НОРМАТИВНІ АКТИ
КОЛОМИЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Понеділок, 15 квітня 2024 року
 Рішення виконавчого комітету  "Про затвердження Програми економічного та соціального р..."  № 355 від 04.10.2022р. 
Документ №355 від 04.10.2022р. Чинний
        

 
Повязані документи

Рішення міської ради  Про затвердження програми "Енергозбереження та енергоефективність Коломийської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2024 роки"
Рішення міської ради  №4963-69/2020 від 08.10.2020р. Втратив чинність
Рішення міської ради  Про затвердження Програми економічного та соціального розвитку Коломийської територіальної громади на 2022-2024 роки
Рішення міської ради  №1279-21/2021 від 21.10.2021р. Втратив чинність
Рішення міської ради  Про внесення змін до Програми економічного та соціального розвитку Коломийської міської територіальної громади на 2023-2024 роки
Рішення міської ради  №2722-44/2023 від 18.05.2023р. Внесено зміни в інший нормативний акт
Рішення міської ради  Про внесення змін до "Програми економічного та соціального розвитку Коломийської міської територіальної громади на 2023-2024 роки"
Рішення міської ради  №2963-46/2023 від 24.08.2023р. Внесено зміни в інший нормативний акт
Рішення міської ради  Про внесення змін до "Програми економічного та соціального розвитку Коломийської міської територіальної громади на 2023-2024 роки"
Рішення міської ради  №3113-48/2023 від 12.10.2023р. Внесено зміни в інший нормативний акт
Рішення міської ради  Про внесення змін до "Програми економічного та соціального розвитку Коломийської міської територіальної громади на 2023-2024 роки"
Рішення міської ради  №3162-49/2023 від 09.11.2023р. Внесено зміни в інший нормативний акт

 
Історія документа

Історії немає

 
Публікації документа

08.10.2022УКРАЇНА
Коломийська міська рада
Виконавчий комітет
 
РІШЕННЯ
 
м. Коломия
 
від 04.10.2022р.  № 355
 

Про затвердження Програми економічного та соціального розвитку Коломийської міської територіальної громади на 2023-2024 роки

 

З метою вирішення першочергових завдань з реалізації стратегічних пріоритетів розвитку територіальної громади, ефективної реалізації державної політику у сфері обслуговування бюджетних коштів, відповідно до ст. 18 Закону України «Про державне прогнозування  та розроблення програм економічного і соціального розвитку України», ст. 26, 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись Законом України від 12.05.2015 року № 389-VIII «Про правовий режим воєнного стану» та Постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2022 року № 252 «Деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів у місцевих у період воєнного стану» виконавчий комітет Коломийської міської ради 


в и р і ш и в:


 1. Затвердити Програму економічного та соціального розвитку Коломийської міської територіальної громади на 2023-2024 роки (далі - Програма),  додається.
 2. Затвердити Перелік завдань, обсягів та джерел фінансування Програми (додається).

3. Визнати такими, що втратили чинність рішення міської ради №1279-21/2021 від 21.10.2021 року «Про затвердження Програми економічного та соціального розвитку Коломийської територіальної громади на 2022-2024 роки» та № 4963-69/2020 від 08.10.2020 року «Про затвердження програми «Енергозбереження та енергоефективність Коломийської міської об’єднаної територіальної громади на 2021-2024 роки».

4. Управлінню фінансів і внутрішнього аудиту міської ради (Ольга ГАВДУНИК) при формуванні міського бюджету передбачити кошти на виконання Програми.

5. Координацію робіт та узагальнення інформації про виконання Програми покласти на головного відповідального виконавця – управління економіки міської ради (Володимир АНДРЕЙЧЕНКО).

6. Встановити, що дане рішення набуває чинності з 02.01.2023 року.

7. Організацію виконання рішення покласти на заступників міського голови згідно із функціональними обов'язками.

8. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови Романа ОСТЯКА.
Міський голова                                                                                  Богдан СТАНІСЛАВСЬКИЙ

                                                                      


ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення виконавчого комітету

міської ради

від 04.10.2022 р. № 355


ПРОГРАМА

економічного та соціального розвитку

Коломийської міської територіальної громади на 2023-2024 роки


Замовник Програми

Управління економіки

міської ради                        ________________   Володимир АНДРЕЙЧЕНКО   Керівник Програми         ________________    Роман ОСТЯК

ПОГОДЖЕНО:
Управління фінансів і

внутрішнього аудиту

міської ради                          _______________   Ольга ГАВДУНИК Юридичний відділ

міської ради                         _______________     Любов СОНЧАК 

ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

економічного та соціального розвитку

Коломийської міської територіальної громади на 2023-2024 роки


1. Ініціатор розроблення Програми (замовник): Коломийська міська рада


2. Розробник Програми:                                       Управління економіки                                                                               Коломийської міської ради


3. Термін реалізації Програми:                                2 роки


4. Етапи фінансування Програми:                          2023-2024 роки


5. Обсяг фінансування Програми (тис. грн):        2840,00        


Роки

Обсяги фінансування, тис. грн.

Всього

В т.ч. за джерелами фінансування

Державний бюджет

Обласний бюджет

Міський бюджет

Інші джерела

2023-2024

2840,0

-

-

2840,0

-

В т. ч.


2023

1590,0

-

-

1590,0

-

2024

1250,0

-

-

1250,0

-


6. Очікувані результати виконання Програми:                

- забезпечення стабільної роботи господарського комплексу громади;

- створення комфортних умов проживання в громаді, зростання добробуту громади через розвиток бізнесу, залучення інвестицій, створення робочих місць;

- удосконалення системи надання адміністративних послуг підприємництву;

- забезпечення рівного доступу всіх МСП до комунальних ресурсів;

- посилення інституційної спроможності органів місцевого самоврядування щодо розвитку бізнесу в місті;

- підвищення професійного рівня обізнаності МСП щодо нових можливостей залучення фінансових ресурсів;

- підтримка та розвиток перспективних сфер та галузей, комерціалізація традиційних промислів;

 • популяризація економічних, екологічних та соціальних переваг впровадження заходів з енергозбереження;
 • забезпечення систематичного моніторингу, контролю та аналізу споживання енергоресурсів бюджетними установами;
 • ощадне споживання енергоресурсів у бюджетній сфері;
 • зменшення видатків міського бюджету на оплату енергоресурсів.

7. Терміни проведення звітності:        щоквартально до 10 числа місяця, наступного за звітним, та в кінці терміну реалізації Програми.Відповідальний виконавець:

Управління економіки

міської ради                        ________________   Володимир АНДРЕЙЧЕНКО                

Керівник Програми

Заступник міського голови   ________________    Роман ОСТЯК                                 


ВСТУП


Програму економічного та соціального розвитку Коломийської міської територіальної громади на 2023-2024 роки (надалі – Програма) розроблено управлінням економіки Коломийської міської ради спільно зі структурними підрозділами міської ради за участю підприємств, установ, організацій.

Законодавчою та методичною основою для розроблення Програми є постанови Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 року № 621 «Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету» та від 31 травня 2021 року № 586 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2022-2024 роки», закони України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України» від 23 березня 2000 року № 1602-III та «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21 травня 1997 року №280/97-ВР.

       Програма розроблена на середньостроковий період і є плановим документом з урахуванням завдань і положень:

- Стратегії розвитку міста Коломиї на період до 2027 року, затвердженої рішенням Коломийської міської ради від 25.05.2017 року №1511-21/2017;

- Стратегії розвитку Івано-Франківської області на 2021-2027 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 21.02.2020 року №1381-34/2020;

- Державної стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2020 року №695.

Програма визначає цілі та пріоритети соціально-економічного розвитку Коломийської територіальної громади на 2023-2024 роки, завдання та заходи економічного і соціально розвитку.

Фінансування заходів Програми здійснюватиметься за рахунок коштів міського бюджету.

У процесі виконання до Програми можуть вноситися зміни та доповнення.


І. Аналіз економічного і соціального розвитку Коломийської міської територіальної громади


 1. Промисловість

Станом на 1 лютого 2022 року в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України згідно даних ГУ ДПС в Івано-Франківській області в Коломийській міській територіальній громаді налічувалось 1849 юридичних осіб, з них 295 перебувають на спрощеній системі оподаткування.

Головне управління статистики Івано-Франківської області інформує, що найпоширенішими організаційно-правовими формами господарювання суб’єктів економіки по Коломийській міській територіальній громаді серед юридичних осіб були товариства з обмеженою відповідальністю – 614 (28,5% від загальної кількості юридичних осіб), об’єднання співвласників багатоквартирного будинку – 360 (16,7%), приватні підприємства – 336 (15,6%), громадські організації – 196 (9,1%), органи влади, організації (установи, заклади) – 143 (6,6%), кооперативи – 121 (5,6%) та профспілки, об’єднання профспілок – 94 (4,4%).

Кількість юридичних осіб в розрізі населених пунктів:

м. Коломия – 1750 (94,6%), с. Шепарівці – 11 (0,59%), с. Раківчик – 9 (0,49%), с. Іванівці – 6 (0,32%), с. Товмачик – 16 (0,87%), с. Саджавка – 8 (0,43%), с.Кубаївка – 1 (0,05%), с. Воскресинці – 20 (1,08%), с. Королівка – 15 (0,82%), с.Корнич – 11 (0,59%), с. Грушів – 2 (0,11%).

Промисловий комплекс Коломийської міської ТГ представлений підприємствами з виробництва харчових продуктів і напоїв, текстильного виробництва і виробництва одягу, виготовлення виробів з деревини і паперу, будівельних матеріалів, з виробництва готових металевих виробів, проводів, кабелів і електромонтажних пристроїв, меблів,  постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря.


Перелік підприємств за видом діяльності та кількістю найманих працівників на 01.09.2022 року


Найменування

підприємства

Вид діяльності

Кількість працівників

(осіб)

ТОВ «Леоні Ваерінг Системс УА ГмбХ»

Виробництво електричного й електронного устатковання для автотранспортних засобів

3221

ТОВ «Трокс Україна»

Виробництво інших текстильних виробів технічного та промислового призначення

275

АТ «Коломийське ЗУБМ»

Виробництво цегли, черепиці та інших будівельних виробів із випаленої глини

249

КП «Коломияводоканал»

Забір, очищення та постачання води

172

ТОВ «Воскресинецькі ковбаси»

Виробництво м’ясних продуктів

164

ПП «Коломийський хлібокомбінат»

Виробництво хліба та хлібобулочних виробів

156

ТОВ Зерно-Переробна Компанія «ЮМАС»

Виробництво продуктів борошномельно-круп'яної промисловості

125


Внаслідок оголошення воєнного стану 24.02.2022 року в Україні через загарбницькі військові дії росії на окремих підприємствах відбувся спад виробництва.

