НОРМАТИВНІ АКТИ
КОЛОМИЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Понеділок, 06 грудня 2021 року
 Рішення виконавчого комітету  "Про схвалення Програми "Охорона та збереження памяток к..."  № 306 від 19.10.2021р. 
Документ №306 від 19.10.2021р. Чинний
        

 
Повязані документи

Пов'язаних документів немає

 
Історія документа

Історії немає

 
Публікації документа

23.10.2021УКРАЇНА
Коломийська міська рада
Виконавчий комітет
 
РІШЕННЯ
 
м. Коломия
 
від 19.10.2021р.  № 306
 

Про схвалення Програми «Охорона та збереження пам’яток культурної спадщини Коломийської територіальної громади на 2022 – 2025 роки»Відповідно до ст. 52, 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись Законом України «Про охорону культурної спадщини» виконком міської ради 


в и р і ш и в:


1. Схвалити програму «Охорона та збереження пам’яток культурної спадщини Коломийської територіальної громади на 2022 – 2025 роки» (далі - Програма), що додається.

2. Фінансовому управлінню міської ради при формуванні міського бюджету на 2022- 2025 роки передбачити кошти на виконання Програми.

3. Організацію виконання рішення покласти на заступника міського голови Володимира МЕЛЬНИЧУКА.Міський голова                                                                             Богдан СТАНІСЛАВСЬКИЙ    СХВАЛЕНО

                                 рішення виконавчого комітету

                                           міської ради

                                                          від 19.10.2021 р. № 306
ПРОГРАМА

«Охорона та збереження пам’яток культурної спадщини

Коломийської територіальної громади на 2022-2025 роки»


Розробник Програми

Управління культури

міської ради                                             Станіслав БАЛАНОВИЧ ___________
Керівник Програми

Заступник міського голови                    Володимир МЕЛЬНИЧУК___________


ПОГОДЖЕНО:


Відділ економіки

міської ради                                          Тетяна ВАСКУЛ      _______________Фінансове управління

міської ради                                          Ольга ЦИГАНЧУК  _______________Юридичний відділ

міської ради                                         Любов СОНЧАК       _______________


ПАСПОРТ

цільової програми «Охорона  та збереження культурної спадщини

Коломийської територіальної громади» на 2022- 2025 роки


1. Ініціатор розроблення Програми (замовник): Управління культури Коломийської міської ради.

2. Розробник Програми: Управління культури Коломийської міської ради.

3. Термін реалізації Програми: 2022-2025 роки

4. Етапи фінансування Програми: 2022-2025 роки

5.  Обсяги фінансування Програми (тис.грн.): 3600,0 тис.грн


Роки

Орієнтовані обсяги фінансування, тис. грн.


всього

В т.ч. за джерелами фінансування


Обласний бюджет

Міський

бюджет

Інші джерела

2022-2025

3600,0

-

3600,0

-

2022

850,0

-

850,0

-

2023

950,0

-

950,0

-

2024

850,0

-

850,0

-

2025

950,0

-

950,0

-


6. Очікувані результати  виконання Програми:

- створення комплексної системи охорони культурної спадщини Коломийської ТГ з запровадженням мараторію  на  реконструкцію та /або капітальний ремонт зі зміною об’ємно-просторових параметрів історичних будівель Х IХ – ХХ століття.

- збереження  історико - культурного середовища Коломийської ТГ у    поєднанні із   заходами модернізації міської інфраструктури;

- отримання ґрунтовної історико-архітектурної інформації щодо історичної забудови на території Коломийської ТГ,території історичного ареалу, технічного стану будівель та споруд з впровадження 3D сканування;

- здійснення на належному сучасному рівні паспортизацію  та облік об’єктів культурної спадщини;

- стимулювання  розвитку туристичної інфраструктури територіальної громади;

- покращення інвестиційної привабливості міста Коломиї.


