НОРМАТИВНІ АКТИ
КОЛОМИЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

П'ятница, 24 вересня 2021 року
 Рішення виконавчого комітету  "Про схвалення програми "Розвиток Центру військово-патрі..."  № 234 від 17.08.2021р. 
Документ №234 від 17.08.2021р. Чинний
        

 
Повязані документи

Пов'язаних документів немає

 
Історія документа

Історії немає

 
Публікації документа

21.08.2021УКРАЇНА
Коломийська міська рада
Виконавчий комітет
 
РІШЕННЯ
 
м. Коломия
 
від 17.08.2021р.  № 234
 

Про схвалення програми «Розвиток Центру військово-патріотичного виховання та допризивної підготовки на 2022-2025 роки»

 

       Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Указу Президента України від 18.05.2019 року № 286/2019 «Про Стратегію національно-патріотичного виховання», Указу Президента України від 25.10.2002 року №948/2002 «Про Концепцію допризовної підготовки і військово-патріотичного виховання молоді», постанови Кабінету Міністрів України від 30 червня 2021 р. № 673 «Про затвердження Державної цільової соціальної програми національно-патріотичного виховання на період до 2025 року», виконавчий комітет міської ради 


в и р і ш и в :


  1. Схвалити програму «Розвиток Центру військово-патріотичного виховання та допризивної підготовки на 2022-2025 роки» (далі – Програма), додається.

2. Центру учасникам антитерористичної операції Коломийської міської ради (Мирон Забарило) подати дану Програму на затвердження міською радою.

3. Фінансовому управлінню міської ради (Ганна Бакай) передбачити у міському бюджеті можливість фінансування заходів Програми.

4. Організацію виконання  рішення  покласти на заступника міського  голови  згідно  функціональних  обов'язків (Роман Остяк).
Міський голова                                                                               Богдан СТАНІСЛАВСЬКИЙ
СХВАЛЕНО

рішення виконавчого комітету

міської ради

від 17.08.2021 р. № 234
ПРОГРАМА

«Розвиток Центру військово-патріотичного виховання та допризивної підготовки на 2021-2025 роки»
Замовник Програми

Центр допомоги учасникам

антитерористичної операції

Коломийської міської ради                    Мирон ЗАБАРИЛО                ___________

               


Керівник Програми

Заступник міського голови                        Роман ОСТЯК                ___________

ПОГОДЖЕНО:Відділ економіки

міської ради                                    Ольга ДУЛЯБА                    __________


Фінансове управління

міської ради                                       Ганна БАКАЙ                     __________


Юридичний відділ

міської ради                                   Любов СОНЧАК                     ___________


Голова постійної комісії з

питань бюджету, інвестицій,

соціально-економічного розвитку

та зовнішньоекономічних відносин       Ігор КОСТЮК                    ___________


ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

«Розвиток Центру військово-патріотичного виховання та допризивної підготовки на 2022-2025 роки»


1. Ініціатор розроблення Програми (замовник): Коломийська міська рада

2. Розробник Програми:                                        Центр допомоги учасникам                                                                         антитерористичної операції

                                                                       Коломийської міської ради

3. Термін реалізації Програми:                                4 роки

4. Етапи фінансування Програми:                        2022-2025 роки

5. Обсяг фінансування Програми (тис. грн):          2366,0        

Роки

Обсяги фінансування, тис. грн.

Всього

В т.ч. за джерелами фінансування

Державний бюджет

Обласний бюджет

Міський бюджет

Інші джерела

2022-2025

2366,0

-

-

2366,0

-

В т. ч.


2022

956,0

-

-

956,0

-

2023

630,0

-

-

630,0

-

2024

465,0

-

-

465,0

-

2025

315,0

-

-

315,0

-

6. Очікувані результати виконання програми:

- удосконалення системи підготовки молоді до військової служби;

- підтримка діяльності козацьких, дитячих та молодіжних громадських організацій, історико-пошукових загонів та інших організацій патріотичного спрямування;        

- виховання молоді у дусі патріотизму до рідної Батьківщини;

- ремонт будівлі в с. Кубаївка та вдосконалення навчально-матеріальної бази Центру допомоги учасникам антитерористичної операції Коломийської міської ради.

