НОРМАТИВНІ АКТИ
КОЛОМИЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Четвер, 27 січня 2022 року
 Рішення виконавчого комітету  "Про схвалення Програми "Посилення соціального захисту н..."  № 347 від 07.12.2021р. 
Документ №347 від 07.12.2021р. Чинний
        

 
Повязані документи

Рішення виконавчого комітету  Про схвалення програми соціального захисту та підтримки внутрішньо переміщених осіб на 2020-2024 роки
Рішення виконавчого комітету  №261 від 22.10.2019р. Втратив чинність
Рішення виконавчого комітету  Про схвалення Програми соціальної підтримки та реабілітації осіб з інвалідністю по зору на 2021-2024 роки
Рішення виконавчого комітету  №206 від 07.10.2020р. Втратив чинність
Рішення виконавчого комітету  Про схвалення Програми "Посилення соціального захисту населення на 2022-2025 роки"
Рішення виконавчого комітету  №195 від 20.07.2021р. Втратив чинність
Рішення виконавчого комітету  Про схвалення Програми "Поховання померлих одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, громадян, відпоховання яких відмовилися рідні, знайдених невпізнаних трупів на 2022-2025 роки"
Рішення виконавчого комітету  №197 від 20.07.2021р. Втратив чинність
Рішення виконавчого комітету  Про схвалення Програми "Підтримка військовослужбовців військової служби за контрактом на 2022-2025 роки"
Рішення виконавчого комітету  №237 від 17.08.2021р. Втратив чинність

 
Історія документа

Історії немає

 
Публікації документа

11.12.2021УКРАЇНА
Коломийська міська рада
Виконавчий комітет
 
РІШЕННЯ
 
м. Коломия
 
від 07.12.2021р.  № 347
 


Про схвалення Програми «Посилення соціального захисту населення на 2022-2025 роки»


З метою здійснення заходів, спрямованих на посилення турботи про ветеранів війни та праці, осіб з інвалідністю, людей похилого віку, сімей загиблих учасників Антитерористичної операції, військовослужбовців, які забезпечували єдність і незалежність держави в східних областях України, задоволення їх життєвих потреб та повсякденних запитів, надання соціальної підтримки і матеріальної допомоги, та інших малозабезпечених категорій населення, відповідно до законів України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні», «Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні», «Про поховання та похоронну справу», «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», «Про військовий обов’язок і військову службу», «Про оборону України», «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб», керуючись ст. 34, 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

вирішив:

 1. Схвалити Програму «Посилення соціального захисту населення на 2022-2025 роки» (далі – Програма), додається.
 2. Схвалити Порядок використання коштів, передбачених у міському бюджеті на реалізацію Програми «Посилення соціального захисту населення на 2022-2025 роки» (далі – Порядок), додається.
 3. Фінансовому управлінню міської ради (Ганна БАКАЙ) при формуванні міського бюджету передбачити кошти на виконання Програми.
 4. Департаменту соціальної політики міської ради (Людмила ЯРЕМЧУК) подати дану Програму на затвердження міською радою.
 5. Вважати такими, що втратили чинність рішення виконавчого комітету Коломийської міської ради від 17.08.2021р. № 237 «Про схвалення Програми «Підтримка військовослужбовців військової служби за контрактом на 2022-2025 роки»», від 07.10.2020р. № 206 «Про схвалення Програми соціальної підтримки та реабілітації осіб з інвалідністю по зору на 2021-2024 роки», від 22.10.2019р. № 261 «Про схвалення Програми соціального захисту та підтримки внутрішньо переміщених осіб на 2020-2024 роки», від 20.07.2021р. № 195 «Про схвалення Програми «Посилення соціального захисту населення на 2022-2025 роки»», від 20.07.2021р. «Про схвалення Програми «Поховання померлих одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, громадян, від поховання яких відмовилися рідні, знайдених невпізнаних трупів на 2022-2025 роки»».
 6. Організацію виконання рішення покласти на заступника міського голови Миколу АНДРУСЯКА.Міський голова                                                                                Богдан СТАНІСЛАВСЬКИЙ

СХВАЛЕНО

рішення виконавчого комітету міської ради

від 07.12.2021 р. № 347ПРОГРАМА

«Посилення соціального захисту населення на 2022-2025 роки»Замовник Програми

Департамент соціальної

політики міської ради                Людмила ЯРЕМЧУК                        ________Керівник Програми

Заступник міського голови                Микола АНДРУСЯК                        ________ПОГОДЖЕНО:


Відділ економіки

міської ради                                Світлана СЕНЮК                        ________


Фінансове управління

міської ради                                Ольга ЦИГАНЧУК                          ________


Юридичний відділ

міської ради                                Любов СОНЧАК                                ________


Голова

постійної комісії з питань

освіти, культури, спорту, інформаційної

та молодіжної політики, соціального захисту,

охорони здоров'я, гендерної політики,

депутатської діяльності, етики, регламенту,

захисту прав людини та правопорядку


                                               Ростислав ПЕТРУНЯК                        ________ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

«Посилення соціального захисту населення на 2022-2025 роки»

1. Ініціатор розроблення Програми (замовник)        Департамент соціальної політики міської ради

2. Розробник Програми        Департамент соціальної політики міської ради


3. Термін реалізації Програми                                4 роки


4. Етапи фінансування Програми                        2022-2025 роки


5. Обсяг фінансування Програми (тис. грн.)        45140,0 тис. грн.

       Роки

Обсяги фінансування, тис. грн.

Всього

В т.ч. за джерелами фінансування

Державний бюджет

Обласний бюджет

Міський бюджет

Інші джерела

2022-2025

45140,0

-

-

45140,0

-

В т. ч.


