НОРМАТИВНІ АКТИ
КОЛОМИЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Вівторок, 19 жовтня 2021 року
 Рішення виконавчого комітету  "Про підсумки роботи із зверненнями громадян в Коломийсь..."  № 253 від 23.09.2021р. 
Документ №253 від 23.09.2021р. Чинний
        

 
Повязані документи

Рішення виконавчого комітету  Про підсумки роботи із зверненнями громадян в Коломийській міській раді за 2020 рік
Рішення виконавчого комітету  №27 від 25.02.2021р. Чинний

 
Історія документа

Історії немає

 
Публікації документа

27.09.2021УКРАЇНА
Коломийська міська рада
Виконавчий комітет
 
РІШЕННЯ
 
м. Коломия
 
від 23.09.2021р.  № 253
 


Про підсумки роботи із зверненнями громадян в Коломийській міській раді за І півріччя 2021 року

На виконання Указу Президента України від 7 лютого 2008 року №109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування» в Коломийській міській раді встановлено дієвий контроль за своєчасним, повним, кваліфікованим і об'єктивним розглядом звернень громадян. Особлива увага приділена вирішенню питань пільгових категорій та незахищених верств населення, внутрішньо переміщених осіб, учасників АТО, членів їх сімей та розгляду звернень громадян, що надходять до органів влади вищого рівня.

Протягом І півріччя 2021 року до Коломийської міської ради надійшло 1564 звернень, що на 269 звернень або на 21 % більше ніж за І півріччя 2020 року. В тому числі, 942 – письмових та 173 усних, колективних – 81, повторних звернень – 12, а також від вищих органів влади – 368. Надходження такої кількості звернень громадян пов’язано з низьким життєвим рівнем, потребою в соціальній підтримці та захисті, матеріальній допомозі на лікування та потребою в забезпеченні житлом, фінансуванням закладів охорони здоров’я, а також із збільшення активності населення у зв’язку із послабленням запроваджених карантинних заходів щодо запобігання коронавірусної інфекції.

Найбільш актуальними питаннями, які турбували громадян надалі залишаються із соціальної політики, комунального господарства, житлової політика, а також питання земельних відносин, транспорту, охорони здоров’я, сфери торгівлі тощо.

З метою покращення організації розгляду звернень громадян відділом звернень щоденно надавалася практична допомога посадовим особам структурних підрозділів міської ради в організації ведення діловодства, консультація у підготовці відповідей, здійснення контролю виконання, нагадування про закінчення терміну розгляду звернення.

З усієї кількості звернень, які надійшли до міської ради за звітний період 2021 року, два звернення розглянуто з порушенням терміну розгляду.

Розглянувши довідку про підсумки роботи із зверненнями громадян у І півріччі 2021 року, враховуючи зазначене вище, керуючись підпунктом 1 пункту “б” частини першої статті 38 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні", Законом України „Про звернення громадян", Указом Президента України від 07.02.2008 року № 109/2008 „Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування", з метою підвищення ефективності роботи із зверненнями громадян, забезпечення належного рівня розгляду питань, що порушуються громадянами, виконком міської ради

в и р і ш и в:


1. Довідку про підсумки роботи із зверненнями громадян, що надійшли до Коломийської міської ради за І півріччя 2021 року, взяти до відома (додається) та скерувати керівникам структурних підрозділів міської ради для вжиття відповідних заходів.

2. Першому заступнику та заступникам міського голови, керуючому справами виконавчого комітету відповідно до функціонального розподілу обов’язків:

2.1. Забезпечити якісний, своєчасний та повний розгляд питань, визначених у зверненнях заявників, виконання завдань, визначених у резолюціях керівників вищих органів влади та Коломийської міської ради;

2.2. Забезпечити належну організацію усного прийому громадян, всебічне, об’єктивне вирішення, порушених ними питань.

2.3. Вжити заходів по налагодженню серед жителів територіальної громади ефективної інформаційно-роз’яснювальної роботи щодо повноважень, завдань і функцій органів місцевого самоврядування.

2.4. Не допускати невчасного розгляду документів, більше як 2 дні, особливо тих, які мають короткий термін виконання.

