НОРМАТИВНІ АКТИ
КОЛОМИЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

П'ятница, 22 лютого 2019 року
 Рішення виконавчого комітету  "Про виконання програми соціально-економічного та культу..."  № 96 від 29.05.2018р. 
Документ №96 від 29.05.2018р. Чинний
        

 
Повязані документи

Пов'язаних документів немає

 
Історія документа

Історії немає

 
Публікації документа

02.06.2018УКРАЇНА
Коломийська міська рада
Виконавчий комітет
 
РІШЕННЯ
 
м. Коломия
 
від 29.05.2018р.  № 96
 

Про виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку міста за 2017 рік та схвалення Програми соціально-економічного та культурного розвитку міста Коломиї на 2018 рік


Розглянувши інформацію про підсумки виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку міста за 2017 рік та проект Програми соціально-економічного та культурного розвитку міста Коломиї  на 2018 рік, керуючись Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні",  виконком міської  ради

                               

в и р і ш и в:


1. Інформацію про стан соціально-економічного та культурного розвитку міста за 2017 рік взяти до відома.

2. Схвалити Програму соціально-економічного та культурного розвитку міста Коломиї  на 2018 рік (додається).

3. Відділу економіки та муніципального розвитку міської ради (Н.Геник) забезпечити подання Програми для затвердження міською радою в установленому порядку. 

4. Координацію робіт та узагальнення інформації про виконання Програми покласти на відповідального виконавця — відділ економіки  та муніципального розвитку міської ради (Н.Геник).

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови С.Коцюра.

Міський голова                                                                                                          І.Слюзар                                                         

З м і стВступ………………………………………………………………………………….5

I. Аналітична частина…………………………………………………………….….6

1. Соціально-економічний розвиток міста Коломиї у 2017 році………………….6

2. Хід виконання у 2017 році місцевих цільових програм у відповідних

галузях і сферах діяльності………………………………………………………...31


II. Цілі та завдання на 2018 рік………………………………………………….….34


III. Основні напрями економічної і соціальної політики міста у 2018 році……..35


ІV. Першочергові завдання соціально-економічного розвитку, над

якими буде працювати керівництво Коломийської міської ради у

2018 році………………………………………………………………………...…..39ДОДАТКИ


Додаток 1

Основні показники економічного і соціального  розвитку
міста Коломиї ……………………………………………………40
Додаток 2

Інформація про місцеві цільові програми, які реалізуються в 2017 році по місту Коломиї ………………………………………………………………….....47Додаток 3       

Фінансове забезпечення виконання заходів Програми соціально-економічного та культурного розвитку міста Коломиї  у 2018 році……………………...……………………54

Паспорт Програми


Назва Програми

Програма соціально-економічного та культурного розвитку міста Коломиї  на 2018 рік

Підстави для розробки Програми

- Закон України від 23.03.2000 року № 1602-ІІІ «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України»;

- постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2003 року № 621 «Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету»;

- постанова  Кабінету Міністрів України від 31.05.2017 року № 411 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2018-2020 роки».

В основу Програми покладені ключові положення: Стратегії розвитку Івано-Франківської області на період до 2020 року, затвердженої рішенням обласної ради від 17 жовтня 2014 року №1401 - 32/2014; Стратегії розвитку міста Коломиї на період до 2027 року, затвердженої рішенням міської ради від 25.05.2017 №1511-21/2017.

Оприлюднення Програми

на офіційному веб-сайті м.Коломиї

kolrada.gov.ua

Дата затвердження Програми


Замовник Програми

Коломийська міська рада


Головні розробники Програми

Відділ економіки та муніципального розвитку міської ради


Відповідальні за виконання

програмних заходів (головні виконавці)

- відділ економіки та муніципального розвитку міської ради;

- структурні підрозділи міської ради

Очікувані результати Програми

- наповнення міського бюджету;

- підвищення рівня енергозбереження та ефективності використання енергоресурсів у всіх сферах господарювання;

- розвиток малого та середнього бізнесу;  поліпшення екологічного стану міста;

- вдосконалення надання послуг мешканцям міста підприємствами житлово-комунального господарства;

- розвиток транспортної інфраструктури міста; всебічний розвиток гуманітарної сфери;

- розвиток туризму.

Розділи Програми

Вступ

I. Аналітична частина

1. Соціально-економічний розвиток міста Коломиї у 2017 році

2. Хід виконання у 2017 році місцевих цільових програм у відповідних галузях і сферах діяльності


II. Цілі та завдання на 2018 рік


III. Основні напрями економічної і соціальної політики міста у 2018 році


ІV. Першочергові завдання соціально-економічного розвитку, над

якими буде працювати керівництво Коломийської міської ради у

2018 році


ДОДАТКИ


Додаток 1 Основні показники економічного і соціального розвитку

                  м.Коломиї

Додаток 2 Інформація про місцеві цільові програми, які

                  реалізуються у 2018 році по місту Коломиї

Додаток 3 Фінансове забезпечення виконання заходів Програми соціально-економічного та культурного розвитку міста Коломиї  у 2018 році

Строки реалізації Програми

2018 рік

Основні джерела фінансування заходів Програми

 1. міський бюджет;

Обсяг коштів міського бюджету

2018 рік  - 110,00 тис. грн.

Система організації контролю за виконанням Програми

Контроль за виконанням заходів Програми здійснюють:

-  міська рада;

- постійна комісії з питань бюджету, інвестицій, соціально-економічного розвитку та зовнішньо-економічних відносин;

 1. - виконавчий комітет міської ради

Керівник програми                   

Перший заступник міського голови             __________                  С.Коцюр                        

                                                                                 (підпис)

   

                               

Вступ


Програму соціально - економічного та культурного розвитку міста Коломиї  на 2018 рік (далі – Програма) розроблено відділом економіки та муніципального розвитку міської ради спільно з іншими структурними підрозділами виконавчого комітету міської ради за участю підприємств, установ, організацій.

Законодавчою основою для розроблення Програми є Закон України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України», постанов Кабінету Міністрів України від 26.04.2003 року № 621 «Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету» і від 31.05.2017 року № 411 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2018-2020 роки».

В основу Програми покладені ключові положення: Стратегії розвитку Івано-Франківської області на період до 2020 року, затвердженої рішенням обласної ради від 17 жовтня 2014 року №1401 - 32/2014; Стратегії розвитку міста Коломиї на період до 2027 року, затвердженої рішенням міської ради від 25.05.2017 №1511-21/2017.

Програма підготовлена на основі аналізу розвитку міста за попередній період та визначає цілі, пріоритети соціально-економічного розвитку та прогнозні показники на 2018 рік, а також заходи, спрямовані на забезпечення необхідних умов для стабілізації економіки та запобігання економічному спаду. Реалізацію намічених заходів та досягнення прогнозних показників передбачається здійснювати через економічні важелі державного регулювання та шляхом виконання цільових програм.I. Аналітична частина

1. Соціально-економічний розвиток міста Коломиї у 2017 році


Демографічна ситуація


Чисельність наявного населення у місті станом на 1 січня 2018р.  становила  61 тис. осіб.

У 2017р. зареєстровано 507 новонароджених та 656 померлих проти 574 та 640 осіб відповідно у попередньому році. Обсяг природного скорочення збільшився з 66 осіб у 2016р. до 149 осіб у 2017р.


Зайнятість та безробіття


Середньооблікова кількість штатних працівників підприємств, установ, організацій та їхніх відокремлених підрозділів із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб по місту у ІV кварталі 2017р. склала 10304 особи, що становить 5,4% загальної кількості працівників по області (у ІІІ кварталі 2017р. – 10071 особу або 5,3% відповідно). За кількістю штатних працівників у ІV кварталі 2017р. місто посіло 5 місце серед міст обласного значення та районів області.

Упродовж 2017р. статус зареєстрованого безробітного (включаючи Коломийський район), за даними Коломийської міськрайонної філії Івано-Франківського обласного центру зайнятості, отримали 3588 осіб проти 3969 осіб у 2016 р.

Кількість зареєстрованих безробітних на кінець грудня 2017р. становила 903 особи, що на 8 осіб більше, ніж на кінець листопада 2017р. Допомогу по безробіттю отримали 84,8% осіб, які мали статус безробітного.

Із загальної кількості безробітних 58,4% складали жінки, 41,4% молодь у віці до 35 років.

Структура зареєстрованих безробітних за окремими соціальними групами наведена в таблиці:
Кількість зареєстрованих безробітних 

на кінець грудня 2017р.

осіб

у % до

листопада

2017р.

грудня

2016р.

Безробітні, всього

903

100,9

87,1

з  них
жінки

527

96,5

98,0

молодь у віці до 35 років

374

95,4

81,1

особи, які проживають

у сільській  місцевості

445

108,5

94,3

особи, які мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню

362

97,8

84,8

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогу по безробіттю впродовж грудня 2017р., становила 626 осіб. Середній розмір допомоги по безробіттю становив 1912,5 грн, що складає 59,8% законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (у грудні 2017р. – 3200 грн).

Кількість вакансій, заявлених роботодавцями, у грудні 2017р. порівняно з листопадом 2017р. зменшилась у 3,8 раза і на кінець місяця становила 33 одиниці (на кінець грудня 2016р. – 23 одиниці).

Навантаження зареєстрованих безробітних на одну вакансію на кінець грудня 2017р. становило 27 осіб.

Інформація щодо кількості зареєстрованих безробітних, попиту та пропозиції на робочу силу за професійними групами наведена в таблиці:


(на кінець грудня)


Кількість зареєстрованих безробітних, осіб

Кількість

вакансій,

одиниць

Навантаження

на одну

вакансію, осіб

2017р.

2016р.

2017р.

2017р.

2016р.

2017р.
Усього

903

1037

33

23

27

45

Законодавці, вищі державніслужбовці, керівники,менеджери (управителі)

181

230

2

2

91

115

Професіонали

130

158

3

1

43

158

Фахівці

158

154

5

1

32

154

Технічні службовці

54

62

5

1

11

62

Працівники сфери торгівлі та

послуг

132

165

5

7


26


24

Кваліфіковані робітники

сільського та лісового

господарств, риборозведення

та рибальства

13

22

1

13


Кваліфіковані робітники з

інструментом

89

95

6

1


15


95

Робітники з обслуговування,

експлуатації та контролю-

вання за роботою техноло-

гічного устаткування,

складання устаткування та

машин

84

88

3

72813

Найпростіші професії1

62

63

3

3

21

21


Доходи населення


Розмір середньомісячної заробітної плати штатних працівників1 підприємств, установ, організацій та їхніх відокремлених підрозділів із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб у ІV кварталі 2017р. склав 6146 грн, що становить 94,7% від середньообласного показника (у ІІІ кварталі 2017р. ці показники становили 5608 грн та 89,5% відповідно). За розміром заробітної плати у ІV кварталі 2017р. місто посіло 10 місце серед міст обласного значення та районів області.

Станом на 1 січня 2018р. заборгованість із виплати заробітної плати на підприємствах, в установах, організаціях міста (враховуючи підприємства-банкрути та економічно неактивні підприємства) відсутня.


Послуги


На ринку послуг міста протягом IV кварталу 2017р. працювало 124 підприємства (юридичні особи), основним видом діяльності яких є надання послуг.

Обсяг послуг, реалізованих споживачам підприємствами сфери послуг, за цей період склав 32,2 млн.грн, з них на 23,7 млн.грн реалізовано послуг населенню, на 6,5 млн.грн – підприємствам (установам), на 2 млн.грн – іншим споживачам.

У структурі загального обсягу реалізованих послуг 31,1% складали послуги транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності, 14,8% – послуги інформації та телекомунікацій, 13,2% – з професійної, наукової та технічної діяльності, 12,5% – у сфері операцій з нерухомим майном, 10,7% – у сфері освіти, 7,9% – з діяльності у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування, 9,8% – інші види послуг.


Капітальні інвестиції


За січень–грудень 2017р.  підприємствами та організаціями міста за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 323,8 млн.грн капітальних інвестицій (за січень–грудень 2016р. – 166,4 млн.грн). Частка міста у загальнообласному обсязі капітальних інвестицій склала 3,6% (за січень–грудень 2016р. – 2,5%).

Майже весь обсяг капітальних інвестицій (99,9% загального обсягу) спрямовано у матеріальні активи. Інвестиції у житлові будівлі склали 44,2% загального обсягу капітальних інвестицій у  матеріальні активи,  нежитлові будівлі та  інженерні споруди – 24,9%,  машини, обладнання та інвентар – 24,3% транспортні засоби – 2,9%, землю, довгострокові біологічні активи рослинництва та інші матеріальні активи – 3,7%.  

У загальному обсязі капітальних інвестицій витрати на придбання нематеріальних активів становили 0,1%. В обсязі придбаних нематеріальних  активів    переважають   витрати  на  придбання   прав  на комерційні позначення, об’єкти промислової власності, авторські та суміжні права, патенти, ліцензії, концесії тощо.

Основним джерелом фінансування капітальних інвестицій виступають кошти населення на будівництво житла, за рахунок яких освоєно 43,8% загального обсягу інвестицій. Частка коштів  підприємств та організацій у загальному обсязі капітальних інвестицій становила 28,9%, місцевих бюджетів – 20%.

Переважну частину (66,2%) загального обсягу капітальних інвестицій (214,2 млн.грн) було спрямовано у придбання та створення нових активів. Витрати на придбання активів, які були у використанні, склали 6,1%; капітальний ремонт, реконструкцію, модернізацію та вдосконалення активів – 27,7%.

У розрахунку на одну особу населення обсяг капітальних інвестицій по місту склав 5343,3 грн (по області – 6509,4 грн), що відповідає 6 місцю серед міст обласного значення та районів області.


ПромисловістьЗа 2017р. обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) склав 508,9 млн.грн. Частка міста у загальнообласному обсязі реалізації становила 1,1% (у 2016р. – 1%). У розрахунку на одну особу населення міста обсяг реалізованої промислової продукції склав 8,3 тис.грн (в цілому по області – 34,3 тис.грн), що відповідає 11 місцю серед міст обласного значення та районів області.

У структурі реалізованої продукції за основними промисловими групами 63,4% займали товари проміжного споживання, 28,8% – споживчі товари короткострокового та тривалого використання, 5,1% – енергія, 2,7% – інвестиційні товари.

Промисловий комплекс міста представлений підприємствами з виробництва харчових продуктів і напоїв, текстильного виробництва і виробництва одягу, виготовлення виробів з деревини і паперу, будівельних матеріалів із глини, виробів із бетону, гіпсу та цементу, з виробництва готових металевих виробів, проводів, кабелів і електромонтажних пристроїв, меблів, ігор та іграшок, постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря.

Крім того більше вироблено проводу, крученого, шнурів плетених та виробів подібних з міді, меблів для сидіння переважно з дерев'яним каркасом, потягів іграшкових та приладдя до них, моделей у зменшеному розмірі інших, наборів для складання та конструкторів дитячих, футболок, майок й подібних виробів, трикотажних, занавісок та штор для інтер’єру  – в 1,6–5,4 раза; борошна, елементів конструкцій збірних для будівництва з цементу, бетону або каменю штучного, меблів для офісів металевих – на 17,4–41,7%; вод непідсолоджених й неароматизованих, килимів та покриття для підлоги текстильних інших, тканих, серветок для миття підлоги, посуду, ганчірок та виробів подібних для прибирання (тентів для автомобілів),  деревини пресованої у вигляді блоків, плит, брусків чи профілів, плиток та плит керамічних (на 4,5–14,2%).

