НОРМАТИВНІ АКТИ
КОЛОМИЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Вівторок, 05 грудня 2023 року
 Рішення виконавчого комітету  "Про затвердження програми "Благоустрій Коломийської міс..."  № 431 від 08.11.2022р. 
Документ №431 від 08.11.2022р. Чинний
        

 
Повязані документи

Пов'язаних документів немає

 
Історія документа

Історії немає

 
Публікації документа

12.11.2022УКРАЇНА
Коломийська міська рада
Виконавчий комітет
 
РІШЕННЯ
 
м. Коломия
 
від 08.11.2022р.  № 431
 


Про затвердження програми   «Благоустрій Коломийської міської територіальної громади на 2021-2025 роки» в новій редакції


Розглянувши проект програми «Благоустрій Коломийської міської територіальної громади на 2021-2025 роки» та керуючись пунктом 2 постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2022 року № 252 «Деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів в період воєнного стану», виконавчий комітет міської ради

вирішив:

       1. Затвердити програму «Благоустрій Коломийської міської територіальної громади на 2021-2025 роки" в новій редакції (додається).

       2. Вважати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету міської ради від 23.09.2022 року № 330 «Про затвердження програми «Благоустрій Коломийської територіальної громади на 2021-2025 роки»

       3. Контроль за виконанням рішення покласти на міського голову Богдана СТАНІСЛАВСЬКОГО.Міський голова                                                                                 Богдан СТАНІСЛАВСЬКИЙЗАТВЕРДЖЕНО

рішення виконавчого комітету

від 08.11.2022 р. № 431


Програма

«Благоустрій Коломийської міської територіальної громади

на 2021 - 2025 роки»


Замовник Програми

Управління  комунального господарства  міської ради 
Андрій РАДОВЕЦЬ

                       

Керівник Програми

Міський голова

 Богдан СТАНІСЛАВСЬКИЙ


ПОГОДЖЕНО

Начальник управління фінансів і

внутрішнього аудиту міської ради

                                                                 Ольга ГАВДУНИК


Юридичний відділ міської радиВладислава МАКСИМ’ЮК

Управління економіки міської ради


Інна ТКАЧУКПАСПОРТ

програми «Благоустрій Коломийської міської територіальної громади

на 2021 - 2025 роки»


 1. Ініціатор замовлення Програми (замовник): Управління комунального господарства Коломийська міська рада
 2. Розробник Програми: управління комунального господарства
 3. Термін реалізації Програми: з 2021 по 2025 роки
 4. Етапи фінансування Програми – 2021-2025 роки
 5. Обсяги  фінансування Програми (тис.грн.): 3 328 186,00

Роки

Всього

Обсяг фінансування за джерелами фінансування, тис.грн.

Державний бюджет

Обласний бюджет

Фонд охорони нав-колишнього природного середовища

Міський бюджет

Інші джерела

2021-2025      в т.ч.

3 328 186,00

419 341,67

410 861,67

75 401,67

2 421 555,99

1 025,00

2021

373 637,00

50 965,10

49 205,47

9 716,29

263 627,40

122,74

2022

1 071 975,00

135 380,00

132 658,10

23 863,58

779 742,37

330,95

2023

1 066 990,00

141 142,75

138 305,10

24 879,40

762 317,71

345,04

2024

429 284,00

47 168,69

46 906,30

8 762,40

326 329,59

117,02

2025

386 300,00

44 685,13

43 786,70

8 180,00

289 538,92

109,25

 1. Очікувані результати виконання програми.

Реалізація програми дозволить забезпечити:

– покращення санітарно-епідеміологічного стану;

– зменшення обсягів захоронення твердих побутових відходів;

– покращення, оновлення і збільшення парку спецтранспорту та контейнерного господарства;

– покращення якості обслуговування жителів у сфері поводження з твердими побутовими відходами, охоплення вивезенням сміття всієї території;

– покращення екологічного, технічного та санітарного стану полігону ТПВ;

– зменшення шкідливого впливу твердих побутових відходів на навколишнє природнє середовище та здоров'я людини;

– запровадження нових технологій у сфері поводження з твердими побутовими відходами, зокрема створення потужностей з переробки побутових відходів;

– підвищення освітнього рівня населення та забезпечення участі громадян у вирішенні питань у сфері поводження з твердими побутовими відходами;

– забезпечення спільної діяльності органів місцевої влади, бізнесу та громадськості області у розв’язанні проблеми побутових відходів;

 1. Термін проведення звітності: щорічно за звітний рік.

Замовник програми

Управління комунального господарства                                         Андрій РАДОВЕЦЬ

Відповідальний виконавець

Управління комунального господарства                                         Андрій РАДОВЕЦЬ

Відповідальний виконавець

Комунальне підприємство «Полігон Екологія»                               Михайло ПОПЕЛЮК

Відповідальний виконавець

Комунальне підприємство «Зеленосвіт»                                         Василь МИХАЙЛИЩУК

Відповідальний виконавець

Комунальне підприємство «Коломийська

міська ритуальна служба»                                                                 Роман ГУШУЛЕЙ

Відповідальний виконавець

Коломийський центр туризму та дозвілля                                       Таїса КОСТЮК

Керівник програми

Міський голова                                                                     Богдан СТАНІСЛАВСЬКИЙ


Програма

«Благоустрій Коломийської міської територіальної громади

на 2021 - 2025 роки»


 1. Визначення проблеми на розв’язання якої спрямована Програма

Програма «Благоустрій Коломийської міської територіальної громади на 2021-2025 роки» спрямована на реалізацію Законів України «Про благоустрій населених пунктів», «Про відходи», «Про охорону навколишнього  природного середовища», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» та її дія розповсюджується на територію територіальної громади м. Коломия та приєднаних сільських територіальних громад.

