягом поточного року при уточненні бюджету.

Контроль за цільовим використанням бюджетних коштів в рамках Програми здійснюється у визначеному законодавством порядку.

Прогнозний обсяг відшкодування частини прийнятних витрат ОСББ на впровадження енергозберігаючих заходів, отриманих ОСББ на впровадження заходів з енергоефективності у багатоквартирних будинках Коломийської міської територіальної громади на 2024-2026 роки наведено в таблиці 1.Таблиця 1


Прогнозний обсяг відшкодування частини прийнятних витрат ОСББ на впровадження енергозберігаючих заходів, передбачених державною програмою підтримки енергомодернізації багатоквартирних будинків «Енергодім» на 2024-2026 роки


Обсяг коштів необхідних для виконання Програми

Усього витрат на виконання Програми (тис. грн.)

2024 рік

2025 рік

2026 рік

Всього витрат

Обсяг ресурсів,

усього,

у тому числі:

міський бюджет


10000,00


10000,00


10000,00


10000,00


10000,00


10000,00


30000,00


30000,00


Очікувані результати виконання Програми:


-  зменшення обсягів споживання енергоресурсів шляхом стимулювання впровадження комплексних заходів з енергозбереження;

-  покращення енергоефективності конструкцій і внутрішньобудинкових мереж житлових будівель;

- зменшення витрат мешканців багатоквартирних будинків на оплату енергоносіїв;

- створення сприятливих умов для розвитку суспільних відносин та довіри між міською владою, кредитно-фінансовими установами та мешканцями міста;

-  формування в суспільстві свідомого ставлення до енергоощадності.

                                                                                               

                                                                                               Додаток 1 до Програми


Перелік

заходів, обсяги та джерела фінансування міської Програми

«Енергодім Коломия  на 2024-2026 роки»

п/п

Найменування заходу

Виконавець

Термін виконання

Орієнтовні обсяги фінансування, тис.грн.

Очікуваний результат

Роки

Всього

Тис. грн

В т.ч. за джерелами фінансування

Державний бюджет

Обласний бюджет

Міський бюджет

Інші джерела

Відшкодування частини прийнятних витрат ОСББ на впровадження енергозберігаючих заходів, передбачених державною програмою підтримки енергомодернізації багатоквартирних будинків «Енергодім»

Відділ інвестиційної політики міської ради


2024-2026 роки

2024-2026 рр. в т.ч.

30000,00

-

-

30000,00

-

Зменшення обсягів споживання енергоресурсів шляхом впровадження комплексних заходів з енергозбереження, підвищення рівня енергоефективності багатоквартирних будинків.

2024

10000,00

-

-

10000,00

-

2025

10000,00

-

-

10000,00

-

2026

10000,00

-

-

10000,00

-
Замовник програми

Коломийська міська рада

Богдан СТАНІСЛАВСЬКИЙ


Керівник програми

Заступник міського голови
Роман ОСТЯК


Додаток 2

до Програми


Перелік заходів з енергоефективності, часткове відшкодування вартості яких передбачене державною програмою підтримки енергомодернізації багатоквартирних будинків «Енергодім»


1. Перелік Заходів з енергоефективності, що входять до Пакету заходів «А» («Легкий»):

Тип заходів

Заходи

Обов’язкові заходи

1. Встановлення вузла комерційного обліку теплової енергії

2. Встановлення або модернізація індивідуального теплового пункту (ІТП)

Необов’язкові заходи

1. Заміна або модернізація загальнобудинкового котла або/тадопоміжного обладнання (наприклад, насосів, систем автоматичного регулювання тощо)

2. Теплоізоляція або/та заміна трубопроводів системи внутрішнього теплопостачання в неопалюваних приміщеннях

3. Теплоізоляція або/та заміна трубопроводів системи гарячого водопостачання в неопалюваних приміщеннях

4. Гідравлічне балансування системи опалення шляхом встановлення автоматичних (балансувальних) клапанів