2022

9810,0

-

-

9810,0

-

2023

11310,0

-

-

11310,0

-

2024

11510,0

-

-

11510,0

-

2025

12510,012510,0


6. Очікувані результати виконання                Реалізація державної політики у сфері соціального захисту населення та надання соціальної підтримки громадянам, які внаслідок недостатнього матеріального забезпечення потребують допомоги, місце проживання яких зареєстроване у місті Коломия або в селах, які приєдналися до міста Коломиї.

7. Терміни проведення звітності                        Щоквартально, до 10 числа місяця, наступного за звітним та в кінці терміну реалізації Програми.


Замовник Програми

Департамент соціальної

політики міської ради                        Людмила ЯРЕМЧУК                        ________


Відповідальний виконавець

Департамент соціальної

політики міської ради                        Людмила ЯРЕМЧУК                        ________

Комунальне підприємство

«Коломийська міська

ритуальна служба»                        Роман ДЖАМАН                        ________


Керівник Програми

Заступник міського голови                Микола АНДРУСЯК                        ________


Обґрунтування доцільності розроблення Програми

«Посилення соціального захисту населення на 2022-2025 роки»


 1. Загальна частина

Програма розроблена відповідно до статей 34, 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», законів України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні», «Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні», «Про поховання та похоронну справу», «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», «Про військовий обов’язок і військову службу», «Про оборону України», «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб», постанови Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2001 року № 1712 «Про затвердження Комплексної програми забезпечення реалізації Стратегії подолання бідності» (зі змінами).

 1. Мета та основні завдання Програми

Метою та завданням Програми є:

 • реалізація державної політики у сфері соціального захисту населення, посилення турботи про ветеранів війни та праці, осіб з інвалідністю, людей похилого віку, сімей загиблих учасників Антитерористичної операції, військовослужбовців, які забезпечували єдність і незалежність держави в східних областях України, задоволення їх життєвих потреб та повсякденних запитів, надання соціальної підтримки та матеріальної допомоги, інших громадян, які внаслідок недостатнього матеріального забезпечення потребують допомоги та соціальної підтримки, надання матеріальної підтримки даній категорії населення;
 • фінансування інших заходів соціального захисту населення міста та жителів сіл, які приєдналися до міста;
 • надання фінансової підтримки громадським об’єднанням ветеранів на реалізацію програм (проектів, заходів);
 • забезпечення вимог статті 16 Закону України «Про поховання та похоронну справу»;
 • матеріальне заохочення громадян, які прийняті на військову службу за контрактом до військових частин Збройних Сил України, що розташовані на території Коломийської міської територіальної громади;
 • посилення соціального захисту військовослужбовців та підвищення іміджу військової служби за контрактом;
 • поліпшення житлових умов внутрішньо переміщених осіб.
 1. Фінансове забезпечення Програми

Фінансування заходів Програми планується здійснювати за рахунок міського бюджету, інших джерел не заборонених чинним законодавством.

Питання про надання матеріальної допомоги громадянам, які внаслідок недостатнього матеріального забезпечення потребують допомоги, місце проживання яких зареєстроване у місті Коломия або в селах, які приєдналися до міста Коломиї, за особистими зверненнями громадян, визначається рішенням комісії з питань розгляду звернень громадян щодо надання грошової допомоги (далі – Комісія), затвердженої рішенням виконавчого комітету Коломийської міської ради.

Встановити розмір матеріальних допомог п. 1, п. 2, п. 3, п. 4, п. 5, п.6, п.8, п. 10, п. 11, п. 12, п. 13, п. 17 заходів Програми, які визначаються Комісією:

П.1. Надання щомісячної матеріальної допомоги ветеранам ОУН-УПА – до 2000,0 гривень;

П.2. Надання допомоги на поховання деяких категорій осіб – відповідно до розміру допомоги на поховання, встановленого рішенням виконавчого комітету міської ради;

П.3 Надання щомісячної матеріальної допомоги непрацездатним батькам (дружині) загиблих осіб, які брали безпосередню участь в зоні АТО – 1500,0 гривень;

П. 4. Надання щомісячної матеріальної допомоги вдові померлого учасника бойових дій в Афганістані – до 1000,0 гривень;

П. 5. Надання одноразової грошової допомоги громадянам на лікування і оперативне втручання; на придбання засобів особистої гігієни (памперси) особам з інвалідністю на візках, лежачим хворим – відповідно до рішення Комісії, враховуючи рівень забезпечення сім’ї;

П. 6. Надання допомоги з нагоди відзначення державних свят та пам’ятних дат (святкових обідів, придбання відкриток-запрошень, подарунків, тощо (відзначення Міжнародного дня людей з інвалідністю, громадян похилого віку, дня Святого Миколая та Великодніх свят) – відповідно до рішення Комісії;

П. 8. Надання допомоги для встановлення надгробних пам’ятників на могилах загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції та осіб мобілізованих для участі в антитерористичній операції – до 40000,00 гривень.

П. 10. Надання матеріальної допомоги ветеранам війни та праці, громадянам похилого віку, особам з інвалідністю та іншим соціально незахищеним та найбільш вразливим верствам населення до державних свят та пам’ятних дат (особам з інвалідністю та ветеранам ОУН-УПА до 5 травня та Покрови, роковин виведення військ із Афганістану та Чорнобильської катастрофи, Дня ліквідатора аварії на ЧАЕС) – відповідно до рішення Комісії;

П. 11. Надання одноразової грошової допомоги сім’ям загиблих учасників антитерористичної операції протягом 3-х років від дня трагедії – до 15000,00 гривень;

П. 12. Надання щомісячної допомоги на утримання дітей віком до 16 років, протягом 12-ти місяців від дня смерті учасника антитерористичної операції – 3000,0 гривень;

П. 13. Надання щомісячної допомоги на утримання дітей віком до 16 років загиблих учасників антитерористичної операції – 3000,0 гривень;

П. 17. Надання одноразової грошової допомоги особам, які прийняті на військову службу за контрактом до військових частин Збройних Сил України, що розташовані на території Коломийської міської територіальної громади з 01.01.2022 року, та підписали контракт на термін не менше трьох років, і які проживають і зареєстровані у Коломийській міській територіальній громаді – 5000,0 гривень.

