НОРМАТИВНІ АКТИ
КОЛОМИЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

П'ятница, 17 січня 2020 року
 Рішення виконавчого комітету  "Про заходи щодо підготовки і проведення Всеукраїнського..."  № 5 від 04.01.2012р. 
Документ №5 від 04.01.2012р. Чинний
        

 
Повязані документи

Пов'язаних документів немає

 
Історія документа

Історії немає

 
Публікації документа

08.01.2012УКРАЇНА
Коломийська міська рада
Виконавчий комітет
 
РІШЕННЯ
 
м. Коломия
 
від 04.01.2012р.  № 5
 

Про заходи щодо підготовки і проведення Всеукраїнського перепису населення в м.Коломиї


Відповідно до частини п’ятої статті 8 та частини другої статті 10 Закону України “Про Всеукраїнський перепис населення”, на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 28 листопада 2011р. № 1205 «Про заходи щодо підготовки і проведення Всеукраїнського перепису населення» та відповідного розпорядження голови облдержадміністрації від 15.12.2011 № 843, виконком міської ради

вирішив:

1. Утворити міську комісію з питань сприяння проведенню Всеукраїнського перепису населення у складі згідно з додатком.

2. Затвердити Положення про комісію з питань сприяння проведенню Всеукраїнського перепису населення, що додається.

3. Керівникам установ і організацій відповідно до своїх повноважень сприяти управлінню статистики у місті Коломиї у підготовці та проведенні Всеукраїнського перепису населення (далі — Перепис).

4. Начальникам відділу архітектури та містобудування міської ради Процюку Ю.А., відділу земельних відносин міської ради Дмитруку М.І., директору КП «Житлоінфоцентр» Михайлищуку В.М. у межах своєї компетенції:

уточнити перелік назв вулиць, провулків, нумерацію будинків та квартир;

перевірити правильність та повноту обліку населення;

сприяти управлінню статистики в місті Коломиї у проведенні робіт із складення квартальних списків житлових будинків та житлових приміщень в інших будівлях м. Коломиї.

5. Міській комісії з питань сприяння проведення Всеукраїнського Перепису населення підготовити пропозиції щодо забезпечення тимчасового переписного персоналу та інших працівників, залучених головним управлінням статистики в області до підготовки і проведення Перепису та оброблення його результатів, приміщеннями з необхідними меблями та інвентарем, а також засобами зв’язку, транспортними засобами тощо.

6. Військовому комісару Коломийського ОМВК В.Мазуру, в.о. начальника Коломийського МВ УМВС О.Ілюку, начальнику районного відділу головного управління МНС І.Вацику, іншим органам виконавчої влади, що мають закриті території, провести роботу, пов’язану з підготовкою до Перепису, та забезпечити проведення перепису військовослужбовців, осіб, які перебувають на закритих територіях та в інших місцях тимчасового або постійного проживання (перебування).

7. Управлінню праці та соціального захисту населення міської ради (Г.Гурак), головному лікарю Коломийської ЦРЛ І. Садов’як, відділу у справах молоді та спорту (В. Колесник), управлінню освіти міської ради (М. Грицан) провести роботу, пов’язану з підготовкою до Перепису, та забезпечити проведення перепису осіб, які постійно перебувають у закладах охорони здоров’я та установах і закладах соціального обслуговування, а також осіб, місце проживання (перебування) яких зареєстровано за місцезнаходженням центру обліку бездомних осіб, де вони перебувають на обліку, або закладу для бездомних осіб, де їм надається тимчасовий притулок.

8. Управлінню статистики у м. Коломиї (М. Оленюк) забезпечити виконання робіт з підготовки і проведення Перепису населення відповідно до Календарного плану робіт з підготовки до Перепису населення.

9. Координацію роботи та узагальнення інформації щодо виконання рішення покласти на головного відповідального виконавця – управління статистики у м. Коломиї.

10. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника голови Т. Яворський.


