НОРМАТИВНІ АКТИ
КОЛОМИЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Понеділок, 26 лютого 2024 року
 Рішення виконавчого комітету  "Про утворення Ради з питань внутрішньо переміщених осіб..."  № 128 від 15.05.2023р. 
Документ №128 від 15.05.2023р. Внесено зміни
        

 
Повязані документи

Рішення виконавчого комітету  Про внесення змін до рішення міської ради від 15.05.2023р. № 128 "Про утворення Ради з питань внутрішньо переміщених осіб при виконавчому комітеті Коломийської міської ради"
Рішення виконавчого комітету  №202 від 18.07.2023р. Чинний
Рішення виконавчого комітету  Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 15.05.2023р. №128 "Про утворення Ради з питань внутрішньо переміщених осіб при виконавчому комітеті Коломийської міської ради"
Рішення виконавчого комітету  №273 від 10.10.2023р. Чинний

 
Історія документа

Історії немає

 
Публікації документа

19.05.2023УКРАЇНА
Коломийська міська рада
Виконавчий комітет
 
РІШЕННЯ
 
м. Коломия
 
від 15.05.2023р.  № 128
 

Про утворення Ради з питань внутрішньо переміщених осіб при виконавчому комітеті Коломийської міської ради


З метою сприяння в реалізації громадянських та політичних прав внутрішньо переміщених осіб, відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 07.04.2023 року №312-р «Про схвалення Стратегії державної політики щодо внутрішнього переміщення на період до 2025 року та затвердження операційного плану заходів з її реалізації у 2023-2025 роках» та керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради,

вирішив:

1. Утворити Раду з питань внутрішньо переміщених осіб при виконавчому комітеті Коломийської міської ради та затвердити її персональний склад (додається).

2. Затвердити Положення про Раду з питань внутрішньо переміщених осіб при виконавчому комітеті Коломийської міської ради (додається).

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови Ігоря ІВАХНЮКА.
Міський голова                                                                            Богдан СТАНІСЛАВСЬКИЙЗАТВЕРДЖЕНО

рішення виконавчого

комітету міської ради

від 15.05.2023 р. № 128


Склад

Ради з питань внутрішньо переміщених осіб при виконавчому комітеті Коломийської міської ради


ІВАХНЮК

Ігор Васильович

-

заступник міського голови, голова Ради

КАТЕРЕНЧУК

Наталія Вікторівна

-

головний спеціаліст відділу координації надання соціальних послуг та контролю за правильністю призначення пенсій управління соціальної політики міської ради, секретар Ради


Члени Ради:


БЄЛЯВЦЕВА

Тетяна Василівна

-

внутрішньо переміщена особа (за згодою)

БІЛЮК

Антон Олександрович

-

менеджер (управитель) з надання консультаційних послуг швейцарської організації Terre des hommes (за згодою)

КОЛЕСНИК

Інна Василівна

-

юрист громадської організації «Трикутник» (за згодою)

КОРОЛЬКО

Ігор Зіновійович

-

начальник відділу забезпечення взаємодії з органами місцевого самоврядування Коломийської районної державної адміністрації (за згодою)

КОТЛЯР

Алла Леонідівна

-

менеджер у соціальній сфері по Івано-Франківській області Івано-Франківського обласного центру укріплення сім’ї міжнародної благодійної організації «Благодійний фонд «СОС Дитячі містечка» Україна (за згодою)

КРАВЧЕНКО

Наталія Федорівна

-

внутрішньо переміщена особа (за згодою)

ЛЕРШ

Ірина Михайлівна

-

заступник директора Єдиного центру надання реабілітаційних та соціальних послуг міста Коломиї

ПАСАКАС

Ірина Михайлівна

-

начальник відділу з супроводу притулків Івано-Франківської філії Міжнародного фонду охорони здоров’я та навколишнього середовища «Регіон Карпат» NEEKA (за згодою)

СВІТЛИК

Віталій Євгенович

-

координатор Програми «Єднання заради дії» (за згодою)

СКЛЯР

Тетяна Сергіївна

-

внутрішньо переміщена особа (за згодою)

ТІРКЕЛЬТАУБ

Олександр Захарович

-

внутрішньо переміщена особа (за згодою)

ТКАЧУК

Інна Михайлівна

-

начальник управління економіки міської ради

ЧЕРНЯВСЬКА
Інна Мирославівна

-

завідувач сектору з питань молодіжної політики управління культури та туризму міської ради