Комісією не розглядаються і не встановлюються такі допомоги пунктів заходів Програми:

П. 7. Надання фінансової підтримки громадським об’єднанням ветеранів на реалізацію програм (проектів, заходів) здійснюється на підставі Порядку використання коштів міського бюджету для надання фінансової підтримки громадським об’єднанням ветеранів на реалізацію програм (проектів, заходів), затвердженого рішенням Коломийської міської ради від 18.10.2018 року № 3053-38/2018, в межах коштів, передбачених в міському бюджеті для реалізації заходів Програми.

П. 9. Компенсація фізичним особам, що надають соціальні послуги громадянам, які за станом здоров’я не здатні до самообслуговування і компенсація фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі призначається відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 23.09.2020 року № 859 «Деякі питання призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі».

П. 14. Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг для сімей загиблих учасників АТО; сім’ям померлих військовослужбовців, мобілізованих для участі в антитерористичній операції; сім’ям осіб, смерть яких пов’язана з участю в масових акціях громадського протесту, що відбувалися у період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року; учасникам бойових дій ОУН-УПА; особам з інвалідністю ОУН-УПА, вдовам ОУН-УПА; реабілітованим особам та потерпілим від репресій відповідно до ст. 3 Закону України «Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років»; почесним громадянам м. Коломиї; вдовам загиблих ветеранів війни в Афганістані, особам з інвалідністю І і ІІ групи по зору, відповідно до розмірів встановлених рішенням міської ради на відповідний рік.

П. 15. Надання пільг з оплати послуг зв’язку пільговим категоріям громадян згідно чинного законодавства, відповідно до розмірів встановлених рішенням міської ради на відповідний рік.

П. 16. Поховання померлих одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, громадян, від поховання яких відмовилися рідні, знайдених невпізнаних трупів здійснюється виконавцем послуг – комунальним підприємством «Коломийська міська ритуальна служба».

Розпорядником коштів – замовником послуг виступає департамент соціальної політики міської ради.

Розпорядник коштів – замовник послуг, отримуючи листа з резолюцією міського голови чи заступників міського голови з проханням про поховання осіб, означених цим заходом Програми, опрацьовує цю інформацію на предмет дотримання вимог чинного законодавства, та подає листа комунальному підприємству «Коломийська міська ритуальна служба» про надання таких послуг. Відносини між розпорядником коштів – замовником послуг та виконавцем послуг є договірними, підтвердженими фінансовими призначеннями.

Виконавець послуг, на основі листа замовника та на виконання договірних зобов’язань, відповідно до вимог чинного в Україні законодавства, організовує проведення поховання померлих одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, громадян, від поховання яких відмовилися рідні, невпізнаних трупів власними силами та із залученням інших суб’єктів господарювання та подає для оплати акти наданих послуг розпоряднику коштів – замовнику послуг та інші підтверджуючі документи для оплати за надані послуги.

Послуги, які надаються в межах виконання заходу:

 • транспортні послуги для перевезення тіла померлого;
 • підготовка місця поховання (копання ями ручним способом);
 • придбання труни з покривалом та подушкою;
 • придбання одягу та взуття для померлого;
 • придбання надмогильного хреста (дерев’яного) з табличкою (пластиковою).

Вартість таких послуг оплачується відповідно до затверджених виконавчим комітетом тарифів на ритуальні послуги, тарифу на транспортні послуги для перевезення тіла померлого, розробленого комунальним підприємством, та поданих фінансових документів (накладних, фіскальних чеків, тощо) щодо придбання предметів ритуальної належності для надання такого виду послуг.

П. 18. Надання матеріальної допомоги на поліпшення житлових умов внутрішньо переміщених осіб здійснюється на умовах співфінансування за рахунок коштів міського та обласного бюджетів (далі – місцеві бюджети). Можливе залучення інших джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством: коштів установ, підприємств, організацій, благодійних фондів, спонсорської допомоги (далі – залучені кошти).

Для визначення обсягу коштів, які виділяються з міського бюджету для надання матеріальної допомоги на поліпшення житлових умов внутрішньо переміщених осіб, при виконавчому комітеті міської ради створюється комісія з питань надання матеріальної допомоги на поліпшення житлових умов внутрішньо переміщених осіб, склад якої затверджується розпорядженням міського голови.

Для надання матеріальної допомоги на поліпшення житлових умов внутрішньо переміщених осіб, при виконавчому комітеті міської ради створюється комісія з питань надання матеріальної допомоги на поліпшення житлових умов внутрішньо переміщених осіб (далі – Комісія), склад якої затверджується розпорядженням міського голови.

До складу Комісії входять: голова, заступник голови, секретар та члени Комісії.

Бюджетні кошти спрямовуються на придбання житла лише громадянам, що перебувають на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов (квартирний облік). Вартість 1 кв. метра загальної площі житла, яке пропонується придбати, не повинна перевищувати опосередкованої вартості спорудження житла для Івано-Франківської області, визначеної Міністерством розвитку громад та територій України на час прийняття Комісією рішення про виділення коштів з міського бюджету.

При визначенні обсягу коштів, які виділяються з міського бюджету, Комісія враховує нормативи забезпечення житловою площею, встановлені чинним законодавством.