7. Терміни проведення звітності:  щоквартально до 10 - го числа місяця наступного за звітним періодом.
Замовник Програми:

Управління культури

Коломийської міської ради                                                 Станіслав БАЛАНОВИЧВідповідальний виконавець:

Завідувач сектору з питань

охорони культурної спадщини                                        Оксана ПАШНИККерівник Програми:

Заступник міського голови                                              Володимир МЕЛЬНИЧУКОбгрунтування

доцільності розроблення цільової програми «Охорона та збереження пам’яток культурної спадщини Коломийської територіальної громади 2022-2025 роки»


1. Загальна характеристика Програми

До складу Коломийської територіальної громади входять населені пункти: с.Воскресінці,с.Корнич,с.Грушів,с.Королівка,с.Шепарівці,с.Раківчик, с.Товмачик, с.Іванівці, с.Саджавка, с.Кубаївка, які зберегли в процесі свого розвитку пам’ятки різних видів. Культурна спадщина Коломийської ТГ є невід’ємною частиною надбання нашого покутського  краю  та всієї  України, а відтак і світової культури. До Реєстру нерухомих пам’яток Коломийської  ТГ внесено:

- дві пам’ятки архітектури національного значення (додаток №1 Програми);

- сорок дві пам’ятки місцевого значення, сто двадцять об’єктів пропонованих до внесення  (додаток № 2 Програми);  

- сімнадцять пам’яток історії та монументального мистецтва місцевого значення;

- одна пам’ятка садово - паркового мистецтва місцевого значення;

- три пам’ятки археології місцевого значення, два об’єкти історії;

- один об’єкт ландшафту та природи;

- один об’єкт монументального мистецтва.

Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні” (ст. 31, п. 6; ст. 32, п. 6, п. 10) функції забезпечення охорони пам’яток історії та культури покладено на органи місцевого самоврядування, що передбачає розроблення та реалізацію цілого комплексу заходів за участю органів місцевого самоврядування, виконавчої влади, депутатів, громадських організацій, суб’єктів господарювання, мешканців ТГ.

Під час моніторингу проведеного фахівцями управління культури та відділу перспективного розвитку та капітального будівництва міської ради, виявлено, що більшість пам’яток потребують термінових ремонтно-реставраційних робіт. Значна частина пам’яток немає власників і балансоутримувачів, не визначена їх грошова вартість.

Вирішення проблем у сфері охорони культурної спадщини можливе за умови розроблення та реалізації місцевої цільової програми охорони культурної спадщини. Місцева програма охорони культурної спадщини – це система заходів, що здійснюється органами виконавчої влади та місцевого самоврядування шляхом забезпечення ефективного управління науково-дослідницькою, економічною, просвітницькою, туристичною, технічною та виробничою складовими частинами галузі охорони культурної спадщини. Місцева програма спрямовується на забезпечення сприятливих умов щодо реалізації нормативно-правових актів України в галузі охорони культурної спадщини з урахуванням особливостей міста та ефективного залучення інтелектуального та економічного потенціалів. В умовах ринкових відносин пам’ятки культурної спадщини слід розглядати як об’єкти, що мають велике соціально-культурне значення, об’єкти інвестування і розвитку фінансових, технічних, науково-технологічних засад формування сфери культурної спадщини. Принциповими положеннями в питаннях організації реабілітації, ремонту та реставрації об'єктів культурної спадщини є питання прав власності на нерухомі пам’ятки та правове регулювання відносин суб’єктів охорони культурної спадщини. Законом України “Про охорону культурної спадщини” визначені питання з регулювання прав власності на пам’ятку, обов’язки власників та користувачів щодо забезпечення належного технічного стану схоронності пам’яток.