Деякі промислові підприємства через введення комендантської години зменшили кількість робочих змін на підприємствах, інші  в робочому процесі залучали менше працівників, тобто не працювали на повну потужність. Окремі працівники перебували у відпустці без збереження заробітної плати, частину людей перевели на дистанційну форму роботи.

       На територію Коломийської міської територіальної громади станом на 01.09.2022 року релоковано 5 юридичних осіб та 14 фізичних осіб-підприємців. 


 1. Бюджетна політика

Станом на 01.09.2022 року до міського бюджету Коломийської міської ТГ надійшло доходів загального фонду без врахування трансфертів в сумі 612 191 633 грн. при запланованих 480 324 000 грн., або з перевиконанням на 131 867 633 грн., тобто профіцит бюджету склав 131 867 633 грн.

В порівнянні з відповідним періодом 2021 року, де надходження загального фонду без врахування трансфертів становили 304 904 641 грн., надходження звітного періоду поточного року збільшились на 307 286 992 грн., що більше у 2 рази.

За серпень 2022 року надходження загального фонду без врахування трансфертів склали 120 713 844 грн. при плані 40 237 128 грн., або з перевиконанням на 80 440 716 грн., що в порівнянні з відповідним періодом 2021 року, коли такі надходження становили 41 744 622 грн., збільшились на 78 969 222 грн.

У спеціальний фонд (бюджет розвитку), при запланованих коштах на звітний період в сумі 7 081 718 грн., доходів не поступало, тобто невиконання – 7 081 718 грн.

Власних надходжень бюджетних установ надійшло в сумі 2 290 069 грн., при запланованих 1 310 667 грн., що склало 174,7 відсотки, або перевиконання на суму 979 403 грн.

Цільових фондів надійшло в сумі 112 341 грн., при запланованих 100 000 грн., що склало 112,3 відсотки, або переконання на суму 12 341 грн.

Із загального фонду бюджету Коломийської міської територіальної громади станом на 01.09.2022 року профінансовано видатки, з врахуванням міжбюджетних трансфертів, в сумі 455 307 228 грн., що складає 60,1 відсотки до уточненого річного плану (757 160 533 грн.) та 83,4 відсотки до уточненого плану на звітний період (546 256 471 грн.).

Касові видатки загального фонду бюджету Коломийської міської  територіальної громади з врахуванням міжбюджетних трансфертів за серпень 2022 року склали 63 320 670 грн., при уточненому плані звітного місяця в сумі 38 711 850 грн. 1. Місцеві податки

Проведений аналіз дохідної частини міського бюджету по загальному фонду за серпень 2022 року показав, що план перевиконано за рахунок податку на доходи фізичних осіб за рахунок надходжень податку з грошового забезпечення військовослужбовців.

В зв’язку з прийняттям 03.03.2022 року Закону України № 2118-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо особливостей оподаткування та подання звітності у період дії воєнного стану» у разі відсутності у платників податків можливості своєчасно виконати свій податковий обов’язок щодо дотримання термінів сплати податків та зборів вони звільняються від передбаченої цим Податковим кодексом відповідальності з обов’язковим виконанням таких зобов’язань після закінчення воєнного стану.

Тому виконання бюджету по надходженню місцевих платежів за 8 місяців 2022 року становить:

- податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності - 24,8 %;

- акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів - 98,3 %;

- місцеві податки і збори - 64,7 %;

- адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, та фізичних осіб – підприємців громадських формувань - 52,5 % ;

- плата за надання адміністративних послуг - 94,8 %;

- адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень - 68,0 %;

- плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і держаної реєстрації юридичних осіб, та фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, а також плата за надання інших платних послуг, пов’язаних з державною реєстрацією - 68,0 %.

- державне мито - 28,3 %.


 1. Інвестиції

Відділом охорони здоров'я міської ради поданий проєкт «Посилення стійкості громад в регіонах України – фаза ІІ», що реалізовується ПРООН у партнерстві з Івано-Франківською обласною державною адміністрацією в рамках ініціативи «Покращення доступу вразливих груп населення до якісних медичних послуг та швидкої діагностики». Отримано для КНП КМР “Коломийський міський центр ПМСД” програмно-апаратний комплекс для телемедицини IDIS2GO.

З метою зростання рівня інвестиційної привабливості громади, залучення інвестицій в економіку за рахунок усіх джерел фінансування протягом І півріччя 2022 року проведена інвентаризація наявних вільних комерційних та промислових приміщень комунальної та приватної власності у Коломийській громаді. На підставі зібраної інформації створено загальнодоступний сайт «Теплий дім для бізнесу», в якому наявні пропозиції для переміщення бізнесу із території ведення активних бойових дій чи тимчасово окупованих територій, запропоновано місця для нового бізнесу, можна переглянути площі для бізнесу.  Також Коломийська міська рада подала інформацію про наявність вільних площ для комерційної діяльності та для промислового виробництва на Всеукраїнський портал релокації бізнесу.

Управлінням економіки міської ради подано заявку на участь у програмі  «Фонд малих проектів для місцевої політики розвитку» від SKEW Engagement Global, яка покликана сприяти первинній допомозі в проведенні нових заходів та налагодженні партнерських відносин у рамках підтримки муніципального розвитку. 1. Зовнішньоекономічна діяльність


Обсяги експорту-імпорту товарів по Коломийській міській

територіальній громаді  за 2021 рік у порівнянні з минулим роком

                                                                       тис. доларів США 1. Регуляторна політика

Відповідно до статті 14 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» Коломийська міська рада оприлюднює інформації про здійснення регуляторної діяльності на офіційному сайті https://kolrada.gov.ua/p/regulyatorna-politika та Єдиному державному веб-порталі відкритих даних.

Перелік прийнятих регуляторних актів

Коломийською міською радою з початку 2022 року

№ п/п

Назва рішення

Дата та №

1.

«Про визначення обсягів пайової участі в утриманні об’єктів благоустрою»

27.01.2022

№ 1758-26/2022


       Перелік прийнятих регуляторних актів виконавчим комітетом Коломийської міської ради з початку 2022 року

№ п/п

Назва рішення

Дата та №

1.

«Про затвердження переліку і тарифів на платні послуги в комунальних некомерційних підприємствах охорони здоров’я Коломийської міської ради»

25.01.2022 р.

№17

2.

«Про встановлення тарифів на перевезення пасажирів у міському пасажирському транспорті загального користування»

25.01.2022 р.

№11

3.

«Про затвердження переліку і тарифів на платні послуги в комунальних некомерційних підприємствах охорони здоров’я Коломийської міської ради»

14.06.2022 р.

№171

4.

«Про встановлення тарифів на перевезення пасажирів у міському пасажирському транспорті загального користування»

   1. р.

№ 224


7. Демографічна ситуація


 1. Соціальний захист

Управлінням соціальної політики Коломийської міської ради прийнято 63 заяви для надання соціальних послуг та надано 178 соціальних послуг особам, які перебувають в складних життєвих обставинах.

У Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги зареєстровано 6384 осіб.

За рахунок коштів міського бюджету профінансовано пільги на оплату житлово-комунальних послуг, в загальній сумі 642,9 тис. грн.

Компенсаційні виплати за пільговий проїзд автомобільним транспортом на міських автобусних маршрутах загального користування профінансовано в загальній сумі 103,77 тис. грн. та залізничним транспортом в загальній сумі 200,0 тис. грн. відповідно до Програми «Компенсація пільгового проїзду окремих категорій громадян на 2022-2025 роки».

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 року № 1045 «Деякі виплати соціальних стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних закладів», станом на 01.07.2022р. стипендії отримують 296 дітей учасників бойових дій на суму 449,2 тис. грн. за рахунок коштів державного бюджету.

На обліку щодо забезпечення путівками на санаторно-курортне лікування перебуває 559 осіб пільгової категорії громадян. Проведено оздоровлення згідно санаторно-курортних путівок у закладах сфери Мінсоцполітики 19 особам з інвалідністю та ветеранів війни.

На обліку в управлінні соціальної політики міської ради знаходиться 8196 одержувачів всіх видів державних соціальних допомог, в тому числі 721 одержувачів населених пунктів, які приєдналися до Коломийської територіальної громади та 6151 одержувачів житлової субсидії, в тому числі 565 одержувачів населених пунктів, які приєдналися до Коломийської МТГ. 6303 - одержувачі допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам.

З 01.01.2022р. прийнято заяв: 2994 на призначення всіх видів державних соціальних допомог; 449 на призначення житлових субсидій, 6272 на призначення допомоги на проживання ВПО.

Через програмний комплекс «Інтегрована інформаційна система «Соціальна громада» прийнято електронні заяви на призначення всіх видів державних соціальних допомог - 2891, житлових субсидій – 327, допомога на проживання ВПО - 3627.

Прийнято електронних заяв: допомога при народженні – 103; субсидія - 122.

Проведено перепризначення житлових субсидій на неопалювальний період без звернення громадян 3801 справ.

Проведено перевірку майнового та сімейного стану 3421 особових справ отримувачів житлових субсидій та 3762 одержувачів допомог.

Призначено 2981 державних соціальних допомог.


 1. Споживчий ринок

       Через військову агресію росії значно зросли ціни на продукти харчування, товари першої необхідності та пальне.

Середні ціни на продукти харчування в серпні 2022 року в порівнянні з груднем минулого року зросли 25,2%. Це вище загальної інфляції, яка склала 19,5%. За даними статистичного відомства серед продуктів найбільше подорожчали фрукти - на 60,2%, овочі - на 58,5%, риба і рибопродукти - на 33,1%, хліб і хлібопродукти - на 29,0%, цукор - на 27,9%, макаронні вироби - на 24,8%.

Крім того, масло подорожчало на 17,8%, хліб - на 16,5%, м'ясо і м'ясопродукти - на 16,2%, сир - на 14,2%, соняшникова олія - на 13,8%, молоко на 9,1%, яйця на - 15,4%.

               Ціни (тарифи) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива залишилися на рівні попереднього місяця.

       Підвищення тарифів на перевезення в пасажирському транспорті у цілому на 25% в першу чергу відбулося за рахунок подорожчання цін на паливо в 1,8 рази.


10.  Надання адміністративних послуг

В Коломийській міській територіальній громаді функціонує управління «Центр надання адміністративних послуг» Коломийської міської ради та віддаленні робочі місця ЦНАПу в селах громади: с.Воскресинці, с.Шепарівці, с.Товмачик, с.Іванівці, с.Саджавка, с.Раківчик, с.Корнич, с.Королівка. За 8 місяців 2022 року управлінням «Центр надання адміністративних послуг» Коломийської міської ради надані послуги:

Видача довідок ВПО (внутрішньо переміщені особи)- 6763.