Співфінансування з міського бюджету з урахуванням залучених коштів (далі – співфінансування) на поліпшення житлових умов повинно бути не менше ніж 20 відсотків від суми, яку пропонується виділити на поліпшення житлових умов з обласного бюджету.

Право на отримання матеріальної допомоги на поліпшення житлових умов мають внутрішньо переміщені особи в порядку черговості взяття на квартирний облік.

Для надання матеріальної допомоги на поліпшення житлових умов внутрішньо переміщеною особою обов’язково надаються наступні документи:

-        заява особи про надання матеріальної допомоги на поліпшення житлових умов;

-        копія документа, що посвідчує особу;

-        копія довідки реєстраційного номера облікової картки платника податків. Фізичні особи, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, подають копію паспорта з відповідною відміткою;

-        відомості з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно членів сім’ї;

-        довідка департаменту соціальної політики про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи з тимчасово окупованої території України, районів проведення антитерористичної операції, Операції Об’єднаних Сил;

-        інформація про забезпечення сім’ї житловою площею;

-        копія рішення виконавчого комітету міської ради про взяття на квартирний облік;

-        акт технічного стану житла, яке планується придбати, у разі придбання житла на вторинному ринку;

-        попередня угода про купівлю житла або договір купівлі-продажу майнових прав на житло, яке буде створене у майбутньому (у разі, якщо об’єкт перебуває у стадії будівництва);

-        інформація про рахунок в установі банку, на який будуть перераховуватись бюджетні кошти.

       Збір інформації та обробка персональних даних осіб, стосовно яких здійснюється розгляд питання щодо надання матеріальної допомоги на поліпшення житлових умов, здійснюються за їх згодою, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

       Звернення та перевірка відповідності пакету документів від заявника переліку документів розглядає департамент соціальної політики (далі – Департамент). У разі наявності всіх необхідних документів, Департамент подає звернення з відповідними документами на засідання Комісії.

       У разі невідповідності поданих документів, Департамент повідомляє про це заявника у встановленому законодавством порядку або повертає документи заявникові на доопрацювання, зазначивши причину повернення.

       Звернення з відповідними документами розглядає Комісія. Дату та час проведення засідання Комісії визначає голова Комісії за пропозицією Департаменту.

       Засідання Комісії є правомочним за присутності більше половини від загального складу.

       Рішення Комісії приймається більшістю голосів присутніх на засіданні її членів та оформляється протоколом, який підписує голова (у разі його відсутності – заступник голови) та секретар.

       В своєму рішенні Комісія зазначає висновки і пропозиції щодо виділення коштів міського бюджету для поліпшення житлових умов внутрішньо переміщених осіб в межах бюджетного призначення на цю мету або щодо відмови у їх виділенні.

З урахуванням пропозицій, виконавчий комітет міської ради приймає рішення щодо надання матеріальної допомоги на поліпшення житлових умов внутрішньо переміщеним особам та подання звернення до Івано-Франківської обласної державної адміністрації про виділення коштів обласного бюджету для поліпшення житлових умов внутрішньо переміщеним особам.

Кошти виділяються з міського бюджету після прийняття рішення комісії з питань надання матеріальної допомоги на поліпшення житлових умов при Івано-Франківській облдержадміністрації про виділення коштів обласного бюджету та перераховуються на розрахункові рахунки заявника в установі банку.

       Матеріальна допомога для поліпшення житлових умов внутрішньо переміщених осіб надається лише один раз.

Заявники до 15 січня наступного за звітним року подають департаменту соціальної політики міської ради інформацію про цільове використання бюджетних коштів.

Прийняті рішення Комісія передає департаменту соціальної політики Коломийської міської ради для здійснення виплат.

Матеріальна допомога громадянам п. 1, п. 2, п. 3, п. 4, п. 5, п.8, п. 10, п.11, п. 12, п. 13, п. 17 заходів Програми надається відповідно до Порядку використання коштів, передбачених на реалізацію Програми «Посилення соціального захисту населення на 2022-2025 роки».Перелік

завдань, обсяги та джерела фінансування Програми

Назва замовника                        Департамент соціальної політики міської ради

Назва Програми                        «Посилення соціального захисту населення на 2022-2025 роки»№п/п

Найменування заходу

Виконавець

Термін виконання

Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн.

Очікувані результати

Роки

Всього

В т.ч. за джерелами фінансування.

Державний бюджет

Обласний бюджет

Міський бюджет

Інші джерела

1

Надання щомісячної матеріальної допомоги ветеранам ОУН-УПА

Департамент соціальної політики міської ради

2022-

2025 роки

2022-

2025

192,0

-

-

192,0

-

надання соціальної підтримки та матеріальної допомоги

В т.ч.


-

-


-

2022

48,0

-

-

48,0

-

2023

48,0

-

-

48,0

-

2024

48,0

-

-

48,0

-

2025

48,0

-

-

48,0

-

2

Надання допомоги на поховання деяких категорій осіб

Департамент соціальної політики міської ради

2022-

2025 роки

2022-

2025

1200,0

-

-

1200,0

-

надання соціальної підтримки та матеріальної допомоги

В т.ч.


-

-2022

300,0

-

-

300,0

-

2023

300,0

-

-

300,0

-

2024

300,0

-

-

300,0

-

2025

300,0

-

-

300,0

-

3

Надання щомісячної матеріальної допомоги непрацездатним батькам (дружині) загиблих осіб, які брали безпосередню участь в зоні АТО

Департамент соціальної політики міської ради

2022-

2025 роки

2022-

2025

1400,0

-

-

1400,0

-

надання соціальної підтримки та матеріальної допомоги

В т.ч.


