НОРМАТИВНІ АКТИ
КОЛОМИЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Четвер, 27 січня 2022 року
 Рішення виконавчого комітету  "Про схвалення цільової програми "Культура, молодь, тури..."  № 365 від 07.12.2021р. 
Документ №365 від 07.12.2021р. Чинний
        

 
Повязані документи

Рішення виконавчого комітету  Про схвалення програми "Розвиток туризму Коломийської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2024"
Рішення виконавчого комітету  №181 від 22.09.2020р. Втратив чинність
Рішення виконавчого комітету  Про схвалення цільової програми "Молодь Коломийської ОТГ" На 2021-2025 роки
Рішення виконавчого комітету  №196 від 05.10.2020р. Втратив чинність
Рішення виконавчого комітету  Про схвалення цільової програми "Духовне життя" на 2021-2025 роки
Рішення виконавчого комітету  №201 від 07.10.2020р. Втратив чинність
Рішення виконавчого комітету  Про схвалення цільової програми "Культура Коломиї" на 2021-2025 роки
Рішення виконавчого комітету  №202 від 07.10.2020р. Втратив чинність
Рішення виконавчого комітету  Про схвалення цільової програми "Інші заходи в галузі культури і мистецтва" На 2021-2025 роки
Рішення виконавчого комітету  №203 від 07.10.2020р. Втратив чинність

 
Історія документа

Історії немає

 
Публікації документа

11.12.2021УКРАЇНА
Коломийська міська рада
Виконавчий комітет
 
РІШЕННЯ
 
м. Коломия
 
від 07.12.2021р.  № 365
 

Про схвалення цільової програми «Культура, молодь, туризм Коломийської ТГ» на 2022-2025 роки

Відповідно до законів України «Про державні цільові програми», «Про культуру», «Про туризм», «Про молодіжні та дитячі громадські організації», «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні», керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

вирішив:

1. Схвалити цільову програму «Культура, молодь, туризм Коломийської ТГ» на 2022-2025 роки (додається).

2. Фінансовому управлінню міської ради (Ганна БАКАЙ) щорічно передбачати кошти в міському бюджеті на виконання програми.

            3. Вважати такими, що втратили чинність рішення виконавчого комітету від 07.10.2020р. №181 «Про схвалення програми «Розвиток туризму Коломийської міської ради об’єднаної територіальної громади на 2021-2024 роки» від 07.10.2020р.№196 «Про схвалення цільової програми «Молодь Коломийської ОТГ» на 2021-2025 роки, від 07.10.2020р.№201 «Про схвалення цільової програми на Духовне життя» на 2021-2025 роки, від 07.10.2020р. №202 «Про схвалення цільової програми «Культура Коломиї» на 2021-2025 роки, від 07.10.2020 р. № 203 «Про схвалення цільової програми « Інші заходи в галузі культури і мистецтва» на 2021-2025р.

       4. Організацію виконання рішення покласти на начальника управління культури Станіслава БАЛАНОВИЧА.

5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови Володимира МЕЛЬНИЧУКА.Міський голова                                                                            Богдан СТАНІСЛАВСЬКИЙ


СХВАЛЕНО

рішення виконавчого комітету

                                                       від 07.12.2021 р. № 365                


Цільова програма

«Культура, молодь, туризм Коломийської ТГ»

на 2022 -2025 роки.


Замовник Програми:


Управління культури

Коломийської міської ради          Станіслав БАЛАНОВИЧ            ___________


Керівник Програми:


Заступник міського голови         Володимир МЕЛЬНИЧУК            ___________


ПОГОДЖЕНО


Відділ економіки 

міської ради                                   Світлана СЕНЮК                  ____________


Фінансове управління

міської ради                                    Ольга ЦИГАНЧУК                 ____________


Юридичний відділ

міської ради                                     Любов СОНЧАК                        ____________ПАСПОРТ

Цільова програма  «Культура, молодь, туризм Коломийської ТГ»

на 2022 – 2025 роки

1.Ініціатор розроблення Програми (замовник): управління культури Коломийської міської ради.

2.Розробник Програми: управління культури Коломийської міської ради.

3.Термін реалізації Програми : з 2022 по 2025 роки.

4. Етапи фінансування Програми : щорічно

5. Обсяги фінансування Програми: 34 500,0 тис. грн.

Роки

Орієнтовані обсяги фінансування, тис. грн.


всього

В т.ч. за джерелами фінансування


Обласний бюджет

Міський бюджет

Інші джерела

2022-2025

34500,0

        -

34500,0

        -

2022

9700,0

        -

9700,0

        -

2023

8370,0

        -

8370,0

        -

2024

8230,0

        -

8230,0

        -

2025

8200,0

        -

8200,0

        -

6.Очікувані результати  виконання Програми:

-  створення умов для належного функціонування мережі закладів культури;

- збереження національних традицій та звичаїв, забезпечення розвитку потенціалу та культурного простору Коломийської територіальної громади;

- забезпечення доступності мистецтва для широких верств суспільства, надання культурних послуг усім верствам населення;

- забезпечення просвітницької, виховної ролі національної культури;

- активізація діяльності місцевих осередків національних творчих спілок України та громадських організацій шляхом налагодження співробітництва із закладами культури і мистецтв громади в реалізації спільних програм;

 • створення нових туристичних продуктів на території Коломийської територіальної громади;
 • розширення переліку туристичних та туристично-інформаційних послуг;
 • популяризація туристичного потенціалу;
 • розвиток туристично-рекреаційної інфраструктури;
 • зростання рівня зайнятості населення в індустрії туризму;
 • збільшення обсягу щорічних надходжень до місцевого бюджету від провадження туристичної діяльності;
 • підвищення рівня туристичної привабливості Коломийської територіальної громади;
 • розвиток сфери ділової гостинності (співпраця з міжнародними асоціаціями, представниками туристичної індустрії);
 • сприяння створенню та збереженню існуючих об’єктів туристичного та рекреаційного призначення.
 • покращення умов для задоволення духовних потреб жителів територіальної громади;
 • забезпечення просвітницької, виховної ролі національної духовної культури;
 • вирішення актуальних питань духовно-релігійної сфери;
 • поліпшення співпраці між владними структурами, громадськістю та церквами;
 • створення стійкого позитивного іміджу спільної діяльності міської ради, релігійних громад, об’єднань громадян та єпархіальних управлінь;
 • збереження та належне використання культових споруд, пам’яток архітектури; охорона пам'яток сакральної архітектури та мистецтва, недопущення дій, що призводять до їх втрати;
 • вирішення питання будівельних та капітальних ремонтних робіт церков;
 • створення умов для вільної та різноманітної мистецької творчості духовно-релігійного спрямування;
 • фінансова підтримка засобів масової інформації духовно-релігійного спрямування;
 • створення інформаційної бази даних ініціативних груп та організацій, які діють в релігійно-духовних інтересах територіальних громад;
 • створення умов для належного міжконфесійного функціонування;
 • підвищення ефективності реалізації державної молодіжної політики, посилення практичної діяльності органів влади у цій сфері, інститутів громадянського суспільства, органів молодіжного та студентського самоврядування, що сприятимуть повноцінному розвитку молоді Коломийської ТГ.

       7.Терміни проведення звітності :  щоквартально до 10 - го числа місяця    наступного за звітним періодом.