2. Мета, завдання, принципи та пріоритети Програми

“Охорона та збереження пам’яток культурної спадщини Коломийської об’єднаної територіальної громади на 2022-2025 роки” полягає у створенні умов для організаційно-правового, фінансово-економічного та науково-виробничого забезпечення охорони культурної спадщини в інтересах динамічного соціально-економічного, культурного, духовного розвитку Коломийської ТГ та проведення ремонтно-реставраційних робіт культурної спадщини на території Коломийської ТГ.


3. Основними завданнями реалізації Програми є:

- проведення ремонтно-реставраційних робіт об’єктів культурної спадщини на території Коломийської ТГ, з запровадженням мораторію на реконструкцію та/або капітальний ремонт зі зміною об’ємно-просторових параметрів історичних будівель ХIХ –ХХ століття. При запровадженні його будуть створені умови для захисту та охорони історичних будівель на період їх виявлення та дослідження, чіткого визначення охоронного статусу таких об’єктів, збереження історичної самобутності міста, захисту традиційного характеру середовища, а також популяризації культурної спадщини.

- проведення паспортизації об’єктів культурної спадщини на території Коломийської ТГ;

- увічнення визначних історичних подій, видатних постатей в історії міста;  популяризація краєзнавчої діяльності;

-  розроблення заходів щодо охорони культурної спадщини;

- підвищення ефективності співпраці у сфері охорони культурної спадщини структурних підрозділів міської ради;

- створення умов для розвитку туристичної сфери на території Коломийської ТГ через його історико-культурну спадщину;

- проведення інвентаризації та наукових досліджень з виявлення причин руйнування на аварійних пам’ятках;

- організація та проведення робіт по визначенню і обліку пам’яток історії   та пам’яток мистецтва;

- забезпечення виконання першочергових протиаварійних та консерваційних робіт на найбільш цінних пам’ятках;

- організація спеціального нагляду (моніторингу) за технічним станом пам’яток, ведення відповідних інформаційних баз даних щодо технічного стану об'єктів; 

- розробка інформаційних систем та видавничої діяльності, які б забезпечували загальну доступність до інформаційних масивів у галузі охорони культурної спадщини;

- забезпечення належних умов дотримання режимів використання об’єктів культурної спадщини, їх територій, зон охорони; накладення мораторію на пам’ятки архітектури.

- залучення громадськості до процесів управління та контролю в галузі охорони культурної спадщини, формування громадської думки у сфері використання культурного надбання;

- співпраця з громадськими організаціями, товариствами Коломийської ТГ та інших міст України і з-за кордону;

- забезпечення заходів спрямованих на збереження і регенерацію історичного середовища Коломийської ТГ;

- поліпшення екологічних, санітарних і протипожежних умов функціонування історичної частини міста та створення умов безпечної життєдіяльності населення;

- забезпечення умов для стабільного фінансування робіт, передбачених місцевою Програмою, щодо п 1.1 додатку№3 Програми забезпечення співфінансування за рахунок коштів місцевого бюджету - 70%, коштів власників,користувачів будівель культурної спадщини - 30%,та інших джерел фінансування, не заборонених законодавством.


4. Основними пріоритетами Програми є:

- забезпечення виконання робіт з ремонту, реставрації об’єктів культурної спадщини Коломийської ТГ;

- забезпечення виконання робіт з виготовлення облікової документації на об’єкти культурної спадщини;

- забезпечення виконання першочергових протиаварійних та консерваційних робіт на найбільш цінних пам’ятках.

- забезпечення досліджень та розробка науково-проектної документації на першочергові протиаварійні та реставраційні роботи на найбільш цінних пам’ятках;

- розробка першочергових фінансово-економічних заходів щодо збереження та охорони найбільш цінних пам’яток міста на основі поєднання можливостей бюджетів всіх рівнів, внутрішнього фінансово-економічного

потенціалу нерухомих пам’яток, приватних коштів власників та користувачів пам’яток.