-

-2022

350,0

-

-

350,0

-

2023

350,0

-

-

350,0

-

2024

350,0

-

-

350,0

-

2025

350,0

-

-

350,0

-

4

Надання щомісячної матеріальної допомоги вдові померлого учасника бойових дій в Афганістані

Департамент соціальної політики міської ради

2022-

2025 роки

2022-

2025

48,0

-

-

48,0

-

надання соціальної підтримки та матеріальної допомоги

В т.ч.


-

-2022

12,0

-

-

12,0

-

2023

12,0

-

-

12,0

-

2024

12,0

-

-

12,0

-

2025

12,0

-

-

12,0

-

5

Надання одноразової грошової допомоги громадянам на лікування і оперативне втручання; на придбання засобів особистої гігієни (памперси) особам з інвалідністю на візках, лежачим хворим

Департамент соціальної політики міської ради

2022-

2025 роки

2022-

2025

20000,0

-

-

20000,0

-

надання соціальної підтримки та матеріальної допомоги

В т.ч.


-

-2022

4000,0

-

-

4000,0

-

2023

5000,0

-

-

5000,0

-

2024

5000,05000,0

-

2025

6000,0

-

-

6000,0

-

6

Надання допомоги з нагоди відзначення державних свят та пам’ятних дат (святкових обідів, придбання відкриток-запрошень, подарунків, тощо (відзначення Міжнародного дня людей з інвалідністю, громадян похилого віку, дня Святого Миколая та Великодніх свят)

Департамент соціальної політики міської ради

2022-

2025 роки

2022-

2025

1200,0

-

-

1200,0

-

надання соціальної підтримки та матеріальної допомоги

В т.ч.


-

-2022

300,0

-

-

300,0

-

2023

300,0

-

-

300,0

-

2024

300,0300,0

-

2025

300,0

-

-

300,0

-

7

Надання фінансової підтримки громадським об’єднанням ветеранів на реалізацію рограмм (проектів, заходів)

Департамент соціальної політики міської ради

2022-

2025 роки

2022-

2024

800,0

-

-

400,0

-

надання соціальної підтримки та матеріальної допомоги

В т.ч.


-

-2022

200,0

-

-

200,0

-

2023

200,0

-

-

200,0

-

2024

200,0

-

-

200,0

-

2025

200,0

-

-

200,0

-

8

Надання допомоги для встановлення надгробних пам’ятників на могилах загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції та осіб мобілізованих для участі в антитерористичній операції

Департамент соціальної політики міської ради

2022-

2025 роки

2022-

2025

700,0

-

-

700,0

-

надання соціальної підтримки та матеріальної допомоги

В т.ч.


-

-2022

100,0

-

-

100,0

-

2023

200,0

-

-

200,0

-

2024

200,0200,0

-

2025

200,0

-

-

200,0

-

9

Компенсація фізичним особам, що надають соціальні послуги громадянам, які за станом здоров’я не здатні до самообслуговування і компенсація фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі

Департамент соціальної політики міської ради

2022-

2025 роки

2022-

2025

3800,0

-

-

3800,0

-

надання соціальної підтримки та матеріальної допомоги

В т.ч.


2022

800,0

-

-

800,0

-

2023

1000,0

-

-

1000,0

-

2024

1000,0

-

-

1000,0

-

2025

1000,0

-

-

1000,0

-

10

Надання матеріальної допомоги ветеранам війни та праці, громадянам похилого віку, особам з інвалідністю та іншим соціально незахищеним та найбільш вразливим верствам населення до державних свят та пам’ятних дат (особам з інвалідністю та ветеранам ОУН-УПА до 5 травня та Покрови, роковин виведення військ із Афганістану та Чорнобильської катастрофи, Дня ліквідатора аварії на ЧАЕС)

Департамент соціальної політики міської ради

2022-

2025 роки

2022-

2025

800,0

-

-

800,0

-

надання соціальної підтримки та матеріальної допомоги

В т.ч.


2022

200,0

-

-

200,0

-

2023

200,0

-

-

200,0

-

2024

200,0

-

-

200,0

-

2025

200,0

-

-

200,0

-

11

Надання одноразової грошової допомоги сім’ям загиблих учасників антитерористичної операції протягом 3-х років від дня трагедії

Департамент соціальної політики міської ради

2022-

2025 роки

2022-

2025

400,0

-


400,0

-

надання соціальної підтримки та матеріальної допомоги

В т.ч.


2022

100,0

-

-

100,0

-

2023

100,0

-

-

100,0

-

2024

100,0

-

-

100,0

-

2025

100,0

-

-

100,0

-

12

Надання щомісячної допомоги на утримання дітей віком до 16 років, протягом 12-ти місяців від дня смерті учасника антитерористичної операції

Департамент соціальної політики міської ради

2022-

2025 роки

2022-

2025

700,0

-


700,0

-

надання соціальної підтримки та матеріальної допомоги

В т.ч.


2022

100,0

-


100,0

-

2023

200,0

-


200,0

-

2024

200,0

-


200,0

-

2025

200,0

-


200,0

-

13

Надання щомісячної допомоги на утримання дітей віком до 16 років загиблих учасників антитерористичної операції

Департамент соціальної політики міської ради

2022-

2025 роки

2022-

2025

800,0

-


800,0

-

надання соціальної підтримки та матеріальної допомоги

В т.ч.


2022

200,0

-


200,0

-

2023

200,0

-


200,0

-

2024

200,0

-


200,0

-

2025

200,0

-


200,0

-

14

Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг для сімей загиблих учасників АТО; сім’ям померлих військовослужбовців, мобілізованих для участі в антитерористичній операції; сім’ям осіб, смерть яких пов’язана з участю в масових акціях громадського протесту, що відбувалися у період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року; учасникам бойових дій ОУН-УПА; особам з інвалідністю ОУН-УПА, вдовам ОУН-УПА; реабілітованим особам та потерпілим від репресій відповідно до ст. 3 Закону України «Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років»; почесним громадянам м. Коломиї; вдовам загиблих ветеранів війни в Афганістані, особам з інвалідністю І і ІІ групи по зору, відповідно до розмірів встановлених рішенням міської ради на відповідний рік.

