НОРМАТИВНІ АКТИ
КОЛОМИЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Понеділок, 15 квітня 2024 року
 Рішення міської ради  "Про визначення обсягу пайової участі в утриманні об'єкт..."  № 1758-26/2022-26 від 27.01.2022р. 
Документ №1758-26/2022 від 27.01.2022р. Внесено зміни в інший нормативний акт
        

 
Повязані документи

Пов'язаних документів немає

 
Історія документа

Історії немає

 
Публікації документа

31.01.2022 
РІШЕННЯ
 
Коломийської міської ради
(26  сесія)
8  демократичного скликання
 
від 27.01.2022р.  № 1758-26/2022-26
 

Про визначення обсягу пайової

участі   в   утриманні     об’єктів

благоустрою


Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про благоустрій населених пунктів», Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України № 537 від 12.11.2013 року «Про затвердження Типового договору щодо пайової участі в утриманні об’єкта благоустрою», керуючись Правилами благоустрою Коломийської територіальної громади, затвердженими рішенням Коломийської міської ради від 30.08.2021 № 1045-18/2021, міська рада


                                                     вирішила:

       

1. Затвердити Методику визначення обсягу пайової участі в утриманні об’єктів благоустрою (додається).

2. Затвердити перелік документів необхідних для укладення договору щодо пайової участі в утриманні об’єкта благоустрою (додається).

3. Рішення міської ради від 14.112014 року № 1936-47/2014 «Про визначення обсягу пайової участі в утриманні об’єктів благоустрою» - вважати таким, що втратило чинність.

4.  Контроль за виконанням рішення доручити постійній комісії з питань бюджету, інвестицій, соціально - економічного розвитку та зовнішньоекономічних відносин (Ігор КОСТЮК) та постійній комісії з питань підприємництва, регуляторної політики, архітектури, містобудування, транспорту та зв’язку (Галина БЕЛЯ).                                     Міський голова                                                                                     Богдан СТАНІСЛАВСЬКИЙЗатверджено
рішення міської ради
від 27.01.2022 р. № 1758-26/2022Методика

визначення обсягу пайової участі в утриманні об’єктів благоустрою


1. Загальні положення


1.1. Методика визначає обсяг пайової участі власників тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного та іншого призначення в утриманні об’єктів благоустрою на території Коломийської  територіальної громади.

1.2. Пайова участь власників тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного та іншого призначення в утриманні об’єктів благоустрою на території Коломийської територіальної громади (надалі - пайова участь) є внеском на фінансування заходів з благоустрою на території об’єднаної територіальної громади  (утримання, ремонту та будівництва об’єктів благоустрою), який сплачують власники тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного та іншого призначення у грошовому виразі (гривнях).

1.3. Ця методика застосовується для визначення обсягів пайової участі власників тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного та іншого призначення, що встановлюються (розміщуються) в Коломийської територіальної громади, в утриманні об’єктів благоустрою, незалежно від їх форми власності та місця розташування

1.4. У Методиці нижче наведенi терміни вживаються у наступному значені:

-  Пайова участь (внесок) в утриманн i об’єктів благоустрою є внеском на фінансування заходів з благоустрою в Коломийській ТГ, який сплачується у гривневому виразі (гривнях) на підставі укладеного договору щодо пайової участі в утриманні об’єкта благоустрою суб’єкти підприємницької діяльності, які отримали в тимчасове користування окремi елементи благоустрою комунальної власності для встановлення (розміщення) тимчасової споруди торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності, засобів вуличної торгівлі, а також сфери дозвілля, відпочинку та розваг, а також є власниками таких споруд;

- Власник (заявник) суб’єкт підприємницької діяльності, який є власником тимчасової споруди торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприсмницької діяльності, засобів  вуличної торгівлi, а також сфери дозвілля, відпочинку та розваг, користувачі окремих елементів благоустрою;

       - Тимчасова споруда – тимчасова споруда торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності (далі - ТС) - одноповерхова споруда, що виготовляється з полегшених конструкцій з урахуванням основних вимог до споруд, визначених технічним регламентом будівельних виробів, будівель і споруд, і встановлюється тимчасово, без улаштування фундаменту;

