НОРМАТИВНІ АКТИ
КОЛОМИЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Четвер, 27 січня 2022 року
 Рішення виконавчого комітету  "Про схвалення програми "Сприяння розвитку та зміцнення ..."  № 356 від 07.12.2021р. 
Документ №356 від 07.12.2021р. Чинний
        

 
Повязані документи

Пов'язаних документів немає

 
Історія документа

Історії немає

 
Публікації документа

11.12.2021УКРАЇНА
Коломийська міська рада
Виконавчий комітет
 
РІШЕННЯ
 
м. Коломия
 
від 07.12.2021р.  № 356
 

Про схвалення програми "Сприяння розвитку та зміцнення матеріальної бази військових частин на період 2022-2023 років"


З метою виконання Закону України "Про оборону України", Закону України «Про основи національного спротиву», "Стратегії воєнної безпеки України" затвердженої Указом Президента України від 25 березня 2021 року №121, спільної директиви Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України від 30.07.2015 р. № Д-322/1/23 та відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", виконавчий комітет міської ради


вирішив:


1. Схвалити програму "Сприяння розвитку та зміцнення матеріальної бази військових частин на період 2022-2023 років" (далі – Програма) додається.

2. Відділу з питань цивільного захисту міської ради (Надія ІВАНОВА) забезпечити подання Програми для затвердження міською радою в установленому порядку.

3. Координацію роботи та узагальнення інформації щодо виконання рішення покласти на головного відповідального виконавця – відділ з питань цивільного захисту міської ради (Надія ІВАНОВА).

4. Вважати такими що втратили чинність з 01.01.2022 р.:

-рішення виконавчого комітету міської ради від 25.02.2021р. № 40 "Про схвалення програми "Сприяння розвитку та зміцнення матеріальної бази військової частини А4267 на період 2021-2023 роки",

       -рішення виконавчого комітету міської ради від 27.04.2021р. № 122 "Про схвалення програми "Сприяння розвитку та зміцнення матеріальної бази військової частини А0742 Повітряних Сил Збройних Сил України на період 2021-2023 років",

       -рішення виконавчого комітету міської ради від 27.04.2021р. № 123 "Про схвалення програми "Сприяння розвитку та зміцнення матеріальної бази військової частини А1267 Повітряних Сил Збройних Сил України на період 2021-2023 років".

       5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови Романа ОСТЯКА.Міський  голова                                                                   Богдан СТАНІСЛАВСЬКИЙСХВАЛЕНО

рішення виконавчого комітету міської ради

07.12.2021 р. № 356Програма

"Сприяння розвитку та зміцнення матеріальної бази

військових частин на період 2022-2023 років"Замовник програми:

Відділ з питань

цивільного захисту міської радиНадія ІВАНОВА_________


Керівник програми:

Заступник міського голови

Роман ОСТЯК_________

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління

міської радиОльга ЦИГАНЧУК_________Відділ економіки міської радиСвітлана СЕНЮК_________


Юридичний відділ

міської радиЛюбов СОНЧАК_________

Голова постійної комісії з питань

бюджету, інвестицій, соціально-

економічного розвитку та

зовнішньоекономічних відносин
Ігор КОСТЮК
_________
Паспорт програми

"Сприяння розвитку та зміцнення матеріальної бази

військових частин на період 2022-2023 років"1. Ініціатор розроблення Програми (замовник): відділ з питань цивільного захисту міської ради.

2. Розробник Програми: відділ з питань цивільного захисту міської ради.

3. Термін  реалізації  Програми:  2 роки.

4. Етапи  фінансування  Програми: 2022-2023 роки.