7. Терміни проведення звітності:        щоквартально, до 10 числа місяця, наступного за звітним кварталом та в кінці терміну реалізації Програми.

Замовник Програми:

Центр допомоги учасникам

антитерористичної операції

Коломийської міської ради                Мирон ЗАБАРИЛО                      ___________


Відповідальний виконавець:

Центр допомоги учасникам

антитерористичної операції

Коломийської міської ради                Мирон ЗАБАРИЛО                      ___________

                 

Керівник Програми

Заступник міського голови                          Роман ОСТЯК                    ___________

  1. Загальні положення

       Історичні події, що відбувалися і відбуваються в Україні, боротьба за територіальну цілісність, незалежність України, за право жити, навчатись, працювати у демократичній, правовій державі – підняли на поверхню глобальні проблеми суспільства. Частина таких проблем так чи інакше пов’язана з недостатнім рівнем національної свідомості різних поколінь українців, з викривленим трактуванням окремих історичних фактів нашої держави, з відсутністю державної ідеї об’єднання Заходу і Сходу у історичному, економічному, політичному, ментальному сенсі. Виходячи з вищезазначеного, патріотизм на даний час є особливо гострою потребою і держави, якій необхідно  щоб молоде покоління росло національно свідомими громадянами-патріотами, здатними забезпечити країні гідне місце у цивілізованому світі. Критеріями патріотизму є любов, вірність і служіння Батьківщині, турбота про забезпечення цілісності і суверенітету України, піклування про її постійний розвиток на шляху демократичного національного відродження, сприяння гармонізації державних, суспільних та особистісних інтересів у повсякденному житті. У випадку загрози патріотизм проявляється у готовності служити Україні, встати на її захист. На місцевому рівні вирішенню проблеми патріотичного виховання сприятиме Програма «Розвиток Центру військово-патріотичного виховання та допризивної підготовки на 2022-2025 роки» (далі Програма).

Програма базується на основі принципів національної самобутності Українського народу, його консолідації навколо спільного майбутнього, національної державності Українського народу, захисту незалежності, територіальної цілісності України та формування спільних ціннісних орієнтацій через дієву участь у процесі розбудови Української держави. Сучасна молодь повинна бути тією рушійною силою, яка здатна змінити майбутнє країни на краще. Саме тому необхідно якнайбільше уваги приділити національно-патріотичному вихованню молодих людей, їх національної свідомості, ідентичності, формуванню громадянської позиції. Патріотизм покликаний дати новий імпульс духовному оздоровленню народу, формуванню в Україні громадянського суспільства, яке передбачає трансформацію громадянської свідомості, моральної, правової культури особистості, розквіту національної самосвідомості і ґрунтується на визнанні пріоритету прав людини. Суспільство, яке функціонує на засадах гуманізму, свободи, верховенства закону, соціальної справедливості, гарантує умови для зростання добробуту народу. З огляду на це, патріотизм є нагальною потребою держави, особистості та суспільства.

  1. Обгрунтування доцільності розроблення Програми

Програма розроблена відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Указу Президента України від 25.10.2002 року №948/2002 «Про Концепцію допризовної підготовки і військово-патріотичного виховання молоді», Указу Президента України від 18.05.2019 року № 286/2019 «Про Стратегію національно-патріотичного виховання» та постанови Кабінету Міністрів України від 30 червня 2021 р. № 673 «Про затвердження Державної цільової соціальної програми національно-патріотичного виховання на період до 2025 року».

  1. Мета та основні завдання Програми

Метою Програми є удосконалення та розвиток цілісної загальнодержавної політики національно-патріотичного виховання шляхом формування та утвердження української громадянської ідентичності на основі єдиних суспільно-державних (національних) цінностей (самобутність, воля, соборність, гідність) і загальнолюдських цінностей, принципів любові і гордості за власну державу, її історію, мову, здобутки та досягнення у сфері культури, економіки, науки, спорту, дієве сприяння органам державної влади та органам місцевого самоврядування в захисті і охороні національної державності Українського народу, готовність до захисту державної незалежності і територіальної цілісності України, усвідомлення громадянського обов’язку із розвитку успішної країни та забезпечення власного благополуччя в ній.