Питання благоустрою є одним з основних питань, з яким щоденно стикаються всі без виключення верстви населення територіальної громади м. Коломиї, приєднаних сільських територіальних громад та гості нашого краю. Тому воно дуже гостро стоїть на порядку денному міської виконавчої влади. Виключно через економічні чинники складними залишаються питання комплексного підходу до питань благоустрою. Фактичне фінансування за бюджетними призначеннями на утримання та ремонт об’єктів значно менше від кошторисної потреби. Об’єкти благоустрою не утримуються у належному експлуатаційному стані. Відсутня повноцінна інвентаризація матеріальних та нематеріальних активів. Виникає нагальна потреба перегляду підходів до обліку міського комунального майна, принципів утримання та облаштування об’єктів благоустрою.

2. Мета програми

Визначення комплексу завдань та заходів, спрямованих на забезпечення утримання в належному стані об’єктів благоустрою, які знаходяться в комунальній власності територіальної громади м. Коломиї та приєднаних сільських територіальних громад.

Завданням програми є реалізація комплексу заходів щодо забезпечення благоустрою, належного санітарного стану, забезпечення нормативного рівня умов проживання населення в урбанізованому середовищі.

Шляхи розв’язання проблем у сфері благоустрою нашої території є дотримання населенням правил благоустрою і належне фінансування комплексу робіт необхідних для покращення об’єктів благоустрою, а саме:

 • ремонту і утримання дорожньої мережі та засобів регулювання дорожнього руху;
 • утримання вуличного освітлення;
 • утримання зелених насаджень;
 • утримання кладовищ;
 • санітарна очистка території;
 • обслуговування і ремонт споруд на водних об’єктах;
 • утримання об’єктів природно-заповідного фонду;
 • утримання та ремонт дитячих і спортивних майданчиків;
 • утримання громадських вбиралень;
 • утримання притулку для безпритульних тварин;
 • проведення інвентаризації та паспортизації зелених насаджень та вулично-дорожньої мережі;
 • розроблення схеми санітарного очищення території;
 • утримання в належному санітарному і технічному стані полігону твердих побутових відходів;
 • постійне інформування громадськості про проблемні питання сфери благоустрою;
 • вивезення та недопущення утворень стихійних сміттєзвалищ;
 • залучення широких верств населення до здійснення заходів у сфері благоустрою;
 • навчально-виховні та інформаційно-рекламні заходи, спрямовані на активізацію участі населення у сфері благоустрою.


3. Фінансове забезпечення виконання завдань Програми.

       Фінансування заходів програми передбачається здійснювати за рахунок видатків з державного, обласного та міського бюджетів, коштів підприємств, установ та організацій, благодійних організацій, громадськості та інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

Завдання та кошти необхідні для реалізації програми наведені в додатку.


4. Координація та контроль за виконанням Програми.

Контроль за виконанням цієї програми здійснює міська рада у межах своєї компетенції.

Координацію виконання заходів Програми здійснює виконавчий комітет Коломийської міської ради.

Громадський контроль за ходом реалізації Програми здійснюють (за їх бажанням) представники громадських організацій, у статутах яких передбачено діяльність у сфері житлово-комунального господарства та громадська рада у сфері житлово-комунального господарства.


5. Очікувані результати.

Виконання Програми дасть можливість забезпечити:

збереження стану об'єктів загального користування, історико-культурного, природоохоронного та іншого призначення, а також природних ландшафтів, рекреаційних зон;

ремонт та будівництво нових автомобільних доріг та тротуарів;

поліпшення санітарного стану навколишнього природного середовища та створення кращих умов для життєдіяльності мешканців;

зменшення шкідливого впливу побутових відходів на навколишнє природнє середовище та здоров'я людини;

підвищення рівня якості послуг, що надаються населенню з питань благоустрою та санітарної очистки;

поліпшення стану освітлення території;

покращення інженерного захисту території;

створення умов для очищення міста від забруднення побутовими відходами;

впровадження сучасних технологій, використання спеціалізованого обладнання;

підвищення ефективності функціонування підприємств з питань благоустрою.                                                                       Додаток до програми «Благоустрій                                                                                Коломийської міської територіальної                                                                                громади на 2021 - 2025 роки»


ЗАВДАННЯ ТА КОШТИ

необхідні для реалізації програми

                                                                                                                                                                                                 (тис. гривень)

Найменування завдання

Найменування показника (одиниця виміру)

Значення показника

Найменування заходу

Головний розпорядник бюджетних коштів

Виконавець програми

Джерела фінансування (місцевий бюджет, інші джерела)

Прогнозований обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань,

тис.грн

В т.ч. за роками

Усього

за роками

2021

2022

2023

2024

2025

2021

2022

2023

2024

2025

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Забезпечення дотримання законодавства у сфері благоустрою

