НОРМАТИВНІ АКТИ
КОЛОМИЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Середа, 19 червня 2024 року
 Рішення виконавчого комітету  "Про схвалення програми "Утримання об'єктів незавершеног..."  № 102 від 18.04.2023р. 
Документ №102 від 18.04.2023р. Чинний
        

 
Повязані документи

Пов'язаних документів немає

 
Історія документа

Історії немає

 
Публікації документа

22.04.2023УКРАЇНА
Коломийська міська рада
Виконавчий комітет
 
РІШЕННЯ
 
м. Коломия
 
від 18.04.2023р.  № 102
 

Про схвалення програми «Утримання об’єктів незавершеного будівництва та  проведення їх технічної інвентаризації у 2023 році»


З метою створення належних умов щодо утримання об’єктів незавершеного будівництва та проведення їх інвентаризації, керуючись наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 24.05.2001 №127 «Про затвердження Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації об’єктів нерухомого майна», Цивільним та Господарським кодексами України, Бюджетним кодексом України, Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", виконавчий комітет міської ради

вирішив:

1. Схвалити програму «Утримання об’єктів незавершеного будівництва та проведення їх технічної інвентаризації у 2023 році» (далі – Програма), додається.

2. Управлінню бухгалтерського обліку та закупівель міської ради (Наталія ГЕНИК) забезпечити подання Програми для затвердження міською радою в установленому  порядку.

3. Організацію виконання рішення покласти на заступника міського голови Зоряну МИХАЛУШКО.
Міський голова                                                                         Богдан СТАНІСЛАВСЬКИЙСХВАЛЕНО

рішення виконавчого комітету міської ради

18.04.2023 р. № 102Програма

«Утримання об’єктів незавершеного будівництва та  проведення їх технічної інвентаризації у 2023 році»


Замовник програми:

Коломийська міська рада_________Богдан СТАНІСЛАВСЬКИЙ


Керівник програми:

Заступник міського головиПОГОДЖЕНО:_________Зоряна МИХАЛУШКО


Управління фінансів і внутрішнього аудиту

міської ради


_________


Ольга ГАВДУНИК


Юридичний відділ

міської ради


_________


Любов СОНЧАК


Управління економіки

міської ради

А

_________


Інна ТКАЧУКПаспорт програми

«Утримання об’єктів незавершеного будівництва та  проведення їх технічної інвентаризації у 2023 році»1. Ініціатор розроблення Програми (замовник): Коломийська міська рада.

2. Розробник Програми: Управління бухгалтерського обліку та закупівель міської ради.

3. Термін реалізації  Програми:  1 рік.

4. Етапи фінансування  Програми: 2023 рік.

5. Очікувані обсяги фінансування Програми (тис. грн.): 195,00Рік

Обсяги фінансування


Всього,

(тис. грн.)

в т.ч. за джерелами фінансування

міський

бюджет,

(тис. грн.)

кошти

підприємств, установ, організацій,

(тис. грн.)

2023

195,00

195,00

-6. Очікувані результати виконання програми:


- забезпечення управління об’єктами незавершеного будівництва та проведення їх технічної інвентаризації;

- створення належних умов для утримання об’єктів незавершеного будівництва.

7. Термін проведення звітності: щоквартально до 10 числа місяця наступного за звітним кварталом.


Замовник програми:

Коломийська міська рада            ___________

Богдан СТАНІСЛАВСЬКИЙ


Відповідальний виконавець:

Управління бухгалтерського обліку та закупівель міської ради             ____________

Наталія ГЕНИК


Керівник програми:        

Заступник міського голови       _____________

              Зоряна МИХАЛУШКО

І.  Загальні положення

Програма утримання об’єктів незавершеного будівництва та проведення їх технічної інвентаризації у 2023 році (далі – Програма) розроблена відповідно до Конституції України, Господарського кодексу України, Цивільного кодексу України, Бюджетного кодексу України, законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, наказу Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 24.05.2001 №127 «Про затвердження Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації об’єктів нерухомого майна» з урахуванням законодавчих та нормативно-правових актів з питань управління майна, нормативно-правових актів міської ради. Основною метою Програми є забезпечення ефективного використання та утримання об’єктів незавершеного будівництва та проведення їх технічної інвентаризації, повноважень щодо реалізації прав, пов'язаних з володінням, користуванням і розпоряджанням ними у межах, визначених законодавством України з метою задоволення суспільних потреб громади.


П. Обґрунтування доцільності розроблення програми

Метою цієї Програми є створення сприятливих умов для забезпечення ефективного використання та утримання об’єктів незавершеного будівництва, які перебувають на балансі Коломийської міської ради.


Ш. Завдання програми

Основними завданнями Програми є забезпечення збереження об'єктів незавершеного будівництва, що є на балансі Коломийської міської ради, а також проведення їх технічної інвентаризації, утримання, збереження, підвищення, ефективність використання майна, що належить до комунальної власності громади.


ІV. Шляхи і способи виконання програми

Затвердження Програми забезпечить ефективне розв’язання проблем, які виникають в процесі утримання об'єктів незавершеного будівництва, що є на балансі Коломийської міської ради, договори підряду по яких розірвано або тривають публічні закупівлі щодо обрання нового виконавця робіт та виникає потреба в технічній інвентаризації, утриманні та збереженні цілісності об’єктів.

V. Термін виконання програми

Програма «Утримання об’єктів незавершеного будівництва та проведення їх технічної інвентаризації у 2023 році», реалізація якої розрахована на один бюджетний рік.VI. Обсяги та джерела фінансування програми

Реалізація заходів Програми протягом 2023 року здійснюватиметься за рахунок коштів місцевого бюджету. Також джерелом фінансування заходів, передбачених цією Програмою, можуть бути надходження загального та спеціального фондів (в тому числі бюджету розвитку) місцевого бюджету, кошти Державного бюджету України, інших місцевих бюджетів у вигляді міжбюджетних трансфертів (субвенцій, дотацій тощо), іноземних інвестицій, грантів.


VII. Очікувані результати від реалізації програми

Результатом успішного виконання заходів Програми є збереження  цілісності об’єктів незавершеного будівництва, попередження від пошкоджень


                                                                       Додаток до Програми «Утримання об’єктів                                                                        незавершеного будівництва та проведення їх                                                                        технічної інвентаризації у 2023 році»   


Перелік заходів фінансування Програми

Назва замовника: Коломийська міська рада

Назва програми: Програма «Утримання об’єктів незавершеного будівництва та проведення їх технічної інвентаризації у 2023 році»  


№ з/п

Найменування заходу

Виконавці

Термін викона-ння

Орієнтовні обсяги фінансування

(тис. грн.)

Очікувані результати

Роки

Всього

джерела фінансування

державний бюджет

обласний бюджет

міський бюджет

інші джерела

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Отримання послуг з охорони об’єктів незавершеного будівництва

Коломийська міська рада

2023

2023

98,50

-

-

98,50

-

Збереження  цілісності об’єктів незавершеного будівництва, попередження від пошкоджень

2

Проведення технічної інвентаризації об’єктів незавершеного будівництва з виготовленням технічного паспорту та внесенням відомостей про проведену технічну інвентаризацію до Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва (ЄДЕССБ)

Коломийська міська рада


2023

2023

96,50

-

-

96,50

-

Визначення рівня будівельної готовності об’єкта будівництваЗамовник програми:

Коломийська міська рада                       

____________        Богдан СТАНІСЛАВСЬКИЙ
Керівник програми:        

Заступник міського голови         ____________         Зоряна МИХАЛУШКО
2011-2024 © Всі права застережено.