Замовник Програми:

Управління культури

Коломийської міської ради                                        Станіслав  БАЛАНОВИЧ


Відповідальний виконавець

Заступник начальника управління культури

Коломийської міської ради                                             Роксолана   КРИВЮК


Керівник Програми

Заступник міського голови                                        Володимир МЕЛЬНИЧУК


Обгрунтування доцільності розроблення цільової програми

«Культура, молодь, туризм Коломийської ТГ» на 2022-2025 роки.

Загальна характеристика Програми.

Це перша програма, яка повинна комплексно вирішити забезпечення функціонування в галузі культури, духовного життя, туризму і молодіжної політики.

Для належного розвитку культури і мистецтва необхідно спрямувати дії місцевих органів влади на вироблення і впровадження нового погляду на функціонування галузі, системного підходу до питань її розвитку із застосуванням сучасних моделей культурної політики, які б сприяли динамізації культурних процесів, пошуку нових шляхів фінансового забезпечення галузі збереженню та примноженню культурно-мистецького потенціалу територіальної громади.

Здійснюючи державну політику в галузі культури, управління культури сприяє творчій діяльності митців, надає підтримку молоді, забезпечує умови для роботи закладів культури, дбає про розвиток туризму, про вільний доступ мешканців територіальної громади і її гостей до культурних надбань,  активно піклується про організацію культурного дозвілля населення, духовний розвиток громади.

Цільова програма «Культура, молодь, туризм Коломийської ТГ» на 2022-2025 роки розроблена управлінням культури на виконання Конституції України, законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про державні цільові програми», «Про культуру», «Про туризм», «Про молодіжні та дитячі громадські організації», «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні», рішення обласної ради від 21.02.2020 № 1381-34/2020 «План заходів з реалізації стратегії розвитку Івано-Франківської області».

Програма є нормативним документом для збереження і всебічного розвитку культури, туризму, якісно нової молодіжної політики, духовного розвитку мешканців громади з урахуванням соціально-економічних, культурних, національних та інших особливостей Коломийської територіальної громади.

Проведення заходів по даній Програмі є важливим, з огляду на підвищення інформаційного та інфраструктурного забезпечення туристичної галузі, опанування досвідом ведення ефективної туристичної політики, популяризації місцевого туристичного продукту на національному та міжнародному ринках. Програма передбачає виконання  основних завдань, які сприятимуть розвитку туризму на сучасному етапі, реалізація яких дозволить покращити туристичну інфраструктуру, формуватиме привабливе середовище для реалізації інвестиційних проектів у сфері туризму, сприятиме зростанню кількості туристів та створюватиме позитивний імідж, стимулюватиме рівень підвищення зайнятості населення в туристичній індустрії, забезпечить популяризацію історико-культурної спадщини та збільшення надходжень до місцевого бюджету.

Програма відкрита для доповнення, корегування, спільних дій органів виконавчої влади, установ галузі, громадських об’єднань у справі поліпшення культурної ситуації, відповідно до змін соціально-економічного стану Коломийської територіальної громади.

Програма визначає стратегію та організаційну основу фінансово господарських, адміністративно-управлінських умов для збереження всебічного розвитку культури Коломийської територіальної громади.

Мета і стратегічні завдання Програми

Програма спрямована на подальший розвиток національної культури і мистецтва, духовний розвиток громади. Створення можливостей для самореалізації та розвитку потенціалу молоді в територіальній громаді через підвищення спроможності інститутів громадянського суспільства у молодіжній сфері, які діють на принципах демократичного врядування, застосування наявних та нових інструментів для активної участі та інтеграції молоді у суспільне життя і подальший розвиток українського суспільства, збереження інфраструктури галузі.

Основною метою Програми є:

       - збереження і розвиток культурно-мистецьких та культурно-просвітницьких закладів, оновлення іх інфраструктури та змісту відповідно до вимог часу, розширення послуг, підвищення їх якості.

       - посилення  бюджетної підтримки розвитку  галузі культури  створення сприятливих умов для розвитку  культурних і творчих ініціатив з урахуванням місцевих особливостей, розв’язання проблем національно-культурного розвитку, збереження національно-культурної спадщини, задоволення  інтелектуальних та духовних потреб населення;

       - забезпечення належних сучасних і дієвих умов: фінансових, правових, організаційних, соціальних - для того, щоб митці, діячі культури, культурно-мистецькі організації, заклади працювали краще, динамічніше, успішніше, здобули прихильність і визнання не лише в Україні, а й поза її межами;

       - сприяння становленню талановитої мистецької молоді, підтримка професійної творчої діяльності, реалізації освітніх культурно-мистецьких заходів для дітей та молоді;

 • поповнення фондів музеїв і бібліотек;
 • вироблення і нормативного закріплення дієвої моделі владно-церковних взаємовідносин в Коломийській ТГ, яка, з урахуванням духовно-релігійних традицій українського народу та досвіду демократичних країн світу, найбільшою мірою відповідала б сучасним реаліям релігійно-церковного життя та перспективам його подальшого розвитку;
 • посилення співпраці між органами місцевої влади, релігійними та громадськими об’єднаннями на паритетних засадах на благо суспільства;
 • утвердження цивілізованих, демократичних форм співіснування владних структур і церкви в Коломийській ТГ;
 • надання системної фінансово-матеріальної підтримки релігійним громадам та об’єднанням громадян щодо їхньої діяльності;
 • формування цілісного національного духовно-культурного простору;
 • активізації духовно-культурної творчості;
 • збільшення туристичних потоків на основі як вже існуючих, так і потенційних сегментів для сприяння подальшого розвитку сфери туризму, забезпечення територіальної громади стабільними прибутками, підвищення рівня зайнятості населення громади в галузі туризму, а також підвищення якості надання туристичних послуг;

Основними стратегічними завданнями Програми є:

 • зміцнення та збереження матеріально-технічної бази закладів культури, покращення умов функціонування;
 • упровадження сучасних ефективних форм, методів і засобів культурно-мистецької діяльності з урахуванням місцевих особливостей, традицій, економічних факторів;
 • забезпечення проведення культурно-мистецьких заходів, що присвячені знаменним датам та річницям,  є традиційними та щорічними;
 • участь в організації та проведенні  міжнародних, всеукраїнських, обласних, місцевих мистецьких  фестивалів, конкурсів, свят оглядів народної творчості, міжрегіональних творчих обмінів, інших культурно-мистецьких заходів, спрямованих на розвиток та функціонування української мови;
 • сприяння  гастрольної діяльності народних колективів;
 • співпраця та підтримка осередків національних творчих спілок, культурно-мистецьких громадських організацій;
 • покращення стану збереження об’єктів історико-культурної спадщини;
 • модернізація охорони об’єктів культурної спадщини, музеїв та бібліотек, проведення необхідних  капітальних та поточних ремонтів;
 • забезпечення розвитку творчого потенціалу та культурного простору територіальної громади.
 • сприяння вільному творчому, інтелектуальному, духовному розвитку дітей у мистецьких школах, доступності мистецької освіти, гарантування права на її здобуття;
 • забезпечення діяльності муніципальних колективів.
 • запровадження механізму інституційної підтримки молодіжних та дитячих громадських організацій;
 • здійснення навчання для представників інститутів громадянського суспільства у молодіжній сфері, у тому числі, молодіжних та дитячих громадських організацій;
 • надання в установленому порядку фінансової підтримки для реалізації їх проєктів;
 • підвищення рівня культури волонтерства серед дітей та молоді через:
 • підвищення спроможності організацій, що залучаються до своєї діяльності волонтерів;
 • здійснення навчання представників організацій, що залучають до своєї діяльності волонтерів, та фахівців, що розповідають про волонтерську діяльність; реалізацію заходів, спрямованих на розвиток культури волонтерства серед дітей та молоді;
 • запровадження механізму підтримки громадянами таких організацій;
 • активізація залучення молоді до процесів ухвалення рішень (у тому числі підвищення рівня її поінформованості щодо інструментів участі) через:
 • сприяння утворенню та розвитку молодіжних консультативно-дорадчих органів, органів учнівського та студентського самоврядування;
 • застосування електронних форм демократичного врядування (петиції, запити, інше), різноманітних форм громадських бюджетів участі тощо;
 • підвищення рівня мобільності молоді, зокрема шляхом здійснення обмінів у межах України та у партнерстві з іншими державами;
 • розвиток молодіжних центрів через підвищення рівня їх спроможності та якості їх діяльності;
 • підвищення рівня громадянських компетентностей молоді та компетентностей для розуміння потреби навчатися впродовж життя, інтеграції у суспільне життя, адаптації до викликів сучасного світу, визначення свідомого вибору життєвого шляху, формування відповідального ставлення до: власного здоров’я, планування сім’ї та батьківства, навколишнього природного середовища.
 • максимальне сприяння духовному та фізичному розвитку молоді, вихованню почуття громадянської самосвідомості та патріотизму, бажання активно сприяти утвердженню державності в Україні;
 • сприяння реалізації творчого потенціалу молодої людини в інтересах становлення й самореалізації її особистості, формування морально-правової культури.