Паспортизація вулично-дорожньої мережі, (вулиць, площ, проспектів, провулків)

492

100

100

100

100

92

Виготовлення документації по інвентаризації і паспортизації вулиць

УКГ

УКГ

Міський бюджет

1500

250

250

300

300

400

 

Інвентаризація зелених насаджень вздовж вулиць (км)

50,7

10, 0

10

10

10

10,7

Виготовлення документації по інвентаризації

УКГ

УКГ

Міський бюджет

500

100

100

100

100

100

 

Інвентаризація скверів, парків (га)

38,6

5

8

5

10

10,6

Виготовлення документації по інвентаризації

УКГ

УКГ

Міський бюджет

200

25

45

25

50

55

 

Інвентаризація та паспортизація мереж вуличного освітлення (км)

307

50

60

70

80

47

Проведення паспортизації мереж вуличного освітлення

УКГ

УКГ

Міський бюджет

200

25

35

45

60

35

 

Схема маршрутного орієнтування 

1

-

1

-

-

-

Розроблення технічної документації – схема маршрутного орієнтування з визначенням необхідної кількості дорожніх знаків

УКГ

УКГ

Міський бюджет

500

-

500

-

-

-

 

Схема організації дорожнього руху в м. Коломиї

1

1

-

-

-

-

Розроблення технічної документації

УКГ

УКГ

Міський бюджет

500

100

100

100

100

100

 

Розроблення проектної документації

 

 

 

 

 

 

Розроблення проектно- кошторисної та проектно-технічної документації з благоустрою

УКГ

УКГ

Міський бюджет

1000

200

200

200

200

200

 

Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів (од)

28

8

5

5

5

5

Отримання акта готовності об’єкта до експлуатації шляхом видачі органами ДАБК сертифіката

УКГ

УКГ

Міський бюджет

500

100

100

100

100

100

 

Подання заяв, скарг до суду, виконання рішень суду

-

-

-

-

-

-

Інші видатки (судові витрати)

УКГ

УКГ

Міський бюджет

480

20

400

20

20

20

 

Технічне обстеження мостів (шт.)

50

50

-

50

-

50

Обстеження та надання висновку

УКГ

УКГ, КП «Полігон Екологія»

Міський бюджет

650

200

-

200

-

250

Вулично-дорожня мережа

Вулиці( км)

10

2

2

2

2

2

Будівництво вулиць

УКГ

УКГ, КП «Полігон Екологія»

Міський, обласний, державний бюджети

150000

30000

30000

30000

30000

30000

 

Вулиці (км)

50

5

5

5

5

5

Реконструкція  вулично–дорожньої мережі

УКГ

УКГ, КП «Полігон Екологія»

Міський, обласний, державний бюджети

230000

30000

40000

50000

50000

60000

 

Вулиці (тис.м2)

125

25

25

25

25

25

Капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі

УКГ

УКГ, КП «Полігон Екологія»

Міський, обласний, державний бюджети

150000

50000

30000

30000

30000

10000

 

Вулиці (тис.м2)

250

50

50

50

50

50

Поточний ремонт вулиць

УКГ

УКГ, КП «Полігон Екологія»

Міський, обласний, державний бюджети

270000

20000

100000

50000

50000

50000

 

Інженерні споруди (мости)

50

 

 

 

 

 

Ремонт і утримання автодорожніх і пішохідних мостів

УКГ

УКГ, КП«Полігон Екологія»

Міський, обласний, державний бюджети

25000

5000

5000

5000

5000

5000

 

Тротуари (тис. м2)

40

8

8

8

8

8

Капітальний ремонт тротуарів

УКГ

УКГ, КП«Полігон Екологія»

Міський, обласний, державний бюджети

45000

9000

9000

9000

9000

9000

 

Тротуари (тис. м2)

5

1

1

1

1

1

Поточний ремонт тротуарів

УКГ

УКГ, КП«Полігон Екологія»

Міський, обласний, державний бюджети

41000

1000

10000

10000

10000

10000

 

Тротуари (тис. м2)

5

1

1

1

1

1

Влаштування тротуарів

УКГ

УКГ, КП«Полігон Екологія»

Міський, обласний, державний бюджети

22000

2000

5000

5000

5000

5000

 

Тротуари (шт..)

100

20

20

20

20

20

Пониження бортового каменю в місцях переходу з тротуарів на проїжджу частину

УКГ

УКГ, КП«Полігон Екологія»

Міський бюджет

800

100

100

200

200

200

 

Вулиці (тис.м2)

3000

щорічно

щорічно

щорічно

щорічно

щорічно

Утримання в зимовий і літній періоди

УКГ

УКГ, КП «Полігон екологія»

Міський бюджет

44000

4000

10000

10000

10000

10000

 

Узбіччя вулиць (км)

50

10

20

20

20

20

Впорядкування узбіч вулиць (пониження чи підвищення рівня та вивезення залишків грунту)

УКГ

УКГ, КП «Полігон екологія»

Міський бюджет

2000

400

400

400

400

400

 

Вулиці (км, к-ть решіток

45, 1025

щорічно

щорічно

щорічно

щорічно

щорічно

Ремонт і утримання мережі дощової каналізації

УКГ

УКГ, КП «Полігон екологія»

Міський бюджет

4600

800

900

900

1000

1000

 

Дощезбірники (шт.)

