НОРМАТИВНІ АКТИ
КОЛОМИЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Понеділок, 06 грудня 2021 року
 Рішення виконавчого комітету  "Про схвалення програми "Фінансового забезпечення взаємо..."  № 316 від 19.10.2021р. 
Документ №316 від 19.10.2021р. Чинний
        

 
Повязані документи

Пов'язаних документів немає

 
Історія документа

Історії немає

 
Публікації документа

23.10.2021УКРАЇНА
Коломийська міська рада
Виконавчий комітет
 
РІШЕННЯ
 
м. Коломия
 
від 19.10.2021р.  № 316
 

Про схвалення програми " Фінансового забезпечення взаємодії Коломийської міської ради та Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області на 2021-2023 роки"
Розглянувши звернення начальника Коломийського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області від 03.09.2021 р.  № 14367/108/56-2021, керуючись Законами України "Про місцеве самоврядування  в Україні", "Про Національну поліцію", виконком міської ради

вирішив:


1. Схвалити програму "Фінансового забезпечення взаємодії Коломийської міської ради та Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області на 2021-2023 роки " (додається).

2. Фінансовому управлінню міської ради (Ганна БАКАЙ) передбачити у міському бюджеті можливість фінансування заходів Програми.

3. Відділу з питань цивільного захисту міської ради (Олександр КРОТЮК) забезпечити подання Програми для затвердження міською радою в установленому порядку.

4. Координацію роботи та узагальнення інформації щодо виконання рішення покласти на головного відповідального виконавця – відділ з питань цивільного захисту міської ради (Олександр КРОТЮК).

5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови Романа ОСТЯКА.
Міський  голова                                                                        Богдан СТАНІСЛАВСЬКИЙ                                                       СХВАЛЕНО

                                                       рішення виконавчогокомітету міської ради

                                                       від 19.10.2021 р. № 316Міська програма

"Фінансового забезпечення взаємодії Коломийської міської ради та Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області на 2021-2023 роки"Замовник програми:

Відділ з питань цивільного

захисту міської ради___________Олександр КРОТЮК


Керівник програми:

Міський голова___________Богдан СТАНІСЛАВСЬКИЙ


ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління

міської ради
___________
Ольга ЦИГАНЧУК


Відділ економіки

міської ради___________Ольга ДУЛЯБА


Юридичний відділ

міської ради___________Любов СОНЧАК


Голова постійної комісії з

питань бюджету, інвестицій, соціально-економічного розвитку та зовнішньоекономічних

відносин___________Ігор КОСТЮК
ПАСПОРТ

міської програми "Фінансового забезпечення взаємодії Коломийської міської ради та Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області на 2021-2023 роки"

  1. Ініціатор розроблення програми (замовник): відділ з питань цивільного захисту міської ради.
  2. Розробник програми: відділ з питань цивільного захисту міської ради.
  3. Термін реалізації програми:        2021-2023 роки.
  4. Етапи фінансування програми: 2021-2023 роки.
  5. Обсяги фінансування програми (тис. грн.):  2 920,00 тис.грн.


Роки

Обсяги фінансування (тис.грн.)

Всього

В т.ч. за джерелами фінансування

Державний бюджет

Обласний бюджет

Міський бюджет

Інші джерела

2021-2023

2 920,002 920,00


в т.ч.


2021

1 120,001 120,00


2022

1 200,001 200,00


2023

  600,00   600,00


  1. Очікуваними результатами виконання програми є:

- підвищення результативності роботи Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області з профілактики правопорушень, розкриття кримінальних проявів та підтримання належного правопорядку в Коломийській територіальній громаді.


7.        Термін проведення звітності: щоквартально до 10 числа місяця наступного за звітним кварталом.


Замовник програми:

Відділ з питань цивільного

захисту міської ради             ______________ Олександр КРОТЮК

Відповідальний виконавець:

Відділ з питань цивільного

захисту міської ради            ______________ Олександр КРОТЮК

Керівник програми:        

Міський  голова                 _______________ Богдан СТАНІСЛАВСЬКИЙ


І. Загальні положення


На виконання Закону України "Про Національну поліцію", Указу Президента України від 18.02.2002 р. № 143 "Про заходи щодо дальшого зміцнення правопорядку, охорони прав і свобод громадян", Указу Президента України від 06.02.2003 р. № 84 "Про невідкладні додаткові заходи щодо посилення боротьби з організованою злочинністю і корупцією", наказу Міністерства внутрішніх справ України від 28.07.2017 р. №650 "Про затвердження Інструкції з організації діяльності дільничних офіцерів поліції" (зі змінами)  необхідний комплексний підхід до розв’язання проблем захисту суспільства від злочинних посягань, визначення шляхів вдосконалення системності забезпечення охорони громадського порядку в місті, організаційні засади її функціонування, зміцнення технічної і ресурсної бази, підвищення ролі у цій справі поліції.