Разом з цим, у 2017р. менше, ніж у попередньому році, вироблено риби, у т.ч. філе, копченої на 28,6%; риби, переробленої чи консервованої в інший спосіб, крім готових страв із риби – у 2,7 раза, панчішно-шкарпеткових виробів інших (уключаючи шкарпетки) у 3 рази, журналів реєстраційних, книг бухгалтерських, швидкозшивачів (папок), формулярів і бланків, виробів канцелярських інших, з паперу чи картону – у 5 разів.

Крім того зменшено виробництво хліба та виробів хлібобулочних,  дверей та їх коробок та порогів з деревини, цегли невогнетривкої керамічної будівельної (крім виробів з борошна кам'яного кремнеземистого чи грунтів діатомітових), провідників електричних на напругу не більше 1000 В, меблів для спалень, їдалень і віталень на 4–19%; соків фруктових та овочевих, суконь, спідниць та спідниць-брюк (крім трикотажних), жіночих та дівчачих, сумішей будівельних сухих – в 1,5–5,5 раза.

Потенціал промислового комплексу міста формують: приватне акціонерне товариство "Коломийське заводоуправління будівельних матеріалів", приватні підприємства "Прикарпаткабель", "Коломийський хлібокомбінат", товариства з обмеженою відповідальністю "Зерно-переробна компанія "Юмас", "Тенмарк", "Консервний завод "Консерваторія", "Коломийський бетон", "Виробничо-комерційна фірма "Тріумф".

Також випуск промислової продукції здійснюють підприємства малого бізнесу, промислові підрозділи непромислових підприємств, які виробляють хліб та вироби хлібобулочні, вікна, двері з пластмас, розчини бетонні, готові для використання, котли центрального опалення, сейфи і вогнетривкі шафи, меблі дерев’яні, займаються виготовленням паперових виробів, поліграфічною діяльністю, постачанням пари, гарячої води та кондиційованого повітря.

Найбільшими платниками податків  є:

Харчова промисловість:

 • ПП «Коломийський хлібокомбінат» - 3650,60 тис. грн. (в т.ч. до міського бюджету 1153,10 тис.грн.);
 • ВАТ «Дятківці» - 2619,30 тис. грн. (в т.ч. до міського бюджету 1589,40 тис.грн.);
 • ТЗОВ ЗПК «ЮМАС» - 2593,90 тис. грн. (в т.ч. до міського бюджету 1075,80 тис.грн.);
 • ТЗОВ «ВКФ «Тріумф» - 1872,8 тис. грн. (в т.ч. до міського бюджету 1059,0 тис.грн.);
 • ВАТ «Консеровний завод «Консерваторія»» - 114,90 тис. грн. (в т.ч. до міського бюджету 51,90 тис.грн.);
 • КТВП «Коломиялісторг» - 72,10 тис. грн. (в т.ч. до міського бюджету 48,00 тис.грн.).

Виробництво інших нематалевих мінеральних виробів:

 • ЗАТ «Заводоуправління будматеріалів» - 20591,60 тис. грн. (в т.ч. до міського бюджету 7753,30 тис.грн.) ;
 • ТЗОВ «Коломийський бетон» - 407,97 тис. грн. (в т.ч. до міського бюджету 338,1 тис.грн.).

Легка промисловість:

 • ТзОВ «Тенмарк» - 5513,20 тис. грн. (в т.ч. до міського бюджету 3850,90 тис.грн.);
 • ДП «Пантера» - 625,20 тис. грн. (в т.ч. до міського бюджету 169,10 тис.грн.);
 • ПП «Прикарпатські візерунки» -  267,97 тис. грн .(в т.ч. до міського бюджету 229,90 тис.грн.);
 • ЗАТ «Швейна фабрика» - 58,90 тис. грн. (в т.ч. до міського бюджету 45,80 тис.грн.)

Інші галузі - 17514,2 тис. грн. (в т.ч. до міського бюджету 8029,10 тис.грн.).

Яскравим прикладом залучення іноземного інвестора є будівництво заводу ЛЕОНІ на території міста. За результатами земельних торгів 6 травня 2016 року між Коломийською міською радою та ТзОВ «Леоні Ваерінг Системс УА» укладено договір про передачу підприємству  права оренди земельної ділянки площею 17,1809 га на вулиці Івана Шарлая в м.Коломиї під будівництво нового заводу з виготовлення кабельних мереж для автомобілів. До земельної ділянки було підведено інженерні мережі.

20 жовтня 2016 року у м.Коломиї відбулось урочисте закладення пам’ятної капсули у фундамент майбутнього заводу кабельної продукції німецького концерну LEONI.

29 вересня 2017 року – LEONI, провідний європейський виробник кабелів та кабельних мереж для автопромисловості та інших галузей офіційно відкрив свій другий завод в Україні. Перша черга будівництва заводу LEONI у Коломиї була завершена за дуже короткий проміжок часу – менш, ніж за 10 місяців. На даний час виробничі площі складають 6,500 мІ, а до 2020 року становитимуть 25,000 мІ. Сума інвестицій складає близько 15 млн. євро. Зокрема, на спорудження промислового об’єкта спрямують 6,6 млн. євро, а на його обладнання – 8 млн. євро.

У 2018 році розпочинають будівництво другої черги будівництва: загальна площа становитиме 16 400 м2, з яких 10 000 м2 – виробничі площі.

Концерн LEONI є всесвітньо відомим постачальником дроту, оптичних волокон та кабельних мереж, а також надає послуги для автомобільної та інших галузей. LEONІ розробляє та виготовляє високоякісну продукцію від одножильного проводу транспортного засобу до складних систем кабельних мереж. Крім того, діапазон послуг компанії охоплює виробництво кабельних продуктів, стандартизованих та специфічних проводів, укомплектованих систем для різноманітних промислових ринків.

Головним напрямком роботи концерну LEONІ в Україні є виробництво кабельних мереж для автомобільної промисловості. Виробничі потужності – 20000 нормогодин на добу, 120000 шт – різновидів кабельних мереж.

        Середньомісячна заробітна плата становить:

- з 29.09.2017 - 8 647,40 грн.;

- з 01.01.2018 – 9 315,80 грн.

Сплачені податки:

у 2017 році – 375,7 млн. грн. з них:

            - державний бюджет ( у т.ч. ЄСВ) – 230 415, 52 тис.грн., у т.ч. ЄСВ – 167 594, 67 тис.грн., податок на прибуток – 38 060,21 тис. грн.

           - місцевий бюджет (у т.ч. податок на доходи фізичних осіб) 145 328, 48 тис.грн., у  т.ч. податок на доходи фізичних осіб  м.Стрий – 139 050, 48 тис.грн.; податок на доходи фізичних осіб м.Коломия - 5 428, 94 тис.грн. (в тому числі до міського бюджету 3 257,00 тис.грн.), плата за землю м.Стрий – 126,86 тис.грн., плата за оренду землі м.Коломия – 722, 21 тис.грн.

          З метою відновлення господарської діяльності на заводі сільсько-господарських машин ВАТ «Коломиясільмаш» суб’єктом господарювання з іноземними інвестиціями ТзОВ «ВУД ПАНЕЛЬ ПЛЮС» за результатами проведеного аукціону Фондом державного майна України викуплено цех №25, в якому було проведено капітальний ремонт, встановлено та змонтовано обладнання для випуску продукції у сфері деревообробної промисловості.

       Реєстраційні дії щодо створення юридичної особи здійснено на початку минулого року, про що свідчить внесення відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 03.02.2017р. Основними видами  діяльності  підприємства є :

 • КВЕД 16.10 Лісопильне та стругальне виробництво;
 • КВЕД 16.23 Виробництво інших дерев’яних будівельних конструкцій  і столярних виробів .

     Станом на 03.01.2018 року  на підприємстві ТзОВ «ВУД ПАНЕЛЬ ПЛЮС»  створено 88 нових робочих місць, вкладено понад 20 000,00 тис.грн. капітальних інвестицій  та сплачено до бюджету 1 471,90 тис.грн. податків та надходжень, а саме:

 • податку з доходів фізичних осіб - 637,1 тис.грн.;
 • єдиного соціального внеску - 778,7 тис.грн.;
 • військового збору - 56,1тис.грн.

      В перспективі ТзОВ «ВУД ПАНЕЛЬ ПЛЮС» набуде статусу одного із найбільших роботодавців в м.Коломиї серед промислових підприємств, оскільки планують створити до 1000 нових робочих місць.


Будівництво


У 2017р. підприємствами  міста виконано будівельних робіт на суму 19,7 млн.грн, або 0,9% загальнообласного обсягу. Індекс будівельної продукції порівняно  з 2016р.  становив  94,7%.

У минулому році прийнято в експлуатацію  44761 м2 загальної площі житла, що на 44,5% більше, ніж у 2016р. Частка  міста у загальному обсязі  збудованого  в області  житла  становить  7,2%.

За 2017р. у місті прийнято в експлуатацію 108 будинків садибного типу, один одноквартирний  житловий будинок, один двоквартирний котедж  та  6  багатоквартирних житлових будинків.

Із об’єктів соціально-культурного призначення прийнято в експлуатацію амбулаторно-поліклінічні заклади на 43 відвідування   за зміну та автошкола.

Прийнято в експлуатацію ряд об’єктів і потужностей, серед  яких   потужність із виробництва комплектів проводів для свічок запалювання для двигунів та інших комплектів проводів для транспортних засобів (500 км),  електростанція, що працює на енергії сонця, приливів та хвиль   (0,47 тис.кВт), будівлі торговельні (2,5 тис.м2 торгової площі), мийні комплекси для машин (10,3 тис. обслугов.авто), кафе (70 посадкових місць), місцеві теплові мережі (3,67 Гкал/год) та інші.

Транспорт


Вантажні перевезення. Автомобільним транспортом підприємств та фізичних осіб-підприємців міста у 2017р. замовникам доставлено 57,3 тис.т вантажів, що на 12,8% більше, ніж у 2016 році. Вантажооборот становив 24,4 млн.ткм, що склало 86,5% обсягу попереднього року.

Пасажирські перевезення. Автомобільним транспортом перевезено 4,5 млн. пасажирів, з них 1,7 млн. (37,5%) – автотранспортом фізичних осіб-підприємців. Виконано пасажирооборот в обсязі 89 млн.пас.км, що на 14,1% більше,  ніж у 2016р.


Зовнішньоекономічна діяльністьОбсяги експорту товарів суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності міста за 2017р. склали 14,6 млн.дол. США, імпорту – 13,9 млн.дол. США. У порівнянні з 2016р. обсяги  експорту та імпорту збільшилися відповідно на 25,4% та на 28,7%.  Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 0,7 млн.дол. США, коефіцієнт покриття експортом імпорту склав 1,05. Питома вага міста в загальнообласних обсягах експорту та імпорту товарів склала по 2,2%.

Партнерами у зовнішній торгівлі товарами були нерезиденти з 42 країн світу.

Найбільше експортували товарів з міста до Словаччини (48,6% обсягів експорту міста), Сербії (7,4%), Італії (6,2%), Естонії (5,9%), Німеччини (4,2%), Румунії (3,8%). За межі країни переважно відвантажували текстильні матеріали та текстильні вироби (58,6%), деревину і вироби з деревини (18,1%), готові харчові продукти (8,4%), полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них (6,7%).

Вагомі обсяги імпортних надходжень отримано з Німеччини (38,3% обсягів імпорту міста), Швеції (17,4%), Італії (13,4%), Польщі (7,4%), Франції (4,6%). Основу надходжень з-за меж країни складали текстильні матеріали та текстильні вироби (34,1%), засоби наземного транспорту, крім залізничного (20%), полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них (18,1%), живі тварини, продукти тваринного походження (9,5%).

Обсяг залучених з початку інвестування прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) в економіку міста на 31 грудня 2017р. становив 17,9 млн.дол. США (2% загальнообласного показника), що на 6,8% більше обсягів інвестицій на початок 2017р., у розрахунку на одну особу населення – 296,5 долара  (по області – 660,3 дол.). За цим показником Коломия посіла 6 місце серед районів та міст обласного значення.

Інвесторами виступили 15 країн світу, основними з яких є Російська Федерація та Румунія.

Переважна частка прямих інвестицій (89,2% загального обсягу акціонерного капіталу) зосереджена на підприємствах промисловості    (16 млн.дол. США), у тому числі переробної – 15,1 млн.дол.(84%).


Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України


Станом на 1 січня 2018р. в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) на території міста налічувалось  1811 юридичних осіб та 91 суб'єкт економіки без статусу юридичної особи.  У порівнянні з 1 січня 2017р. кількість юридичних осіб збільшилась на   128 одиниць, а суб'єктів економіки без статусу юридичної особи – на 2 одиниці. За кількістю зареєстрованих юридичних осіб місто зайняло 2 місце серед міст обласного значення та районів області.

Найпоширенішими організаційними формами суб'єктів економіки міста серед юридичних осіб були товариства з обмеженою відповідальністю – 460 (25,4% загальної кількості юридичних осіб), приватні підприємства – 332 (18,3%),  об’єднання співвласників багатоквартирного будинку – 255 (14,1%), громадські організації – 159 (8,8%), органи влади, організації (установи, заклади) – 132 (7,3%), кооперативи – 120 (6,6%), профспілки, об’єднання профспілок – 89 (4,9%), політичні партії – 50 (2,8%) та комунальні підприємства – 49 (2,7%).


Енергоефективність та енергозбереження


З метою реалізації на місцевому рівні державної політики енергозбереження, запровадження комплексного підходу для зменшення фінансового навантаження на об’єднання співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельних кооперативів, що проводять заходи з енергозбереження у житлових будинках, у грудні 2017 року затверджено Програму підтримки впровадження енергозберігаючих заходів у місті Коломиї на 2018-2020рр., яка є спеціалізованою програмою, орієнтованою на фінансову підтримку об’єднань співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельних кооперативів  шляхом відшкодування частини суми кредитів, отриманих на впровадження енергоефективних та енергозберігаючих заходів.

У рамках інноваційного компонентуSmart City” спільного проекту ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду» реалізовано дві  фази мікропроекту «Безпечне та комфортне місто: встановлення системи відеоспостереження в громадських місцях міста», загальною кошторисною вартістю 1 31051 тис.гривень, в тому числі внесок ПРООН 001, 83 тис. грн., внесок міського бюджету 308, 68 тис.грн.

З метою підвищення енергоефективності соціальних об’єктів міста продовжується робота щодо оснащення загальноосвітніх шкіл міста сучасними модульними індивідуальними тепловими пунктами, які призначені для обліку, розподілу та регулювання теплової енергії в системах гарячого водопостачання та опалення. Індивідуальний тепловий пункт має можливість погодозалежного автоматичного регулювання температури теплоносія в системі. У рамках реалізації демонстраційного компоненту другого етапу проекту «Школа Енергії», в якому НВК №9 міста Коломиї є пілотною школою, придбано модульний індивідуально-тепловоий пункт. Другий етап проекту «Школа енергії» реалізується за підтримки проекту "Створення енергетичних агентств в Україні", що впроваджується компанією «Німецьке товариство міжнародного співробітництва (GIZ) ГмбХ» за дорученням Федерального міністерства довкілля, охорони природи, будівництва та безпеки ядерних реакторів Німеччини. Загальна сума гранту становить 300,00 тис. грн. Реалізація даного проекту дозволить знизити витрати в межах 15-30% теплової енергії на опалення при збереженні необхідних параметрів теплоносія в системі опалення.

