НОРМАТИВНІ АКТИ
КОЛОМИЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Понеділок, 06 грудня 2021 року
 Рішення виконавчого комітету  "Про схвалення програми "Забезпечення тимчасовим житлом..."  № 325 від 16.11.2021р. 
Документ №325 від 16.11.2021р. Чинний
        

 
Повязані документи

Пов'язаних документів немає

 
Історія документа

Історії немає

 
Публікації документа

20.11.2021УКРАЇНА
Коломийська міська рада
Виконавчий комітет
 
РІШЕННЯ
 
м. Коломия
 
від 16.11.2021р.  № 325
 

Про схвалення програми «Забезпечення тимчасовим житлом внутрішньо переміщених осіб на 2022 рік»


Розглянувши проект програми «Забезпечення тимчасовим житлом внутрішньо переміщених осіб на 2022 рік», розробленої з метою реалізації державної політики щодо забезпечення тимчасовим житлом внутрішньо переміщених осіб на території Коломийської територіальної громади, відповідно до статті 11 Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб», постановами Кабінету Міністрів України від 04.10.2017 №769 «Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо підтримки територій, що зазнали негативного впливу внаслідок збройного конфлікту на сході України» та від 26.06.2019 № 582 «Про затвердження Порядку формування фондів житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб і Порядку надання в тимчасове користування житлових приміщень з фондів житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб», керуючись ст. 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

вирішив:

1. Схвалити програму «Забезпечення тимчасовим житлом внутрішньо переміщених осіб на 2022 рік», що додається.

       2. Відділу з питань майна комунальної власності (Галина ДЖОГОЛИК) забезпечити подання програми для затвердження Коломийською міською радою в установленому порядку.

3. Фінансовому управлінню міської ради (Ганна БАКАЙ) передбачити кошти на фінансування заходів Програми.

4. Координацію робіт та узагальнення інформації про виконання Програми покласти на відповідального виконавця - відділ з питань майна комунальної власності міської ради (Галина ДЖОГОЛИК).

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови  Олега ТОКАРЧУКА.


Міський голова                                                                               Богдан СТАНІСЛАВСЬКИЙ


СХВАЛЕНО

рішення виконавчого

комітету міської ради

від 16.11.2021 р. № 325Програма

«Забезпечення тимчасовим житлом внутрішньо переміщених осіб

на 2022 рік»Замовник програми:
Відділ з питань майна комунальної власності міської ради

А

________________


Галина ДЖОГОЛИК

Керівник програми:Перший заступник міського голови

________________

Олег ТОКАРЧУКПОГОДЖЕНО:
Фінансове управління

міської ради


_________________

Ольга ЦИГАНЧУК

Юридичний відділ

міської ради


_________________


Владислава МАКСИМ’ЮК


Відділ економіки

міської ради                                                    

А

_________________


   Ольга ДУЛЯБАГолова постійної комісії

міської ради з питань

бюджету, інвестицій, соціально-

економічного розвитку та

зовнішньоекономічних відносин

А_________________

     Ігор КОСТЮК

ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

«Забезпечення тимчасовим житлом

внутрішньо переміщених осіб на 2022 рік»

(далі – Програма)


1. Ініціатор розроблення Програми (замовник) відділ з питань майна комунальної власності міської ради.


2. Розробник Програми відділ з питань майна комунальної власності міської ради.


3. Термін реалізації Програми                                2022р.


4. Етапи фінансування Програми                          2022р.


5. Обсяг фінансування Програми (міський бюджет) 255,00 тис. грн.


Роки

Обсяги фінансування, тис. грн.

Всього

В т. ч. за джерелами фінансування

Державний бюджет

Обласний бюджет

Міський бюджет

Інші джерела

2022

850,00

595,00

-

255,00

-


6. Очікувані результати виконання:

В результаті реалізації програми передбачається придбати у комунальну власність Коломийської територіальної громади, для надання в тимчасове користування внутрішньо переміщеним особам житлові приміщення.

Дві сім’ї з числа внутрішньо переміщених осіб отримають житло у тимчасове користування.


7. Терміни проведення звітності:

Щоквартально, до 10 числа місяця, наступного за звітним та в кінці терміну реалізації Програми.
Замовник програми:


Відділ з питань майна комунальної

власності міської ради                 ____________             Галина ДЖОГОЛИКВідповідальний виконавець:      ____________             Ірина ГНАТЮККерівник програми:

Перший заступник

міського голови                             ____________             Олег ТОКАРЧУК


Обґрунтування доцільності розроблення

Програми «Забезпечення тимчасовим житлом

внутрішньо переміщених осіб на 2022 рік»


1. Загальні положення

Програму «Забезпечення тимчасовим житлом внутрішньо переміщених осіб на 2022 рік» (далі-Програма), розроблено на виконання ст.11 Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб», ст. 91 Бюджетного кодексу України, постанов Кабінету Міністрів України від 04.10.2017 №769 «Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо підтримки територій, що зазнали негативного впливу в наслідок збройного конфлікту на сході України», від 26.06.2019 №582, «Про затвердження Порядку формування фондів житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб і Порядку надання в тимчасове користування житлових приміщень з фондів житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб» з метою реалізації державної політики щодо забезпечення тимчасовим житлом внутрішньо переміщених осіб.