Оформлення компенсацій ВПО- 3678.

Оформлення компенсацій комунальних послуг власникам житла- 1521.

Видача тимчасових посвідчень ВПО- 4265.

Розширення переліку надання адміністративних послуг з 345 послуг (грудень 2021р.) до 358 послуг (серпень 2022р.).

Автоматизація процедури отримання, впровадження інформаційних технологій, модернізація технічної бази для підвищення якості надання адміністративних послуг, а також перехід на сервіс шерінгу документів через портал «Дія» (сервіс був заблокований 24.02.2022-07.06.2022) не можливий на даному етапі у зв’язку з введенням воєнного стану та неможливістю фінансування даних заходів.


ІІ. Мета та завдання економічного і соціального розвитку у 2023-2024 роках

Головною метою Програми в умовах воєнного часу та післявоєнної відбудови країни є створення умов для економічного зростання та вдосконалення механізмів управління розвитком міста на засадах ефективності, відкритості та прозорості, підвищення рівня інвестиційної привабливості через створення сприятливих умов для залучення інвестицій в економіку громади, забезпечення ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів у бюджетній сфері міста, скорочення бюджетних витрат та  підвищення культури енергоспоживання, проведення цілеспрямованої містобудівної політики, дотримання високих екологічних стандартів та, в результаті цього, підвищення конкурентоспроможності міста, доступності широкого спектра соціальних послуг, забезпечення гідних умов життя та загального підвищення добробуту населення.


Основними завданнями економічного і соціального розвитку на 2023-2024 роки є:


- підвищення конкурентоспроможності продукції місцевих товаровиробників, впровадження сучасних технологій, розширення ринків збуту;

- формування сприятливого інвестиційного клімату, популяризація міста серед вітчизняних та іноземних інвесторів;

- вдосконалення системи надання адміністративних послуг;

- реалізація комплексу заходів з енергозбереження, комплексне використання природних сировинних ресурсів;

- реформування та модернізація житлово-комунального господарства;

- реалізація в місті державної регуляторної політики, сприяння розвитку підприємництва;

- реконструкція та капітальний ремонт об’єктів соціальної сфери;

- підвищення якості та доступності послуг соціальної і гуманітарної сфери;

- розвиток туристичних об’єктів, продуктів та мереж, збереження історико-культурної спадщини міста;

- підвищення екологічної безпеки міста, формування екологічної культури населення;

- проведення енергетичних аудитів.


ІІІ. Основні напрямки економічного і соціального розвитку Коломийської міської територіальної громади 2023-2024 роках


 1. Розвиток реального сектору економіки
  1. Промисловість

Діяльність підприємств промислового комплексу громади планується спрямувати для таких цілей:

- забезпечення обсягів виробництва продукції промисловими підприємствами громади;

- збільшення виробництва промислової продукції за рахунок освоєння нових видів продукції та розширення ринків збуту;

- збільшення кількості промислових підприємств на території громади за рахунок релокованих СГД із зони бойових дій та створення індустріального парку.


Основні завдання та заходи на 2023 – 2024 роки:

Завдання та заходи

Відповідальні за виконання

Строки виконання

Сприяння у відновленні сталого розвитку виробничо-технологічного потенціалу промисловості на основі освоєння інноваційної продукції, збільшення виробництва продукції та збільшення кількості релокованих СГД

Підприємства громади,

управління економіки міської ради

2023-2024 рр.

Очікуваний результат:

- збільшення обсягів виробництва промислової продукції;

- створення додаткових робочих місць;

- наповнення бюджетів всіх рівнів.

  1. Енергозбереження та енергоефективність

Основні цілі на 2023 - 2024 роки:

- впровадження заходів з енергоефективності та енергозбереження в установах бюджетної сфери.

Основні завдання та заходи:

№ з/п

Завдання та заходи

Відповідальні за виконання

Строки виконання

1.

Моніторинг споживання енергетичних ресурсів бюджетними та комунальними установами громади

Бюджетні установи громади

2023-2024 рр.

2.

Формування заходів енергозбереження на основі аналізу моніторингу споживання ресурсів

Робоча група з питань ефективного використання енергоресурсів в закладах бюджетної сфери

2023-2024 рр.

3.

Залучення до реалізації проєктів з енергозбереження приватних інвестицій та банківських пільгових кредитів

Управління економіки міської ради та відділ інвестицій міської ради

2023-2024 рр.

Очікувані результати:

- забезпечення збалансованого та ефективного використання енергетичних ресурсів інфраструктурою громади;

- зменшення обсягу витрат з бюджету громади на оплату енергоносіїв.

  1. Земельні відносини

Основні цілі на 2023 - 2024 роки:

- повний облік земель, їх власників і користувачів, раціонального та ефективного використання земельних ділянок;

-  оновлення планово-картографічних матеріалів громади;

- чіткий порядок і механізм надання земельних ділянок у власність чи користування.

Основні завдання та заходи:

№ з/п

Завдання та заходи

Відповідальні за виконання

Строки виконання

1.

Встановлення межі міста/громади

Управління земельних відносин та майнових ресурсів міської ради

2023-2024 рр.

2.

Інвентаризація земель міста/громади

Управління земельних відносин та майнових ресурсів міської ради

2023-2024 рр.

3.

Виготовлення технічної документації земельних ділянок для продажу на аукціонах

Управління земельних відносин та майнових ресурсів міської ради

2023-2024 рр.

4.

Зміна цільового призначення земель, викуп земельних ділянок, надання земельних ділянок в постійне користування

Управління земельних відносин та майнових ресурсів міської ради

2023-2024 рр.

Очікувані результати:

- ведення повного обліку земель, їх власників і користувачів;

- раціональне та ефективне використання земельних ділянок.

  1. Використання комунального майна

Основні цілі на 2023 - 2024 роки:

- забезпечити підвищення ефективності використання комунального майна шляхом  передачі його в оренду фізичним та юридичним особам, а також стабільне надходження коштів до міського бюджету від передачі майна комунальної власності  в оренду та збільшення надходжень до бюджету розвитку громади від відчуження об’єктів комунальної власності Коломийської міської ради.

Основні завдання та заходи:

№ з/п

Завдання та заходи

Відповідальні за виконання

Строки виконання

1.

Облік майна, передача майна у безоплатне користування, з балансу на баланс підприємств комунальної форми 

власності (ведення єдиного реєстру майна, забезпечення виготовлення технічної та правовстановлюючої документації тощо)

Управління земельних відносин та майнових ресурсів міської ради

2023-2024 рр.

2.

Проведення інвентаризації майна з метою виявлення безхазяйного майна

Управління земельних відносин та майнових ресурсів міської ради

2023-2024 рр.

3.

Виготовлення правовстановлюючих документів та технічної документації

Управління земельних відносин та майнових ресурсів міської ради

2023-2024 рр.

4.

Відчуження майна комунальної власності (приватизація, формування пакету правовстановлюючих документів щодо об’єктів нерухомого майна, проведення аукціонів, укладання договорів купівлі-продажу)

Управління земельних відносин та майнових ресурсів міської ради

2023-2024 рр.

5.

Проведення аукціонів з оренди комунального майна (підготовка необхідних документів, проведення процедури аукціонів, укладення договорів оренди)

Управління земельних відносин та майнових ресурсів міської ради

2023-2024 рр.

6.

Здійснення переоцінки вартості на об’єкти нерухомого комунального майна

Управління земельних відносин та майнових ресурсів міської ради

2023-2024 рр.


7.

Забезпечення функціонування системи розгляду заяв на службове житло

Управління земельних відносин та майнових ресурсів міської ради

2023-2024 рр.


8.

Забезпечення ведення квартирного обліку

Управління земельних відносин та майнових ресурсів міської ради

2023-2024 рр.

9.

Забезпечення систематичного інформування територіальної громади про передачу майна в оренду, суборенду (оголошення, реклама у засобах масової інформації, інформація щодо майна, яке пропонується для передачі в оренду, інформація про результати проведення конкурсів на право укладання договору оренди майна)

Управління земельних відносин та майнових ресурсів міської ради

2023-2024 рр.

Очікувані результати:

- стабільне надходження коштів до міського бюджету від передачі майна комунальної власності в оренду та збільшення надходжень до бюджету розвитку громади від відчуження об’єктів комунальної власності Коломийської міської ради;

- підвищення ефективності використання комунального майна шляхом передачі його в оренду фізичним та юридичним особам, з метою задоволення їх прав та інтересів, а також прав та інтересів громади.

  1. Транспорт

Основні цілі на 2023 - 2024 роки:

- забезпечення виконання перевізниками вимог діючого законодавства, що стосується пасажирських перевезень на маршрутах загального користування;

- підвищення рівня транспортного обслуговування населення, забезпечення регулярності пасажирських перевезень.

Основні завдання та заходи:

№ з/п

Завдання та заходи

Відповідальні за виконання

Строки виконання

1.

Покращення обслуговування пасажирів у міському та приміському пасажирському транспорті загального користування

Управління комунального господарства міської ради

2023-2024 рр.

2.

Здійснення контролю за дотриманням перевізниками розкладів руху автобусів на маршрутах загального користування

Управління комунального господарства міської ради

2023-2024 рр.

3.

Сприяння в забезпеченні реалізації прав окремих категорій громадян на пільговий проїзд у міському пасажирському транспорті загального користування

Управління соціальної політики міської ради

2023-2024 рр.

4.

Встановлення інформаційного табло прогнозування часу фактичного прибуття громадського транспорту

Управління комунального господарства міської ради

2023-2024 рр.

Очікувані результати:

- покращення якості надання автотранспортних послуг населенню та забезпечення безпеки перевезень;

-  якісне обслуговування пасажирів та осіб з особливими потребами.

  1. Будівельна діяльність

Основні цілі на 2023 - 2024 роки:

- забезпечення стабільного розвитку в сфері будівництва об’єктів соціально-культурного призначення;

- своєчасне та достатнє бюджетне фінансування будівництва об’єктів соціально-культурного призначення.

Основні завдання та заходи:

№ з/п

Завдання та заходи

Відповідальні за виконання

Строки виконання

1.

Реконструкція парку пам’ятки садово-паркового мистецтва ім. Кирила Трильовського у місті Коломия

Коломийський центр туризму та дозвілля

2023-2024 рр.

3.

Будівництво типової будівлі басейну «Н2О-CLASSIC» по вул. Богдана Хмельницького, 67 у м. Коломия. Коригування кошторисної частини

Управління комунального господарства міської ради

2023-2024 рр.

4.

Реконструкція бігових доріжок та легкоатлетичних секторів стадіону «Юність» по вулиці Петлюри в місті Коломиї, Івано-Франківської області

Управління комунального господарства міської ради

2023-2024 рр.