3. Керівникам структурних підрозділів міської ради, комунальних підприємств, установ, організацій:

3.1. Проаналізувати стан роботи зі зверненнями громадян за І півріччя 2021 року, скласти відповідні довідки, вжити заходів щодо попередження фактів неналежного розгляду громадян;

3.2. Дотримуватися графіків проведення особистих прийомів громадян, забезпечити належне ведення обліку відвідувачів та документів по зверненнях на прийомах;

3.3. Рекомендувати застосовувати в роботі зі зверненнями громадян проведення виїзних прийомів, “гарячі” телефонні лінії та інші форми взаємодії з мешканцями;

3.4. Посилити контроль за виконанням статтей 7 та 20 Закону України «Про звернення громадян» щодо дотримання термінів розгляду звернень громадян, а саме, вирішення питань яких не входить до повноважень міської ради, вживати заходів до відповідальних за невчасну підготовку відповідей на звернення.

3.5. Забезпечити неухильне дотримання статті 15 Закону України «Про звернення громадян» щодо порядку надання відповідей за результатами розгляду звернень, а також роз’яснення порядку оскарження прийнятого рішення при відмові.

3.6. Об’єктивно і вчасно розглядати звернення громадян, перевіряти викладені в них факти та забезпечити надання обґрунтованих відповідей на звернення громадян.

3.7. Взяти на особистий контроль стан розгляду звернень пільгової категорії населення.

3.8. Розглянути на засіданнях нарад, не частіше як двічі на рік, стану роботи із зверненнями громадян та подання до 10 числа наступного місяця за звітним кварталом звітів (стосується структурних підрозділів міської ради, які здійснюють самостійно реєстрацію звернень громадян) у відділ звернень міської ради.

4. Відділу звернень міської ради (Ірина ДИКАН):

4.1. Забезпечити розміщення довідки про підсумки роботи із зверненнями громадян, що надійшли до Коломийської міської ради за І півріччя 2021 року на офіційному сайті міської ради.

4.2. Здійснювати систематичний аналіз та узагальнення звернень громадян для виявлення проблем, які потребують негайного вирішення.

4.3. Посилити контроль за недопущенням надання неповних або необґрунтованих відповідей за зверненнями громадян із порушенням строків, установлених законодавством.

4.4. Інформувати керівництво міської ради про факти несвоєчасного подання відповідей відповідальними виконавцями та прояви формального підходу до розгляду питань, порушених заявником.

4.5. Надавати методичну та практичну допомогу посадовим особам структурних підрозділів міської ради в організації ведення діловодства.

5. Координацію роботи та узагальнення інформації щодо виконання рішення покласти на головного відповідального виконавця - відділ звернень міської ради (Ірина ДИКАН).

6. Рішення виконавчого комітету Коломийської міської ради від  25.02.2021 року № 27 «Про підсумки роботи із зверненнями громадян в Коломийській міській раді за 2020 рік» вважати виконаними та зняти з контролю.

7. Контроль за виконанням рішення покласти на керуючого справами виконкому Тараса Кухтара.
Міський голова                                                                                  Богдан СТАНІСЛАВСЬКИЙДодаток

до рішення виконкому

від 23.09.2021 р. № 253


Довідка

про підсумки роботи із зверненнями громадян, що надійшли до Коломийської міської ради за І півріччя 2021 року


Коломийською міською радою протягом першого півріччя 2021 року вживалися організаційно-практичні заходи, спрямовані на виконання Указу Президента України від 07.02.2008 № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», відповідних розпоряджень міського голови.

В Коломийській міській раді встановлено дієвий контроль за своєчасним, повним, кваліфікованим і об'єктивним розглядом звернень громадян. Першочергова увага приділена вирішенню питань пільгових категорій та незахищених верств населення, внутрішньо переміщених осіб, учасників АТО, членів їх сімей та розгляду звернень громадян, що надходять до органів влади вищого рівня. Робота зі зверненнями громадян у Коломийській міській раді є пріоритетною у повсякденній діяльності та спрямована лише на поліпшення якості розгляду звернень і безумовне виконання вимог законодавства про звернення громадян.