Фінансове забезпечення Програми

Заходи Програми реалізуються за рахунок коштів обласного, міського бюджетів, інших джерел, не заборонених законодавством.

Бюджетні призначення для реалізації заходів Програми передбачаються щорічно при формуванні міського бюджету, виходячи з можливостей його дохідної частини, обласного бюджету та інших джерел фінансування, не заборонених законодавством.

Очікувана ефективність виконання Програми

У результаті виконання Програми очікується:

 • забезпечення в сучасних умовах спадковості поколінь, консолідації суспільства на основі місцевих традицій;
 • створення умов для належного функціонування мережі закладів культури і мистецтва з метою розвитку вільної та різноманітної мистецької творчості;
 • збереження національних традицій та звичаїв, забезпечення розвитку творчого потенціалу та культурного простору територіальної громади;
 • забезпечення доступності мистецтва для широких верств суспільства надання культурно-дозвіллєвих послуг усім верствам населення;
 • забезпечення просвітницької, виховної ролі національної культури;
 • активізація діяльності місцевих осередків національних творчих спілок України та громадських організацій шляхом налагодження співпраці для реалізації спільних програм;
 • наповнення фондів бібліотек соціально важливою книжковою продукцією та періодичними виданнями;
 • популяризація культурного надбання територіальної громади на місцевому та всеукраїнському рівні;
 • прискорення інтеграції української культури у світовий культурний простір, що сприятиме формуванню позитивного іміджу щодо України та її культури;
 • покращення умов зберігання музейних зібрань, модернізація матеріально-технічної бази музею;
 • забезпечення прав громадян на свободу совісті, сприяння релігійним громадам у духовному розвитку, соціальному та гуманітарному забезпечення потреб мешканців, духовної освіти молоді та усіх бажаючих, реалізації релігійних потреб кожного мешканця, збереження та зростання суспільної моралі громадян;
 • розширення переліку туристичних та туристично-інформаційних послуг, створенню якісних туристичних продуктів за різними напрямками туризму, серед яких велосипедний, пішохідний, оздоровчий, культурно-пізнавальний, рекреаційний, сільський, екологічний, діловий та інші види туризму, що в свою чергу сприятиме покращенню умов для залучення іноземних інвестицій у розвиток туристичної сфери, збільшенню потоку туристів, промоції громади на національному та міжнародному рівнях, вдосконаленню екскурсійної діяльності, збільшення надходжень до міського бюджету

                                                                  Додаток до Програми

                                                                                  «Культура,  молодь, туризм Коломийської ТГ» на 2022-2025 роки

                                                                                                  

Перелік заходів, обсяги та джерела фінансування, очікувані результати  цільової програми


Замовник:   Управління культури Коломийської міської ради

Назва Програми:    Цільова програма «Культура, молодь, туризм Коломийської ТГ» на 2022-2025 роки

з/п

Найменування підпрограм

Виконавець

Термін виконання

Орієнтовні обсяги фінансування(тис.грн.)

Очікувані результатиРоки

Всього

В т.ч.за джерелами фінансування

Облас

ний

бюджет

Місь

кий бюджет

Інші дже-рела

1.

Культурно-освітня діяльність.

Мистецька освіта

Управління культури Коломийської міської ради, міські мистецькі навчальні заклади.

2022-

2025

роки

2022-2025

в т. ч.


5050,05050,0


Підвищення авторитету та ролі мистецьких закладів в суспільстві

2022

2300,0

    -

2300,0

   -

2023

1000,0

    -

1000,0

   -

2024

900,0

    -

900,0

   -

2025

850,0

    -

850,0

   -

2.

Духовне життя

Управління культури Коломийської міської ради

2022- 2025

роки

2022-

2025

в т. ч.


4820,04820,0


Сприяння релігійним громадам у духовному розвитку

2022

1220,0

     -

1220,0

-

2023

1220,0

     -

1220,0

-

2024

1190,0

     -

1190,0

-

2025

1190,0

     -

1190,0

-

3.

Бібліотечна справа та популяризація читання.

Управління культури Коломийської міської ради, бібліотеки

2022-

2025

роки

2022-2025

в т. ч.


3050,03050,0


Реалізація прав громадян на задоволення інформаційного попиту.

2022

1000,0

     -

1000,0


2023

750,0

     -

750,0


2024

650,0

     -

650,0


2025

650,0

     -

650,0


4.
Підтримка функціонування клубних закладів. Збереження нематеріальної культурної спадщини.

Управління культури Коломийської міської ради, клубні заклади

2022-

2025

роки

2022-

2025

в т. ч.


3750,03750,00


Створення умов для належного функціонування

клубних закладів Дослідження,

збереження основних напрямків народних традицій

2022

1050,0

     -

1050,0


2023

900,0

     -

900,0


2024

900,0

     -

900,0


2025

900,0

     -

900,0


5.

Музейна діяльність

Управління культури Коломийської міської ради, музеї

2022-

2025

роки

2022-

2025

в т.ч.


2300,0


2300,0


Покращення роботи умов зберігання музейних зібрань

2022

650,0

     -

650,0


2023

550,0

     -

550,0


2024

550,0

     -

550,0


2025

550,0

     -

550,0


6

Розвиток туризму

Управління культури Коломийської міської ради

2022-

2025

роки

2022-

2025

в т.ч.


2610,02610,0


Розширення переліку туристичних послуг

2022

780,0


780,0


2023

630,0


630,0


2024

600,0


600,0


2025

600,0


600,0


7

Молодь Коломийської ТГ

Управління культури Коломийської міської ради,

2022-

2025

Роки

2022-

2025

в т.ч.


1400,01400,0


Сприяння повноцінного розвитку молоді

2022

320,0


320,0


2023

340,0


340,0


2024

360,0


360,0


2025

380,0


380,0


8

Інші заходи в галузі культури

Управління культури Коломийської міської ради

2022-

2025

Роки

2022-

2025

в т.ч.


9200,09200,0


Створення сучасних творчих продуктів та їх реалізація

2022

1800,0


1800,0


2023

2400,0


2400,0


2024

2500,0


2500,0


2025

2500,0


2500,0


9.