Департамент соціальної політики міської ради

2022-

2025 роки

2022-

2025

8700,0

-

-

8700,0

-

надання соціальної підтримки та матеріальної допомоги

В т.ч.


2022

2000,0

-

-

2000,0

-

2023

2100,0

-

-

2100,0

-

2024

2300,0

-

-

2300,0

-

2025

2300,0

-

-

2300,0

-

15

Надання пільг з оплати послуг зв’язку пільговим категоріям громадян згідно чинного законодавства, відповідно до розмірів встановлених рішенням міської ради на відповідний рік.


Департамент соціальної політики міської ради

2022-

2025 роки

2022-

2025

800,0

-

-

800,0

-

надання соціальної підтримки та матеріальної допомоги

В т.ч.


2022

200,0

-

-

200,0

-

2023

200,0

-

-

200,0

-

2024

200,0

-

-

200,0

-

2025

200,0

-

-

200,0

-

16

Поховання померлих одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, громадян, від поховання яких відмовилися рідні, знайдених невпізнаних трупів

КП «Коломийська міська ритуальна служба»

2022-

2025 роки

2022-

2025

400,0

-

-

400,0


дотримання Закону України «Про поховання та похоронну справу»

В т.ч.


-

-2022

100,0

-

-

100,0


2023

100,0

-

-

100,0


2024

100,0

-

-

100,0


2025

100,0100,0


17

Надання одноразової грошової допомоги особам, які прийняті на військову службу за контрактом до військових частин Збройних Сил України, що розташовані на території Коломийської міської територіальної громади з 01.01.2022 року, та підписали контракт на термін не менше трьох років, і які проживають і зареєстровані у Коломийській міській територіальній громаді

Департамент соціальної політики міської ради

2022-

2025 роки

2022-

2025

2400,0

-

-

2400,0


покращення матеріального становища військовослужбовців військової служби за контрактом до військових частин Збройних Сил України, що розташовані на території Коломийської міської територіальної громади

2022

600,0

-

-

600,0


2023

600,0

-

-

600,0


2024

600,0

-

-

600,0


2025

600,0

-

-

600,0
18

Надання матеріальної допомоги на поліпшення житлових умов внутрішньо переміщених осіб

Департамент соціальної політики міської ради

2022-

2025 роки

2022-

2025

800,0

-

-

800,0

-

надання соціальної підтримки та матеріальної допомоги

В т.ч.


2022

200,0

-

-

200,0

-

2023

200,0

-

-

200,0

-

2024

200,0

-

-

200,0

-

2025

200,0

-

-

200,0

-


Всього
45140,045140,0

Замовник Програми

Департамент соціальної

політики міської ради                                                        Людмила ЯРЕМЧУК_____________Керівник Програми        

Заступник міського голови                                                Микола АНДРУСЯК_____________


 1. Очікувані результати виконання Програми

Реалізація державної політики у сфері соціального захисту населення та надання соціальної підтримки громадянам, які внаслідок недостатнього матеріального забезпечення потребують допомоги, місце проживання яких зареєстроване у місті Коломия або в селах, які приєдналися до міста Коломиї.

Дотримання Закону України «Про поховання та похоронну справу».

Виконання завдань Порядку утримання кладовищ та інших місць поховань, затвердженого наказом Держжитлокомунгоспу України від 19.11.2003 року № 193.

Дотримання санітарних норм, завдяки виключенню можливості не поховання померлих одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, громадян, від поховання яких відмовилися рідні, невпізнаних трупів.

Створення рівних умов для поховання померлих, незалежно від їх раси, кольору шкіри, політичних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження.

Гідне ставлення до тіла померлого.

Покращення матеріального становища військовослужбовців військової служби за контрактом до військових частин Збройних Сил України, що розташовані на території Коломийської міської територіальної громади.

Посилення соціального захисту військовослужбовців та підвищення іміджу військової служби за контрактом.

Сприяння в інтеграції та соціальній адаптації, поліпшення житлових умов внутрішньо переміщених осіб, які проживають на території Коломийської міської територіальної громади.


 1. Припинення виконання Програми

Виконання Програми припиняється після закінчення встановленого строку її реалізації та призупиняється у разі відсутності коштів в міському бюджеті.


 1. Гендерно-орієнтовний аналіз Програми

Виконання Програми не впливає на гендерні розриви між жінками та чоловіками.Директор департаменту                                                                       Людмила ЯРЕМЧУКСХВАЛЕНО

рішення виконавчого комітету міської ради

від 07.12.2021 р. № 347


ПОРЯДОК

використання коштів, передбачених в міському бюджеті на реалізацію Програми «Посилення соціального захисту населення на 2022-2025 роки»


 1. Порядок використання коштів, передбачених в міському бюджеті на реалізацію Програми «Посилення соціального захисту населення на 2022-2025 роки» (далі - Порядок) визначає механізм надання та виплати одноразової матеріальної допомоги, що надається згідно пунктів 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 17 заходів, передбачених Програмою «Посилення соціального захисту населення на 2022-2025 роки» громадянам, які зареєстровані та фактично проживають на території міста Коломия та сіл, які приєдналися до міста, та які внаслідок недостатнього матеріального забезпечення потребують соціальної підтримки.
 2. Розпорядником коштів, що надаються згідно з цим Порядком, є департамент соціальної політики Коломийської міської ради.
 3. Для отримання грошової допомоги жителі міста Коломия та сіл, які приєдналися до міста заяви подають особисто.