Протягом І півріччя 2021 року до Коломийської міської ради, у тому числі через органи влади вищого рівня, надійшло 1564 звернення. У порівнянні з аналогічним періодом 2020 року загальна кількість звернень у 2021 році збільшилася на 21% (І півріччя 2020 р. – 1295 звернень), що сталося через збільшення кількості надходження до Коломийської міської ради заяв від малозабезпечених верств населення про надання матеріальної допомоги на лікування. Також на збільшення кількості письмових звернень у звітному періоді суттєво вплинуло збільшення активності населення у зв’язку із послабленням запроваджених карантинних заходів щодо запобігання коронавірусної інфекції. Аналогічно вплинуло на збільшення кількості звернень відновлення особистих прийомів керівництва міської ради.Із загальної кількості звернень, що надійшли до Коломийської міської ради за І півріччя 2021 року,  942 – письмових (за І півріччя 2020 р. - 863 звернення), 76 електронних звернень (за І півріччя 2020 р. - 88). Під час проведення особистих прийомів громадян керівництвом міської ради зареєстровано 173 звернення, що на 140 більше, ніж у І півріччі 2020 року (33 звернення). На «гарячу» лінію міської ради за І півріччя 2021 року надійшло 5 звернень, що на 51 звернення менше, ніж за аналогічний період 2020 року.

Від вищих органів державної влади, до яких звернулися жителі Коломийської територіальної громади, надійшло 368 звернень, що становить майже 24 відсотка від загальної кількості звернень. Кількість цих звернень у порівнянні з відповідним періодом минулого року збільшилася в 1,4 рази (за І півріччя 2020 р. – 255). Найбільше звернень надійшло з урядової «гарячої» телефонної лінії Контактного центру – 338 звернень, що в 1,5 рази більше, ніж за минулий період 2020 року (у І півріччі 2020 р. - 235), Офісу Президента України – 16 (8 - за І півріччя 2020 р.), Івано-Франківської облдержадміністрації – 8 (у минулому звітному періоді 2020 р. – 3 звернення).

Також незначна кількість звернень громадян надійшла з Апарату Верховної Ради України – 1 звернення (4 – у І півріччі 2020р.), Кабінету Міністрів України - 1 (0 за І півріччя 2020 р.), Івано-Франківської обласної ради – 1 звернення, а також безпосередньо із Міністерства у справах ветеранів України  –  3 звернення.

Пріоритетними у зверненнях громадян на гарячі лінії Уряду та вищих органів влади були питання епідеміологічної ситуації, спричиненої вірусом COVID-19, соціального захисту, житлової політики, комунального господарства та охорони здоров’я.

Щодо звернень, які надійшли протягом першого півріччя 2021 року безпосередньо до Коломийської міської ради, їхня кількість збільшилася на 156 звернень, і становить 1196 звернень (за І півріччя 2020 року - 1040).

За видами звернень, визначених Законом України «Про звернення громадян», домінують заяви (клопотання) – 98,97%, пропозиції (зауваження) становлять 0,64%, скарги – 0,38%.

Більша частина звернень надійшла від жителів міста Коломиї, і становить 1170 звернень, від жителів сіл Коломийської ТГ надійшло 205 звернень. Найбільш активно зверталися жителі с. Саджавка Надвірнянського району – 55 звернень, сіл Коломийського району - с. Воскресинці – 31 звернення, с. Корнич – 28, с. Товмачик – 28, с. Королівка – 19, с. Шепарівці – 18, с. Раківчик – 13 та с.Іванівці - 13.

На рівні показника минулого року залишилася кількість надходження повторних звернень за І півріччя 2021 року, і становить 12 звернень проти 11. Аналіз свідчить, що основною причиною повторних звернень є незадоволення заявників наданими роз’ясненнями щодо порядку вирішення їх проблем, в тому числі і тих питань, розгляд яких не відносяться до компетенції міської ради.

За звітний період до Коломийської міської ради надійшло 81 колективне звернення. У порівнянні з попереднім роком кількість цих звернень зросла на 11 звернень (за І півріччя 2020 року – 70). Здебільшого у колективних зверненнях громадяни порушували питання щодо ремонту доріг (12), проведення каналізаційних мереж (7), благоустрою прибудинкових територій та відновлення вуличного освітлення (7), збереження загальноосвітніх навчальних закладів в процесі реформування галузі освіти (6), встановлення дитячих майданчиків (4) тощо. З урахуванням колективних звернень до міської ради звернулося 3354 особи (за І півріччя 2020 р. – 2599).