320

60

70

50

70

70

Встановлення кришок на дощезбірники та люків на мережі дощової каналізації

УКГ

УКГ, КП «Полігон екологія»

Міський бюджет

900

150

180

150

210

210

 

Водовідвідні канави( тис. м/п)

31,7

3,1

6,3

6,3

8

8

Впорядкування відкритих водовідвідних канав та узбіччя на вулицях міста

УКГ, мешканці приватного сектору

УКГ, КП «Полігон Екологія»

Міський бюджет, власні кошти мешканців

12092

92

3000

3000

3000

3000

 

Внутрішньоквартальні проїзди (тис.кв. м.)

90

18

18

18

18

18

Ремонт міжквартальних проїздів в житлових мікрорайонах

УКГ

УКГ, КП «Полігон екологія»

Міський бюджет

136385

16385

40000

30000

30000

30000

 

Місця паркування і стоянки

5

1

1

1

1

1

Будівництво місць для паркування та стоянок для автотранспорту

УКГ

УКГ

Міський, обласний, державний бюджет

5000

1000

1000

1000

1000

1000

 

Камери відеоспостереження

100

20

20

20

20

20

Встановлення камер відеоспостереження за дорожнім рухом

МВ УМВС

УКГ

Міський, обласний, державний бюджет

750

150

150

150

150

150

Засоби регулювання дорожнього руху

Світлофори (шт..)

 

14

14

14

14

14

Утримання та обслуговування

УКГ

УКГ

Міський бюджет

4800

800

1000

1000

1000

1000

 

 

 

 

 

 

 

 

Ремонт світлофорів із заміною головок з світлодіодними джерелами світла

УКГ

УКГ

Міський бюджет

12500

500

3000

3000

3000

3000

 

 

2

2

-

-

-

-

Встановлення пішохідних світлофорів на перехресті вул. Петлюри – Хмельницького, Чайковського - Шкрумеляка

УКГ

УКГ

Міський бюджет

200

200

-

-

-

-

 

 

3

1

1

1

 

 

Встановлення на світлофорах засобів мовного супроводу пішохідної фази (Грушевського- автостанція, Мазепи-Л. Українки, Мазепи - Богуна)

УКГ

УКГ

Міський бюджет

300

100

100

100

-

-

 

Огородження (м/п)

2500

500

500

500

500

500

Встановлення та ремонт металевого огородження

УКГ

УКГ, КП «Полігон екологія», «Зеленосвіт»

Міський бюджет

5000

1000

1000

1000

1000

1000

 

 

250

50

50

50

50

50

Виготовлення, встановлення та ремонт металевих перил

УКГ

УКГ, КП «Полігон екологія», «Зеленосвіт»

Міський бюджет

150

30

30

30

30

30

 

Дорожні знаки (шт..)

1050

100

200

250

300

200

Встановлення та ремонт

УКГ

УКГ, КП «Полігон екологія»

Міський бюджет

5000

1000

1000

1000

1000

1000

 

Дорожня розмітка (м2)

500 000

100 000

100 000

100 000

100 000

100 000

Нанесення дорожньої розмітки вертикальної, повздовжньої та пішохідних переходів

УКГ

УКГ, КП «Полігон екологія»

Міський бюджет

12500

1000

1000

3000

3500

4000

 

Обмежувачі для руху автотранспорту

10

2

2

2

2

2

Встановлення засобів обмеження руху автотранспорту (стовпчики, рампи, шлагбауми, «лежачі поліцейські»)

УКГ

УКГ, КП «Полігон екологія»

Міський бюджет

1400

200

300

300

300

300

 

Туристичні інформаційні вказівники, стенди, таблички

100

20

20

20

20

20

Встановлення вказівників назв вулиць, адресних табличок, рекламних (інформаційних) стендів та щитів

УКГ

УКГ, КП «Полігон екологія», «Зеленосвіт», Коломийський центр туризму та дозвілля

Міський бюджет

1500

200

200

600

300

200

Санітарна очистка

Прибирання (тис. м2)

1500

300

300

300

300

300

Підмітання, збирання сміття в літній і зимовий періоди

УКГ

УКГ, КП «Полігон екологія» Коломийський центр туризму та дозвілля

Міський бюджет

82000

14000

14000

18000

18000

18000

 

 

6300

6300

6300

6300

6300

6300

Прибирання проїжджої частини механізованим способом

УКГ

УКГ, КП «Полігон екологія», «Зеленосвіт», Коломийський центр туризму та дозвілля

Міський бюджет

10000

2000

2000

2000

2000

2000

 

 

-

-

-

-

 

 

Механізоване поливання проїжджої частини вулиць

УКГ

УКГ, КП «Полігон екологія», «Зеленосвіт», Коломийський центр туризму та дозвілля

Міський бюджет

5000

1000

1000

1000

1000

1000

 

Очистка русел та берегів міських річок (м/п)

25000

5000

5000

5000

5000

5000

Очистка від сміття, гілок , бруду, трави

УКГ

УКГ, КП «Полігон екологія», Коломийський центр туризму та дозвілля

Міський бюджет

4000

500

500

1000

1000

1000

 

Вивезення побутових відходів (тис. м3)