Для отримання грошової допомоги особами, які визнані недієздатними, або з обмеженими фізичними можливостями заява подається особою, яка здійснює догляд чи опіку за нею, разом з підтверджуючим документом.

 1. На підставі поданої заяви питання щодо виплати грошової допомоги розглядається комісією з питань розгляду звернень громадян щодо надання грошової допомоги, яка утворюється рішенням виконавчого комітету Коломийської міської ради (далі - Комісія).

Заявник може звертатися за матеріальною допомогою 1 раз на рік.

5. До заяви щодо надання щомісячної допомоги ветеранам ОУН-УПА додаються:

- копія паспорта (іншого документа, що посвідчує особу громадянина України) заявника;

 • копія довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків. Фізичні особи, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, подають копію паспорта з відповідною відміткою;
 • копія посвідчення ветерана ОУН-УПА;
 • банківські (поштові) реквізити одержувача допомоги.

6. До заяви щодо надання допомоги на поховання деяких категорій осіб додаються:

- копія паспорта (іншого документа, що посвідчує особу громадянина України) заявника;

 • копія довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків. Фізичні особи, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, подають копію паспорта з відповідною відміткою (заявника);
 • копія довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків. Фізичні особи, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, подають копію паспорта з відповідною відміткою (померлого) (при наявності);
 • копія свідоцтва про смерть;
 • витяг з реєстру про смерть;
 • довідка про те, що померлий на день смерті був зареєстрований на території міста Коломия та сіл, які приєдналися до міста;
 • банківські (поштові) реквізити одержувача допомоги.

7.До заяви щодо надання щомісячної матеріальної допомоги непрацездатним батькам (дружині) загиблих осіб, які брали безпосередню участь в зоні АТО додаються:

- копія паспорта (іншого документа, що посвідчує особу громадянина України) заявника;

 • копія довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків. Фізичні особи, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, подають копію паспорта з відповідною відміткою;
 • копія посвідчення члена сім’ї загиблого учасника бойових дій в зоні АТО;
 • копія довідки про безпосередню участь в проведенні антитерористичної операції, забезпеченні її проведення і захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України загиблого учасника бойових дій;
 • копія пенсійного посвідчення заявника;
 • свідоцтво про смерть загиблого учасника бойових дій в зоні АТО;
 • копія довідки про причину смерті загиблого учасника бойових дій в зоні АТО;
 • свідоцтво про народження загиблого учасника бойових дій в зоні АТО;
 • банківські (поштові) реквізити одержувача допомоги.

8. До заяви щодо надання щомісячної допомоги вдові померлого учасника бойових дій в Афганістані додаються:

- копія паспорта (іншого документа, що посвідчує особу громадянина України) заявника;

 • копія довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків. Фізичні особи, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, подають копію паспорта з відповідною відміткою;
 • копія посвідчення вдови загиблого (померлого) учасника бойових дій в Афганістані;
 • банківські (поштові) реквізити одержувача допомоги.

9. До заяви щодо надання одноразової грошової допомоги громадянам на лікування і оперативне втручання; на придбання засобів особистої гігієни (памперси) особам з інвалідністю на візках, лежачим хворим додаються:

- копія паспорта (іншого документа, що посвідчує особу громадянина України) заявника;

- копія довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків. Фізичні особи, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, подають копію паспорта з відповідною відміткою;

- довідки про склад сім’ї;

- довідки про доходи усіх членів сім’ї;

- медичний висновок про дитину з інвалідністю віком до 18 років;

- акт обстеження матеріально-побутових умов сім’ї заявника;

- медична довідка (виписка із стаціонару), інші документи, що свідчать про стан здоров’я з рекомендаціями щодо лікування, дата видачі яких повинна бути не пізніше шести місяців до дати надходження заяви, у випадку важких та хронічних захворювань термін видачі медичної довідки (виписки із стаціонару); документи, що підтверджують необхідність придбання засобів гігієни (памперси); інших документів, що свідчать про стан здоров’я з рекомендаціями щодо лікування, може перевищувати вказаний термін;

- підтвердження пов'язаних з цими обставинами грошових витрат;

- банківські (поштові) реквізити одержувача допомоги.

Грошова допомога на лікування і оперативне втручання надається за умови, що середньомісячний сукупний дохід на одного члена сім’ї за останні шість календарних місяців, що передують місяцю звернення, не перевищує розмір мінімальної заробітної плати в Україні, на момент подання заяви. Середньомісячний сукупний дохід сім'ї визначається згідно з Методикою обчислення сукупного доходу сім'ї для всіх видів соціальної допомоги, затвердженою спільним наказом Мінсоцполітики, Мінекономіки, Мінфіну, Держкомстату, Держсім'ямолоддю від 15.11.2001р. № 486/202/524/455/3370.

Грошова допомога дітям з інвалідністю, які перенесли дороговартісне лікування або оперативне втручання та грошова допомога на придбання засобів гігієни (памперси) особам з інвалідністю на візках, лежачим хворим надається незалежно від доходу сім’ї.

Під час прийняття рішень враховуються:

- перенесення операції;

- тривале захворювання, у зв'язку з чим громадяни перебували на стаціонарному лікуванні у закладі охорони здоров'я і мають офіційне підтвердження пов'язаних з цими обставинами грошових витрат.

Збір інформації та обробка персональних даних здійснюються відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

Розмір грошової допомоги встановлюється не частіше одного разу на бюджетний період в сумі до 10 розмірів прожиткового мінімуму встановленого Законом для осіб, які втратили працездатність, відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України» на відповідний рік.