5. Комплекс робіт із теплоізоляції та улаштування опалюваних та неопалюваних горищ (технічних поверхів) та дахів

6. Модернізація системи гарячого водопостачання

7. Встановлення вузлів розподільного обліку теплової енергії на потреби опалення або/та приладів – розподілювачів теплової енергії у квартирах

8. Встановлення автоматичних регуляторів температури повітря у приміщеннях на опалювальних приладах водяної системи опалення у квартирах або/та у приміщеннях (місцях) загального користування будівлі

9. Заміна або/та теплоізоляція трубопроводів системи опалення або/та приладів водяної системи опалення у приміщеннях (місцях) загального користування будівлі

10. Заміна або ремонт блоків віконних або/та блоків балконних дверних у приміщеннях (місцях) загального користування будівлі

11. Заміна або ремонт зовнішніх дверей або/та облаштування тамбурів зовнішнього входу

12. Комплекс робіт із модернізації та облаштування системи освітлення у приміщеннях (місцях) загального користування будівлі

2. Перелік Заходів з енергоефективності, що входять до Пакету заходів «Б» («Комплексний»):

Тип заходів

Заходи

Обов’язкові заходи

1. Всі обов'язкові заходи з Пакету заходів «А»

2. Теплоізоляція або/та заміна трубопроводів системи внутрішнього теплопостачання в неопалюваних приміщеннях

3. Гідравлічне балансування системи опалення шляхом встановлення автоматичних (балансувальних) клапанів

4. Теплоізоляція або/та заміна трубопроводів системи гарячого водопостачання в неопалюваних приміщеннях

5. Заміна або ремонт зовнішніх дверей або/та облаштування тамбурів зовнішнього входу

6. Заміна або ремонт блоків віконних або/та блоків балконних дверних у приміщеннях (місцях) загального користування будівлі

Необов’язкові заходи

1. Комплекс робіт із теплоізоляції та улаштування зовнішніх стін

2. Комплекс робіт із теплоізоляції та улаштування опалюваних та неопалюваних горищ (технічних поверхів) та дахів

3. Комплекс робіт із теплоізоляції та улаштування плит перекриття підвалу

4. Комплекс робіт із теплоізоляції та улаштування зовнішніхстін нижче рівня ґрунту

5. Модернізація системи гарячого водопостачання

6. Заміна або/та теплоізоляція трубопроводів системи опалення або/та приладів водяної системи опалення у приміщеннях (місцях) загального користування будівлі

7. Заміна або/та теплоізоляція трубопроводів системи опалення або/та приладів водяної системи опалення у квартирах

8. Встановлення вузлів розподільного обліку теплової енергії на потреби опалення або/та приладів – розподілювачів теплової енергії у квартирах

9. Встановлення автоматичних регуляторів температури повітря у приміщеннях на опалювальних приладах водяної системи опалення у квартирах або/та у приміщеннях (місцях) загального користування будівлі

10. Заміна або ремонт блоків віконних або/та блоків балконних дверних у квартирах, утеплення і скління наявних балконів і лоджій

11. Комплекс робіт із модернізації та облаштування системи освітлення у приміщеннях (місцях) загального користування будівлі

12. Комплекс робіт із модернізації та облаштування системи вентиляції зі встановленням рекуператорів

13. Інші типи модернізації системи внутрішнього теплопостачання


Більш розширений опис заходів з енергоефективності зазначений в Програмі підтримки енергомодернізації багатоквартирних будинків «ЕНЕРГОДІМ», затвердженому Рішенням Наглядової ради ДУ «Фонд енергоефективності» від 16 серпня 2019 року зі змінами (https://eefund.org.ua/dokumenti).