Збереження культурної спадщини

Управління культури Коломийської міської ради

2021- 2025

роки

2021-

2025

в т. ч.


1920,01920,0


Збереження

пам’яток

(об’єктів)культурної спадщини

Національного та місцевого

значення

2022

480,0

     -

480,0

-

2023

480,0

     -

480,0

-

2024

480,0

     -

480,0

-

2025

480,0

     -

480,0

-

10.
Функціонування централізованої бухгалтерії


Управління культури Коломийської міської ради

2022-

2025

Роки

2022-

2025

в т. ч.


400,0

400,0Створення належних сучасних умов праці

2022

100,0

     -

100,0


2023

100,0

     -

100,0


2024

100,0

     -

100,0


2025

100,0

     -

100,0


ВСЬОГО


2022-

2025

в т. ч.


34500,034500,0

     -


2022

9700,0

     -

9700,0


2023

8370,0

     -

8370,0


2024

8230,0

     -

8230,0


2025

8200,0

     -

8200,0


                                                                                                               


                                                                              Підпрограма 1. Культурно-освітня діяльність.

№З/п

Найменування підпрограм

Виконавець

Термін викона

ння

Орієнтовні обсяги фінансування(тис.грн.)

Очікувані результати

Роки

Всього

В т.ч.за джерелами фінансування

Облас

ний бюдж

ет

Місь

кий бю

джет

Інші дже

рела

1.1

Створення адресної підтримки особливо обдарованим учням. Виплата щорічної  творчої стипендії міського голови талановитим учням мистецьких навчальних закладів.

Управління культури Коломийської міської ради

2022-2025 роки

2022-

2025

в т. ч.


400,0400,0


Підвищення авторитету та ролі закладів культури в суспільстві. Збільшення кількості  учнів у мистецьких навчальних закладах.

підтримка талановитої молоді

2022

100,0

     -

100,0


2023

100,0

     -

100,0


2024

100,0

     -

100,0


2025

100,0

     -

100,0


1.2

Капітальний ремонт систем водопостачання, водовідведення, електропостачання та опалення в школах естетичного виховання. Поточний ремонт приміщень.

Управління культури Коломийської міської ради

2022-2025 роки

2022-

2025

в т. ч.


2200,02200,0


Забезпечення належних умов праці і навчання.

2022

1300,0

     -

1300,0


2023

300,0

     -

300,0


2024

300,0

     -

300,0


2025

300,0

     -

300,01.3

Придбання музичних

інструментів, мультимедійної техніки, комп’ютерних програм

Управління культури Коломийської міської ради, мистецькі школи

2022-2025 роки

2022-

2025

в т. ч.


1300,01300,0


Забезпечення сучасного рівня навчально-виховного процесу

2022

600,0

     -

600,0


2023

300,0

     -

300,0


2024

200,0

     -

200,0


2025

200,0

     -

200,0


1.4

Зміцнення матеріально- технічної бази навчальних закладів з впровадження енергозберігаючих технологій

Управління культури Коломийської міської ради, мистецькі школи.

2022-2025 роки

2022-

2025

в т. ч.


400,0400,0


Створення належних умов функціонування установ

2022

100,0

     -

100,0


2023

100,0

     -

100,0


2024

100,0

     -

100,0


2025

100,0

     -

100,0


1.5

Забезпечення виконання приписів енергетичних,  теплових, пожежних та газових господарств

Управління культури Коломийської міської ради, мистецькі школи

2022-2025 роки

2022-

2025

в т. ч.


400,0400,0


Створення умов

безпеки закладів

2022

100,0

     -

100,0


2023

100,0

     -

100,0


2024

100,0

     -

100,0


2025

100,0

     -

100,0


1.6

Розроблення проектно-кошто-

рисної документації для проведення капітальних, по-точних ремонтів

Управління культури Коломийської міської ради, мистецькі школи

2022-2025 роки

2022-

2025

в т. ч.

350,0350,0


Визначення вартості ремонтних робіт

2022

100,0

     -

100,0


2023

100,0

     -

100,0


2024

100,0

     -

100,0


2025

50,0

     -

50,0

ВСЬОГО

2022-2025 роки

2022-

2025

в т. ч.


5050,05050,0
2022

2300,0

     -

2300,0


2023

1000,0

     -

1000,0


2024

900,0

     -

900,0


2025

850,0

     -

850,0


                                                                                  Підпрограма 2. Духовне життя.

№з/п

Найменування підпрограм

Виконавець

Термін виконан-ня

Орієнтовні обсяги фінансування(тис.грн.)

Очікувані результати

Роки

Всього

В т.ч.за джерелами фінансування

Облас

ний бюдж

ет

Місь

кий бюдж

ет

Інші джерела

2.1

Забезпечити ремонтні роботи з упорядкування пам’яток сакральної архітектури, сприяти церквам і релігійним організаціям у ремонтах храмів і т.п

Управління культури Коломийської міської ради

2022-

2025

роки

2022-

2025

в т. ч.

2800,0


2800,0


Збереження пам’яток сакральної архітектури

2022

700,0


700,0


2023

700,0


700,0


2024

700,0


700,0


2025

700,0


700,0


2.2

Сприяти поширенню соціальної реклами в місті, спрямованої на піднесення та зміцнення духовно-моральних цінностей суспільства

Управління культури Коломийської міської ради.

2022-

2020 роки

2022-

2025

в т. ч.

140,0


140,0


Забезпечення просвітницької ролі національної духовної культури

2022

50,0


50,0


2023

50,0


50,0


2024

20,0


20,0


2025

20,0


20,02.3

Сприяти проведенню спільно з   релігійними конфесіями культур-них заходів, присвячених держав-ним і релігійним святам, ювілеїв, офіційних дат, визначних подій

Управління культури Коломийської міської ради

2022-

2025 роки

2022-

2025

в т. ч.

600,0


600,0


Поліпшення співпраці між владними структурами, громадськістю та церквами

2022

150,0

     -

150,0


2023

150,0

     -

150,0


2024

150,0

     -

150,0


2025

150,0

     -

150,0


2.4

Сприяння у проведенні фестивалів духовного співу, конкурсів, оглядів духовної творчості, виставок дитячих художніх творів та ін.

Управління культури Коломийської міської ради

2022-

2025

роки

2022-

2025

в т. ч.

400,0


400,0


Створення умов для мистецької творчості духовно-релігійного спрямування

2022

100,0

     -

100,0


2023

100,0

     -

100,0


2024

100,0

     -

100,0


2025

100,0

     -

100,0


2.5

Підтримка дій та заходів, що популяризують багатокультурність місцевих осередків, зокрема культуру національних та етнічних меншин

Управління культури Коломийської міської ради

2022-

2025 роки

2022-

2025

в т. ч.

400,0


400,0


Формування цілісного духовно-культурного простору

2022

100,0

     -

100,0


2023

100,0

     -

100,0


2024

100,0

     -

100,0


2025

100,0

     -

100,0


2.6

Сприяти організації і підтримувати заходи, спрямовані на популяризацію засад християнства

Управління культури Коломийської міської ради

2022- 2025 роки

2022-

2025

в т. ч.

80,0


80,0


Забезпечення виховної ролі національної духовної культури

2022

20,0


20,0


2023

20,0


20,0


2024

20,0


20,0


2025

20,0


20,0


2.7

Здійснювати видання та придбання творів духовної тематики, пам’ятних подарунків і відзнак для делегацій та окремих осіб під час проведення заходів релігійного характеру

Управління культури Коломийської міської ради


2022-

2025

в т. ч.