П. Обґрунтування доцільності розроблення програми


Міська програма "Фінансового забезпечення взаємодії Коломийської міської ради та Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області на 2021-2023 роки" розроблена з метою реалізації Законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про Національну поліцію", Указу Президента України від 06.02.2003 р. № 84 "Про невідкладні додаткові заходи щодо посилення боротьби з організованою злочинністю і корупцією", наказу Міністерства внутрішніх справ України від 28.07.2017 р. №650 "Про затвердження Інструкції з організації діяльності дільничних офіцерів поліції".


Ш. Завдання програми


Завданнями Програми є:

- підвищити результативність співпраці  Коломийської міської ради та Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області з питань профілактики правопорушень, розкриття кримінальних проявів та підтримання належного правопорядку в м. Коломия;

- забезпечувати життєво важливі інтереси населення, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності;

- інформаційне забезпечення державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій і населення з питань забезпечення охорони громадського порядку.


ІV. Шляхи і способи виконання програми


Уповільнення темпів зростання всіх форм злочинності буде досягнуто завдяки:

- посиленню взаємодії всіх органів державної влади та місцевого самоврядування;

- інформаційного забезпечення державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій і населення з питань забезпечення охорони громадського порядку.


V. Термін виконання програми


Міська програма "Фінансового забезпечення взаємодії Коломийської міської ради та Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області на 2021-2023 роки ".


VI. Обсяги та джерела фінансування програми


Реалізація заходів Програми на 2021-2023 роки здійснюватиметься за рахунок коштів міського бюджету. Також джерелом фінансування заходів, передбачених цією Програмою, можуть бути надходження загального та спеціального фондів (в тому числі бюджету розвитку) міського бюджету, кошти Державного бюджету України, інших місцевих бюджетів у вигляді цільових та інших трансфертів (субвенцій, дотацій тощо), іноземних інвестицій, грантів, благодійних внесків та кошти фізичних і юридичних осіб.


VII. Очікувані результати від реалізації програми


Результатами виконання заходів, передбачених Програмою, спрямованих на протидію всім формам злочинності, досягнення уповільнення темпів її зростання, є:

- підвищення результативності роботи поліції з профілактики правопорушень, розкриття кримінальних проявів та підтримання належного правопорядку в Коломийській територіальній громаді;

- зміцнення кадрового потенціалу та авторитету поліції;

- забезпечення життєво важливих інтересів населення, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності.


                                                                       Додаток до програми "Фінансового                                                                                забезпечення взаємодії Коломийської                                                                                міської ради та Головного управління                                                                                Національної поліції в Івано-Франківській                                                                        області на 2021-2023 роки"

Перелік заходів, обсяги та джерела фінансування Програми

Назва замовника: відділ з питань цивільного захисту міської ради

Назва програми: програма "Фінансового забезпечення взаємодії Коломийської міської ради та Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області  на 2021-2023 роки"


№ з/п

Найменування заходу

Виконавець

Тер-мін вико-нання

Орієнтовні обсяги фінансування

(тис. грн.)

Очікувані результати

Роки

Всього

джерела фінансування

держав

ний бюджет

обласний бюджет

міський бюджет

інші дже-

рела

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Матеріально-технічне забезпечення дільничних офіцерів громади (придбання автомобільного транспорту)

структурні підрозділи міської ради

щорі-чно

2021-2023

в т.ч.

2920,02920,0


Підвищення результативності роботи дільничних офіцерів в Коломийській територіальній громаді з профілактики правопорушень, розкриття кримінальних проявів та підтримання належного правопорядку

2021

1120,01120,0


2022

1200,01200,0


2023

600,0600,0ВСЬОГО2021-2023

в т.ч.

2920,02920,0


2021

1120,01120,0


2022

1200,01200,0


2023

600,0600,0Замовник програми:

Відділ з питань цивільного

захисту міської ради                             ______________________ Олександр КРОТЮК


Керівник програми:

Міський голова                                    ______________________ Богдан СТАНІСЛАВСЬКИЙ2011-2021 © Всі права застережено.