5. Очікувані  обсяги фінансування  Програми (тис. грн.):15911,00 


Рік

Обсяги фінансування


Всього

в т.ч. за джерелами фінансування

міський

бюджет

кошти

підприємств, установ, організацій

2022-2023

15911,0

15911,0


в  т.ч.
2022

8350,0

8350,0


2023

7561,0

7561,06. Очікувані результати виконання програми:

- забезпечення громадського порядку та безпеки на території територіальної громади;

- укріплення матеріально-технічної бази, в тому числі: технікою, продовольством, речовим майном, іншими матеріальними та фінансовими ресурсами;

- військово-патріотичному вихованню громадян України, підготовку молоді до служби в Збройних Силах України, забезпечення престижу військової служби.

7. Термін проведення звітності: щоквартально до 10 числа місяця наступного за звітним кварталом.
Замовник програми:

Відділ з питань цивільного

захисту міської ради                        Надія ІВАНОВА

____________


Відповідальний виконавець:

Відділ з питань цивільного

захисту міської ради                        Надія ІВАНОВА

______________


Керівник програми:        

Заступник міського голови            Роман ОСТЯК____________І.  Загальні положення


Враховуючи особливу важливість завдань цивільного захисту, пов’язаних із захистом життя людей при загрозі та виникненні надзвичайних ситуацій воєнного характеру, на виконання вимог Кодексу цивільного захисту України та Законів України  щодо реалізації державної політики у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій воєнного характеру та з метою запобігання збройній агресії та збройному конфлікту, забезпечення національних інтересів і реалізації воєнної політики держави, дотримуючись норм відповідальної і заснованої на співробітництві поведінки в галузі безпеки розроблено програму "Сприяння розвитку та зміцнення матеріальної бази  військових частин на період 2022-2023 років".


П. Обґрунтування доцільності розроблення програми


Програма "Сприяння розвитку та зміцнення матеріальної бази військових частин на період 2022-2023 років" розроблена відповідно до вимог Кодексу цивільного захисту України щодо реалізації державної політики у сфері захисту населення та території від надзвичайних ситуацій воєнного характеру.

Правовою підставою розроблення програми є Закон України "Про оборону України", Закон України «Про основи національного спротиву», Стратегія воєнної безпеки України, затверджена Указом Президента України від 25 березня 2021 року №121 та спільна директива Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України від 30.07.2015 р. № Д-322/1/23.


Ш. Завдання та цілі програми


Основними завданнями Програми є:

підготовка до оборони в мирний час;

удосконалення структури, уточнення завдань і функцій Збройних Сил України та інших військових формувань, забезпечення необхідної чисельності їх особового складу, а також їх розвиток, підготовку і підтримання на належному рівні боєздатності, бойової та мобілізаційної готовності до оборони, планування їх застосування;

здійснення заходів з планування та підготовки руху опору;

забезпечення Збройних Сил України, інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, підготовленими кадрами, озброєнням, військовою та іншою технікою, продовольством, речовим майном, іншими матеріальними та фінансовими ресурсами;

розвиток військово-технічного співробітництва з іншими державами з метою забезпечення Збройних Сил України, інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, озброєнням, військовою технікою і майном, які не виробляються в Україні;

підготовку економіки, території, органів військового управління, органів місцевого самоврядування, а також населення до дій в особливий період;

військово-патріотичне виховання громадян України, підготовку молоді до служби в Збройних Силах України, забезпечення престижу військової служби;

забезпечення розвитку воєнної науки, формування науково-технічного і технологічного набутку для створення високоефективних засобів збройної боротьби;

забезпечення відкритого та демократичного цивільного контролю у сфері оборони в порядку, визначеному законодавством, та дотримання вимог щодо збереження державної таємниці;

здійснення заходів з кібероборони (активного кіберзахисту) для захисту суверенітету держави та забезпечення її обороноздатності, запобігання збройному конфлікту та відсічі збройній агресії;

створення сприятливих умов для проведення загальнобригадних заходів, організації дозвілля особового складу військових частин;

забезпечення високого морально-психологічного стану та бойового духу військовослужбовців;

популяризація військової служби, військово-патріотичного виховання громадян України, підготовка молоді до служби в Збройних Силах України, забезпечення престижу військової служби.