                                                                         Додаток 3

до Програми


Голові комісії з впровадження енергоефективних заходів в житлових будинках ОСББ


назва ОСББ ____________________

адреса реєстрації _______________

______________________________

телефон _______________________


Заява

Назва ОСББ, зареєстровано за адресою ___________________________

прошу долучити до участі у Програмі «Енергодім Коломия на 2024-2026 роки», затвердженої рішенням Коломийської міської ради від ____________         №____,  на впровадження енергоефективних заходів за адресою

__________________________________________________________________,

(адреса будинку, в якому впроваджується енергозберігаючий захід)

а саме:

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ .

                                                     (відомості щодо енергозберігаючих заходів)


"__" _________ 202__ року                                                           ________________

                                                                                                             (підпис)Додаток 4

до Програми


Договір


м. Коломия                                                                       "___"______________ року


Коломийська міська рада, в особі міського голови СТАНІСЛАВСЬКОГО Богдана Миколайовича, який діє на підставі Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та постанови Коломийської міської територіальної виборчої комісії від 06.11.2020 року №1 з однієї сторони та об`єднання співвласників багатоквартирних будинків ___________________________(далі – ОСББ), в особі ________________________________, який діє на підставі _______________________________ з іншої сторони (далі – Сторони), уклали цей договір про взаємодію (далі – Договір) про таке:


1. Предмет Договору

1.1. Предметом цього Договору є встановлення основних умов та принципів співпраці Сторін у процесі надання Коломийською міською радою відшкодування частини прийнятних витрат ОСББ, пов’язаних із здійсненням заходів з енергоефективності (далі – ОСББ) в межах виконання Програми «Енергодім Коломия на 2024-2026 роки», затвердженої рішенням Коломийської  міської  ради  від __________р.  № ________ (далі – Програма), у розмірах та у порядку, визначеному Програмою.

1.3. Міська рада здійснює відшкодування частини прийнятних витрат ОСББ за пакетом ___ (зазначити: 1 чи 2) в сумі _____________________________________ грн.

1.4. Відшкодування частини прийнятних витрат здійснюється міською радою, як головним розпорядником коштів місцевого бюджету, відповідно до виділених на фінансування заходів Програми коштів.

1.5. Міська рада здійснює відшкодування частини прийнятних витрат,  за умови фактичного надходження бюджетних коштів на такі цілі та відсутності обставин визначених цим Договором, які позбавляють Бенефіціара права на отримання відшкодування частини прийнятних витрат ОСББ.

1.6. Відшкодування частини прийнятних витрат  надаються виключно у національній валюті на підставі цього договору, повідомлення від Фонду енергоефективності про схвалення заявки у Програмі підтримки енергомодернізації багатоквартирних будинків «Енергодім» та пакету документів відповідно до додатку 5 «Енергодім Коломия на 2024-2026 роки».

2. Основні завдання Сторін

2.1. Для досягнення цілей за цим договором Сторони зобов’язуються:

2.1.1. Спрямовувати зусилля на виконання умов Програми.

2.1.2. Обмінюватися наявною в їх розпорядженні інформацією, яка стосується предмету цього Договору, проводити спільні консультації і переговори, встановлювати науково-технічні та комерційно-фінансові зв’язки з третіми особами й інформувати один одного про результати подібних контактів, за виключенням банківської таємниці.


3. Обов’язки і права міської ради

3.1.  Міська рада зобов’язується:

3.1.1. Проводити засідання комісії з впровадження енергоефективних заходів в житлових будинках ОСББ (далі – Комісія), на яких розглядатимуться заяви ОСББ в міру їх надходження.

3.1.2.  Прийняти заяви від ОСББ, розглянути сформований пакет документів згідно додатку 5 до Програми.

3.1.3. Протягом 30-ти днів від дати отримання заяви від ОСББ (додаток 3 до Програми) міська рада перераховує бюджетні кошти, що підлягають відшкодуванню, на рахунки ОСББ, які відкриті у Кредитно-фінансовій  установі для погашення частини прийнятних витрат (але не пізніше 20 грудня року, у якому подана та погоджена заява) згідно із рішенням Комісії, оформленого протоколом, на рахунок ОСББ №_________________, що відкритий у Кредитно-фінансовій установі ____________________________ _____________.