- Пересувна ТС - споруда, яка не має закритого приміщення для тимчасового перебування людей, у якій може бути розміщене торговельне обладнання, низькотемпературний прилавок, лоток, ємність, торговельний автомат, інші пристрої для сезонної роздрібної торгівлі та іншої підприємницької діяльності;

- Стаціонарна ТС - споруда, яка має закрите приміщення для тимчасового перебування людей і по зовнішньому контуру площу до 30 кв.м.;

- Договір щодо пайової участі в утриманні об’єктів благоустрою - угода,  укладена  між Коломийською міською радою та особою, яка виявила бажання взяти пайову участь в утриманні об’єкта благоустрою на території Коломийської ТГ;

- Платники пайової участі - суб’єкти підприємницької діяльності, які уклали  договір  щодо пайової участі в утриманні об’єктів благоустрою прилеглих до ТС;

- Паспорт прив’язки - комплект документів, у яких визначено місце встановлення ТС та благоустрій прилеглої території на топографо-геодезичній основі М 1 : 500, інженерне забезпечення, зовнішній архітектурний вигляд ТС та напрям підприємницької діяльності;

- Заява на укладення договору щодо пайової участі в утриманні  об’єктів  благоустрою  —  заява згідно з додатком 1 до Методики,  подана  суб’єктом  підприємницької  діяльності,  який  виявив бажання взяти пайову участь в утриманні об’єкта благоустрою на території Коломийської ТГ.


2. Порядок укладання договору щодо пайової участі в утриманні об’єктів благоустрою.


2.1. Підготовку матеріалів для укладання Договору щодо пайової участі в утриманні об’єкта благоустрою та відповідних розрахунків здійснює уповноважений відділ (управління) Коломийської міської ради на підставі заяви (додаток 1) від суб’єкта підприємницької діяльності.

2.2. До заяви на укладання договору щодо пайової участі в утриманні об’єкта благоустрою, зацікавлена особа подає:

- копію паспорта та ідентифікаційний код;

- копію паспорта прив’язки тимчасової споруди, графічні матеріали щодо розміщення тимчасової споруди;

- документ, що підтверджує державну реєстрацію юридичної особи, чи фізичної особи – підприємця (виписка з єдиного державного реєстру юридичних, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань);

- копію Статуту чи положення (для юридичних осіб);

- довідку про банківські реквізити (за наявності);

- копію довідки про взяття на облік платника податку (за наявності);

- копію свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість (за наявності).

2.3. Розмір пайової участі в утриманні об’єкту благоустрою визначається протягом 10 робочих днів з дня реєстрації міською радою звернення замовника про укладання договору щодо пайової участі в утриманні об’єктів благоустрою  та доданих до нього документів.

2.4. Договір щодо пайової участі в утриманні об’єктів благоустрою (додаток 2) укладається не пізніше ніж через 15 робочих днів з дня реєстрації звернення замовника про його укладення.

2.5. Після отримання проекту Договору (2 примірники) замовник забезпечує їх підписання протягом 2-ох робочих днів, після чого примірники повертаються виконавцю.

2.6. Підставою для відмови в укладанні договору Є:

- подання неповного пакету документів;

- подання недостовірних відомостей;

- інші випадки, передбачені чинним законодавством України.


       3. Порядок та терміни сплати пайової участі в утриманні об’єкту благоустрою.


       3.1. Кошти пайової участі в утриманні об’єкту благоустрою платники перераховують згідно договору.

       3.2. Особи, які мають намір на проведення гастрольних, розважальних заходів (на термін до 15 діб) з використанням ТС сплачують суми пайової участі в утриманні об’єкту благоустрою єдиним платежем до   початку проведення заходу.

       3.3. Умови сплати пайової участі в утриманні об’єкту благоустрою визначаються у Договорі щодо пайової участі в утриманні об’єкту благоустрою.

       3.4. У разі несплати  суб’єктом господарювання пайової участі на утриманні об’єкту благоустрою протягом 3 місяців та більше розглядається питання анулювання паспорту прив’язки.


       4. Контролю за сплатою пайової участі в утриманні об’єкту благоустрою.