Завданнями та пріоритетними напрямами Програми є:

- формування у молоді національно-патріотичної свідомості, національної гідності, поваги до культурного та історичного минулого України, готовності до виконання конституційного і громадянського обов’язку з метою захисту національних інтересів України;

- усвідомлення молоддю своєї ролі в забезпеченні національної безпеки, захисті територіальної цілісності, суверенності та соборності української держави;

- удосконалення педагогічних форм і методів навчання молоді основам військової справи;

- формування прагнення до оволодіння військовими знаннями, відповідного рівня фізичної підготовки та витривалості;

- підвищення престижу військової служби, військова професійна орієнтація молоді, формування та розвиток мотивації, спрямованої на підготовку до захисту Української держави і служби у Збройних Силах України та інших військових формуваннях, проходження військової служби за контрактом;

- планування на громадському рівні всебічних ефективних заходів щодо пропагування, рекламування позитивного сприйняття військової служби із залученням до цієї роботи зацікавлених структурних підрозділів органів місцевого самоврядування;

- проведення навчально-військових зборів на території Центру (с. Кубаївка);

- організація на території Центру (с. Кубаївка) дитячих військово-спортивних літніх оздоровчих таборів;

- патріотичне виховання молоді Коломийської територіальної громади;

- пропаганда здорового способу життя.

  1. Шляхи і способи виконання Програми

Шляхи виконання Програми можливе шляхом системної реалізації запланованих завдань протягом 2022-2025 років та проведення заходів національно-патріотичного виховання із залученням усіх верств населення Коломийської територіальної громади, а саме:

- проведення проектів та заходів, спрямованих на підвищення престижу військової служби;

- розроблення та впровадження сучасних виховних систем, технологій і методик у сфері національно-патріотичного виховання, узагальнення та поширення кращого досвіду у цій сфері; 

- впровадження навчальних дисциплін духовно-морального спрямування як основи формування особистості та підґрунтя для національно-патріотичного виховання на основі традицій українського державотворення;

- підтримка та розвиток сімейних традицій, активне залучення сім'ї до процесу національно-патріотичного виховання;

- підвищення професійної компетентності фахівців у сфері національно- патріотичного виховання, налагодження конструктивної взаємодії, соціального партнерства між суб'єктами національно-патріотичного виховання;

- створення сприятливих умов для діяльності молодіжних організацій, насамперед для розвитку пластового руху в Україні та Спілки Української Молоді, що відновили свою діяльність в Україні зі здобуттям незалежності;

- постійного підвищення рівня організації, покращення функціонування як окремих елементів системи національно-патріотичного виховання, так і всієї системи в цілому;

- формування української громадянської ідентичності - здійснення заходів, спрямованих на впровадження та утвердження суспільно-державних (національних) цінностей, розвиток громадянської ідентичності населення України;

- військово-патріотичне виховання - здійснення заходів, спрямованих на формування у громадян готовності до захисту України, громадського сприяння безпеці та обороні України та підвищення престижу військової і спеціальної державної служби;

- формування науково-методологічних і методичних засад національно-патріотичного виховання - здійснення заходів, спрямованих на розвиток цілісної загальнодержавної політики національно-патріотичного виховання.

Таким чином, діяльність щодо національно-патріотичного виховання молоді буде здійснюватись шляхом рекламування військової служби, всебічної підтримки з боку міської ради, ветеранських та інших громадських і волонтерських організацій, метою діяльності яких є формування громадянина-патріота, початкової військової підготовки в освітніх закладах тощо.

  1. Термін виконання Програми

Виконання програми «Розвиток Центру військово-патріотичного виховання та допризивної підготовки на 2022-2025 роки» розрахована на 4 роки, а саме:  2022-2025 роки.

  1. Обсяги та джерела фінансування Програми

Реалізація заходів Програми на 2022-2025 роки здійснюватиметься за рахунок коштів міського бюджету. Також джерелом фінансування заходів, передбачених цією Програмою, можуть бути надходження загального та спеціального фондів (в тому числі бюджету розвитку) міського бюджету, кошти Державного бюджету України, інших місцевих бюджетів у вигляді цільових та інших трансфертів (субвенцій, дотацій тощо), іноземних інвестицій, грантів, благодійних внесків та кошти фізичних і юридичних осіб.