5.

Реставраційно-ремонтні роботи нежитлового приміщення по вул. С. Петлюри, 11 в м. Коломия Івано-Франківської області

Управління комунального господарства міської ради

2023-2024 рр.

6.

Реставраційно-ремонтні роботи нежитлової будівлі по проспекту М. Грушевського, 1 в місті Коломиї (охоронний № 559)

Управління комунального господарства міської ради

2023-2024 рр.

7.

Реставраційно-ремонтні роботи будівлі Музею історії міста, що в м. Коломиї по вул. Шухевича, 80 (охоронний № 561)

Управління культури та туризму

2023-2024 рр.

8.

Реконструкція та покращення технічного стану озера в парку ім. Т. Шевченка в м. Коломия

Коломийський центр туризму та дозвілля

2023-2024 рр.

Очікувані результати:

- добудова об’єктів незавершеного будівництва;

- збільшення обсягів інвестицій в будівництво, реконструкцію та капітальні ремонти будівель і споруд, які належать до комунальної власності, об’єктів соціальної сфери, спеціального і комунального призначення, а також реставрація пам’яток архітектури та містобудування.

  1. Благоустрій території громади

Основні цілі на 2023 - 2024 роки:

- забезпечення комплексного благоустрою території громади та розвитку інфраструктури у сфері дорожнього та зеленого господарства, а також безпеки дорожнього руху та зовнішнього освітлення.

Основні завдання та заходи:

№ з/п

Завдання та заходи

Відповідальні за виконання

Строки виконання

1.

Капітальний ремонт дорожнього покриття вулиць населених пунктів громади

Управління комунального господарства міської ради

2023-2024 рр.

2.

Реконструкція перехресть

Управління комунального господарства міської ради

2023-2024 рр.

3.

Будівництво наземних пішохідних переходів через проїжджу частину вулиць населених пунктів громади

Управління комунального господарства міської ради

2023-2024 рр.

4.

Будівництво підземних або наземних місць паркування

Управління комунального господарства міської ради

2023-2024 рр.

5.

Капітальний ремонт дорожнього покриття вулиць населених пунктів громади

Управління комунального господарства міської ради

2023-2024 рр.

6.

Капітальний ремонт  вуличного освітлення

Управління комунального господарства міської ради

2023-2024 рр.

7.

Капітальний ремонт міжквартальних проїздів та тротуарного покриття

Управління комунального господарства міської ради

2023-2024 рр.

Очікувані результати:

- покращення стану вулиць (проїжджих частин, тротуарів, міжквартальних проїздів) та їх технічних характеристик;

- створення належних умов безпеки руху на дорогах, перехрестях та сучасних елементів дорожнього сервісу;

- здійснення реконструкції та капітального ремонту мереж вуличного освітлення громади.


 1. Розвиток гуманітарної та соціальної сфери
  1. Охорона здоровя

Основні цілі на 2023 - 2024 роки:

- покращення доступності медичного обслуговування населення, створення та підтримання безпечних та комфортних умов для перебування пацієнтів і  роботи медичних працівників у лікувальних закладах;

- оснащення лікувальних закладів необхідним медичним обладнанням, збереження та покращення інфраструктури медичної галузі, покращення благоустрою, поліпшення умов праці медичних працівників;

- розроблення та затвердження Програми «Перспективний план розвитку охорони здоров'я Коломийської міської територіальної громади на 2023-2024 роки».

Основні завдання та заходи:

№ з/п

Завдання та заходи

Відповідальні за виконання

Строки виконання

1. Комунальне некомерційне підприємство  Коломийської міської ради «Коломийський міський центр первинної медико-санітарної допомоги»

1.1

Капітальний ремонт фасаду з використанням енергозберігаючих технологій АЗПСМ № 1

Відділ охорони здоров’я

міської ради

2023-2024 рр.

2. Комунальне некомерційне підприємство «Коломийська центральна районна лікарня»  Коломийської міської ради

2.1

Нове будівництво операційного блоку

Відділ охорони здоров’я

міської ради

2023-2024 рр.

2.2

Капітальний ремонт приміщення та заміна теплотраси до патологоанатомічного відділення

Відділ охорони здоров’я

міської ради

2023-2024 рр.

2.3

Капітальний ремонт фасаду з використанням енергозберігаючих технологій структурних підрозділів: «Стаціонар», «Дитяча лікарня», «Пологовий будинок»

Відділ охорони здоров’я

міської ради

2023-2024 рр.

2.4

Капітальний ремонт приміщення для встановлення апарату магнітно-резонансної томографії (МРТ)

Відділ охорони здоров’я

міської ради

2023-2024 рр.

2.5

Реконструкція приміщення СП «Пологовий будинок» (відділення гінекології)

Відділ охорони здоров’я

міської ради

2023-2024 рр.

3. Комунальне некомерційне підприємство  «Коломийський фтизіопульмонологічний центр  Коломийської міської ради Івано-Франківської області»

3.1

Капітальний ремонт даху

Відділ охорони здоров’я

міської ради

2023-2024 рр.

3.2

Заміна внутрішніх дверних та віконних конструкцій

Відділ охорони здоров’я

міської ради

2023-2024 рр.

3.3

Капітальний ремонт фасаду з використанням енергозберігаючих технологій

Відділ охорони здоров’я

міської ради

2023-2024 рр.

3.4

Встановлення бруківки на території підприємства

Відділ охорони здоров’я

міської ради

2023-2024 рр.

Очікувані результати:

- створення та підтримка безпечних та комфортних умов для перебування пацієнтів і роботи медичних працівників у комунальних підприємствах охорони здоров'я;

- створення умов для розширення та збільшення можливостей для медичних підприємств по збільшенню території обслуговування та кількості і якості наданих послуг;

- підвищення якості надання медичної допомоги;

- зменшення теплових втрат, впровадження енергозберігаючих технологій та скорочення витрат бюджетних коштів за оплату теплової енергії;

- підвищення терміну експлуатації будівель;

- покращення благоустрою прилеглих територій;

  1. Освіта

Основні цілі на 2023 - 2024 роки:

- забезпечення реалізації права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти, всебічного розвитку, виховання і соціалізація особистості, яка здатна до життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою.

Основні завдання та заходи:

№ з/п

Завдання та заходи

Відповідальні за виконання

Строки виконання

1.

Створення освітнього простору «Нове українське дошкілля»

Управління освіти  міської ради

2023-2024 рр.

2.

Створення умов для здобуття дошкільної освіти дітей

Управління освіти  міської ради

2023-2024 рр.

3.

Зміцнення матеріально-технічної бази закладів освіти (ігрових майданчиків закладів дошкільної освіти, спортивних майданчиків, площадок закладів загальної середньої освіти) та в рамках впровадження Концепції Нової Української школи

Управління освіти  міської ради

2023-2024 рр.

4.

Удосконалення в закладах освіти системи виховної роботи, спрямованої на реалізацію Концепції національно-патріотичного виховання, запобігання правопорушень, насильства і шкідливих звичок молоді

Управління освіти  міської ради

2023-2024 рр.

5.

Сприяти покращенню співпраці між усіма ланками логопедичного пункту, а також співпраці з колективами закладів дошкільної та загальної середньої освіти

Управління освіти  міської ради

2023-2024 рр.

6.

Комп’ютеризація закладів загальної середньої освіти громади

Управління освіти  міської ради

2023-2024 рр.

7.

Залучення учнівської молоді до громадського життя громади

Управління освіти  міської ради

2023-2024 рр.

8.

Модернізація центру позашкільної освіти та удосконалення його діяльності

Управління освіти  міської ради

2023-2024 рр.

9.

Впровадження STEM-освіти

Управління освіти  міської ради

2023-2024 рр.

10.

Створення гуртків робототехніки на базі закладів загальної середньої освіти та позашкільної освіти

Управління освіти  міської ради

2023-2024 рр.

11.

Покращення співпраці закладів освіти з Коломийським інклюзивно-ресурсним центром

Управління освіти  міської ради

2023-2024 рр.

12.

Забезпечення якісного, збалансованого та повноцінного харчування дітей

Управління освіти  міської ради

2023-2024 рр.

13.

Продовження роботи щодо впровадження системи НАССР в закладах освіти

Управління освіти  міської ради

2023-2024 рр.

14.

Відкриття лінгафонних кабінетів та медіатек в закладах загальної середньої освіти Коломиї та старостинських округів

Управління освіти  міської ради

2023-2024 рр.

15.

Діджиталізація освіти

Управління освіти  міської ради

2023-2024 рр.

16.

Капітальний ремонт харчоблоку Коломийського закладу дошкільної освіти (ясла-садок) №7 «Росинка», Коломийського ліцею №6 імені Героя України Тараса Сенюка

Управління освіти  міської ради

2023-2024 рр.

Очікувані результати:

- збільшення охоплення дітей п’ятирічного віку дошкільним вихованням;

- покращені умови для навчання та виховання дітей з особливими освітніми потребами;

-  зміцнення матеріально - технічної бази закладів дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти;

- формування мережі закладів позашкільної освіти згідно з запитами і потребами учнівської молоді;

- забезпечення якісного харчування дітей в закладах дошкільної та загальної середньої освіти Коломийської міської територіальної громади.

2.3.  Культура

Основні цілі на 2023 - 2024 роки:

- зміцнення матеріально-технічного стану закладів культури та мистецьких колективів;

- збереження національної культурної спадщини Коломийської громади;

- збереження, розвиток та популяризація місцевих культурних традицій; 

- розвиток професійного мистецтва, організація цікавого дозвілля для різних вікових категорій населення;

- забезпечення розвитку творчого потенціалу та культурного простору громади, збереження нематеріальної спадщини;

- впровадження ефективних форм і методів культурно-дозвіллєвої діяльності.

 Основні завдання та заходи:

№ з/п

Завдання та заходи

Відповідальні за виконання

Строки виконання

1.

Покращення матеріально-технічної бази закладів культури та проведення капітальних ремонтів підвідомчих закладів культури

Управління культури та туризму міської ради

2023-2024 рр.

2.

Популяризація культурних надбань шляхом проведення культурно-мистецьких заходів міжнародного та загальноукраїнського рівня

Управління культури та туризму міської ради

2023-2024 рр.

3.

Розвиток самодіяльної творчості, створення умов для отримання початкової спеціалізованої мистецької освіти, підтримка обдарованих дітей та молоді

Управління культури та туризму міської ради

2023-2024 рр.

4.

Надання підтримки художнім аматорським колективам, діячам у галузі культури і мистецтва, майстрам народного мистецтва

Управління культури та туризму міської ради

2023-2024 рр.

5.