ЯВОРСЬКИЙ

Віталій Ярославович

-

заступник начальника управління соціальної політики міської ради
Директор Єдиного ЦНРСП м. Коломиї                                        Ірина ТРАЧУК

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення виконавчого

комітету міської ради

від 15.05.2023 р. № 128


ПОЛОЖЕННЯ

про Раду з питань внутрішньо переміщених осіб при виконавчому комітеті Коломийської міської ради


  1. Загальні положення


1.1. Рада з питань внутрішньо переміщених осіб (далі – Рада) утворюється при виконавчому комітеті Коломийської міської ради, як тимчасовий консультативно-дорадчий орган.

1.2. Рада у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України, постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, цим Положенням, наказами міністерств, місцевих державних адміністрацій та їх посадових осіб, Керівними принципами ООН з питань внутрішнього переміщення, іншими нормативно-правовими актами у сфері захисту прав внутрішньо переміщених осіб та цивільного населення, яке постраждало від збройної агресії Російської Федерації на території України.

1.3. Діяльність Ради ґрунтується на принципах верховенства права, законності, гласності, прозорості, колегіальності, народовладдя, підзвітності і відповідальності перед громадами, інклюзивності та рівності. 

1.4. Рада не може входити до громадських та релігійних об’єднань, політичних партій.


2. Завдання Ради


2.1. Основними завданнями Ради є:

2.1.1. Сприяння в реалізації громадянських та політичних прав внутрішньо переміщених осіб, у тому числі прав на самостійне вирішення питань місцевого значення в межах Конституції і законів України, участь в управлінні справами, включно з процесом розроблення, видання локальних нормативних актів, а також контроль за їх виконанням.

2.1.2. Організаційна, методична, консультативна підтримка суб’єктам господарювання, які у зв’язку зі збройною агресією РФ проти України, в установленому Законом порядку, перемістилися на територію Коломийської міської територіальної громади та перемістили свої виробничі потужності, працівників та інші активи; надання відповідним структурним підрозділам органів місцевого самоврядування пропозицій та рекомендацій по створенню місцевих програм підтримки внутрішньо переміщеного бізнесу.

2.1.3. Сприяння залученню внутрішньо переміщених осіб (далі - ВПО) та інших осіб, які постраждали від військової агресії РФ проти України до вирішення місцевих питань, зокрема, шляхом залучення членів Ради до участі у робочих групах, комісіях тощо до розробки та виконання місцевих програм у сфері захисту прав ВПО та розбудови миру, у сфері соціального захисту, зайнятості населення, забезпечення житлових, майнових та політичних прав та ін.

2.1.4. Сприяння реалізації Керівних принципів ООН з питань внутрішнього переміщення, а саме щодо забезпечення прав внутрішньо переміщених осіб на свободу зборів, участі на рівних засадах у справах громади, а також пошуку довготривалих рішень.

2.1.5. Налагодження та сприяння співпраці військових адміністрацій, органів місцевого самоврядування, представників громадських організацій та їх об’єднань, міжнародних та наукових організацій, засобів масової інформації, інших інститутів громадянського суспільства з питань реалізації державної політики у сфері захисту прав ВПО.

2.1.6. Сприяння залученню вразливих груп з-поміж ВПО та інших осіб, які постраждали внаслідок військової агресії РФ проти України (жінок, національних меншин, осіб з інвалідністю тощо), до процесу ухвалення рішень.

2.1.7. Застосування принципів конфліктної та ґендерної чутливості в процесі розробки та реалізації політики на регіональному та місцевому рівнях задля розвитку соціальної згуртованості, зменшення напруги та ризиків виникнення конфліктів між приймаючою громадою та внутрішньо переміщеними особами.

2.1.8. Здійснення підготовки пропозицій, висновків, аналітичних матеріалів з питань формування та реалізації державної, регіональної та місцевої політики у сфері захисту прав ВПО.


3. Повноваження Ради


3.1. Рада відповідно до покладених на неї завдань:

3.1.1. Розглядає будь-які питання, що мають важливе суспільне значення і належать до сфери захисту прав ВПО та інших осіб,  які постраждали внаслідок військової агресії РФ проти України.

