НОРМАТИВНІ АКТИ
КОЛОМИЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Четвер, 27 січня 2022 року
 Рішення виконавчого комітету  "Про схвалення програми "Розвиток фізичної культури та..."  № 355 від 07.12.2021р. 
Документ №355 від 07.12.2021р. Чинний
        

 
Повязані документи

Пов'язаних документів немає

 
Історія документа

Історії немає

 
Публікації документа

11.12.2021УКРАЇНА
Коломийська міська рада
Виконавчий комітет
 
РІШЕННЯ
 
м. Коломия
 
від 07.12.2021р.  № 355
 


Про схвалення програми «Розвиток фізичної культури та спорту в Коломийській територіальній громаді на 2022–2025 роки»


       З метою розвитку фізичної культури та спорту в Коломийській ТГ, відповідно до Закону України «Про фізичну культуру і спорт», керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

вирішив:

1. Схвалити програму «Розвиток фізичної культури та спорту в Коломийській територіальній громаді на 2022–2025 роки» (далі – Програма), що додається.

2. Відділу молоді та спорту міської ради (Володимир КОЛЕСНИК) забезпечити подання програми для затвердження Коломийською міською радою в установленому порядку.

3. Фінансовому управлінню міської ради (Ганна БАКАЙ) передбачити кошти на фінансування заходів Програми.

4. Координацію робіт та узагальнення інформації про виконання Програми покласти на головного відповідального виконавця — відділ молоді та спорту міської ради (Володимир КОЛЕСНИК).

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Володимира МЕЛЬНИЧУКА.Міський голова                                                                              Богдан СТАНІСЛАВСЬКИЙСХВАЛЕНО

рішення виконавчого

комітету міської ради

від 07.12.2021 р. № 355Програма

«Розвиток фізичної культури

та спорту в Коломийській територіальній громаді

на 2022–2025 роки»
Замовник програми

Відділ молоді та спорту

міської ради                             Володимир КОЛЕСНИК        _____________

       Керівник програми

Заступник міського голови      Володимир МЕЛЬНИЧУК       ___________
ПОГОДЖЕНОВідділ економіки

міської ради                                   Світлана СЕНЮК                _______________Фінансове управління                    

міської ради                                  Ольга ЦИГАНЧУК                 ______________Юридичний відділ

міської ради                                          Любов СОНЧАК               _______________


ПАСПОРТ

Програми «Розвиток фізичної культури та

спорту в Коломийській територіальній громаді на 2022–2025 роки»


1. Ініціатор розроблення програми (замовник) — відділ молоді та спорту міської ради

2. Розробник програми — відділ молоді та спорту міської ради

3. Термін реалізації програми — 2022-2025 роки

4. Етапи фінансування програми — щорічно

5. Обсяги фінансування програми (тис.грн.):

Роки

Всього

Обсяги фінансування

В т.ч. за джерелами фінансування

Державний бюджет

Обласний бюджет

Міський бюджет

Інші джерела

2022-2025

13 420,0

-

-

13 420,0

-

в т.ч.


2022

3 150,0

-

-

3 150,0

-

2023

3 250,0

-

-

3 250,0

-

2024

3 460,0

-

-

3 460,0

-

2025

3 560,0

-

-

3 560,0

-

6. Очікувані результати виконання

       Реалізація Програми дозволить забезпечити: залучення дітей, підлітків і молоді до регулярних занять фізичною культурою та спортом; покращення стану матеріально-технічної бази закладів фізичної культури і спорту; проведення спортивно-масових заходів різних рівнів; створення належних умов для більш ефективної підготовки спортсменів; забезпечення участі спортсменів у обласних, всеукраїнських та міжнародних змаганнях.

       7. Термін проведення звітності

       Інформацію про хід виконання Програми заслуховувати на засіданні постійної комісії міської ради з питань освіти, культури, спорту, інформаційної та молодіжної політики, соціального захисту та охорони здоров'я не менше одного разу на рік.Замовник Програми

Відділ молоді та  спорту

міської ради                             Володимир КОЛЕСНИК           _____________

       

Відповідальний виконавець

Відділ молоді та спорту

міської ради                               Володимир КОЛЕСНИК           _____________


Керівник Програми

Заступник міського голови       Володимир МЕЛЬНИЧУК        _____________


Програма «Розвиток фізичної культури та спорту в Коломийській територіальній громаді

на 2022–2025 роки»


Концептуальні засади Програми

В основу Програми покладено ідею задоволення потреб кожного громадянина в фізкультурно-оздоровчих та спортивних послугах.

Реалізація Програми забезпечить створення умов для покращення фізичного потенціалу і здоров’я населення, прискорить процес адаптації фізкультурно-спортивного руху до ринкових відносин, дасть змогу вийти на рівень передових показників фізичного розвитку населення та спортивних досягнень. Впровадження цієї Програми є однією з складових частин, які необхідно виконати для реального підвищення фізичного рівня життя населення Коломийської ТГ.


Мета Програми

Програма «Розвиток фізичної культури та спорту в Коломийській ТГ на 2022–2025 роки» (далі – Програма) – це комплекс заходів, які спрямовані на підвищення ефективності реалізації державної політики у сфері фізичної культури і спорту.

Метою Програми є:

–   формування здорового способу життя у населення;

    • розвиток матеріально-спортивної бази та створення умов для залучення дітей, підлітків і молоді до регулярних занять фізичною культурою і спортом;

– створення умов для забезпечення оптимальної рухової активності кожної людини, досягнення нею достатнього рівня фізичної та функціональної підготовки, задоволення спортивних видовищних запитів населення.