400,0


400,0


Створення умов для мистецької творчості духовно-релігійного спрямування

2022

100,0


100,0


2023

100,0


100,0


2024

100,0


100,0


2025

100,0


100,0ВСЬОГО


2022-

2025

в т. ч.


4820,04820,02022

1220,0


1220,0


2023

1220,0


1220,0


2024

1190,0


1190,0


2025

1190,0


1190,0                            Підпрограма 3.  Бібліотечна справа.

№ З/п

Найменування підпрограм

Виконавець

Термін виконання

Орієнтовні обсяги фінансування(тис.грн.)

Очікувані результати

Роки

Всього

В т.ч.за джерелами фінансування

Облас

ний бюдж

ет

Місь

кий бюдж

ет

Інші джерела

3.1

Комплектування та поповнення бібліотечних фондів інформаційними ресурсами, (електронні видання та мультимедійні продукти)

Управління культури Коломийської міської ради

2022-2025 роки

2022-2025

в т. ч.


200,0200,0


Реалізація прав громадян на доступ до інформації , формування сучасного культурно-інформаційного простору

2022

50,0

     -

50,0


2023

50,0

     -

50,0


2024

50,0

     -

50,0


2025

50,0

     -

50,0


3.2

Забезпечення бібліотек каталогами, бібліографічними покажчиками, методичними матеріалами,  періодичними виданнями, книжками, та іншими друкованими матеріалами

Управління культури Коломийської міської ради, бібліотеки

2022-2025 роки

2022-2025

в т. ч.

800,0


800,0


Забезпечення та задоволення потреб  читачів у різноплано-вій літературі

2022

200,0

     -

200,0


2023

200,0

     -

200,0


2024

200,0

     -

200,0


2025

200,0

     -

200,0


3.3

Проведення в бібліотеках культурно-просвітницьких акцій ,свят, презентацій книжок і авторів

Управління культури Коломийської міської ради, бібліотеки міста

2022-2025 роки

2022-2025

в т. ч.

200,0


200,0


Підтримка талановитих літераторів,

популяризація їх творчості

2022

50,0

     -

50,0


2023

50,0

     -

50,0


2024

50,0

     -

50,0


2025

50,0

     -

50,0


3.4

Зміцнення матеріально -технічного забезпечення бібліотек компютеризації та автоматизації бібліотечно-бібліографічних процесів, придбання бібліотечних комп’ютерних програм.

Управління культури Коломийської міської ради, бібліотеки

2022-2025 роки

2022-2025

в т. ч.


400,0400,0


Забезпечення надання послуг сучасного рівня

2022

100,0

     -

100,0


2023

100,0

     -

100,0


2024

100,0

     -

100,0


2025

100,0

     -

100,03.5

Капітальний ремонт систем водопостачання, водовідведення, електропостачання та опалення бібліотек, поточний ремонт приміщень.

Управління культури Коломийської міської ради, бібліотеки

2022-2025 роки

2022-2025

в т. ч.


800,0800,0


Забезпечення належних умов праці та підвищення якості обслуговування

2022

400,0

     -

400,0


2023

200,0

     -

200,0


2024

100,0

     -

100,0


2025

100,0

     -

100,0


3.6

Забезпечення виконання приписів енергетичних,  теплових, пожежних та газових господарств

Управління культури Коломийської міської ради ди, бібліотеки ТГ

2022-2025 роки

2022-2025

в т. ч.


400,0400,0


Створення умов безпеки закладів

2022

100,0

     -

100,0


2023

100,0

     -

100,0


2024

100,0

     -

100,0


2025

100,0

     -

100,0


3.7

Розробка проектно-кошторисної документації для поточних і капітальних ремонтів

Управління культури Коломийської міської ради, бібліотеки

2022-2025 роки

2022-2025

в т. ч.


250,0250,0


Визначення вартості ремонтних робіт

2022

100,0

     -

100,0


2023

50,0

     -

50,0


2024

50,0

     -

50,0


2025

50,0

     -

50,0Всього


2022-

2025

в т. ч.


3050,03050,02022

1000,0

     -

1000,0


2023

750,0

     -

750,0


2024

650,0

     -

650,0


2025

650,0

     -

650,0                                                          Підпрограма 4. Нематеріальна спадщина і функціонування клубних закладів.


Найменування заходу

Виконавець

Термін виконання

Орієнтовні обсяги фінансування ( тис.грн.)

Очікувані результати

Роки

Всього

В т.ч. за джерелами фінансування

Обласний бюджет

Місь

кий бюджет

Інші джере

ла

4.1

Розвиток, підтримка популяризація та промоція  народного  мистецтва та художніх промислів

Управління культури Коломийської міської ради

2022-

2025 роки

2022-

2025

в т. ч.


650,0650,0


Підтримка творчої ініціативи, майстрів

народного мистецтва

2022

200,0

     -

200,0


2023

150,0

     -

150,0


2024

150,0

     -

150,0


2025

150,0

     -

150,0


4.2

Проведення семінарів практикумів, майстер класів, засідань клубів підтримка творчих громадських ініціатив

Управління культури Коломийської міської ради,клубні заклади              

2022-

2025 роки

2022-

2025

в т. ч.


200,0200,0


Забезпечення спадковості поколінь в сучасних умовах

2022

50,0

     -

50,0


2023

50,0

     -

50,0


2024

50,0

     -

50,0


2025

50,0

     -

50,0


4.3

Проведення оглядів-конкурсів, фестивалів, державних та місцевих свят, масових культурно-мистецьких заходів

Управління культури Коломийської міської ради, клубні заклади

2022-

2025 роки

2022-

2025

в т. ч.


400,0400,0


Забезпечення культтурно-дозвіллєвими послугами широких верств суспільства


2022

100,0

     -

100,0


2023

100,0

     -

100,0


2024

100,0

     -

100,0


2025

100,0

     -

100,04.4

Участь мистецьких колективів в обласних, всеукра-їнських, міжнародних культурно-мистецьких заходах.

Управління культури Коломийської міської ради, клубні заклади

2022-2025 роки

2022-

2025

в т. ч.


400,0400,0


Популяризація культурного надбання громади на місцевому, всеукраїнському та міжнародному рівні

2022

100,0

     -

100,0


2023

100,0

     -

100,0


2024

100,0

     -

100,0


2025

100,0

     -

100,0


4.5

Придбання, поновлення сценічних костюмів та музичних інструментів, сценічного обладнання.

Управління культури Коломийської міської ради

2022-2025 роки

2022-

2025

в т. ч.


200,0200,0


Створення сприятливих умов для культурного розвитку

2022

50,0

     -

50,0


2023

50,0

     -

50,0


2024

50,0

     -

50,0


2025

50,0

     -

50,0


4.6

Зміцнення матеріально-технічної бази

клубних закладів

Управління культури Коломийської міської ради, клубні заклади

2022-2025 роки

2022-

2025

в т. ч.


400,0400,0


Забезпечення надання послуг сучасного рівня

2022

100,0

     -

100,0


2023

100,0

     -

100,0


2024

100,0

     -

100,0


2025

100,0

     -

100,0


4.7

Розробка проектно-кошторисної документації для капітальних, поточних ремонтів

Управління культури Коломийської міської ради  палац культури           « Народний дім»

2022-2025 роки

2022-

2025

в т. ч.


