НОРМАТИВНІ АКТИ
КОЛОМИЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Понеділок, 06 грудня 2021 року
 Рішення виконавчого комітету  "Про схвалення програми "Навчання та підвищення кваліфік..."  № 324 від 16.11.2021р. 
Документ №324 від 16.11.2021р. Чинний
        

 
Повязані документи

Пов'язаних документів немає

 
Історія документа

Історії немає

 
Публікації документа

20.11.2021УКРАЇНА
Коломийська міська рада
Виконавчий комітет
 
РІШЕННЯ
 
м. Коломия
 
від 16.11.2021р.  № 324
 

Про схвалення програми «Навчання та підвищення кваліфікації працівників міської ради та її виконавчих органів на 2022-2024 роки»


       Розглянувши проект програми «Навчання та підвищення кваліфікації працівників міської ради та її виконавчих органів на 2022-2024 роки», розроблений відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», беручи до уваги постанову Кабінету Міністрів України від 06.02.2019 року №106 «Про затвердження Положення про систему професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад», з метою вдосконалення організації роботи, підвищення професійної кваліфікації працівників міської ради та її виконавчих органів через участь у професійних навчаннях, виконавчий комітет міської ради

вирішив:

 1. Схвалити програму «Навчання та підвищення кваліфікації працівників міської ради та її виконавчих органів на 2022-2024 роки» (далі- Програма), додається.
 2. Відділу кадрів міської ради (Ірина ЖОЛОБ) забезпечити подання Програми для затвердження Коломийською міською радою в установленому порядку.
 3. Фінансовому управлінню міської ради (Ганна БАКАЙ) передбачити кошти на фінансування заходів Програми.
 4. Координацію робіт та узагальнення інформації про виконання Програми покласти на головного відповідального виконавця — відділ кадрів міської ради (Ірина ЖОЛОБ).
 5. Контроль за виконанням рішення покласти на керуючого справами виконавчого комітету міської ради Тараса КУХТАРА.Міський  голова                                                                    Богдан СТАНІСЛАВСЬКИЙ

СХВАЛЕНО

рішення виконавчого комітету

міської ради 

від 16.11.2021 р. № 324
Програма «Навчання та підвищення кваліфікації працівників міської ради та її виконавчих органів на 2022-2024 роки»Замовник програмиВідділ кадрів міської ради

_______

Ірина ЖОЛОБ


Керівник програмиКеруючий справами виконавчого комітету міської ради

_______

Тарас КУХТАРПОГОДЖЕНОФінансове управління

міської ради


______


Ольга ЦИГАНЧУК

Юридичний відділ

міської ради


_______

Владислава МАКСИМ’ЮК

Відділ економіки

міської ради

А

_______


Ольга ДУЛЯБА

Голова постійної комісії міської ради з питань бюджету, інвестицій,  соціально-економічного розвитку та зовнішньоекономічних відносин

_______


Ігор КОСТЮК


ПАСПОРТ ПРОГРАМИ


«Навчання та підвищення кваліфікації працівників міської ради та її виконавчих органів на 2022-2024 роки»


 1. Ініціатор розроблення Програми (замовник): відділ кадрів міської ради.
 2. Розробник Програми: відділ кадрів міської ради.
 3. Термін реалізації Програми – 2022-2024 роки.
 4. Етапи фінансування Програми - щорічно.
 5. Обсяг фінансування Програми «Навчання та підвищення кваліфікації працівників міської ради та її виконавчих органів на 2022-2024 роки» 240 тис. гривень (перелік заходів, обсяги та джерела фінансування Програми додаються).


Роки

Обсяг фінансування (тис. грн.)

Всього

В т.ч. за джерелами фінансування

Державний бюджет

Обласний бюджет

Міський бюджет

Інші джерела

2022-2024

240

-

-

240

-

В т.ч.


2022

80

-

-

80

-

2023

80

-

-

80

-

2024

80

-

-

80

-


 1. Очікувані результати виконання:
 • підвищення професійної кваліфікації працівників міської ради та її виконавчих органів;
 • зростання ефективності роботи виконавчих органів Коломийської міської ради;
 • зростання швидкості і якості прийняття управлінських рішень;
 • підвищення якості послуг, які надаються мешканцям громади;
 • виконання законодавства України у сфері професійного навчання посадових осіб.
 1. Термін проведення звітності.

Програма є середньостроковою та реалізовуватиметься впродовж 2022– 2024 років. Координація і контроль за виконанням Програми покладається на відділ кадрів міської ради та постійну комісію міської ради з питань бюджету, інвестицій, соціально-економічного розвитку та зовнішньоекономічних відносин.

Відділ кадрів міської ради готує і подає у відділ економіки міської ради звіти про стан виконання заходів Програми:

квартальний звіт до 10 числа місяця наступного за звітним кварталом (з наростаючим підсумком);

річний звіт до 20 січня наступного за звітним роком.