Місто Коломия йде шляхом впровадження сучасних енергозберігаючих технологій та використання альтернативних джерел опалення. На даний час у місті працює 5 котелень на дровах, які забезпечують опалення 25 % освітніх закладів міста. В 2017 році було закуплено 2 твердопаливні котли для переведення ще однієї газової котельні на тверде паливо.


Інвестиційна діяльність


Одним із яскравих прикладів реалізації інвестиційних проектів на території міста впродовж 2015-2017 років, спрямованих на муніципальний розвиток, став спільний проект ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду». Основним завданням якого було надання підтримки органам місцевого самоврядування та місцевим громадам у реформуванні відносин у житловому секторі, створенні та розвитку об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ), проведенні капітальних ремонтів житлового фонду ОСББ щодо підвищення енергоефективності будинків. Бюджет Проекту МРГ-III для м. Коломиї протягом 2015-2017 років становив 10 250,00 тис. грн., в тому числі внесок ПРООН — 5 400,00 тис. грн., ОСББ та громадських організацій — 0,672 тис.грн., бюджетне співфінансування — 4 175,00 тис.грн.

Загалом участь у проекті взяло 18 ОСББ, які налічують 26 багатоквартирних житлових будинків, з яких: 4 - до 9 поверхів та 22 - до 5 поверхів. Загальна кількість бенефіціарів понад три тисячі осіб та два соціальні об’єкти.

У рамках інноваційного компонентуSmart City” спільного проекту ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду» реалізовано дві  фази мікропроекту «Безпечне та комфортне місто: встановлення системи відеоспостереження в громадських місцях міста», загальною кошторисною вартістю 1 310, 508 тис.грн., в тому числі внесок ПРООН 1 001,83 тис. грн., внесок міського бюджету 308,68 тис. грн.

Триває активна робота в напрямку залучення коштів Державного бюджету для реалізації інфраструктурних проектів на території міста. Зокрема, залучено кошти державного фонду регіонального розвитку для реалізації проекту: «Будівництво типової будівлі басейну «H2O-CLASSIC», загальною кошторисною вартістю 214 649, 312 тис. грн., реалізація якого охоплює період з вересня 2017 року по вересень 2019 року.

З метою забезпечення мешканців міста місцями активного спортивного відпочинку до Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України на стадії реалізації знаходиться три проекти щодо будівництва футбольних полів зі штучним покриттям на території м.Коломиї:

- Реконструкція спортивного майданчика біля будинку №248 по вул.Мазепи в м.Коломия Івано-Франківської області – 1 374,186 тис.грн.

- Реконструкція футбольного поля із штучним покриттям стадіону "Юність" по вул.С.Петлюри, 11а в м.Коломия Івано-Франківської області -1 498,00 тис.грн. ;

- Футбольне поле зі штучним покриттям Коломийської гімназії ім.М.Грушевського по вул. І. Франка, 19 м. Коломия - 1 498,00 тис.грн.


Земельні ресурси 


       До відділу земельних відносин Коломийської міської ради станом на 31.12.2017 року надійшло для розгляду 1365 заяви, в тому числі:

       - від фізичних осіб –  1120 заяви.

- від юридичних осіб – 245 заяв.

       Протягом  2017 року до відділу земельних відносин Коломийської міської ради надійшло 75 заяв на виділення земельних ділянок під індивідуальне житлове будівництво, підготовлено та винесено на розгляд  сесії міської ради 435 проектів рішень, в яких розглянуто 874 заяви щодо регулювання земельних відносин на території міста.

До Коломийської міської ради протягом звітного періоду надійшло 138 звернень від учасників АТО та членів їх сімей щодо виділення земельних ділянок на території міста.  Загалом, станом на 31.12.2017 року до Коломийської міської ради надійшло 573 звернення від учасників АТО та членів їх сімей щодо виділення земельних ділянок на території міста. Виділено 463 ділянок орієнтовною площею 34,4800 га. Відмовлено 18 особам. В черзі на отримання перебувають  87 учасників АТО та членів їх сімей (43 з них — не зареєстровані на території міста).

Протягом 2017 року Коломийською міською радою продано 12 земельних ділянок комунальної власності міста на загальну суму 1 114,751 тис.грн., з них 7 земельних ділянок реалізовано шляхом проведення земельних торгів на загальну суму 866,161 тис.грн. Інші 5 земельних ділянок продано шляхом викупу їх орендарями на загальну суму 248,590 тис.грн.

За 2017 рік Коломийською міською радою укладено 97 договорів оренди земельних ділянок (в тому числі 6 договорів щодо поновлення терміну оренди землі на новий строк та 10 договорів щодо внесення змін до існуючих договорів оренди землі). Загальна сума орендної плати від новоукладених  договорів оренди землі становить 3 566,316 тис.грн.

Один договір оренди землі укладений за результатами проведення земельних торгів з продажу права оренди земельної ділянки на вулиці Івана Шарлая із цільовим призначенням для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд  підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості. В ході проведення торгів ставка орендної плати збільшилася із 3% до 4,035 % від нормативної грошової оцінки земельної ділянки в рік.


Розвиток туризму у місті


Сьогодні розвиток туризму є одним з пріоритетних напрямів роботи міської ради. Коломия зі своєю багатою історією, контрастною архітектурою, доступною транспортною розв’язкою має всі можливості стати новим великим туристичним центром. Одним з основних напрямів Стратегії розвитку міста є «Коломия – регіональний та туристичний центр». У цьому напрямку зроблено багато роботи і ще багато заплановано на наступні роки.

З метою популяризації туризму серед представників туристичної галузі міста, науковців, молоді та громадських активістів в серпні цього року міською радою було оголошено конкурс на кращу екскурсію містом Коломиєю та на кращого гіда-екскурсовода. Переможця визначено у номінації «Кращий гід-екскурсовод».  Грошова винагорода складає 5 000 грн. Конкурси такого типу плануються проводиться щорічно.

Влітку минулого року міська рада підтримала хорошу ідею фестивалю вуличних мистецтв «Арт-візія» та вперше долучилася до організації цього свята. Участь в фестивалі взяло понад 200 учасників та волонтерів з різних регіонів України. Традиційно було створено стріт-мурал, що вже завоював статус нової туристичної  атракції міста.

На виконання Програми розвитку туризму в місті Коломиї на 2016-2020 роки було придбано сувенірну промопродукцію про можливості міста із використанням логотипу, яка сприятиме підняттю іміджу міста, його впізнаваності та брендінгу.

З метою промоції нашого міста як туристичного осередку цього року створено два відеоролики про Коломию, а саме «Коломийське Різдво» та «Фестиваль вуличних мистецтв «Арт-візія». У жовтні закінчилися роботи зі зйомок ще одного відеоролика про туристичні можливості міста Коломиї, презентація якого відбулася в кінці 2017 року.

Розвиток туристичної привабливості міста Коломиї, збільшення кількості туристів, залучення додаткових фінансових ресурсів через туристичну галузь покладено на Коломийський центр туризму та дозвілля.

Для ознайомлення з етнографічними особливостями та культурною спадщиною міста Коломийським центром туризму та дозвілля було проведено наступні святкові ярмарки:

- з 21.12.2016 до 22.01.2017 - святковий різдвяний ярмарок на площі Відродження. Задіяно дерев’яні будиночки та ятки. Під час ярмарку відбувалась виставка-продаж товарів новорічної тематики, смаколиків, національних прикрас та сувенірів. Святкова програма включала різдвяні колядки та щедрівки, що виконувались вірянами храмів м. Коломиї та гостями ярмарку. У ярмарку взяли участь біля 30 учасників. Надійшло 60,10 тис.грн.

- з 03.04.2017 до 23.04.2017 - святковий ярмарок «Коломийський Великдень», який відбувся на площі Шевченка та площі перед Музеєм писанкового розпису. Задіяно дерев’яні будиночки та ятки. Під час ярмарку відбувалась виставка-продаж товарів великодньої тематики, писанок, вишитого одягу, виробів з лози, глини та дерева, національних прикрас та сувенірів. Фестивальна програма включала: пасхальні ігри, гаївки, веснянки, театралізовані дійства, майстер-класи та конкурси писанкового розпису У ярмарку взяли участь біля 70 учасників. Надійшло 58, 50 тис.грн.

- з 12.08.2017 до 25.08.2017 - святковий Спаський ярмарок, присвячений до Дня міста, який відбувався на площі Відродження, проспекті Чорновола, площі Т.Шевченка, в центральному міському парку імені К.Трильовського. 11.08.2017 року проведено урочистості з нагоди відкриття ярмарку «Медовий Спас». Учасниками фестивального ярмарку були не тільки бджолярі Карпатського регіону, але й з усієї України. Медова продукція різноманітна: всі види меду, пилок, маточне молоко, бджолиний хліб, вироби з воску та інше.

У Спаському ярмарку було задіяно більше 300 учасників, з них біля 40 майстрів, які реалізували різноманітну продукцію: вироби ручної роботи з дерева, лози, бісеру, обереги, віночки, українські сувеніри, продукти бджолярства та ін. Надійшло біля 91,30 тис.грн.

Для організації ярмарків було проведено роботи з рекламного та інформаційного забезпечення учасників, реєстрація учасників, послуги з транспортування торгових дерев’яних будиночків, послуги з прибирання та вивезення сміття із місць проведення ярмарку, послуги із забезпечення електроенергією учасників. Для цього було укладено відповідні договори та залучено додатково працівників та волонтерів.

Також Коломийським центром туризму та дозвілля було проведено роботу з організації торгових місць під час проведення Дня пісні в парку Трильовського, фестивалю вуличних мистецтв «Арт-візія», «Дня молоді».

Для організації дозвілля школярів, студентства, жителів Коломиї та району розроблено наступні екскурсії: «Карпатське кільце», «Героїчні твердині Поділля», «До Франківська в Аквапарк», «Чернівці – корабель насолод», «Яремче – Буковель», «Кришталева печера», «Львів», «Волинські нариси. м. Луцьк», «Замки Закарпаття», «Чорноморські усмішки. м. Одеса».

Для забезпечення екскурсійного обслуговування укладено відповідні договори з перевізниками, страховими компаніями. Налагоджено співпрацю з екскурсоводами, музеями, майстрами інших туристичних міст.


Природоохоронні заходи


У полі зору міської ради продовжують залишатися питання екології та раціонального природокористування.

З державного фонду охорони навколишнього природного середовища виділено 17 751,054 тис.грн. на реконструкцію берегоукріплення – влаштування дамби на р. Прут в районі парку ім. Т. Шевченка. На даний час розпочаті роботи та освоєно кошти в сумі 16 277, 466 тис.грн.

По охороні навколишнього природнього середовища за рахунок коштів міського бюджету проведено очищення 7 200 м.п берегів та 3 100 м.п русел річок загальною сумою 120, 0 тис. грн.

За рахунок коштів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища та міського бюджету проводились роботи по будівництву каналізаційних мереж по місту, а  саме: проведені роботи по будівництву каналізації по вул.Косачівській та І.Сірка в сумі 993,329 тис.грн, по вул.Кам’янецькій, Топоровського Дорошенка, Наливайка в сумі сумі 1 339,652 тис.грн, каналізаційної мережі вул.Куриласа, вул.Сельської в сумі 509,397 тис.грн, реконструкції каналізаційної мережі по вул.Родини Цісиків в сумі 96,334 тис.грн, розпочаті роботи по реконструкції каналізаційної мережі по вул. Театральній та виконано роботи в сумі 147,943 тис. грн. Після закінчення робіт міською владою будуть впроваджуватись заходи щодо відновлення пошкодженого покриття.

З обласного фонду охорони навколишнього природного середовища виділено 2 млн. грн. на будівництво притулку для безпритульних тварин в м.Коломия по вул. Горбаша, 10А. Вартість даного проекту становитиме близько 38 млн.грн. На даний час виготовлено проектно-технічну документації та екпертизу проекту.


Розвиток інфраструктури


Одним з головних завдань соціально-економічного розвитку міста залишається ремонт та утримання у безпечному  стані доріг та вулиць. 

В місті Коломиї, згідно обліку, існує 380 вулиць, проїздів, загальною протяжністю 123,3 км., із них 45 км. із закритою дощовою каналізацією. З них 115 вулиць з асфальтобетонним покриттям довжиною 77,7 км., 260 вулиць з гравійним покриттям довжиною 44,0 км. та 4 вулиці з покриттям бруківки, довжиною 1,1 км., 1 вулиця з цементобетонним покриттям довжиною 0,5 км.

Загальна площа дорожньої мережі складає 1185,2 тис. мІ, в т. ч.: з цементобетонним покриттям 3,6 тис. мІ,  з асфальтобетонним покриттям 891,4 тис. мІ,  з бруківки 32,1 тис. мІ, з гравійним покриттям 258,1 тис. мІ. Протяжність тротуарів 49,2 км., площа 165,4 тис. мІ.

В м.Коломиї існує 39 автомобільних мостів протяжністю 393 м/п і 6 пішохідних мостів протяжністю 47 м/п. З них 43 мости мають залізобетонні несучі конструкції, 2 мости – металеві несучі конструкції.

У 2017 році на потреби житлово-комунального господарства з бюджетів різного рівня  виділено 88 403,639 тис.грн, в тому числі на благоустрій міста 17 617,29 тис.грн, з них на ремонт дорожнього покриття 5 436,119 тис. грн та обслуговування засобів регулювання дорожнього руху 1 413,814 тис.грн; видатки з фонду розвитку 9 583,104 тис.грн, з фонду охорони навколишнього природного середовища 8384,432 тис.грн., на реалізацію інвестиційних проектів 34 064,0 тис.грн.

За рахунок коштів міського бюджету проводився поточний ремонт дорожнього асфальтового покриття міських вулиць. За 2017 року проведено ремонт дорожнього і тротуарного покриття по вулицях Довбуша, Карпатській, Драгоманова, Шевченка, Старий ринок, Франка, Коцюбинського, Українська, Котляревського, Валова, Майданського, Шарлая, Попадюка, Достоєвського, Полуботка, Кубійовича, Петрука, перехресть вулиць Січових Стрільців – Хмельницького, вулиць Бандери – Яворницького, вул. Миколайчука, пл.Привокзальна, Гірняка, Грушевського, бул. Л.Українки, Шухевича, Чехова, Трильовського площею 35 тис м2. На ці потреби використано 5 430,842 тис.грн.

Проводився  капітальний ремонт вул. Верещинського, Перемоги, Моцарта, Міцкевича, Гетьманської, тротуарів по бул. Л. Українки, Міцкевича, Верещинського та вул. Франка. З міського бюджету профінансовано дані роботи на суму 6 412,761 тис. грн. та проведено фінансування з державного бюджету на суму 8 959,051 тис.грн (за кошти державного бюджету розпочато ремонт вул. Франка від вул. Будівельної до залізничного переїзду. Відремонтовано 1 200 м.п. дорожнього покриття на суму 6660,162 тис.грн. та вул. Міцкевича від будинку № 86 до будинку № 102 протяжєністю 234 м.п. на суму 1400,0 тис.грн.).