3.1.4. Виконувати інші зобов’язання за цим Договором.

3.2.  Міська рада має право:

3.2.1. Вносити пропозиції щодо вдосконалення правовідносин за цим Договором, а також схеми відшкодування частини прийнятних витрат ОСББ.

3.2.2. Користуватися іншими правами, визначеними законодавством.


4. Обов’язки і права ОСББ

4.1. ОСББ зобов’язується:

4.1.1. Організувати і розпочати виконувати роботи, які пов’язані із здійсненням заходів з енергоефективності у відповідності з додатком 2 до Програми.

4.1.2. Формувати пакет документів згідно з переліком, наведеним у додатку 5 до Програми та надавати на розгляд Комісії з впровадження енергоефективних заходів в житлових будинках ОСББ (далі – Комісія).

4.1.3. Надавати міській раді протягом одного місяця від дати перерахування коштів на рахунки ОСББ копії документів, що підтверджують цільове використання коштів ОСББ та довідку про зарахування коштів.

4.1.4. Надавати можливість міській раді в будь-який момент здійснювати перевірку якості проведення робіт, а також матеріалів, що використовуються Виконавцем.

4.1.5. Здійснювати заходи з популяризації Програми, зокрема щодо надання відшкодування частини прийнятних витрат на заходи, передбачені у додатку 2 до Програми.

4.1.6. У разі виявлення міською радою нецільового використання коштів повідомляти Комісію про виявлені порушення та здійснити повернення сплачених місцевим бюджетом коштів.

4.1.14. Виконувати інші зобов’язання за цим Договором.

4.2. ОСББ має право:

4.2.1. Звернутися до Комісії та отримати відшкодування частини прийнятних витрат на здійснення заходів з енергоефективності, які відповідають додатку 1 до Програми.

4.2.2. Ініціювати внесення змін у цей Договір.


5. Відповідальність Сторін

5.1. У разі невиконання чи неналежного виконання зобов’язань, передбачених цим Договором, винна Сторона несе відповідальність відповідно до умов цього Договору та законодавства України.

5.2. ОСББ несе відповідальність за недостовірність даних щодо здійснення заходів з енергоефективності, які не відповідають додатку 2 до Програми.

5.3. Міська рада не несе відповідальності за несвоєчасне (до двох місяців) перерахування коштів на відшкодування частини прийнятних витрат ОСББ з місцевого бюджету.


6. Форс-мажорні обставини

6.1. Жодна із Сторін не несе відповідальності перед іншою Стороною за затримку або невиконання зобов’язань за цим Договором, обумовлених обставинами, що виникли мимо волі і бажання Сторін і які не можна передбачити або уникнути, включаючи оголошену або фактичну війну, громадянські хвилювання, епідемії, блокаду, ембарго, землетруси, повені, пожежі й інші стихійні лиха.

6.2. Виникнення таких обставин засвідчує регіональна торгово-промислова палата. У випадку настання тимчасової перешкоди для регіональної торгово-промислової палати щодо виконання своєї функції із засвідчення форс-мажорних обставин, цю функцію виконує торгово-промислова палата України, або за її доручення інша регіональна торгово-промислова палата найближча за розташуванням або за спеціалізацією.

6.3. Сторона, що не виконує свого зобов’язання, повинна дати повідомлення іншій Стороні про перешкоду і її вплив на виконання зобов’язань за Договором.

6.4. У разі виникнення  таких обставин, зацікавлена Сторона протягом 10-ти календарних днів письмово повідомляє іншу Сторону про виникнення таких обставин. Сторони разом дають спільну оцінку їх впливу на надання послуг. Якщо Сторони не повідомили у зазначений термін про виникнення форс-мажорних обставин, то вони у подальшому не мають права посилатись на вказані обставини як такі, що звільняють їх від зобов’язань.

6.5. Якщо форс-мажорні обставини  діють протягом 3 (трьох) послідовних місяців і не виявляють ознак припинення, цей Договір може бути розірваний Замовником і Виконавцем шляхом направлення повідомлення іншій Стороні.


