НОРМАТИВНІ АКТИ
КОЛОМИЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Понеділок, 26 жовтня 2020 року
 Рішення міської ради  "Про міський бюджет на 2018 рік ..."  № 2191-28/2017-28 від 21.12.2017р. 
Документ №2191-28/2017 від 21.12.2017р. Чинний
        

 
Повязані документи

Рішення міської ради  Про уточнення міського бюджету на 2018 рік
Рішення міської ради  №2415-30/2018 від 22.02.2018р. Чинний
Рішення міської ради  Про уточнення міського бюджету на 2018 рік
Рішення міської ради  №2493-31/2018 від 29.03.2018р. Чинний
Рішення міської ради  Про уточнення міського бюджету на 2018 рік
Рішення міської ради  №2589-32/2018 від 26.04.2018р. Чинний
Рішення міської ради  Про уточнення міського бюджету на 2018 рік
Рішення міської ради  №2666-33/2018 від 29.05.2018р. Чинний
Рішення міської ради  Про уточнення міського бюджету на 2018 рік
Рішення міської ради  №2734-34/2018 від 26.06.2018р. Чинний
Рішення міської ради  Про уточнення міського бюджету на 2018 рік
Рішення міської ради  №2812-35/2018 від 19.07.2018р. Чинний
Рішення міської ради  Про уточнення міського бюджету на 2018 рік
Рішення міської ради  №2885-36/2018 від 06.09.2018р. Чинний
Рішення міської ради  Про уточнення міського бюджету на 2018 рік
Рішення міської ради  №2938-36/2018 від 10.09.2018р. Чинний
Рішення міської ради  Про уточнення міського бюджету на 2018 рік
Рішення міської ради  №3033-38/2018 від 18.10.2018р. Чинний
Рішення міської ради  Про уточнення міського бюджету на 2018 рік
Рішення міської ради  №3211-39/2018 від 22.11.2018р. Чинний
Рішення міської ради  Про уточнення міського бюджету на 2018 рік
Рішення міської ради  №3241-39/2018 від 13.12.2018р. Чинний
Рішення міської ради  Про уточнення міського бюджету на 2018 рік
Рішення міської ради  №3316-40/2018 від 26.12.2018р. Чинний

 
Історія документа

Історії немає

 
Публікації документа

25.12.2017 
РІШЕННЯ
 
Коломийської міської ради
(28  сесія)
7  демократичного скликання
 
від 21.12.2017р.  № 2191-28/2017-28
 

Про міський бюджет

на 2018 рік


       Відповідно до п.23 статті 26, 28, 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись ст.. 72, 76, 77 Бюджетного кодексу України , Законом України від 07.12.2017 року «Про Державний бюджет України на 2018 рік», міська рада:


вирішила:


  1. Визначити на 2018 рік:

1.1. Доходи міського бюджету у сумі 727 980 194 грн., в тому числі доходи загального фонду міського бюджету652 641 900 грн., з них:

- базова дотація – 4 112 300 грн.,

- субвенції з Державного бюджету – 359 524 500 грн.,

- субвенція з обласного бюджету – 229 400 грн.,

доходи спеціального фонду міського бюджету 76 225 472 грн., у тому числі бюджету розвитку 65 812 000 грн. згідно з додатком 1 цього рішення.

1.2. Видатки міського бюджету у сумі 727 980 194 грн., в тому числі видатки загального фонду міського бюджету 614 754 722 грн., видатки спеціального фонду міського бюджету 113 225 472 грн..

1.3 Профіцит загального фонду міського бюджету в сумі 37 887 178 грн., напрямком використання якого  визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)

спеціального фонду міського бюджету в сумі 887 178 грн. -  напрямом використання якого визначити погашення кредиту, згідно Договору про надання кредиту ESC 4/15 між НЕФКО та Коломийською міською радою від 15.12.2015 року («Договір»), згідно з додатком 2 до цього рішення.

1.4 Дефіцит спеціального фонду міського бюджету у сумі 37 000 000 грн., джерелом покриття якого визначити:

кошти, одержані із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду ), згідно з додатком 2 до цього рішення.


2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів міського бюджету на 2018 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами, у тому числі по загальному фонду 614 754 722 грн. та спеціальному фонду 113 225 472 грн., згідно з додатком 3 до цього рішення.


3. Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів міського бюджету у сумі 100 000 гривень.