Основною ціллю Програми є:

набуття спроможностей Збройних Сил України для гарантованої відсічі збройній агресії, оборони держави та участі в підтриманні миру і міжнародної безпеки.


ІV. Шляхи і способи виконання програми


Коломийська міська рада та військові органи міста посилено працюють над попередженням та протидією можливим загрозам життю та здоров’ю громадян, намагаються забезпечити оперативне реагування на надзвичайні ситуації. Виконання даної Програми дасть змогу посилити безпеку громадян,  захистити  важливі об’єкти міста та комунального майна, забезпечити  обороноздатність громади, забезпечити запобігання збройному конфлікту та відсічі збройній агресії, підтримати  нормальну життєдіяльність громади. Комплексна взаємодія, координація спільних дій та зусиль влади і військових органів, спрямована на забезпечення оперативного, ефективного, злагодженого реагування на надзвичайні події, запобігання та подолання небезпечних ситуацій, збереження спокою та нормальної життєдіяльності міста.


V. Термін виконання програми


Програма "Сприяння розвитку та зміцнення матеріальної бази військових частин на період 2022-2023 років"  розрахована  на 2022-2023 роки.


VI. Обсяги та джерела фінансування програми


Реалізація заходів Програми протягом 2022 та 2023 років здійснюватиметься за рахунок коштів міського бюджету. Також джерелом фінансування заходів, передбачених цією Програмою, можуть бути надходження загального та спеціального фондів (в тому числі бюджету розвитку) міського бюджету, кошти Державного бюджету України, інших місцевих бюджетів у вигляді цільових та інших трансфертів (субвенцій, дотацій тощо), іноземних інвестицій, грантів, благодійних внесків та кошти фізичних і юридичних осіб.


VII. Очікувані результати від реалізації програми


Результатом успішного виконання заходів Програма "Сприяння розвитку та зміцнення матеріальної бази військових частин на період 2022-2023 років"  буде:

- підвищення рівня готовності органів управління цивільного захисту щодо виконання вимог державної політики у сфері захисту населення та території від надзвичайних ситуацій воєнного характеру;

- забезпечення Збройних Сил України, інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, підготовленими кадрами, озброєнням, військовою та іншою технікою, продовольством, речовим майном, іншими матеріальними та фінансовими ресурсами;

- військово-патріотичне виховання громадян, підготовку молоді до служби в Збройних Силах України, забезпечення престижу військової служби;

- забезпечення розвитку воєнної науки, формування науково-технічного і технологічного набутку для створення високоефективних засобів збройної боротьби.
Замовник програми:

Відділ з питань цивільного

захисту міської ради                                                                                           Надія ІВАНОВА


                                                                           Додаток

                                                                           до програми "Сприяння розвитку та зміцнення                                                                                    матеріальної бази  військових частини на період                                                                                  2022-2023 роки"


Перелік заходів фінансування Програми

Назва замовника: відділ з питань цивільного захисту міської ради

Назва програми: Сприяння розвитку та зміцнення матеріальної бази військових частин на період 2022-2023 років

№ з/п

Найменування заходу

Виконавець

Термін викона-ння

Орієнтовні обсяги фінансування

(тис. грн.)

Очікувані результати

Роки

Всього

джерела фінансування

державний бюджет

обласний бюджет

міський бюджет

інші джерела

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Заходи військової частини А4267

1

Поточний ремонт будівель та приміщень, що розташовані за адресою м.Коломия, вул.Моцарта,33 (в т.ч. придбання будівельних матеріалів)

Відділ  з питань цивільного захисту міської ради

щорічно

2022-

2023

в т.ч.

1885,0

-

-

1885,0

-

Створення сприятливих умов для проведення загальнобригадних заходів, організації дозвілля особового складу військової частини А4267 та

укріплення матеріально-технічної бази, в тому числі: технікою, продовольством, речовим майном, іншими матеріальними та фінансовими ресурсами
2022

1185,0

-

-

1185,0

-

2023

700,0

-

-

700,0

-

2

Поточний ремонт місця зберігання техніки (бокси)

Відділ  з питань цивільного захисту міської ради

щорічно

2022-

2023

в т.ч.