       4.1. Контроль за виконанням умов договору здійснює уповноважений відділ (відділ муніципальної інспекції) Коломийської міської ради.

       4.2. Облік оперативних даних, тобто, фактичних надходжень від пайової участі до бюджету розвитку здійснює фінансове управління.


       5. Методика визначення обсягу пайової участі в утриманні об’єктів благоустрою.


5.1. Методика визначення обсягу пайової участі в утриманні об’єктів благоустрою розроблена з метою визначення виконавцем договору пайової участі в утриманні об’єкта благоустрою суми коштів для сплати в міський бюджет замовником.

5.2. Встановити з 01.02.2022 року розмір пайової участі в утриманні об’єктів благоустрою за 1 квадратний метр площі ТС або об’єкта сезонної мережі торгівлі (літнього майданчика) у Коломийській територіальній громаді  у сумі 50,00 грн. за 1 кв.м. загальної площі тимчасової споруди.

5.3. Розмір пайової участі в утриманні об’єкта благоустрою при встановленні та експлуатації тимчасових будівель і споруд торговельного, побутового, соціально-культурного та іншого призначення і об’єктів сезонної мережі торгівлі (літніх майданчиків) розраховується за наступною формулою:


О=В*S*К


О – місячний розмір плати за договором пайової участі в утриманні об’єкта благоустрою при встановленні та експлуатації тимчасових будівель і споруд торговельного, побутового, соціально-культурного та іншого призначення (далі ТС);


В – розмір пайової участі (внеску) в утриманні об’єктів благоустрою за 1 квадратний метр площі ТС або об’єкта сезонної мережі торгівлі (літнього майданчика), та  становить 50 грн. 00 коп.


S – площа ТС або об’єкта сезонної мережі торгівлі (літнього майданчика) по зовнішньому периметру;


К – коефіцієнт, що враховує місце розташування ТС відповідно до схеми зонального розподілу території міста Коломиї (Рішення Коломийської міської ради від 31.05.2011 року №379-6/2011 «Про затвердження схеми зонального розподілу території міста Коломиї»):


І зона = 1,2

ІІ зона = 1,0

ІІІ зона = 0,5

       

5.3. Розмір пайової участі в утриманні об’єкта благоустрою при здійсненні виїзної торгівлі  продовольчими та непродовольчими товарами і надання послуг розважального характеру під час проведення загальноміських святкових заходів  розраховується за наступною формулою:


О=В*S*К*2*N/M

N – кількість днів проведення заходів;

M – кількість календарних днів в місяці.Міський голова                                                                                          Богдан СТАНІСЛАВСЬКИЙ


Додаток 1 до Методики  визначення

обсягу пайової участі в утриманні

об’єктів благоустрою


                                                                              Міському голові

                                                                                           Богдану Станіславському(прізвище, ім’я  та по-батькові фізичної особи – підприємця/
повне найменування юридичної особи, прізвищу,


ім’я, по батькові керівника юридичної особи)


Ід.код

вул.(Адреса)


буд.


кв.

тел.роб./дом.


моб.
Заява


        Відповідно до рішення Коломийської міської ради від «___» ________2022 року № ____ «Про визначення обсягу пайової участі в   утриманні об’єктів благоустрою» прошу укласти договір про сплату пайової участі в утриманні об’єктів благоустрою Коломийської територіальної громади на тимчасову споруду, яка належить :____________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

(повне найменування юридичної особи, прізвищу, ім’я, по батькові керівника юридичної особи

/ прізвищу, ім’я, по батькові фізичної особи – підприємця)


________________________________________________________________________________________________

(ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ)

____________________________________________________________________

(місце знаходження юридичної особи, місце  проживання фізичної особи –підприємця)

____________________________________________________________________

(контактний телефон)


Тимчасова споруда розміщена за адресою ___________________________________________

__________________, тип тимчасової споруди____________________________________, площа _________кв.м., режим роботи ____________________________________


Документи, що додаються до заяви (із зазначенням кількості сторінок кожного документа):

1.

2.

3.

4.


