НОРМАТИВНІ АКТИ
КОЛОМИЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Неділя, 16 червня 2019 року
 Рішення міської ради  "Про затвердження Програми "Надання послуги з перевезенн..."  № 1813-24/2017-24 від 17.08.2017р. 
Документ №1813-24/2017 від 17.08.2017р. Внесено зміни
        

 
Повязані документи

Рішення міської ради  Про внесення змін до рішення міської ради від 17.08.2017 р. №1813-24/2017 "Про затвердження Програми "Надання послуги з перевезення людей "соціальне таксі" на 2017-2021 роки"
Рішення міської ради  №3186-39/2018 від 22.11.2018р. Внесено зміни в інший нормативний акт

 
Історія документа

Історії немає

 
Публікації документа

21.08.2017 
РІШЕННЯ
 
Коломийської міської ради
(24  сесія)
7  демократичного скликання
 
від 17.08.2017р.  № 1813-24/2017-24
 

Про затвердження Програми        

«Надання послуги з перевезення людей

«соціальне таксі» на 2017- 2021 роки»

                                             

        З метою здійснення заходів, спрямованих на посилення турботи про осіб з інвалідністю та забезпечення соціальних гарантій встановлених Конституцією України, керуючись Законами України  «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», «Про реабілітацію інвалідів в Україні», «Про соціальні послуги», відповідно до рішення виконавчого комітету Коломийської міської ради про схвалення Програми «Надання послуги з перевезення людей «соціальне таксі» на 2017 – 2021 роки» № 172 від 15.08.2017 року та керуючись п. 22 ч.1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

вирішила:


       1.        Затвердити Програму «Надання послуги з перевезення людей «соціальне таксі» на 2017-2021 роки» (додається).

       2.        Фінансовому управлінню міської ради (Г. Бакай) при уточненні міського бюджету передбачити кошти на виконання Програми «Надання послуги з перевезення людей «соціальне таксі» на 2017-2021 роки».

       3.        Координацію роботи та узагальнення інформації покласти на головного відповідального виконавця – Єдиний центр надання реабілітаційних та соціальних послуг міста Коломиї (І. Трачук).

       4.        Організацію виконання рішення покласти на першого заступника міського голови С. Коцюра.

       5.        Контроль за виконанням рішення доручити постійній комісії з питань освіти, культури, спорту, інформаційної та молодіжної політики, соціального захисту та охорони здоров'я (Г.Романюк).


Міський голова                                                                                                      І. Слюзар
ЗАТВЕРДЖЕНО                

рішення міської ради

                                                                       від____________№_____


               

Програма

«Надання послуги з перевезення людей «соціальне таксі»

на 2017- 2021 роки»


Замовник програми          -         Мадерук Роман Ігорович, в.о. директора департаменту соціальної політики міської ради

__________________                      «___»____________2017р.Керівник програми          -                Коцюр Сергій Петрович, перший заступник  міського голови

_________________                      «___»____________2017р.Погоджено:

начальника юридичного відділу

міської ради

Сончак Л.Б.                                                          «___»____________2017р.


Начальник фінансового

управління міської ради

Бакай Г.Д.                                                                «___»____________2017р.

В.о. начальника відділу економіки

та муніципального розвитку

міської ради

Маруса У.С.                                                        «___»____________2017р.


Коломия 2017
                           


ПАСПОРТ

Програми «Надання послуги з перевезення людей «соціальне таксі»

на 2017- 2021 роки»

Ініціатор розроблення                                     

Програми(замовник):                        департамент соціальної політики

                                                       Коломийської міської ради

                                                      

  1. Термін реалізації Програми:                5 років (2017-2021 роки)
  2. Етапи фінансування

       Програми протягом:                                2017-2021 років

  1. Обсяг фінансування

       Програми (тис. грн.):                                1280,0 тис. грн.

Роки

Обсяг фінансування (тис. грн.)

Всього

в т.ч. за джерелами фінансування

Державний бюджет

Обласний бюджет

Міський бюджет

Інші джерела

2017-2021

1280,0

-

-

1280,0

-

в т. ч.


2017

60,0

-

-

60,0

-

2018

250,0

-

-

250,0

-

2019

300,0

-

-

300,0

-

2020

320,0320,0

-

2021

350,0350,0

-

  1. Очікувані результати

       виконання Програми:                        реалізація державної політики у

                                                               сфері соціального захисту населення

                                                               та надання додаткових соціальних

                                                               послуг громадянам похилого віку,

                                                               інвалідам, малозабезпеченим

                                                               верствам населення, що мешкають

                                                               у місті Коломиї.