Розпочато роботи по капітальному ремонту міжквартальних проїздів по вул. Богуна. В цілому капітальним ремонтом охоплено 18,0 тис. м2 дорожнього покриття та тротуарів. Виготовлено проектно-кошторисну документацію на реконструкцію вул. Шкрумеляка та споруди в парку ім. Т. Шевченка, роботи на яких заплановано виконати в 2018 році.

Проведено капітальний ремонт споруд «Студентського скверу» по вул. Чорновола на що витрачено 497,0 тис.грн. Проведено капітальний ремонт вуличного освітлення вулиць Рудика, Полуботка, Микитюків. Розпочато ремонт вулиць Мельничука, Хвильового, Паторжинського, Дружби, Вітовського, Галицької. Заплановано провести капітальний ремонт вуличного освітлення біля будинку № 248 по вул. Мазепи.

З метою впорядкування вулично-дорожньої мережі та покращення безпеки дорожнього руху виготовлено проектно-технічну документацію на влаштування кільцевих розв’язок на перехрестя вул. Чехова – Петлюри та Мазепи – Бандери, Бандери - Січових Стрільців, Карпатська - Майданського. Вартість будівельних робіт для впровадження даних проектів становитиме близько 6,0 млн.грн.

Проводилось утримання та технічне обслуговування 134 вулиць з існуючою мережею вуличного освітлення. В 2017 році встановлено 38 засобів контролю за автоматичним вмиканням-вимиканням вуличного освітлення, 400 світлодіодних світильників, 700 світлодіодних ламп, заощаджено 280 тис.кВт електричної енергії. В загальному обслуговується близько 107 км повітряних мереж вуличного освітлення.

Щоденно проводилось обслуговування 13 світлофорів, встановлено 67 дорожних знаків. Нанесено 2800 м2 дорожньої розмітки.

За рахунок коштів інвесторів та з співфінансуванням міського бюджету встановлено 36 камер відеоспостереження, які встановлені на основних перехрестях та соціально важливих об’єктах міста для контролю та оперативного реагування  на правопорушення.

За рахунок коштів міського бюджету встановлено три павільйони автобусних зупинок по вул.Криничній, бул.Л.Українки, в мікрорайоні вул.Леонтовича. На міському озері по вул.Чехова встановлено 10 лавок для сидіння та 11 урн для сміття.

Впродовж року з міського бюджету на поповнення статутного капіталу комунальних підприємств виділено 10 054,98 тис.грн., в тому числі КП«Коломияводоканал» - 3 041,5 тис.грн., КП «Житлоінфоцентр» - 3 086,5 тис.грн, КП «Полігон Екологія» - 3006,98 тис.грн., КП «Коломиятеплосервіс» - 600,0 тис.грн., КП «Коломийська міська ритуальна служба» - 170,0 тис.грн., КП«Коломийський центральний ринок» - 100,0 тис.грн., КП«Коломияпаркосервіс» - 50,0 тис.грн. За дані кошти комунальними підприємствами виконано ряд робіт для покращення стану комунального господарства міста.

Впродовж року з метою утримання об’єктів благоустрою за рахунок коштів, виділених на утримання об’єктів благоустрою, виконувались роботи з санітарної очистки, утримання дорожньої мережі, обслуговування вуличного освітлення, озеленення міста, утримання засобів регулювання дорожнього руху, утримання міських кладовищ по вул. Довбуша, Карпатській, утримання притулку для собак та інші роботи. Щоденно проводилось  прибирання території міста 29 прибиральниками. Очищено 924 дощезбірники мережі дощової каналізації. Зокрема, по санітарній очистці міста проведено очищення 1 300 шт. колодязів, встановлено 70 шт. решіток мережі дощової каналізації, ліквідовано 52од. стихійних сміттєзвалищ об’ємом 420 м3, встановлено 25шт. вуличних смітників. На проведення санітарної очистки міста використано кошти в сумі 5 850, 0 тис.грн.

Щоденно інспекторами відділу муніципальної інспекції здійснюється контроль за станом благоустрою міста, за дотриманням Правил благоустрою і утримання території міста Коломиї, ведеться боротьба зі стихійною торгівлею в центральній частині міста, а також по вулицях С.Бандери, Палія.

За 2017 рік відділом підготовлено та підписано 60 договорів щодо пайової участі в утриманні об’єкта  благоустрою. По договорам щодо пайової участі в утриманні об’єктів благоустрою до фонду соціально-економічного розвитку сплачено 206 123,27 гривень.

Інспекторами відділу винесено 44 приписи про усунення порушень законодавства у сфері благоустрою міста та складено 21 протокол про порушення законодавства у сфері благоустрою у місті Коломиї.

Відділом муніципальної інспекції розглянуто 102 звернення, заяв та скарг громадян, 15 депутатських звернень та запитів. Здійснено 220 обстежень об’єктів благоустрою міста Коломиї, а також проведено демонтаж незаконно встановлених 4 збірно-розбірних конструкцій (гаражів).

Окрім того, відділ муніципальної інспекції тісно співпрацює з відділами Коломийської міської ради, комунальними підприємствами та відділом поліції міста при вирішенні питань, які потребують нашої участі.

Спільно з Коломийським  ВП ГУНП в Івано-Франківській області було проведено рейди по вилученню під час продажу незаконно вирубаних ялинок.

Муніципальною інспекцією надано 103 дозволи на тимчасове порушення об’єктів благоустрою, пов’язаних з виконанням суб’єктами господарювання та фізичними особами земляних, ремонтних та інших робіт. По завершенню термінів, вказаних у дозволі, відділом муніципальної інспекції здійснено контроль за відновленням об’єктів благоустрою після виконання даних робіт.

Відділом муніципальної інспекції спільно із відділом архітектури та містобудування міської ради здійснено перевірку відповідності встановлених вивісок вимогам Порядку встановлення вивісок  м.Коломиї, затвердженого рішенням сесії міської ради №338-6/2016 від 13.04.2016 року. При виявленні порушення вимог Порядку встановлення вивісок м.Коломиї, суб’єктам підприємницької діяльності винесені приписи щодо приведення вивісок у належний стан.

       За 2017 рік відділом архітектури та містобудування опрацьовано 2333 звернень фізичних та юридичних осіб. Підготовлено на розгляд сесії міської ради 8 проектів рішень, та 27 проектів рішень на розгляд виконавчого комітету міської ради.

          Видано 106 містобудівних умов і обмежень забудови земельних ділянок, 153 будівельних паспортів, 21 паспортів прив`язки тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності.

        Проведено 3 засідання архітектурно-містобудівної ради та 3 засідання комісії з попереднього погодження місця розташування тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території міста Коломиї.

Відділом архітектури та містобудування міської ради 27 квітня 2017р. були проведені громадські слухання «Про правила розміщення зовнішньої реклами у місті Коломиї».                                                                         

        Спеціалісти відділу архітектури та містобудування протягом 2017 року проводили спільну роботу з Інститутом проектування міст «Діпромісто» щодо коригування генерального плану міста Коломиї. На даний момент розробка проекту перебуває на стадії розгляду спеціалістами для перевірки та виявлення неточностей.  Оголошено громадські слухання щодо розгляду проекту генерального плану.

         20 жовтня 2017 року проведено громадські слухання щодо розгляду проекту реконструкції площі Скорботи. Оголошено конкурс на кращу меморіальну композицію центральної частини площі.

       Продовжується робота по створенню автоматизованої інформаційної системи містобудівного кадастру на базі спеціалізованого програмно-технічного комплексу (Softpro).


Соціальний захист


У числі пріоритетів діяльності міста Коломиї є соціальний захист населення. Особлива увага приділена соціальному захисту учасникам антитерористичної операції на сході України.

В місті Коломия на 01.01.2018 року на обліку перебуває 9618 пільговиків, в тому числі 408 учасників АТО.

Протягом 2017 року державну соціальну допомогу отримали 4402 осіб на загальну суму 71 500,00 тис. грн. за рахунок коштів державного бюджету. Розмір виплаченої допомоги у 2017 році на 3 500,00 тис. грн. більший, ніж у минулому році, що пов’язане із збільшенням розмірів прожиткового мінімуму для різних категорій соціальних груп населення.

У 2017 році на обліку в департаменті перебувало 118 внутрішньо переміщених осіб, з яких 42 сім’ям з державного бюджету здійснено виплату на загальну суму 580,75 тис. грн.

За рахунок коштів державного бюджету протягом 2017 року:

 • виплачено одноразову матеріальну допомогу 17, звільненим з військової строкової служби, на загальну суму 26,7 тис. грн.
 • забезпечено путівками на санаторно-курортне лікування 47 осіб з інвалідністю з дитинства та загальногозахворювання, 24 ветерани війни.

За період 2017 року виплачено компенсацію за невикористане санаторно-курортне лікування 26 особам на суму 9 тис. 20 грн. Забезпечено технічними засобами реабілітації 31 особу з інвалідністю, протезно-ортопедичними виробами - 300 осіб.

У 2017 у місті Коломиї діяло 6 Програм, спрямованих на соціальний захист та виконання гарантій, передбачених чинним законодавством України, на які з міського бюджету у 2017 році виділено 6564,2 тис. грн:

 1. Програма «Посилення соціального захисту населення міста Коломиї на 2017-2019 роки», обсяг фінансування на 2017 рік склав 4509,7 тис. грн.;
 2. Програма «Надання послуг з перевезення людей «соціальне таксі» на 2017-2021 роки», обсяг фінансування у 2017 році склав 60,0 тис. грн.;
 3. Програма «Надання соціальних послуг населенню міста Коломиї на 2017-2019 роки», обсяг фінансування у 2017 році - 100,0 тис. грн.;
 4. Програма підтримки та розвитку діяльності Коломийської організації  Товариства Червоного Хреста України на 2017-2021 роки – 100,0 тис. грн.;
 5. Програма соціальної підтримки та реабілітації інвалідів зору на 2016-2018 роки – 491,1 тис. грн.;
 6. Програма фінансування видатків на компенсаційні виплати за пільговий проїзд автомобільним транспортом на міських автобусних маршрутах загального користування у м. Коломиї – 1303,4 тис. грн..

У 2017році за рахунок коштів міського бюджету:

- 2157 жителів міста Коломиї отримали одноразову матеріальну допомогу на загальну суму 3 млн. 691 тис. грн.;

- 14 учасникам бойовихдій ОУН-УПА виплачено надбавку до пенсії в сумі 95,4 тис. грн. (додатково - 86,0 тис. грн. з обласного бюджету).

Учасникам АТО надано соціальну підтримку:

- 111 осіб отримали одноразову матеріальну допомогу в сумі 336,0тис.грн.;

- 11 сім’ям загиблих учасників АТО виплачено матеріальну допомогу на загальну суму 105,0 тис. грн., також 8 сім’ям виплачено щомісячну допомогу на загальну суму - 72, 0 тис. грн.

Психологічну реабілітацію пройшли 3 учасників АТО, санаторно–курортне лікування - 31 учасників АТО.


Субсидії та пільги


За період 2017 року до департаменту соціальної політики міської ради звернулося 15440 сімей за наданням субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг та субсидії готівкою на придбання скрапленого газу та твердого палива.

Станом на 01.01.2018 року одержувачами житлових субсидій в місті Коломиї є 11423 домогосподарства.

З початку 2017 року за рахунок коштів державного бюджету:

 • призначено субсидій для відшкодування витрат на житлово-комунальні послуги на загальну суму 130,99 тис. грн.;
 • готівкою для придбання твердого палива на суму 46,5 тис. грн.;
 • окремим категоріям пільговиків нараховано пільги на оплату житлово-комунальних послуг на загальну суму 9800,00 тис.грн. та пільг на тверде паливо та скраплений газ на загальну суму 3,0 тис. грн.

У 2017році за рахунок коштів міського бюджету надано пільги:

 • 31 учаснику АТО на оплату житлово-комунальних послуг, зокрема 6 учасникам із знижкою – 100%, 25 учасникам – із знижкою 50%, та проведено відшкодування витрат на суму 122,1 тис. грн.;
 • 81 особі з інвалідністю по зору на оплату житлово-комунальних послуг на суму 475,1 тис. грн., зокрема із знижкою для осіб з інвалідністю по зору І групи (62 чол.) – 100% та для осіб з інвалідністю по зору ІІ групи (19 чол.) – 40%;
 • 8 учасникам бойових дій ОУН-УПА на оплату житлово-комунальних послуг на суму 42,9 тис. грн., зокрема із знижкою 75% за користування комунальними послугами та придбання твердого палива, 1 особі з інвалідністю на суму – 7,7 тис. грн., зокрема із знижкою 100% за користування комунальними послугами та придбання твердого палива, 1 вдові на суму – 1,8 тис. грн., із знижкою 50%.


Освіта


Мережа закладів освіти м.Коломиї складається з 12 дошкільних навчальних закладів, НВК «Дошкільний навчальний заклад-загальноосвітній навчальний заклад» І ступеня №20 «Світлячок», 9 загальноосвітніх навчальних закладів, НВК №9 «школа-природничо-математичний ліцей», гімназії імені М.Грушевського, 4 позашкільних навчальних закладів.

Відповідно до потреб громадян сформована мережа закладів дошкільної освіти міста, яка включає установи різного типу: 11 - комбінованого, 1 - санаторного типу, 1 - навчально-виховний комплекс. Станом на 1 вересня 2017 року у закладах дошкільної освіти функціонує 110 вікових груп, що на 2 більше, ніж в минулому навчальному році. В них виховується 2665 дітей віком від 2 до 6 років, що на 745 дітей більше норми наповнюваності дошкільних закладів.

Створено умови для реалізації права громадян на здобуття загальної середньої освіти в різних формах. З 1 вересня 2017 року до навчання у школах міста приступило 7031 школярів (6870 у минулому році). Середня наповнюваність класів становитиме 26,4 учнів. У порівнянні з минулим навчальним роком кількість учнів зросла на 161, а класів – на 7.

В 2017-2018 навчальному році впроваджується науково-педагогічний проект «Інтелект України» в 1-у класі НВК №9 «Школа-природничо-математичний ліцей» та в 1-у класі СШ І-ІІІ ступенів №1 імені В.Стефаника.

Збільшується мережа класів з інклюзивною формою навчання, таким чином у загальноосвітніх школах №3, №5, №6, №7, №8, №10 навчається 12 учнів.

Забезпечення здобуття якісної освіти – найважливіше завдання, поставлене державою. Базову загальну середню освіту здобули 593 випускників 9-х класів, з них – 72 учні отримали свідоцтва з відзнакою . Повну загальну середню освіту здобули 546 одинадцятикласників, з яких 44 учні нагороджені медалями.

На високому організаційно-методичному рівні забезпечено проведення зовнішнього незалежного оцінювання учнів. Для проведення зовнішнього незалежного оцінювання в місті Коломиї було створено п’ять пунктів тестування. Вони розмістилися на базі навчальних закладів СШ І-ІІІ ст. №1 ім. В.Стефаника, ЗОШ  І-ІІІ ст. №2, ЗОШ І-ІІІ ст. №4 ім. С.Лисенка, ЗОШ І-ІІІ ст. №5 ім. Т.Шевченка та ЗОШ І-ІІІ ст. №6 імені Героя України Тараса Сенюка. Дані пункти забезпечили проходження ЗНО для учасників тестування м. Коломиї, Коломийського, Городенківського, Косівського, Снятинського та Верховинського районів.

До проведення зовнішнього незалежного оцінювання було залучено 252 педагогічні працівники з навчальних закладів м. Коломиї, медичні працівники та працівники правоохоронних органів.