  1. Очікувані результати від реалізації Програми

Результатом успішного виконання заходів Програми буде:

- удосконалення системи підготовки молоді до військової служби;

- підтримка діяльності козацьких, дитячих та молодіжних громадських організацій, історико-пошукових загонів та інших організацій патріотичного спрямування;        

- виховання молоді у дусі патріотизму до рідної Батьківщини;

- ремонт будівлі в с. Кубаївка та вдосконалення навчально-матеріальної бази Центру допомоги учасникам антитерористичної операції Коломийської міської ради.

Замовник Програми:

Центр допомоги учасникам

антитерористичної операції

Коломийської міської ради                                                        Мирон ЗАБАРИЛО


Додаток до Програми

Перелік заходів фінансування Програми


Назва замовника:                  Центр допомоги учасникам антитерористичної

операції Коломийської міської ради

Назва Програми:        Розвиток Центру військово-патріотичного виховання та допризовної підготовки на 2022-2025 роки


№п/п

Найменування заходу

Виконавець

Термін виконання

Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн.

Очікувані результати

Роки

Всього

В т.ч. за джерелами фінансування.

Державний бюджет

Обласний бюджет

Міський бюджет

Інші джерела

1

Поточний ремонт будівлі Центру в с. Кубаївка

Коломийська міська рада / Центр допомоги учасникам антитерористичної операції міської ради

2022-2025 роки

2022-2025

700,0

-

-

700,0

-

Реалізація заходів щодо організації роботи Центру допомоги учасникам антитерористичної операції міської ради

В т.ч.


2022

250,0

-

-

250,0

-

2023

200,0

-

-

200,0

-

2024

200,0

-

-

200,0

-

2025

50,0

-

-

50,0

-

2

Ремонт електропроводки, закупівля додаткової потужності електроенергії

Коломийська міська рада / Центр допомоги учасникам антитерористичної операції міської ради

2022-2025 роки

2022-2025

90,0

-

-

90,0

-

В т.ч.


2022

45,0

-

-

45,0

-

2023

45,0

-

-

45,0

-

2024

0

-

-

0

-

2025

0

-

-

0

-

3

Буріння свердловини, монтаж водопроводу, системи водовідведення, каналізації, дренажу

Коломийська міська рада / Центр допомоги учасникам антитерористичної операції міської ради

2022-2025 роки

2022-2025

55,0

-

-

55,0

-

В т.ч.


2022

45,0

-

-

45,0

-

2023

10,0

-

-

10,0

-

2024

0

-

-

0

-

2025

0

-

-

0

-

4

Закупівля будівельних матеріалів для дерев’яного піднавісу літньої столової, дерев’яної літньої кухні, душових та умивальників. Облаштування стропильної системи та покриття над спорудами, санвузлів, та септиків

Коломийська міська рада / Центр допомоги учасникам антитерористичної операції міської ради

2022-2025 роки

2022-2025

90,0

-

-

90,0

-

Реалізація заходів щодо організації роботи Центру допомоги учасникам антитерористичної операції міської ради, зокрема щодо надання допомоги у забезпеченні будівельними матеріалами

В т.ч.


2022

45,0

-

-

45,0

-

2023

45,0

-

-

45,0

-

2024

00

-

2025

0

-

-

0

-

5

Благоустрій території Центру в с. Кубаївка

Коломийська міська рада / Центр допомоги учасникам антитерористичної операції міської ради

2022-2025 роки

2022-2025

30,0

-

-

30,0

-

В т.ч.


2022

20,0

-

-

20,0

-

2023

10,0

-

-

10,0

-

2024

0

-

-

0

-

2025

0

-

-

0

-

6

Встановлення флагштоку (з блискавковідводом та контуром заземлення)

Коломийська міська рада / Центр допомоги учасникам антитерористичної операції міської ради

2022-2025 роки

2022-2025

1,0

-

-

1,0

-

В т.ч.