3 000,0

-

-

3 000,0

-

2022

1 500,0

-

-

1 500,0

-

2023

1 500,0

-

-

1 500,0

-

3

Удосконалення бази пунктів управління (в т.ч. придбання обладнання)

Відділ  з питань цивільного захисту міської ради

щорічно

2022-

2023

в т.ч.

600,0600,0


2022

300,0300,0


2023

300,0300,0


4

Поточний ремонт автомобільної  техніки (в т.ч. придбання запчастин)

Відділ  з питань цивільного захисту міської ради

щорічно

2022-

2023

в т.ч.

600,0600,0


2022

300,0300,0


2023

300,0300,0


5

Придбання матеріально-технічних засобів ( в т.ч. паливно-мастильних матеріалів, технічних засобів, компютерної та оргтехніки, конструкцій наочної агітації патріотичного спрямування, меблів, відзнак та нагород

Поліграфічно-інформаційної продукції (випуск газети «Едельвейс», календарів та буклетів та інше)

Відділ  з питань цивільного захисту міської ради

щорічно

2022-

2023

в т.ч..

1800,01800,0


2022
1225,01225,0


2023

575,0575,0


6

Придбання спорядження для спеціальної гірської підготовки

Відділ  з питань цивільного захисту міської ради

щорічно

2022-

2023

в т.ч..

50,050,0


2022

25,025,0


2023

25,025,0


7

Придбання житлових приміщень для військовослужбовців

Відділ  з питань цивільного захисту міської ради

щорічно

2022-

2023

в т.ч.

3000,03000,0


2022

1500,01500,0


2023

1500,01500,0


8

Матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових проблем військовослужбовців та членів їх сімей

Відділ  з питань цивільного захисту міської ради

щорічно

2022-

2023

в т.ч..

1000,01000,0


2022

500,0500,0


2023

500,0500,0


9

Благоустрій території (в т.ч. проведення поточного ремонту, асфальтування, укладання тротуарної плитки, придбання матеріалів)

Відділ  з питань цивільного захисту міської ради

щорічно

2022-

2023

в т.ч.

2361,02361,0


2022

1 000,01 000,0


2023

1 361,01 361,0


Заходи військової частини А0742

10

Поточний ремонт приміщення (в т.ч опалення будівлі штабу, казарми, контрольно диспетчерського пункту, місця зберігання техніки,

командного пункту інженерів та ін приміщень, відновлення опалення, придбання будівельних матеріалів)

Відділ  з питань цивільного захисту міської ради

2022

2022-2023

520,0

-

-

520,0

-

Реалізація заходів щодо організації роботи зі здійснення шефства над військовими частинами Збройних Сил України, зокрема щодо надання допомоги у забезпеченні військових частин продовольством, пально-мастильними матеріалами, матеріально-технічними засобами, у розв'язанні соціально-побутових проблем,

задоволенні культурних і духовних потреб військовослужбовців, військово-патріотичного виховання молоді та її підготовки до виконання військового обов'язку


2022280,0

-

-

280,0

-

2023

240,0

-

-

240,0

-

11

Благоустрій території льотного поля, виготовлення показників та сигнальних пристроїв (в т.ч. придбання будівельних матеріалів)

Відділ  з питань цивільного захисту міської ради

2022

2021-

2023

в т.ч.

100,0

-

-

100,0

-

2022

100,0

-

-

100,0

-

2023

-

-

-

-

-

12

Придбання матеріально-технічних засобів (в т. ч.  меблі, канцелярські товари, конструкцій наочної агітації патріотичного спрямування, поліграфічно-інформаційна продукція, інструменти для обслуговування техніки)

Відділ  з питань цивільного захисту міської ради

щорічно

2022-

2023

в т.ч.