40

7

7

7

7

7

Навантаження та вивезення побутових відходів

УКГ

УКГ, КП «Полігон екологія», Коломийський центр туризму та дозвілля

Міський бюджет

5600

1000

1000

1200

1200

1200

 

Захоронення побутових відходів (тис. м3)

42,5

8,5

8,5

8,5

8,5

8,5

Захоронення побутових відходів

УКГ

УКГ, КП «Полігон екологія»

Міський бюджет

4400

800

800

900

900

1000

 

Ліквідація стихійних сміттєзвалищ (тис. м3)

7,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

Збирання вивезення та захоронення стихійних сміттєзвалищ

УКГ

КП «Полігон Екологія», КП «Зеленосвіт»

Міський бюджет

1100

200

200

200

250

250

 

Будівництво комплексу по переробці побутових відходів (шт..)

1

 

 

 

 

 

Будівництво комплексу по переробці побутових відходів

Міська рада

УКГ

інвестиції

1100000

-

550000

550000

-

-

 

Об’єкт переробки біорозкладальних відходів

1

 

 

 

 

 

Утримання площадки переробки  біорозкладальних відходів

УКГ

УКГ, КП «Зеленосвіт»

Міський бюджет

1600

200

200

400

400

400

 

Контейнерні майданчики (шт..)

50

10

10

10

10

10

Ремонт та влаштування контейнерних майданчиків

УКГ

УКГ

Міський бюджет

750

150

150

150

150

150

 

Сортування побутових відходів (шт..)

3

1

1

1

-

-

Створення сортувальних пунктів чи станцій для побутових відходів

УКГ

УКГ

Міський бюджет, обласний фонд ОНПС

1300

400

400

500

-

-

Вуличне освітлення

Будівництво, реконструкція, ремонт і утримання мережі вуличного освітлення (км)

75

15

15

15

15

15

Реконструкція вуличного освітлення з застосуванням енергозберігаючих технологій, заміною опор

УКГ

УКГ

Міський, обласний державний бюджети

13000

2000

2000

3000

3000

3000

 

 

100

20

20

20

20

20

Капітальний ремонт вуличного освітлення з застосуванням енергозберігаючих технологій, заміною опор

УКГ

УКГ

Міський, обласний державний бюджети

13000

2000

2000

3000

3000

3000

 

 

207

207

207

207

207

207

Утримання мережі вуличного освітлення з заміною ламп

УКГ

КП «Зеленосвіт»,  Коломийський центр туризму та дозвілля

Міський, обласний державний бюджети

50000

10000

10000

10000

10000

10000

 

 

15

3,5

3,5

3

3

2

Влаштування освітлення на вулицях

УКГ

УКГ

Міський, обласний, державний

12500

2500

2500

2500

2500

2500

 

Засоби обліку електричної енергії (електролічильник)

_

-

-

-

-

-

Заміна, повірка ремонт електролічильників і  іншого обладнання, їх обслуговування з придбанням програмного забезпечення

УКГ

УКГ

Міський бюджет

900

100

100

300

300

100

 

Електроенергія (млн..кВт)

3800

1200

1200

1400

 

 

Оплата за електроенергію використану для вуличного освітлення та світлофорів

УКГ

УКГ, КП"Зеленосвіт",Коломийський МРЕМ ПАТ «Прикарпаттяобленерго»

Міський бюджет

55000

6000

10000

13000

13000

13000

 

Святкова ілюмінація

-

-

-

-

 

 

Влаштування та придбання святкової ілюмінації

УКГ

УКГ, КП «Зеленосвіт, Коломийський центр туризму та дозвілля

Міський бюджет

2500

500

500

500

500

500

Озеленення (259,1 га)

Парки (32,27 га), сквери (11,989га)

44,259

44,259

44,259

44,259

44,259

44,259

Реконструкція, капітальний ремонт та утримання парків, скверів

УКГ

УКГ, КП «Зеленосвіт»,  Коломийський центр туризму та дозвілля

Міський, обласний, державний бюджет

39000

5000

8000

8000

8000

10000

 

Нові парки (шт.)

3

1

-

1

-

-

Створення парків, скверів (з виготовленням проектно-технічної документації)

УКГ

УКГ

Міський, обласний, державний бюджет

6000

3000

-

3000

-

-

 

Дерева кущі (шт.)

7800

800

1000

1500

2000

2500

Садіння дерев, кущів

УКГ

УКГ, КП «Зелено-світ»,  Коломийський центр туризму та дозвілля

Міський, обласний, державний бюджет

6700

400

800

3500

1000

1000

 

Дерева (шт..)