У зверненнях громадян, що надійшли до міської ради протягом звітного періоду було порушено 1564 питання різної тематики (І півріччя 2020 р.– 1295).

Найбільш актуальною групою питань протягом останніх років залишаються питання соціального захисту. Всього в першому півріччі 2021 року отримано 575 звернень цієї тематики, або 36,8 % від загальної кількості питань (І півріччя 2020 року – 507, або 39,2 %). Пріоритетним для громадян були питання про надання адресної грошової допомоги на лікування,  призначення та виплати субсидії, отримання соціальних виплат.

Друге місце за актуальністю посіли питання комунального господарства – 256, або 16,4% від загальної кількості порушених питань. Кількість цих питань  у порівнянні з аналогічним показником минулого року  збільшилася у 1,4 рази (І півріччя 2020 року – 183, або 14,1%). Найчастіше у цій тематичній групі порушувалися питання щодо ремонту та експлуатації багатоквартирних будинкiв, їхніх комунальних мереж, якості житлово-комунальних послуг, тарифної політики, благоустрою прибудинкових територій, а також ремонту доріг, відновлення вуличного освітлення.

На третьому місці за актуальністю перебувають питання земельних відносин – 181 звернення або 11,6%. Кількість цих питань у порівнянні з минулим роком збільшилася в 1,32 рази (І півріччя 2020 р. –  137, або 10,6 %).   У цій тематичній групі громадяни порушували питання щодо надання земельних ділянок для індивідуального будівництва, ведення садівництва та городництва, погодження суміжних меж земельних ділянок, отримання та оформлення документів на приватизацію земельних ділянок тощо.

Четверте місце посіли питання житлової політики – 103 або 7,95%, кількість яких зменшилася на 36,4 % (І півріччя 2020 року – 162, або 12,5%). У цій тематичній групі громадяни найчастіше порушували питання: надання соціального житла та поліпшення житлових умов.

Питання транспорту та зв’язку перебувають на п’ятому місці – 61 (3,9%). Кількість цих питань у порівнянні з минулим роком збільшилася у 5,5 рази (І півріччя 2020 року – 11, або 0,84%). Збільшення кількості звернень цієї тематики  пов’язане із збільшенням скарг на поведінку водії приміських автобусів (28), недотриманням водіями міських автобусів графіків перевезення пасажирів (6), відновленням курсування приміських автобусів та додаткових рейсів (6), роз’ясненням щодо права безоплатного проїзду пільгових категорій населення (9) тощо.

Серед актуальних у зверненнях громадян до міської ради слід відзначити  питання сімейної політики та захисту прав дітей - 49 звернень або 3,1% від загальної кількості порушених питань, законності будівництва - 58 звернень (3,7%), охорони здоров’я - 44 звернення (2,8%), забезпечення дотримання законності та охорони правопорядку - 41 звернення (2,6%), освіти – 21 звернення (1,3%),  культури та збереження культурної спадщини – 18 звернень, діяльності  органів місцевого самоврядування – 16 (1,02%), праці і заробітної плати – 11, екології та природних ресурсів – 8,  діяльності об’єднань громадян, релігії і міжконфесійних відносин, інформаційної політики, діяльності Верховної Ради України, Президента України та Кабінету Міністрів України –  по 2 звернення та інші. 


Значна частина звернень надійшла до міської ради від громадян, що потребують соціального захисту та підтримки – 373 звернення, або майже 24% від загальної кількості звернень, зокрема:

за категоріями громадян від: осіб з інвалідністю внаслідок війни – 5, учасників війни та бойових дій – 32, дітей війни – 2, осіб з інвалідністю І, ІІ, ІІІ групи – 147,  дітей війни – 2, членів багатодітних сімей – 11, одиноких матерів – 6, ветеранів праці – 1, ветеранів військової служби – 2, учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС – 11, осіб, що потерпіли від Чорнобильської катастрофи та інші; 

за соціальним станом – від пенсіонерів 179 звернень, або 11,4 % від загальної кількості звернень за цей період.