За результатами ЗНО 12 балів отримали:

- з української мови 19 учнів, що на 13 учнів більше, ніж у минулому навчальному році (5 учнів СШ І-ІІІ ст. №1 ім. В.Стефаника, 1 учениця ЗОШ І-ІІІ ст. №2, 2 учні ЗОШ І-ІІІ ст. №4 ім. Сергія Лисенка, 2 учні ЗОШ І-ІІІ ст. №5 імені Т.Г.Шевченка, 1 учениця ЗОШ І-ІІІ ст. №6 ім. Героя України Тараса Сенюка, 2 учні ЗОШ І-ІІІ ст. №8, 4 учні НВК №9 «Школа-природничо-математичний ліцей», 2 учні гімназії імені М.Грушевського);

- з математики 6 учнів, що на 3 учні більше, ніж у минулому навчальному році (2 учні ЗОШ І-ІІІ ст. №4 ім. Сергія Лисенка, 4 учні НВК №9 «Школа-природничо-математичний ліцей»);

- з історії України 18 учнів, що на 8 учнів більше, ніж у минулому році (6 учнів СШ І-ІІІ ст.№1 ім. В.Стефаника, 2 учні ЗОШ І-ІІІ ст. №2, 4 учні ЗОШ І-ІІІ ст. №4 імені Сергія Лисенка, 1 учень ЗОШ І-ІІІст. №5 ім. Т.Г.Шевченка, 1 учень ЗОШ І-ІІІ ст. №6 ім. Героя України Тараса Сенюка, 4 учні ЗОШ І-ІІІ ст.№8);

- з англійської мови 8 учнів (2 учні СШ І-ІІІ ст.№1 ім. В.Стефаника, 5 учнів ЗОШ І-ІІІ ст. №4 імені Сергія Лисенка, 1 учениця ЗОШ І-ІІІ ст. №8);

- з біології 3 учні (1 учень ЗОШ І-ІІІ ст. №4 імені Сергія Лисенка, 1 учениця ЗОШ І-ІІІ ст. №8, 1 учениця НВК №9 «Школа-природничо-математичний ліцей»);

- з географії 1 учень (ЗОШ І-ІІІ ст. №6 ім. Героя України Тараса Сенюка).

Особливого значення набувають проблеми виявлення та підтримки обдарованої учнівської молоді, створення соціального середовища, сприятливого для виховання особистості з високим рівнем сформованості творчих здібностей, оскільки саме обдарована учнівська молодь у майбутньому формує імідж країни на міжнародній арені, її інноваційний людський капітал, відкриваючи свої досягнення світовій спільноті.

Особливе місце у цьому процесі належить Всеукраїнським учнівським олімпіадам, які забезпечують можливість створення cвого майбутнього власними силами.

Щороку учні 7-11 класів закладів загальної середньої освіти міста беруть участь і виборюють призові місця на ІІІ обласному етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін. Про це свідчить динаміка участі школярів у ІІІ етапі та результативність олімпіадних випробувань. Всього у 2016-2017 навчальному році в ІІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад взяло участь 116 учнів та здобули 77 призових місць, що становить 66 % від загальної кількості учасників, з них 13 учнів здобули по дві та більше перемог. Щороку збільшується кількість учителів, що підготували по 2-3 переможці ІІІ етапу. Цьогоріч їх 12.

В 2016-2017 навчальному році на ІV етапі Всеукраїнських предметних олімпіад учні м. Коломиї вибороли 5 призових місць: Огороднік Назарій, учень 11 класу загальноосвітньої школи І-ІІІ ст.№4 імені С.Лисенка зайняв ІІІ місце з біології; Мизюк Ірина, учениця 11 класу НВК №9 «Школа-природничо-математичний ліцей» зайняла ІІІ місце з біології, Олексій Музичук, учень 9 класу НВК №9 «Школа-природничо-математичний ліцей» зайняв ІІ місце з біології, Григорак Арсен, учень 10 класу гімназії імені М.Грушевського зайняв ІІІ місце з іспанської мови та Феняк Іван, учень 8 класу спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів імені В.Стефаника зайняв ІІІ місце з історії.

Яскравою була і залишається така форма роботи з обдарованими дітьми, як робота в Малій академії наук, адже – це наукова спільнота школярів, це сходинка для майбутніх академіків України. Маємо 10 переможців обласного етапу МАНу: Марія Симчич, учениця 10 класу НВК №9 «Школа-природничо-математичний ліцей» (І місце), Христина Шевчук, учениця 10 класу загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №8 (ІІ місце), Віолетта Балабаник, учениця 11 класу гімназії ім. М.Грушевського (ІІ місце), Надія Когут, учениця 11 класу НВК №9 «Школа-природничо-математичний ліцей» (ІІ місце), Анастасія Сметанюк, учениця 9 класу загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів №7 (ІІІ місце), Ярина Новицька, учениця 11 класу гімназії імені М. Грушевського (ІІІ місце), Олег Кучірка, учень 10 класу НВК №9 «Школа-природничо-математичний ліцей» (ІІІ місце), Олена Бреславець, учениця 11 класу загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №6 імені Героя України Т.Сенюка (ІІІ місце), Олеся Тринога, учениця 10 класу НВК №9 «Школа-природничо-математичний ліцей» (ІІІ місце).

Обдаровані діти нашого міста традиційно беруть активну участь у різноманітних конкурсах. Особливо важливе місце серед них посідає Міжнародний конкурс з української мови імені Петра Яцика та Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської та студентської молоді імені Т. Шевченка. Переможцем ІІІ етапу двох конкурсів стала Кушнір Діана, учениця 8 класу загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. №2, де здобула І та ІІ місце, ІІ місце у IV етапах Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка, І місце у ІІІ етапі ХVІІ Міжнародного конкурсу з української мови ім. П. Яцика. Відзначено дипломами за оригінальність, творчий підхід і образність мислення роботи Бурлак Марти, учениці 4 класу спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №1 ім. В. Стефаника та Сметанюк Мар'яни, учениці 5-класу загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. №2.

З метою громадянсько–патріотичного самовизначення учнів на основі поваги до держави, історії, традицій, культури українського народу, пізнання України через форми індивідуально – пошукової роботи було проведено ІХ Міжнародний конкурс з українознавства для учнів 8-11 класів. На обласному етапі переможцем стала Шевчук Христина, учениця 10 класу загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. №8, яка посіла ІІ місце, а Марія Кох, учениця 11 класу спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №1 ім. В. Стефаника - І місце у Всеукраїнському конкурсі учнівської творчості «Об’єднаймося ж, брати мої» в номінації «Література». Відзначено дипломом за оригінальність, креативний підхід та образність мислення у творчій роботі Семчука Ярему, учня 7 класу загальноосвітної школи І-ІІІ ст. №4 імені С.Лисенка.        

Виховуючи обдаровану особистість, вчителям та батькам слід пам'ятати, що кожна дитина унікальна по своєму й володіє лише їй властивими особливостями, але разом з тим слід розвивати в неї і найбільш загальні можливості. Тому педагоги та батьки повинні тісно співпрацювати для створення сприятливого клімату, в якому розвивається, виховується та навчається обдарована дитина.

Олімпіади для учнів 3-8 класів сприяють ранньому виявленню обдарованих учнів, розвитку інтересу до участі в інтелектуальних змаганнях. Завдання для міської учнівської олімпіади були підібрані з урахуванням рівня оволодіння матеріалом відповідно в 3–8 класах та рекомендацій Міністерства освіти і науки України. В олімпіаді взяли участь 122 учні початкової школи, з них 60 учнів стали переможцями. В олімпіаді з математики для 5-х класів взяли участь 22 учні - визнано переможцями 8, в олімпіаді з української мови для учнів 5-6 класів визнано переможцями 22, з природознавства для учнів 5-х класів взяли участь 21 учень - визнано переможцями 11 учнів, з англійської мови для учнів 4-7 класів визнано переможцями 40 учнів, з польської мови для учнів 7-8 класів взяли участь 14 учнів визнано переможцями 7 учнів загальноосвітніх закладів міста.

Результати олімпіади свідчать, що у 3-8 класах навчальних закладів міста проводиться цілеспрямована робота з обдарованими та здібними дітьми.

29 травня 2017 року у Коломийському МПК «Народний дім» відбулося міське свято «Обдарованість року – 2017». Грамотами департаменту освіти, науки та молодіжної політики Івано – Франківської обласної державної адміністрації, управління освіти Коломийської міської ради та грошовими винагородами за високі досягнення впродовж навчального року було нагороджено 5 переможців ІV етапу та 77 переможців ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів, 1 переможець ІV етапу Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка, 1 переможець у ІІІ етапі ХVІІ Міжнародного конкурсу з української мови ім. П. Яцика, 1 переможець Всеукраїнського та 10 переможців обласного етапів товариства Малої академії наук, 40 переможців Всеукраїнського рівня різноманітних предметних, мистецьких, художньо-естетичних конкурсів, 40 переможців у спортивних змаганнях, з яких 2 чемпіони Європи у 2017 році та 94 учителів.

Золотими літерами було вписано імена рекордсменів освіти Коломиї у «Книгу рекордів освіти міста», а саме: Назарій Огороднік, учень 11 класу загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. № 4 ім. С.Лисенка, Ірина Мизюк, учениця 11 класу НВК №9 «Школа-природничо-математичний ліцей», Олексій Музичук, учень 9 класу НВК №9 «Школа-природничо-математичний ліцей», Іван Феняк, учень 8 класу спеціалізованої школи І-ІІІ ст.№1 ім. В.Стефаника, Арсен Григорак учень 10 класу гімназії ім. М.Грушевського, Діана Кушнір, учениця 8 класу загальноосвітньої школи І-ІІІст. №2. А також учителі, які підготували переможців ІV етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад та конкурсів: Бонарєва Світлана Олександрівна, учитель біології НВК №9 «Школа-природничо-математичний ліцей», Мацьків Марта Мирославівна, учитель біології загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. № 4 ім. С.Лисенка, Гудим’як Олеся Іванівна, учитель історії спеціалізованої школи І-ІІІ ст.№1 ім.В.Стефаника, Слаба Людмила Іванівна, учитель української мови загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. №2. Почесну відзнаку міського голови отримала вчитель біології НВК №9 «Школа-природничо-математичний ліцей» Бонарєва Світлана Олександрівна та 4 кращих учнів-випускників, їх класні керівники були нагороджені щорічною премією Героя України Василя Ткачука та цінними подарунками.

Одним із пріоритетних завдань діяльності управління освіти є методичний супровід виховної роботи, надання методичної та практичної допомоги навчальним закладам з питань виконання Закону України «Про освіту», реалізації Національної стратегії розвитку освіти в Україні на 2012-2021 роки, Концепції національно – патріотичного виховання дітей та учнівської молоді, розвитку творчої активності педагогів, нових технологій виховання.Упродовж навчального року проведено ряд тематичних заходів, спрямованих на формування патріотичних почуттів, утвердження національного самоусвідомлення.

Вагомий доробок мають позашкільні навчальні заклади. У 135 гуртках займається 1519 учнів, що становить 22 % від усіх учнів. Навчання відбувається за напрямками: гуманітарно-естетичним, технічно-ужитковим, туристично-краєзнавчим, військово-патріотичним, науково-технічним, еколого-натуралістичним та художньо-естетичним.

Про результативність позашкільної освіти свідчать перемоги вихованців в обласних, всеукраїнських та міжнародних конкурсах і змаганнях. У цьому році вибороли 47 призових місць (21 - обласного, 14 - всеукраїнського, 12 - міжнародного рівнів).

Колективи художньої самодіяльності та вихованці гуртків технічно-ужиткового напрямку БДЮТ достойно представили мистецтво Коломиї на творчому звіті у м.Івано-Франківську.

На обласному конкурсі-огляді художньої самодіяльності позашкільних закладів БДЮТ зайняли 1 місце.

Вокальний ансамбль «Намисто» музичної студії (керівник Уляна Голуб) брав участь в обласному концерті, присвяченому Дню працівників освіти.

Особливу увагу міська рада, її виконавчий комітет та управління освіти, приділяли зміцненню та збереженню матеріально-технічної бази навчальних закладів, що сприяло поліпшенню умов для надання освітніх послуг.

Усі заклади освіти виконали поточні ремонти, провели роботи з підготовки приміщень, інженерних мереж і споруд до сталої роботи в новому навчальному році та в осінньо-зимовий період.        

Таким чином, у навчальних закладах міста проведено заплановані ремонтні роботи до нового навчального року.

Проводячи роботу з енергозбереження в ЗОШ I-III ст. №2, ЗОШ I-III ст. №4 ім. Сергія Лисенка, ЗОШ I-II ст. №7, ДНЗ №5 «Барвінок», ДНЗ №16 «Орлятко», ДНЗ №17 «Калинка», ДНЗ №19 «Ромашка», НВК №20 «Світлячок», ДНЗ №21 «Пролісок» замінено дерев`яні вікна на металопластикові загальною площею 380 кв.м.        

Керівники закладів освіти провели ремонт спортивних споруд, дитячих майданчиків, зробили благоустрій територій.

На розвиток закладів освіти з усіх бюджетів спрямовано 7023,2 тис.грн.,

 • освоєно коштів:

- міською радою – 3303,9 тис.грн.

- управлінням освіти – 3719,3тис.грн., з них виконано робіт на суму 655,9 тис. грн., придбано матеріалів на 3063,4 тис.грн.

Зокрема, в закладах освіти виконані такі основні роботи:

- проведено реконструкцію приміщень їдальні ЗОШ I-II ст. №10 на суму 285,172 тис.грн.;

- замінено вікна у 9 закладах (ЗОШ I-IIIст. №2, ЗОШ I-IIIст. №4 ім. Сергія Лисенка, ЗОШ I-IIст. № 7, ДНЗ №5 «Барвінок», ДНЗ №16 «Орлятко», ДНЗ №17 «Калинка», ДНЗ №19 «Ромашка», НВК №20 «Світлячок», ДНЗ №21 «Пролісок») – 380 кв. м / 113 штук на суму 815,866 тис.грн.;

- замінено підлогу у ДНЗ №9 «Веселка» на суму 26,273 тис.грн.;

- капітальний ремонт системи електричних мереж у 2 закладах (ДНЗ №18 «Ластівка», ДНЗ №21 «Пролісок») на суму 94,117 тис.грн.;

- капітальний ремонт покрівлі ДНЗ №5 «Барвінок» – 725 м.кв. на суму 567,266 тис.грн.;

- капітальний ремонт приміщень ЗОШ I-IIIст. №3 на суму 186,282 тис.грн.;

- капітальний ремонт спортзалу НВК №9 «Школа-природничо-математичний ліцей» на суму 184,022 тис.грн.;

- капітальний ремонт ДНЗ №21 «Пролісок» на суму 75,927 тис.грн.;

- капітальний ремонт системи водопостачання, водовідведення НВК №20 «Світлячок» на суму 69,996 грн.;

- капітальний ремонт площадки на території ДНЗ №19 «Ромашка», та ЗОШ I-III ст. №5 на суму 279,997 тис.грн.;

- капітальний ремонт кахельних печей в приміщені будинку дитячої та юнацької творчості на суму 38,220 тис. грн.;

- капітальний ремонт системи дощового водовідведення та відмостки ДНЗ №19 «Ромашка» на суму 30,016 тис.грн.;

- капітальний ремонт сходів евакуації ДНЗ №7 «Росинка» на суму 25,614 тис. грн.