3.1.2. Бере участь у розробці місцевих програм підтримки внутрішньо переміщеного бізнесу або розробляє їх самостійно та пропонує до  розгляду Коломийській міській раді

3.1.3. Не рідше ніж два рази на рік готує та затверджує орієнтовний план своєї діяльності та власні пропозиції.

3.1.4. Готує та подає Коломийській міській раді обов’язкові для їх розгляду пропозиції, висновки, аналітичні матеріали та проєкти актів щодо розв'язання питань у сфері захисту прав ВПО та цивільного населення, яке постраждало внаслідок військової агресії РФ проти України.

3.1.5. В рамках чинного законодавства інформує громадськість про свою діяльність, ухвалені рішення та стан їх виконання.

3.1.6. Не рідше ніж два рази на рік готує звіт про свою діяльність.

3.1.7. Координує діяльність благодійних та громадських організацій щодо захисту прав внутрішньо переміщених осіб та розбудови миру.

3.1.8. Розглядає проєкти актів та вносить свої пропозиції, що стосуються захисту прав ВПО та цивільного населення, яке постраждало внаслідок військової агресії РФ проти України.

3.1.9 Сприяє залученню фінансування на виконання програм та заходів, що стосуються питань ВПО  та населення, яке постраждало внаслідок військової агресії РФ проти України.

3.1.10. Підтримує та організовує заходи, спрямовані на виконання завдань Ради (семінари, конференції, засідання, круглі столи тощо).

3.2. Рада має право:

3.2.1. Створювати постійні та тимчасові робочі органи (комітети, комісії, робочі групи тощо).

3.2.2. Отримувати в установленому порядку від центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань.

3.2.3. Залучати (за згодою) до своєї роботи працівників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, представників підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, а також окремих фахівців (науковців, представників інститутів громадянського суспільства, міжнародних організацій тощо),  які мають підтверджену експертизу у сфері захисту прав ВПО та населення, яке постраждало внаслідок військової агресії РФ проти України та/або імплементують проєкти в цьому контексті.

3.2.4. Організовувати і проводити публічні заходи (семінари, конференції, засідання, круглі столи тощо).

3.2.5. Отримувати в установленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для забезпечення діяльності Ради.

3.2.6. Розглядати пропозиції інститутів громадянського суспільства та звернення громадян з питань, що належать до її компетенції.

3.2.7. Отримувати від виконавчих органів Коломийської міської ради проєкти актів з питань, що потребують проведення консультацій із громадськістю та які належать до компетенції Ради.

3.3. Члени Ради мають право доступу згідно з чинним законодавством до приміщень Коломийської міської ради, в яких розміщені її структурні підрозділи, а також право участі в їх засіданнях та засіданнях їхніх органів з розгляду питань, що належать до компетенції Ради.


4. Склад і формування Ради


4.1. До складу Ради можуть входити громадяни України, яким виповнилось 18 років і які проживають на території Коломийської міської територіальної громади (в тому числі внутрішньо переміщені особи, які обліковані на території громади), та/або є постраждалими внаслідок військової агресії РФ проти України, та/або є представниками суб’єктів господарювання, що перемістилися до Коломийської міської територіальної громади внаслідок військової агресії РФ проти України, та/або є представниками місцевих, регіональних чи національних організацій, які реалізують проєкти у сфері захисту прав ВПО та цивільного населення, яке постраждало внаслідок військової агресії РФ проти України на території громади або є представниками  Коломийської міської ради. До складу Ради також можуть бути включені інші особи, які не відповідають цим вимогам, але призначені або рекомендовані до складу Ради відповідною робочою групою.

4.2. Членство в Раді є індивідуальним.

4.3. Склад Ради формується без дискримінаціі? за будь-якою ознакою, зокрема за ознакою раси, кольору шкіри, статі, мови, релігіі? або віросповідання, політичних чи інших переконань, національного, етнічного або соціального походження, правового або соціального статусу, віку, інвалідності, маи?нового стану, народження, або за будь-яким іншим критерієм.

4.3.1. Склад Ради формується засіданням відповідної робочої групи, яка створена для формування складу Ради з питань внутрішньо переміщених осіб та розроблення Положення про її діяльність з врахуванням вимог зазначених в п.4.1. Положення.