4. Затвердити на 2018 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 4 до цього рішення:

- базова дотація – 4 112 300 грн.,

- субвенції з Державного бюджету місцевим бюджетам (окремо за видами) у сумі – 359 524 500 грн.,

- субвенції з обласного бюджету - 229 400 грн.


5. Установити обсяг резервного фонду міського бюджету на 2018 рік в сумі 500 000 грн. Рішення про виділення коштів з цього фонду, відповідно до статті 24 Бюджетного кодексу України, приймаються виконкомом міської ради, у порядку встановленому Кабінетом Міністрів України.


6. Затвердити перелік захищених видатків загального фонду міського бюджету на 2018 рік за їх економічною структурою:

оплата праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

забезпечення продуктами харчування;

оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

поточні трансферти населенню;

заходи пов’язані з обороноздатністю держави, що здійснюються за рахунок коштів резервного фонду міського бюджету.


7. Затвердити на 2018 рік перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком 5 до цього рішення.


8. Затвердити в складі видатків міського бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі 56 120 100 грн. згідно з додатком 6 до цього рішення.


9. Установити граничний розмір місцевого боргу та гарантованого територіальною громадою міста боргу станом на 31.12.2018 року в сумі 49 014 329 грн.


10. Установити граничний розмір надання гарантій на 2018 рік в сумі 1 800 000 грн.


11. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України, надати право фінансовому управлінню міської ради отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів міського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.


12. Розпорядникам коштів міського бюджету забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.


13. Установити, що джерелами формування загального фонду міського бюджету на 2018 рік є доходи визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України, а також трансферти, що надаються з Державного бюджету України міському бюджету та субвенції з обласного бюджету.


14. Установити, що джерелами формування спеціального фонду міського бюджету на 2018 рік у частині доходів є надходження, визначені статтею 69 та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України.


15. Надати право фінансовому управлінню міської ради:

-         у випадку внесення Міністерством фінансів України  змін та доповнень до бюджетної класифікації в частині назв кодів функціональної та відомчої  класифікації , вносити відповідні зміни у міському бюджеті;

-        у межах загального обсягу бюджетних призначень за загальним та спеціальним фондами бюджету за обґрунтованим поданням головного розпорядника бюджетних коштів, здійснювати перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі міського бюджету та кошторисі, в розрізі відомчої, типової програмної  та функціональної і економічної класифікації бюджету;

-        у межах загального обсягу бюджетних призначень по субвенціях з державного та обласного бюджетів за обґрунтованим поданням головного розпорядника бюджетних коштів, здійснювати перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі міського бюджету та кошторисі, в розрізі відомчої, типової програмної  та функціональної і економічної класифікації бюджету;

-        у міжсесійний період здійснювати внесення змін до доходів та видатків міського бюджету за рахунок міжбюджетних трансфертів з державного та інших бюджетів, розподіл і перерозподіл базових дотацій між головними розпорядниками бюджетних коштів та внесення змін за відомчою та типовою програмною класифікацією видатків загального та спеціального фондів міського бюджету, за погодженням голови постійної комісії з питань бюджету, інвестицій, соціально-економічного розвитку та зовнішньоекономічних відносин, з подальшим затвердженням на сесії міської ради.


16. Установити, що частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об`єднань (засновником яких є міська рада), що вилучається до бюджету, зараховується до міського бюджету в розмірі 15 відсотків за результатами фінансово-господарської діяльності у 2017 році та наростаючим підсумком щоквартальної фінансово-господарської діяльності у 2018 році у строки, встановлені для сплати податку на прибуток підприємств.


17. Установити, що у випадках, коли виконавчий комітет міської ради, відділи та управління міської ради, депутати міської ради вносять пропозиції щодо виділення додаткових асигнувань з міського бюджету, вони повинні одночасно подавати пропозиції, спрямовані на відповідне поповнення доходів або скорочення видатків міського бюджету.


18. Додатки 1 – 6 до цього рішення є його невід’ємною частиною.


19. Відповідно до частини 4 статті 28 Бюджетного кодексу України рішення підлягає публікації у місцевих засобах масової інформації та оприлюдненню на офіційному веб - порталі Коломийської міської ради в мережі Інтернет.


20. Рішення набуває чинності з 1 січня 2018 року і діє до 31 грудня 2018 року.


21. Організацію виконання цього рішення покласти на міського голову.


22. Контроль за виконанням рішення доручити постійній комісії з питань бюджету, інвестицій, соціально-економічного розвитку та зовнішньоекономічних відносин.


Міський голова                                                                                             І. СлюзарДодатки:2011-2020 © Всі права застережено.