НОРМАТИВНІ АКТИ
КОЛОМИЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Четвер, 27 січня 2022 року
 Рішення міської ради  "Про внесення змін в рішення міської ради від 18.11.2021..."  № 1736-25/2021-25 від 28.12.2021р. 
Документ №1736-25/2021 від 28.12.2021р. Внесено зміни в інший нормативний акт
        

 
Повязані документи

Рішення міської ради  Про затвердження програми "Енергодім Коломия" на 2021-2023 роки в новій редакції
Рішення міської ради  №1382-22/2021 від 18.11.2021р. Внесено зміни в інший нормативний акт

 
Історія документа

Історії немає

 
Публікації документа

01.01.2022 
РІШЕННЯ
 
Коломийської міської ради
(25  сесія)
8  демократичного скликання
 
від 28.12.2021р.  № 1736-25/2021-25
 

Про внесення змін в рішення міської ради від 18.11.2021р. №1382-22/2021 «Про затвердження програми «Енергодім Коломия» на 2021-2023 роки в новій редакції»


З метою стимулювання впровадження в житловому фонді енергозберігаючих заходів на території Коломийської міської  територіальної громади та врахування порядковості внесення змін до державної програми підтримки енергомодернізації багатоквартирних будинків «ЕНЕРГОДІМ», керуючись Законом України «Про Фонд енергоефективності» та ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада


вирішила:


1.    Внести зміни в рішення міської ради від 18.11.2021р. №1382-     22/2021 «Про затвердження Програми «Енергодім Коломия» на 2021-2023 роки в новій редакції», а саме:

1.1. викласти Порядок відшкодування частини прийнятних витрат ОСББ на впровадження енергозберігаючих заходів, передбачених державною програмою підтримки енергомодернізації багатоквартирних будинків «Енергодім» в новій редакції (додається).

1.2. по тексту програми «Енергодім Коломия» на 2021-2023 роки в новій редакції слова читати «відшкодування частини прийнятних витрат ОСББ, пов’язаних із здійсненням заходів з енергоефективності»/«відшкодування суми фактично понесених витрат на впровадження енергозберігаючих заходів, передбачених державною програмою підтримки енергомодернізації багатоквартирних будинків «Енергодім», залежно від періоду отримання ОСББ від Державної установи «Фонд енергоефективності» повідомлення про схвалення заявок у Програмі підтримки енергомодернізації багатоквартирних будинків «Енергодім».

1.3. рішення міської ради від 08.10.2020 №4963-69/2020 «Про затвердження програми «Енергодім Коломия на 2021-2023 роки»» (зі змінами) вважати чинним в частині дії Договору про взаємодію між Коломийською міською радою та кредитно-фінансовою установою та викласти у формі Додатку  6 до програми «Енергодім Коломия» на 2021-2023 роки в новій редакції.

2. Фінансовому управлінню міської ради (Ганна БАКАЙ) передбачити кошти на фінансування заходів Програми.

3. Координацію робіт та узагальнення інформації про виконання Програми покласти на головного відповідального виконавця — відділ інвестиційної політики та енергозбереження міської ради (Наталія ГЕНИК).

4. Організацію виконання рішення покласти на заступника міського голови Миколу АНДРУСЯКА.

        5.  Контроль за виконанням рішення доручити постійній комісії з питань бюджету, інвестицій, соціально-економічного розвитку та зовнішньо-економічних відносин (Ігор КОСТЮК).Міський голова                                                                                   Богдан СТАНІСЛАВСЬКИЙЗАТВЕРДЖЕНО

рішення міської ради

від 28.12.2021р.№1736-25/2021


Порядок відшкодування частини прийнятних витрат ОСББ на впровадження енергозберігаючих заходів, передбачених державною програмою підтримки енергомодернізації багатоквартирних будинків «Енергодім»


Порядок відшкодування частини прийнятних витрат ОСББ, пов’язаних із здійсненням заходів з енергоефективності (далі – Порядок) визначає механізм використання коштів, передбачених в бюджеті Коломийської міської територіальної громади  на відшкодування частини прийнятних витрат ОСББ на впровадження енергоефективних заходів в рамках державної програми підтримки енергомодернізації багатоквартирних будинків «Енергодім».

Відповідно до програми підтримки енергомодернізації багатоквартирних будинків «Енергодім», банки-партнери відіграють роль «єдиного вікна» для ОСББ. Внаслідок чого проектні заявки та супровідні документи ОСББ подає через відділення обраного банку-партнера.

З бюджету Коломийської міської територіальної громади надається відшкодування у розмірі 10% від суми прийнятних витрат ОСББ  на впровадження енергозберігаючих заходів, перелік яких наведений в Додатку 2 до цієї Програми та які реалізуються відповідно до умов державної програми підтримки енергомодернізації багатоквартирних будинків «Енергодім».