- капітальний ремонт спортмайданчика ЗОШ I-III ст. №4 ім. Сергія Лисенка на суму 555,630 тис. грн.

- поточні ремонти в усіх закладах освіти на суму 655,9 тис. грн.

       У 2017 році на оздоровлення школярів виділено 94,78 тис.грн. Для належного відпочинку та оздоровлення дітей на базі шкіл міста (СШ І-ІІІ ст. №1 імені В.Стефаника, ЗОШ І-ІІІ ст. №5 імені Т.Г.Шевченка, НВК №9 «Школа-природничо-математичний ліцей», гімназія імені М.Грушевського) було організовано роботу 4 пришкільних мовних таборів, один профільний табір (на базі НВК №9 «Школа-природничо-математичний ліцей») та фізкультурно-оздоровчі табори (на базі шкіл №5, №6, №7, №8) з денним перебуванням і з одноразовим харчуванням. Всього оздоровлено 444 дітей.


Надання адміністративних послуг


На сьогодні управління надання адміністративних послуг здійснює прийом громадян у новому, відремонтованому приміщенні на площі Привокзальній, 2А/1, поступово додаючи нові послуги.

Приміщення складається з фронт-офісу та бек-офісу. Площа фронт-офісу налічує понад 300 м2 та складається із зон інформування, очікування, обслуговування та приміщення для прийняття осіб з обмеженими фізичними можливостями. У роботі використовується електронна система керування чергою, відеофіксація процедури надання адміністративних послуг, кнопка виклику адміністратора для осіб з обмеженими фізичними можливостями.

Через УНАП надаються 185 адміністративних послуг, що на 30 адміністративних послуг більше ніж у 2016 році. Зокрема, з лютого 2017 Управлінням розпочато надання довідок про склад сім’ї, а з червня 2017 року – послуг у сфері соціального захисту населення (двадцять дві послуги). На даний час в сфері субсидій та інших послуг соціального захисту населення надано більше 20000 послуг.

Штатна кількість працівників УНАП – 31 штатна одиниця.

За 2017 рік через УНАП надано більше 86000 адміністративних послуг, що на 350 відсотків більше ніж у попередньому році.

Працівниками УНАП протягом 2017 року прийнято понад 90000 осіб.

Найбільш масовими у звітному періоді були послуги у сферах:

 • державної реєстрації нерухомості та бізнесу; соціального захисту населення – 13296 послуг; довідок про склад сім’ї.

За надання адміністративних послуг через УНАП, в 2017 році до міського бюджету м. Коломия надійшло близько 2,5 млн. гривень.


2. Хід виконання у 2017 році місцевих цільових програм у відповідних галузях і сферах діяльності.

    У 2017 році в місті діяло 59 місцевих цільових програм, передбачено кошти на фінансування 50 програм в сумі 68812,79 тис. грн., з яких фактично профінансовано 48 на суму 67252,91 тис грн. :

 • Питна вода м. Коломиї на 2006-2020 роки -3014,33 тис. грн.;
 • Програма містобудівного кадастру та оновлення містобудівної  документації м. Коломиї на 2017-2020 роки - 303,75 тис.грн.;
 • Програма підтримки та розвитку діяльності Коломийської організації товариства Червоного Хреста України на 2017-2021роки -100,0 тис.грн.;
 • Програма з відпочинку та оздоровлення дітей на 2017-2020 роки-298,1 тис.грн.;
 • Про  схвалення  проекту  міської Програми «Розвитку футболу в м. Коломиї на 2015-2019 роки”-599,9 тис.грн.;
 • Про виконання Програми розвитку малого підприємництва в місті Коломиї на 2013-2014 роки та затвердження Програми розвитку малого підприємництва в місті Коломиї на 2017-2018 роки - 91,6 тис.грн.
 • Про затвердження міської Програми «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту на 2013-2017 роки”-53,7 тис. грн.
 • Про затвердження міської програми поліпшення виховання, навчання та матеріального забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування на 2017-2021 роки – 131,0 тис.грн.;
 • Міська програма попередження дитячої бездоглядності та профілактики правопорушень серед неповнолітніх на 2017-2021р.-27,0 тис. грн.
 • Про Програму з виконання на території міста Коломиї Загально-державної програми „Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини на період до 2021 року” на 2018-2022 роки -251,250 тис. грн.
 • Програма розвитку місцевого самоврядування в місті Коломиї на 2013-2017 роки – 853,15 тис. грн.;
 • Про затвердження програми "Благоустрій міста Коломиї на 2014-2017 роки" - 45832,73 тис. грн.
 • Програма місцевих стимулів для медичних працівників на 2015-2017 роки – 10,00 тис.грн.
 • Цільова соціальна програма протидії ВІЛ-інфекції/СНІДУ на 2015-2018 роки- 90,00 тис. грн.
 • Програма приватизації комунального майна територіальної громади міста Коломиї на 2017-2018 роки -136,91 тис.грн.
 • Програма підтримки об’єднання співвласників багатоквартирних будинків в м .Коломиї на 2015-2017 роки – 183,7 тис. грн.
 • Програма удосконалення структури Збройних Сил України на базі військової частини пп. В3950 в м. Коломиї, вул. Моцарта, 33 та військового гуртожитку на 2015-2018 роки -1975,96 тис.грн.;
 • Програма оптимізації процесів оподаткування та збільшення надходжень      до місцевого бюджету  м. Коломиї на 2015-2020 роки-64,60 тис. грн.;
 • Програми забезпечення пожежної безпеки у м. Коломиї на період 2016-2020 роки -64,60 тис. грн.
 • Програма протидії епідемії туберкульозу в м. Коломиї на 2016-2020 р.-116,6 тис.грн.;
 • Програма «Майбутнє України» Коломийської  станиці   Пласт на 2016 – 2018 роки -67,7 тис. грн.;
 • Програма «Охорона навколишнього природного середовища на на 2017-2020 роки -133,00 тис. грн.;
 • Програма удосконалення роботи служби превентивної поліції, покращення її матеріально-технічного забезпечення та підняття іміджу служби в м.Коломиї на 2016-2020 роки-550,40 тис. грн.;
 • Програма забезпечення підготовки та проведення призову громадян міста Коломиї на строкову військову службу та на військову службу за контрактом на 2016-2020 роки -16,49 тис. грн.;
 • Програма фінансування мобілізаційних  заходів  і цивільного захисту населення та заходів з територіальної обороноздатності   м. Коломиї на 2017 рік -98,46 тис.грн.;
 • Програма  розвитку цивільного захисту м. Коломиї на 2016-2020 роки-49,87 тис. грн.;
 • Програма культура Коломиї на 2016-2020 роки -132,2 тис. грн.;
 • Програма земельної реформи на 2016-2020 роки – 324,59 тис. грн.;
 • Програма соціальної підтримки та реабілітації інвалідів зору м. Коломиї на 2016-2018 роки – 491,10 тис. грн.;
 • Програма протидії диверсійно-розвідувальній діяльності  та боротьби з тероризмом і сепаратизмом на 2016-2020 роки -91,77 тис. грн.;
 • Програма локалізації та недопущення поширення борщівника Сосновського на території м. Коломиї на 2016-2020 роки -25,00 тис.грн.
 • Програма розвитку інвестиційної діяльності в місті Коломиї на 2016-2020 роки -150,31 тис.грн.;
 • Програма енергозбереження та енергоефективності міста Коломиї на 2016-2020 роки – 54,59 тис.грн.;
 • Програма розвитку туризму в місті Коломиї на 2016-2020 роки -337,33 тис.грн.;
 • Програма «Безпечне та комфортне місто Коломия на 2016-2020 роки»-345,31 тис.грн.;
 • Програма « Посилення соціального захисту населення міста Коломия на 2017-2019 роки»- 4509,7 тис.грн.;
 • Програма  удосконалення казначейського обслуговування місцевих бюджетів на 2016-2018 роки -64,92 тис.грн.;
 • Програма «Імунопрофілактика та захист населення від інфекційних хворіб  в м. Коломиї на 2017-2021 роки – 19,93 тис. грн.;
 • Програма розвитку освіти міста Коломиї на 2017-2021 роки – 345,18 тис. грн.;
 • Програма „Громадський бюджет міста Коломиї на 2017-2021 роки” – 450,78 тис. грн.;
 • Програма „Молодь Коломиї” на 2017-2020 роки -129,9 тис. грн.;
 • Програма розвитку фізичної культури, спорту та спортивних споруд на 2017-2020  роки -1066,6 тис. грн.;
 • Програма фінансування видатків на компенсаційні виплати за пільговий проїзд автомобільним транспортом на міських автобусних маршрутах загального користування у м. Коломиї- 1303,4 тис. грн.;
 • Програма Безбар”єрна Коломия на 2017-2020 роки -199,93 тис. грн.;
 • Програма «Управління фінансовими ризиками на 2017 рік» -170,01 тис. грн.;
 • Програма «Надання послуг з перевезення людей «соціальне таксі» на 2017-2021 роки» -60,00 тис. грн.;
 • Програма «Надання соціальних  послуг населенню міста Коломиї на 2017-2019 роки» - 100,0 тис. грн.;

Програма «Підтримка перспективних проектів та розвитку м. Коломиї на 2017-2021 роки» -109,01 тис. грн.


ІІ. Цілі та завдання  на 2018 рік

Цілі та завдання програми соціально-економічного та культурного розвитку міста на 2018 рік спрямовані на реалізацію визначених Стратегією розвитку міста Коломиї на період до 2027 року пріоритетних стратегічних напрямків та створення умов для забезпечення:


Коломия – регіональний економічний та туристичний центр Прикарпаття:


1. Розвиток нової високотехнологічної промисловості через залучення інвестицій, у тому числі:

- підготовка інвестиційних продуктів,

- формування позитивного інвестиційного іміджу міста,

- підвищення якості інвестиційного супроводу.


2. Розвиток підприємницького потенціалу мешканців, у тому числі:

- розвиток інфраструктури підтримки підприємництва,

       - просування інноваційного потенціалу виробників,

- підтримка конкурентоспроможності малого і середнього бізнесу.


3. Розвитку туристичного потенціалу міста, зокрема:

-  створення нових та підтримка наявних туристичних продуктів,

-  розвиток туристичної інфраструктури,

-  просування і реклама місцевих туристичних продуктів,

-  підтримка туристичного маркетингу.


Коломия – місто якісного міського середовища:


 1. Розвиток та модернізація інженерної інфраструктури, зокрема:

- здійснення капітальних ремонтів вулиць міста;

- капітальний ремонт каналізаційних мереж.


2. Підвищення рівня енергоефективності, зокрема:

- підвищення ефективності управління енергетичними ресурсами,

-  підвищення енергоефективності громадських і житлових будівель.


3.Розвиток безпечного громадського міського простору, шляхом:

 • капітальний ремонт автобусних зупинок;
 • будівництво нових та реконструкція існуючих громадських будівель;
 • облаштування парків та відпочинкових зон.


  ІІІ. Основні напрями економічної і соціальної політики міста у 2018 році. 


Розвиток нової високотехнологічної промисловості через залучення інвестицій, у тому числі:

- забезпечення реалізації інвестиційного проекту з виробництва дроту та кабелю для різних галузей промисловості за участі німецького холдингу «Leoni AG»  зі створенням 500 додаткових робочих місць (ТОВ «ЛЕОНІ  ВАЕРІНГ СИСТЕМС УА ГМБХ»);

- розширення асортименту та освоєння виробництва нових видів продукції, конкурентоспроможної на внутрішньому та зовнішньому ринках;

- модернізація технологічних процесів та створення нових робочих місць;

- з метою налагодження бізнес-зв’язків залучати промислові підприємства  до участі в інвестиційно-економічних форумах, виставках, конференціях, круглих столах. Здійснювати розповсюдження презентаційних матеріалів та іншої інформації про підприємства серед торгово-економічних місій посольств (консульств), торгових представництв України за кордоном, іноземних представництв в Україні, різноманітних профільних асоціацій з метою просування їхньої продукції на ринки інших обласних центрів України та за межами України.

       - постійно оновлювати інформацію про потенційні можливості підприємств на офіційній веб-сторінці міста  та подавати новини, що стосуються діяльності суб’єктів господарювання, використовувати можливості мобільних додатків;

- збільшення обсягів реалізації  промислової продукції на 12,0 %.


Інвестиційна політика, зовнішньоекономічна діяльність та розвиток туризму.


  1. Зовнішньоекономічна діяльність

       - надання інформаційної підтримки місцевим підприємствам-експортерам у пошуку потенційних партнерів в країнах Європейського Союзу;

       - залучення провідних виробників міста до участі у бізнес-форумах, виставково-ярмаркових заходах країн-партнерів.


  1. Інвестиційна діяльність

       - сприяння залученню інвестицій у реальний сектор економіки міста шляхом підготовки інвестиційно-привабливих ділянок із облаштуванням сучасної інженерно-транспортної інфраструктури;

- активізація застосування на території міста державно-приватного партнерства;

       - поглиблення транскордонного співробітництва та співпраці з міжнародними організаціями;

       - підвищення ефективності роботи, пов'язаної із залученням міжнародної технічної допомоги (МТД), та вдосконалення механізму використання донорських фінансових ресурсів шляхом їх спрямування в пріоритетні сфери;

       

       - сприяння реалізації на території міста Проекту «Партнерство для розвитку міст» (ПРОМІС).

Регуляторна політика та розвиток підприємництва

- реалізація Програми розвитку малого та середнього підприємництва в місті Коломиї на 2018-2022 роки;

- розробка проектів регуляторних актів з актуальних питань розвитку міста, проведення аналізу їх регуляторного впливу  та залучення громадськості до обговорення регуляторних рішень;

- удосконалення роботи управління надання адміністративних послуг;

- підтримка та сприяння співпраці з суб’єктами надання адміністративних послуг;

- спрощення процедури отримання адміністративних послуг, організація їх надання в найкоротший строк;

- забезпечення інформування про вимоги та порядок надання адміністративних послуг, що надаються через адміністраторів чи суб’єктів надання адміністративних послуг, які знаходяться в управлінні;

- запровадження надання адміністративних послуг в он-лайн режимі;

        - формування позитивного іміджу підприємницького середовища міста. 


Житлово-комунальне господарство, будівництво та архітектурна політика.

 • популяризація переваг створення співвласників багатоквартирних будинків;
 • створення ефективного механізму стимулювання впровадження енергозберігаючих заходів в побуті шляхом відшкодування з міського бюджету частини суми кредиту, отриманого ОСББ та ЖБК міста на реалізацію енергозберігаючих заходів;
 • співфінансування із міського бюджету робіт з капітального ремонту конструктивних елементів, внутрішніх систем водо- та електропостачання, каналізації  та ліфтів багатоквартирних житлових будинків, у яких створено ОСББ;
 • капітальний ремонт водопровідних і каналізаційних мереж і споруд;
 • капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення;
 • капітальний ремонт вулиць міста;
 • капітальний ремонт міжквартальних проїздів;
 • капітальний ремонт майданчиків;
 • капітальний ремонт автобусних зупинок;
 • реконструкція перехресть;
 • реконструкція площі Скорботи.


Земельні відносини. 