600

150

150

100

100

100

Зрізання аварійних і фаутних дерев

УКГ

УКГ, КП «Зеленосвіт»,  Коломийський центр туризму та дозвілля

Міський бюджет

4400

400

1000

1000

1000

1000

 

Газони (тис.м2)

27,461

щорічно

щорічно

щорічно

щорічно

щорічно

Впорядкування та догляд за газонами

УКГ

УКГ, КП «Зеленосвіт», Коломийський центр туризму та дозвілля

Міський бюджет

13000

2000

2000

3000

3000

3000

 

Квітники (тис. м2)

25

5

5

5

5

5

Посадка та догляд за квітниками

УКГ

УКГ, КП «Зеленосвіт», Коломийський центр туризму та дозвілля

Міський бюджет

7400

1000

1200

1500

1700

2000

 

Живопліт (тис. м/п)

3,5

щорічно

щорічно

щорічно

щорічно

щорічно

Догляд за живоплотом

УКГ

УКГ, КП «Зеленосвіт», Коломийський центр туризму та дозвілля

Міський бюджет

1600

200

300

350

350

400

 

Боротьба з бур’янами (га)

50

щорічно

щорічно

щорічно

щорічно

щорічно

Знищення буряну в т. ч. шкідливого, механічним та хімічним способом

УКГ

УКГ, КП «Зеленосвіт», КП «Полігон Екологія

Міський бюджет

4100

100

1000

1000

1000

1000

 

Декоративні дерева

8700

1500

1500

1900

1900

1900

Формувальне обрізання

УКГ

УКГ, КП «Зеленосвіт», КП «Полігон Екологія», Коломийський центр туризму та дозвілля

Міський бюджет

5300

500

900

1300

1300

1300

 

Інші роботи по озелененню

-

-

-

-

 

 

Викорчовування пнів, згрібання гілок, поливання газонів і інші

УКГ

УКГ, КП «Зеленосвіт», КП «Полігон Екологія», Коломийський центр туризму та дозвілля

Міський бюджет

5500

300

1300

1300

1300

1300

 

 

-

-

-

-

 

 

Встановлення, розбирання новорічної ялинки

УКГ

УКГ, КП «Зеленосвіт», КП «Полігон Екологія

Міський бюджет

1500

300

300

300

300

300

Водні об’єкти  та інженерний захист територій

Озера( шт.)

1

 

 

 

 

 

Поліпшення технічного стану та благоустрою озера по вул. Чехова

УКГ

УКГ, Коломийський центр туризму та дозвілля

Міський, обласний, державний бюджет, фонд охорони НПС

6000

2000

2000

2000

-

-

 

 

1

 

 

 

 

 

Впорядкування озера в парку ім.. Т. Шевченка

УКГ 

УКГ, Коломийський центр туризму та дозвілля

Міський, обласний, державний бюджет, фонд охорони НПС

50000

10000

20000

20000

-

-

 

 

1

 

 

 

 

 

Впорядкування озера по вул. Шипайла

УКГ

УКГ, Коломийський центр туризму та дозвілля

Міський, обласний, державний бюджет, фонд охорони НПС

3000

-

3000

-

-

-

 

(шт..)

3

 

 

 

 

 

Догляд за озерами

УКГ

УКГ, КП «Полігон Екологія», КП «Зеленосвіт», Коломийський центр туризму та дозвілля

Міський бюджет

5000

1000

1000

1000

1000

1000

 

Пляжі (шт..)

3

 

 

 

 

 

Обладнати пляжів на озері по вул. Чехова, в парку ім.. Т. Шевченка, на р. Прут

УКГ

УКГ, Коломийський центр туризму та дозвілля

Міський, обласний державний бюджет, обласне УНС

2500

500

500

500

500

500

 

Ріки (км)

3,95

0,79

0,79

0,79

0,79

0,79

Регулювання і берегоукріплення р. Коломийка

УКГ

УКГ

Міський, обласний, державний бюджет, фонд охорони НПС

15000

3000

3000

3000

3000

3000

 

 

1,5

0,2

0,3

0,2

0,4

0,4

Кріплення берега з/б плитами і регулювання р. Чорний потік від буд.. № 130 по вул. Довбуша  до вул. Міцкевича

УКГ

УКГ

Міський, обласний, державний бюджет, фонд охорони НПС

20000

3000

3000

4000

5000

5000

 

 

2

-

-

2

-

-

Регулювання  р. Чорний потік від вул. Міцкевича до р. Прут

УКГ

УКГ

обласний, державний бюджет, фонд охорони НПС

8000

-

-

8000

-

-

 

 

0,85

0,85

-

-

-

-

Берегоукріплення правого берега р. Прут: в районі водозабірних споруд  в с. Княждвір; в р – ні інфільтраційних басейнів №1,2, 3,4; в місці переходу ЛЕП 6,0 кВТ електропостачання водозабірних споруд

УКГ , КП «Коломия водоканал»

УКГ

обласний, державний бюджет, фонд охорони НПС

5500

5500

-

-

-

-

 

 

1

-

-

1

 

 

Реконструкція берегоукріплювальне споруд лівого берега р. Прут в районі паперової фабрики

УКГ

УКГ

обласний, державний бюджет, фонд охорони НПС

20000

-

-

20000

-

-

 

 

0,92

0,2

0,2

0,2

0,2

0,12

Регулювання і кріплення берега з/б плитами від вул. Чайковського до вул. Гірняка

УКГ

УКГ

Міський, обласний, державний бюджет, фонд охорони НПС

12000

2000

2000

3000

3000

2000

 

Захист від підтоплення житлових мікрорайонів  міста (га)

162

26

29

35

37

35

Влаштування системи поверхневого водовідведення

УКГ

УКГ

Міський, обласний, державний бюджет,

100000

10000

20000

30000

30000

10000

Об’єкти природно-заповідного фонду

Утримання об’єктів природно-заповідного фонду (4 шт.)