Забезпечення збереження та поповнення музейних фондів

Управління культури та туризму міської ради

2023-2024 рр.

6.

Забезпечення заходів з охорони культурної спадщини 

Управління культури та туризму міської ради

2023-2024 рр.

7.

Участь мистецьких колективів Коломийської громади в Міжнародних, Всеукраїнських, обласних та регіональних фестивалях і конкурсах

Управління культури та туризму міської ради

2023-2024 рр.

8.

Створення умов для дозвілля та розвитку аматорської та професійної мистецької творчості

Управління культури та туризму міської ради

2023-2024 рр.

9.

Забезпечення доступності мистецтва для широких верств суспільства, надання культурних послуг усім верствам населення

Управління культури та туризму міської ради

2023-2024 рр.

10.

Відродження та подальший розвиток   професійного та аматорського мистецтва, а також народної творчості

Управління культури та туризму міської ради

2023-2024 рр.

11.

Участь обдарованих учнів початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів міста у Міжнародних, Всеукраїнських та обласних конкурсах

Управління культури та туризму міської ради

2023-2024 рр.

12.

Забезпечення кращого доступу населення до інформаційних ресурсів шляхом впровадження у діяльність бібліотек новітніх технологій

Управління культури та туризму міської ради

2023-2024 рр.

13.

Поповнення книжкового фонду бібліотек Коломийської міської територіальної громади

Управління культури та туризму міської ради

2023-2024 рр.

14.

Стимулювання залучення позабюджетних джерел фінансування, зокрема, коштів спонсорів, благодійників, меценатів та інвесторів

Управління культури та туризму міської ради

2023-2024 рр.

15.

Забезпечення реалізації завдань, передбачених регіональними програмами в галузі культури та міськими цільовими програмами

Управління культури та туризму міської ради

2023-2024 рр.

Очікувані результати:

- оновлення книжкового фонду бібліотек українською літературою;

- забезпечення на відповідному рівні культурно-мистецькими послугами мешканців Коломийської громади;

- зміцнення матеріально-технічної бази закладів культури та колективів народної аматорської творчості;

- підвищення рівня культурного обслуговування громадян, забезпечення доступу до культурних надбань, розширення спектру надання культурно - дозвіллєвих послуг населенню, зокрема молоді;

- забезпечення подальшого розвитку аматорських колективів, втілення нових культурних проектів;

- сприяння відродженню та подальшому розвитку традиційних народних ремесел;

- підвищення рівня зацікавленості дітей та молоді діяльністю закладів культури;

- створення сприятливих умов для розвитку культури у Коломийській громаді, організації якісного дозвілля мешканців територіальної громади.

2.4.  Молодіжна та сімейна політика

Основні цілі на 2023 - 2024 роки:

- створення умов для розвитку молодіжної політики, підтримка молодіжних громадських організацій, активної і талановитої молоді;

- створення умов для захисту прав та інтересів дітей-сиріт та дітей, які позбавлені батьківського піклування.

Основні завдання та заходи:

№ з/п

Завдання та заходи

Відповідальні за виконання

Строки виконання

1.

Реалізація заходів програми «Культура, молодь, туризм Коломийської ТГ» на 2022-2025 роки

Управління культури та туризму міської ради

2023-2024 рр.

2.

Підтримка Коломийської станиці Пласт

Управління освіти

2023-2024 рр.

3.

Підтримка проектів молодіжних громадських організацій

Управління культури та туризму міської ради

2023-2024 рр.

4.

Захист прав та інтересів дітей, які знаходяться в патронатній сім’ї  та проживають в ДБСТ

Служба у справах дітей міської ради

2023-2024 рр.

5.

Робота щодо відкриття нових ДБСТ на території громади. Навчання батьків - вихователів для ДБСТ. Проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи щодо дитячих будинків сімейного типу та роботи в них із дітьми-сиротами, дітьми, позбавленими батьківського піклування

Служба у справах дітей міської ради

2023-2024 рр.

6.

Здійснення соціального супроводу сімей, де є проблеми інвалідності, безпритульності, відсутності житла або роботи, насильства або зневажливого ставлення, малозабезпеченості

Служба у справах дітей міської ради

2023-2024 рр.

7.

Проведення інформаційно-роз’яснювальної кампанії щодо попередження негативних проявів (алкоголізм, тютюнопаління, наркоманія, ВІЛ/СНІД) у молодіжному середовищі

Служба у справах дітей міської ради

2023-2024 рр.

8.

Реалізація соціальних програм щодо підтримки молоді, сімей, дітей, які потребують особливої соціальної уваги

Служба у справах дітей міської ради

2023-2024 рр.

Очікувані результати:

- проведення заходів, спрямованих на організацію змістовного дозвілля та зайнятості молоді, формування здорового способу життя дітей та молоді, патріотизму та моральності серед молоді;

- захист прав та інтересів дітей-сиріт та дітей, які позбавлені батьківського піклування.

2.5.  Фізична культура та спорт

Основні цілі на 2023 - 2024 роки:

- створення умов для підвищення рівня фізичного розвитку населення, забезпечення розвитку всіх видів спорту шляхом підтримки дитячого, дитячо-юнацького, спорту вищих досягнень, спорту інвалідів та спорту ветеранів, розвитку та зміцнення cпортивної інфраструктури міста. 

Основні завдання та заходи:

№ з/п

Завдання та заходи

Відповідальні за виконання

Строки виконання

1.

Реалізація заходів Програми «Розвиток фізичної культури та спорту в Коломийській територіальній громаді на 2022-2025 роки»

Управління спорту міської ради

2023-2024 рр.

2.

Реалізація заходів Програми «Розвиток командно-ігрових видів спорту в Коломийській територіальній громаді на 2022-2025 роки»

Управління спорту міської ради

2023-2024 рр.

3.

Капітальний ремонт гімнастичного залу КДЮСШ по бул. Л.Українки, 43

Управління спорту міської ради

2023-2024 рр.

4.

Закупівля енергоефективних котлів

Управління спорту міської ради

2023-2024 рр.

5.

Проведення спортивно-масових заходів

Управління спорту міської ради

2023-2024 рр.

6.

Підтримка та розвиток спорту вищих досягнень

Управління спорту міської ради

2023-2024 рр.

7.

Ремонт нежитлового приміщення по вул. Чайковського, 33

Управління спорту міської ради

2023-2024 рр.

8.

Капітальний ремонт тенісних кортів за адресою вул. Кобилянської, 8, заміна огорожі, реконструкція допоміжної будівлі

Управління спорту міської ради

2023-2024 рр.

Очікувані результати:

- залучення широких верств населення до занять фізичною культурою і спортом;

-заохочення школярів та учнівської молоді до регулярних занять фізичною культурою і спортом;

- покращення стану матеріально-технічної бази та створення належних умов для більш ефективної підготовки спортсменів високої майстерності.

2.6.  Соціальний захист населення

Основні цілі на 2023 - 2024 роки:

- своєчасне надання всіх соціальних послуг.


Основні завдання та заходи:

№ з/п

Завдання та заходи

Відповідальні за виконання

Строки виконання

1.

Призначення та виплата державних соціальних допомог, компенсацій та пільг

Управління соціальної політики міської ради

2023-2024 рр.

2.

Внесення до Централізованого банку даних з проблем інвалідності в забезпеченні технічними та іншими засобами реабілітації осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю

Управління соціальної політики міської ради

2023-2024 рр.

3.

Забезпечення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю протезно-ортопедичними виробами та технічними засобами реабілітації

Управління соціальної політики міської ради

2023-2024 рр.

4.

Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг особам з інвалідністю І та ІІ групи по зору за рахунок коштів міського бюджету

Управління соціальної політики міської ради

2023-2024 рр.

5.

Надання грошових допомог найбільш вразливим верствам населення та базових соціальних послуг

Управління соціальної політики міської ради

2023-2024 рр.

6.

Забезпечення путівками пільгових категорій громадян на санаторно-курортне лікування

Управління соціальної політики міської ради

2023-2024 рр.

7.

Проведення роботи з надання послуг соціальної, професійної та психологічної реабілітації учасників Антитерористичної операції та учасників Революції гідності

Управління соціальної політики міської ради

2023-2024 рр.


Очікувані результати:

- соціальна підтримка вразливих груп населення громади;

-  своєчасна виплата всіх соціальних допомог;

- покращення соціального захисту незахищених верств населення.

2.7.  Доходи населення та заробітна плата

Основна ціль на 2023 - 2024 роки:

підвищення заробітної плати на основі зростання обсягів виробництва та реалізації товарів, робіт, послуг, підвищення продуктивності праці, ліквідації «тіньової» зарплати і «тіньової» зайнятості населення.

Основні завдання та заходи:

№ з/п

Завдання та заходи

Відповідальні за виконання

Строки виконання

1.

Здійснення контролю за додержанням законодавства про оплату праці та своєчасною виплатою заробітної плати

Управління соціальної політики міської ради

2023-2024 рр.

2.

Посилення контролю за впровадженням мінімальної заробітної плати не нижче законодавчо встановленого рівня

Управління соціальної політики міської ради

2023-2024 рр.

Очікувані результати:

- ріст заробітної плати;

- забезпечення працюючим державних соціальних гарантій в оплаті праці.

2.8.  Зайнятість населення та ринок праці

Основні цілі на 2023 - 2024 роки:

- врегулювання ситуації у сфері зайнятості, зокрема, використання економічних стимулів для створення на підприємствах нових робочих місць;

- зниження рівня молодіжного безробіття, посилення соціального захисту найбільш уразливих верств населення, а саме: компенсація єдиного внеску роботодавцям за прийнятого працівника за направленням філії  на нове робоче місце;

- сприяння переорієнтації ринку освітніх послуг на потреби ринку праці, покращення умов праці на підприємствах та  підвищення рівня заробітної плати.

Основні завдання та заходи:

№ з/п

Завдання та заходи

Відповідальні за виконання

Строки виконання

1.

Розширення сфери застосування праці шляхом стимулювання, збереження та створення нових робочих місць з компенсацією роботодавцю витрат у розмірі єдиного соціального внеску

Коломийська міськрайонна філія Івано-Франківського обласного центру зайнятості

2023-2024 рр.

2.

Надання одноразової виплати по безробіттю для відкриття власної справи, легалізація робочих місць

Коломийська міськрайонна філія Івано-Франківського обласного центру зайнятості

2023-2024 рр.

3.

Проведення професійної підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації безробітних та впровадження дуальної форми навчання на замовлення роботодавців 

Коломийська міськрайонна філія Івано-Франківського обласного центру зайнятості

2023-2024 рр.

4.

