НОРМАТИВНІ АКТИ
КОЛОМИЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Середа, 22 травня 2024 року
 Рішення виконавчого комітету  "Деякі питання здійснення соціальних виплат..."  № 4 від 25.01.2022р. 
Документ №4 від 25.01.2022р. Втратив чинність
        

 
Повязані документи

Рішення виконавчого комітету  Деякі питання здійснення соціальних виплат
Рішення виконавчого комітету  №211 від 20.07.2021р. Втратив чинність
Рішення виконавчого комітету  Деякі питання здійснення соціальних виплат
Рішення виконавчого комітету  №53 від 22.02.2022р. Втратив чинність

 
Історія документа

Історії немає

 
Публікації документа

29.01.2022УКРАЇНА
Коломийська міська рада
Виконавчий комітет
 
РІШЕННЯ
 
м. Коломия
 
від 25.01.2022р.  № 4
 

Деякі питання здійснення соціальних виплат


На виконання Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених громадян», постанов Кабінету Міністрів України від 08.06.2016 року № 365 «Деякі питання здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам» (зі змінами), від 01.10.2014 року № 509 «Про облік внутрішньо переміщених осіб» (зі змінами), керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», у зв’язку з кадровими змінами виконавчий комітет міської ради

вирішив:


1.        Затвердити склад комісії з питань призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам (додається).

2.        Затвердити Положення про комісію з питань призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам (додається).

3.        Визнати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету міської ради від 20.07.2021 року № 211 «Деякі питання здійснення соціальних виплат».

4.        Координацію роботи та узагальнення інформації покласти на головного відповідального виконавця – управління соціальної політики міської ради (Людмила ЯРЕМЧУК).

5.        Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови Миколу АНДРУСЯКА.
Міський голова                                                                             Богдан СТАНІСЛАВСЬКИЙЗАТВЕРДЖЕНО

рішення виконавчого комітету міської ради

від 25.01.2022 р. № 4


Склад

комісії з питань призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особамАНДРУСЯК

Микола Михайлович

-

заступник міського голови, голова коміcії;

СІКОРСЬКА

Тетяна Степанівна

-

начальник відділу призначення державних допомог та компенсацій управління соціальної політики міської ради, заступник голови комісії;

ЗАВОРОТНА

Оксана Михайлівна

-

заступник начальника відділу призначення державних допомог та компенсацій управління соціальної політики міської ради, секретар комісії.


Члени комісії:

БИРЧАК

Лілія Василівна-

головний спеціаліст відділу призначення державних допомог та компенсацій управління соціальної політики міської ради;

БІЛОУС

Мар’яна Василівна

-

головний спеціаліст відділу правової роботи управління соціальної політики міської ради;

ВІКАРЬ

Вячеслав Маркович

-провідний юрисконсульт Коломийської міськрайонної філії Івано-Франківського обласного центру зайнятості (за згодою);

КОНДРУК

Любов Миколаївна

-адміністратор відділу ведення реєстру територіальної громади управління «Центр надання адміністративних послуг» міської ради;

ПЕРЕГІНЕЦЬ

Олеся Вікторівна

-

головний спеціаліст відділу з питань виплати пенсій № 7 управління з питань виплати пенсій Головного управління Пенсійного фонду України в Івано-Франківській області (за згодою);

ЮЗЬКІВ

Яніна Володимирівна

-

заступник начальника відділу персоніфікованого обліку та обслуговування пільгових категорій громадян, осіб з інвалідністю управління соціальної політики міської ради.
Заступник начальника управління                                 Людмила ЯРЕМЧУК


ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення виконавчого комітету міської ради

від 25.01.2022 р. № 4ПОЛОЖЕННЯ

про комісію з питань призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам


1.Загальні положення


1.1. Комісія з питань призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам (далі Комісія), створена з метою прийняття рішень про призначення (відновлення) або відмову у призначенні (відновленні) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам відповідно до Порядку призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.06.2016 № 365, зі змінами, а також з метою сприяння реалізації прав внутрішньо переміщених осіб на отримання усіх видів соціальної допомоги та компенсацій, матеріального забезпечення, надання соціальних послуг (далі - соціальні виплати) за рахунок коштів державного бюджету.