5. Фінансове забезпечення реалізації Програми

Фінансування заходів для реалізації даної Програми здійснюється за рахунок коштів міського бюджету, інших джерел, не заборонених законодавством України. Розпорядником коштів з фінансуванням даної програми є орган місцевого самоврядування (міський голова). Бюджетні призначення для реалізації заходів Програми передбачаються при формуванні міського бюджету, виходячи з можливостей його дохідної частини. Дозволити міському голові проводити фінансування з коштів передбачених даною  Програмою. Оплати проводиться на підставі договору, кошторису та актів виконаних робіт.


6. Очікуваний результат виконання Програми

Має дати поштовх позитивним зрушенням у сфері охорони культурної спадщини, усвідомлення громадою необхідності збереження пам'яток для нинішнього і майбутнього поколінь, як важливого чинника патріотичного та історико-культурного виховання. Реалізація заходів місцевої Програми дасть змогу:

- створити комплексну систему охорони культурної спадщини Коломийської ТГ;

- зобов’язати суб’єкти господарювання усіх форм власності, організації, установи, громадян, які проводять діяльність (проживають) в межах історичного ареалу Коломийської ТГ, дотримуватися пам’яткоохоронного законодавства та нормативно-правових актів України.

- отримати ґрунтовну історико-архітектурну інформацію щодо історичної забудови на території Коломийської ТГ, території історичного ареалу, технічного стану будівель та споруд;

- усунути негативні містобудівні, техногенні фактори, що спричиняють руйнацію і деградацію забудови, забезпечити умови раціонального використання пам’яток та об’єктів культурної спадщини;

- зберегти історико-культурне середовищ Коломийської ТГ у поєднанні із заходами модернізації міської інфраструктури;

- забезпечити охорону об’єктів та пам’яток культурної спадщини, в тому числі історичного ареалу;

- здійснити на належному сучасному рівні паспортизацію об’єктів та облік об’єктів культурної спадщини;

- проводити ремонт, реставрацію, музеєфікацію об’єктів культурної спадщини;

- стимулювати розвиток туристичної інфраструктури ТГ;

- покращити інвестиційну привабливість.


7. Прикінцеві положення

Відповідальність за цільове використання коштів, передбачених програмою, покладається на міського голову.

Термін виконання Програми: 2022 -2025  роки.


Додаток  №1 до Програми


Реєстр нерухомих пам’яток архітектури та містобудування

  Коломийської ТГ національного значення


№ п/п

Найменування

Датування

Місцезнаходження

Охорон.№

1.

Церква Благовіщення Пречистої діви Марії

(національного значення)

1587 р.

м.Коломия,

вул.Карпатська,2

Н 233/1

2.

Дзвіниця церкви Благовіщення Пречистої Діви Марії (національного значення)

18 ст.

м.Коломия,  вул.Карпатська,2

Н 233/2


Додаток № 2 до Програми


Реєстр нерухомих пам’яток архітектури та містобудування

Коломийської ТГ місцевого значення

№ п/п

Найменування

Датуван-ня

Місцезнаходження

Охорон.№

1.

Житловий будинок

Поч.20 ст.

Вічевий майдан, 1

554

2.

Будинок культури Драмтеатр ім.Озаркевича

Поч.20 ст.

Вічевий майдан, 7

555

3.

Житловий будинок

Поч.19 ст.

Вічевий майдан, 8

556

4.

Житловий будинок

Поч.20 ст.

вул.Б.Хмельницького, 46

557

5.

Житловий будинок

Поч.20 ст.

вул.Б.Хмельницького, 48

558

6.

Ратуша

1877р.

просп..Грушевського, 1

559

7.

Церква святого Михаїла Архистратига

1855-1871рр.

просп..Грушевського,11

560

8.

Дзвінниця

1855-1871рр.

просп..Грушевського,11

560

9.

Будинок повітової ради

Музей історії міста Коломиї

1875р.

вул.Романа Шухевича, 80

561

10.

Церква святого Йосафата

1775 (1762 помилк.)

вул.Гетьмана Мазепи, 2

562

11.