- встановлення межі міста;

- інвентаризація земель міста (виготовлення правовстановлюючих документів під об’єктами комунальної власності територіальної громади міста);

-  інвентаризація земель загального користування (міські парки, сквери, озера та зони відпочинку);

- виготовлення технічної документації на встановлення границь прибережних захисних смуг струмків та водних об’єктів;

- виготовлення документації із землеустрою щодо земельних ділянок, продаж яких здійснюватиметься на земельних торгах;

- виготовлення технічної документації з нормативної грошової оцінки земель м. Коломиї станом 01.01.2018 року.


Розвиток транспортної інфраструктури і зв’язку.

- вдосконалення мережі автобусних маршрутів загального користування шляхом пріоритетного запровадження соціально значимих маршрутів;

- створення умов для підвищення рівня доступності транспортних послуг;

- підвищення рівня транспортного обслуговування населення, збільшення кількості автобусів середньої та великої вмістимості вітчизняного виробництва, пристосованих для перевезення осіб з обмеженими можливостями.


Підвищення соціальних стандартів, соціальний захист населення та пенсійне забезпечення.

        - сприяння  зайнятості населення, зокрема, соціально- незахищених громадян, що не можуть на рівні конкурувати на ринку праці шляхом організації їх професійного навчання, перенавчання і перекваліфікації відповідно до потреб роботодавців та підтримки підприємницької ініціативи безробітних, що зареєстровані  у державній службі зайнятості;

- надання соціальних послуг  демобілізованим військовослужбовцям, які брали участь в АТО.

- посилення контролю за своєчасністю нарахування та виплатою усіх видів державних допомог, призначенням житлових субсидій, відшкодування витрат за надані пільги;

- продовження наповнення Централізованого банку даних з проблем інвалідності;

- удосконалення електронного обміну інформацією щодо нарахування і використання пільг та житлових субсидій на житлово-комунальні послуги між підприємствами, які надають послуги і управлінням праці та соціального захисту населення;

- забезпечення реалізації комплексу правових, організаційно-економічних заходів, спрямованих на легалізацію тіньових доходів;

- проведення інформаційно роз’яснювальної роботи щодо дотримання законодавства встановленого  розміру заробітної плати.


Освіта і культура

- збереження й розвиток мережі дошкільних навчальних закладів міста та запровадження різних форм дошкільної освіти;

? приведення мережі загальноосвітніх навчальних закладів у відповідність до потреб населення з урахуванням демографічної ситуації;

? створення відповідних умов для рівного доступу громадян до якісної освіти, наступності та безперервності освітнього процесу;

- оснащення закладів освіти сучасними засобами інформаційних технологій, підключення їх до мережі Інтернет;

- підвищення рівня забезпеченості загальноосвітніх навчальних закладів сучасними технічними засобами навчання з природничо-математичних і технологічних дисциплін;

- збереження, розвиток та подальше зміцнення матеріально-технічної бази позашкільних навчальних закладів.

- популяризація культурних надбань шляхом проведення культурно-мистецьких заходів міжнародного та загальноукраїнського рівня: проведення Всеукраїнського фестивалю “Писанка-2018”, проведення обласного відкритого фестивалю «Медовий спас у Коломиї»,  проведення Всеукраїнського відкритого фестивалю народної хореографії „Пукутські витоки”,  святкування Дня міста Коломиї,  проведення Всеукраїнського театрального фестивалю «Коломийські представлення», проведення музичного фестивалю імені Анатолія Кос-Анатольського,  здійснення концертно-гастрольної діяльності мистецьких колективів в межах України та за кордоном,  участь мистецьких колективів Коломиї в обласних, Всеукраїнських та Міжнародних фестивалях та конкурсах;

- створення умов для дозвілля та розвитку аматорської мистецької творчості,  ведення обліку релігійних організацій, що діють в місті та культурних будівель і приміщень, що належить релігійним організаціям та /або використовуються ними;

- розвиток професійної мистецької освіти:

- забезпечення кращого доступу населення міста до інформаційних ресурсів;

- ремонт та реконструкція підвідомчих установ;

- забезпечення реалізації завдань, передбачених регіональними програмами в галузі культури, зокрема, обласною комплексною «Культура Івано-Франківщини» на 2016-2020 роки та міською цільовою програмою «Культура Коломиї» на 2016-2020 роки.


Охорона здоров’я, материнства та дитинства

 • закупівля комп’ютерного обладнання, програмного забезпечення для впровадження електронного реєстру пацієнтів, електронних черг та медичного документообігу установою;
 • введення електронного реєстру пацієнтів на первинному рівні, поява електронного типу медичної документації для пацієнта;
 • забезпечення населення міста Коломиї доступними і наближеними до людей медичними послугами через розширення мережі амбулаторій загальної практики сімейної медицини в місті;
 • придбання лабораторно-діагностичного обладнання та функціональної діагностики.ІV. Першочергові завдання соціально-економічного розвитку, над якими буде працювати керівництво Коломийської міської ради у 2018 році

1. «Реконструкція вулиці Шкрумеляка в м.Коломия. Коригування кошторису». Виготовлено проектно-кошторисну документацію та експертний звіт щодо  затвердження проекно-кошторисної документації, вартістю 7462,697 тис.грн.;

2. «Будівництво типової будівлі басейну «H2O-CLASSIC» по вул.Богдана Хмельницького, 67 в м.Коломия» загальною кошторисною вартістю 214 649, 312 тис.грн. Проект розраховано реалізувати до 30.09.2019 року;

3. «Нове будівництво спортивного залу та майстерень Коломийського НВК №9 «Школа-природничо-математичний ліцей» по вул. М.Драгоманова, 1 в м.Коломиї Івано-Франківської області», загальною кошторисною вартістю 10 478, 360  тис. грн. Розпочато реалізацію проекту у 2017 році та планується завершити до 31.12.2018 року;

4. «Реконструкція вулиці Б.Хмельницького в м.Коломия Івано-Франківської області (II етап)». Проектно-кошторисна документація розроблена, наявний Експертний звіт щодо розгляду проектної документації за робочим проектом, загальна вартість проекту 8370,476 тис.грн.;

5. З метою подальшої підтримки державної політики енергозбереження, запровадження комплексного підходу для зменшення фінансового навантаження на об’єднання співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельних кооперативів, що проводять заходи з енергозбереження у житлових будинках, розроблено Програму підтримки впровадження енергозберігаючих заходів у місті Коломия на 2018-2020рр, яка є спеціалізованою програмою, орієнтованою на фінансову підтримку об’єднань співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельних кооперативів шляхом відшкодування частини суми кредиту, отриманого на впровадження енергоефективних та енергозберігаючих заходів.


Додаток 1

ОСНОВНІ   ПОКАЗНИКИ  ЕКОНОМІЧНОГО  І  СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

м. КОЛОМИЇ


Показники

Один. виміру

2016 р.,

звіт

9 міс.

2017 р.

2017 р.

очікув.

2018 р.,

прогноз

2018 р.,

прогноз,

до 2017 р.,

очікув.


ПРОМИСЛОВІСТЬ

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг), всього

тис. грн

464930,7

363794,9

506774,4

568955,6

112,0

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) у розрахунку на одну особу

грн

5997,3

5956,5


8307,7


9327,1


     112,0

Темп зростання (зменшення) обсягу реалізованої промислової продукції, відсотків до відповідного періоду минулого року

%

109,2

107,0


109,0


112,0


X

ФІНАНСОВІ  РЕЗУЛЬТАТИ  ДІЯЛЬНОСТІ  ПІДПРИЄМСТВ

Фінансовий результат до оподаткування (сальдо) по всій сукупності підприємств, крім банків та бюджетних установ (у фактичних цінах, всього)

тис. грн

118448,1

х

84100,0

95510,0

113,6

Фінансовий результат підприємств, які одержали прибуток

тис. грн

172755,4

х

105600,0

116160,0

113,6

Фінансовий результат підприємств, які одержали збиток

тис. грн

54307,3

х

21500,0

20650,0

96,0

ФІНАНСОВІ  ПОКАЗНИКИ

Доходи місцевих бюджетів (без трансфертів з держбюджету)

тис. грн

  152443,4

165294,9

227500,0

260690,7

114,6

 • доходи загального фонду (без трансфертів)

тис. грн

143101,3

150266,0

210000,0

244720,7

116,5

 • доходи спеціального фонду

тис. грн

9342,1

15028,8

17500,0

15970,0

91,3

у тому числі обсяг бюджету розвитку місцевих бюджетів

тис. грн

1590,0

10503,1

16900,0

5720,0

33,8

Доходи  місцевих бюджетів (без трансфертів) у розрахунку на одиницю населення

тис. грн

2,503

2,714


3,735


-


-

Питома вага бюджету розвитку місцевих бюджетів у загальному обсязі місцевих бюджетів

%

1,1

6,4


7,5


2,2


-

Капітальні видатки місцевих бюджетів у розрахунку на одну особу

тис. грн

0,583

0,476

0,566

-

-

Видатки місцевих бюджетів, всього

тис. грн

408457,2

412970,9

628644,1

656494,7

104,4

у тому числі за рахунок трансфертів з державного бюджету

тис. грн

252393,3

265510,2

375909,1

395804,0

105,3

Надходження податків і зборів до державного бюджету

тис. грн

108329,1

118240,1

160408,5

139147,5

86,7

Надходження коштів від сплати єдиного внеску на загальнообо­в’яз­кове державне соціальне страхування (ЄВ на ЗОДСС)

тис. грн

140146,5

165577,7


228100,0


251000,0


110,0

Заборгованість зі сплати ЄВ на ЗОДСС (на кінець звітного періоду)

тис. грн

5014,25

6414,1

6400,0

6200,0

96,9

Темп зростання (зменшення) заборгованості зі сплати ЄВ на ЗОДСС (до початку року)

%

95,74

127,92

127,64

96,88


Податковий борг за грошовими зобов’язан­нями платників податків без урахування податкового боргу платників податків, які перебувають у процедурах банкрутства або щодо яких судом прийнято рішення про зупинення провадження у справі

тис. грн

19359,5

25185,05


25150,0


24700,00


98,2

У тому числі: • до державного бюджету

тис. грн

11338,7

14871,45

14 850,0

14600,0

98,3

 • до місцевих бюджетів

тис. грн

8020,84

10313,6

10300,0

10100,0

98,1

Темп зростання (зменшення) податкового боргу за грошовими зобов’язан­нями платників податків без урахування податкового боргу платників податків, які перебувають у процедурах банкрутства або щодо яких судом прийнято рішення про зупинення провадження у справі, відсотків до початку року    

%

187,78

130,09130,09129,9198,21

ПОКАЗНИКИ РОЗВИТКУ СПОЖИВЧОГО РИНКУ

Роздрібний товарооборот підприємств (юридичних осіб)1

тис. грн

781924,5

373667,7

(І півріччя 2017р.)

751819,4

823242,2

109,5

Роздрібний товарооборот підприємств (юридичних осіб)1

у розрахунку на одну особу

грн

12798

6126

(І півріччя 2017р.)

12325

13496

109,5

Індекс фізичного обсягу роздрібного товарообороту1

%

95,7

100,6

(І півріччя 2017р.)

100,6

101,01 Дані за 2016 рік наведено по підприємствах, які здійснювали діяльність із роздрібної торгівлі, за І півріччя 2017 року – по підприємствах, основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля.

РОЗВИТОК СЕРЕДНЬОГО ТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

Кількість суб’єктів середнього та малого підприємництва у розрахунку на 10 тис. осіб наявного населення

одиниць

704

х

704

707

100,4

Частка обсягу реалізованої продукції (товарів,  послуг) суб’єктів  середнього та малого підприємництва у загальному обсязі реалі­зова-ної продукції (товарів, послуг) суб’єктами господарювання

%

100,0

х

100

100,0

х

Кількість зайнятих працівників у середньому  та малому підприємництві

тис. осіб

10,3

х

10,3

11,0

107,0

Кількість малих підприємств у розрахунку на 10 тис. осіб наявного населення

одиниць

52

х

52

52

100,0

Частка обсягу реалізованої продукції (товарів,  послуг) малих підприємств у загальному обсязі реалізованої продукції (товарів, послуг) суб’єктами господарювання

%

40,6

х

40,6

40,8

х

Кількість зайнятих працівників на малих підприємствах

тис. осіб

1,8

х

1,8

1,8

100,0

Фінансовий результат до оподаткування малих підприємств, всього

тис. грн

59558,5

х

59558,5

60000,0

100,7

ІНВЕСТИЦІЙНА ТА ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Обсяг капітальних інвестицій за рахунок усіх джерел фінансування

тис. грн

186115

87406

(за січень–червень)

201000

221100

110,0

Обсяг капітальних інвестицій (крім інвестицій з державного бюджету) у розрахунку на одну особу

грн

3071,2


1442,3

(за січень–червень)

3279,0


3624,5


110,5


Обсяг прямих іноземних інвестицій наростаючим підсумком з початку інвестування

тис. дол. США

16803,4

(на 31.12.2016)

17354,5

(на 1.07.2017)

17391.51

18087.17

103.0

Обсяг прямих іноземних інвестицій на кінець звітного періоду, відсотків до початку року

%

100,1

103,32

103.5

103.0

X

Обсяг прямих іноземних інвестицій у розрахунку на одну особу

дол. США

277,3

(на 31.12.2016)

286,4

(на 1.07.2017)

289.85

296.51

102.0

Обсяг експорту товарів, всього

тис. дол. США

11614,6

10381,9

12776,06

13414.86

105.0

Темп зростання (зменшення) експорту товарів, відсотків до відповідного періоду попереднього року

%

137,7

122,8

110,0

105.0

X

Експорт товарів у розрахунку на одну особу

дол. США

190,2

170,3

209.44

219.91

104.0

Обсяг імпорту товарів, всього

тис. дол. США

10772,5

10390,1

11311.12

11876.67

104.0

Темп зростання (зменшення) імпорту товарів, відсотків до відповідного періоду попереднього року

%

120,1

133,4


104,0


104.0

X


2 На 01.07.2017р. до 01.01.2017р.


БУДІВЕЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Обсяг виконаних будівельних робіт, всього

тис. грн

18380

9841

13121,3

14367,8

109,5

Обсяг виконаних будівельних робіт у розрахунку на одну особу, всього

грн

303,3

162,4

215,1

235,5

109,5

Індекс будівельної продукції,  відсотків до попереднього року

%

116,3

98,7

108,6

71,4

X

Введення в експлуатацію об`єктів соціальної сфери за рахунок усіх джерел фінансування: • загальна площа житла

тис. кв. м

31,0

19,2

(за січень–червень)

40,0

43,8

109,5

 • загальноосвітні навчальні заклади

к-сть/

уч. місць-

-

 • дитячі дошкільні  заклади

к-сть/

місць-

-

 • лікарні

к-сть/

ліжок


-

-

 • амбулаторно-поліклінічні заклади

к-сть/

відвід. за зміну

–/2

–/30

(за січень–червень)

-

-

 • клуби та будинки культури

к-сть/

місць

-

-

 • газові  мережі

км

-

-

Темп зростання (зменшення) обсягу прийняття в експлуатацію житла, відсотків до відповідного періоду минулого року

%

74,5

140,0

(за січень–червень)

129,0

109,5

X

Обсяг  прийнятого  в  експлуатацію  житла  у  розрахунку  на                10 тис. населення, м2 загальної  площі

м2

5112,2

3174,8

(за січень–червень)

6557,4

7180,3

109,5


ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО

Забезпеченість населення житлом, м2 загальної площі в середньому на одну особу 

м2

23,7

25,0

25,5

27,6

1,08

НАСЕЛЕННЯ ТА РИНОК ПРАЦІ

Середньорічна чисельність наявного населення

тис. осіб

61.1

61.0

61.0

61.0

100

Навантаження незайнятого населення на одне вільне робоче місце (вакансію)3

осіб

1,6

1,5

1,5

1,5

100


3 Дані наведено по Коломийському міськрайонному центру зайнятості, враховуючи м.Коломию.