Відшкодування частини  прийнятних витрат ОСББ, пов’язаних із здійсненням заходів з енергоефективності із міського бюджету проводиться після отримання ОСББ від Державної установи «Фонд енергоефективності» повідомлення про схвалення заявок у Програмі підтримки енергомодернізації багатоквартирних будинків «Енергодім» шляхом поетапної верифікації виконаних Заходів/виконаного Заходу з енергоефективності, зокрема після схвалення Заявки на Затвердження Проекту або Заявки №2.

Відшкодування частини прийнятних витрат ОСББ здійснюється на підставі договору про взаємодію (далі –Договір), укладеного між Коломийською міською радою та ОСББ (додаток 4 до Програми).

 Відшкодування частини  прийнятних витрат ОСББ у поточному місяці проводиться Коломийською міською радою після засідання Комісії з впровадження енергоефективних заходів в житлових будинках ОСББ (далі – Комісія), та прийняття нею відповідного рішення.

Комісія утворюється розпорядженням міського голови, яким затверджується її кількісний та персональний склад.

Засідання Комісії проходять в міру надходження від ОСББ заяви (додаток 3 до Програми) про отримання відшкодування частини витрат, спрямованих ОСББ на впровадження енергоефективних заходів та сформованого пакету документів (додаток 5 до Програми).

За результатами розгляду поданих заяв Комісія приймає рішення про погодження до відшкодування у поточному місяці частини прийнятних витрат з місцевого бюджету на транзитний рахунок _________________, що відкритий у Кредитно-фінансовій установі для подальшого зарахування коштів на відповідні рахунки ОСББ, які відкриті у відповідних Кредитно-фінансових установах.

Результати засідання Комісії оформлюються протоколом, який підписується головою та секретарем Комісії.

Рішення Комісії приймається на засіданні більшістю голосів від загального складу комісії відкритим голосуванням.

У разі виявлення невідповідностей у документах щодо окремих ОСББ,  Комісія у триденний строк повідомляє про це ОСББ для усунення невідповідностей.

Міська рада протягом 30-ти днів від дати отримання протоколу засідання Комісії, перераховує бюджетні кошти на рахунки ОСББ, які відкриті у відповідних Кредитно-фінансових установах для погашення прийнятних витрат.

Бюджетні кошти не можуть бути спрямовані на сплату будь-яких видів штрафів та/або пені.

Oбов’язковою умовою відшкодування частини прийнятних витрат ОСББ з місцевого бюджету є отримання міською радою протягом одного місяця від дати фінансування копії документів, що підтверджують цільове використання коштів ОСББ.

Документи, що підтверджують цільове використання коштів, зберігаються в міській раді протягом терміну, передбаченого законодавством для зберігання аналогічних документів та надаються Комісії  шляхом завірених копій належним чином.

Додаток 6

до Програми


ДОГОВІР №

про взаємодію


м. Коломия                                                                       «___» _______ 202_ року


КОЛОМИЙСЬКА МІСЬКА РАДА, в особі міського голови ______________

________________, який діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та постанови Коломийської міської виборчої комісії від _____________ року №_____ (надалі «Замовник») з однієї сторони та  ________________________________________ (далі – Кредитно-фінансова установа), що є платником податку на прибуток за базовою (основною) ставкою відповідно до п.136.1 ст.136 розділу ІІІ Податкового кодексу України, (надалі – Банк),  в особі  _____________________________, який діє на підставі ___________________________, з іншої сторони (далі – Сторони), уклали цей Договір про взаємодію (далі – Договір) про наступне:

  1. Предмет Договору

1.1. Предметом цього Договору є встановлення основних умов та принципів взаємодії Сторін у процесі надання Коломийською міською радою відшкодування суми фактично понесених витрат на впровадження енергозберігаючих заходів, передбачених державною програмою підтримки енергомодернізації багатоквартирних будинків «Енергодім», в тому числі з використанням кредиту об’єднанням співвласників багатоквартирних будинків (далі – ОСББ), які є учасниками державної програми підтримки енергомодернізації багатоквартирних будинків «Енергодім» та місцевої програми «Енергодім Коломия на 2021-2023 роки»  (далі – Програма), у розмірах та порядку, що визначено цим Договором.

1.2. У разі впровадження заходів з енергоефективності з використанням банківського кредиту, кредитування ОСББ здійснюється Кредитно-фінансовою установою відповідно до внутрішніх нормативних документів Кредитно-фінансової установи та законодавства України.