З метою підтримки жителів Коломийської територіальної громади, які потребують соціального захисту, відповідно до Програми «Посилення соціального захисту населення на 2019-2021 роки», затвердженої рішенням міської ради від 22.11.2018 року №3190-39/2018 з міського бюджету виділено одноразову грошову допомогу 175 громадянам на загальну суму 549 689,50 грн.

Загалом за підсумками розгляду звернень надано аргументовані роз’яснення з посиланням на правові норми або повідомлено про необхідність вжиття додаткових дій для подальшого вирішення порушуваних проблем на 1340 звернень (85,7%), вирішено позитивно 33 звернення (2,1%), відмовлено у задоволенні 5 звернень (0,32%). Переслано за належністю відповідно до ст. 7 Закону України «Про звернення громадян» 6 звернень (0,38%), решта – 180 звернень перебувають у стадії розгляду.

Для прийому усних звернень громадян у телефонному режимі  функціонує гаряча телефонна лінія Коломийської міської ради, діяльність якої забезпечує відділ звернень міської ради. Слід зазначити, що протягом І півріччя 2021 року суттєво зменшилась кількість звернень громадян на гарячу телефонну лінію (5 звернень за І півріччя 2021 року проти 56 за І півріччя 2020 року) у зв’язку із послабленням запроваджених карантинних заходів щодо запобігання коронавірусної інфекції.

З метою забезпечення інформованості громадськості про стан роботи зі зверненнями громадян на офіційному сайті міської ради у розділі «Звернення громадян» (https://kolrada.gov.ua) щоквартально оприлюднюються узагальнені відомості про організацію роботи зі зверненнями громадян, а також розміщено контактну інформація яким чином громадянину звернутися до Коломийської міської ради, графіки особистого прийому громадян керівництвом міської ради

Підсумки роботи зі зверненнями громадян у 2020 році розглянуто 25.02.2021 року на засіданні виконавчого комітету Коломийської міської ради, прийняте відповідне рішення. Керівниками структурних підрозділів міської ради проведена відповідна робота щодо виконання пунктів прийнятого рішення, та відділом звернень міської ради здійснений контроль за станом їхнього виконання.

Протягом І півріччя 2021 року до міської ради надійшло 3 електронні петиції: одна – перебуває на стадії збору підписів, дві – не опубліковані в зв’язку з невідповідністю чинному законодавству, дано відповідні роз’яснення автору петиції. Також одна петиція перебувала на зборі підписів з 2020 року та за результатами не набрала відповідну кількість голосів.

З метою поліпшення інформованості громадян на місцевому телебаченні ТРК «НТК» неодноразово проводилися прямі ефіри з міським головою, заступниками міського голови, де жителі Коломийської територіальної громади мали можливість звернутись з питань, що їх турбують.

У міській раді значна увага приділяється дотриманню вимог діючого законодавства з розгляду звернень громадян, підвищенню рівня виконавської дисципліни щодо додержання термінів розгляду звернень, персональної відповідальності посадових осіб з кваліфікованого, всебічного розгляду звернень, надання повних обгрунтованих відповідей з посиланням на норми закону та порядок оскарження прийнятих рішень. Так, за І півріччя 2021 року з порушенням терміну закрито 2 звернення, а саме – відділом земельних відносин міської ради. Рівень виконавської дисципліни по роботі зі зверненнями громадян склав 99,8 %.

Аналізуючи стан розгляду звернень громадян за І півріччя 2021 року у міській раді можна побачити ще ряд недоопрацьованих питань, а саме:

  • безвідповідальне ставлення основних виконавців (ті, які призначені згідно резолюції керівництва міської ради) до вирішення покладених на них завдань, зволікання із виконанням відповідних резолюцій керівництва міської ради;
  • надання необґрунтованої відповіді заявникам;
  • недотримання відповідальними виконавцями документів Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, орга-нізаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, затверд-женої постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 р. № 348, зокрема не зазначається адреса, поштовий індекс, повна назва установи, прізвища, ініціали кореспондента, часто не зазначається інформація про наявність додатків до відповіді, значна наявність граматичних помилок та неповне викладення суті порушеного питання у зверненні;
  • часто виконавці під кінець робочого дня подають відповіді в останній день виконання терміну звернення.