3

3

-

-

-

-

Виготовлення проектно-технічної документації на землю на по  т.. Франка – («Дуб Івана Франка»), в  парку ім. Т. Шевченка – («Горіх сірий»), по вул. Театральній – («Магнолія»)

УКГ

УКГ

Міський, обласний,  бюджет, фонд охорони НПС

60

60

_

_

_

_

 

 

1

-

1

-

 

 

Огородження об’єктів природно-заповідного фонду – парк ім.. К. Трильовського

УКГ

УКГ, Коломийський центр туризму та дозвілля

Міський, обласний,  бюджет, фонд охорони НПС

4500

1500

1500

1500

-

-

 

 

4

 

 

 

 

 

Утримання об’єктів природно-заповідного фонду

УКГ

УКГ, Коломийський центр туризму та дозвілля

Міський, обласний, державний бюджет, фонд охорони НПС

10000

2000

2000

2000

2000

2000

Кладовища

Кладовища ТГ (га)

45

щорічно

щорічно

щорічно

щорічно

щорічно

Утримання кладовища

УКГ

УКГ, КП «Коломийська ритуальна служба»

Міський, державний бюджет

26500

3000

5500

6000

6000

6000

 

 

 

 

 

 

 

 

Влаштування огорожі кладовища

УКГ

УКГ,  «КП Коломийська ритуальна служба»

Міський бюджет

5000

1000

1000

1000

1000

1000

 

 

 

 

 

 

 

 

Влаштування доріжок

УКГ 

УКГ , «КП Коломийська ритуальна служба»

Міський бюджет

10000

2000

2000

2000

2000

2000

 

 

 

 

 

 

 

 

Влаштування освітлення

УКГ 

УКГ , «КП Коломийська ритуальна служба»

Міський бюджет

1000

200

200

200

200

200

 

 

8,2

 

 

 

 

 

Будівництво нової площі кладовища

УКГ, управління містобудування

УКГ , «КП Коломийська ритуальна служба»

Міський бюджет

8764

3000

2000

2000

1764

-

Утримання і ремонт рекреаційних об’єктів

Догляд за озерами, парками, скверами

7

постійно

постійно

постійно

постійно

постійно

Санітарна очистка, озеленення, освітлення, вбиральні, огородження, мости, доріжки та інші необхідні заходи з благоустрою

УКГ

УКГ, Коломийський центр туризму та дозвілля

Міський бюджет

26000

-

2000

8000

8000

8000

Дитячі та спортивні майданчики

Дитячі майданчики (щт.)

97

постійно

постійно

постійно

постійно

постійно

Ремонт майданчиків

УКГ , КП «Зеленосвіт», КП «Полігон Екологія»

УКГ, КП «Зеленосвіт», КП «Полігон Екологія», Коломийський центр туризму та дозвілля

Міський бюджет

2100

300

300

400

500

600

 

 

55

15

15

10

10

5

Встановлення дитячих майданчиків

УКГ, КП «Зеленосвіт», КП «Полігон Екологія»

УКГ, КП «Зеленосвіт», КП «Полігон Екологія», Коломийський центр туризму та дозвілля

Міський, державний, обласний бюджет

11000

3000

3000

2000

2000

1000

 

Спортивні майданчики (щт.)

18

постійно

постійно

постійно

постійно

постійно

Ремонт спортивних майданчиків

УКГ, КП «Зеленосвіт», КП «Полігон Екологія»

УКГ, КП «Зеленосвіт», КП «Полігон Екологія», Коломийський центр туризму та дозвілля

Міський бюджет

2800

300

500

500

500

1000

 

 

12

2

3

2

3

2

Встановлення спортивних майданчиків

УКГ

УКГ, КП «Зеленосвіт», КП «Полігон Екологія», Коломийський центр туризму та дозвілля

Міський, державний, обласний бюджет

13000

3000

2000

3000

2000

3000

Громадські вбиральні

Комунальні вбиральні 

3

1

1

1

-

-

Капітальний ремонт вбиралень які є в комунальній власності

УКГ

УКГ, Коломийський центр туризму та дозвілля

Міський бюджет

5000

1000

2000

2000

-

-

 

 

5

1

1

1

1

1

Придбання та встановлення вбиралень

УКГ

УКГ, Коломийський центр туризму та дозвілля

Міський бюджет

5000

1000

1000

1000

1000

1000

Полігон твердих побутових відходів

 

1

 

 

 

 

 

Обладнання полігону відповідно до проектно-технічної документації

УКГ

УКГ

Міський, обласний, державний  бюджет, фонд охорони НПС

30000

10000

5000

5000

5000

5000

 

 

1

 

 

 

 

 

Рекультивація сміттєзвалища по вул.  Шарлая (відповідно до розробленої проектно-технічної документації)

УКГ

УКГ

Міський, обласний,  державний бюджет, фонд охорони НПС

3000

1000

1000

1000

-

-

Безпритульні тварини

Притулок для собак

 

 

 

 

 

 

Утримання притулку для безпритульних тварин

УКГ

УКГ, КП «Коломийська ритуальна служба»

Міський, обласний, державний  бюджет, фонд охорони НПС

11500

1500

2000

2000

3000

3000

 

 

 

 

 

 

 

 

Розширення та придбання обладнання для притулку

УКГ

УКГ ,  КП «Коломийська ритуальна служба»