       1.2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, постановою Кабінету Міністрів України від 08.06.2016 № 365 «Деякі питання здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам» зі змінами, рішеннями міської ради, рішеннями виконавчого комітету міської ради, розпорядженнями міського голови, цим Положенням та іншими нормативно - правовими актами.

       Персональний склад Комісії затверджується рішенням виконавчого комітету міської ради. До складу комісії входять: заступник міського голови, представник управління соціальної політики міської ради, Коломийської міськрайонної філії Івано – Франківського обласного центру зайнятості, управління з питань виплати пенсій Головного управління Пенсійного Фонду України в Івано – Франківській області, управління «Центр надання адміністративних послуг» Коломийської міської ради.

Комісія несе відповідальність за організацію своєї роботи згідно цього Положення та за прийняті нею рішення. 

2. Основні завдання та функції комісії

2.1. Основними завданнями комісії є:

- прийняття рішення про призначення (відновлення) або відмову у призначенні (відновленні) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам, у випадках визначених законодавством, та з урахуванням акта обстеження матеріально-побутових умов сім’ї.

2.2. Для виконання основних завдань комісія розглядає подання управління соціальної політики Коломийської міської ради щодо призначення (відновлення), відмову у призначенні (відновленні) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам.

3. Права

3.1. Комісія розглядає подання про призначення (відновлення) або про відмову у призначенні (відновленні) внутрішньо переміщеним особам соціальних виплат протягом 5 робочих днів з дня отримання такого подання.

За результатами розгляду подання, з урахуванням акта обстеження матеріально-побутових умов сім’ї, Комісія може прийняти рішення про призначення (відновлення) або відмову у призначенні (відновлення) соціальної виплати з моменту припинення її виплати, в тому числі з урахуванням інформації про стан фінансування та виплати, що оприлюднюється на офіційному веб-сайті Міністерства соціальної політики України або інших органів, що здійснюють соціальні виплати.

Комісія, крім підстав відмови у призначенні (відновленні) соціальної виплати, передбачених законодавством, може відмовити заявникові у призначені (відновленні) такої виплати, в разі його відсутності за фактичним місцем проживання/перебування, зазначеним у заяві про призначення (відновлення) соціальної виплати.

Комісія має право винести позитивне рішення про відновлення соціальної виплати  в разі підтвердження фактичного місця проживання внутрішньо переміщеної особи на території Коломийської територіальної громади.

У разі прийняття рішення про призначення (відновлення) або відмову у призначенні (відновленні) соціальної виплати комісія не пізніше наступного робочого дня надсилає копію такого рішення управлінню соціальної політики Коломийської міської ради.

Управління соціальної політики Коломийської міської ради на підставі рішення комісії призначає (відновлює) таку соціальну виплату з місяця, в якому надійшла заява внутрішньо переміщеної особи. Суми соціальних виплат, які не виплачені за минулий період, обліковуються в органі, що здійснює соціальні виплати, та виплачуються на умовах окремого порядку, визначеного Кабінетом Міністрів України.

3.2. Комісія також має право:

-        одержувати додаткові довідки від заявника, що підтверджують конкретні обставини, викладені у заяві;

-        запрошувати заявника на засідання Комісії;

-        виїжджати до помешкання заявника з метою ознайомлення умов проживання.


4. Організація роботи

4.1. Керівництво роботою Комісії здійснює її голова, у разі його відсутності - заступник голови комісії.

4.2. Голова комісії організовує роботу Комісії і несе персональну відповідальність за виконання покладених на Комісію функцій.

4.3. Секретар комісії веде протоколи Комісії та готує витяги з протоколу Комісії. У разі тимчасової відсутності секретаря комісії, виконання його обов’язків покладається головою комісії на одного з членів комісії.

4.4. Формою роботи Комісії є засідання, які проводяться в разі потреби.

4.5. Рішення з питань, що розглядаються на засіданні Комісії приймаються більшістю голосів у присутності не менше двох третин членів комісії. У разі рівного розподілу голосів, голос голови комісії є вирішальним.

4.6. Рішення Комісії записуються до протоколу, який підписується головуючою на засіданні особою, секретарем та членами комісії.

4.7. Підготовка документів для розгляду заяв покладається на управління соціальної політики Коломийської міської ради.

4.8. Рішення Комісії про відмову у призначенні (відновленні) соціальної виплати може бути оскаржено до суду.
Заступник начальника управління                                                        Людмила ЯРЕМЧУК2011-2024 © Всі права застережено.