-

2022

1,0

-

-

1,0

-

2023

0

-

-

0

-

2024

0

-

-

0

-

2025

0

-

-

0

-

7

Закупівля матеріалів та виготовлення спортивних споруд (металевий профіль, труби, метізи, електроди зварювальні, фарба, брус, дошка, само різи, цвяхи)

Коломийська міська рада / Центр допомоги учасникам антитерористичної операції міської ради

2022-2025 роки

2022-2025

70,0

-

-

70,0

-

В т.ч.


2022

70,0

-

-

70,0

-

2023

0

-

-

0

-

2024

0

-

-

0

-

2025

0

-

-

0

-

8

Облаштування загальновійськової полоси (2-х рядної)

Коломийська міська рада / Центр допомоги учасникам антитерористичної операції міської ради

2022-2025 роки

2022-2025

40,0

-

-

40,0

-

Удосконалення системи підготовки молоді до військової служби

В т.ч.


2022

40,0

-

-

40,0

-

2023

0

-

-

0

-

2024

0

-

-

0

-

2025

0

-

-

0

-

9

Облаштування дитячої полоси перешкод

Коломийська міська рада / Центр допомоги учасникам антитерористичної операції міської ради

2022-2025 роки

2022-2025

45,0

-

-

45,0

-

В т.ч.


2022

45,0

-

-

45,0

-

2023

0

-

-

0

-

2024

0

-

-

0

-

2025

0

-

-

0

-

10

Облаштування полоси розвідника

Коломийська міська рада / Центр допомоги учасникам антитерористичної операції міської ради

2022-2025 роки

2022-2025

50,0

-

-

50,0

-

В т.ч.


2022

30,0

-

-

30,0

-

2023

20,0

-

-

20,0

-

2024

0

-

-

0

-

2025

0

-

-

0

-

11

Облаштування дерев’яної вежі для спостереження

Коломийська міська рада / Центр допомоги учасникам антитерористичної операції міської ради

2022-2025 роки

2022-2025

15,0

-

-

15,0

-

В т.ч.


2022

15,0

-

-

15,0

-

2023

0

-

-

0

-

2024

0

-

-

0

-

2025

0

-

-

0

-

12

Закупівля меблів для спальної кімнати, (спальні ліжка), кухні (стіл розділочний, мийка виробнича з тумбою, варочна плита, тощо) та класу для теоретичних занять, (столів, стільців, дошки триптих)

Коломийська міська рада / Центр допомоги учасникам антитерористичної операції міської ради

2022-2025 роки

2022-2025

50,0

-

-

50,0

-

Реалізація заходів щодо організації роботи Центру допомоги учасникам антитерористичної операції міської ради, зокрема щодо надання допомоги у забезпеченні меблів, обладнання, рекламних плакатів, інвентарю та спорядження

В т.ч.


2022

40,0

-

-

40,0

-

2023

10,0

-

-

10,0

-

2024

0

-

-

0

-

2025

0

-

-

0

-

13

Закупівля обладнання,  рекламних плакатів, спортивного та туристичного інвентаря та спорядження

Коломийська міська рада / Центр допомоги учасникам антитерористичної операції міської ради

2022-2025 роки

2022-2025

50,0

-

-

50,0

-

В т.ч.


2022

30,0

-

-

30,0

-

2023

20,0

-

-

20,0

-

2024

0

-

-

0

-

2025

0

-

-

0

-

14

Закупівля палаток, спальників та карематів

Коломийська міська рада / Центр допомоги учасникам антитерористичної операції міської ради

2022-2025 роки

2022-2025

20,0

-

-

20,0

-

В т.ч.


2022

15,0

-

-

15,0

-

2023

5,0

-

-

5,0

-

2024

0

-

-

0

-

2025

0

-

-

0

-

15

Запровадження та проведення  занять старшокласникам по ДП та Захист Батьківщини. Проведення літніх дитячих таборів з військово-патріотичного виховання.

Запровадження та проведення військово-патріотичних ігор:

- Всеукраїнська дитячо-юнацька військово-патріотична гра «Сокіл» («Джура»)

- Військово-спортивні вишколи «Весняний рейд» «Літній рейд» «Осінній рейд»

- Проведення вишколів тер оборони Коломийщини

Коломийська міська рада / Центр допомоги учасникам антитерористичної операції міської ради

2022-2025 роки

2022-2025

160,0

-

-

160,0

-

Підтримка діяльності козацьких, дитячих та молодіжних громадських організацій, історико-пошукових загонів та інших організацій патріотичного спрямування

В т.ч.