Міський, обласний,  державний бюджет, фонд охорони НПС

5000

1000

1000

1000

1000

1000

 

 

 

 

 

 

 

 

Будівництво притулку для безпритульних тварин

УКГ

УКГ

Міський, обласний,  державний бюджет, фонд охорони НПС

33700

10000

13700

10000

-

-

 

Відлов безпритульних тварин

 

 

 

 

 

 

Відлов безпритульних тварин

УКГ

УКГ, КП «Коломийська ритуальна служба»

Міський бюджет

2500

500

500

500

500

500

 

Ветеринарні послуги для безпритульних тварин

 

 

 

 

 

 

Ветеринарні послуги для безпритульних тварин

УКГ

УКГ, КП «Коломийська ритуальна служба»

Міський бюджет

2500

500

500

500

500

500

Інші об’єкти благоустрою

Пл. Скорботи

1

 

 

 

 

 

Реконструкція  пл.. Скорботи

УКГ

УКГ

Міський, обласний,  державний бюджет,

10000

5000

5000

-

-

-

 

Пл.. Відродження

1

 

 

 

 

 

Ремонт конструкцій на  пл. .Відродження

УКГ

УКГ

Міський бюджет

51000

30000

21000

-

-

-

 

Пл.. Шевченка

1

 

 

 

 

 

Ремонт пл.. Шевченка

УКГ

УКГ

Міський бюджет

51500

10000

20000

20000

1500

-

 

Пл.. 750-річчя Коломиї

1

 

 

 

 

 

Ремонт споруд пл... 750-річчя Коломиї

УКГ

УКГ

Міський бюджет

21500

-

-

10000

11500

-

 

Павільйони автобусних зупинок (шт)

13

13

13

13

13

13

Ремонт павільйонів з встановленням  лавок

УКГ

УКГ, КП «Зеленосвіт»

Міський бюджет

3700

200

500

1000

1000

1000

 

 

25

5

5

5

5

5

Встановлення павільйонів автобусних зупинок

УКГ

УКГ

Міський бюджет

2700

500

500

500

600

600

 

 

11

 

2

3

3

3

Телекомунікаційні послуги

УКГ

УКГ

Міський бюджет

175

 

25

50

50

50

 

Малі архітектурні форми

 

 

 

 

 

 

Ремонт, заміна, встановлення малих архітектурних форм

УКГ

УКГ

Міський бюджет

3200

200

400

1200

700

700

Лавки

Встановлення і ремонт лавок для сидіння

100

20

20

20

20

20

Встановлення та ремонт лавок на площах, в парках , скверах

УКГ

УКГ, Коломийський центр туризму та дозвілля

Міський бюджет

1300

200

200

300

300

300

Урни для сміття

Встановлення урн для сміття

120

40

40

40

40

40

Встановлення урни для сміття вздовж вулиць, в парках скверах

УКГ

УКГ, Коломийський центр туризму та дозвілля

Міський бюджет, фонд охорони НПС

630

100

210

320

 

 

Рекламні тумби

 

7

7

7

7

7

7

Ремонт тумб

УКГ

УКГ

Міський бюджет

250

50

50

50

50

50

 

 

25

5

5

5

5

5

Встановлення тумб

УКГ

УКГ

Міський бюджет

1250

250

250

250

250

250

Декоративне огородження (м)

 

1000

200

200

200

200

200

Встановлення декоративного огородження в центральній частинці міста

УКГ

УКГ, КП «Зеленосвіт»

Міський бюджет

3000

600

600

600

600

600

Фонтан на пл.. Шевченка

 

1

 

 

 

 

 

Обслуговування фонтана, придбання обладнання для його обслуговування

УКГ

УКГ , КП «Коломия водоканал»

Міський бюджет

1500

300

300

300

300

300

Спеціалізована техніка та обладнання

Придбання спецтехніки та обладнання для  утримання об’єктів благоустрою (од..)

 

 

 

 

 

 

Придбання сміттєвозів, з ручним

завантаженням, тротуарних підмітальних машин, намулососів, гідромашин, екскаваторів, бульдозерів, ямобурів, автогрейдерів, котків, піскорозкидувачів, поливальних машин, автовишок та іншої техніки та обладнання

УКГ, КП «Полігон Екологія», КП «Коломийська ритуальна служба» КП «Зеленосвіт», КП Коломия «Паркосервіс», КП «Центральний ринок»

УКГ, КП «Коломий-ська

ритуальна служба» КП «Зеленосвіт», КП Коломия «Паркосервіс», КП «Центральний ринок»

Міський бюджет, обласний, державний бюджети, державний, обласний, фонди охорони НПС

50000

10000

10000

10000

10000

10000 

 

 

 

 

 

 

 

Придбання екскаватора-навантажувача JCB 3CX ECO SITEMASTER на умовах фінансового лізингу

УКГ, КП «Полігон Екологія

УКГ, КП «Полігон Екологія

Міський бюджет, державний бюджет, державний бюджет

4500

700

1500

1500

800

-Замовник програми

Управління комунального господарства                                                         Андрій РАДОВЕЦЬКерівник програми

Міський голова                                                                               Богдан СТАНІСЛАВСЬКИЙ2011-2023 © Всі права застережено.