Житловий будинок (бібліотека №1 для дорослих)

к. 19 ст.

бульвар Л.Українки, 7

563

12.

Житловий будинок

середина 1860-х років

пл...Відродження,1

564

13.

Житловий будинок

к. 19 ст.

пл.Відродження,4

565

14.

Житловий будинок

к. 19 ст.

пл.Відродження,7

566

15.

Житловий будинок

к. 19 ст.

пл.Відродження,8

567

16.

Житловий будинок

к. 19 ст.

вул.В’ячеслава Чорновола,13

568

17.

Житловий будинок

к. 19 ст.

вул.В’ячеслава

Чорновола,24

569

18.

Медична установа

Середина 1860-х років

вул. В’ячеслава Чорновола,32

570

19.

Пошта

1895 р.

вул. В’ячеслава

Чорновола,47

571

20.

Житловий будинок

к. 19 ст.

вул. В’ячеслава Чорновола, 55

572

21.

Житловий будинок

к. 19 ст.

пл.Шевченка, 26

573

22.

Будинок гімназії

1875р.

вул.Міцкевича, 1

574

23.

Будинок культури

Колишній “Сокіл”

Поч. 20 ст.

вул.Симона Петлюри, 11

575

24.

Будинок вчителя (бувш.)

1919р.

вул.Театральна, 42

576

25.

Житловий будинок

1897р.

вул.Театральна, 21

577

26.

Музей народного мистецтва Гуцульщини і Покуття ім.Й.Кобринського

1897-1902р.

вул.Театральна, 25

578

27.

Будинок ощадної каси

МПК “Народний дім”

1892р.

вул. Театральна, 27

579

28.

Житловий будинок

к. 19 ст.

вул.Театральна, 33

580

29.

Житловий будинок

к. 19 ст.

вул.Театральна, 36

581

30.

Житловий будинок

(МШ №1)

п. 20 ст.

вул.Театральна, 48

582

31.

Житловий будинок

п. 20 ст.

вул.Театральна, 54

583

32.

Будинок банку (бувш.) ЗОШ №9

п. 20 ст.

вул.Драгоманова, 1

584

33.

Житловий будинок

к. 19 ст.

вул.І.Франка, 3

585

34.

Костьол єзуїтів

1897р.

вул.І.Франка, 18

586

35.

Монастир Урсулянок

п. 20 ст.

вул.І.Франка, 19

587

36

Житловий будинок

п. 20 ст.

вул.Шевченка, 31

588


37.

Церква Воскресіння Хрестового

1892 р.

с.Воскресінці

вул.Шевченка,33 б

800

38.

Церква  Воздвиження Чесного Хреста, дзвіниця

1805 р

1892 р.

с.Іванівці

вул.Лесі Українки,29

809/1

809/2

39.

Дзвіниця церкви Зачаття Пресвятою Анною Діви Марії

1820 р.

с.Шепарівці,

вул.Шевченка,51 а

845

40.

Церква Перенесення молей Святого Миколая

1931р.

с.Корнич

вул.Кобилянської,14

812

41.

Церква Святого Івана Хрестителя

1843 р.

с.Раківчик.

вул.Січових Стрільців,71

830

42.

Приміщення Народного дому (читальня «Просвіти»)

1924 р.

с.Шепарівці

вул.Шевченка,51

б/н    Додаток № 3 до Програми


Перелік

заходів, обсяги та джерела фінансування програми, очікувані результати Програми


Назва замовника                      Управління культури  міської ради

Назва Програми                       Цільова програма  « Охорона та збереження культурної спадщини» на 2022 - 2025 роки


№ з/п

Найменування підпрограм

Виконавець

Термін виконання

Орієнтовні обсяги фінансування (тис.грн.)

Очікувані результати

Роки

Всього

В т.ч. за джерелами фінансування

Обласний бюджет

Міський бюджет

Інші джерела

1.1

Ремонтно-реставраційні роботи на фасадах пам’яток культурної спадщини центральної частини міста Коломиї в зоні історичного ареалу.