«_____» ________________20__ рік                                      _____________________________

                                                                                                                                        (підпис заявника)


Додаток 2 до Методики  визначення

обсягу пайової участі в утриманні

об’єктів благоустроюДОГОВІР ______ - п

щодо пайової участі в утриманні об’єкта благоустрою


м. Коломия                                                                                         _______________

                                                                                                                                                                (дата укладення)

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я по батькові фізичної особи-підприємця, що є власником тимчасової споруди торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення, розташованої на території об’єкта благоустрою державної та комунальної власності)

далі – Замовник, з однієї сторони, і Коломийська міська рада

(найменування суб’єкта господарювання, який здійснює діяльність щодо утримання об’єкта благоустрою державної та комунальної власності або балансоутримувача об’єкта благоустрою)

в особі   ________________________________________________________________________

(посада, прізвище, ім’я по батькові)


що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та розпорядження міського голови від 22.12.2020р. № 1053-к “Про призначення В. Григорука”, розпорядження міського голови від 14.12.2020р. № 373-р “Про функціональні повноваження заступника міського голови”

(назва документа, номер та дата видачі)


далі – Виконавець, з іншої сторони (далі – Сторони), керуючись Законом України “Про благоустрій населених пунктів” та іншими-нормативно правовими актами уклали цей договір(далі – Договір) про таке:

І. Предмет Договору

1.1. Замовник зобов’язується оплатити пайову участь в саночищенні і прибиранні, утриманні дорожньої мережі, вуличного освітлення та озеленення прилеглої території на території якого розташована _________________________________________________________________________

(найменування тимчасової споруди торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення, розташованої на території об’єкта благоустрою, паспорт прив’язки тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності у разі наявності)

власником якого є Замовник, а Виконавець зобов’язується забезпечити належне утримання прилеглої до зазначеної споруди території.

1.2. Сторони погодилися, що Замовник сплачує пайову участь в утриманні об’єкта благоустрою відповідно до розрахунку розміру пайової участі, що додається до Договору і є невід’ємною його частиною. Розрахунок проводиться згідно з _____________________________________________________________________________________ та відповідно до пункту 10 частини другої статті 10 Закону України “Про благоустрій населених пунктів”. У разі внесення змін до даного рішення проводиться перерахунок обсягу пайової участі.

1.3. на момент укладення договору пайова участь становить _________________________ (сума прописом) на місяць, відповідно до розрахунку, що додається.

1.4. Замовник здійснює оплату пайової участі у розмірі, установленому в пункті 1.3. даного Договору не пізніше 05 числа місяця наступного за звітним.ІІ. Права та обов’язки сторін

2.1. Виконавець має право вимагати від Замовника своєчасної оплати пайової участі у розмірі, установленому в пункті 1.2. цього Договору.

2.2. Виконавець зобов’язується з урахуванням вимог Правил Благоустрою Коломийської територіальної громади і утримання м. Коломиї, затвердженого рішенням Коломийської міської ради від 30.08.2021р. № 1045-18/2021, забезпечити на території, прилеглій до_______________________________________________, у межах, визначених схемою благоустрою території:


санітарне очищення та прибирання з дотриманням вимог Державних санітарних норм та правил утримання територій населених місць, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 17 березня 2011 року № 145, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 05 квітня 2011 року за № 457/19195;

утримання вулично-дорожньої мережі з дотриманням вимог Технічних правил ремонту і утримання вулиць та доріг населених пунктів, затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 14 лютого 2012 року № 54, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 05 березня 2012 року за № 365/20678;

утримання зелених насаджень з дотриманням вимог Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України, затверджених наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 10 квітня 2006 року № 105, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 27 липня 2006 року за № 880/12754;

виконання відповідних робіт з утримання об’єктів благоустрою згідно з номенклатурою, наведеною у додатку 5 до пункту 1.8 Порядку проведення ремонту та утримання об'єктів благоустрою населених пунктів, затвердженого наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 23 вересня 2003 року № 154, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 12 лютого 2004 року за № 189/8788.

2.3. Замовник має право:

1) вимагати від Виконавця усунення виявлених недоліків щодо утримання території об’єкта благоустрою;

2) отримувати від Виконавця інформацію про використання Виконавцем внесених Замовником обсягів пайової участі в утриманні території у розмірі, установленому в пункті 1.3 цього Договору.