4.3.2. Подальший відбір кандидатів у члени Ради здійснюється з урахуванням вимог, передбачених пунктом 4.1. Положення та на підставі поданих кандидатами документів, а саме:

4.3.2.1. Заява у довільній формі про прийняття до складу Ради;

4.3.2.2. Біографічна довідка кандидата до складу Ради;

4.3.2.3. Згода на обробку персональних даних;

4.3.2.4. Відомості з ЄДР про зміну місцезнаходження суб’єкта господарювання на території Коломийської міської територіальної громади після 24.02.2022 року та документальне підтвердження сплати податків до бюджету (для представників переміщеного бізнесу в Раді).

4.3.3. Якщо кандидат проживає на території Коломийської міської територіальної громади така особа подає копію своєї довідки внутрішньо переміщеної особи або копію документа, який посвідчує адресу місця реєстрації/проживання такої особи.

4.4. Кількісний склад Ради затверджується рішенням виконавчого комітету Коломийської міської ради та становить не більше 35 осіб. Персональний склад також затверджується рішенням виконавчого комітету Коломийської міської ради.

4.4.1. До складу Ради може бути обрано не більше одного представника від кожного інституту громадянського суспільства, що виявив бажання увійти до складу Ради.

4.4.2. Чисельність внутрішньо переміщених осіб у складі Ради становить не менше, як 25 відсотків від затвердженого кількісного складу членів Ради.  

4.4.3. Чисельність представників органів державної влади та місцевого самоврядування не може перевищувати половини від затвердженого кількісного складу членів Ради. 

4.5. Строк повноважень складу Ради становить два роки. Термін повноважень може бути продовжено відповідним рішенням виконавчого комітету Коломийської міської ради.

4.6. Дострокове припинення діяльності Ради здійснюється у разі:

4.6.1. Коли засідання Ради не проводилися протягом півріччя;

4.6.2. Невиконання Радою без об’єктивних причин більшості заходів, передбачених річним планом її роботи;

4.6.3. Ухвалення відповідного рішення на її засіданні;

4.7. Рішення про дострокове припинення діяльності Ради розглядається виконавчим комітетом Коломийської міської ради.

4.8. Раду очолюють два співголови,  один з яких є профільний заступник міського голови, а другий обирається на засіданні Ради з числа громадських організацій шляхом рейтингового голосування. За умови одночасної участі обох співголів у засіданні Ради, головуючим є той співголова, який є представником Коломийської міської ради.

4.9. Голови Ради мають заступника, який обирається з числа членів ради шляхом рейтингового голосування.

4.10. Повноваження голови Ради припиняються за рішенням Ради у разі подання ним відповідної заяви, припинення його членства у Раді, висловлення йому недовіри Радою, а також у випадках, передбачених Положенням про Раду.

4.11. У разі припинення повноважень голови Ради до обрання нового голови його обов’язки виконує заступник голови Ради, якщо інше не передбачено її рішенням.

4.12. Голови Ради:

4.12.1. Організовують діяльність  Ради;

4.12.2. Організовують підготовку і проведення її засідань, головують під час їх проведення;

4.12.3. Підписують документи від імені  Ради;

4.12.4. Представляють Раду у відносинах із центральними і місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, засобами масової інформації;

4.13. Заступник голови Ради:

4.13.1. Забезпечує виконання закріплених за ним напрямів роботи Ради;

4.13.2. Здійснює організаційно-методичну підтримку роботи відповідних комітетів (комісій, секцій, робочих груп) Ради;

4.13.3. Контролює виконання плану роботи Ради в межах повноважень;

4.13.4. Розглядає, за дорученням співголів Ради, питання, що належать до їхньої компетенції;

4.13.5. Організовує  вивчення та дослідження громадської думки;

4.13.6. Виконує  інші функції відповідно до покладених на Раду завдань;

4.13.7. У разі відсутності співголів на засіданні Ради, головує на її засіданні.

4.14. Секретар Ради затверджується в складі Ради рішенням виконавчого комітету Коломийської міської ради.

4.15. Секретар Ради забезпечує ведення діловодства, вирішує питання матеріально-технічного та інформаційного забезпечення роботи Ради та виконує інші функції за рішенням Ради.