Управління культури Коломийської міської ради.

2022-2025

роки

2022-2025

в т. ч.

1600,0


1600,0


Збереження та дбайливе  ставлення до архітектурної спадщини

2022

300,0

-

300.0


2023

400,0

-

400,0


2024

400,0

-

400,0


2025

500,0

-

500,0


1.2

Створення електронного каталогу пофарбування фасадів,будівель цінної забудови культурної спадщини,розташованих у зоні історичного ареалу міста, розробка пам’ятки для мешканців і власників об’єктів культурної спадщини з графічним дизайном.

Управління культури Коломийської міської ради.

2022-2025 роки

2022-2025

в т. ч.

180,0


180.0


Створення

вільного доступу до інформації про пам’ятки (об’єкти) культурної спадщини

2022

45,0

-

45,0


2023

45,0

-

45,0


2024

45,0

-

45,0


2025

45,0

-

45,0


1.3

Проведення обліку, паспортизації з інвентаризацією пам’яток культурної спадщини.

Управління культури Коломийської міської ради

2022-2025 роки

2022-2025

в т. ч.

320,0


320,0


Упорядку-

вання обліку об’єктів культурної спадщини,

для виготовлення проектно-кошторисної документації

2022

80,0

-

80,0


2023

80,0

-

80,0


2024

80,0

-

80,0


2025

80,0

-

80,0


1.4

Встановлення охоронних дощок на об’єктах культурної спадщини.

Управління культури Коломийської міської ради

2022-2025

роки

2022-2025

в т. ч.

100,0


100,0


Допомога туристам та мешканцям міста в детальному з об’єктами культурної спадщини.

2022

25,0

-

25,0


2023

25,0

-

25,0


2024

25,0

-

25,0


2025

25,0

-

25,01.5

Розробка проектно-кошторисної документації ремонтно- реставраційних робіт та робіт із  забезпечення  пожежної охорони, протипожежної безпеки на об’єктах культурної спадщини.

Управління культури Коломийської міської ради

2022-2025 роки

2022-2025

в т. ч.

600 ,00


600,00


Визначення вартості

ремонтно-реставрацій

них робіт.

2022

200,0

-

200,0


2023

200,0

-

200,0


2024

100,0

-

100,0


2025

100,0

-

100,01.6

Виконання 3D  сканування будівель-пам’яток культурної спадщини, історії, архітектури для використання даних для реставраційних робіт а також для створення інтерактивної мапи міста Коломиї

Управління культури Коломийської міської ради

2022- 2025 роки

2022-2025

в т. ч.

480,0

-

480,0


Дані сканування  будуть використову-

ватися для реставрації будівлі, а також для створення інтерактивної мапи Коломиї

2022

120,0

-

120,0


2023

120,0

-

120,0


2024

120,0

-

120,0


2025

120,0

-

120,0


1.7

Розроблення пам’яткоохоронної документації з визначенням меж та режимів зон охорони пам’яток культурної спадщини.

Управління культури Коломийської міської ради

2022- 2025 роки

2022-2025

в т. ч.

320,0

-

320,0


Регулювання містобудівної діяльності з метою захисту традиційного характеру середовища міста

2022

80,0

-

80,0


2023

80,0

-

80,0


2024

80,0

-

80,0


2025

80,0

-

80,0ВСЬОГО:


2022-2025

в т. ч.

3600,0

-

3600,02022

850,0

-

850,0


2023

950,0

-

950,0


2024

850,0

-

850,0


2025

950,0

-

950,0

Замовник Програми:

Управління культури Коломийської міської ради                                    Станіслав БАЛАНОВИЧ


Керівник Програми:

Заступник міського голови                                                             Володимир МЕЛЬНИЧУК
2011-2021 © Всі права застережено.