Програма спрямована на забезпечення житловими приміщеннями з фонду житла для тимчасового проживання громадян вказаної категорії, які перебувають на обліку громадян, що потребують надання житлового приміщення з фонду житла для тимчасового проживання.

Період реалізації Програми — 2022 рік.

2. Обгрунтування доцільності розроблення Програми

Житлове питання для внутрішньо переміщених сімей та осіб із їх числа стоїть досить гостро. Внутрішньо переміщені особи, що проживають на території громади, не забезпечені житлом.

Вони орендують для проживання будинки та квартири. Комунальне житло, яке пристосоване для тимчасового проживання, на території громади також відсутнє.

Реалізація Програми дозволить забезпечити житлом для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб та знизити соціальну напругу.

3. Мета та основні завдання Програми

Формування фондів житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб та забезпечення тимчасового розміщення внутрішньо переміщених осіб, що постраждали від конфлікту на сході України, в порядку черговості, у тому числі сімей, до складу яких входять особи з інвалідністю.

Внаслідок збройного конфлікту на сході України мільйони людей отримали статус «внутрішньо переміщених осіб».

Ці особи, в першу чергу, зіштовхнулися з проблемою житла.

Станом на 01.10.2021 року на отримання житла у черзі при виконавчому комітеті Коломийської міської ради зареєстровано 16 осіб із статусом «внутрішньо переміщених осіб».

У зазначеній Програмі беруть участь Коломийська міська рада та Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. Реалізація Програми здійснюється шляхом придбання житла внутрішньо переміщеним особам для надання в тимчасове користування за рахунок ресурсів державного бюджету та ресурсів місцевого бюджету виключно на умовах співфінансування в розмірі 70% та 30%.

План-графік реалізації Програми за етапами.

1 етап. Прийняття рішення виконавчим комітетом про взяття на облік громадян, які потребують надання житлового приміщення з фонду житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб.

2 етап. Прийняття рішення Коломийською міською радою про виділення співфінансування з місцевого бюджету.

3 етап. Придбання квартир у комунальну власність та їх оформлення відповідно до вимог чинного законодавства.

4 етап. Розгляд питання щодо розподілу квартир, які включені до фонду житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщеним особам, які перебувають на обліку громадян, які потребують надання житлового приміщення з фонду житла для тимчасового проживання у виконавчому комітеті.

5 етап. Надання в тимчасове користування внутрішньо переміщеним особам придбаних квартир.

4. Обсяги та джерела фінансування Програми

Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок коштів державного та місцевого бюджетів, виходячи із фінансових можливостей бюджетів на відповідний бюджетний період.

5. Очікувані результати виконання Програми

В результаті реалізації програми передбачається придбати у комунальну власність Коломийської територіальної громади, для надання в тимчасове користування внутрішньо переміщеним особам житлові приміщення.  Дві сім’ї з числа внутрішньо переміщених осіб отримають житло у тимчасове користування.

6. Припинення виконання Програми

Виконання Програми припиняється після закінчення встановленого строку її реалізації та призупиняється у разі відсутності коштів в міському та державному бюджетах.Замовник програмиВідділ з питань майна комунальної власності міської ради

_____________

Галина ДЖОГОЛИК
Керівник програмиПерший заступник міського голови

_____________

Олег ТОКАРЧУК                                                                                                Додаток до програмиПерелік

заходів, обсяги та джерела фінансування міської Програми «Забезпечення тимчасовим житлом внутрішньо переміщених осіб на 2021 рік»


Назва заходу

Відповідальні виконавці та головні розпорядники коштів

Термін виконання

Обсяги фінансування

Очікувані результа

ти

2022 р.

Всього

В т.ч. за джерелами фінансування
Міський бюджет

(співфінан

сування)

Державний бюджет

(субвенція)


Придбання житла на вторинному ринку нерухомого майна для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, які не мають, або втратили житло

Відділ з питань майна комунальної власності міської ради

Коломийська міська рада


850,00

255,00

595,00
Замовник програми:Відділ з питань майна комунальної власності міської ради

А

_________________


Галина ДЖОГОЛИК


Керівник програми:Перший заступник міського голови

_______________

Олег ТОКАРЧУК
2011-2021 © Всі права застережено.