2022

40,0

-

-

40,0

-

2023

40,0

-

-

40,0

-

2024

40,0

-

-

40,0

-

2025

40,0

-

-

40,0

-

16

Літній табір «Військово-патріотичний вишкіл, курс юного добровольця «Майбутнє України»

Індивідуальна військова тактична підготовка (дії підрозділу в бою (в умовах гірської місцевості, лісистої місцевості, в міських та урбаністичних умовах. Військова топографія, теренові військові тактичні ігри (лазертаг, пейнтбол, тощо)

Коломийська міська рада / Центр допомоги учасникам антитерористичної операції міської ради

2022-2025 роки

2022-2025

180,0

-

-

180,0

-

В т.ч.


2022

45,0

-

-

45,0

-

2023

45,0

-

-

45,0

-

2024

45,0

-

-

45,0

-

2025

45,0

-

-

45,0

-

17

Літній табір Національно-патріотичний табір  «Карпатський легіон»

Військова тактична підготовка, ознайомлення з тактико технічними характеристиками стрілецької та іншої зброї та боєприпасів, орієнтування на місцевості, елементи військової топографії, ціле вказання, радіозв’язок, саперна справа,

Коломийська міська рада / Центр допомоги учасникам антитерористичної операції міської ради

2022-2025 роки

2022-2025

180,0

-

-

180,0

-

В т.ч.


2022

45,0

-

-

45,0

-

2023

45,0

-

-

45,0

-

2024

45,0

-

-

45,0

-

2025

45,0

-

-

45,0

-

18

Національно-патріотичний табір «Тризуб»

Військова підготовка, тактична медицина, вправи зі зброєю. Відновлення та облаштування місць поховань героїв визвольної боротьби, криївок, організація походів та екскурсій по місцях бойової слави

Коломийська міська рада / Центр допомоги учасникам антитерористичної операції міської ради

2022-2025 роки

2022-2025

160,0

-

-

160,0

-

Виховання молоді у дусі патріотизму до рідної Батьківщини

В т.ч.


2022

40,0

-

-

40,0

-

2023

40,0

-

-

40,0

-

2024

40,0

-

-

40,0

-

2025

40,0

-

-

40,0

-

19

Фестиваль єдиноборств пам’яті Р.Фурика в Коломиї 20.02.щорічно

Спортивний манеж по вул. Довбуша, 147а

Показові виступи спортивних клубів та секцій Івано-Франківщини різних видів єдиноборств: кунг-фу (або ушу), карате (карате-до) (кіокушінкай карате, шотока-карате), тайський (таїландський) бокс, тхеквондо, айкідо, джиу-джитсу, хапкідо  кік-боксінг, бодзюцу, дзюттедзютцу, капоейра, кендо, айкі-до, самбо, ММА, та інші. Змагання з куміте (спарінгу) в межах свого виду єдиноборств, (стилями)

Коломийська міська рада / Центр допомоги учасникам антитерористичної операції міської ради

2022-2025 роки

2022-2025

40,0

-

-

40,0

-

В т.ч.


2022

10,0

-

-

10,0

-

2023

10,0

-

-

10,0

-

2024

10,0

-

-

10,0

-

2025

10,0

-

-

10,0

-

20

Футбольний турнір Кубок Героїв Коломийщини  (раніше, Кубок Романа Фурика) 27-28. 06.

Щорічний спортивний турнір з міні-футболу, присвячений всім героям Коломийщини, що віддали своє життя за нашу незалежність, за можливість працювати, творити, навчатися та святкувати і займатися спортом на мирній землі

Коломийська міська рада / Центр допомоги учасникам антитерористичної операції міської ради

2022-2025 роки

2022-2025

80,0

-

-

80,0

-

В т.ч.


