НОРМАТИВНІ АКТИ
КОЛОМИЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Четвер, 27 січня 2022 року
 Рішення виконавчого комітету  "Про схвалення програми "Розвиток командно-ігрових видів..."  № 354 від 07.12.2021р. 
Документ №354 від 07.12.2021р. Чинний
        

 
Повязані документи

Пов'язаних документів немає

 
Історія документа

Історії немає

 
Публікації документа

11.12.2021УКРАЇНА
Коломийська міська рада
Виконавчий комітет
 
РІШЕННЯ
 
м. Коломия
 
від 07.12.2021р.  № 354
 


Про схвалення програми «Розвиток командно – ігрових видів спорту в Коломийській територіальній громаді на 2022–2025 роки»


       З метою розвитку фізичної культури та спорту в Коломийській територіальній громаді, відповідно до Закону України «Про фізичну культуру і спорт», керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

вирішив:

1. Схвалити програму «Розвиток командно-ігрових видів спорту в Коломийській територіальній громаді на 2022–2025 роки» (далі – Програма), що додається.

2. Відділу молоді та спорту міської ради (Володимир КОЛЕСНИК) забезпечити подання програми для затвердження Коломийською міською радою в установленому порядку.

3. Фінансовому управлінню міської ради (Ганна БАКАЙ) передбачити кошти на фінансування заходів Програми.

4. Координацію робіт та узагальнення інформації про виконання Програми покласти на головного відповідального виконавця — відділ молоді та спорту міської ради (Володимир КОЛЕСНИК).

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Володимира МЕЛЬНИЧУКА.Міський голова                                                                               Богдан СТАНІСЛАВСЬКИЙСХВАЛЕНО

рішення виконавчого

комітету міської ради

від 07.12.2021 р. № 354Програма

«Розвиток командно-ігрових видів спорту

в Коломийській територіальній громаді

на 2022–2025 роки»Замовник програми

Відділ молоді та спорту

міської ради                          Володимир КОЛЕСНИК            _____________

       Керівник програми

Заступник міського голови   Володимир МЕЛЬНИЧУК        ______________ПОГОДЖЕНОВідділ економіки

міської ради                                 Світлана СЕНЮК                ______________Фінансове управління                    

міської ради                                  Ольга ЦИГАНЧУК              ______________Юридичний відділ

міської ради                                          Любов СОНЧАК               _______________
ПАСПОРТ

Програми «Розвиток командно-ігрових видів спорту

в Коломийській територіальній громаді

на 2022–2025 роки»


1. Ініціатор розроблення програми (замовник) — відділ молоді та спорту міської ради

2. Розробник програми — відділ молоді та спорту міської ради

3. Термін реалізації програми — 2022-2025 роки

4. Етапи фінансування програми — щорічно

5. Обсяги фінансування програми (тис.грн.):


Роки

Всього

Обсяги фінансування

В т.ч. за джерелами фінансування

Державний бюджет

Обласний бюджет

Міський бюджет

Інші джерела

2022-2025

7 480,0

-

-

7 480,0

-

в т.ч.


2022

1 740,0

-

-

1 740,0

-

2023

1 840,0

-

-

1 840,0

-

2024

1 900,0

-

-

1 900,0

-

2025

2 000,0

-

-

2 000,0

-

6. Очікувані результати виконання

       Реалізація Програми дозволить забезпечити: залучення дітей, підлітків і молоді до регулярних занять фізичною культурою та спортом; проведення спортивно-масових заходів різних рівнів; створення належних умов для більш ефективної підготовки команд; забезпечення участі команд у обласних, всеукраїнських та міжнародних змаганнях.

       7. Термін проведення звітності

       Інформацію про хід виконання Програми заслуховувати на засіданні постійної комісії міської ради з питань освіти, культури, спорту, інформаційної та молодіжної політики, соціального захисту та охорони здоров'я не менше одного разу на рік.


Замовник Програми

Відділ молоді та  спорту

міської ради                             Володимир КОЛЕСНИК           _____________

       

Відповідальний виконавець

Відділ молоді та  спорту

міської ради                               Володимир КОЛЕСНИК           _____________


Керівник Програми

Заступник міського голови       Володимир МЕЛЬНИЧУК        _____________


Програма

«Розвиток командно-ігрових видів спорту

в Коломийській територіальній громаді на 2022–2025 роки»


Концептуальні засади Програми

В основу Програми покладено ідею задоволення потреб кожного громадянина в фізкультурно-оздоровчих та спортивних послугах.