Проведення заходів по сприянню розвитку підприємницького потенціалу мешканців громади шляхом створення коворкінгових кімнат, бізнес- інкубаторів, бізнес –центрів

Коломийська міськрайонна філія Івано-Франківського обласного центру зайнятості

2023-2024 рр.

Очікувані результати:

- покращення ситуації на ринку праці;

- зниження рівня безробіття, передусім серед громадян, які здатні конкурувати на ринку праці.


2.9.  Пенсійне забезпечення

Основні цілі на 2023 - 2024 роки:

- забезпечення своєчасного призначення пенсій, перерахунків раніше призначених пенсій та їх виплати. Виконання в повній мірі завдання по надходженню коштів фонду;

- забезпечення переходу на новий рівень обслуговування громадян із переведенням всіх пенсійних справ в електронний варіант;

- пошук додаткових джерел наповнення пенсійного бюджету за рахунок легалізації та детінізації заробітної плати;

- здійснення контролю достовірності відомостей поданих до Реєстру застрахованих осіб, інформування майбутніх пенсіонерів щодо права на звернення за призначенням пенсій.

Основні завдання та заходи:

№ з/п

Завдання та заходи

Відповідальні за виконання

Строки виконання

1.

Забезпечення своєчасності призначення та перерахунків пенсій

Головне управління Пенсійного фонду в області

2023-2024 рр.

2.

Здійснення контролю за своєчасністю виплати пенсій

Головне управління Пенсійного фонду в області

2023-2024 рр.

Очікувані результати:

- своєчасне призначення (перерахунки) пенсій та допомог;

- своєчасне і в повному обсязі фінансування виплати пенсій та грошової допомоги.


3. Забезпечення умов для економічного і соціального зростання

3.1. Податково-бюджетна політика

Основні цілі на 2023 - 2024 роки:

- забезпечення збалансованості показників бюджету на 2023 рік, згідно чинного законодавства;

- підвищення ефективності та контролю за сплатою податків;

- дотримання жорстких заходів по економії бюджетних коштів.

Основні завдання та заходи:

№ з/п

Завдання та заходи

Відповідальні за виконання

Строки виконання

1.

Визначення пріоритетних напрямків фінансування видатків із місцевих бюджетів та недопущення взяття нових зобов’язань за незахищеними статтями при відсутності фінансових ресурсів

Управління фінансів і внутрішнього аудиту міської ради, головні розпорядники коштів міської ради

2023-2024 рр.

2.

Підвищення відповідальності головних розпорядників коштів бюджету за ефективне та раціональне використання бюджетних коштів


Головні розпорядники коштів міської ради

2023-2024 рр.

3.

Підвищення реальних умов для добровільного виконання платниками податків вимог податкового законодавства (удосконалення порядку адміністрування податків і зборів)

ДПС в Івано-Франківській області, органи, що контролюють справляння надходжень бюджету відповідно до Постанови КМУ від 16.02.2011р №106

2023-2024 рр.

Очікувані результати:

- забезпечення в повній мірі надходження платежів до загального фонду міського бюджету;

- підвищення ефективної податкової політики, сплати податків та зборів;

- підвищення результативності та ефективності виконання місцевих програм;

- забезпечення збалансованості місцевих фінансів;

- узгодження стратегічних планів діяльності головних розпорядників з наявними бюджетними ресурсами.


3.2. Інвестиційна діяльність

Основні цілі на 2023 - 2024 роки:

- популяризація позитивного інвестиційного іміджу громади, підвищення рівня інвестиційної привабливості через створення сприятливих умов для залучення інвестицій в економіку громади, як бази для сталого економічного зростання та підвищення рівня життя населення.

Основні завдання та заходи:

№ з/п

Завдання та заходи

Відповідальні за виконання

Строки виконання

1.

Сприяння у підготовці проектних пропозицій/інвестиційних проектів, реалізація яких потребує державної фінансової підтримки, формування відповідного пакету документів

Відділ інвестиційної політики міської ради

2023-2024 рр.

2.

Забезпечення постійного оновлення інвестиційного паспорту міста на офіційному сайті громади та його презентація на зустрічах з потенційними інвесторами

Відділ інвестиційної політики міської ради

2023-2024 рр.

3.

Забезпечення постійного оновлення переліку інвестиційних проектів та пропозицій, вільних об’єктів нерухомості (земельні ділянки, виробничі площі, приміщення, об’єкти незавершеного будівництва), розміщення їх на офіційному сайті міської ради та поширення серед потенційних інвесторів

Відділ інвестиційної політики міської ради

2023-2024 рр.

4.

Забезпечення оновлення кредитного рейтингу територіальної громади, розміщення його на офіційному сайті міської ради

Відділ інвестиційної політики

міської ради

2023-2024 рр.

Очікувані результати:

- зростання рівня інвестиційної привабливості громади, залучення інвестицій в економіку за рахунок усіх джерел фінансування.


3.3. Торгівля, послуги та цінова політика

Основні цілі на 2023 - 2024 роки:

- сприяння формуванню ефективної торговельної мережі та підприємств побутового обслуговування для задоволення потреб населення громади;

- проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи із споживачами та суб’єктами господарювання.

Основні завдання та заходи:

№ з/п

Завдання та заходи

Відповідальні за виконання

Строки виконання

1.

Сприяння розвитку ринкових відносин, конкурентного середовища, створення належних умов для діяльності суб’єктів господарювання всіх форм власності

Управління економіки міської ради, КП «Коломийський центральний продовольчий ринок»

2023-2024 рр.

2.

Інформування споживача про його права та механізми їх захисту (розміщення інформації на офіційному сайті міської ради, розгляд звернень)

Управління економіки міської ради, Коломийське міське управління Головного управління Держпрод-споживслужби в Івано-Франківській області

2023-2024 рр.

3.

Сприяння місцевим виробникам в організації торгівлі продукцією власного виробництва, створення належних умов для реалізації зазначеної продукції на ринку

КП «Коломийський центральний продовольчий ринок»

2023-2024 рр.

Очікувані результати:

-  зростання обсягу товарообороту;

- впровадження сучасних стандартів торговельного обслуговування населення;

- підвищення якості надання побутових послуг, торговельного обслуговування.


3.4. Розвиток підприємництва, регуляторна політика

Основні цілі на 2023 - 2024 роки:

- забезпечення реалізації державної регуляторної політики у сфері підприємницької діяльності;

- забезпечення сприятливих умов для започаткування та ведення бізнесу;

- збільшення частини надходжень до бюджету від діяльності суб’єктів малого підприємництва.

Основні завдання та заходи:

№ з/п

Завдання та заходи

Відповідальні за виконання

Строки виконання

1.

Виконання заходів щодо розвитку малого та середнього підприємництва в Коломийській міській територіальній громаді.

Управління економіки міської ради

2023-2024 рр.

2.

Проведення урочистостей до Дня підприємця

Управління економіки міської ради

2023-2024 рр.

3.

Прийняття економічно доцільних та ефективних регуляторних актів в сфері підприємницької діяльності

Управління економіки міської ради

2023-2024 рр.

4.

Проведення відстеження результативності та перегляд чинних регуляторних актів

Управління економіки міської ради

2023-2024 рр.

5.

Сприяння та підтримка реалізації бізнес-ідей, проведення конкурсу стартапів.

Управління економіки міської ради

2023-2024 рр.

Очікувані результати:

- дотримання вимог та термінів згідно чинного законодавства в сфері державної регуляторної політики;

- збільшення чисельності працюючих у суб’єктів малого підприємництва, зменшення рівня безробіття;

- збільшення надходжень до бюджету міста від діяльності малого підприємництва в громаді.


3.5. Надання адміністративних послуг

Основні цілі на 2023 - 2024 роки:

- покращення умов надання адміністративних послуг;

- автоматизація процедури отримання адміністративних послуг;

- поступовий перехід на сервіс шерінгу документів через портал «Дія». 

Основні завдання та заходи: 

№ з/п

Завдання та заходи

Відповідальні за виконання

Строки виконання

1.

Розширення переліку надання адміністративних послуг

Управління ЦНАП 

міської ради

2023-2024 рр.

2.

Автоматизація процедури отримання адміністративних послуг

Управління ЦНАП 

міської ради

2023-2024 рр.

3.

Впровадження інформаційних технологій при наданні адміністративних послуг

Управління ЦНАП 

міської ради

2023-2024 рр.

4.

Модернізація технічної бази для підвищення якості надання адміністративних послуг

Управління ЦНАП 

міської ради

2023-2024 рр.

5.

Перехід на сервіс шерінгу документів через портал «Дія»

Управління ЦНАП 

міської ради

2023-2024 рр.

 Очікувані результати:

- розширений перелік надання адміністративних послуг;

- надання жителям громади якісних адміністративних послуг, консультацій та інформації, зокрема удосконалення реєстраційно - дозвільної системи у сфері господарської діяльності.


3.6. Розвиток туризму

Основні цілі на 2023 - 2024 роки:

- впровадження системного маркетингу і промоції туристичної привабливості громади;

- розроблення та промоція конкурентоспроможних туристичних продуктів шляхом застосування сучасних форм і способів просування товарів та послуг для туристів на цільових ринках, активне використання інформаційних технологій.

Основні завдання та заходи:

№ з/п

Завдання та заходи

Відповідальні за виконання

Строки виконання

1.

Створення умов для розвитку міжнародного та внутрішнього туризму

Управління культури та туризму міської ради

2023-2024 рр.

2.

Реалізація культурно-мистецьких проектів всеукраїнського та міжнародного рівнів з метою популяризації культурних надбань, а також формування позитивного іміджу Коломийської міської територіальної громади як культурного і туристичного центру Покуття

Управління культури та туризму міської ради,  Коломийський  центр туризму і дозвілля

2023-2024 рр.

Очікувані результати:

- формування іміджу Коломийської міської територіальної громади, гостинної до туристів, спроможної до надання якісних туристичних і супутніх послуг у сфері пізнавального, подієвого, індустріального, та інших видів туризму;

- створення конкурентоспроможних туристичних продуктів для мешканців та гостей громади;

- збільшення обсягів інвестицій до туристичної галузі та індустрії гостинності громади.


3.7. Зовнішньоекономічна діяльність

Основна ціль на 2023 - 2024 роки:

- активізація зовнішньоекономічної діяльності та нарощування експортного потенціалу.

Основні завдання та заходи:

№ з/п

Завдання та заходи

Відповідальні за виконання

Строки виконання


1.

Проведення презентацій громади за кордоном, спрямованих на розвиток експортного потенціалу, сприяння просуванню місцевих товаровиробників на зовнішні ринки

Відділ інвестиційної політики міської ради

2023-2024 рр.2.

Організаційна та інформаційна підтримка проведення бізнес-форумів, ділових зустрічей, семінарів, «круглих столів», тренінгів з питань розвитку експортного потенціалу

Управління економіки та відділ інвестиційної політики

міської ради

2023-2024 рр.