ПОКАЗНИКИ РІВНЯ ЖИТТЯ

Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника

грн

3650

5417

(ІІ квартал 2017р.)

5550

6494

117,0

Темп росту середньомісячної заробітної плати  штатних працівників, відсотків до відповідного періоду попереднього року

%

123,2

148,4

152,1

117,0

х

Заборгованість із виплати заробітної плати (на 1число місяця, наступного за звітним періодом),  всього

тис. грн

10,9

10,92

10,9

0

х

Темп зростання (зниження) заборгованості з виплати заробітної плати, відсотків до початку звітного року

%

3,0

100,0

100,0

х

х

Заборгованість з виплати заробітної плати економічно активних

підприємств (на 1число місяця, наступного за звітним періодом),  всього

тис. грн

0

      02

0

0

х

Темп зростання (зниження) заборгованості з виплати заробітної плати економічно активних підприємств, відсотків до початку звітного року

%

х

х

х

х

х

Середній розмір пенсійних виплат (на кінець звітного періоду)

грн.

1506,7

1816,6

1818,8

1873,3

103,0

Кількість осіб, застрахованих в системі ЗОДСС (на кінець звітного періоду)

тис. осіб

16731

16133

16162

16232

100,4

Темп росту кількості застрахованих осіб (до початку року)

%

-

96,4

96,6

-

-

ОСВІТА

Охоплення дітей дошкільними навчальними закладами

%

96

99

99

100

1,00

ТУРИЗМ

Туристичний збір

тис. грн

10,7

11,5

15,0

19,9

132,7Додаток 2


ІНФОРМАЦІЯ

про місцеві  цільові програми, які реалізуються у 2018 році  по місту Коломиї


       №

       п/п

Повна назва програми (незалежно від стану фінансування)

Коли і ким затверджена

Термін реалізації програми

Визначені обсяги фінансування в програмі на весь термін реалізації з міського бюджету

(тис. грн.)

Визначені обсяги фінансування в програмі на 2018 рік з районного (міського) бюджету,  тис.грн.

1

2

3

4

5

6

1.

Програма «Підтримка перспективних проектів та розвитку м. Коломиї на  2017-2021 роки»

Рішення міської ради від 12.10.2017

№1896-25/2017

2017-2021

1 350,0

300,00

2.

Програма містобудівного кадастру та оновлення  містобудівної  документації

м. Коломиї на 2017-2020 роки

Рішення міської ради від 22.11.2016

№991-14/2016

2017-2020

660,0

40,00

4.

Програма «Майбутнє України» Коломийської  станиці   Пласт на 2016 – 2018 р.

Рішення міської ради від  10.12.2015

№22-3/2015

2016-2018

203,1

67,7

5.

Програма з відпочинку та оздоровлення дітей на

2017-2020 роки

Рішення міської ради від 22.11.2016 №988-14/2016

2017-2020

1900,0

450,00

6.

Про затвердження міської Програми «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту на 2018-2021 роки”

Рішення міської ради від 07.12.2017

№ 2137-27/2017

2018-2021

440,00

100,00

7.

Про  схвалення  проекту  міської Програми «Розвитку футболу в м. Коломиї на 2015-2019 роки”

Рішення міської ради від 06.08.2015

№2233-55/2015

2015-2019

3 750,00

1 250,00

8.

Програма „Молодь Коломиї” на 2017-2020 роки

Рішення міської ради від  22.11.2016 р.          №987-14/2016

2017-2020

700,0

150,00

9.

Програма розвитку фізичної культури, спорту та спортивних споруд на 2017-2020  роки

Рішення міської ради від  22.11.2016 р.         №989-14/2016

2017-2020

9 800,00

2 500,00

10.

Про затвердження Програми  розвитку малого та середнього підприємництва в місті Коломиї на 2018-2022 роки

Рішення міської ради від 21.12.2017

№ 2192-28/2017

2018-2022

4 625,00

1 035,00

11.

Про затвердження Програми  підтримки  впровадження  енергозберігаючих  заходів  у місті Коломиї

на 2018-2020 роки

Рішення міської ради від 21.12.2017

№2193-28/2017

2018-2020

9000,00

3000,0

12.

Про затвердження Програми  підтримки  підтримки об’єднань співвласників багатоквартирних будинків у

   м. Коломиї на 2018-2020 роки

Рішення міської ради від 22.02.2018

№2414-30/2018

2018-2020

9 000,00

3 000,00

13.

Про затвердження міської програми поліпшення виховання, навчання та матеріального забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування на 2017-2021 роки

Рішення міської ради від 22.11.2016

№ 960-14/2016

2017-2021

937,0

165,00

14.

Міська програма попередження дитячої бездоглядності та профілактики правопорушень серед неповнолітніх на

2017-2021 роки.

Рішення міської ради від 21.11.2016

№ 959-14/2012

2017-2021

156,0

29,00

15.

Про Програму з виконання на території міста Коломиї Загально-державної програми „Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини на період

до 2021 року” на 2018-2022 роки

Рішення міської ради від 16.11.2017

№2048-26/2017

2018-2022

521,0

88,00

16.

Програма «Забезпечення житлом дітей- сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа на 2018-2022 роки 

Рішення міської ради від 07.12.2017

№2128-27/2017

2018-2022

3675,0

500,00

17.

Програма розвитку місцевого самоврядування в місті Коломиї на 2018-2022 роки

Рішення міської ради від 16.11.2017 №12045-26/2017

2018-2022

5 370,00

1069,00

18.

Цільова соціальна програма протидії ВІЛ-інфекції/СНІДУ на 2015-2018 роки

Рішення  міської ради від 09.07.2015

№2209-54/2015

2015-2018

1208,4

302,10

19.

Програма приватизації комунального майна територіальної громади міста Коломиї на 2017-2018 роки

Рішення міської ради від 22.11.2016

№977-14/2016

2017-2018

400,0

200,0

20.

Програма оптимізації процесів оподаткування та збільшення надходжень до місцевого бюджету  м. Коломиї на

2015-2020 роки

Рішення міської ради від 17.09.2015

№2278-57/2015, від 13.07.2016 №574-10/2016, від 20.07.2017

№1721-23/2017

2015-2020

511,55

50,00

21.

Програма «Безпечне та комфортне місто Коломия

на 2016-2020 роки»

Рішення міської ради від  13.07.2016 р.          №563-10/2016, від 12.10.2017

№1933-25/2017

2016-2020

1900,00

300,0

22.

Програма  удосконалення казначейського обслуговування місцевих бюджетів на 2016-2018 роки

Рішення міської ради від  18.05.2016 р.  №465-8/2016,

від 07.12.2017 №2125-27/2017

2016-2018

1315,00

243,00

23.

Програма земельної реформи на 2016-2020 роки

Рішення міської ради від  10.12.2015     №52-3/2015

2016-2020

5010,0

1650,0

24.

Програма розвитку надання адміністративних послуг Коломийським районним відділом управління Державної міграційної служба України в Івано - Франківській області на 2017-2019 роки

Рішення міської ради від 25.05.2017

№1516-21/2017

2017-2019

180,00

60,00

25.

Програма розвитку первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини в місті Коломиї на період 2016 - 2020 рр.

Рішення міської ради від 10.12.2015 р. № 20-3/2015

2016-2020

9 085,00

2425,00

26.

Програма протидії епідемії туберкульозу в м. Коломиї

на 2016-2020 р.р.

Рішення міської ради від 10.12.2015 р.  № 21-3/2015

№ 21-3/2015

2016-2020

1285,0

243,00

27.

Програма «Імунопрофілактика та захист населення від інфекційних хворіб в м. Коломиї на 2017-2021 роки

Рішення міської ради від  21.11.2016 р.          №993-14/2016

2017-2021

2065,5

416,20

28.

Програма покращення діагностики, лікування та профілактики злоякісних новоутворів в м. Коломиї на  2017-2020 роки 

Рішення міської ради від 25.05.2017 №1521-21/2017

2017-2020

920,00

230,0

29.

Міська програма "Забезпечення амбулаторного лікування окремих категорій населення  міста Коломиї на

2018-2022 роки"

Рішення міської ради від  17.08.2017р.           №1803-24/2017

2018-2022

11 520,00

2 304,00

30.

Міська програма «Репродуктивне  здоров’я населення міста Коломиї Івано-Франківської  області до 2020 року»

Рішення міської ради від  20.07.2017р.           №1723-23/2017

2017-2020

6725,00

2000,00

31.

Програма удосконалення структури Збройних Сил України на базі військової частини пп. В3950 в м. Коломиї, вул. Моцарта, 33 та військового гуртожитку на 2015-2018 роки

Рішення міської ради від 13.10.2015

№2371-58/2015, 07.12.2017 №2129-27/2017, від 22.02.2018

№2438-30/2018

2015-2018

7338,00

2000,0

32.

Програми забезпечення пожежної безпеки у

м. Коломиї на період 2016-2020 роки

Рішення міської ради від 13.10.2015 № 2370-58/2015, від 29.03.2018

№2498-31/2018

2016-2020

1704,1

417,9

33.

Програма удосконалення роботи служби превентивної поліції, покращення її матеріально-технічного забезпечення та підняття іміджу служби в м.Коломиї на 2016-2020 роки

Рішення міської ради від  24.12.2015 № 74-3/2015, від 07.12.2017р.

№2134-27/2017

2016-2020

2620,0

870,0

34.

Програма забезпечення підготовки та проведення призову громадян міста Коломиї на строкову військову службу та на військову службу за контрактом на 2016-2020 роки

Рішення міської ради від  21.01.2016  №153-4/2016, від 29.03.2018 р.

№2496-31/2018

2016-2020

100,00

20,0

35.

Про затвердження програми  «Мобілізаційні  заходи  та територіальна обороноздатність, цивільний захист населення   м. Коломиї на 2018 рік

Рішення міської ради від  16.11.2017              №2052-26/2017

2018

599,1

599,1

36.

Програма  розвитку цивільного захисту м. Коломиї

на 2016-2020 роки

Рішення міської ради від  21.01.2016 №155-4/2016

2016-2020

511,55

100,0

37.

Програма технічної інвентаризації захисних

споруд  цивільного захисту в м. Коломиї на 2018 рік

Рішення міської ради від  16.11.2017  №2053-26/2017

2018

20,0

20,0

38.

Програма протидії диверсійно-розвідувальній

діяльності  та боротьби з тероризмом і сепаратизмом на 2016-2020 роки

Рішення міської ради від  13.04.2016               №327-6/2016 від 23.02.2017р.

№1274-18/2017

2016-2020

450,0

100,0

39.

Програма соціальної підтримки та реабілітації інвалідів зору м. Коломиї на 2016-2018 роки

Рішення міської ради від  18.02.2016  №208-5/2016

2016-2018

1500,0

500,0

40.

Програма підтримки та розвитку діяльності Коломийської організації товариства Червоного Хреста України

на 2017-2021роки

Рішення міської ради від 25.10.2016  №974-14/2016

2017-2021

500,0

100,0

41.

Програма « Посилення соціального захисту населення міста Коломия на 2017-2019 роки»

Рішення міської ради від  22.06.2017 №1604-22/2017

2017-2019

21 992,7

7 200,00

42.

Програма  « Компенсація  пільгового проїзду окремих категорій  громадян у місті Коломиї на 2018 рік

Рішення міської ради від  27.02.2018   №50

2018

2500,00

2500,00

43.

Програма «Надання послуг з перевезення людей «соціальне таксі» на 2017-2021 роки»

Рішення міської ради від 17.08.2017

№1813-24/2017

2017-2021

1280,0

250,00

44.

Програма «Надання соціальних  послуг населенню міста Коломиї на 2017-2019 роки»

Рішення міської ради від 12.10.2017

№1914-25/2017

2017-2019

748,0

299,00

45.

Програма локалізації та недопущення поширення борщівника Сосновського на території м. Коломиї

на 2016-2020 роки

Рішення міської ради від  18.05.2016 р.          №466-8/2016

2016-2020

125,0

25,0

46.

Програма Безбар”єрна Коломия на 2017-2020 роки

Рішення виконкому

від 16.11.2016 №297

2017-2020

4900,0

1120,00

47.

Програма «Охорона навколишнього природного середовища   на 2017-2020 роки

Рішення міської ради від  10.12.2015 №23-3/2015

2017-2020

1 712 465,00

1 608 175,00

48.

Програма "Благоустрій міста Коломиї на 2018-2020 роки"

Рішення міської ради від 16.11.2017 №2041-26/2017

2018-2020

1720455,05

179771,05

49.

Програма розвитку інвестиційної діяльності в місті Коломиї на 2016-2020 роки

Рішення міської ради від  13.04.2016 р.          №316-6/2016

2016-2020

1425,00

255,00

50.

Програма енергозбереження та енергоефективності міста Коломиї на 2016-2020 роки

Рішення міської ради від  13.04.2016 р.          №317-6/2016

2016-2020

680,0

150,00

51.

Програма розвитку туризму в місті Коломиї на

2016-2020 роки

Рішення міської ради від  13.04.2016 р.          №466-8/2016

2016-2020

2045,00

840,00

52.

Програма „Громадський бюджет міста Коломиї на

2017-2021 роки”

Рішення міської ради від  22.06.2017 р.           №1602-22/2017

2016-2020

7550,0

1510,0

53.

Програма розвитку освіти міста Коломиї на 2017-2021 роки

Рішення міської ради від  22.11.2016 р.          №986-14/2016

2017-2021

20955,0

3913,0

54.

Програма сприяння розвитку громадянського суспільства у місті Коломиї на 2016-2020 роки

Рішення міської ради від 13.04.2016 р.          №323-6/2016

2016-2020

67,0

13,0

55.

Програма «Духовне життя» на 2017-2020 роки

Рішення міської ради від 20.04.2017 №1402-20/2017

2017-2020

3245,0

1015,00

56.

Програма «Інші заходи в галузі культури  і мистецтва на 2018-2020 роки»

Рішення міської ради від 22.02.2018 №2421-30/2018

2018-2020

3000,00

800,00

57.

Програма культура Коломиї на 2016-2020 роки

Рішення міської ради від  21.01.2016   №152-4/2016

2016-2020

8930,0

1730,00Додаток 3

Фінансове забезпечення

виконання заходів Програми соціально-економічного та культурного розвитку міста Коломиї  у 2018 році


№ п/п

Назва заходу

Фінансування, грн.

всього

Міський бюджет

Обласний бюджет

1.

Придбання періодичних, довідкових, інформаційних видань (бюлетнів, збірників, експрес-інформації та інших статистичних матеріалі)в

10 000,00

10 000,00

-

2.

Придбання інвентарю для благоустрою території (інформаційні таблички про розклад руху міських автобусних маршрутів)

100 000,00

100 000,00Разом

110 000,00

110 000,00

-

2011-2019 © Всі права застережено.