НОРМАТИВНІ АКТИ
КОЛОМИЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

П'ятница, 24 вересня 2021 року
 Рішення виконавчого комітету  "Про схвалення Програми "Підтримка військовослужбовців в..."  № 237 від 17.08.2021р. 
Документ №237 від 17.08.2021р. Чинний
        

 
Повязані документи

Рішення виконавчого комітету  Про схвалення програми "Підтримка військовослужбовців військової служби за контрактом на період 2021-2023 років"
Рішення виконавчого комітету  №82 від 23.03.2021р. Втратив чинність

 
Історія документа

Історії немає

 
Публікації документа

21.08.2021УКРАЇНА
Коломийська міська рада
Виконавчий комітет
 
РІШЕННЯ
 
м. Коломия
 
від 17.08.2021р.  № 237
 


Про схвалення Програми «Підтримка військовослужбов-ців військової служби за контрактом на 2022-2025 роки»


Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», «Про військовий обов’язок і військову службу», «Про оборону України» та з метою забезпечення підтримки військовослужбовців, які прийняті на військову службу за контрактом до військових частин Збройних Сил України, що розташовані на території Коломийської міської територіальної громади, та які проживають і зареєстровані у Коломийській міській територіальній громаді, виконавчий комітет міської ради

вирішив:


 1. Схвалити Програму «Підтримка військовослужбовців військової служби за контрактом на 2022-2025 роки» (далі – Програма), додається.
 2. Схвалити Порядок використання коштів, передбачених у міському бюджеті на реалізацію Програми «Підтримка військовослужбовців військової служби за контрактом на 2022-2025 роки» (далі – Порядок), додається.
 3. Фінансовому управлінню міської ради (Ганна Бакай) при формуванні міського бюджету передбачити кошти на виконання Програми.
 4. Департаменту соціальної політики міської ради (Людмила Яремчук) подати дану Програму на затвердження міською радою.
 5. Рішення виконавчого комітету Коломийської міської ради від 23.03.2021 року № 82 «Про схвалення програми «Підтримка військовослужбовців військової служби за контрактом на період 2021-2023 років»» вважати таким, що втратило чинність з 01.01.2022 року.
 6. Організацію виконання рішення покласти на заступника міського голови Миколу Андрусяка.
Міський голова                                                                              Богдан СТАНІСЛАВСЬКИЙ

СХВАЛЕНО

рішення виконавчого комітету міської ради

від 17.08.2021р. № 237ПРОГРАМА

«Підтримка військовослужбовців військової служби за контрактом на 2022-2025 роки»


Замовник Програми

Департамент соціальної

політики міської ради                Людмила ЯРЕМЧУК                        ________Керівник Програми

Заступник міського голови                Микола АНДРУСЯК                        ________
ПОГОДЖЕНО:Відділ економіки

міської ради                                Ольга ДУЛЯБА                                ________Фінансове управління

міської ради                                Ганна БАКАЙ                                  ________Юридичний відділ

міської ради                                Любов СОНЧАК                                ________Голова

постійної комісії з питань

освіти, культури, спорту, інформаційної

та молодіжної політики, соціального захисту,

охорони здоров'я, гендерної політики,

депутатської діяльності, етики, регламенту,

захисту прав людини та правопорядку


                                               Ростислав ПЕТРУНЯК                        ________


ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

«Підтримка військовослужбовців військової служби за контрактом на 2022-2025 роки»


1. Ініціатор розроблення Програми (замовник)        Департамент соціальної політики міської ради


2. Розробник Програми        Департамент соціальної політики міської ради


3. Термін реалізації Програми                                4 роки


4. Етапи фінансування Програми                        2022-2025 роки


5. Обсяг фінансування Програми (тис. грн.)        2400,0 тис. грн.

       

Роки

Обсяги фінансування, тис. грн.