200,0200,0


Визначення вартості робіт

2022

50,0

     -

50,0


2023

50,0

     -

50,0


2024

50,0

     -

50,0


2025

50,0

     -

50,04.8

Капітальний ремонт систем водопостачання, водовідведення, електропостачання та опалення. Проведення поточних ремонтів

Управління культури Коломийської міської ради клубні заклади

2022-2025 роки

2022-

2025

в т. ч.


500,0500,0


Створення належних умов праці та підвищення якості обслуговування

2022

200,0

     -

200,0


2023

100,0

     -

100,0


2024

100,0

     -

100,0


2025

100,0

     -

100,0


4.9

Забезпечення виконання приписів енергетичних, теплових, пожежних, газових господарств

Управління культури Коломийської міської ради,

клубні заклади

2022-2025 роки

2022-

2025

в т. ч.


400,0400,0


Створення безпечних умов праці

2022

100,0

     -

100,0


2023

100,0

     -

100,0


2024

100,0

     -

100,0


2025

100,0

     -

100,0


4.10

Участь в грантових, інвестиційних проектах щодо модернізації закладів культури та проведення  заходів, фестивалів

Управління культури Коломийської міської ради, клубні заклади

2022-2025 роки

2022-

2025

в т. ч.


400,0400,0


Формування єдиного толерантного громадського суспільства,популяри-зація міста для туристів.

2022

100,0

     -

100,0


2023

100,0

     -

100,0


2024

100,0

     -

100,0


2025

100,0

     -

100,0Всього


2022-

2025

в т. ч.


3750,03750,02022

1050,0

     -

1050,0


2023

900,0

     -

800,0


2024

900,0

     -

800,0


2025

900,0

     -

800,0Підпрограма 5. Музейна діяльність


Найменування заходу

Виконавець

Термін виконання

Орієнтовні обсяги фінансування(тис.грн.)

Очікувані результати

роки

Всього

Тис

грн

В т.ч. за джерелами фінансування

Обласний бюджет

Міський бюджет

Інші джерела

5.1

Забезпечення наукового комплектування музейного фонду, закупівля експонатів

Управління культури Коломийської міської ради,

2022-2025 роки

2022-

2025

в т. ч.


400,0400,0


Розширення пізнавальних можливостей, доповнення музейних експозицій новими експонатами

2022

100,0

     -

100,0


2023

100,0

     -

100,0


2024

100,0

     -

100,0


2025

100,0

     -

100,0


5.2        

Впровадження сучасних технологій в музейну діяльність, придбання комп’ютерних програм

Управління культури Коломийської міської ради

2022-2025 роки

2022-

2025

в т. ч.


200,0200,0


Розширення ролі музею в суспільстві, полегшення доступу громадян до інформації

2022

50,0

     -

50,0


2023

50,0

     -

50,0


2024

50,0

     -

50,0


2025

50,0

     -

50,0


5.3

Зміцнення матеріально-технічної бази придбання комп’ютерної, орг- техніки

Управління культури Коломийської міської ради

2022-2025 роки

2022-

2025

в т. ч.


400,0400,0


Забезпечення належного функціонування музеїв, підвищення рівня комфорту відвідувачів

2022

100,0

     -

100,0


2023

100,0

     -

100,0


2024

100,0

     -

100,0


2025

100,0

     -

100,05.4        

Модернізація та встановлення сучасних систем охоронної сигналізації та відеонагляду

Управління культури Коломийської міської ради,

2022-2025 роки

2022-

2025

в т. ч.


500,0500,0


Забезпечення  належних умов збереження музейних предметів.

2022

200,0

     -

200,0


2023

100,0

     -

100,0


2024

100,0

     -

100,0


2025

100,0

     -

100,05.5        

Забезпечення виконання приписів енергетичних, тепл-ових, пожежних, га-

зових господарств

Управління культури Коломийської міської ради,

2022-2025 роки

2022-

2025

в т. ч.


200,0200,0


Створення умов безпеки закладу.

2022

50,0

     -

50,0


2023

50,0

     -

50,0


2024

50,0

     -

50,0


2025

50,0

     -

50,0


5.6

Розробка проектно-кошторисної документації для капітальних,

поточних ремонтів.

Управління культури Коломийської міської ради

2022-2025 роки

2022-

2025

в т. ч.


200,0200,0


Визначення вартості робіт.

2022

50,0

     -

50,0


2023

50,0

     -

50,0


2024

50,0

     -

50,0


2025

50,0

     -

50,0


5.7        

Капітальний ремонт систем водопостачання, водовідведення, електропостачання,та опалення в музеях

Управління культури Коломийської міської ради,

2022-2025 роки

2022-

2025

в т. ч.


400,0400,0


Створення належних умов праці та підвищення якості обслуговування

2022

100,0

     -

100,0


2023

100,0

     -

100,0


2024

100,0

     -

100,0


2025

100,0

     -

100,0Всього

2022-2025 роки

2022-

2025

в т. ч.


2300,02300,02022

650,0

     -

650,0


2023

550,0

     -

550,0


2024

550,0

     -

550,0


2025

550,0

     -

550,0Підпрограма 6. Розвиток туризму

п/п

Найменування заходу

Виконавець

Термін виконання

Орієнтовні обсяги фінансування, тис.грн.

Очікуваний результат

Роки

Всього

Тис. грн

В т.ч. за джерелами фінансування

Державний бюджет

Обласний бюджет

Міський бюджет

Інші джерела

Створення, облаштування та оновлення існуючих туристично-екскурсійних маршрутів, їх паспортизація, знакування, маркування та придбання інвентарю.

Управління культури Коломийської міської ради,

Коломийський центр дозвілля та туризму

2022-2025 роки

2022-

2025

в т.ч.

200,0

-

-

200,0

-

Створення та оновлення туристичних маршрутів

2022

50,0

-

-

50,0

-

2023

50,0

-

-

50,0

-

2024

50,0

-

-

50,0

-

2025

50,0

-

-

50,0

-

Організація та проведення фестивалів, тематичних ярмарок, виставок сучасного мистецтва та інших заходів з метою розвитку туризму.

Управління культури Коломийської міської ради Коломийський центр дозвілля та туризму

2022-2025 роки

2022-

2024

в т.ч.

400,0

-

-

400,0

-

Підвищення рівня туристичної привабливості

2022

100,0

-

-

100,0

-

2023

100,0

-

-

100,0

-

2024

100,0

-

-

100,0

-

2025

100,0

-

-

100,0

-

Виготовлення, розробка, придбання поліграфічної, рекла-мно-інформаційної, сувенірної продукції про туристичні мож-ливості Коломийської  територіальної громади

Управління культури Коломийської міської ради,

Коломийський центр дозвілля та туризму

2022-2025 роки

2021-

2024

в т.ч.

200,0

-

-

200,0

-

Промоція Коломийської територіальної громади

2022

50,0

-

-

50,0

-

2023

50,0

-

-

50,0

-

2024

50,0

-

-

50,0

-

2025

50,0

-

-

50,0

-

Організація та проведення міських конкурсів (на кращу національну кухню, на кращий туристичний квест, на кращий літній торговій майданчик, на кращий дворик ОСББ) та інше.

Управління культури Коломийської міської ради Коломийський центр дозвілля та туризму

2022-2025 роки

2022-

2025 рр. в т.ч.

40,0

-

-

40,0

-

Сприяння та стимулювання мешканців до збереження навколишнього природнього та культурного середовища.