90,0

-

-

90,0

-

202220,0

-

-

20,0

-

2023

70,0

-

-

70,00

-

13

Поточний ремонт вартового містечка (в т.ч. придбання будівельних матеріалів)

Відділ  з питань цивільного захисту міської ради

2023

2022-

2023

в т.ч.

40,0

-

-

40,0

-

2022

-

-

-

-

-

2023

40,0

-

-

40,0

-

14

Матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових проблем військовослужбовців та членів їх сімей

Відділ  з питань цивільного захисту міської ради

2023

2022-

2023

в т.ч.

50,0

-

-

50,0

-

2022

-

-

-

-

-

2023

50,0

-

-

50,0

-

Заходи військової частини А1267

15

Поточний ремонт будівель, приміщень  (в т.ч. будівлі штабу, їдальні, командного пункту, контрольно перепускного пункту боксів військової техніки автомобільного парку

придбання матеріалів згідно номенклатури)

Відділ  з питань цивільного захисту міської ради

щорічно

2022-

2023

в т.ч.

580,0

-

-

580,0

-

Реалізація заходів щодо організації роботи зі здійснення шефства над військовими частинами Збройних Сил України, зокрема щодо надання допомоги у забезпеченні військових частин продовольством, пально-мастильними матеріалами, матеріально-технічними засобами, у розв'язанні соціально-побутових проблем,

задоволенні культурних і духовних потреб військовослужбовців, військово-патріотичного виховання молоді та її підготовки до виконання військового обов'язку

2022


300,0

-

-

300,0

-

2023

280,0

-

-

280,0

-

16

Встановлення опалення будівлі штаба

Відділ  з питань цивільного захисту міської ради

2022

2022-

2023

в т.ч.

80,0

-

-

80,0

-

2022

80,0

-

-

80,0

-

2023

-

-

-

-

-

17

Придбання матеріально-технічних засобів ( в т.ч. меблі, конструкцій наочної агітації патріотичного спрямування, канцелярські товари)

Відділ  з питань цивільного захисту міської ради

щорічно

2022-

2023

в т.ч.

90,0

-

-

90,0

-

2022

20,0

-

-

20,0

-

2023

70,0

-


70,0

-

18

Матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових проблем військовослужбовців та членів їх сімей

Відділ  з питань цивільного захисту міської ради

2023

2022-

2023

в т.ч.

50,0

-

-

50,0

-

2022

-

-

-

-

-

2023

50,0

-

-

50,0


Заходи військової частини А7153

19

Придбання матеріально-технічних засобів ( в т.ч. меблі, конструкцій наочної агітації патріотичного спрямування, комп’ютери, оргтехніка, канцелярські товари та ін. матеріали)

Відділ  з питань цивільного захисту міської ради

2022

2022-

2023

в т.ч.

5,0

-

-

5,0

-

Забезпечення функціювання управління підрозділу Сил територіальної оборони Збройних Сил України

2022

5,0

-

-

5,0


2023

-

-

-

-
20

Поточний ремонт будівель, приміщень  (в т.ч. обладнання, облаштування спеціалізованих приміщень придбання матеріалів згідно номенклатури)

Відділ  з питань цивільного захисту міської ради

2022

2022-

2023

в т.ч.

5,0

-

-

5,0

-

2022

5,05,0


2023

-

-

-

-


21

Придбання та влаштування системи управління (зв’язку)

Відділ  з питань цивільного захисту міської ради

2022

2022-

2023

в т.ч.

5,0

-

-

5,0

-

2022

5,0

-

-

5,0


2023

-

-

-

-ВСЬОГО2022-

2023

в т.ч.

15911,0

-

-

15911,0

-


2022

8350,0

-

-

8350,0

-

2023

7561,0

-

-

7561,0

-


Замовник програми:

Відділ з питань цивільного

захисту міської ради                       

____________                                  Надія ІВАНОВА


Керівник програми:        

Заступник міського голови           ____________                                  Роман ОСТЯК
2011-2022 © Всі права застережено.