Всього

В т.ч. за джерелами фінансування

Державний бюджет

Обласний бюджет

Міський бюджет

Інші джерела

2022-2025

2400,0

-

-

2400,0

-

2022

600,0

-

-

600,0

-

2023

600,0

-

-

600,0

-

2024

600,0

-

-

600,0

-

2025

600,0

-

-

600,0

-

6. Очікувані результати виконання                        Виконання Програми дасть змогу покращити матеріальне становище військовослужбовців військової служби за контрактом до військових частин Збройних Сил України, що розташовані на території Коломийської міської територіальної громади.


7. Терміни проведення звітності                                Щоквартально, до 10 числа місяця, наступного за звітним та в кінці терміну реалізації Програми.


Замовник Програми

Департамент соціальної

політики міської ради                        Людмила ЯРЕМЧУК                        ________


Відповідальний виконавець

Департамент соціальної

політики міської ради                        Людмила ЯРЕМЧУК                        ________


Керівник Програми

Заступник міського голови                Микола АНДРУСЯК                        ________

Обґрунтування доцільності розроблення Програми

«Підтримка військовослужбовців військової служби за контрактом на 2022-2025 роки»


 1. Загальна частина

Програма розроблена відповідно до законів України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», «Про військовий обов’язок і військову службу», «Про оборону України».

На сьогоднішній день першочерговим є питання виконання завдань з відбору та прийняття громадян на військову службу за контрактом, які визначені Президентом України – Верховним Головнокомандувачем Збройних Сил України та Міністерства оборони України, а також проведення ряду заходів з метою популяризації військової служби за контрактом.

У рамках Програми передбачається надання одноразової грошової допомоги особам, які прийняті з 01.01.2022 року на військову службу за контрактом до військових частин Збройних Сил України, що розташовані на території Коломийської міської територіальної громади, та які проживають і зареєстровані у Коломийській міській територіальній громаді.


 1. Мета та основні завдання Програми

Метою Програми є матеріальне заохочення громадян, які прийняті на військову службу за контрактом до військових частин Збройних Сил України, що розташовані на території Коломийської міської територіальної громади.

Завданням Програми є посилення соціального захисту військовослужбовців та підвищення іміджу військової служби за контрактом.


 1. Фінансове забезпечення Програми

Фінансування заходів Програми здійснюється за рахунок міського бюджету в межах коштів, передбачених в міському бюджеті, виходячи з можливостей бюджету і у разі потреби, протягом року можуть уточнюватися.

Програма реалізується шляхом здійснення заходів:

 • надання одноразової грошової допомоги в розмірі 5000,0 гривень особам, які прийняті на військову службу за контрактом до військових частин Збройних Сил України, що розташовані на території Коломийської міської територіальної громади з 01.01.2022 року, та підписали контракт на термін не менше трьох років, і які проживають і зареєстровані у Коломийській міській територіальній громаді.

Одноразова грошова допомога надається відповідно до Порядку використання коштів, передбачених у міському бюджеті на реалізацію Програми «Підтримка військовослужбовців військової служби за контрактом на 2022-2025 роки».


Перелік

завдань, обсяги та джерела фінансування Програми

Назва замовника                        Департамент соціальної політики міської ради

Назва Програми                        «Підтримка військовослужбовців військової служби за контрактом на 2022-2025 роки»

№п/п

Найменування заходу

Виконавець

Термін виконання

Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн.

Очікувані результати

Роки

Всього

В т.ч. за джерелами фінансування.