1.3. Коломийська міська рада в рамках Програми надає відшкодування суми фактично понесених витрат на впровадження енергозберігаючих заходів, передбачених державною програмою підтримки енергомодернізації багатоквартирних будинків «Енергодім», в тому числі з використанням кредиту, в розмірі 10 %__________ грн. (по пакетах заходів «А» та «Б») для ОСББ, заявки яких були затверджені Фондом енергоефективності відповідно до умов державної програми «Енергодім», після завершення етапів реалізації проекту та виплати основної частини гранту Фондом енергоефективності.

1.4. Відшкодування суми фактично понесених витрат на впровадження енергозберігаючих заходів, передбачених державною програмою підтримки енергомодернізації багатоквартирних будинків «Енергодім», в тому числі з використанням кредиту, здійснюється після отримання банком-партнером від ОСББ пакету необхідних документів, що підтверджує їх цільове використання, на підставі Договору та додаткової угоди до Договору, зведених реєстрів учасників Програми (додаток 2 до Договору).


  1. Основні завдання Сторін

2.1. Для  досягнення цілей за цим Договором, Сторони зобов'язуються:

- спрямовувати зусилля на виконання умов Програми;

- здійснювати заходи щодо пошуку ОСББ, які бажають впроваджувати  заходи з енергоефективності, в тому числі з використанням кредиту у Кредитно-фінансовій установі та отримати право на відшкодування частини суми кредиту або частини суми фактично понесених витрат на впровадження енергозберігаючих заходів, відповідно до умов Програми;

- обмінюватися наявною в їх розпорядженні інформацією, що стосується предмету цього Договору, проводити спільні консультації і переговори, встановлювати науково-технічні та комерційно-фінансові зв’язки з третіми особами й інформувати один одного про результати подібних контактів.


  1. Обов'язки і права міської ради:

1.Міська рада зобов'язується:

3.1.1. Приймати, розглядати сформовані Кредитно-фінансовою установою Реєстри заявників (позичальників), які є учасниками Програми .

3.1.2. Резервувати кошти, необхідні для відшкодування суми фактично понесених витрат на впровадження енергозберігаючих заходів, передбачених державною програмою підтримки енергомодернізації багатоквартирних будинків «Енергодім», в тому числі з використанням кредиту, відповідно до Реєстрів заявників (позичальників), наданих Кредитно-фінансовою установою, згідно з п. 3.1.1 цього Договору.

3.1.3. Приймати, розглядати сформовані Кредитно-фінансовою установою Зведені реєстри Позичальників, згідно з п. 4.1.6 цього Договору.

3.1.4. Щомісячно,  за наявності бюджетних призначень, перераховувати кошти для відшкодування частини суми кредиту або частини суми фактично понесених витрат на впровадження енергозберігаючих заходів, згідно із Зведеними реєстрами на транзитний рахунок № _____________, що відкритий у Кредитно-фінансовій установі, код банку ________, ЄДРПОУ ______________, з урахуванням вимог пункту 5.3 даного Договору.

3.1.5. Повідомляти Кредитно-фінансову установу про всі зміни, що можуть вплинути на виконання Сторонами умов цього Договору за 3 (три) банківські дні до набрання ними чинності.

3.1.6. Не розголошувати відомості, які становлять банківську та комерційну таємницю Кредитно-фінансової установи, а також відомості, які стали відомі міській раді у зв'язку з виконанням обов'язків за цим Договором.

3.1.7. Виконувати інші зобов’язання  за цим Договором.

2.Міська рада має право:

3.2.1. Вносити на розгляд Кредитно-фінансової установи пропозиції щодо вдосконалення правовідносин за цим Договором, а також схеми кредитування Позичальників.

3.2.2. Здійснювати контроль за дотриманням Кредитно-фінансовою установою умов цього Договору.

3.2.3. Здійснювати заходи із перевірки пакетів документів Позичальників (згідно з додатком 2 до Програми) та контроль за цільовим використанням кредитів, отриманих за Програмою, відповідно до умов цього Договору, за умови попереднього письмового повідомлення про це Кредитно-фінансової установи за 3 (три) банківські дні.


  1. Обов'язки і права Кредитно-фінансової установи

1.Кредитно-фінансова установа зобов'язується:

4.1.1. Надавати кредити Позичальникам на цілі, передбачені в додатку 1 до цього Договору, у порядку, встановленому внутрішніми нормативними документами кредитно-фінансової установи та законодавством України.

4.1.2. Визначати суму коштів, яка необхідна для відшкодування частини суми кредиту за Кредитним договором або частини суми фактично понесених витрат на впровадження енергозберігаючих заходів для кожного учасника Програми, виходячи з умов, передбачених у пункті 1.3 цього Договору, та вказати визначені суми у Зведеному реєстрі.