7. Строк дії договору

7.1. Цей Договір набуває чинності з дня його підписання Сторонами і діє до повного виконання Сторонами зобов’язань за цим договором і проведення остаточних розрахунків між Сторонами, але у будь-якому випадку до 31.12.202__ р.

7.2. Цей Договір може бути розірваний лише за згодою Сторін. Сторона, що бажає розірвати Договір подає заяву не пізніше, ніж за 30 календарних днів до пропонованого дня припинення дії Договору.


8. Прикінцеві положення

8.1. Будь-які зміни і доповнення до цього Договору вносяться лише за згодою Сторін шляхом укладення додаткових договорів.

8.2. У разі змін в законодавстві України щодо правовідносин, визначених в цьому Договорі, а також в інших випадках, за погодженням Сторін в Договір вносяться відповідні зміни та доповнення шляхом оформлення додаткового договору до цього Договору, який є невід’ємною його частиною. У випадках укладення додаткового договору до кредитного договору, що впливатимуть на правовідносини за цим Договором, в цей Договір в обов’язковому порядку вносяться відповідні зміни.

8.3. У разі виникнення спорів у ході виконання цього Договору Сторони намагатимуться вирішувати їх шляхом переговорів. Зацікавлена Сторона має право звернутися до суду, якщо під час переговорів Сторони не дійшли згоди щодо врегулювання спору.

8.4. Цей Договір складено у двох оригінальних примірниках, по одному для кожної зі Сторін, кожен з яких має однакову юридичну силу.


9. Місце знаходження та реквізити Сторін


Об`єднання співвласників багатоквартирних будинків

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________


М. П.

Коломийська міська рада

пр. Грушевського, 1 м. Коломия

Івано-Франківська область, 78203                                                   

р/р UA___________________________

в УДКСУ в Івано-Франківській області, МФО 820172,

код ЄДРПОУ  04054334

Міський голова

_______Богдан СТАНІСЛАВСЬКИЙ

М. П.Додаток 5

до Програми


Перелік документів,

які необхідні для відшкодування частини прийнятних витрат ОСББ на впровадження енергозберігаючих заходів, передбачених державною програмою підтримки енергомодернізації багатоквартирних будинків «Енергодім»


1. Копія Статуту або документа з кодом доступу до відомостей, що містяться про Бенефіціара в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (у тому числі установчі документи юридичної особи) – опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії.

2. Копія Витягу або Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

3. Копії документів, що підтверджують повноваження представника Заявника (рішення (протокол) загальних зборів об’єднання співвласників багатоквартирного будинку про обрання членів правління (зокрема, голови правління) та рішення (протокол) засідання правління про обрання голови правління).

4. Заява Бенефіціара із зазначенням фактичної адреси, за якою проведено енергоефективні заходи.

5. Копії актів приймання виконаних будівельних робіт, складених за формою № КБ-2в та довідка про вартість виконаних будівельних робіт і витрати, складена за формою №КБ-3.

6. Копії рахунків, платіжних документів, чеків, квитанцій та інших документів, що підтверджують здійснення оплати за впровадження заходів з енергоефективності.

7. Копії договору на проведення технічного нагляду, акту приймання передачі наданих послуг та платіжних доручень, чеків, квитанцій та інших документів, що підтверджують оплату послуг з проведення технічного нагляду.

8. Копії договору на проведення авторського нагляду, акту приймання передачі наданих послуг та платіжних доручень, чеків, квитанцій та інших документів, що підтверджують оплату послуг з проведення авторського нагляду.

9. Копія енергетичного сертифікату багатоквартирного будинку, підготовленого після впровадження заходів з енергоефективності.

10. Повідомлення від Фонду енергоефективності про схвалення заявки у Програмі підтримки енергомодернізації багатоквартирних будинків «Енергодім».2011-2024 © Всі права застережено.