4.16. Секретар, відповідно до покладених на нього завдань:

4.16.1. Відповідно до затвердженого плану роботи забезпечує підготовку порядку денного засідань Ради з урахуванням пропозицій її членів;

4.16.2. Забезпечує ведення протоколів засідання Ради, у п’ятиденний строк подає їх на підпис головам Ради;

4.16.3. Контролює підготовку питань на засідання Ради відповідно до проекту порядку денного;

4.16.4. Забезпечує контроль за виконанням рішень Ради;

4.16.5. Опрацьовує внесені в установленому порядку пропозиції з вирішення кадрових питань, зокрема, щодо припинення членства у Раді;

4.16.6. За погодженням з головою Ради залучає до виконання окремих робіт і завдань членів Ради та інших осіб;

4.16.7. Забезпечує інформування про діяльність Ради, створює умови для доступу громадськості до інформації про діяльність Ради, виконання її рішень;

4.16.8. Забезпечує ведення діловодства у Раді;

4.16.9. Забезпечує взаємодію та листування Ради з органами виконавчої влади і місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями;

4.16.10. Виконує інші функції для забезпечення здійснення Радою своїх повноважень.


5. Організація роботи Ради


5.1. Основною формою роботи Ради є засідання, що проводяться у разі потреби, але не рідше одного разу на два місяці.

5.1.1.  Засідання можуть проводитись у наступних форматах:

5.1.1.1.Засідання, які потребують фізичної присутності членів Ради та запрошених осіб, із дотриманням протиепідеміологічних заходів;

5.1.1.2.Онлайн засідання в режимі відеоконференції або аудіоконференції (дистанційне засідання);

5.1.1.3. Присутності членів Ради фізично та частково онлайн.

5.2. Позачергові засідання Ради можуть скликатися за ініціативою одного зі співголів Ради або однієї третини загального складу членів Ради.

5.3. Повідомлення про скликання засідання Ради, у тому числі позачергового, доводиться до відома кожного її члена не пізніше як за два робочих дні до його початку.

5.4. Головуючим на засіданні Ради є голова Ради або за його відсутності заступник голови Ради, а в разі відсутності заступника голови Ради член Ради, уповноважений зазначеною радою.

5.5. Засідання Ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менш як половина членів її загального складу. За неможливості проведення засідання Ради з причини відсутності кворуму, її засідання переноситься на триденний термін, про що повідомляються усі члени Ради. В такому випадку засідання Ради є правомірним при відсутності кворуму.

5.6. Засідання Ради  проводяться відкрито.

5.7. За запрошенням Ради в її засіданнях можуть брати участь представники центральних і місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, громадськості.

5.8. Пропозиції щодо розгляду питань на засіданні Ради вносять голова Ради, заступник голови Ради та члени Ради.

5.9. Підготовку порядку денного засідання Ради з урахуванням пропозицій її членів та матеріалів для розгляду на засіданні забезпечує секретар Ради.

5.10. Рішення Ради ухвалюється відкритим голосуванням простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів рішення вважається таким, що не ухвалене.

5.11. Рішення, ухвалене на засіданні Ради, у п’ятиденний строк оформлюється протоколом, який підписується головуючим на засіданні та секретарем Ради.

5.12. Член Ради, який не підтримує рішення, може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.

5.13. Рішення Ради мають рекомендаційний характер і є обов’язковими для розгляду Коломийською міською радою.

5.14. Нормативно-правовий документ, що прийнятий за результатами розгляду пропозицій Ради, не пізніше ніж у десятиденний строк після ухвалення в обов’язковому порядку доводиться до відома голів Ради та на офіційній сторінці Ради в соціальних мережах.

5.15. Інформація про ухвалене рішення повинна містити інформацію про врахування пропозицій Ради або причини їх відхилення.

5.16. На засіданні Ради, яке проводиться за участю представників Коломийської міської ради в I та ІІІ кварталі кожного року, обговорюється звіт про виконання планів роботи за попереднє півріччя, який схвалюється разом із підготовленим планом на поточне півріччя.

5.17. Плани роботи Ради та звіт про їх виконання може бути оприлюднений на офіційній сторінці Ради в соціальних мережах та/або в інший прийнятний спосіб.

5.18. Коломийська міська рада створює належні умови для роботи Ради в частині забезпечення приміщенням та при можливості засобами зв’язку, комп’ютерним обладнанням тощо.

5.19. Документи Ради є чинними за умови підписання їх будь-яким і співголів Ради, а щодо ухвалених Радою рішень - за умови підписання його одним із співголів та Секретаря Ради.
Директор Єдиного ЦНРСП м. Коломиї                                                      Ірина ТРАЧУК2011-2024 © Всі права застережено.