  1. Термін проведення звітності:                щорічно

Замовник Програми


В.о .директора департаменту соціальної

політики міської ради                                                                             Р. Мадерук


Керівник Програми

Перший заступник міського голови                                                       С. Коцюр


Обґрунтування доцільності розроблення Програми «Надання послуги з перевезення людей «соціальне таксі на 2017- 2021 роки»І.Загальна частина


Програма розроблена відповідно до п.п.22 п.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», «Про реабілітацію інвалідів в Україні», «Про соціальні послуги»,постанови Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2001 року № 1712 «Про затвердження Комплексної програми забезпечення реалізації Стратегії подолання бідності».II. Мета та основні завдання


2.1.        Основною метою послуги з перевезення людей «соціальне таксі» є поліпшення соціального обслуговування інвалідів, які не можуть самостійно пересуватися або пересуваються за допомогою візків.

2.2.                Для досягнення зазначеної мети Єдиний центр надання реабілітаційних та соціальних послуг міста Коломиї надає транспортні послуги, зокрема автомобілем, який відповідає чинним санітарним і технічним вимогам та обладнаний підйомником для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями, які пересуваються на візках (далі – «соціальне таксі»).

2.3.        «Соціальне таксі» використовується для перевезення інвалідів, які не можуть самостійно пересуватися або пересуваються за допомогою милиць,

палиць, візків; хворих на злоякісні новоутворення з обмеженою здатністю до самостійного пересування; хворих на ниркову недостатність, які залежні від діалізу до соціально значимих об’єктів міста: заклади охорони здоров’я (поліклініки, лікарні, аптеки, амбулаторії, лабораторії), центр зайнятості населення, органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, управління Пенсійного фонду, фонду соціального страхування, органів міграційної служби, органів судової влади, правоохоронних органів, та ін.


ІІІ. Перелік заходів та завдань Програми


-  надання послуги з перевезення людей «соціальне таксі»;

ІV. Фінансове забезпечення виконання Програми та очікувані результати


Фінансування заходів Програми планується здійснювати за рахунок міського бюджету, інших джерел не заборонених чинним законодавством.

          Очікувані результати виконання: реалізація державної політики у сфері соціального захисту населення та надання додаткових соціальних послуг громадянам, які внаслідок недостатнього матеріального забезпечення потребують допомоги та соціальної підтримки.

Загальний обсяг фінансування Програми на 2017-2021 роки становить

1280,0 тис. грн., у тому числі:


п/п

Види заходів

Обсяги фінансування                 (міський бюджет)

(тис. грн.)

2017

2018

2019

2020

2021


-  надання послуги з перевезення людей «соціальне таксі»;60,0

250,0

300,0

320,0

350,0V. Методи реалізації Програми


Бюджетні призначення на виконання Програми затверджуються сесією міської ради.

Обсяг Фінансування послуги з перевезення людей «соціальне таксі» здійснюється за рахунок коштів, передбачених в міському бюджеті на утримання Єдиного центру надання реабілітаційних та соціальних послуг міста Коломиї, та коштів, що надійшли за рахунок добровільних пожертвувань підприємств, установ, організацій, релігійних об'єднань і внесків окремих громадян. Фінансування заходу, передбачено положенням про порядок надання послуги з перевезення людей «соціальне таксі» затверджується виконавчим комітетом міської ради в межах коштів, передбачених в міському бюджеті для реалізації заходів Програми.

Відповідальним виконавцем Програми є Єдиний центр надання реабілітаційних та соціальних послуг міста Коломиї, який організовує і контролює реалізацію заходів Програми.

Фінансове управління міської ради проводить фінансування заходів Програми.

Департамент соціальної політики Коломийської  міської ради здійснює контроль за правильністю нарахування і виплатою коштів передбачених Програмою.

Для отримання бюджетних коштів Єдиний центр надання реабілітаційних та соціальних послуг міста Коломиї подає в департамент соціальної політики Коломийської міської ради  на затвердження кошторис доходів та витрат.

Обсяг бюджетних коштів, що виділяється установі, визначається з урахуванням:

1)        відповідності запланованих заходів (програм) установи пріоритетам державної політики у сфері соціального захисту інвалідів та ветеранів;

2)        актуальності та соціальної спрямованості заходів (програм) установи;

3)        результатів аналізу ефективності використання бюджетних коштів у минулому році;

4)        детальних розрахунків та обґрунтувань за кожним напрямом використання бюджетних коштів, поданих установою;

       Бюджетні кошти спрямовуються на:

  • закупівлю товарів, робіт і послуг за рахунок бюджетних коштів (згідно

установленого законодавством порядку).

Замовник Програми

В.о. директора департаменту соціальної

політики міської ради                                                                    Р. Мадерук


Керівник Програми

Перший заступник міського голови                                                        С. Коцюр
2011-2019 © Всі права застережено.