Державний бюджет

Обласний бюджет

Міський бюджет

Інші джерела

1

Надання одноразової грошової допомоги в розмірі 5000,0 гривень особам, які прийняті на військову службу за контрактом до військових частин Збройних Сил України, що розташовані на території Коломийської міської територіальної громади з 01.01.2022 року, та підписали контракт на термін не менше трьох років, і які проживають і зареєстровані у Коломийській міській територіальній громаді

Департамент соціальної політики міської ради

4 роки

2022-2025

2400,0

-

-

2400,0

-

Покращення матеріального становища військовослужбовців військової служби за контрактом до військових частин Збройних Сил України, що розташовані на території Коломийської міської територіальної громади

2022

600,0

-

-

600,0

-

2023

600,0

-

-

600,0

-

2024

600,0

-

-

600,0

-

2025

600,0

-

-

600,0

-

Замовник Програми

Департамент соціальної

політики міської ради                                                        Людмила ЯРЕМЧУК                                        _____________


Керівник Програми        

Заступник міського голови                                                Микола АНДРУСЯК                                        _____________

 1. Очікувані результати виконання Програми

Покращення матеріального становища військовослужбовців військової служби за контрактом до військових частин Збройних Сил України, що розташовані на території Коломийської міської територіальної громади.

Посилення соціального захисту військовослужбовців та підвищення іміджу військової служби за контрактом.


 1. Припинення виконання Програми

Виконання Програми припиняється після закінчення встановленого строку її реалізації та призупиняється у разі відсутності коштів в міському бюджеті.


 1. Гендерно-орієнтовний аналіз Програми

Виконання Програми не впливає на гендерні розриви між жінками та чоловіками.


Директор департаменту                                               Людмила ЯРЕМЧУК


СХВАЛЕНО

рішення виконавчого комітету міської ради

від 17.08.2021р. № 237


ПОРЯДОК

використання коштів, передбачених в міському бюджеті на реалізацію Програми «Підтримка військовослужбовців військової служби за контрактом на 2022-2025 роки»


 1. Порядок використання коштів, передбачених в міському бюджеті на реалізацію Програми «Підтримка військовослужбовців військової служби за контрактом на 2022-2025 роки» (далі - Порядок) визначає механізм надання та виплати одноразової грошової допомоги, що надається в розмірі 5000,0 гривень особам, які прийняті на військову службу за контрактом до військових частин Збройних Сил України, що розташовані на території Коломийської міської територіальної громади з 01.01.2022 року, та підписали контракт на термін не менше трьох років, і які проживають і зареєстровані у Коломийській міській територіальній громаді, передбаченої Програмою «Підтримка військовослужбовців військової служби за контрактом на 2022-2025 роки».
 2. Розпорядником коштів, що надаються згідно з цим Порядком, є департамент соціальної політики Коломийської міської ради.
 3. Для отримання одноразової грошової допомоги військовослужбовці заяви на ім’я міського голови подають особисто.
 4. До заяви додаються:

- копія паспорта заявника;

- копія довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків. Фізичні особи, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, подають копію паспорта з відповідною відміткою;

- витяг із наказу командира військової частини про зарахування військовослужбовця на військову службу за контрактом;

- копія військового квитка;

- банківські реквізити одержувача допомоги.

 1. Допомога носить одноразовий характер.
 2. На підставі поданої заяви питання щодо виплати одноразової грошової допомоги розглядається комісією з питань розгляду звернень громадян щодо надання грошової допомоги, яка утворюється рішенням виконавчого комітету Коломийської міської ради (далі - Комісія).
 3. Прийняті рішення Комісія передає департаменту соціальної політики Коломийської міської ради для здійснення виплат.
 4. Фінансове управління Коломийської міської ради відповідно до протоколу рішення Комісії та поданої заявки на фінансування видатків та зареєстрованих фінансових зобов’язань у межах помісячного розпису асигнувань загального фонду міського бюджету на відповідний рік фінансує департамент соціальної політики Коломийської міської ради для виплати грошової допомоги для подальшого перерахування на особистий банківський рахунок одержувачів допомоги.
 5. Складання та подання фінансової та бюджетної звітності про використання бюджетних коштів здійснюється в установленому законодавством порядку.


Директор департаменту                                                                        Людмила ЯРЕМЧУК2011-2021 © Всі права застережено.