2.4. Замовник зобов’язується:

1) своєчасно сплачувати пайову участь в утриманні об’єкта благоустрою у розмірі, установленому в пункті 1.3 цього Договору;

2) надавати Виконавцю можливість безперешкодного виконання своїх зобов’язань щодо належного утримання території об’єкта благоустрою;

3) у разі виникнення загрози або настання надзвичайних ситуацій, пов'язаних з природною стихією: ураган, землетрус, сильний снігопад, ожеледиця тощо, сприяти Виконавцю у попередженні та ліквідації їхніх наслідків.


ІІІ. Відповідальність сторін за невиконання умов Договору

За невиконання або неналежне виконання умов цього Договору сторони несуть відповідальність згідно із чинним законодавством.

У разі виникнення у Замовника заборгованості з оплати пайової участі в утриманні об’єкта благоустрою у розмірі, установленому в пункті 1.3. цього Договору Сторони за взаємною згодою та у порядку, передбаченому законодавством, складають графік погашення заборгованості, який додається до цього Договору та є його невід’ємною частиною.


IV. Розв'язання спорів

Спори за цим Договором між Сторонами розв'язуються шляхом проведення переговорів або в судовому порядку.V. Форс - мажорні обставини

Сторони звільняються від відповідальності за цим Договором у разі настання непереборної сили (дії надзвичайних ситуацій техногенного, природного або екологічного характеру), що унеможливлює його виконання.


VI. Строк дії Договору

6.1.  Цей Договір набирає чинності з дати його укладення та діє до завершення дії паспорту прив’язки на дану тимчасову споруду.

6.2. Закінчення строку дії цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.

6.3. У випадку, коли за місяць до закінчення дії цього Договору однією зі Сторін не заявлено у письмовій формі про розірвання Договору або необхідність його перегляду, цей Договір вважається продовженим на той самий строк.


VII. Умови зміни, розірвання, припинення дії Договору

7.1. Зміна умов цього Договору проводиться у письмовій формі за взаємною згодою Сторін. У разі якщо не досягнуто такої згоди, спір розв'язується в судовому порядку.

7.2.  Дія цього Договору припиняється у разі:

1)  невиконання Сторонами умов цього Договору;

2)  за згодою сторін, якщо інше не встановлено договором або законом;

3) за рішенням суду на вимогу однієї із сторін у разі істотного порушення договору другою стороною та в інших випадках, встановлених договором або законом;

4)  в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.


VIII. Прикінцеві положення

8.1. Цей Договір складений у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу. Один примірник зберігається у Замовника, інший – у Виконавця.

8.2. Усі додатки до цього Договору підписуються Сторонами і є його невід’ємною частиною.


Реквізити сторін

             Замовник:                                                        Виконавець:

______________________________________

Коломийська міська рада

Код ЄДРПОУ 37951998

р/р UA 328999980314151931000009616

код 5011000

МФО 899998

Казначейство України (ЕАП)

ГУК в Івано-Франківській обл./ТГ                         м. Коломия


М.П.                                                                       М.П.

                                                                               


_____________                                                      ________________

      (підпис)                                                                    (підпис)


Перевірив

____________________________                                             

___________________________Міський голова                                                                                         Богдан СТАНІСЛАВСЬКИЙ
Додаток
до рішення міської ради
від 27.01.2022 р. № 1758-26/2022Перелік документів необхідних для укладення договору щодо пайової участі в утриманні об’єкта благоустрою1. копію статуту (для юридичних осіб);

2. копію довідки про включення до ЄДРПОУ;

3. паспорт прив’язки;

4. схема розміщення тимчасової споруди;

5. список атракціонів (в разі їх розміщення);

6. копію договору про вивіз та утилізацію твердих побутових відходів;

7. дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки;

8. копію паспорта фізичної особи-підприємця або уповноваженої особи на підписання Договору про пайову участь;

9.  копію документу про надання ідентифікаційного номеру фізичної особи-підприємця або уповноваженої особи на підписання Договору про пайову участь.

Міський голова                                                                                         Богдан СТАНІСЛАВСЬКИЙ

2011-2024 © Всі права застережено.