Після закінчення встановленого терміну виконання Програми подається кінцевий звіт про результати виконання Програми не пізніше, ніж через місяць після закінчення встановленого терміну виконання Програми.
Замовник програмиВідділ кадрів міської ради

____________

Ірина ЖОЛОБ


Відповідальний виконавець

Відділ кадрів міської ради                                              


Керівник програми

А


____________Ірина ЖОЛОБ

Керуючий справами виконавчого комітету міської ради

____________

Тарас КУХТАР


Обґрунтування доцільності схвалення

Програми


Зміни, які відбулися в усіх сферах суспільного життя, децентралізації державного управління, зміцнення системи місцевого самоврядування, вимагають високого рівня професіоналізму та компетентності депутатів місцевих рад, керівників та спеціалістів виконавчих органів ради, керівників комунальних підприємств, установ та організацій.

Одним з основних завдань місцевої влади є задоволення потреб громади, зокрема у якості надання послуг, тому працівники в бюджетних установах (далі – Працівники) повинні постійно працювати над вдосконаленням та підвищенням якості виконання покладених функцій. Запорукою ефективної роботи місцевої влади є впровадження заходів, що спрямовані на підвищення продуктивності праці та ефективності використання трудових ресурсів.

Створення та прийняття Програми є необхідною умовою функціонування цільової комплексної системи підвищення професійної кваліфікації Працівників (у тому числі осіб, прийнятих за результатами конкурсу та переведених з кадрового резерву на вищу посаду).

Мета Програми – створення умов для підвищення професійної кваліфікації Працівників, вдосконалення ними своїх професійних компетенцій, здобуття знань, необхідних для успішного виконання поставлених завдань, розвитку управлінських та ділових якостей.

Завдання Програми:

 • професійний розвиток Працівників;
 • розвиток трудового потенціалу;
 • підвищення  роботи структурних підрозділів через застосування працівників набутих в процесі навчання знань та умінь.

Заходи з реалізації Програми

       Для забезпечення втілення мети та реалізації завдань планується провести такі заходи:

 • організація та проведення навчальних заходів для новоприйнятих Працівників з метою їхньої адаптації на робочому місці;
 • організація тренінгів щодо розвитку та удосконалення комунікативних навичок працівників;
 • організація навчальних семінарів, тренінгів та лекцій на виконання доручень Коломийського міського голови або відповідно до звернень виконавчих органів у процесі реалізації планів і завдань на поточний рік;
 • організація підвищення кваліфікації Працівників через участь у спеціальних професійних (сертифікатних) програмах;
 • організація підвищення кваліфікації Працівників через участь у спеціальних короткострокових програмах;
 • організація навчальної програми з ефективного управління для Працівників;
 • організація інших навчальних заходів (тренінгів, лекцій) на виконання нормативних актів Коломийської міської ради або доручень міського голови;
 • організація навчальних заходів у зв’язку зі змінами у чинному законодавстві України;
 • організація навчальних тренінгів щодо лідерства та зворотного зв’язку;
 • організація тренінгів на тему командотворення;
 • організація та проведення навчальних тренінгів на тему стресостійкості, емоційного вигорання, емоційного інтелекту.


Фінансове забезпечення програми

Фінансове забезпечення виконання заходів Програми здійснюється в межах видатків, передбачених у міському бюджеті на відповідні роки. Обсяг фінансування затверджується щорічно міською радою і враховується при формуванні видатків міського бюджету та при потребі коригується протягом поточного року при уточненні міського бюджету.

Контроль за цільовим використанням бюджетних коштів в рамках Програми здійснюється у визначеному законодавством порядку.

Заходи Програми реалізуються за рахунок коштів міського бюджету, міжнародної технічної допомоги і грантів, інвестиційних коштів та інших джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством.


Очікувані результати виконання програми

 • підвищення професійної кваліфікації Працівників;
 • зростання ефективності роботи Працівників;
 • зростання швидкості і якості прийняття управлінських рішень;
 • зростання якості послуг, які надаються мешканцям громади;
 • виконання законодавства України у сфері професійного навчання Працівників.
 •                                                                                                                       Додаток
 •                                                                                                                       до Програми


Перелік заходів, обсяги та джерела фінансування міської програми

«Навчання та підвищення кваліфікації працівників міської ради та її виконавчих органів на 2022-2024 роки»


п/п

Найменування заходу

Виконавець

Термін виконання

Орієнтовні обсяги фінансування, тис.грн.

Очікуваний результат

Роки

Всього

тис. грн

В т.ч. за джерелами фінансування

Державний бюджет

Обласний бюджет

Міський бюджет

Інші джерела

Організація та проведення навчання працівників міської ради та її виконавчих органів

Відділ кадрів міської ради


2022-2024 роки

2022-2024 рр. в т.ч.

240

-

-

240

-

Підвищення професійної кваліфікації працівників міської ради та її виконавчих органів

2022

80

-

-

80

-

2023

80

-

-

80

-

2024

8080


Замовник програми     

Відділ кадрів міської ради                                                                                             Ірина ЖОЛОБ


Керівник програми                                                                                                                                                  

Керуючий справами виконавчого комітету міської ради                                           Тарас КУХТАР
2011-2021 © Всі права застережено.