Для усунення таких недоліків відділом звернень постійно надається практична допомога посадовим особам структурних підрозділів міської ради в організації ведення діловодства, консультація у підготовці відповідей, здійснення контролю виконання, нагадування про закінчення терміну розгляду звернення.

Звернення громадян чутливо відображають стан суспільства, його проблеми, ставлення людей до органів влади. Тому найважливішим завданням міської ради при розгляді звернень громадян є надання максимально можливого сприяння у вирішенні їхні проблем.

Начальник відділу звернень міської ради                                Ірина ДИКАН


                                                                                               Додаток до довідки


ДАНІ

про звернення громадян, що безпосередньо надійшли

до Коломийської територіальної громади

за І півріччя 2021 року в порівнянні з 2020 роком


№ з/п

Найменування органів виконавчої влади та місцевого самоврядування

Кількість усіх звернень

Кількість звернень, що надійшли поштою

(п.1.1, 1.1.1, 1.6) *

Кількість звернень на особистому прийомі

(п.1.2)

Результати розгляду звернень:

вирішено позитивно

п. 9.1

відмовлено

у задоволенні

п. 9.2

дано роз’яснення

п. 9.3

інше

п. 9.4 – 9.6


2020

2021


2020

2021


2020

2021


2020

2021


2020

2021


2020

2021


2020

2021


2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1

Коломийська міська рада

1040

1196

1007

1023

33

173

411

33

7

5

468

972

154

186
з/п

Кількість звернень, з них:

повторних

(п.2.2)

колективних

(п.5.2)

від учасників війни та осіб з інвалідністю війни,

учасників бойових дій

(п. 7.1, 7.3, 7.4, 7.5)

від осіб з інвалідністю

І,ІІ,ІІІ групи


(п.7.7, 7.8, 7.9)

від ветеранів

праці

(п.7.6)

від

дітей війни

(п.7.2)

від членів багатодітних сімей, одиноких матерів, матерів-героїнь

(п.7.11 ,7.12, 7.13)

від учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС

та осіб, що потерпіли від Чорнобильської катастрофи

(п.7.14, 7.15)

2020

2021

2020

2021

2020

2021

2020

2021

2020

2021

2020

2021

2020

2021

2020

2021

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

1

5

7

70

81

30

29

36

42

2

1

3

0

4

2

10

5Продовження таблиці


з/п

Кількість питань, порушених у зверненнях громадян

у тому числі питання:

аграрної

політики і

земельних

відносин

транспорту

і зв’язку

фінансової,

податкової,

митної

політики

соціального захисту

праці

і заробітної

плати, охорони праці, промислової безпеки

охорони

здоров’я    

комунального

господарства

житлової

політики

екології та

природних

ресурсів

Забезпечен-ня

дотримання законності

та охорони право-порядку, запобігання дискри-мінації

2020

2021

2020

2021

2020

2021

2020

2021

2020

2021

2020

2021

2020

2021

2020

2021

2020

2021

2020

2021

2020

2021

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

1

1040

1196

121

175

6

17

2

7

399

365

2

10

11

9

157

234

57

100

86

8

2

40№ з/п

       у тому числі питання:        

Штатна чисельність відділу роботи  зі зверненнями громадян

сімейної та гендерної

політики, захисту прав дітей

освіти, наукової, науково-технічної,

інноваційної діяльності та інтелектуальної власності

діяльності об’єднань громадян, релігії та міжконфесійних відносин

діяльності центральних органів виконавчої влади

діяльності місцевих

органів виконавчої влади

діяльності органів місцевого

самоврядування

державного будівництва, адміністративно-територіального устрою

інші


2020

2021

2020

2021

2020

2021

2020

2021

2020

2021

2020

2021

2020

2021

2020

2021

2020

2021

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

1.

21

46

5

14

0

1

0

0

1

0

5

13

0

0

165

157

3

3

Начальник відділу звернень міської ради                                      ___________        Ірина ДИКАН

(підпис)2011-2021 © Всі права застережено.