4.1.3. Формувати та зберігати в Кредитно-фінансовій установі щодо кожного Позичальника, який отримав кредит у Кредитно-фінансовій установі та взяв участь в Програмі, відповідно до умов цього Договору, пакет документів згідно з переліком, визначеним у додатку 3 до Програми.

4.1.4 Формувати Реєстр заявників (позичальників), які отримали відшкодування основної суми гранту Фондом енергоефективності у Кредитно-фінансовій установі на цілі, передбачені цим Договором, згідно з формою, наведеною в додатку 1 до цього Договору.

4.1.5. Не рідше одного разу на місяць подавати міській раді сформований за цей час Реєстр нових заявників(позичальників).

4.1.6. Перераховувати скеровані міською радою на рахунок Кредитно-фінансової установи кошти, призначені для зарахування відшкодування частини суми кредиту або частини суми фактично понесених витрат на впровадження енергозберігаючих заходів на поточні рахунки ОСББ, відповідно до умов цього Договору.

4.1.7. Виконувати інші зобов’язання  за цим Договором.

4.1.8. У Кредитних договорах, які укладатимуться з ОСББ, у графі «Ціль кредитування» зазначати: за програмою «Енергодім Коломия на 2021-2023 роки», а також дату та номер рішення, яким затверджено дану програму)                                        » з подальшим переліком виконаних робіт.

2.Кредитно-фінансова установа має право:

4.2.1. Відмовити ОСББ в наданні кредиту у випадку:

- невідповідності ОСББ вимогам Кредитно-фінансової установи та умовам цього Договору;

 - прийняття колегіальним органом Кредитно-фінансової установи рішення про відмову у видачі кредиту.

  1. Відповідальність Сторін

5.1. У разі невиконання чи неналежного виконання зобов’язань, передбачених цим Договором, винна Сторона відшкодовує іншій Стороні всі завдані у зв’язку з цим збитки.

5.2. Кредитно-фінансова установа несе відповідальність за невключення ОСББ, як учасника Програми у Зведений реєстр згідно з додатком 2 до цього Договору.

5.3. Міська рада не несе відповідальності за несвоєчасне, перерахування коштів відшкодування частини суми кредиту або частини суми фактично понесених витрат на впровадження енергозберігаючих заходів з міського бюджету.

  1. Форс-мажорні обставини

6.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання будь-якого з положень цього Договору, якщо це стало наслідком причин, що не контролюються Сторонами. До таких причин належать: стихійні лиха, екстремальні погодні умови, перебої в постачанні електроенергії та вихід з ладу телекомунікацій, збої комп’ютерних систем, пожежі, страйки, військові дії, і таке інше, але не обмежуються ними.


7. Строк дії Договору

7.1. Цей Договір набуває чинності з дня його підписання Сторонами і діє до повного виконання Сторонами та Позичальниками зобов’язань.

7.2. Цей Договір може бути розірваний лише за згодою Сторін. Сторона, що бажає розірвати Договір, подає заяву не раніше, ніж за 30 (тридцять) календарних днів до запропонованого дня припинення дії Договору.

7.3. Після закінчення дії Договору міська рада зобов’язується здійснювати відшкодування частини суми кредиту, згідно із сформованими Кредитно-фінансовою установою Зведеними реєстрами Позичальників, до повного виконання Позичальником зобов’язань за кредитом.


8. Прикінцеві положення

8.1. Будь-які зміни і доповнення  до цього Договору вносяться лише за згодою Сторін, шляхом укладання додаткових договорів.

8.2. У разі виникнення спорів у ході виконання цього Договору Сторони намагатимуться вирішувати їх шляхом переговорів. Зацікавлена Сторона має право звернутися до господарського суду, якщо під час переговорів Сторони не дійшли згоди щодо врегулювання спору.

8.3. Цей Договір складено у двох оригінальних примірниках, по одному для кожної із Сторін, кожний з яких має однакову юридичну силу.

8.4. Адміністрація підтверджує, що ОСББ, внесені до Зведених реєстрів згідно умов цього Договору, є учасниками Програми та зобов’язується здійснювати відшкодування частини суми кредиту або частини суми фактично понесених витрат на впровадження енергозберігаючих заходів.


9. Місцезнаходження та реквізити СторінКоломийська міська рада:


______________________________

(назва)

______________________________

(адреса)

IBAN__________________________

_______________________________

Код ЄДРПОУ__________________

Кредитно-фінансова установа:


_____________________________

(назва)

_____________________________

(адреса)

IBAN________________________

_____________________________

Код ЄДРПОУ_________________


(Посада)

_________ _____________

     м.п.

(Посада)

_________ _____________

     м.п.


2011-2022 © Всі права застережено.