Реалізація Програми забезпечить створення умов для покращення фізичного потенціалу і здоров’я населення, прискорить процес адаптації фізкультурно-спортивного руху до ринкових відносин, дасть змогу вийти на рівень передових показників фізичного розвитку населення та спортивних досягнень. Впровадження цієї Програми є однією з складових частин, які необхідно виконати для реального розвитку командно-ігрових видів спорту Коломийської територіальної громади.


Мета Програми

Програма «Розвиток командно-ігрових видів спорту в Коломийській ТГ на 2022–2025 роки» (далі – Програма) – це комплекс заходів, які спрямовані на підвищення ефективності реалізації державної політики у сфері фізичної культури і спорту.

Метою Програми є:

–   формування здорового способу життя у населення;

    • розвиток матеріально-спортивної бази та створення умов для залучення дітей, підлітків і молоді до регулярних занять фізичною культурою і спортом;

– створення умов для забезпечення оптимальної рухової активності кожної людини, досягнення нею достатнього рівня фізичної та функціональної підготовки, задоволення спортивних видовищних запитів населення.


Основні завдання Програми

Реалізація Програми спрямовується на вирішення таких завдань:

– удосконалення та впровадження ефективних форм залучення великої кількості різних груп населення до командно-ігрових видів спорту;

– формування у населення інтересу і звичок до занять фізичними вправами;

– підвищення якості роботи дитячо-юнацького спорту, системи відбору обдарованих осіб до резервного спорту, створення умов для розвитку індивідуальних здібностей спортсменів на етапах багаторічної підготовки;

–       підтримка та розвиток командно-ігрових видів  спорту,

  • проведення навчально-тренувальних зборів з командно-ігрових видів спорту,
  • забезпечення фінансової підтримки для заохочення команд до високих спортивних результатів на обласних, всеукраїнських та міжнародних змаганнях.


Фінансування Програми

       Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів міського бюджету,  інших  джерел фінансування, не заборонених законодавством. Видатки на підтримку заходів,  здійснюваних  на виконання Програми, передбачаються в міському бюджеті на 2022-2025 роки. 


Механізм виконання та контроль за реалізацією Програми

       Управління і контроль за ходом виконання Програми покладається на управління спорту міської ради, який несе відповідальність за виконання і кінцеві результати Програми, раціональне використання фінансових ресурсів, визначає форми і методи виконання Програми.Начальник відділу молоді та

спорту міської ради                                                                                 Володимир КОЛЕСНИК

       

Перелік заходів, обсяги та джерела фінансування програми


Назва замовника: Відділ молоді та спорту міської ради


Назва програми: «Розвиток командно-ігрових видів спорту в Коломийській територіальній громаді на 2022–2025 роки»


№з/п

Найменування заходу

Виконавець

Термін викона-ння

Орієнтовні обсяги фінансування

(тис. грн.)

Очікувані результати

Роки

Всього

джерела фінансування

державний бюджет

обласний бюджет

міський бюджет

інші джерела

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Проведення навчально-тренувальних зборів та змагань  (компенсаційні виплати на харчування)

Відділ молоді та спорту міської ради

щорічно

2022-

2025

в т.ч.


4 300,0
4 300,0


Надання спортсменам можливості покращувати свої спортивні результати

2022

1 000,01 000,0


2023

1 050,01 050,0


2024

1 100,01 100,0


2025

1 150,01 150,0


2

Відшкодування витрат, пов’язаних із участю в змаганнях усіх рівнів  та в навчально-тренувальних зборах (добові, проживання, проїзд)

Відділ молоді та спорту міської ради

щорічно

2022-

2025

в т.ч.


580,0
580,0


Надання спортсменам можливості покращувати свої спортивні результати

2022

140,0140,0


2023

140,0140,0


2024

150,0150,0


2025

150,0150,0


3

Придбання спортивного інвентарю, спортивного одягу, екіпіровки та взуття

Відділ молоді та спорту міської ради

щорічно

2022-

2025

в т.ч.


1 800,0
1 800,0


Покращення матеріально-спортивної бази

2022

400,0400,0


2023

450,0450,0


2024

450,0450,0


2025

500,0500,0


4

Організація послуг харчування та проживання, транспортні послуги на час проведення спортивно-масових заходів і свят

Відділ молоді та спорту міської ради

щорічно

2022-

2025

в т.ч.

800,0800,0


Організація та проведення на високому рівні спортивно-масових  заходів і свят

2022

200,0200,0


2023

200,0200,0


2024

200,0200,0


2025

200,0200,0
Замовник програми

Відділ молоді та спорту міської ради                                Володимир КОЛЕСНИК                          ___________                              Керівник програми

Заступник міського голови                                                 Володимир МЕЛЬНИЧУК                          ___________2011-2022 © Всі права застережено.