Очікувані результати:

- збільшення обсягу експорту товарів виробників громади;

-  розширення ринків збуту продукції місцевих виробників.


4.  Охорона навколишнього середовища

Основні цілі на 2023 - 2024 роки:

- охорона і раціональне використання природних ресурсів;

- зменшення утворення і накопичення відходів та їх негативного впливу на навколишнє природне середовище.

Основні завдання та заходи:

№ з/п

Завдання та заходи

Відповідальні за виконання

Строки виконання

1.

Реконструкція берегоукріплення р. Прут, р. Коломийка,  р. Чорний потік та інших малих річок територіальної громади

Управління комунального господарства міської ради

2023-2024 рр.


2.

Будівництво каналізаційних мереж Коломийської міської територіальної громади

Управління комунального господарства міської ради

2023-2024 рр.

3.

Будівництво та облаштування притулку для утримання безпритульних тварин

Управління комунального господарства міської ради

2023-2024 рр.

4.

Будівництво сміттєпереробного заводу та сміттєсортувальної лінії

Управління комунального господарства міської ради

2023-2024 рр.

5.

Реконструкція очисних споруд

КП «Коломия-водоканал»

2023-2024 рр.

6.

Будівництво центрального каналізаційного колектора

КП «Коломия-водоканал»

2023-2024 рр.


Очікувані результати:

- охорона і раціональне використання водних ресурсів;

- покращення стану навколишнього природного середовища та благоустрою громади.

       

Для реалізації основних напрямків економічного і соціального розвитку територіальної громади в 2022 році в міській раді діють такі програми:

 1. Програма "Громадський бюджет Коломийської міської об’єднаної територіальної громади на 2021-2022 роки", затверджена рішенням міської ради від 18.09.2020 №4903-68/2020 та Положення про Громадський бюджет Коломийської міської об’єднаної територіальної громади у новій редакції" зі змінами;
 2. Програма розвитку місцевого самоврядування у місті Коломиї на 2018 – 2022 роки, затверджена  рішенням міської ради від 16.11.2017 №2045-26/2017зі змінами;
 3. Програма "Навчання та підвищення кваліфікації працівників міської ради та її виконавчих органів на 2022-2024 роки", затверджена  рішенням міської ради від 09.12.2021 №1522-23/2021;
 4. Програма «Сприяння розвитку закладу медицини вторинного рівня в Коломийській міській територіальній громаді на 2022 - 2024 роки», затверджена рішенням міської ради від 29.09.2021р. № 1184-19/2021;
 5. Програма «Боротьба з інфекційними захворюваннями в Коломийській міській територіальній громаді на 2022-2024 роки», затверджена рішенням міської ради від 22.07.2021р. №959-17/2021;
 6.  Програма «Протидія захворювання та профілактики захворювань в Коломийській територіальній громаді на 2022-2024 роки», затверджена рішенням міської ради  від 21 жовтня 2021 року № 1299-21/2021;
 7.  Програма «Здоров’я громади на 2019-2023 роки» затверджена рішенням міської ради від 13.12.2018 року № 3232-39/2018;
 8. Програма «Реалізація державної політики з питань дітей та їх соціального захисту» на 2020-2024 роки" затверджена рішенням міської ради № 4061-54/2019 від 24.10.2019 року зі змінами;
 9.  Програма «Надання підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв’язку із введенням воєнного стану на 2022 рік» , затверджена рішенням виконавчого комітету міської ради від 21.03 2022 р.№80;
 10. Програма "Безпечне та комфортне місто на 2021-2025 роки", затверджена рішенням міської ради від 21.10.2021р. № 1296-21/2021-21;
 11. Програма "Розроблення та оновлення містобудівної документації Коломийської територіальної громади на 2022 - 2026 роки", затверджена рішенням міської ради від 22.07.2021р. №932-17/2021;
 12. Програма розвитку малого та середнього підприємництва в місті Коломиї на 2018-2022 роки», затверджена рішенням міської ради від 21.12.2017 №2192-28/2017 зі змінами;
 13.  Програма розвитку інвестиційної діяльності Коломийської міської об’єднаної територіальної громади на 2021-2024 роки, затверджена рішенням міської ради від 08.10.2020р. №4964-69/2020 зі змінами;
 14.  Програма "Енергозбереження та енергоефективності Коломийської міської об’єднаної територіальної громади на 2021-2024 роки" (зі змінами), затверджена рішенням міської ради від 08.10.2020р. №4963-69/2020;
 15.  Програма «Енергодім Коломия» на 2021-2023 роки в новій редакції", затверджена рішенням міської ради від 18.11.2021р. № 1382-22/2021 зі змінами;
 16. Програма "Демонтаж рекламних засобів та тимчасових споруд" у Коломийській територіальній громаді на 2021-2023 роки", затвердженої рішенням міської ради від 25.03.2021р. №431-11/2021 зі змінами;
 17. Програма оптимізації процесів оподаткування та збільшення надходжень до місцевого бюджету м. Коломиї на 2019-2023 роки», затверджена рішенням міської ради від 22.11.2018 року №3206-39/2018 зі змінами;
 18.  Програма удосконалення казначейського обслуговування міського бюджету на 2019-2023 роки» затвердження рішенням міської ради від 22.11.2018 №3170-39/2018 зі змінами;
 19.  Програма економічного та соціального розвитку Коломийської територіальної громади на 2022-2024 роки", затверджена рішенням міської ради від 21.10.2021 р. № 1279-21/2021;
 20. Програма "Забезпечення функціонування пожежних дружин добровільної пожежної охорони на період 2019- 2023 років", затверджена рішенням міської ради від 25.07.2019 №3896-49/2019;
 21. Програма забезпечення пожежної безпеки у м. Коломиї на період 2021- 2025 роки, затверджена рішенням міської ради від 17.12.2020 №33-3/2020 зі змінами;
 22. Програма «Удосконалення роботи Державної кримінально-виконавчої служби, покращення її матеріально технічного забезпечення на період 2019-2022 років», затверджена рішенням міської ради від 24.10.2019 р. №4082-54/2019 зі змінами;
 23.  Програма "Удосконалення роботи служби превентивної поліції, покращення її матеріально-технічного забезпечення та підняття іміджу служби на 2021-2025 роки", затверджена рішенням міської ради від 17.12.2020 р. № 36-3/2020 зі змінами;
 24. Програма "Забезпечення підготовки та проведення призову громадян на строкову військову службу та на військову службу за контрактом на 2021-2025 роки", затверджена рішенням міської ради від 17.12.2020р №32-3/2020 зі змінами;
 25.  Програма "Розвиток Центру військово-патріотичного виховання та допризовної підготовки на 2022-2025 роки", затверджена рішенням міської ради від 29.09.2021 р. № 1177-19/2021;
 26. Програма протидії диверсійно-розвідувальній діяльності та боротьби з тероризмом і сепаратизмом на 2021-2025 роки», затверджена рішенням міської ради від 17.12.2020 р. № 35-3/2020;
 27. Комплексна цільова соціальна програма розвитку цивільного захисту Коломийської територіальної громади на 2021-2025 роки» затверджена рішенням міської ради від 25.03.2021 р. №425-11/2021 зі змінами;
 28.  Програма сприяння розвитку та зміцнення матеріальної бази військових частин на період 2022-2023 років" затверджена рішенням міської ради від 09.12.2021 р. №1542-23/2021 зі змінами;
 29.  Програма «Фінансового забезпечення взаємодії Коломийської міської ради та Державної установи «Коломийська виправна колонія (№41)» на 2022-2024 роки», затверджена рішенням міської ради від 24.02.2022 р. № 1885-28/2022;
 30.  Програма «Фінансового забезпечення взаємодії Коломийської міської ради та 5 Державного пожежно-рятувального загону ГУ ДСНС Коломийського районного управління Головного управління ДСНС України в Івано-Франківській області на 2022-2025 роки», затверджена рішенням міської ради від 24.02.2022 р. № 1876-28/2022.
Начальник управління

економіки міської ради                                                 Володимир АНДРЕЙЧЕНКО        


ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                        рішення виконавчого комітету

міської ради

   від ___________ №___________


Перелік

завдань, обсягів та джерел фінансування Програми


Назва замовника:                  Управління економіки Коломийської міської ради

Назва Програми:        Програма економічного та соціального розвитку Коломийської міської територіальної громади на        2023-2024 роки

№п/п

Найменування заходу

Виконавець

Термін виконання

Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн.

Очікувані результати

Роки

Всього

В т.ч. за джерелами фінансування.

Державний бюджет

Обласний бюджет

Міський бюджет

Інші джерела


Стратегічна ціль 1. Покращення економічного клімату в Коломийській міській територіальній громаді

1

Придбання періодичних, довідкових, інформаційних видань (бюлетенів, збірників, експрес-інформації та інших статистичних матеріалів)

Управління економіки міської ради

2 роки

2023-2024

40,0

-

-

40,0

-

Забезпечення працівників органів місцевого самоврядування необхідною для роботи інформацією

В т.ч.


2023

20,0

-

-

20,0

-

2024

20,0

-

-

20,0

-

2

Проведення організаційних заходів з метою відновлення платоспроможності або ліквідації комунальних підприємств, які тривалий час не здійснюють виробничо-господарську діяльність

Управління економіки міської ради

2 роки

2023-2024

40,0

-

-

40,0

-

Відновлення платоспроможності або ліквідації комунальних підприємств, які тривалий час не здійснюють виробничо - господарську діяльність

В т.ч.


2023

20,0

-

-

20,0

-

2024

20,0

-

-

20,0

-

3

Інформування громадськості через засоби масової інформації

Управління економіки міської ради

2 роки

2023-2024

40,0

-

-

40,0

-

Забезпечення громадськості інформаційними оголошеннями

В т.ч.


2023

20,0

-

-

20,0

-

2024

20,0

-

-

20,0

-

4

Здійснення інформаційного супроводу регуляторної діяльності міської ради (обговорення проектів регуляторних актів, аналізів їх регуляторного впливу, відстежень результативності їх дії тощо).

Управління економіки міської ради, АЕРК

2 роки

2023-2024

-

-

-

-

-

Удосконалення регуляторної діяльності  Коломийської міської ради

В т.ч.


2023

-

-

-

-

-

2024

-

-

-

-

-

5

Оптимізація структури та наповнення розділу «Регуляторна політика» з врахуванням пропозицій підприємців.

Управління економіки міської ради

2 роки

2023-2024

40,0

-

-

40,0

-

Актуалізація та підтримка розділу «Регуляторна політика»  на сайті Коломийської міської ради

В т.ч.