10. До заяви щодо надання допомоги для встановлення надгробних пам’ятників на могилах загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції та осіб мобілізованих для участі в антитерористичній операції додаються:

- копія паспорта (іншого документа, що посвідчує особу громадянина України) заявника;

 • копія довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків. Фізичні особи, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, подають копію паспорта з відповідною відміткою;
 • копія посвідчення загиблого (померлого) учасника бойових дій;
 • копія свідоцтва про смерть учасника бойових дій;
 • (рахунок-фактура) щодо виготовлення пам’ятника;
 • банківські (поштові) реквізити одержувача допомоги.

11. До заяви щодо надання матеріальної допомоги ветеранам війни та праці, громадянам похилого віку, особам з інвалідністю та іншим соціально незахищеним та найбільш вразливим верствам населення до державних свят та пам’ятних дат (особам з інвалідністю та ветеранам ОУН-УПА до 5 травня та Покрови, роковин виведення військ із Афганістану та Чорнобильської катастрофи, Дня ліквідатора аварії на ЧАЕС) додаються:

- копія паспорта (іншого документа, що посвідчує особу громадянина України) заявника;

 • копія довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків. Фізичні особи, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, подають копію паспорта з відповідною відміткою;
 • копія посвідчення, що встановлює його статус;
 • банківські (поштові) реквізити одержувача допомоги.

12. До заяви щодо надання одноразової грошової допомоги сім’ям загиблих учасників антитерористичної операції протягом 3-х років від дня трагедії додаються:

- копія паспорта (іншого документа, що посвідчує особу громадянина України) заявника;

 • копія довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків. Фізичні особи, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, подають копію паспорта з відповідною відміткою;
 • копія посвідчення члена сім’ї загиблого учасника антитерористичної операції;
 • копія довідки про безпосередню участь в проведенні антитерористичної операції, забезпеченні її проведення і захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України загиблого (померлого) учасника бойових дій;
 • банківські (поштові) реквізити одержувача допомоги.

13. До заяви щодо надання щомісячної допомоги на утримання дітей віком до 16 років, протягом 12-ти місяців від дня смерті учасника антитерористичної операції додаються:

- копія паспорта (іншого документа, що посвідчує особу громадянина України) заявника;

 • копія довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків. Фізичні особи, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, подають копію паспорта з відповідною відміткою;
 • копія посвідчення члена сім’ї загиблого (померлого) учасника антитерористичної операції;
 • копія довідки про безпосередню участь в проведенні антитерористичної операції, забезпеченні її проведення і захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України загиблого (померлого) учасника бойових дій;
 • копія свідоцтва про одруження;
 • копія свідоцтва про смерть учасника антитерористичної операції;
 • копія свідоцтва про народження дітей або паспорта (іншого документа, що посвідчує особу громадянина України);
 • довідка про причину смерті учасника антитерористичної операції;
 • банківські (поштові) реквізити одержувача допомоги.

14. До заяви щодо надання щомісячної допомоги на утримання дітей віком до 16 років загиблих учасників антитерористичної операції додаються:

- копія паспорта (іншого документа, що посвідчує особу громадянина України) заявника;

 • копія довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків. Фізичні особи, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, подають копію паспорта з відповідною відміткою;
 • копія посвідчення члена сім’ї загиблого учасника антитерористичної операції;
 • копія довідки про безпосередню участь в проведенні антитерористичної операції, забезпеченні її проведення і захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України загиблого (померлого) учасника бойових дій;
 • копія свідоцтва про одруження;
 • копія свідоцтва про смерть учасника антитерористичної операції;
 • копія свідоцтва про народження дітей або паспорта (іншого документа, що посвідчує особу громадянина України);
 • довідка про причину смерті учасника антитерористичної операції;
 • банківські (поштові) реквізити одержувача допомоги.

15. До заяви щодо надання одноразової грошової допомоги особам, які прийняті на військову службу за контрактом до військових частин Збройних Сил України, що розташовані на території Коломийської міської територіальної громади з 01.01.2022 року, та підписали контракт на термін не менше трьох років, і які проживають і зареєстровані у Коломийській міській територіальній громаді додаються:

- копія паспорта заявника;

- копія довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків. Фізичні особи, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, подають копію паспорта з відповідною відміткою;

- витяг із наказу командира військової частини про зарахування військовослужбовця на військову службу за контрактом;

- копія військового квитка;

- банківські реквізити одержувача допомоги.

Допомога носить одноразовий характер.

16. Виплата грошової допомоги здійснюється на особистий рахунок заявника, відкритий в установі банку, а в разі його відсутності - поштовим переказом за місцем реєстрації заявника.

17. Грошова допомога не виплачується заявникам, які перебувають на повному державному утриманні.

18. Рішення щодо виплати грошової допомоги та її розмір (або відмови у наданні) приймаються Комісією з урахуванням прожиткового мінімуму, встановленого чинним законодавством.

19. Склад Комісії та положення про неї затверджуються рішенням виконавчого комітету Коломийської міської ради. Прийняті рішення Комісія передає департаменту соціальної політики Коломийської міської ради для здійснення виплат.

20. Фінансове управління Коломийської міської ради відповідно до протоколу рішення Комісії та поданої заявки на фінансування видатків та зареєстрованих фінансових зобов’язань у межах помісячного розпису асигнувань загального фонду міського бюджету на відповідний рік фінансує департамент соціальної політики Коломийської міської ради для виплати грошової допомоги для подальшого перерахування на особистий банківський рахунок одержувачів допомоги або через поштове відділення зв’язку.

21. Складання та подання фінансової та бюджетної звітності про використання бюджетних коштів здійснюється в установленому законодавством порядку.


Директор департаменту                                                                          Людмила ЯРЕМЧУК2011-2022 © Всі права застережено.