2022

20,0

-

-

20,0

-

2023

20,0

-

-

20,0

-

2024

20,0

-

-

20,0

-

2025

20,0

-

-

20,0

-

21

Забіг «Шаную воїнів, біжу за героїв України» 28.08. щорічно

Міське озеро. Щорічний спортивно-масовий захід за участю родин загиблих/померлих учасників АТО/ООС, ветеранів, учасників бойових дій та молоді, метою якого є вшанування пам’яті полеглих героїв коломийщини та нагадування громаді про те що в нас і сьогодні в країні триває війна.

Коломийська міська рада / Центр допомоги учасникам антитерористичної операції міської ради

2022-2025 роки

2022-2025

40,0

-

-

40,0

-

В т.ч.


2022

10,0

-

-

10,0

-

2023

10,0

-

-

10,0

-

2024

10,0

-

-

10,0

-

2025

10,0

-

-

10,0

-

22

День Добровольця-14.03.щорічно

Автопробіг по дорогах Коломийського ОТГ. Панахида в парку Шевченка. Роботи (толока) по влаштуванню Алеї Добровольця. (придбання та висадка дубочків на алеї Добровольця), культурна програма.

Коломийська міська рада / Центр допомоги учасникам антитерористичної операції міської ради

2022-2025 роки

2022-2025

20,0

-

-

20,0

-

В т.ч.


2022

5,0

-

-

5,0

-

2023

5,0

-

-

5,0

-

2024

5,0

-

-

5,0

-

2025

5,0

-

-

5,0

-

23

День Матері - друга неділя травня щорічно.

Спільні заходи спільна молитва з родинами загиблих/померлих учасників БД. Подарункові сувеніри матерям які втратили своїх дітей, чоловіків.

Заходи в  парку Шевченка, а саме фотовиставка, майстер-класи УБД, виставка зброї, тощо.

Коломийська міська рада / Центр допомоги учасникам антитерористичної операції міської ради

2022-2025 роки

2022-2025

40,0

-

-

40,0

-

В т.ч.


2022

10,0

-

-

10,0

-

2023

10,0

-

-

10,0

-

2024

10,0

-

-

10,0

-

2025

10,0

-

-

10,0

-

24

День Героїв - 23.05.щорічно

Святкування в парку Шевченка, спортивно-масові змагання, квести, майстер-класи, виставка зброї та боєприпасів, фотовиставка героїв визвольної боротьби, фотовиставка дві війни, один ворог, тощо

Коломийська міська рада / Центр допомоги учасникам антитерористичної операції міської ради

202-2025 роки

202-2025

40,0

-

-

40,0

-

В т.ч.


2022

10,0

-

-

10,0

-

2023

10,0

-

-

10,0

-

2024

10,0

-

-

10,0

-

2025

10,0

-

-

10,0

-

25

День Незалежності -24.08. щорічно

Поїздка в м Київ для участі у щорічній ході ветеранів, (транспортні витрати та харчування учасників ходи)

Коломийська міська рада / Центр допомоги учасникам антитерористичної операції міської ради

2022-2025 роки

2022-2025

100,0

-

-

100,0

-

В т.ч.


2022

25,0

-

-

25,0

-

2023

25,0

-

-

25,0

-

2024

25,0

-

-

25,0

-

2025

25,0

-

-

25,0

-

26

Проведення у навчальних закладах тематичних заходів, приурочених до вшанування пам'ятних дат за участю учасників, ветеранів війни – добровольців з метою патріотичного виховання молодих людей, їх національної свідомості, ідентичності, формування громадянської позиції

Коломийська міська рада / Центр допомоги учасникам антитерористичної операції міської ради

2022-2025 роки

2022-2025

20,0

-

-

20,0

-

В т.ч.


2022

5,0

-

-

5,0

-

2023

5,0

-

-

5,0

-

2024

5,0

-

-

5,0

-

2025

5,0

-

-

5,0

-


ВСЬОГО2022-2025

2366,0

-

-

2366,0

-


В т.ч.


2022

956,0

-

-

956,0

-

2023

630,0

-

-

630,0

-

2024

465,0

-

-

465,0

-

2025

315,0

-

-

315,0

-

Замовник Програми:

Центр допомоги учасникам антитерористичної

операції Коломийської міської ради                          Мирон ЗАБАРИЛО                                        ___________

Керівник Програми

Заступник міського голови                                                         Роман ОСТЯК                                                ___________
2011-2021 © Всі права застережено.