2022

10,0

-

-

10,0

-

2023

10,0

-

-

10,0

-

2024

10,0

-

-

10,0

-

2025

10,0

-

-

10,0

-

Облаштування оглядових майданчиків, місць панорамного огляду основних туристичних та екскурсійних об'єктів з дотриманням вимог безпеки

Управління культури Коломийської міської ради Коломийський центр дозвілля та туризму

2022-2025 роки

2022-

2025 рр. в т.ч.

1200,0

-

-

1200,0

-

Створення нових туристично-екскурсійних маршрутів

2022

300,0

-

-

300,0

-

2023

300,0

-

-

300,0

-

2024

300,0

-

-

300,0

-

2025

300,0

-

-

300,0

-

Виготовлення та встановлення вказівників, інформаційних стендів до основних туристично екскурсійних об’єктів, санітарних місць, закладів харчування, транспортних вузлів

Управління культури Коломийської міської ради,

Коломийський центр дозвілля та туризму

2022-2025 роки

2022-

2025 рр. в т.ч.

40,0

-

-

40,0

-

Підвищення рівня туристичної привабливості

2022

10,0

-

-

10,0

-

2023

10,0

-

-

10,0

-

2024

10,0

-

-

10,0

-

2025

10,0

-

-

10,0

-

Розробка екскурсійних пропозицій з урахуванням сучасних технічних можливостей (розробка та розширення функціональних можливостей веб-сайту і туристичного порталу, розробка мобільного туристичного додатку)

Управління культури Коломийської міської ради,

2022-2025 роки

2022-

2025 рр. в т.ч.

80,0

-

-

80,0

-

Створення нових інформаційних туристичних продуктів

2022

80,0

-

-

80,0

-

2023

-

-

-

-

-

2024

-

-

-

-

-

2025

-

-

-

-

-

Участь у виставкових заходах, науково-практичних семінарах  з питань розвитку туристичної галузі

Управління культури Коломийської міської ради

2022-2025 роки

2022-

2025 рр. в т.ч.

20,0

-

-

20,0

-

Промоція Коломийської міської громади

2022

20,0

-

-

20,0

-

2023

-

-

-

-

-

2024

-

-

-

-

-

2025

-

-

-

-

-

Розробка та виготовлення  презентаційного відео про Коломийську міську об’єднану територіальну громаду

Управління культури Коломийської міської ради,

2022-2025 роки

2022-

2025 рр. в т.ч.

50,0

-

-

50,0

-

Промоція Коломийської міської громади

2022

50,0

-

-

50,0

-

2023

-

-

-

-

-

2024

-

-

-

-

-

2025

-

-

-

-

-

Розробка і створення  інформаційних табличок на українській та англійській мовах з нанесенням QR – кодів і використанням  шрифта Брайля, встановлення їх на визначних архітектурних пам’ятках об’єднаної територіальної громади

Управління культури Коломийської міської ради

2022-2025 роки

2022-

2025 рр. в т.ч.

40,0

-

-

40,0

-

Забезпечення доступних умов для людей з інвалідністю  до використання туристичних послуг

2022

10,0

-

-

10,0

-

2023

10,0

-

-

10,0

-

2024

10,0

-

-

10,0

-

2025

10,0

-

-

10,0

-

Проведення навчальних семінарів, курсів, тренінгів для представників туристично-рекреаційної сфери ( у т.ч. для господарів приватних садиб та осіб, які займаються або планують займатись сільським зеленим туризмом)

Управління культури Коломийської міської ради Коломийський центр дозвілля та туризму

2022-2025 роки

2022-

2025 рр. в т.ч.

20,0

-

-

20,0

-

Підвищення кваліфікації кадрів сфери туризму, покращення рівня  якості надання послуг

2022

5,0

-

-

5,0

-

2023

5,0

-

-

5,0

-

2024

5,0

-

-

5,0

-

2025

5,0

-

-

5,0

-


Розвиток  велоінфраструктури на території Коломийської міської об’єднаної територіальної громади з врахуванням гендерної рівності (облаштування велопарковок, станцій технічногосамообслуговування велосипедів, інформаційних знаків, біотуалетів)

Управління культури Коломийської міської ради

2022-2025 роки

2022-

2025 рр. в т.ч.

60,0

-

-

60,0

-

Розвиток велоінфраструктури


2022

15,015,0

-


2023

15,0

-

-

15,0

-


2024

15,0

-

-

15,0

-


2025

15,0

-

-

15,0

-


Розробка та виготовлення туристичної карти Коломийської територіальної громади

Управління культури Коломийської міської ради

2022-2025 роки

2022-

2025 рр. в т.ч.

60,0

-

-

60,0

-

Підвищення рівня проінформованості туристів


2022

30,0

-

-

30,0

-


2023

30,0

-

-

30,0

-


2024

-

-

-

-

-


2025

-

-

-

-

-


Сприяння реалізації  проектів міжнародної технічної допомоги та програм із залученням коштів іноземних донорських організацій.

Управління культури Коломийської міської ради

2022-2025 роки

2021-

2024 рр. в т.ч.

200,0

-

-

200,0

-

Розвиток нових туристичних продуктів, покращення туристичної інфраструктури, розвиток міжнародного співробітництва в сфері туризму


2022

50,0

-

-

50,0

-


2023

50,0

-

-

50,0

-


2024

50,0

-

-

50,0

-


2025

50,0

-

-

50,0

-


Всього


2022-2025 роки

2022-

2025 рр. в т.ч.

2610,02610,0

2022

780,0780,0
2023

630,0630,0
2024

600,0600,0
2025

600,0600,0
Підпрограма 7. Молодь Коломийської ТГ.

№ з/п

Найменування заходу

Виконавець

Термін виконання

Орієнтовні обсяги фінансування

(тис. грн.)

Очікувані результати

Роки

Всього

джерела фінансування

державний бюджет

обласний бюджет

міський бюджет

інші джерела

1

Проведення акцій, ігор, конкурсів, засідань за круглим столом, дебатів, семінарів, тренінгів, конференцій, форумів, фестивалів та інших заходів щодо підтримки ініціатив молоді, створення умов для її творчого, духовного та інтелектуального розвитку

Управління культури Коломийсь-кої міської ради

2022-2025 роки

2021-

2025

в т.ч.

470,0


-


-

470,0


-

Формування у мо-лодих людей нових знань, умінь і нави-чок, які допоможуть творчо розв'язувати існуючі особисті та значущі для громади проблеми, реалізовувати себе в соціальному просторі.

2022

110,0

-

-

110,0

-

2023

110,0

-

-

110,0

-

2024

120,0

-

-

120,0

-

2025

130,0

-

-

130,0

-

2

Проведення заходів до Дня молоді та Дня студента (17 листопада)

Управління культури Коломийсь-кої міської ради

2022-2025    роки

2022-2025

в.т.ч


230,0


-


-


230,0


-

Урочисте відзначення Дня молоді та Дня студента; організація змістовного дозвілля молоді, орієнтованого на подальше всебічне вдосконалення молодих людей.

2022

50,0

-

-

50,0

-

2023

60,0

-

-

60,0

-

2024

60,0

-

-

60,0

-

2025

60,0

-

-

60,0

-

3

Реалізація заходів щодо національно-патріотичного виховання молоді (огляд-конкурс стройової пісні, вшанування пам’яті жертв Голодомору, відзначення Дня Гідності та Свободи, Дня Соборності, та інше)

Управління культури Коломийсь-кої міської ради

2022-2025 роки

2022-

2025

в т.ч.


230,0


-


-


230,0


-

Відродження історичної пам'яті, яка сприяє патріотичному вихованню молоді; утвердження української культури і народних традицій.