2023

20,0

-

-

20,0

-

2024

20,0

-

-

20,0

-

6

Постійне оновлення  реєстру вільних земельних ділянок, які можуть бути надані в оренду/передані у власність

Розмістити реєстр на офіційних веб-ресурсах  міської ради та постійно оновлювати.

Управління економіки міської ради, Управління земельних відносин та майнових ресурсів міської ради

2 роки

2023-2024

-

-

-

-

-

Прозорий та рівний доступ МСП до реєстру вільних земельних ділянок

В т.ч.


2023

-

-

-

-

-

2024

-

-

-

-

-

7

Розміщення на офіційних веб-ресурсах міської ради   електронного реєстру всіх об’єктів нерухомості комунальної власності, в першу чергу тих, які можуть бути надані в оренду/передані у власність.

Управління економіки міської ради, Управління земельних відносин та майнових ресурсів міської ради

2 роки

2023-2024

-

-

-

-

-

Прозорий та рівний доступ МСП до реєстру комунальної власності

В т.ч.


2023

-

-

-

-

-

2024

-

-

-

-

-

8

Створення окремого робочого місця адміністратора ЦНАП, що буде надавати інформаційно-консультаційні послуги виключно для бізнесу (придбання меблів).


Центр надання адміністративних послуг міської ради

2 роки

2023-2024

100,0

-

-

100,0

-

Оптимізація надання адміністративних послуг для бізнесу

В т.ч.


2023

50,0

-

-

50,0

-

2024

50,0

-

-

50,0

-

9

Забезпечення окремого робочого місця адміністратора ЦНАП, що буде надавати інформаційно-консультаційні послуги виключно для бізнесу комп’ютерною та оргтехнікою


Центр надання адміністративних послуг міської ради

2 роки

2023-2024

100,0

-

-

100,0

-

Оптимізація надання адміністративних послуг для бізнесу

В т.ч.


2023

50,0

-

-

50,0

-

2024

50,0

-

-

50,0

-

10

Придбання інформаційних реєстрів для виготовлення довідників на паперових та електронних носіях з інформацією про суб’єкти господарювання, які надають послуги на території громади, презентаційних матеріалів, підготовка промороликів, придбання телевізорів.

Центр надання адміністративних послуг міської ради

2 роки

2023-2024

100,0

-

-

100,0

-

Проведення заходів інформаційного характеру

В т.ч.


2023

50,0

-

-

50,0

-

2024

50,0

-

-

50,0

-

11

Створення вільного робочого місця для фізичних осіб підприємців (на території сіл Коломийської міської ТГ) з метою самостійного доступу до веб-ресурсу з питань організації та ведення бізнесу(закупівля комп’ютерів, оргтехніки, меблів)

Центр надання адміністративних послуг міської ради

2 роки

2023-2024

200,0

-

-

200,0

-

Удосконалення системи надання адміністративних послуг підприємництву

В т.ч.


2023

100,0

-

-

100,0

-

2024

100,0

-

-

100,0

-

12

Придбання  ретрансферного принтера для друку пос

відчень водія та технічних паспортів

Центр надання адміністративних послуг міської ради

2 роки

2023-2024

340,0

-

-

340,0

-

Прискорення процедури отримання пластикових документів для жителів громади

В т.ч.


2023

290,0

-

-

290,0

-

2024

50,0

-

-

50,0

-

13

Придбання вендінгового копірувального апарату

Центр надання адміністративних послуг міської ради

2 роки

2023-2024

200,0

-

-

200,0

-

Удосконалення системи надання адміністративних послуг

В т.ч.


2023

150,0

-

-

150,0

-

2024

50,0

-

-

50,0

-

Стратегічна ціль 2. Посилення спроможності місцевих посадовців та представників МСП розвивати бізнес в місті

14

Організація навчання для  МСП з питань проведення  ефективних адвокасі-компаній.

Управління економіки міської ради, АЕРК

2 роки

2023-2024

40,0

-

-

40,0

-

Розвиток конструктивного діалогу влада - МСП -громада

В т.ч.


2023

20,0

-

-

20,0

-

2024

20,0

-

-

20,0

-

15

Організація проведення урочистостей з нагоди професійних свят (придбання подарунково - сувенірної продукції, організація тематичних заходів).

Управління економіки міської ради

2 роки

2023-2024

80,0

-

-

80,0

-

Відзначення кращих підприємницьких ініціатив

В т.ч.


2023

40,0

-

-

40,0

-

2024

40,0

-

-

40,0

-

16

Запровадження моніторингу змін у нормативно-правових документах вищої юридичної сили, що стосується розвитку підприємництва та внесення змін до власних НПА, донесення інформації до бізнес спільноти.

Управління економіки міської ради

2 роки

2023-2024

-

-

-

-

-

Посилення інституційної спроможності органів місцевого самоврядування щодо розвитку бізнесу в місті

В т.ч.


2023

-

-

-

-

-

2024

-

-

-

-

-

17

Підтримка жіночого бізнесу, в тому числі ВПО (проведення навчальних семінарів для майстринь з питань ефективного маркетингу, виходу на зовнішні ринки, інтернет – торгівлі, а також проведення виставок – ярмарок).

Управління економіки міської ради, жіночі НГО

2 роки

2023-2024

60,0

-

-

60,0

-

Розробка заходів підтримки жіночого бізнесу

В т.ч.


2023

30,0

-

-

30,0

-

2024

30,0

-

-

30,0

-

18

Співпраця з представниками місцевого бізнесу в частині генерування прибутку на діяльність соціальної сфери; інформаційне забезпечення (надання консультацій, безкоштовні тренінги щодо використання комерційних підходів у соціальному підприємництві).

Управління економіки міської ради, АЕРК

2 роки

2023-2024

40,0

-

-

40,0

-

Сприяння працевлаштуванню соціально-вразливих груп населення

В т.ч.


2023

20,0

-

-

20,0

-

2024

20,0

-

-

20,0

-

19

Проведення конкурсу стартапів у Коломийській територіальній громаді

Управління економіки міської ради

2 роки

2023-2024

400,0

-

-

400,0

-

Сприяння та підтримка реалізації бізнес-ідей

В т.ч.


2023

200,0

-

-

200,0

-

2024

200,0

-

-

200,0

-

20

Постійне інформування зацікавлених СПД щодо донорських проектів та програм, які  фінансують МСП

Управління економіки міської ради

2 роки

2023-2024

-

-

-

-

-

Налагодження контактів з донорськими програмами,  вивчення можливості їх використання

В т.ч.


2023

-

-

-

-

-

2024

-

-

-

-

-

21

Запровадження дієвих інструментів підтримки бізнесу шляхом співфінансування з місцевого бюджету

Управління економіки міської ради

2 роки

2023-2024

200,0

-

-

200,0

-

Розробка та впровадження механізмів поворотної фінансової допомоги для різних категорій СГД (в т.ч. ВПО, мікробізнесу та для початківців)

В т.ч.


2023

100,0

-

-

100,0

-

2024

100,0

-

-

100,0

-

Стратегічна ціль 3: Підвищення рівня конкурентоспроможності місцевих МСП

22

Інформування  зацікавлених СПД  щодо участі у виставках, ярмарках, інших заходах різного рівня з метою просування місцевого товаровиробника. Інформаційно-консультаційна підтримка   СПД в проходженні необхідної сертифікації та адаптації до нових ринків збуту

Управління економіки міської ради, АЕРК, громадські організації

2 роки

2023-2024

40,0

-

-

40,0

-

Вихід МСП на нові  ринки збуту

В т.ч.


2023

20,0

-

-

20,0

-

2024

20,0

-

-

20,0

-

23

  1. Підтримка та просування у таких галузях як килимарство, еко-виробництво художніх виробів та інше на експорт через участь СПД в всеукраїнських та міжнародних профільних заходах.

Управління економіки міської ради, АЕРК, громадські організації

2 роки

2023-2024

40,0

-

-

40,0

-

Комерціалізація традиційних промислів

В т.ч.


2023

20,0

-

-

20,0

-

2024

20,0

-

-

20,0

-

24

Впровадження енергозберігаючих технологій, зелені технології, виробництво еко-продукції тощо через допомогу в  пошуку донорів та інвесторів.

Управління економіки міської ради, АЕРК, громадські організації

2 роки

2023-2024

40,0

-

-

40,0

-

Підтримка МСП з орієнтацією на екологізацію бізнесу

В т.ч.


2023

20,0

-

-

20,0

-

2024

20,0

-

-

20,0

-

Стратегічна ціль 4. Енергозбереження та енергоефективність Коломийської міської об’єднаної територіальної громади

25

Організація проведення комплексних енергоаудитів на об’єктах  бюджетної сфери

Управління економіки міської ради, сертифікований енерго-аудитор

2 роки

2023-2024

300,0,

-

-

300,0

-

Визначення рівня енергоефективності будівель, виготовлення енергетичних сертифікатів будівель, визначення енергоефективних та реноваційних заходів для покращення енергоефективності будівель

В т.ч.

-

2023

150,0

-

-

150,0

-

2024

150,0

-

-

150,0

-

26

Оплата послуг з підтримки інформаційної системи енергетичного моніторингу, забезпечення супроводу (ІСЕ)

Управління економіки міської ради

2 роки

2023-2024

200,0

-

-

200,0

-

Забезпечення моніторингу, контролю та аналізу споживання енергоресурсів

В т.ч.


2023

100,0

-

-

100,0

-

2024

100,0

-

-

100,0

-

27

Проведення заходів, передбачених Європейською ініціативою “Угода мерів”, приурочених до Днів енергії або Днів участі міста в Угоді для популяризації енергозбереження серед дітей дошкільного та шкільного віку, молоді та  інших верств населення міста

Управління економіки міської ради

2 роки

2023-2024

40,0

-

-

40,0

-

Популяризація енергозбереження серед дітей дошкільного та шкільного віку, молоді та  інших верств населення міста

В т.ч.


2023

20,0

-

-

20,0

-

2024

20,0

-

-

20,0


28

Реалізація проектів спрямованих на впровадження енергоефективних та енергозберігаючих заходів

Управління економіки міської ради

2 роки

2023-2024

160,0

-

-

160,0

-

Підвищення рівня енергоефективності, зменшення витрат на оплату енергоресурсів

В т.ч.


2023

80,0

-

-

80,0

-

2024

80,0

-

-

80,0

-


ВСЬОГО2023-2024

2840,0

-

-

2840,0

-


В т.ч.


2023

1590,0

-

-

1590,0

-

2024

1250,0

-

-

1250,0

-


Замовник Програми:

Управління економіки міської ради                          Володимир  АНДРЕЙЧЕНКО___________Керівник Програми

Заступник міського голови                                                     Роман ОСТЯК            __________2011-2024 © Всі права застережено.