Основні завдання Програми

Реалізація Програми спрямовується на вирішення таких завдань:

– удосконалення та впровадження ефективних форм залучення різних груп населення до регулярних занять фізичною культурою і спортом;

– формування у населення інтересу і звичок до занять фізичними вправами;

– підвищення якості роботи дитячо-юнацького спорту, системи відбору обдарованих осіб до резервного спорту, створення умов для розвитку індивідуальних здібностей спортсменів на етапах багаторічної підготовки;

– збереження існуючої мережі об’єктів і закладів фізичної культури і спорту, ефективне їх використання, ремонт та облаштування спортивних споруд;

– забезпечення функціонування та вдосконалення мережі закладів фізичної культури та спорту;

–       підтримка та розвиток олімпійських і неолімпійських видів спорту,

  • проведення навчально-тренувальних зборів з різних видів спорту,
  • забезпечення фінансової підтримки для заохочення спортсменів до високих спортивних результатів на обласних, всеукраїнських та міжнародних змаганнях.


Фінансування Програми

       Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів міського бюджету,  інших  джерел фінансування, не заборонених законодавством. Видатки на підтримку заходів,  здійснюваних  на виконання Програми, передбачаються в міському бюджеті на 2022-2025 роки. 


Механізм виконання та контроль за реалізацією Програми

       Управління і контроль за ходом виконання Програми покладається на відділ молоді та спорту міської ради, який несе відповідальність за виконання і кінцеві результати Програми, раціональне використання фінансових ресурсів, визначає форми і методи виконання Програми.
Начальник відділу

молоді та спорту міської ради                                                              Володимир КОЛЕСНИКПерелік заходів, обсяги та джерела фінансування програми


Назва замовника: Відділ молоді та спорту міської ради


Назва програми: «Розвиток фізичної культури та спорту в Коломийській територіальній громаді на 2022–2025 роки»

                                                                                                                                                                                                 тис.грн.

№ з/п

Найменування заходу

Виконавець

Термін викона-ння

Орієнтовні обсяги фінансування

(тис. грн.)

Очікувані результати

Роки

Всього

джерела фінансування

державний бюджет

обласний бюджет

міський бюджет

інші джерела

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Проведення навчально-тренувальних зборів та змагань  (компенсаційні виплати на харчування)

Відділ молоді та спорту міської ради

щорічно

2022-

2025

в т.ч.


4 220,0
4 220,0


Надання спортсменам можливості покращувати свої спортивні результати

2022

1 000,01 000,0


2023

1 000,01 000,0


2024

1 110,01 110,0


2025

1 110,01 110,0


2

Відшкодування витрат, пов’язаних із участю в змаганнях усіх рівнів  та в навчально-тренувальних зборах (добові, проживання, проїзд)

Відділ молоді та спорту міської ради

щорічно

2022-

2025

в т.ч.


800,0
800,0


Надання спортсменам можливості покращувати свої спортивні результати

2022

200,0200,0


2023

200,0200,0


2024

200,0200,0


2025

200,0200,0


3

Ремонтно-будівельні роботи та облаштування об’єктів фізкультурно-спортивного призначення

Відділ молоді та спорту міської ради

щорічно

2022-

2025

в т.ч.


1 900,0
1 900,0


Покращення матеріально-спортивної бази

2022

400,0400,0


2023

450,0450,0


2024

500,0500,0


2025

550,0550,0


4

Придбання спортивного інвентарю, спортивного одягу, екіпіровки та взуття


Відділ молоді та спорту міської ради

щорічно

2022-

2025

в т.ч.


2 700,0
2 700,0


Покращення матеріально-спортивної бази

2022

600,0600,0


2023

650,0650,0


2024

700,0700,0


2025

750,0750,0


5.

Придбання (виготовлення) нагородної атрибутики, призів для проведення і нагородження учасників спортивно-масових заходів і свят

Відділ молоді та спорту міської ради

щорічно

2022-

2025

в т.ч.


800,0
800,0


Організація та проведення на високому рівні спортивно-масових  заходів і свят

2022

200,0200,0


2023

200,0200,0


2024

200,0200,0


2025

200,0200,0


6

Організація послуг харчування та проживання, транспортні послуги на час проведення спортивно-масових заходів і свят

Відділ молоді та спорту міської ради

щорічно

2022-

2025

в т.ч.

800,0800,0


Організація та проведення на високому рівні спортивно-масових  заходів і свят

2022

200,0200,0


2023

200,0200,0


2024

200,0200,0


2025

200,0200,0


7

Виготовлення (придбання), використання та розповсюдження  продукції поліграфічної (бігборди, афіші, буклети, плакати та інше) для інформування населення про

фізкультурно-спортивні заходи та пропагування здорового способу життя

Відділ молоді та спорту міської ради

щорічно

2022-

2025

в т.ч.

200,0200,0


Популяризація спорту

2022

50,050,0


2023

50,050,0


2024

50,050,0


2025

50,050,0


8

Призначення стипендій та винагород  за високі спортивні досягнення кращим спортсменам та їх тренерам

Відділ молоді та спорту міської ради

щорічно

2022-

2025

в т.ч.

2 000,02 000,0


Мотивація спортсменів на досягнення ще кращих спортивних результатів

2022

500,0500,0


2023

500,0500,0


2024

500,0500,0


2025

500,0500,0
Замовник програми

Відділ молоді та  спорту міської ради                               Володимир КОЛЕСНИК                           ___________ 


Керівник програми

Заступник міського голови                                                  Володимир МЕЛЬНИЧУК                         ___________2011-2022 © Всі права застережено.