2022

50,0

-

-

50,0


2023

60,0

-

-

60,0

-

2024

60,0

-

-

60,0

-

2025

60,0

-

-

60,0

-

4

Підтримка проєктів, акцій та заходів, розроблених інститутами громадянського суспільства, та надання фінансової підтримки для їх реалізації

Управління культури Коломийсь-кої міської ради

2022-2025 роки

2022-

2025 в т.ч.

470,0

-

-

470,0

-

Розв'язання громадськими об'єднаннями актуальних проблем молоді; делегування громадським організаціям соціального замовлення на здійснення окремих молодіжних проєктів; підтримка молодіжних ініціатив; сприяння в організації молодіжних заходів, проєктів та акцій.

2022

110,0

-

-

110,0

-

2023

110,0

-

-

110,0

-

2024

120,0

-

-

120,0

-

2025

130,0

-

-

130,0

-

5

Всього

2022-2025 роки

2022-

2025 в т.ч.

1400,01400,0
2022

320,0320,0

2023

340,0340,0

2024

360,0360,0

2025

380,0380,0


Підпрограма 8. Інші заходи в галузі культури.

З/п

Найменування підпрограм та перелік найменувань

Виконавець

Термін виконання

Орієнтовні обсяги фінансування(тис.грн.)

Очікувані результати

Роки

Всього

В т.ч.за джерелами фінансування

Облас

ний

бюджет

Місь

кий бюджет

Інші джерела

1.Придбання квітів, вінків, сувенірної продукції  в тому числі(книг)

Обслуговування учасників святкувань, автопослуги, рекламно-промоційне забезпечення.

Вручення Міської літературної преміі ім. Т. Мельничука

Управління культури Коломийської міської ради

2022-2025  роки

2022-

2025

в.т.ч.

7500,0

    -

    

7500,0

  -

 

Збереження національних традицій та  зви-чаїв, забезпечення розвитку творчого потенціалу та культурного простору міста; надання різноманітних дозвіллєвих послуг жителям та гостям міста

2022.

1 500,0

     -

1500,0

-

2023

2 000,0

     -

2000,0

-

2024

2 000,0

     -

2 000,0

-

2025

2 000,0

     -

2 000,0

-

2

Забезпечення функціонування системи підтримки реалізації проектів та програм транскордонного співробітництва, регіонального культурного розвитку, збереження спадщини шляхом співфінансування.

Управління культури Коломийської міської ради

2022-2025 роки

2022-

2025

в.т.ч.

1700,0


1700,02022

300,0


300,0


2023

400,0


400,0


2024

500,0


500,0


2025

500,0


500,0Всього


2021-

2025

в.т.ч.

9200,0


9200,02022

1800,0


1800,0


2023

2400,0


2400,0


2024

2500,0


2500,0


2025

2500,0


2500,0


                                                                               Підпрограма 9. Збереження культурної спадщини.

№з/п

Найменування підпрограм

Виконавець

Термін виконан-ня

Орієнтовні обсяги фінансування(тис.грн.)

Очікувані результати

Роки

Всього

В т.ч.за джерелами фінансування

Облас

ний бюдж

ет

Місь

кий бюдж

ет

Інші джерела

9.1

Капітальний ремонт, та збереження старовинних балконів і дверей в історичній частині міста

Управління культури Коломийської міської ради

2022-2025

роки

2022-2025

в т. ч.


800,0800,0


Збереження та дбайливе  ставлення до архітектурноїспадщини

2022

200,0

     -

200,0


2023

200,0

     -

200,0


2024

200,0

     -

200,0


2025

200,0

     -

200,0


9.2

Створення електронного коталогу пам’яток історії монументального мистецтва,архітек-тури,археології

Управління культури Коломийської міської ради

2022-2025 роки

2022-2025

в т. ч.


120,0120,0


Створення

вільного доступу до інформації про пам’ятки (об’єкти) культурної спадщини

2022

30,0

     -

30,0


2023

30,0

     -

30,0


2024

30,0

     -

30,0


2025

30,0

     -

30,0


9.3

Проведення обліку, паспортизації з інвентаризацією пам’яток культурної спадщини.

Управління культури Коломийської міської ради

2022-2025 роки

2022-

2025

в т. ч.


320,0320,0


Упорядкува-ння обліку об’єктів культурної спадщини

2022

80,0

     -

80,0


2023

80,0

     -

80,0


2024

80,0

     -

80,0


2025

80,0

     -

80,0


9.4

Встановлення охоронних дощок на об’єктах культурної спадщини.

Управління культури Коломийської міської ради

2022-2025

роки

2022-

2025

в т. ч.


120,0120,0


Допомога туристам та мешканцям ознайомленн з об’єктами культурної спадщини.

2022

30,0

     -

30,0


2023

30,0

     -

30,0


2024

30,0

     -

30,0


2025

30,0

     -

30,0


9.5

Розробка проектно-кошторисної документації

Управління культури Коломийської міської ради

2022-2025 роки

2022-

2025

в т. ч.


200,0200,0


Визначення вартості ремонтних робіт.

2022

50,0

     -

50,0


2023

50,0

     -

50,0


2024

50,0

     -

50,0


2025

50,0

     -

50,0


9.6

Виконання оцінки будівель-пам’яток історії ,архітектури та містобудування згідно «Методики грошової оцінки пам’яток»

Управління культури Коломийської міської ради

2022- 2025 роки

2022-

2025

в т. ч.


160,0160,0


Реєстраціїя нововиявлених пам’яток історії, архі-тектури

2022

40,0

     -

40,0


2023

40,0

     -

40,0


2024

40,0

     -

40,0


2025

40,0

     -

40,0


9.7

Розроблення пам’яткоохоронної документації з визначенням меж та режимів зон охорони пам’яток культурної спадщини.

Управління культури Коломийської міської ради


2022-

2025

в т. ч.


200,0200,0


Регулювання містобудівної діяльності з метою захисту традиційного характеру середовища

2022

50,0

     -

50,0


2023

50,0

     -

50,0


2024

50,0

     -

50,0


2025

50,0

     -

50,0ВСЬОГО


2022-

2025

в т. ч.


1920,01920,02022

480,0

     -

480,0


2023

480,0

     -

480,0


2024

480,0

     -

480,0


2025

480,0

     -

480,0Підпрограма 10. Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії.


Найменування заходу

Виконавець

Термін виконання

Орієнтовні обсяги фінансування(тис.грн.)


роки

Всього

Тис

грн

В т.ч. за джерелами фінансування


Обла-сний бю-

джет

Міський бюджет

Інші

Джере-ла


1

Забезпечення та підтримка централізованої бухгалтерії, впровадження в їх роботу сучасних інформаційних технологій, зміцнення матеріально-технічної бази

Управління культури Коломийської міської ради

2022-2025 роки

2022-

2025

в т. ч.


400,0400,0


Забезпечення сучасних умов праці.


2022

100,0

     -

100,0


2023

100,0

     -

100,0


2024

100,0

     -

100,0


2025

100,0

     -

100,0Всього

2022-2025 роки

2022-

2025

в т. ч.


400,0400,0
2022

100,0

     -

100,0


2023

100,0

     -

100,0


2024

100,0

     -

100,0


2025

100,0

     -

100,0Замовник Програми :

Управління культури Коломийської міської ради                                 Станіслав БАЛАНОВИЧ


Керівник Програми:

Заступник міського голови                                                                   Володимир  МЕЛЬНИЧУК
2011-2022 © Всі права застережено.