Міський голова                                                                                                     І. Слюзар

       
Додаток

                                                       до рішення виконкому міської ради

від 04.01.2012р. № 5СКЛАД

міської комісії з питань сприяння проведенню

Всеукраїнського перепису населення


Яворський Тарас Орестович

– перший заступник міського голови, голова комісії

Оленюк Марія Іванівна

– начальник управління статистики у м. Коломиї, заступник голови комісії

Лівак Дарія Миколаївна

– провідний економіст-статистик управління статистики у м. Коломия, секретар комісії

Члени комісії


Близнюк Валентина Миколаївна

редактор районної газети «Вільний голос» (за згодою)

Гранда Ольга Миколаївна

начальник управління економіки міської ради

Грицан Андрій Васильович

керуючий справами виконкому міської ради

Грицан Марія Миколаївна

начальник управління освіти міської ради

Гурак Галина Ярославівна

начальник управління праці та соціального захисту населення міської ради

Дем'янюк Василь Михайлович

директор ПП «ТРК «НТК» (за згодою)

Ілюк Олег Степанович

в.о. начальника Коломийського МВ УМВС в Івано-Франківській області

Колесник Володимир Любомирович

начальник відділу у справах молоді та спорту міської ради

Мазур Володимир Володимирович

військовий комісар Коломийського ОМВК

Мацьків Мирослав Дмитрович

начальник міськрайонного центру зайнятості


Мельник Марія Михайлівна

начальник сектору у справах громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб МВ УМВС

Михайлищук Василь Михайлович

директор КП «Житлоінфоцентр»

Підлипчак Руслан Васильович

начальник управління Держкомзему у м. Коломиї

Процюк Юрій Антонович

начальник відділу архітектури та містобудування міської ради

Садов’як Ірина Дмитрівна

головний лікар Коломийської центральної районної лікарні

Чорний Валерій Михайлович

начальник обласного комунального підприємства «Коломийське міжрайонне бюро технічної інвентаризації»


Керуючий справами виконкому                                                     А. Грицан

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням виконкому міської ради

від 04.01.2012р. № 5


ПОЛОЖЕННЯ

про міську комісію з питань сприяння проведенню

Всеукраїнського перепису населення

1. Міська комісія з питань сприяння проведенню Всеукраїнського перепису населення (далі — Комісія) є тимчасовим консультативно-дорадчим органом, утвореним виконавчим комітетом.

2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями Комісії є:

сприяння забезпеченню координації дій місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, пов’язаних з підготовкою і проведенням Всеукраїнського перепису населення (далі — Перепис);

підготовка пропозицій щодо визначення шляхів, механізмів та способів вирішення питань матеріально-технічного, фінансового та організаційного забезпеченням підготовки і проведення Перепису.

4. Комісія відповідно до покладених на неї завдань:

проводить аналіз стану роботи з підготовки і проведення Перепису, що виконується місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, які залучаються до зазначеної роботи;

бере участь у розробленні проектів нормативних актів з питань матеріально-технічного, фінансового та організаційного забезпечення Перепису;

розглядає питання щодо залучення технічної та матеріальної допомоги, об’єднань громадян, інших юридичних осіб для виконання робіт пов’язаних з Переписом;

подає міському голові рекомендації та пропозиції щодо проведення Перепису.

5. Комісія має право:

отримувати в установленому порядку від місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;

залучати до участі у своїй роботі представників місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, об’єднань громадян (за погодженням з їх керівниками), а також незалежних експертів (за згодою);

організовувати проведення конференцій, семінарів, нарад та інших заходів з питань підготовки і проведення Перепису.

6. Комісія під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями.

7. Головою Комісії є перший заступник міського голови.

Посадовий та персональний склад Комісії затверджується виконавчим комітетом.

8. Формою роботи Комісії є засідання, що проводяться за рішенням її голови.

Засідання Комісії веде її голова, а в разі його відсутності — заступник голови.

Підготовку матеріалів для розгляду на засіданнях Комісії забезпечує секретар.

Засідання Комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні більш як половина її членів.

9. На своїх засіданнях Комісія розробляє пропозиції та рекомендації з питань, що належать до її компетенції.

Пропозиції та рекомендації вважаються схваленими, якщо за них проголосували більш як половина присутніх на засіданні членів Комісії.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Пропозиції та рекомендації фіксуються у протоколі засідання, який підписується головуючим на засіданні та секретарем і надсилається усім членам Комісії та міському голові.

Член Комісії, який не підтримує пропозиції (рекомендації) може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.

10. Пропозиції та рекомендації Комісії можуть бути реалізовані шляхом прийняття міським головою рішення, проект якого вносить орган виконавчої влади відповідно до своїх повноважень.

11. Організаційне, матеріально-технічне та інформаційне забезпечення діяльності Комісії здійснює управління статистики у м. Коломиї.2011-2020 © Всі права застережено.